Скрыть
18:1
18:5
Церковнославянский (рус)
Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, реку́щее:
востани́ и сни́ди въ до́мъ скуде́льничь, и та́мо услы́шиши словеса́ моя́.
И снидо́хъ въ до́мъ скуде́льничь, и се́, то́й творя́ше дѣ́ло на ка́менехъ.
И разби́ся сосу́дъ, его́же то́й творя́ше от­ гли́ны рука́ма сво­и́ма: и па́ки то́й сотвори́ изъ него́ и́ный сосу́дъ, я́коже уго́дно во о́чiю его́ твори́ти.
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее:
еда́, я́коже скуде́льникъ се́й, не воз­могу́ сотвори́ти ва́съ, до́ме Изра́илевъ? рече́ Госпо́дь: се́, я́коже бре́нiе въ руку́ скуде́льника, та́ко вы́ есте́, до́ме Изра́илевъ, въ руку́ мое́ю:
наконе́цъ воз­глаго́лю на язы́къ и на ца́р­ст­во, да искореню́ и́хъ и разорю́ и расточу́ я́:
и а́ще обрати́т­ся язы́къ то́й от­ всѣ́хъ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, то́ раска́юся о озлобле́нiихъ, я́же помы́слихъ сотвори́ти и́мъ:
и наконе́цъ реку́ на язы́къ и ца́р­ст­во, да воз­сози́жду и насажду́ я́,
и а́ще сотворя́тъ лука́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же не послу́шати гла́са мо­его́, то́ раска́юся о благи́хъ, я́же глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ.
И ны́нѣ рцы́ ко муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й: сiя́ рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ творю́ на ва́съ зла́я и мы́шлю на ва́съ умышле́нiе: да обрати́т­ся у́бо кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго, и испра́вите пути́ ва́шя и умышле́нiя ва́ша.
И реко́ша: укрѣпи́мся, и́бо по развраще́ниемъ на́шымъ по́йдемъ, и кі́йждо уго́дное се́рдца сво­его́ лука́ваго сотвори́мъ.
Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: вопроси́те ны́нѣ язы́ковъ, кто́ слы́ша сицева́я стра́шная, я́же сотвори́ зѣло́ дѣ́ва Изра́илева?
еда́ оскудѣ́ютъ от­ ка́мене сосцы́, или́ снѣ́гъ от­ Лива́на? еда́ уклони́т­ся вода́ зѣ́лно вѣ́тромъ носи́мая?
поне́же забы́ша мене́ лю́дiе мо­и́ всу́е жру́ще, и изнемо́гутъ на путе́хъ сво­и́хъ и на стезя́хъ вѣ́чныхъ, е́же взы́ти на стези́ не иму́щыя пути́ на хожде́нiе,
е́же положи́ти зе́млю сво́ю въ запустѣ́нiе и во звизда́нiе вѣ́чно­е: вся́къ, и́же пре́йдетъ по не́й, почуди́т­ся и покива́етъ главо́ю сво­е́ю:
я́коже вѣ́тръ паля́щь разсѣ́ю и́хъ предъ враги́ и́хъ, хребе́тъ, а не лице́ покажу́ и́мъ въ де́нь поги́бели и́хъ.
И реко́ша: прiиди́те и умы́слимъ иеремі́ю совѣ́тъ, и́бо не поги́бнетъ зако́нъ от­ свяще́н­ника, ни совѣ́тъ от­ прему́драго, ни сло́во от­ проро́ка: прiиди́те и порази́мъ его́ язы́комъ, и не во́нмемъ всѣ́мъ словесе́мъ его́.
Вонми́, Го́споди, мнѣ́ и услы́ши гла́съ оправда́нiя мо­его́.
Еда́ воз­даю́т­ся зла́я за блага́я? я́ко глаго́лаша словеса́ на ду́шу мою́ и мучи́тел­ст­во свое́ сокры́ша ми́. Помяни́ стоя́в­шаго мя́ предъ тобо́ю, е́же глаго́лати за ни́хъ блага́я, да от­вращу́ гнѣ́въ тво́й от­ ни́хъ.
Сего́ ра́ди да́ждь сы́ны и́хъ въ гла́дъ и собери́ и́хъ въ ру́цѣ меча́: да бу́дутъ жены́ и́хъ безча́дны и вдовы́, и му́жiе и́хъ да бу́дутъ убiе́ни сме́ртiю, и ю́ноши и́хъ да паду́тъ мече́мъ на ра́ти:
да бу́детъ во́пль въ домѣ́хъ и́хъ: наведи́ на ни́хъ разбо́йники внеза́пу, поне́же совѣща́ша сло́во, да и́мутъ мя́, и сѣ́ти скры́ша на мя́.
Ты́ же, Го́споди, вѣ́си ве́сь совѣ́тъ и́хъ на мя́ въ сме́рть: да не очи́стиши беззако́нiя и́хъ и грѣхо́въ и́хъ от­ лица́ тво­его́ да не изгла́диши: да бу́детъ болѣ́знь и́хъ предъ тобо́ю, и во вре́мя я́рости тво­ея́ сотвори́ и́мъ.
Синодальный
Слово, которое было к Иеремии от Господа:
встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои.
И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
И было слово Господне ко мне:
не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.
Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его;
но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.
А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его;
но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши.
Но они говорят: «не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца».
Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне гнусные дела совершила дева Израилева.
Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других мест текущие холодные воды?
А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею.
Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их.
А они сказали: «придите, составим замысел против Иеремии; ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его».
Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников.
Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой.
Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.
Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих.
Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего.
Арабский
الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا

قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي.

فنزلت الى بيت الفخاري واذا هو يصنع عملا على الدولاب.

ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه.

فصار اليّ كلام الرب قائلا

أما استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت اسرائيل يقول الرب. هوذا كالطين بيد الفخاري انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل.

تارة اتكلم على امة وعلى مملكة بالقلع والهدم والاهلاك

فترجع تلك الامة التي تكلمت عليها عن شرها فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بها.

وتارة اتكلم على امة وعلى مملكة بالبناء والغرس

فتفعل الشر في عينيّ فلا تسمع لصوتي فاندم عن الخير الذي قلت اني احسن اليها به

فالآن كلم رجال يهوذا وسكان اورشليم قائلا. هكذا قال الرب. هانذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا. فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء واصلحوا طرقكم واعمالكم.

فقالوا باطل. لاننا نسعى وراء افكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء.

لذلك هكذا قال الرب. اسألوا بين الامم من سمع كهذه. ما يقشعر منه جدا عملت عذراء اسرائيل.

هل يخلو صخر حقلي من ثلج لبنان. او هل تنشف المياه المنفجرة الباردة الجارية.

لان شعبي قد نسيني. بخروا للباطل وقد اعثروهم في طرقهم في السبل القديمة ليسلكوا في شعب في طريق غير مسهل

لتجعل ارضهم خرابا وصفيرا ابديا. كل مار فيهايدهش وينغض راسه.

كريح شرقية ابددهم امام العدو. اريهم القفا لا الوجه في يوم مصيبتهم

فقالوا هلم فنفكر على ارميا افكارا لان الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي. هلم فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغ.

اصغ لي يا رب واسمع صوت اخصامي.

هل يجازى عن خير بشر. لانهم حفروا حفرة لنفسي. اذكر وقوفي امامك لأتكلم عنهم بالخير لاردّ غضبك عنهم.

لذلك سلّم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف فتصير نساؤهم ثكالى وارامل وتصير رجالهم قتلى الموت وشبانهم مضروبي السيف في الحرب.

ليسمع صياح من بيوتهم اذ تجلب عليهم جيشا بغتة. لانهم حفروا حفرة ليمسكوني وطمروا فخاخا لرجليّ.

وانت يا رب عرفت كل مشورتهم عليّ للموت. لا تصفح عن اثمهم ولا تمح خطيتهم من امامك بل ليكونوا متعثرين امامك. في وقت غضبك عاملهم

The word which came to Jeremiah from the LORD, saying:

«Arise and go down to the potteŕs house, and there I will cause you to hear My words.»

Then I went down to the potteŕs house, and there he was, making something at the wheel.

And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter; so he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make.

Then the word of the LORD came to me, saying:

«O house of Israel, can I not do with you as this potter?» says the LORD. «Look, as the clay is in the potteŕs hand, so are you in My hand, O house of Israel!

The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it,

if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it.

And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it,

if it does evil in My sight so that it does not obey My voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it.

«Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, «Thus says the LORD: «Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.»»́

And they said, «That is hopeless! So we will walk according to our own plans, and we will every one obey the dictates of his evil heart.»

Therefore thus says the LORD: «Ask now among the Gentiles, Who has heard such things? The virgin of Israel has done a very horrible thing.

Will a man leave the snow water of Lebanon, Which comes from the rock of the field? Will the cold flowing waters be forsaken for strange waters?

«Because My people have forgotten Me, They have burned incense to worthless idols. And they have caused themselves to stumble in their ways, From the ancient paths, To walk in pathways and not on a highway,

To make their land desolate and a perpetual hissing; Everyone who passes by it will be astonished And shake his head.

I will scatter them as with an east wind before the enemy; I will show them the back and not the face In the day of their calamity.»

Then they said, «Come and let us devise plans against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us attack him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.»

Give heed to me, O LORD, And listen to the voice of those who contend with me!

Shall evil be repaid for good? For they have dug a pit for my life. Remember that I stood before You To speak good for them, To turn away Your wrath from them.

Therefore deliver up their children to the famine, And pour out their blood By the force of the sword; Let their wives become widows And bereaved of their children. Let their men be put to death, Their young men be slain By the sword in battle.

Let a cry be heard from their houses, When You bring a troop suddenly upon them; For they have dug a pit to take me, And hidden snares for my feet.

Yet, LORD, You know all their counsel Which is against me, to slay me. Provide no atonement for their iniquity, Nor blot out their sin from Your sight; But let them be overthrown before You. Deal thus with them In the time of Your anger.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки