Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Грѣ́хъ Иу́динъ напи́санъ е́сть писа́ломъ желѣ́знымъ на но́гти адама́нтовѣ, начерта́нъ на скрижа́ли се́рдца и́хъ и на ро́зѣхъ олтаре́й и́хъ.
 • Егда́ воспомя́нутъ сы́нове и́хъ олтари́ своя́ и дубра́вы своя́ при­­ дре́вѣ ли́­с­т­вен­нѣ и на холмѣ́хъ высо́кихъ,
 • о, наго́рный [жи́телю]! крѣ́пость твою́ и сокро́вища твоя́ въ расхище́нiе да́мъ, и высо́кая твоя́, грѣ́хъ ра́ди тво­и́хъ, я́же во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ,
 • и оста́нешися еди́нъ от­ наслѣ́дiя тво­его́, е́же да́хъ тебѣ́: и служи́ти тя́ сотворю́ враго́мъ тво­и́мъ въ земли́, ея́же не вѣ́си: я́ко о́гнь разже́глъ еси́ въ я́рости мо­е́й, да́же во вѣ́къ горѣ́ти бу́детъ. Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь:
 • про́клятъ человѣ́къ, и́же надѣ́ет­ся на человѣ́ка и утверди́тъ пло́ть мы́шцы сво­ея́ на не́мъ, и от­ Го́спода от­сту́питъ се́рдце его́:
 • и бу́детъ я́ко ди́вiя мири́ка въ пусты́ни и не у́зритъ, егда́ прiи́дутъ блага́я, и обита́ти бу́детъ въ сухотѣ́ и въ пусты́ни, въ земли́ сла́нѣй и необита́емѣй.
 • И благослове́нъ человѣ́къ, и́же надѣ́ет­ся на Го́спода, и бу́детъ Госпо́дь упова́нiе его́:
 • и бу́детъ я́ко дре́во насажде́н­ное при­ вода́хъ, и во вла́гѣ пу́ститъ коре́нiе свое́: не убо­и́т­ся, егда́ прiи́детъ зно́й, и бу́детъ на не́мъ сте́блiе зеле́но, и во вре́мя бездо́ждiя не устраши́т­ся и не преста́нетъ твори́ти плода́.
 • Глубоко́ се́рдце [человѣ́ку] па́че всѣ́хъ, и человѣ́къ е́сть, и кто́ позна́етъ его́?
 • А́зъ Госпо́дь испыту́яй сердца́ и искуша́яй утро́бы, е́же воз­да́ти кому́ждо по пути́ его́ по плодо́мъ изобрѣ́тенiй его́.
 • Возгласи́ ря́бъ, собра́, и́хже не роди́, творя́й бога́т­ст­во свое́ не съ судо́мъ: въ преполове́нiи дні́й сво­и́хъ оста́витъ е́ и на послѣ́докъ сво́й бу́детъ безу́менъ.
 • Престо́лъ сла́вы воз­выше́нъ от­ нача́ла, мѣ́сто святы́ни на́­шея.
 • Ча́янiе Изра́илево, Го́споди! вси́ оставля́ющiи тя́ да постыдя́т­ся, от­ступа́ющiи [от­ тебе́] на земли́ да напи́шут­ся, я́ко оста́виша исто́чникъ живы́хъ во́дъ, Го́спода.
 • Исцѣли́ мя, Го́споди, и исцѣлѣ́ю: спаси́ мя, и спасе́нъ бу́ду, я́ко хвала́ моя́ ты́ еси́.
 • Се́, ті́и глаго́лютъ ко мнѣ́: гдѣ́ е́сть сло́во Госпо́дне? да прiи́детъ.
 • А́зъ же не утруди́хся, тебѣ́ [па́стырю] послѣ́дуяй, и дне́ человѣ́ча не пожела́хъ: ты́ вѣ́си исходя́щая от­ усте́нъ мо­и́хъ, предъ лице́мъ тво­и́мъ су́ть:
 • не бу́ди ми́ во от­чужде́нiе, упова́нiе мое́ ты́ въ де́нь лю́тъ.
 • Да постыдя́т­ся гоня́щiи мя́, а́зъ же да не постыжду́ся: да устраша́т­ся ті́и, а́зъ же да не устрашу́ся: наведи́ на ни́хъ де́нь озлобле́нiя, сугу́бымъ сокруше́нiемъ сотри́ и́хъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь ко мнѣ́: иди́ и ста́ни во вратѣ́хъ сыно́въ люді́й тво­и́хъ, и́миже вхо́дятъ ца́рiе Иу́дины и исхо́дятъ, и во всѣ́хъ вратѣ́хъ Иерусали́мскихъ и рече́ши къ ни́мъ:
 • слы́шите сло́во Госпо́дне, ца́рiе Иу́дины и вся́ Иуде́а и ве́сь Иерусали́мъ, входя́щiи во врата́ сiя́.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: сохрани́те ду́шы ва́шя и не носи́те бреме́нъ въ де́нь суббо́тъ, и не исходи́те враты́ Иерусали́ма,
 • и не износи́те бреме́нъ изъ домо́въ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный, и вся́каго дѣ́ла не твори́те: освяти́те де́нь суббо́тный, я́коже заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ:
 • и не услы́шаша, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́, но ожесточи́ша вы́и своя́ па́че оте́цъ сво­и́хъ, да не услы́шатъ мя́ и да не прiи́мути наказа́нiя.
 • И бу́детъ, а́ще послу́шаете мене́, глаго́летъ Госпо́дь, е́же не вноси́ти бреме́нъ во врата́ гра́да сего́ въ де́нь суббо́тный, и святи́ти де́нь суббо́тный, не твори́ти въ о́нь вся́каго дѣ́ла,
 • и вни́дутъ во врата́ гра́да сего́ ца́рiе и нача́лницы, сѣдя́щiи на престо́лѣ дави́довѣ и восходя́щiи на колесни́цахъ и ко́нехъ сво­и́хъ, ті́и и нача́лницы и́хъ, му́жiе Иу́дины и обита́телiе Иерусали́ма: и обита́ти бу́дутъ во гра́дѣ се́мъ во вѣ́ки:
 • и прiи́дутъ от­ градо́въ Иу́диныхъ и от­ окре́стныхъ Иерусали́ма, и от­ земли́ Венiами́ни и от­ по́льныхъ, и от­ го́рнихъ и от­ ю́га, нося́ще всесожже́нiя и же́ртву, и ѳимiа́мъ и манау́ {да́ръ} и Лива́нъ, нося́ще хвалу́ въ до́мъ Госпо́день.
 • И бу́детъ, а́ще не послу́шаете мене́ е́же святи́ти де́нь суббо́тный и не носи́ти бреме́нъ, ниже́ входи́ти врата́ми Иерусали́ма въ де́нь суббо́тный, то́ зажгу́ о́гнь во вратѣ́хъ его́, и пожре́тъ до́мы Иерусали́мли и не уга́снетъ.
 • Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их.
 • Как о сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев, на высоких холмах.
 • Гору Мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои – за грехи во всех пределах твоих.
 • И ты чрез себя лишишься наследия твоего, которое Я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева Моего; он будет гореть во веки.
 • Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
 • Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.
 • Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
 • Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
 • Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?
 • Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
 • Куропатка садится на яйца, которых не несла; таков приобретающий богатство неправдою: он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем.
 • Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего.
 • Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. «Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой».
 • Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя.
 • Вот, они говорят мне: «где слово Господне? пусть оно придет!»
 • Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь; что вышло из уст моих, открыто пред лицем Твоим.
 • Не будь страшен для меня, Ты – надежда моя в день бедствия.
 • Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен; пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен; наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением.
 • Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари Иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах Иерусалимских,
 • и говори им: слушайте слово Господне, цари Иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами.
 • Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в день субботний и не вносите их воротами Иерусалимскими,
 • и не выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим,
 • которые впрочем не послушались и не приклонили уха своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления.
 • И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою,
 • то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно.
 • И будут приходить из городов Иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень.
 • А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
 • ἐπι­κατα­́ρα­τος ὁ ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾿ ἄνθρωπον καὶ στηρίσει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν καὶ ἀπο­̀ κυρίου ἀπο­στῇ ἡ καρδία αὐτοῦ
 • καὶ ἔσται ὡς ἡ ἀγριομυρίκη ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ οὐκ ὄψ­σε­ται ὅταν ἔλθῃ τὰ ἀγαθά καὶ κατα­σκηνώσει ἐν ἁλίμοις καὶ ἐν ἐρήμῳ ἐν γῇ ἁλμυρᾷ ἥτις οὐ κατοικεῖται
 • καὶ εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος ὃς πέποιθεν ἐπι­̀ τῷ κυρίῳ καὶ ἔσται κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ
 • καὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ᾿ ὕδατα καὶ ἐπι­̀ ἰκμάδα βαλεῖ ῥίζας αὐτοῦ καὶ οὐ φοβηθή­σε­ται ὅταν ἔλθῃ καῦμα καὶ ἔσται ἐπ᾿ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη ἐν ἐνιαυτῷ ἀβροχίας οὐ φοβηθή­σε­ται καὶ οὐ δια­λείψει ποιῶν καρπόν
 • βαθεῖα ἡ καρδία παρα­̀ πάν­τα καὶ ἄνθρωπός ἐστιν καὶ τίς γνώ­σε­ται αὐτόν
 • ἐγὼ κύριος ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων νεφροὺς τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατα­̀ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ κατα­̀ τοὺς καρποὺς τῶν ἐπι­τηδευμάτων αὐτοῦ
 • ἐφώνησεν πέρδιξ συν­ήγαγεν ἃ οὐκ ἔτεκεν ποιῶν πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ κρίσεως ἐν ἡμίσει ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγκατα­λείψουσιν αὐτόν καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων αὐτοῦ ἔσται ἄφρων
 • θρόνος δόξης ὑψωμένος ἁγίασμα ἡμῶν
 • ὑπομονὴ Ισραηλ κύριε πάν­τες οἱ κατα­λιπόν­τες σε κατα­ισχυνθήτωσαν ἀφεστηκότες ἐπι­̀ τῆς γῆς γραφήτωσαν ὅτι ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς τὸν κύριον
 • ἴασαί με κύριε καὶ ἰαθήσομαι σῶσόν με καὶ σωθήσομαι ὅτι καύχημά μου σὺ εἶ
 • ἰδοὺ αὐτοὶ λέγουσι προ­́ς με ποῦ ἐστιν ὁ λόγος κυρίου ἐλθάτω
 • ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα κατα­κολουθῶν ὀπίσω σου καὶ ἡμέραν ἀνθρώπου οὐκ ἐπεθύμησα σὺ ἐπι­́στῃ τὰ ἐκπορευόμενα δια­̀ τῶν χειλέων μου προ­̀ προ­σώπου σού ἐστιν
 • μὴ γενηθῇς μοι εἰς ἀλλοτρίωσιν φειδόμενός μου ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ
 • κατα­ισχυνθήτωσαν οἱ διώκον­τές με καὶ μὴ κατα­ισχυνθείην ἐγώ πτοηθείησαν αὐτοί καὶ μὴ πτοηθείην ἐγώ ἐπάγαγε ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡμέραν πονηράν δισ­σὸν σύν­τριμμα σύν­τριψον αὐτούς
 • τάδε λέγει κύριος βάδισον καὶ στῆθι ἐν πύλαις υἱῶν λαοῦ σου ἐν αἷς εἰσπορεύ­ον­ται ἐν αὐταῖς βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἐν αἷς ἐκπορεύ­ον­ται ἐν αὐταῖς καὶ ἐν πάσαις ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
 • καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ἀκούσατε λόγον κυρίου βασιλεῖς Ιουδα καὶ πᾶσα Ιουδαία καὶ πᾶσα Ιερουσαλημ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις
 • τάδε λέγει κύριος φυλάσ­σεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ μὴ αἴρετε βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ μὴ ἐκπορεύ­εσθε ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ
 • καὶ μὴ ἐκφέρετε βαστάγματα ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ἁγιάσατε τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων καθὼς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν
 • καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν τοῦ μὴ ἀκοῦσαί μου καὶ τοῦ μὴ δέξασθαι παιδείαν
 • καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητέ μου λέγει κύριος τοῦ μὴ εἰσφέρειν βαστάγματα δια­̀ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ ποιεῖν πᾶν ἔργον
 • καὶ εἰσελεύ­σον­ται δια­̀ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης βασιλεῖς καὶ ἄρχον­τες καθήμενοι ἐπι­̀ θρόνου Δαυιδ καὶ ἐπι­βεβηκότες ἐφ᾿ ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτῶν αὐτοὶ καὶ οἱ ἄρχον­τες αὐτῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ καὶ κατοικισθή­σε­ται ἡ πόλις αὕτη εἰς τὸν αἰῶνα
 • καὶ ἥξουσιν ἐκ τῶν πόλεων Ιουδα καὶ κυκλόθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐκ γῆς Βενιαμιν καὶ ἐκ τῆς πεδινῆς καὶ ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐκ τῆς προ­̀ς νότον φέρον­τες ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ θυμιάματα καὶ μαναα καὶ λίβανον φέρον­τες αἴνεσιν εἰς οἶκον κυρίου
 • καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσητέ μου τοῦ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ αἴρειν βαστάγματα καὶ μὴ εἰσπορεύ­εσθαι ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πύλαις αὐτῆς καὶ κατα­φάγεται ἄμφοδα Ιερουσαλημ καὶ οὐ σβεσθή­σε­ται