Скрыть
Церковнославянский (рус)
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее: и ты́ да не по́ймеши жены́,
и не роди́т­ся тебѣ́ сы́нъ, ниже́ дще́рь на мѣ́стѣ се́мъ.
Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о сынѣ́хъ и дще́рехъ, и́же родя́т­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и о ма́терехъ и́хъ, я́же роди́ша и́хъ, и о отцѣ́хъ и́хъ роди́в­шихъ я́ въ земли́ се́й:
сме́ртiю лю́тою изо́мрутъ, не опла́чут­ся и не погребу́т­ся: во о́бразъ на лицы́ земли́ бу́дутъ и мече́мъ паду́тъ и гла́домъ сконча́ют­ся, и бу́дутъ тру́пiе и́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: да не вни́деши въ до́мъ и́хъ пи́рный, ни да хо́диши пла́кати, ниже́ да рыда́еши и́хъ, поне́же отъ­я́хъ ми́ръ мо́й от­ люді́й си́хъ, рече́ Госпо́дь, ми́лость и щедро́ты.
И у́мрутъ вели́цыи и ма́лiи въ земли́ се́й: не погребу́т­ся, ни опла́чут­ся, ниже́ терза́нiе о ни́хъ бу́детъ, ниже́ обрі́ют­ся ра́ди и́хъ,
и не прело́мятъ хлѣ́ба во стена́нiи и́хъ ко утѣше́нiю надъ ме́ртвымъ, и не даду́тъ и́мъ питiя́ ча́ши ко утѣше́нiю надъ отце́мъ и ма́терiю и́хъ.
И въ до́мъ пи́рный да не вни́деши сѣдѣ́ти съ ни́ми, е́же я́сти и пи́ти.
Поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ от­иму́ от­ мѣ́ста сего́ во о́чiю ва́шею и во дне́хъ ва́шихъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты.
И бу́детъ, егда́ воз­вѣсти́ши лю́демъ си́мъ вся́ словеса́ сiя́, и реку́тъ къ тебѣ́: вску́ю глаго́лалъ е́сть Госпо́дь на на́съ вся́ зла́я сiя́? ка́я непра́вда на́ша? и кі́й грѣ́хъ на́шъ, и́мже согрѣши́хомъ Го́споду Бо́гу на́­шему?
И рече́ши къ ни́мъ: поне́же оста́виша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь, и идо́ша вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, и послужи́ша и́мъ и поклони́шася и́мъ, мене́ же оста́виша и зако́на мо­его́ не сохрани́ша:
и вы́ го́рше дѣ́ласте, не́же отцы́ ва́ши, и се́, вы́ хо́дите кі́йждо вслѣ́дъ по́хотей се́рдца ва́­шего лука́ваго, е́же не слу́шати мене́:
и изри́ну ва́съ от­ земли́ сея́ въ зе́млю, ея́же не вѣ́сте вы́ и отцы́ ва́ши, и послу́жите та́мо бого́мъ чужди́мъ де́нь и но́щь, и́же не даду́тъ ва́мъ ми́лости.
Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и не реку́тъ ктому́: жи́въ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя:
но: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ сѣ́верныя и от­ всѣ́хъ стра́нъ, а́може изве́ржени бы́ша: и воз­вращу́ и́хъ въ зе́млю и́хъ, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ.
Се́, а́зъ послю́ ры́бари мно́ги, рече́ Госпо́дь, и уловя́тъ и́хъ: и посе́мъ послю́ мно́ги ловцы́, и уловя́тъ и́хъ на вся́цѣй горѣ́ и на вся́цѣмъ хо́лмѣ и от­ пеще́ръ ка́мен­ныхъ.
Я́ко о́чи мо­и́ на всѣ́хъ путе́хъ и́хъ, не сокрове́ни су́ть от­ лица́ мо­его́, и не утае́на су́ть беззако́нiя и́хъ от­ о́чiю мое́ю.
И воз­да́мъ пе́рвѣе сугу́бая беззако́нiя и грѣхи́ и́хъ, и́миже оскверни́ша зе́млю мою́ въ мертвечи́нахъ ме́рзостей сво­и́хъ и въ беззако́нiихъ сво­и́хъ, и́миже напо́лниша достоя́нiе мое́.
Го́споди, ты́ крѣ́пость моя́ и по́мощь моя́ и при­­бѣ́жище мое́ во дне́хъ злы́хъ: къ тебѣ́ язы́цы прiи́дутъ от­ послѣ́днихъ земли́ и реку́тъ: во­и́стин­ну лжи́выхъ стяжа́ша отцы́ на́ши и́доловъ, и нѣ́сть въ ни́хъ по́льзы.
Еда́ сотвори́тъ себѣ́ человѣ́къ бо́ги, и ті́и не су́ть бо́зи?
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ покажу́ и́мъ во вре́мя сiе́ ру́ку мою́ и зна́ему сотворю́ и́мъ си́лу мою́, и позна́ютъ, я́ко и́мя мнѣ́ Госпо́дь.
Синодальный
И было ко мне слово Господне:
не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем.
Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле:
тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены; будут навозом на поверхности земли; мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным.
Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними; ибо Я отнял от этого народа, говорит Господь, мир Мой и милость и сожаление.
И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них.
И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем; и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их.
Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить;
ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.
Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: «за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим?» –
тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили Меня, говорит Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а Меня оставили, и закона Моего не хранили.
А вы поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня.
За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь; ибо Я не окажу вам милосердия.
Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»;
но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их.
Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал.
Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих.
И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое.
Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: «только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы».
Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?
Посему, вот Я покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, что имя Мое – Господь.
Греческий
καὶ σὺ μὴ λάβῃς γυναῖκα λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
καὶ οὐ γεννηθή­σε­ταί σοι υἱὸς οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ
ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀπο­θανοῦν­ται οὐ κοπήσον­ται καὶ οὐ ταφήσον­ται εἰς παρα­́δειγμα ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς ἔσον­ται καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται καὶ ἐν λιμῷ συν­τελεσθήσον­ται
τάδε λέγει κύριος μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον αὐτῶν καὶ μὴ πορευθῇς τοῦ κόψασθαι καὶ μὴ πενθήσῃς αὐτούς ὅτι ἀφέστακα τὴν εἰρήνην μου ἀπο­̀ τοῦ λαοῦ τούτου
οὐ μὴ κόψων­ται αὐτοὺς οὐδὲ ἐν­τομίδας οὐ μὴ ποιήσωσιν καὶ οὐ ξυρήσον­ται
καὶ οὐ μὴ κλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς παρα­́κλησιν ἐπι­̀ τεθνηκότι οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς παρα­́κλησιν ἐπι­̀ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ
εἰς οἰκίαν πότου οὐκ εἰσελεύ­σῃ συγκαθίσαι μετ᾿ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν
διότι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ κατα­λύω ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης
καὶ ἔσται ὅταν ἀναγγείλῃς τῷ λαῷ τούτῳ ἅπαν­τα τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ εἴπωσιν προ­̀ς σέ δια­̀ τί ἐλάλησεν κύριος ἐφ᾿ ἡμᾶς πάν­τα τὰ κακὰ ταῦτα τίς ἡ ἀδικία ἡμῶν καὶ τίς ἡ ἁμαρτία ἡμῶν ἣν ἡμάρτομεν ἔναν­τι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ἀνθ᾿ ὧν ἐγκατέλιπόν με οἱ πατέρες ὑμῶν λέγει κύριος καὶ ᾤχον­το ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον καὶ τὸν νόμον μου οὐκ ἐφυλάξαν­το
καὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύ­σασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύ­εσθε ἕκασ­τος ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς τοῦ μὴ ὑπακούειν μου
καὶ ἀπο­ρρίψω ὑμᾶς ἀπο­̀ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ ᾔδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ δουλεύ­σετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος
δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται λέγει κύριος καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι ζῇ κύριος ὁ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
ἀλλά ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπο­̀ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπο­̀ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξώσθησαν ἐκεῖ καὶ ἀπο­κατα­στήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν
ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­στέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς λέγει κύριος καὶ ἁλιεύ­σουσιν αὐτούς καὶ μετὰ ταῦτα ἀπο­στελῶ τοὺς πολλοὺς θηρευτάς καὶ θηρεύ­σουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παν­τὸς ὄρους καὶ ἐπάνω παν­τὸς βουνοῦ καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν
ὅτι οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπι­̀ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ οὐκ ἐκρύβη τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναν­τι τῶν ὀφθαλμῶν μου
καὶ ἀν­ταποδώσω διπλᾶς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐφ᾿ αἷς ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς θνησιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν ἐν αἷς ἐπλη­μμέλησαν τὴν κληρο­νο­μίαν μου
κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ κατα­φυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν προ­̀ς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ ἐροῦσιν ὡς ψευδῆ ἐκτήσαν­το οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα
εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί
δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου καὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου καὶ γνώσον­ται ὅτι ὄνομά μοι κύριος
ثم صار اليّ كلام الرب قائلا

لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع.

لانه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع وعن امهاتهم اللواتي ولدنهم وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الارض

ميتات امراض يموتون. لا يندبون ولا يدفنون بل يكونون دمنة على وجه الارض وبالسيف والجوع يفنون وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الارض.

لانه هكذا قال الرب. لا تدخل بيت النوح ولا تمض للندب ولا تعزهم لاني نزعت سلامي من هذا الشعب يقول الرب الاحسان والمراحم.

فيموت الكبار والصغار في هذه الارض. لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون انفسهم ولا يجعلون قرعة من اجلهم.

ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت ولا يسقونهم كاس التعزية عن اب او ام.

ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب.

لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. هانذا مبطل من هذا الموضع امام اعينكم وفي ايامكم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس

ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الامور انهم يقولون لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي اخطاناها الى الرب الهنا.

فتقول لهم من اجل ان آباءكم قد تركوني يقول الرب وذهبوا وراء آلهة اخرى وعبدوها وسجدوا لها واياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها.

وانتم اسأتم في عملكم اكثر من آبائكم وها انتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي.

فاطردكم من هذه الارض الى ارض لم تعرفوها انتم ولا آباؤكم فتعبدون هناك آلهة اخرى نهارا وليلا حيث لا اعطيكم نعمة

لذلك ها ايام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد حيّ هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض مصر

بل حيّ هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض الشمال ومن جميع الاراضي التي طردهم اليها. فارجعهم الى ارضهم التي اعطيت آباءهم اياها

هانذا ارسل الى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم ثم بعد ذلك ارسل الى كثيرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل اكمة ومن شقوق الصخور.

لان عينيّ على كل طرقهم. لم تستتر عن وجهي ولم يختف اثمهم من امام عينيّ

واعاقب اولا اثمهم وخطيتهم ضعفين لانهم دنسوا ارضي وبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم قد ملأوا ميراثي.

يا رب عزي وحصني وملجإي في يوم الضيق اليك تأتي الامم من اطراف الارض ويقولون انما ورث آباؤنا كذبا واباطيل وما لا منفعة فيه.

هل يصنع الانسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة.

لذلك هانذا اعرّفهم هذه المرة اعرّفهم يدي وجبروتي فيعرفون ان اسمي يهوه

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки