Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Грѣ́хъ Иу́динъ напи́санъ е́сть писа́ломъ желѣ́знымъ на но́гти адама́нтовѣ, начерта́нъ на скрижа́ли се́рдца и́хъ и на ро́зѣхъ олтаре́й и́хъ.
 • Егда́ воспомя́нутъ сы́нове и́хъ олтари́ своя́ и дубра́вы своя́ при­­ дре́вѣ ли́­с­т­вен­нѣ и на холмѣ́хъ высо́кихъ,
 • о, наго́рный [жи́телю]! крѣ́пость твою́ и сокро́вища твоя́ въ расхище́нiе да́мъ, и высо́кая твоя́, грѣ́хъ ра́ди тво­и́хъ, я́же во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ,
 • и оста́нешися еди́нъ от­ наслѣ́дiя тво­его́, е́же да́хъ тебѣ́: и служи́ти тя́ сотворю́ враго́мъ тво­и́мъ въ земли́, ея́же не вѣ́си: я́ко о́гнь разже́глъ еси́ въ я́рости мо­е́й, да́же во вѣ́къ горѣ́ти бу́детъ. Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь:
 • про́клятъ человѣ́къ, и́же надѣ́ет­ся на человѣ́ка и утверди́тъ пло́ть мы́шцы сво­ея́ на не́мъ, и от­ Го́спода от­сту́питъ се́рдце его́:
 • и бу́детъ я́ко ди́вiя мири́ка въ пусты́ни и не у́зритъ, егда́ прiи́дутъ блага́я, и обита́ти бу́детъ въ сухотѣ́ и въ пусты́ни, въ земли́ сла́нѣй и необита́емѣй.
 • И благослове́нъ человѣ́къ, и́же надѣ́ет­ся на Го́спода, и бу́детъ Госпо́дь упова́нiе его́:
 • и бу́детъ я́ко дре́во насажде́н­ное при­ вода́хъ, и во вла́гѣ пу́ститъ коре́нiе свое́: не убо­и́т­ся, егда́ прiи́детъ зно́й, и бу́детъ на не́мъ сте́блiе зеле́но, и во вре́мя бездо́ждiя не устраши́т­ся и не преста́нетъ твори́ти плода́.
 • Глубоко́ се́рдце [человѣ́ку] па́че всѣ́хъ, и человѣ́къ е́сть, и кто́ позна́етъ его́?
 • А́зъ Госпо́дь испыту́яй сердца́ и искуша́яй утро́бы, е́же воз­да́ти кому́ждо по пути́ его́ по плодо́мъ изобрѣ́тенiй его́.
 • Возгласи́ ря́бъ, собра́, и́хже не роди́, творя́й бога́т­ст­во свое́ не съ судо́мъ: въ преполове́нiи дні́й сво­и́хъ оста́витъ е́ и на послѣ́докъ сво́й бу́детъ безу́менъ.
 • Престо́лъ сла́вы воз­выше́нъ от­ нача́ла, мѣ́сто святы́ни на́­шея.
 • Ча́янiе Изра́илево, Го́споди! вси́ оставля́ющiи тя́ да постыдя́т­ся, от­ступа́ющiи [от­ тебе́] на земли́ да напи́шут­ся, я́ко оста́виша исто́чникъ живы́хъ во́дъ, Го́спода.
 • Исцѣли́ мя, Го́споди, и исцѣлѣ́ю: спаси́ мя, и спасе́нъ бу́ду, я́ко хвала́ моя́ ты́ еси́.
 • Се́, ті́и глаго́лютъ ко мнѣ́: гдѣ́ е́сть сло́во Госпо́дне? да прiи́детъ.
 • А́зъ же не утруди́хся, тебѣ́ [па́стырю] послѣ́дуяй, и дне́ человѣ́ча не пожела́хъ: ты́ вѣ́си исходя́щая от­ усте́нъ мо­и́хъ, предъ лице́мъ тво­и́мъ су́ть:
 • не бу́ди ми́ во от­чужде́нiе, упова́нiе мое́ ты́ въ де́нь лю́тъ.
 • Да постыдя́т­ся гоня́щiи мя́, а́зъ же да не постыжду́ся: да устраша́т­ся ті́и, а́зъ же да не устрашу́ся: наведи́ на ни́хъ де́нь озлобле́нiя, сугу́бымъ сокруше́нiемъ сотри́ и́хъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь ко мнѣ́: иди́ и ста́ни во вратѣ́хъ сыно́въ люді́й тво­и́хъ, и́миже вхо́дятъ ца́рiе Иу́дины и исхо́дятъ, и во всѣ́хъ вратѣ́хъ Иерусали́мскихъ и рече́ши къ ни́мъ:
 • слы́шите сло́во Госпо́дне, ца́рiе Иу́дины и вся́ Иуде́а и ве́сь Иерусали́мъ, входя́щiи во врата́ сiя́.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: сохрани́те ду́шы ва́шя и не носи́те бреме́нъ въ де́нь суббо́тъ, и не исходи́те враты́ Иерусали́ма,
 • и не износи́те бреме́нъ изъ домо́въ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный, и вся́каго дѣ́ла не твори́те: освяти́те де́нь суббо́тный, я́коже заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ:
 • и не услы́шаша, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́, но ожесточи́ша вы́и своя́ па́че оте́цъ сво­и́хъ, да не услы́шатъ мя́ и да не прiи́мути наказа́нiя.
 • И бу́детъ, а́ще послу́шаете мене́, глаго́летъ Госпо́дь, е́же не вноси́ти бреме́нъ во врата́ гра́да сего́ въ де́нь суббо́тный, и святи́ти де́нь суббо́тный, не твори́ти въ о́нь вся́каго дѣ́ла,
 • и вни́дутъ во врата́ гра́да сего́ ца́рiе и нача́лницы, сѣдя́щiи на престо́лѣ дави́довѣ и восходя́щiи на колесни́цахъ и ко́нехъ сво­и́хъ, ті́и и нача́лницы и́хъ, му́жiе Иу́дины и обита́телiе Иерусали́ма: и обита́ти бу́дутъ во гра́дѣ се́мъ во вѣ́ки:
 • и прiи́дутъ от­ градо́въ Иу́диныхъ и от­ окре́стныхъ Иерусали́ма, и от­ земли́ Венiами́ни и от­ по́льныхъ, и от­ го́рнихъ и от­ ю́га, нося́ще всесожже́нiя и же́ртву, и ѳимiа́мъ и манау́ {да́ръ} и Лива́нъ, нося́ще хвалу́ въ до́мъ Госпо́день.
 • И бу́детъ, а́ще не послу́шаете мене́ е́же святи́ти де́нь суббо́тный и не носи́ти бреме́нъ, ниже́ входи́ти врата́ми Иерусали́ма въ де́нь суббо́тный, то́ зажгу́ о́гнь во вратѣ́хъ его́, и пожре́тъ до́мы Иерусали́мли и не уга́снетъ.
 • Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их.
 • Как о сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев, на высоких холмах.
 • Гору Мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои – за грехи во всех пределах твоих.
 • И ты чрез себя лишишься наследия твоего, которое Я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева Моего; он будет гореть во веки.
 • Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
 • Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.
 • Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
 • Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
 • Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?
 • Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
 • Куропатка садится на яйца, которых не несла; таков приобретающий богатство неправдою: он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем.
 • Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего.
 • Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. «Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой».
 • Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя.
 • Вот, они говорят мне: «где слово Господне? пусть оно придет!»
 • Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь; что вышло из уст моих, открыто пред лицем Твоим.
 • Не будь страшен для меня, Ты – надежда моя в день бедствия.
 • Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен; пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен; наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением.
 • Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари Иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах Иерусалимских,
 • и говори им: слушайте слово Господне, цари Иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами.
 • Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в день субботний и не вносите их воротами Иерусалимскими,
 • и не выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим,
 • которые впрочем не послушались и не приклонили уха своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления.
 • И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою,
 • то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно.
 • И будут приходить из городов Иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень.
 • А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
 • Жєйєттєн кєнљљсє темир кескич менен, алмаздын мизи менен алардын жєрљк лоокторуна жана алардын курмандык чалынуучу жайларынын мєйєздљрєнљ жазылды.
 • Алар љз уулдарын эстегендей, љздљрєнєн курмандык чалынуучу жайлары тууралуу, бийик дљбљлљрдљгє, жашыл дарактардын тєбєндљгє Ашейра мамылары тууралуу эстешет.
 • Талаадагы Љзємдєн тоомду, сенин мал-мєлкєњдє, сенин бардык асыл буюмдарыњды талап-тоноого берем, сенин бардык бутканаларыњды бардык аймактарыњдагы кєнљљлљрєњ єчєн талап-тоноого берем.
 • Мен берген мурастан ажыраганга сен љзєњ себепкер болосуњ, анан сени љзєњ билбеген жердеги душмандарыња кулчулукка берем, анткени силер Менин каарымдын отун жалындаттыњар, ал тєбљлєккљ кєйљ берет».
 • Тењир мындай дейт: «Адамдан ємєттљнгљн, љз денесин тирек кылган, жєрљгє Тењирден алыстаган адамга каргыш!
 • Ал адам чљлдљгє бадалдай болот, ал ырайымдын келгенин кљрбљйт, чљлдљгє ысык жерлерге, тєшєм бербеген, эч ким жашабаган жерге отурукташат.
 • Тењирден ємєттљнгљн, Тењирге таянган адам баталуу.
 • Анткени ал адам суу боюна тигилген, тамырын суу тєбєнљ жайган дарактай болот. Ал аптапты сезбейт. Анын жалбырактары жашыл бойдон турат, ал кургакчылык убагында да коркпойт, мљмљ берєєсєн токтотпойт.
 • Адамдын жєрљгє љтљ анткор, љтљ бузулган, аны ким биле алат?
 • Мен, Тењир, ар бир адамга љзєнєн жолуна жана кылган иштеринин жемишине жараша тиешесин берєє єчєн, жєрљккљ чейин кирип, ички дєйнљнє сынап турам.
 • Байлыкты жалган жол менен тапкан адам љзє туубаган жумурткаларды басып отурган кекиликтей: ал байлыкты љмєрєнєн жартысында калтырат, љмєрєнєн аягында акылсыз бойдон калат».
 • Биздин ыйыктала турган жайыбыз – башынан эле жогору кљтљрєлгљн дањк тагында.
 • Сен, Тењир, Ысрайылдын ємєтєсєњ. Сени таштаган адамдардын баары маскара болушат. «Менден четтегендердин бардыгы жерге жазылат, анткени љмєр суусунун булагы болгон Тењирди таштап коюшту».
 • Мени айыктыр, Тењир, ошондо мен айыгам. Мени куткар, ошондо мен куткарылам. Анткени менин мактанычым Сенсињ.
 • Алар мага: «Тењирдин сљзє кайда? Ал келсин!» – дешет.
 • Мен Сенин койчуњ болууга шашылган жокмун жана кайгы кєнєн каалаган эмесмин, муну Сен билесињ. Менин оозумдан чыккан нерсе Сенин алдыњда ачык.
 • Мен єчєн коркунучтуу болбо, кайгы кєнє менин таянычым Сенсињ.
 • Мени куугандар уятка калышсын, бирок мен уятка калбайын. Алар калтырашсын, бирок мен калтырабайын. Аларга кайгы кєндє каптат, аларды љзгљчљ кыйроо менен кыйрат.
 • Тењир мага мындай деди: «Бар, Жєйєт падышалары кире турган жана чыга турган, элдин уулдарынын дарбазаларынын алдында тур, Иерусалимдин бардык дарбазаларынын алдында тур.
 • Анан аларга мындай де: “Жєйєт падышалары, бардык Жєйєт эли жана ушул дарбазалар менен кирген Иерусалимдин бардык тургундары, Тењирдин сљзєн уккула.
 • Тењир мындай дейт: «Љз жаныњарды сактагыла, ишемби кєнє жєк кљтљрбљгєлљ, Иерусалимдин дарбазалары аркылуу жєк кљтљрєп кирбегиле.
 • Ишемби кєнє єйєњљрдљн жєк кљтљрєп чыкпагыла, эч кандай жумуш кылбагыла, бирок ишемби кєндє Мен силердин ата-бабаларыњарга кандай буйрусам, ошондой кылып ыйык туткула.
 • Бирок алар укпай коюшкан, кулак тљшљбљй коюшкан, акыл-насаатты укпаш єчєн, аны кабыл албаш єчєн, тоњ моюн болуп калышкан.
 • Эгерде силер Менин тилимди алып, – дейт Тењир, – ишемби кєнє бул шаардын дарбазалары аркылуу жєк кљтљрєп кирбесењер, бул кєнє эч кандай жумуш жасабай, аны ыйык тутсањар,
 • анда бул шаардын дарбазалары аркылуу Дљљттєн тагында отурган падышалар менен тљрљлљр, араба менен жєргљндљр, атка минип жєргљндљр киришет. Алар жана алардын мырзалары, жєйєттљр жана Иерусалимдин тургундары киришет, ошентип, бул шаар тєбљлєккљ эл жашаган шаар болот.
 • Ошондо Жєйєт шаарларынан да, Иерусалимдин айланасынан да, Бенжемин жеринен да, тєздєктљрдљн да, тоолордон да, тєштєктљн да келишет, Тењир єйєнљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана башка курмандыктарды, нан курмандыктарын, жыпар жыттуу заттарды жана ыраазычылык курмандыктарын алып келишет.
 • Эгерде Менин тилимди албай, ишемби кєнєн ыйык тутпай, ишемби кєнє Иерусалимдин дарбазасы аркылуу жєк кљтљрєп кирсењер, анда анын дарбазасына от коём, ал Иерусалимдин чептерин жалмайт, љчпљйт»”».