Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, реку́щее:
 • востани́ и сни́ди въ до́мъ скуде́льничь, и та́мо услы́шиши словеса́ моя́.
 • И снидо́хъ въ до́мъ скуде́льничь, и се́, то́й творя́ше дѣ́ло на ка́менехъ.
 • И разби́ся сосу́дъ, его́же то́й творя́ше от­ гли́ны рука́ма сво­и́ма: и па́ки то́й сотвори́ изъ него́ и́ный сосу́дъ, я́коже уго́дно во о́чiю его́ твори́ти.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее:
 • еда́, я́коже скуде́льникъ се́й, не воз­могу́ сотвори́ти ва́съ, до́ме Изра́илевъ? рече́ Госпо́дь: се́, я́коже бре́нiе въ руку́ скуде́льника, та́ко вы́ есте́, до́ме Изра́илевъ, въ руку́ мое́ю:
 • наконе́цъ воз­глаго́лю на язы́къ и на ца́р­ст­во, да искореню́ и́хъ и разорю́ и расточу́ я́:
 • и а́ще обрати́т­ся язы́къ то́й от­ всѣ́хъ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, то́ раска́юся о озлобле́нiихъ, я́же помы́слихъ сотвори́ти и́мъ:
 • и наконе́цъ реку́ на язы́къ и ца́р­ст­во, да воз­сози́жду и насажду́ я́,
 • и а́ще сотворя́тъ лука́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же не послу́шати гла́са мо­его́, то́ раска́юся о благи́хъ, я́же глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ.
 • И ны́нѣ рцы́ ко муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й: сiя́ рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ творю́ на ва́съ зла́я и мы́шлю на ва́съ умышле́нiе: да обрати́т­ся у́бо кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго, и испра́вите пути́ ва́шя и умышле́нiя ва́ша.
 • И реко́ша: укрѣпи́мся, и́бо по развраще́ниемъ на́шымъ по́йдемъ, и кі́йждо уго́дное се́рдца сво­его́ лука́ваго сотвори́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: вопроси́те ны́нѣ язы́ковъ, кто́ слы́ша сицева́я стра́шная, я́же сотвори́ зѣло́ дѣ́ва Изра́илева?
 • еда́ оскудѣ́ютъ от­ ка́мене сосцы́, или́ снѣ́гъ от­ Лива́на? еда́ уклони́т­ся вода́ зѣ́лно вѣ́тромъ носи́мая?
 • поне́же забы́ша мене́ лю́дiе мо­и́ всу́е жру́ще, и изнемо́гутъ на путе́хъ сво­и́хъ и на стезя́хъ вѣ́чныхъ, е́же взы́ти на стези́ не иму́щыя пути́ на хожде́нiе,
 • е́же положи́ти зе́млю сво́ю въ запустѣ́нiе и во звизда́нiе вѣ́чно­е: вся́къ, и́же пре́йдетъ по не́й, почуди́т­ся и покива́етъ главо́ю сво­е́ю:
 • я́коже вѣ́тръ паля́щь разсѣ́ю и́хъ предъ враги́ и́хъ, хребе́тъ, а не лице́ покажу́ и́мъ въ де́нь поги́бели и́хъ.
 • И реко́ша: прiиди́те и умы́слимъ иеремі́ю совѣ́тъ, и́бо не поги́бнетъ зако́нъ от­ свяще́н­ника, ни совѣ́тъ от­ прему́драго, ни сло́во от­ проро́ка: прiиди́те и порази́мъ его́ язы́комъ, и не во́нмемъ всѣ́мъ словесе́мъ его́.
 • Вонми́, Го́споди, мнѣ́ и услы́ши гла́съ оправда́нiя мо­его́.
 • Еда́ воз­даю́т­ся зла́я за блага́я? я́ко глаго́лаша словеса́ на ду́шу мою́ и мучи́тел­ст­во свое́ сокры́ша ми́. Помяни́ стоя́в­шаго мя́ предъ тобо́ю, е́же глаго́лати за ни́хъ блага́я, да от­вращу́ гнѣ́въ тво́й от­ ни́хъ.
 • Сего́ ра́ди да́ждь сы́ны и́хъ въ гла́дъ и собери́ и́хъ въ ру́цѣ меча́: да бу́дутъ жены́ и́хъ безча́дны и вдовы́, и му́жiе и́хъ да бу́дутъ убiе́ни сме́ртiю, и ю́ноши и́хъ да паду́тъ мече́мъ на ра́ти:
 • да бу́детъ во́пль въ домѣ́хъ и́хъ: наведи́ на ни́хъ разбо́йники внеза́пу, поне́же совѣща́ша сло́во, да и́мутъ мя́, и сѣ́ти скры́ша на мя́.
 • Ты́ же, Го́споди, вѣ́си ве́сь совѣ́тъ и́хъ на мя́ въ сме́рть: да не очи́стиши беззако́нiя и́хъ и грѣхо́въ и́хъ от­ лица́ тво­его́ да не изгла́диши: да бу́детъ болѣ́знь и́хъ предъ тобо́ю, и во вре́мя я́рости тво­ея́ сотвори́ и́мъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои.
 • И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
 • И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
 • И было слово Господне ко мне:
 • не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.
 • Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его;
 • но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.
 • А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его;
 • но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
 • Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши.
 • Но они говорят: «не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца».
 • Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне гнусные дела совершила дева Израилева.
 • Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других мест текущие холодные воды?
 • А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
 • чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею.
 • Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их.
 • А они сказали: «придите, составим замысел против Иеремии; ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его».
 • Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников.
 • Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой.
 • Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.
 • Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих.
 • Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего.
 • სიტყვა, რომელიც იყო იერემიას მიმართ უფლისგან ნათქვამი:
 • ადექი და ჩადი მეთუნის სახლში, იქ გაგაგონებ ჩემს სიტყვას.
 • ჩავედი მეთუნის სახლში და, აჰა, ატრიალებს იგი სათუნე ბორბალს.
 • როცა გაუფუჭდა ჭურჭელი, რომელსაც აკეთებდა თიხისგან თავისი ხელით, ხელმეორედ შეუდგა სხვა ჭურჭლის კეთებას, როგორიც მოსწონდა გასაკეთებლად.
 • იყო უფლის სიტყვა, ჩემს მომართ ნათქვამი:
 • ხომ შემიძლია ისე მოგექცეთ, როგორც ეს მეთუნე იქცევა, ისრაელის სახლო? ამბობს უფალი: აჰა, როგორც თიხაა მეთუნის ხელში, ისე ხართ ჩემს ხელში, ისრაელის სახლო!
 • ერთ წამს გავიფიქრებ რომელიმე ხალხის ან სამეფოს ამოძირკვას, გაცამტვერებას და განადგურებას,
 • მაგრამ მოიქცევა ეს ხალხი ბოროტებისგან, რომლის გამოც ვაშინებდი მას, და მეც გადავთქვამ ბოროტს, რასაც ვუპირებდი.
 • ერთ წამს გავიფიქრებ რომელიმე ხალხის ან სამეფოს აშენებას და დაფუძნებას,
 • მაგრამ ბოროტად მოიქცევა ჩემ თვალში, არ გაიგონებს ჩემს ხმას, და მეც გადავთქვამ სიკეთეს, რომელსაც ვპირდებოდი მას.
 • ახლა ასე გამოუცხადე იუდაელებს და იერუსალიმის მკვიდრთ: ასე თქვა უფალმა: აჰა, გიმზადებთ ბოროტს, განზრახვა მაქვს თქვენს წინააღმდეგ. მოიქცეს თითოეული თავის ბოროტი გზიდან და გამოისწოროს ზნე და საქციელი.
 • ამბობენ: არამც და არამც! ჩვენ-ჩვენი ზრახვების კვალზე უნდა ვიაროთ და თითოეული ჩვენგანი თავისი ბოროტი გულისთქმის თანახმად უნდა მოიქცესო.
 • ამიტომ ამბობს უფალი: აბა, შეეკითხეთ ხალხებს, ვის სმენია ამგვარი ამბავი? უსაზომო სისაძაგლენი ჩაიდინა ქალწულმა - ისრაელმა.
 • თუ მიატოვებს ლიბანის თოვლი მთათა ტინებს? თუ შეწყდება შორით მომდინარი ცივი წყლები?
 • მაგრამ დამივიწყა ჩემმა ერმა, ამაოებას უკმევენ; გაიმრუდეს გზა, ძველი სავალი, რომ ევლოთ გაუთელავი გზის ბილიკებით.
 • რომ უდაბნოდ ექციათ თავიანთი ქვეყანა და მარად სასტვინებლად, რათა ყოველი ჩამვლელი შეძრწუნებულიყო და თავი გაექნია.
 • აღმოსავლეთის ქარივით დავფანტავ მათ მათი მტრების წინაშე. ზურგს ვუჩვენებ მათ, არა სახეს, გასაჭირის ჟამს.
 • თქვეს: წამო, რამე ვიღონოთ იერემიას წინააღმდეგ; რადგან არ დაკარგვია რჯული მღვდელს, რჩევის უნარი ბრძენკაცს და სიტყვა წინასწარმეტყველს. წამო და ენით ვძლიოთ მას, რომ ყურს აღარ ვუგდებდეთ მის სიტყვებსო.
 • ყური მიგდე, უფალო, და ისმინე ჩემი მომჩივრების ხმა.
 • განა ბოროტით უხდიან სიკეთისთვის? ორმო რომ გამითხარეს დასაღუპად? გამიხსენე შენს წინაშე მდგარი, მათ სასიკეთოდ რომ ვლაპარაკობდი, შენი რისხვა რომ ამეცილებინა მათთვის.
 • ამიტომ შიმშილს გააწყვეტინე მათი შვილები, მახვილზე წამოაგე, რათა შვილმკვდარნი შეიქნენ და დაქვრივდნენ მათი ცოლები; სიკვდილმა გაწყვიტოს მათი კაცები, მახვილმა მოსრას მათი ჭაბუკები ომში.
 • კვნესა ისმოდეს მათი სახლებიდან, როცა ანაზდად ავაზაკებს მიუსევ, რადგან ორმო გათხარეს ჩემს დასაჭერად და ფეხქვეშ იდუმალ მახეს მიგებენ.
 • შენ იცი, უფალო, რომ ყველაფერს ღონობენ ჩემს მოსაკლავად! ნუ მიუტევებ მათ დანაშაულს და ცოდვებს ნუ წარუხოცავ მათ შენს თვალთაგან. აყვნენ დამხობილნი შენს წინაშე. შენი რისხვის ჟამს გაუსწორდი მათ!
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 你 起 来 , 下 到 窑 匠 的 家 里 去 , 我 在 那 里 要 使 你 听 我 的 话 。
 • 我 就 下 到 窑 匠 的 家 里 去 , 正 遇 他 转 轮 作 器 皿 。
 • 窑 匠 用 泥 作 的 器 皿 , 在 他 手 中 作 坏 了 , 他 又 用 这 泥 另 作 别 的 器 皿 。 窑 匠 看 怎 样 好 , 就 怎 样 作 。
 • 耶 和 华 的 话 就 临 到 我 说 ,
 • 耶 和 华 说 , 以 色 列 家 阿 , 我 待 你 们 , 岂 不 能 照 这 窑 匠 弄 泥 麽 。 以 色 列 家 阿 , 泥 在 窑 匠 的 手 中 怎 样 , 你 们 在 我 的 手 中 也 怎 样 。
 • 我 何 时 论 到 一 邦 或 一 国 说 , 要 拔 出 , 拆 毁 , 毁 坏 。
 • 我 所 说 的 那 一 邦 , 若 是 转 意 离 开 他 们 的 恶 , 我 就 必 后 悔 , 不 将 我 想 要 施 行 的 灾 祸 降 与 他 们 。
 • 我 何 时 论 到 一 邦 或 一 国 说 , 要 建 立 , 栽 植 。
 • 他 们 若 行 我 眼 中 看 为 恶 的 事 , 不 听 从 我 的 话 , 我 就 必 后 悔 , 不 将 我 所 说 的 福 气 赐 给 他 们 。
 • 现 在 你 要 对 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 我 造 出 灾 祸 攻 击 你 们 , 定 意 刑 罚 你 们 。 你 们 各 人 当 回 头 离 开 所 行 的 恶 道 , 改 正 你 们 的 行 动 作 为 。
 • 他 们 却 说 , 这 是 枉 然 。 我 们 要 照 自 己 的 计 谋 去 行 。 各 人 随 自 己 顽 梗 的 恶 心 作 事 。
 • 所 以 , 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 且 往 各 国 访 问 , 有 谁 听 见 这 样 的 事 。 以 色 列 民 ( 原 文 作 处 女 ) 行 了 一 件 极 可 憎 恶 的 事 。
 • 利 巴 嫩 的 雪 从 田 野 的 磐 石 上 岂 能 断 绝 呢 。 从 远 处 流 下 的 凉 水 岂 能 乾 涸 呢 。
 • 我 的 百 姓 竟 忘 记 我 , 向 假 神 烧 香 , 使 他 们 在 所 行 的 路 上 , 在 古 道 上 绊 跌 , 使 他 们 行 没 有 修 筑 的 斜 路 ,
 • 以 致 他 们 的 地 令 人 惊 骇 , 常 常 嗤 笑 。 凡 经 过 这 地 的 必 惊 骇 摇 头 。
 • 我 必 在 仇 敌 面 前 分 散 他 们 , 好 像 用 东 风 吹 散 一 样 。 遭 难 的 日 子 , 我 必 以 背 向 他 们 , 不 以 面 向 他 们 。
 • 他 们 就 说 , 来 吧 。 我 们 可 以 设 计 谋 害 耶 利 米 。 因 为 我 们 有 祭 司 讲 律 法 , 智 慧 人 设 谋 略 , 先 知 说 预 言 , 都 不 能 断 绝 。 来 吧 。 我 们 可 以 用 舌 头 击 打 他 , 不 要 理 会 他 的 一 切 话 。
 • 耶 和 华 阿 , 求 你 理 会 我 , 且 听 那 些 与 我 争 竞 之 人 的 话 。
 • 岂 可 以 恶 报 善 呢 。 他 们 竟 挖 坑 要 害 我 的 性 命 。 求 你 记 念 我 怎 样 站 在 你 面 前 为 他 们 代 求 , 要 使 你 的 忿 怒 向 他 们 转 消 。
 • 故 此 , 愿 你 将 他 们 的 儿 女 交 与 饥 荒 和 刀 剑 。 愿 他 们 的 妻 无 子 , 且 作 寡 妇 。 又 愿 他 们 的 男 人 被 死 亡 所 灭 , 他 们 的 少 年 人 在 阵 上 被 刀 击 杀 。
 • 你 使 敌 军 忽 然 临 到 他 们 的 时 候 , 愿 人 听 见 哀 声 从 他 们 的 屋 内 发 出 。 因 他 们 挖 坑 要 捉 拿 我 , 暗 设 网 罗 要 绊 我 的 脚 。
 • 耶 和 华 阿 , 他 们 要 杀 我 的 那 一 切 计 谋 , 你 都 知 道 。 不 要 赦 免 他 们 的 罪 孽 , 也 不 要 从 你 面 前 涂 抹 他 们 的 罪 恶 , 要 叫 他 们 在 你 面 前 跌 倒 。 愿 你 发 怒 的 时 候 罚 办 他 们 。