Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сiя́ рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: иди́ и стяжи́ сосу́дъ скуде́льничь жже́нъ, и при­­веди́ от­ ста́рецъ людски́хъ и от­ ста́рецъ свяще́н­ническихъ:
 • и изы́ди въ мѣ́сто многогро́бищное сыно́въ ен­но́нихъ, е́же е́сть бли́зъ при­две́рiя вра́тъ харси́ѳскихъ {со́лнечныхъ}, и прочти́ та́мо вся́ словеса́, я́же а́зъ воз­глаго́лю тебѣ́,
 • и рече́ши и́мъ: слы́шите сло́во Госпо́дне, ца́рiе Иу́дины и му́жiе Иу́дины, и обита́телiе Иерусали́ма и входя́щiи врата́ми си́ми: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́, я́ко вся́кому слы́шащему сiя́ зазвучи́тъ во у́шiю его́:
 • поне́же оста́виша мя́, и чу́жде сотвори́ша мѣ́сто сiе́, и пожро́ша на не́мъ бого́мъ чужди́мъ, и́хже не вѣ́дѣша ті́и и отцы́ и́хъ: и ца́рiе Иу́дины напо́лниша мѣ́сто сiе́ кро́ве непови́н­ныхъ
 • и созда́ша высо́кая Ваа́лу на сожже́нiе сыно́въ сво­и́хъ огне́мъ, во всесожже́нiе Ваа́лу, я́же не заповѣ́дахъ, ни глаго́лахъ, ниже́ взыдо́ша на се́рдце мое́.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и не прозове́т­ся ктому́ мѣ́сто сiе́ паде́нiе и мѣ́сто многогро́бищное сыно́въ ен­но́нихъ, но мѣ́сто многогро́бищное закла́нiя:
 • и расточу́ совѣ́тъ Иу́динъ и совѣ́тъ Иерусали́ма въ мѣ́стѣ се́мъ, и превращу́ и́хъ мече́мъ предъ враги́ и́хъ и въ руку́ и́щущихъ ду́шъ и́хъ: и да́мъ тру́пiе и́хъ въ я́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ:
 • и поста́влю гра́дъ се́й въ разоре́нiе и во звизда́нiе: вся́къ, и́же мимо­и́детъ, о не́мъ почуди́т­ся и позви́ждетъ о все́й я́звѣ его́:
 • и снѣдя́тъ пло́ти сыно́въ сво­и́хъ и пло́ти дще́рей сво­и́хъ, и кі́йждо пло́ти по́друга сво­его́ снѣ́сть во обстоя́нiи и въ тѣснотѣ́, въ не́йже запру́тъ и́хъ врази́ и́хъ, и́щущiи души́ и́хъ.
 • И да сокруши́ши сосу́дъ предъ очи́ма муже́й исходя́щихъ съ тобо́ю
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: та́ко сокрушу́ лю́ди сiя́ и гра́дъ се́й, я́коже сокруша́ет­ся сосу́дъ скуде́льный, и́же не мо́жетъ ктому́ исцѣли́тися: и въ тофе́ѳѣ погребу́т­ся того́ ра́ди, я́ко не бу́детъ ино́го мѣ́ста на погребе́нiе.
 • Та́ко сотворю́ мѣ́сту сему́, глаго́летъ Госпо́дь, и обита́телемъ его́, да поста́влю гра́дъ то́й я́ко па́да­ю­щь.
 • И бу́дутъ до́мы Иерусали́ма и до́мы царе́й Иу́диныхъ, я́коже мѣ́сто па́да­ю­щее, от­ нечисто́тъ сво­и́хъ во всѣ́хъ домѣ́хъ, въ ни́хже жря́ху на кро́вѣхъ сво­и́хъ всему́ во́ин­ству небе́сному и при­­ноша́ху воз­лiя́нiя бого́мъ чужди́мъ.
 • И прiи́де иеремі́а от­ [мѣ́ста] паде́нiя, а́може посла́ его́ Госпо́дь проро́че­с­т­вовати, и ста́ во дворѣ́ до́му Госпо́дня и рече́ ко всѣ́мъ лю́демъ:
 • сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ на гра́дъ се́й и на вся́ гра́ды его́ и на вся́ се́ла его́ вся́ зла́я, я́же глаго́лалъ е́смь на́нь: я́ко ожесточи́ша вы́и своя́, е́же не слы́шати за́повѣдiй мо­и́хъ.
 • Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических,
 • и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе,
 • и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, – о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах,
 • за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных
 • и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне;
 • за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения.
 • И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным.
 • И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их.
 • И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою,
 • и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для погребения.
 • Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным Тофету.
 • И домы Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим.
 • И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих.
 • ასე ამბობს უფალი: წადი, იყიდე მეთუნისგან თიხის დოქი, წაიყვანე ხალხის უხუცესნი და მღვდლების უხუცესნი.
 • გადი ბენ-ჰინომის ველზე მეთუნეთა კარიბჭიდან და გამოაცხადე იქ სიტყვები, რომელთაც გეტყვი.
 • თქვი: გაიგონეთ უფლის სიტყვა, იუდას მეფენო და იერუსალიმის მკვიდრნო: ასე თქვა ცაბაოთ უფალმა, ისრაელის ღმერთმა: აჰა, მომაქვს ამ ადგილისთვის უბედურება, რომლის გამგონეს ყველას ყურები აუზრიალდება.
 • ეს იმის გულისთვის, რომ დამივიწყეს და გააუცხოვეს ეს ადგილი; უკმევენ აქ უცხო ღმერთებს, რომელთაც არც თვითონ და არც მათი მამა-პაპანი - იუდას მეფეები იცნობდნენ. აავსეს უბრალოთა სისხლით ეს ადგილი.
 • აღმართეს ბაალის საკერპოები, რათა ცეცხლში დაუწვან თავიანთი შვილები ბაალს აღსავლენ მსხვერპლად, რაც არ მიბრძანებია მათთვის, არც მითქვამს, ფიქრადაც არ მომსვლია.
 • ამიტომ, აჰა, ახლოვდება ჟამი, ამბობს უფალი, და აღარ ერქმევა ამ ადგილს თოფეთი და ბენ-ჰინომის ველი, არამედ სასაკლაო ველი.
 • ჩავშლი იუდას და იერუსალიმის თათბირს ამ ადგილას, დავცემ მათ მახვილით მტრების თვალწინ, მათი ხელით, ვინც მოსაკლავად დასდევს მათ. გადავუყრი მათ გვამებს შესაჭმელად ცის ფრინველებს და ველის მხეცებს.
 • საფრთხობელად და სასტვენელად ვაქცევ ამ ქალაქს. ყოველი ჩამვლელი შეძრწუნდება და სტვენას მოჰყვება მისი ჭრილობების შემხედვარე.
 • საკუთარი ვაჟებისა და ასულების ხორცს შევაჭმევ მათ; ერთმანეთის ხორცს დაუწყებენ ჭამას ალყაში და გაჭირვებაში, როცა მტრები და მათი მესისხლენი შეაჭირვებენ მათ.
 • გატეხე დოქი იმ ხალხის თვალწინ, თან რომ წამოგყვნენ.
 • უთხარი მათ: ასე თქვა ცაბაოთ უფალმა: ასე გავტეხავ ამ ხალხს და ამ ქალაქს, როგორც ტეხს კაცი მეთუნის ჭურჭელს, რომელიც აღარ გამრთელდება. თოფეთში დაუწყებენ დამარხვას, დასამარხავი ადგილი რომ აღარ ექნება.
 • ასე მოვექცევი ამ ადგილს, ამბობს უფალი, და მის მცხოვრებლებს; თოფეთს დავამსგავსებ ამ ქალაქს.
 • იერუსალიმის სახლები და იუდას მეფეთა სახლები თოფეთის ადგილივით გაუწმიდურდება; ასევე ყველა სახლი, რომლის ბანზეც ცის ვარსკვლავებს უკმევენ და უცხო ღმერთებს უღვრიან საღვრელს.
 • წამოვიდა იერემია თოფეთიდან, სადაც გაგზავნა იგი უფალმა საქადაგებლად, და გაჩერდა უფლის სახლის ეზოში და გამოუცხადა მთელს ხალხს:
 • ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი, ისრაელის ღმერთი: აჰა, მომაქვს ამ ქალაქისთვის და მისი დაბებისთვის უბედურება, რაც ნათქვამი მაქვს მათზე, რადგან გაჯიუტდნენ და არ გაიგონეს ჩემი სიტყვა.
 • Так сказал мне Господь: иди и купи глиняный обожженный сосуд, и приведи старцев из народа и старцев из священников.

 • И выйди в многогробищное поле сынов Енномовых, которое находится близ ворот Харсифских, и произнеси там все слова, которыя Я скажу тебе.

 • И скажи им: слушайте слово Господне, цари Иудейские и мужи Иудины, и жители Иерусалима, и входящие воротами сими: так говорит Господь сил, Бог Израилев: вот Я наведу на сие место бедствие, так что у всех, кто услышит об этом, зазвенит в ушах.

 • Ибо они оставили Меня и чужим сделали место сие, и приносят жертвы на нем богам чужим, которых не знали они и отцы их, и цари Иудейские наполнили место сие кровию неповинных.

 • И устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я ни заповедывал, ни говорил, и что не входило на сердце Мне.

 • Посему, вот наступают дни, говорит Господь, и не будет более называться место это „падениемъ“ и „многогробищным местом сынов Енномовыхъ“, но „многогробищным местом заклания“.

 • И разсею замысл Иуды и замысл Иерусалима на месте сем, и поражу их мечем пред врагами их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным.

 • И предам город сей раззорению и посмеянию: всякий проходящий мимо него изумится и посвищет из-за всей язвы его.

 • И съедят плоть сынов своих и плоть дочерей своих, и каждый будет есть плоть ближнего своего в стеснении и в осаде, которою окружат их враги их, ищущие души их.

 • И разбей сосуд пред глазами мужей, которые выйдут с тобою,

 • И скажи им: так говорит Господь сил: так Я сокрушу народ сей и город сей, как разбивается глиняный сосуд, который уже не может быть возстановлен; и в Тофефе будут хоронить, потому что не будет иного места для погребения.

 • Так Я поступлю с местом сим, говорит Господь, с жителями его, сделаю город сей подобным падающему.

 • И дома Иерусалима и дома царей Иудиных будут, как место „падения“ от нечистот своих во всех домах, в которых приносили жертвы на кровлях своих всему воинству небесному и совершали возлияния чужим богам.

 • И пришел Иеремия с (места) „падения“, куда послал его Господь пророчествовать, и стал во дворе дома Господня, и сказал всему народу:

 • Так говорит Господь сил, Бог Израилев: вот Я наведу на город сей и на все города его и на все села его все то бедствие, которое Я изрек на него, ибо они ожесточили выю свою, чтобы не слушать заповедей Моих.