Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, реку́щее:
 • востани́ и сни́ди въ до́мъ скуде́льничь, и та́мо услы́шиши словеса́ моя́.
 • И снидо́хъ въ до́мъ скуде́льничь, и се́, то́й творя́ше дѣ́ло на ка́менехъ.
 • И разби́ся сосу́дъ, его́же то́й творя́ше от­ гли́ны рука́ма сво­и́ма: и па́ки то́й сотвори́ изъ него́ и́ный сосу́дъ, я́коже уго́дно во о́чiю его́ твори́ти.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее:
 • еда́, я́коже скуде́льникъ се́й, не воз­могу́ сотвори́ти ва́съ, до́ме Изра́илевъ? рече́ Госпо́дь: се́, я́коже бре́нiе въ руку́ скуде́льника, та́ко вы́ есте́, до́ме Изра́илевъ, въ руку́ мое́ю:
 • наконе́цъ воз­глаго́лю на язы́къ и на ца́р­ст­во, да искореню́ и́хъ и разорю́ и расточу́ я́:
 • и а́ще обрати́т­ся язы́къ то́й от­ всѣ́хъ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, то́ раска́юся о озлобле́нiихъ, я́же помы́слихъ сотвори́ти и́мъ:
 • и наконе́цъ реку́ на язы́къ и ца́р­ст­во, да воз­сози́жду и насажду́ я́,
 • и а́ще сотворя́тъ лука́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же не послу́шати гла́са мо­его́, то́ раска́юся о благи́хъ, я́же глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ.
 • И ны́нѣ рцы́ ко муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й: сiя́ рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ творю́ на ва́съ зла́я и мы́шлю на ва́съ умышле́нiе: да обрати́т­ся у́бо кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго, и испра́вите пути́ ва́шя и умышле́нiя ва́ша.
 • И реко́ша: укрѣпи́мся, и́бо по развраще́ниемъ на́шымъ по́йдемъ, и кі́йждо уго́дное се́рдца сво­его́ лука́ваго сотвори́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: вопроси́те ны́нѣ язы́ковъ, кто́ слы́ша сицева́я стра́шная, я́же сотвори́ зѣло́ дѣ́ва Изра́илева?
 • еда́ оскудѣ́ютъ от­ ка́мене сосцы́, или́ снѣ́гъ от­ Лива́на? еда́ уклони́т­ся вода́ зѣ́лно вѣ́тромъ носи́мая?
 • поне́же забы́ша мене́ лю́дiе мо­и́ всу́е жру́ще, и изнемо́гутъ на путе́хъ сво­и́хъ и на стезя́хъ вѣ́чныхъ, е́же взы́ти на стези́ не иму́щыя пути́ на хожде́нiе,
 • е́же положи́ти зе́млю сво́ю въ запустѣ́нiе и во звизда́нiе вѣ́чно­е: вся́къ, и́же пре́йдетъ по не́й, почуди́т­ся и покива́етъ главо́ю сво­е́ю:
 • я́коже вѣ́тръ паля́щь разсѣ́ю и́хъ предъ враги́ и́хъ, хребе́тъ, а не лице́ покажу́ и́мъ въ де́нь поги́бели и́хъ.
 • И реко́ша: прiиди́те и умы́слимъ иеремі́ю совѣ́тъ, и́бо не поги́бнетъ зако́нъ от­ свяще́н­ника, ни совѣ́тъ от­ прему́драго, ни сло́во от­ проро́ка: прiиди́те и порази́мъ его́ язы́комъ, и не во́нмемъ всѣ́мъ словесе́мъ его́.
 • Вонми́, Го́споди, мнѣ́ и услы́ши гла́съ оправда́нiя мо­его́.
 • Еда́ воз­даю́т­ся зла́я за блага́я? я́ко глаго́лаша словеса́ на ду́шу мою́ и мучи́тел­ст­во свое́ сокры́ша ми́. Помяни́ стоя́в­шаго мя́ предъ тобо́ю, е́же глаго́лати за ни́хъ блага́я, да от­вращу́ гнѣ́въ тво́й от­ ни́хъ.
 • Сего́ ра́ди да́ждь сы́ны и́хъ въ гла́дъ и собери́ и́хъ въ ру́цѣ меча́: да бу́дутъ жены́ и́хъ безча́дны и вдовы́, и му́жiе и́хъ да бу́дутъ убiе́ни сме́ртiю, и ю́ноши и́хъ да паду́тъ мече́мъ на ра́ти:
 • да бу́детъ во́пль въ домѣ́хъ и́хъ: наведи́ на ни́хъ разбо́йники внеза́пу, поне́же совѣща́ша сло́во, да и́мутъ мя́, и сѣ́ти скры́ша на мя́.
 • Ты́ же, Го́споди, вѣ́си ве́сь совѣ́тъ и́хъ на мя́ въ сме́рть: да не очи́стиши беззако́нiя и́хъ и грѣхо́въ и́хъ от­ лица́ тво­его́ да не изгла́диши: да бу́детъ болѣ́знь и́хъ предъ тобо́ю, и во вре́мя я́рости тво­ея́ сотвори́ и́мъ.
 • ὁ λόγος ὁ γενό­με­νος παρα­̀ κυρίου προ­̀ς Ιερεμιαν λέγων
 • ἀνάστηθι καὶ κατα­́βηθι εἰς οἶκον τοῦ κεραμέως καὶ ἐκεῖ ἀκούσῃ τοὺς λόγους μου
 • καὶ κατέβην εἰς τὸν οἶκον τοῦ κεραμέως καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπι­̀ τῶν λίθων
 • καὶ διέπεσεν τὸ ἀγγεῖον ὃ αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • εἰ καθὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι τοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς οἶκος Ισραηλ ἰδοὺ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσίν μου
 • πέρας λαλήσω ἐπι­̀ ἔθνος ἢ ἐπι­̀ βασιλείαν τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ τοῦ ἀπο­λλύειν
 • καὶ ἐπι­στραφῇ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ἀπο­̀ πάν­των τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ μετανοήσω περὶ τῶν κακῶν ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς
 • καὶ πέρας λαλήσω ἐπι­̀ ἔθνος καὶ ἐπι­̀ βασιλείαν τοῦ ἀνοικοδομεῖσθαι καὶ τοῦ κατα­φυτεύ­εσθαι
 • καὶ ποιήσωσιν τὰ πονηρὰ ἐναν­τίον μου τοῦ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς μου καὶ μετανοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς
 • καὶ νῦν εἰπὸν προ­̀ς ἄνδρας Ιουδα καὶ προ­̀ς τοὺς κατοικοῦν­τας Ιερουσαλημ ἰδοὺ ἐγὼ πλάσ­σω ἐφ᾿ ὑμᾶς κακὰ καὶ λογίζομαι ἐφ᾿ ὑμᾶς λογισμόν ἀπο­στραφήτω δὴ ἕκασ­τος ἀπο­̀ ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ καλλίονα ποιήσετε τὰ ἐπι­τηδεύ­ματα ὑμῶν
 • καὶ εἶπαν ἀνδριούμεθα ὅτι ὀπίσω τῶν ἀπο­στροφῶν ἡμῶν πορευσόμεθα καὶ ἕκασ­τος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐρωτήσατε δὴ ἐν ἔθνεσιν τίς ἤκουσεν τοιαῦτα φρικτά ἃ ἐποίησεν σφόδρα παρθένος Ισραηλ
 • μὴ ἐκλείψουσιν ἀπο­̀ πέτρας μαστοὶ ἢ χιὼν ἀπο­̀ τοῦ Λιβάνου μὴ ἐκκλινεῖ ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ φερόμενον
 • ὅτι ἐπελάθον­τό μου ὁ λαός μου εἰς κενὸν ἐθυμίασαν καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους αἰωνίους τοῦ ἐπι­βῆναι τρίβους οὐκ ἔχον­τας ὁδὸν εἰς πορείαν
 • τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν καὶ σύριγμα αἰώνιον πάν­τες οἱ δια­πορευόμενοι δι᾿ αὐτῆς ἐκστήσον­ται καὶ κινήσουσιν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν
 • ὡς ἄνεμον καύσωνα δια­σπερῶ αὐτοὺς κατα­̀ προ­́σωπον ἐχθρῶν αὐτῶν δείξω αὐτοῖς ἡμέραν ἀπωλείας αὐτῶν
 • καὶ εἶπαν δεῦτε λογισώμεθα ἐπι­̀ Ιερεμιαν λογισμόν ὅτι οὐκ ἀπο­λεῖται νόμος ἀπο­̀ ἱερέως καὶ βουλὴ ἀπο­̀ συν­ετοῦ καὶ λόγος ἀπο­̀ προ­φήτου δεῦτε καὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἐν γλώσ­σῃ καὶ ἀκουσόμεθα πάν­τας τοὺς λόγους αὐτοῦ
 • εἰσάκουσόν μου κύριε καὶ εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τοῦ δικαιώματός μου
 • εἰ ἀν­ταποδίδοται ἀν­τὶ ἀγαθῶν κακά ὅτι συν­ελάλησαν ῥήματα κατα­̀ τῆς ψυχῆς μου καὶ τὴν κόλασιν αὐτῶν ἔκρυψάν μοι μνήσθητι ἑστηκότος μου κατα­̀ προ­́σωπόν σου τοῦ λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν ἀγαθὰ τοῦ ἀπο­στρέψαι τὸν θυμόν σου ἀπ᾿ αὐτῶν
 • δια­̀ τοῦτο δὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν εἰς λιμὸν καὶ ἄθροισον αὐτοὺς εἰς χεῖρας μαχαίρας γενέσθωσαν αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄτεκνοι καὶ χῆραι καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν γενέσθωσαν ἀνῃρη­μέ­νοι θανάτῳ καὶ οἱ νεανίσκοι αὐτῶν πεπτωκότες μαχαίρᾳ ἐν πολέμῳ
 • γενηθήτω κραυγὴ ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν ἐπάξεις ἐπ᾿ αὐτοὺς λῃστὰς ἄφνω ὅτι ἐνεχείρησαν λόγον εἰς σύλλημψίν μου καὶ παγίδας ἔκρυψαν ἐπ᾿ ἐμέ
 • καὶ σύ κύριε ἔγνως ἅπασαν τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς θάνατον μὴ ἀθῳώσῃς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπο­̀ προ­σώπου σου μὴ ἐξαλείψῃς γενέσθω ἡ ἀσθένεια αὐτῶν ἐναν­τίον σου ἐν καιρῷ θυμοῦ σου ποίησον ἐν αὐτοῖς
 • הַדָּבָר אֲשֶׁר הָיָה אֶל־יִרְמְיָהוּ, מֵאֵת יְהוָה לֵאמֹר׃
 • קוּם וְיָרַדְתָּ בֵּית הַיּוֹצֵר; וְשָׁמָּה אַשְׁמִיעֲךָ אֶת־דְּבָרָי׃
 • וָאֵרֵד בֵּית הַיּוֹצֵר; וְהִנֵּהוּ (וְהִנֵּה־הוּא) עֹשֶׂה מְלָאכָה עַל־הָאָבְנָיִם׃
 • וְנִשְׁחַת הַכְּלִי, אֲשֶׁר הוּא עֹשֶׂה בַּחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר; וְשָׁב, וַיַּעֲשֵׂהוּ כְּלִי אַחֵר, כַּאֲשֶׁר יָשַׁר בְּעֵינֵי הַיּוֹצֵר לַעֲשׂוֹת׃ פ
 • וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמוֹר׃
 • הֲכַיּוֹצֵר הַזֶּה לֹא־אוּכַל לַעֲשׂוֹת לָכֶם בֵּית יִשְׂרָאֵל נְאֻם־יְהוָה; הִנֵּה כַחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר, כֵּן־אַתֶּם בְּיָדִי בֵּית יִשְׂרָאֵל׃ ס
 • רֶגַע אֲדַבֵּר, עַל־גּוֹי וְעַל־מַמְלָכָה; לִנְתוֹשׁ וְלִנְתוֹץ וּלְהַאֲבִיד׃
 • וְשָׁב הַגּוֹי הַהוּא, מֵרָעָתוֹ, אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי עָלָיו; וְנִחַמְתִּי עַל־הָרָעָה, אֲשֶׁר חָשַׁבְתִּי לַעֲשׂוֹת לוֹ׃ ס
 • וְרֶגַע אֲדַבֵּר, עַל־גּוֹי וְעַל־מַמְלָכָה; לִבְנֹת וְלִנְטֹעַ׃
 • וְעָשָׂה הָרָעָה (הָרַע) בְּעֵינַי, לְבִלְתִּי שְׁמֹעַ בְּקוֹלִי; וְנִחַמְתִּי עַל־הַטּוֹבָה, אֲשֶׁר אָמַרְתִּי לְהֵיטִיב אוֹתוֹ׃ ס
 • וְעַתָּה אֱמָר־נָא אֶל־אִישׁ־יְהוּדָה וְעַל־יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם לֵאמֹר, כֹּה אָמַר יְהוָה, הִנֵּה אָנֹכִי יוֹצֵר עֲלֵיכֶם רָעָה, וְחֹשֵׁב עֲלֵיכֶם מַחֲשָׁבָה; שׁוּבוּ נָא, אִישׁ מִדַּרְכּוֹ הָרָעָה, וְהֵיטִיבוּ דַרְכֵיכֶם וּמַעַלְלֵיכֶם׃
 • וְאָמְרוּ נוֹאָשׁ; כִּי־אַחֲרֵי מַחְשְׁבוֹתֵינוּ נֵלֵךְ, וְאִישׁ שְׁרִרוּת לִבּוֹ־הָרָע נַעֲשֶׂה׃ ס
 • לָכֵן, כֹּה אָמַר יְהוָה, שַׁאֲלוּ־נָא בַּגּוֹיִם, מִי שָׁמַע כָּאֵלֶּה; שַׁעֲרֻרִת עָשְׂתָה מְאֹד, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל׃
 • הֲיַעֲזֹב מִצּוּר שָׂדַי שֶׁלֶג לְבָנוֹן; אִם־יִנָּתְשׁוּ, מַיִם זָרִים קָרִים נוֹזְלִים׃
 • כִּי־שְׁכֵחֻנִי עַמִּי לַשָּׁוְא יְקַטֵּרוּ; וַיַּכְשִׁלוּם בְּדַרְכֵיהֶם שְׁבִילֵי עוֹלָם, לָלֶכֶת נְתִיבוֹת, דֶּרֶךְ לֹא סְלוּלָה׃
 • לָשׂוּם אַרְצָם לְשַׁמָּה שְׁרוּקַת (שְׁרִיקוֹת) עוֹלָם; כֹּל עוֹבֵר עָלֶיהָ, יִשֹּׁם וְיָנִיד בְּרֹאשׁוֹ׃
 • כְּרוּחַ־קָדִים אֲפִיצֵם לִפְנֵי אוֹיֵב; עֹרֶף וְלֹא־פָנִים אֶרְאֵם בְּיוֹם אֵידָם׃ ס
 • וַיֹּאמְרוּ, לְכוּ וְנַחְשְׁבָה עַל־יִרְמְיָהוּ מַחֲשָׁבוֹת, כִּי לֹא־תֹאבַד תּוֹרָה מִכֹּהֵן, וְעֵצָה מֵחָכָם, וְדָבָר מִנָּבִיא; לְכוּ וְנַכֵּהוּ בַלָּשׁוֹן, וְאַל־נַקְשִׁיבָה אֶל־כָּל־דְּבָרָיו׃
 • הַקְשִׁיבָה יְהוָה אֵלָי; וּשְׁמַע לְקוֹל יְרִיבָי׃
 • הַיְשֻׁלַּם תַּחַת־טוֹבָה רָעָה, כִּי־כָרוּ שׁוּחָה לְנַפְשִׁי; זְכֹר עָמְדִי לְפָנֶיךָ, לְדַבֵּר עֲלֵיהֶם טוֹבָה, לְהָשִׁיב אֶת־חֲמָתְךָ מֵהֶם׃
 • לָכֵן תֵּן אֶת־בְּנֵיהֶם לָרָעָב, וְהַגִּרֵם עַל־יְדֵי־חֶרֶב, וְתִהְיֶנָה נְשֵׁיהֶם שַׁכֻּלוֹת וְאַלְמָנוֹת, וְאַנְשֵׁיהֶם, יִהְיוּ הֲרֻגֵי מָוֶת; בַּחוּרֵיהֶם, מֻכֵּי־חֶרֶב בַּמִּלְחָמָה׃
 • תִּשָּׁמַע זְעָקָה מִבָּתֵּיהֶם, כִּי־תָבִיא עֲלֵיהֶם גְּדוּד פִּתְאֹם; כִּי־כָרוּ שִׁיחָה (שׁוּחָה) לְלָכְדֵנִי, וּפַחִים טָמְנוּ לְרַגְלָי׃
 • וְאַתָּה יְהוָה יָדַעְתָּ אֶת־כָּל־עֲצָתָם עָלַי לַמָּוֶת, אַל־תְּכַפֵּר עַל־עֲוֹנָם, וְחַטָּאתָם מִלְּפָנֶיךָ אַל־תֶּמְחִי; וְהָיוּ (וְיִהְיוּ) מֻכְשָׁלִים לְפָנֶיךָ, בְּעֵת אַפְּךָ עֲשֵׂה בָהֶם׃ ס
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои.
 • И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
 • И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
 • И было слово Господне ко мне:
 • не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.
 • Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его;
 • но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.
 • А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его;
 • но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
 • Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши.
 • Но они говорят: «не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца».
 • Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне гнусные дела совершила дева Израилева.
 • Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других мест текущие холодные воды?
 • А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
 • чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею.
 • Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их.
 • А они сказали: «придите, составим замысел против Иеремии; ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его».
 • Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников.
 • Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой.
 • Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.
 • Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих.
 • Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего.