Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, реку́щее:
 • востани́ и сни́ди въ до́мъ скуде́льничь, и та́мо услы́шиши словеса́ моя́.
 • И снидо́хъ въ до́мъ скуде́льничь, и се́, то́й творя́ше дѣ́ло на ка́менехъ.
 • И разби́ся сосу́дъ, его́же то́й творя́ше от­ гли́ны рука́ма сво­и́ма: и па́ки то́й сотвори́ изъ него́ и́ный сосу́дъ, я́коже уго́дно во о́чiю его́ твори́ти.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее:
 • еда́, я́коже скуде́льникъ се́й, не воз­могу́ сотвори́ти ва́съ, до́ме Изра́илевъ? рече́ Госпо́дь: се́, я́коже бре́нiе въ руку́ скуде́льника, та́ко вы́ есте́, до́ме Изра́илевъ, въ руку́ мое́ю:
 • наконе́цъ воз­глаго́лю на язы́къ и на ца́р­ст­во, да искореню́ и́хъ и разорю́ и расточу́ я́:
 • и а́ще обрати́т­ся язы́къ то́й от­ всѣ́хъ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, то́ раска́юся о озлобле́нiихъ, я́же помы́слихъ сотвори́ти и́мъ:
 • и наконе́цъ реку́ на язы́къ и ца́р­ст­во, да воз­сози́жду и насажду́ я́,
 • и а́ще сотворя́тъ лука́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же не послу́шати гла́са мо­его́, то́ раска́юся о благи́хъ, я́же глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ.
 • И ны́нѣ рцы́ ко муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й: сiя́ рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ творю́ на ва́съ зла́я и мы́шлю на ва́съ умышле́нiе: да обрати́т­ся у́бо кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго, и испра́вите пути́ ва́шя и умышле́нiя ва́ша.
 • И реко́ша: укрѣпи́мся, и́бо по развраще́ниемъ на́шымъ по́йдемъ, и кі́йждо уго́дное се́рдца сво­его́ лука́ваго сотвори́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: вопроси́те ны́нѣ язы́ковъ, кто́ слы́ша сицева́я стра́шная, я́же сотвори́ зѣло́ дѣ́ва Изра́илева?
 • еда́ оскудѣ́ютъ от­ ка́мене сосцы́, или́ снѣ́гъ от­ Лива́на? еда́ уклони́т­ся вода́ зѣ́лно вѣ́тромъ носи́мая?
 • поне́же забы́ша мене́ лю́дiе мо­и́ всу́е жру́ще, и изнемо́гутъ на путе́хъ сво­и́хъ и на стезя́хъ вѣ́чныхъ, е́же взы́ти на стези́ не иму́щыя пути́ на хожде́нiе,
 • е́же положи́ти зе́млю сво́ю въ запустѣ́нiе и во звизда́нiе вѣ́чно­е: вся́къ, и́же пре́йдетъ по не́й, почуди́т­ся и покива́етъ главо́ю сво­е́ю:
 • я́коже вѣ́тръ паля́щь разсѣ́ю и́хъ предъ враги́ и́хъ, хребе́тъ, а не лице́ покажу́ и́мъ въ де́нь поги́бели и́хъ.
 • И реко́ша: прiиди́те и умы́слимъ иеремі́ю совѣ́тъ, и́бо не поги́бнетъ зако́нъ от­ свяще́н­ника, ни совѣ́тъ от­ прему́драго, ни сло́во от­ проро́ка: прiиди́те и порази́мъ его́ язы́комъ, и не во́нмемъ всѣ́мъ словесе́мъ его́.
 • Вонми́, Го́споди, мнѣ́ и услы́ши гла́съ оправда́нiя мо­его́.
 • Еда́ воз­даю́т­ся зла́я за блага́я? я́ко глаго́лаша словеса́ на ду́шу мою́ и мучи́тел­ст­во свое́ сокры́ша ми́. Помяни́ стоя́в­шаго мя́ предъ тобо́ю, е́же глаго́лати за ни́хъ блага́я, да от­вращу́ гнѣ́въ тво́й от­ ни́хъ.
 • Сего́ ра́ди да́ждь сы́ны и́хъ въ гла́дъ и собери́ и́хъ въ ру́цѣ меча́: да бу́дутъ жены́ и́хъ безча́дны и вдовы́, и му́жiе и́хъ да бу́дутъ убiе́ни сме́ртiю, и ю́ноши и́хъ да паду́тъ мече́мъ на ра́ти:
 • да бу́детъ во́пль въ домѣ́хъ и́хъ: наведи́ на ни́хъ разбо́йники внеза́пу, поне́же совѣща́ша сло́во, да и́мутъ мя́, и сѣ́ти скры́ша на мя́.
 • Ты́ же, Го́споди, вѣ́си ве́сь совѣ́тъ и́хъ на мя́ въ сме́рть: да не очи́стиши беззако́нiя и́хъ и грѣхо́въ и́хъ от­ лица́ тво­его́ да не изгла́диши: да бу́детъ болѣ́знь и́хъ предъ тобо́ю, и во вре́мя я́рости тво­ея́ сотвори́ и́мъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои.
 • И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
 • И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
 • И было слово Господне ко мне:
 • не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.
 • Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его;
 • но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.
 • А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его;
 • но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
 • Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши.
 • Но они говорят: «не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца».
 • Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне гнусные дела совершила дева Израилева.
 • Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других мест текущие холодные воды?
 • А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
 • чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею.
 • Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их.
 • А они сказали: «придите, составим замысел против Иеремии; ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его».
 • Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников.
 • Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой.
 • Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.
 • Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих.
 • Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего.
 • სიტყვა, რომელიც იყო იერემიას მიმართ უფლისგან ნათქვამი:
 • ადექი და ჩადი მეთუნის სახლში, იქ გაგაგონებ ჩემს სიტყვას.
 • ჩავედი მეთუნის სახლში და, აჰა, ატრიალებს იგი სათუნე ბორბალს.
 • როცა გაუფუჭდა ჭურჭელი, რომელსაც აკეთებდა თიხისგან თავისი ხელით, ხელმეორედ შეუდგა სხვა ჭურჭლის კეთებას, როგორიც მოსწონდა გასაკეთებლად.
 • იყო უფლის სიტყვა, ჩემს მომართ ნათქვამი:
 • ხომ შემიძლია ისე მოგექცეთ, როგორც ეს მეთუნე იქცევა, ისრაელის სახლო? ამბობს უფალი: აჰა, როგორც თიხაა მეთუნის ხელში, ისე ხართ ჩემს ხელში, ისრაელის სახლო!
 • ერთ წამს გავიფიქრებ რომელიმე ხალხის ან სამეფოს ამოძირკვას, გაცამტვერებას და განადგურებას,
 • მაგრამ მოიქცევა ეს ხალხი ბოროტებისგან, რომლის გამოც ვაშინებდი მას, და მეც გადავთქვამ ბოროტს, რასაც ვუპირებდი.
 • ერთ წამს გავიფიქრებ რომელიმე ხალხის ან სამეფოს აშენებას და დაფუძნებას,
 • მაგრამ ბოროტად მოიქცევა ჩემ თვალში, არ გაიგონებს ჩემს ხმას, და მეც გადავთქვამ სიკეთეს, რომელსაც ვპირდებოდი მას.
 • ახლა ასე გამოუცხადე იუდაელებს და იერუსალიმის მკვიდრთ: ასე თქვა უფალმა: აჰა, გიმზადებთ ბოროტს, განზრახვა მაქვს თქვენს წინააღმდეგ. მოიქცეს თითოეული თავის ბოროტი გზიდან და გამოისწოროს ზნე და საქციელი.
 • ამბობენ: არამც და არამც! ჩვენ-ჩვენი ზრახვების კვალზე უნდა ვიაროთ და თითოეული ჩვენგანი თავისი ბოროტი გულისთქმის თანახმად უნდა მოიქცესო.
 • ამიტომ ამბობს უფალი: აბა, შეეკითხეთ ხალხებს, ვის სმენია ამგვარი ამბავი? უსაზომო სისაძაგლენი ჩაიდინა ქალწულმა - ისრაელმა.
 • თუ მიატოვებს ლიბანის თოვლი მთათა ტინებს? თუ შეწყდება შორით მომდინარი ცივი წყლები?
 • მაგრამ დამივიწყა ჩემმა ერმა, ამაოებას უკმევენ; გაიმრუდეს გზა, ძველი სავალი, რომ ევლოთ გაუთელავი გზის ბილიკებით.
 • რომ უდაბნოდ ექციათ თავიანთი ქვეყანა და მარად სასტვინებლად, რათა ყოველი ჩამვლელი შეძრწუნებულიყო და თავი გაექნია.
 • აღმოსავლეთის ქარივით დავფანტავ მათ მათი მტრების წინაშე. ზურგს ვუჩვენებ მათ, არა სახეს, გასაჭირის ჟამს.
 • თქვეს: წამო, რამე ვიღონოთ იერემიას წინააღმდეგ; რადგან არ დაკარგვია რჯული მღვდელს, რჩევის უნარი ბრძენკაცს და სიტყვა წინასწარმეტყველს. წამო და ენით ვძლიოთ მას, რომ ყურს აღარ ვუგდებდეთ მის სიტყვებსო.
 • ყური მიგდე, უფალო, და ისმინე ჩემი მომჩივრების ხმა.
 • განა ბოროტით უხდიან სიკეთისთვის? ორმო რომ გამითხარეს დასაღუპად? გამიხსენე შენს წინაშე მდგარი, მათ სასიკეთოდ რომ ვლაპარაკობდი, შენი რისხვა რომ ამეცილებინა მათთვის.
 • ამიტომ შიმშილს გააწყვეტინე მათი შვილები, მახვილზე წამოაგე, რათა შვილმკვდარნი შეიქნენ და დაქვრივდნენ მათი ცოლები; სიკვდილმა გაწყვიტოს მათი კაცები, მახვილმა მოსრას მათი ჭაბუკები ომში.
 • კვნესა ისმოდეს მათი სახლებიდან, როცა ანაზდად ავაზაკებს მიუსევ, რადგან ორმო გათხარეს ჩემს დასაჭერად და ფეხქვეშ იდუმალ მახეს მიგებენ.
 • შენ იცი, უფალო, რომ ყველაფერს ღონობენ ჩემს მოსაკლავად! ნუ მიუტევებ მათ დანაშაულს და ცოდვებს ნუ წარუხოცავ მათ შენს თვალთაგან. აყვნენ დამხობილნი შენს წინაშე. შენი რისხვის ჟამს გაუსწორდი მათ!
 • Вот слово, которое было Иеремии от Господа:
 • «Иди в дом гончара, и там Я поведаю тебе Мое слово».
 • Я вошел в дом гончара и увидел, как он делает свою работу на гончарном круге.
 • Не получился у него сосуд, который он лепил из глины, и гончар переделал его в другой сосуд — как считал правильным.
 • Было мне слово Господа:
 • «Разве Я не могу сделать с тобою, род Израилев, то, что делает этот гончар? — говорит Господь. — Что глина в руках гончара, то и ты — в Моей руке, род Израилев!
 • Я могу в один миг принять решение о народе или царстве — вырвать его с корнем, повергнуть и уничтожить!
 • Но если народ, которому Я предрек это, отступит от своего зла, то и Я передумаю, не пошлю бедствие, которое хотел обрушить на этот народ.
 • Я могу в один миг принять решение о народе или царстве — укрепить его и укоренить!
 • Но если тот народ совершит зло предо Мною, не станет повиноваться Моему голосу, то и Я передумаю — не пошлю благо, которым хотел одарить его.
 • Теперь скажи людям Иудеи, жителям Иерусалима: „Так говорит Господь: Я Гончар, Я творю вам беду, против вас Мой замысел! Пусть каждый из вас оставит злой путь свой. Сделайте добрыми ваши пути и деяния”.
 • Но скажут они: „Пустое! Мы будем делать то, что желаем, все мы будем поступать по упрямству своих злых сердец”.
 • Потому так говорит Господь: у народов спросите, кто слыхал о таком? Творит ужасное дева Израилева!
 • Разве покидает скалистые склоны снег Ливана? Разве иссякают горные воды, холодные потоки?
 • Но Меня народ Мой не помнит, воскуряет богам ничтожным! С пути своего он сбился, с древней дороги, и теперь идет по тропинке, по дороге неровной.
 • Землю свою он обрек на ужас, на позор вечный! Кто пройдет мимо — ужаснется, головой покачает.
 • Я, словно ветер восточный, рассею их пред врагами, не лицом обращусь к ним, а спиною в день их бедствия».
 • Но они сказали: «Пойдем, сговоримся против Иеремии, чтобы Закон оставался у священников, совет — у мудрецов, слово — у пророков! Пойдем, оклевещем его и не станем слушать ни единого его слова!»
 • Услышь меня, о Господь! И врагов моих послушай!
 • Неужели за добро платят злом? Мне на погибель они вырыли яму. Вспомни: я стоял пред Тобою, просил для них блага, чтобы отвести от них Твою ярость.
 • Потому обреки детей их на голод, на острие меча брось их! Жены их пусть овдовеют, детей лишатся, мужей пусть смерть настигнет, пусть юноши на войне от меча погибнут!
 • Из домов их пусть стоны раздаются, когда Ты приведешь внезапно на них полчища. Ибо они вырыли яму, чтобы поймать меня, сеть для ног моих расставили!
 • Ты, Господь, знаешь, чтó они против меня замышляют, мне на погибель. Не прощай им преступлений, на грехи их не закрывай очи! Пусть повержены пред Тобою будут — так поступи с ними в час Твоего гнева!
 • Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи:
 • Устань, і зійди до дому ганчара, і там почуєш слова Мої.
 • І зійшов я до дому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі.
 • І в руках ганчара попсулась посудина, яку він із глини робив.
  І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалося ганчареві зробити.
 • І було мені слово Господнє, говорячи:
 • Чи не міг би зробити й Я вам, як ганчар цей, о доме Ізраїлів?
  каже Господь.
  Ось як глина в руці ганчара, так в руці Моїй, доме Ізраїля, й ви!
 • Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його, і щоб розбити та вигубити,
 • та коли цей народ, що про нього казав Я, повернеться від свого зла, то пожалую Я щодо того зла, яке думав чинити йому.
 • А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити,
 • та як він зробить зле в Моїх очах, щоб не слухатися Мого голосу, то пожалую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню Я його.
 • А тепер скажи до юдея й до мешканців Єрусалиму, говорячи: Так говорить Господь: Ось готую лихе проти вас, і задумую задум на вас, верніться ж ви кожен з дороги своєї лихої, і поліпшіть дороги свої й свої вчинки!
 • Та вони відказали: Пропало!
  бо ми будем ходити за своїми думками, і кожен робитиме згідно з упертістю серця свого.
 • Тому так промовляє Господь: Поспитайте но ви між народами, чи хто чув, як оце?
  Страшну річ учинила та діва Ізраїлева!
 • Хіба сніг Лівану зійде зо скелі на полі?
  Чи висохнуть води чужі та холодні, текучі?
 • Бо про Мене забув Мій народ: вони кадять марноті, а та робить їм так, що вони на дорогах своїх спотикаються, на давніх путях, щоб ходити стежками, по дорозі невбитій,
 • щоб свій Край учинити страхіттям, посміховищем вічним…
  Кожен, хто буде проходити ним, остовпіє та буде хитати головою своєю…
 • Мов вітер зо сходу, розвію Я їх перед ворогом;
  потилицю, а не обличчя Я їм покажу у день їхнього горя!
 • І сказали вони: Ходіть, і обміркуємо заміри на Єремію, бо не згинув Закон у священика, і рада в премудрого, а слово в пророка.
  Ходіть, і удармо його язиком його власним, і не зважаймо на жодні слова його!
 • Послухай мене, о мій Господи, і почуй голос моїх супротивників!
 • Хіба замість доброго злим надолужено буде?
  Бо яму копають вони для моєї душі…
  Згадай же, що перед обличчям Твоїм я стояв, щоб добре про них говорити, щоб гнів Твій від них відвернути!
 • Тому їхніх синів віддай голодові, і міццю меча викинь їх з Краю, і бодай жінки їхні дітей погубили та вдовами стали, а їхні чоловіки хай смертю повбивані будуть, юнаки їхні хай будуть побиті мечем на війні!
 • Нехай чується крик з їхніх домів, бо орду Ти зненацька спровадиш на них, бо яму копали вони, щоб схопити мене, і для ніг моїх пастки поставили…
 • А Ти, Господи, знаєш увесь їхній замір на мене на смерть, не прости їм провин, а гріха їхнього із-перед обличчя Свого не зітри, і хай перед Тобою спіткнуться вони, зроби поміж ними оце під час гніву Свого!