Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, реку́щее:
 • востани́ и сни́ди въ до́мъ скуде́льничь, и та́мо услы́шиши словеса́ моя́.
 • И снидо́хъ въ до́мъ скуде́льничь, и се́, то́й творя́ше дѣ́ло на ка́менехъ.
 • И разби́ся сосу́дъ, его́же то́й творя́ше от­ гли́ны рука́ма сво­и́ма: и па́ки то́й сотвори́ изъ него́ и́ный сосу́дъ, я́коже уго́дно во о́чiю его́ твори́ти.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее:
 • еда́, я́коже скуде́льникъ се́й, не воз­могу́ сотвори́ти ва́съ, до́ме Изра́илевъ? рече́ Госпо́дь: се́, я́коже бре́нiе въ руку́ скуде́льника, та́ко вы́ есте́, до́ме Изра́илевъ, въ руку́ мое́ю:
 • наконе́цъ воз­глаго́лю на язы́къ и на ца́р­ст­во, да искореню́ и́хъ и разорю́ и расточу́ я́:
 • и а́ще обрати́т­ся язы́къ то́й от­ всѣ́хъ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, то́ раска́юся о озлобле́нiихъ, я́же помы́слихъ сотвори́ти и́мъ:
 • и наконе́цъ реку́ на язы́къ и ца́р­ст­во, да воз­сози́жду и насажду́ я́,
 • и а́ще сотворя́тъ лука́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же не послу́шати гла́са мо­его́, то́ раска́юся о благи́хъ, я́же глаго́лахъ сотвори́ти и́мъ.
 • И ны́нѣ рцы́ ко муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й: сiя́ рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ творю́ на ва́съ зла́я и мы́шлю на ва́съ умышле́нiе: да обрати́т­ся у́бо кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго, и испра́вите пути́ ва́шя и умышле́нiя ва́ша.
 • И реко́ша: укрѣпи́мся, и́бо по развраще́ниемъ на́шымъ по́йдемъ, и кі́йждо уго́дное се́рдца сво­его́ лука́ваго сотвори́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: вопроси́те ны́нѣ язы́ковъ, кто́ слы́ша сицева́я стра́шная, я́же сотвори́ зѣло́ дѣ́ва Изра́илева?
 • еда́ оскудѣ́ютъ от­ ка́мене сосцы́, или́ снѣ́гъ от­ Лива́на? еда́ уклони́т­ся вода́ зѣ́лно вѣ́тромъ носи́мая?
 • поне́же забы́ша мене́ лю́дiе мо­и́ всу́е жру́ще, и изнемо́гутъ на путе́хъ сво­и́хъ и на стезя́хъ вѣ́чныхъ, е́же взы́ти на стези́ не иму́щыя пути́ на хожде́нiе,
 • е́же положи́ти зе́млю сво́ю въ запустѣ́нiе и во звизда́нiе вѣ́чно­е: вся́къ, и́же пре́йдетъ по не́й, почуди́т­ся и покива́етъ главо́ю сво­е́ю:
 • я́коже вѣ́тръ паля́щь разсѣ́ю и́хъ предъ враги́ и́хъ, хребе́тъ, а не лице́ покажу́ и́мъ въ де́нь поги́бели и́хъ.
 • И реко́ша: прiиди́те и умы́слимъ иеремі́ю совѣ́тъ, и́бо не поги́бнетъ зако́нъ от­ свяще́н­ника, ни совѣ́тъ от­ прему́драго, ни сло́во от­ проро́ка: прiиди́те и порази́мъ его́ язы́комъ, и не во́нмемъ всѣ́мъ словесе́мъ его́.
 • Вонми́, Го́споди, мнѣ́ и услы́ши гла́съ оправда́нiя мо­его́.
 • Еда́ воз­даю́т­ся зла́я за блага́я? я́ко глаго́лаша словеса́ на ду́шу мою́ и мучи́тел­ст­во свое́ сокры́ша ми́. Помяни́ стоя́в­шаго мя́ предъ тобо́ю, е́же глаго́лати за ни́хъ блага́я, да от­вращу́ гнѣ́въ тво́й от­ ни́хъ.
 • Сего́ ра́ди да́ждь сы́ны и́хъ въ гла́дъ и собери́ и́хъ въ ру́цѣ меча́: да бу́дутъ жены́ и́хъ безча́дны и вдовы́, и му́жiе и́хъ да бу́дутъ убiе́ни сме́ртiю, и ю́ноши и́хъ да паду́тъ мече́мъ на ра́ти:
 • да бу́детъ во́пль въ домѣ́хъ и́хъ: наведи́ на ни́хъ разбо́йники внеза́пу, поне́же совѣща́ша сло́во, да и́мутъ мя́, и сѣ́ти скры́ша на мя́.
 • Ты́ же, Го́споди, вѣ́си ве́сь совѣ́тъ и́хъ на мя́ въ сме́рть: да не очи́стиши беззако́нiя и́хъ и грѣхо́въ и́хъ от­ лица́ тво­его́ да не изгла́диши: да бу́детъ болѣ́знь и́хъ предъ тобо́ю, и во вре́мя я́рости тво­ея́ сотвори́ и́мъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои.
 • И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
 • И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
 • И было слово Господне ко мне:
 • не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.
 • Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его;
 • но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.
 • А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его;
 • но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
 • Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши.
 • Но они говорят: «не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца».
 • Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне гнусные дела совершила дева Израилева.
 • Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других мест текущие холодные воды?
 • А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
 • чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею.
 • Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия их.
 • А они сказали: «придите, составим замысел против Иеремии; ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка; придите, сразим его языком и не будем внимать словам его».
 • Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников.
 • Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой.
 • Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.
 • Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих.
 • Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего.
 • Жеремияга Тењирден болгон сљз:
 • «Тур, карапачынын єйєнљ тєш, ошол жерде Мен сага Љзємдєн сљздљрємдє айтам».
 • Ошондо мен карапачынын єйєнљ тєштєм, ал карапа жасаган тегерек куралда љз ишин жасап жатыптыр.
 • Карапачы топурактан жасап жаткан идиш анын колунда бузулуп калды. Ошондо ал кайрадан ошол топурактан љзє каалаган башка бир идиш жасады.
 • Ошондо мага Тењирден сљз болду:
 • «Ысрайыл, Мен силерге ушул карапачы кылгандай кыла албайт бекем? – дейт Тењир. – Карапачынын колунда топурак кандай болсо, силер да Менин колумда ошондойсуњар, Ысрайыл.
 • Кээде Мен кайсы бир эл же падышачылык жљнєндљ анын тамырын жулам, талкалайм, жок кылам деп айтам.
 • Бирок Мен айткан ошол эл љзєнєн жаман иштеринен баш тартса, Мен аларга жамандык кылам деген оюмдан кайтам.
 • Ал эми кээде Мен кайсы бир эл же падышачылык жљнєндљ аны орнотом жана бекемдейм деп айтам.
 • Бирок алар Менин кљз алдымда жамандык кылып, Менин єнємдє укпай турган болсо, Мен аларга ырайым кылам деген оюмдан кайтам.
 • Ошондуктан Жєйєттєн адамдарына жана Иерусалимдин тургундарына айт: Тењир мындай дейт: “Мына, Мен силерге жамандык даярдап жатам, силерге каршы жамандык ойлоп жатам. Ошондуктан ар бирињер љзєњљрдєн жаман жолуњардан бурулгула, жолдоруњарды жана иштерињерди оњдогула”.
 • Бирок алар мындай деп айтышат: “Yмєт кылба, биз љзєбєздєн оюбуз боюнча жашайбыз, ар бирибиз жаман жєрљгєбєздєн љжљрлєгє боюнча иш кылабыз”».
 • Ошондуктан Тењир мындай дейт: «Элдер арасынан сурагыла, ушундай нерсени уккан адам бар бекен? Ысрайыл кызы љтљ жийиркеничтєє иштерди кылды.
 • Лебанон тоосунун чокусунан кар кетеби? Башка жерлерден аккан муздак суулар соолуп калабы?
 • Менин элим болсо Мени таштап кетти. Алар жалган кудайларга жыпар жыттуу зат тєтљтєп жатышат, љз жолдорунда мєдєрєлєштє, салынбаган жол менен жєрєш єчєн,
 • љздљрєнєн жерин кљргљн элдин єрљйєн учурган жер кылыш єчєн, тєбљлєк шылдыњга калтырыш єчєн, байыркы жолдорун ташташты. Ошондуктан ал жер менен љткљн ар бир адам тањ калып, башын чайкайт.
 • Аларды чыгыш шамалы сыяктуу душмандын кљз алдында сапырам. Башына мєшкєл тєшкљн кєнє аларга жєзємдє бурбастан, аркамды салам».
 • Алар болсо: «Келгиле, Жеремияга каршы жаман ой тєзљбєз, анткени ыйык кызмат кылуучунун мыйзамы, акылмандын кењеши, пайгамбардын сљзє жоголо элек. Келгиле, аны тилибиз менен љлтєрєп, сљзєн укпай коёбуз», – деп айтышты.
 • Мени ук, Тењир, менин душмандарымдын єнєн ук.
 • Жакшылыкка жамандык кылса болобу? Алар болсо менин жаным єчєн ор казып жатышат. Алар жљнєндљ жакшы нерсе айтыш єчєн, Сенин каарыњды алардан кайт кылдырыш єчєн, Љзєњдєн алдыњда турганымды эстегин.
 • Ошондуктан алардын балдарын ачарчылыкка калтыр, аларды кылыч менен кыр. Алардын аялдары баласыз калышсын, жесир калышсын, кєйљљлљрє љлємгљ берилсин, уландары майданда кылычтан кырылсын.
 • Сен аларга кєтєлбљгљн жерден аскерлерди каптатканда, алардын єйлљрєнљн љкєрєк угулуп турсун. Анткени алар мени колго тєшєрєш єчєн, ор казып жатышат, буттарым єчєн жашыруун тузак тартып коюшту.
 • Бирок Сен, Тењир, алардын мени љлтєрєш єчєн ойлогон бардык ойлорун билесињ. Алардын анткорлугун кечирбе, алардын Сенин алдыњдагы кєнљљсєн унутпа. Алар Сенин алдыњда кулатылсын. Аларды Љзєњ каарданып жатканда жазала.