Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И услы́ша пасхо́ръ сы́нъ Емме́ровъ свяще́н­никъ, и́же поста́вленъ бѣ́ нача́лникъ въ дому́ Госпо́дни, иеремі́ю проро́че­ст­ву­ю­ща словеса́ сiя́:
 • и уда́ри пасхо́ръ иеремі́ю проро́ка и вве́рже его́ въ кла́ду, я́же бѣ́ во вратѣ́хъ Венiами́нихъ вы́шнихъ въ дому́ Госпо́дни.
 • Бы́в­шу же у́тру, изведе́ пасхо́ръ иеремі́ю от­ кла́ды. И рече́ къ нему́ иеремі́а: не пасхо́ръ нарече́ [Госпо́дь] и́мя твое́, но пресе́лника от­всю́ду.
 • Поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ да́мъ тя́ въ преселе́нiе и всѣ́хъ друго́въ тво­и́хъ: и паду́тъ мече́мъ вра́гъ сво­и́хъ, и о́чи тво­и́ у́зрятъ, и тебе́ и всего́ Иу́ду да́мъ въ ру́ки царя́ Вавило́нска, и преведу́тъ и́хъ въ Вавило́нъ и побiю́тъ и́хъ мечьми́.
 • И да́мъ всю́ си́лу гра́да сего́ и вся́ труды́ его́ и вся́ сокро́вища царя́ Иу́дина да́мъ въ ру́ки враго́въ его́, и расхи́тятъ и́хъ и во́змутъ и от­веду́тъ въ Вавило́нъ.
 • Ты́ же, пасхо́ръ, и вси́ обита́телiе до́му тво­его́, отъи́дете во плѣне́нiе, и въ Вавило́нъ прiи́деши и та́мо у́мреши, та́мо же и погребе́шися ты́ и вси́ дру́зiе тво­и́, и́мже проро́че­с­т­вовалъ еси́ лжу́.
 • Прельсти́лъ мя́ еси́, Го́споди, и прельще́нъ е́смь, крѣплѣ́йшiй мене́ еси́ и превоз­мо́глъ еси́: бы́хъ въ посмѣ́хъ ве́сь де́нь, вси́ руга́ют­ся мнѣ́.
 • Поне́же го́рькимъ сло́вомъ мо­и́мъ посмѣю́ся, от­верже́нiе и бѣ́дность наведу́, я́ко бы́сть въ поноше́нiе мнѣ́ сло́во Госпо́дне и въ посмѣ́хъ ве́сь де́нь.
 • И реко́хъ: не воспомяну́ и́мене Госпо́дня, ниже́ воз­глаго́лю ктому́ во и́мя его́. И бы́сть въ се́рдцы мо­е́мъ я́ко о́гнь горя́щь, паля́щь въ косте́хъ мо­и́хъ, и разслабѣ́хъ от­всю́ду, и не могу́ носи́ти:
 • слы́шахъ бо досади́тел­ст­ва мно́гихъ собра́в­шихся о́крестъ: напади́те, напади́мъ на́нь, вси́ му́жiе дру́зiе его́: наблюда́йте помышле́нiе его́, а́ще [ка́ко] прельсти́т­ся, и премо́жемъ на́нь и сотвори́мъ от­мще́нiе на́­ше ему́.
 • Госпо́дь же со мно́ю е́сть я́ко боре́цъ крѣ́пкiй: сего́ ра́ди погна́ша и уразумѣ́ти не мого́ша: постыдѣ́шася зѣло́, я́ко не разумѣ́ша безче́стiя сво­его́, е́же во вѣ́къ не забве́но бу́детъ.
 • И ты́, Го́споди си́лъ, искуша́яй пра́ведная, вѣ́даяй утро́бы и сердца́, [молю́тися,] да ви́жду мще́нiе твое́ на ни́хъ, тебѣ́ бо от­кры́хъ прю́ мою́.
 • По́йте Го́споду, хвали́те Го́спода, я́ко изба́ви ду́шу убо́гаго от­ руки́ лука́выхъ.
 • Про́клятъ де́нь, въ о́ньже роди́хся: де́нь, въ о́ньже породи́ мя ма́ти моя́, да не бу́детъ благослове́нъ.
 • Про́клятъ му́жъ, и́же воз­вѣсти́ отцу́ мо­ему́, рекі́й: роди́ся тебѣ́ о́трокъ му́жескъ, и я́ко ра́достiю воз­весели́ его́.
 • Да бу́детъ человѣ́къ то́й я́коже гра́ди, я́же преврати́ Госпо́дь я́ростiю и не раска́яся: да слы́шитъ во́пль зау́тра и рыда́нiе во вре́мя полу́ден­но­е:
 • я́ко не уби́лъ мене́ въ ложесна́хъ ма́тере, и была́ бы мнѣ́ ма́ти моя́ гро́бъ мо́й и ложесна́ зача́тiя вѣ́чнаго.
 • Вску́ю изыдо́хъ изъ ложе́снъ, да ви́жду труды́ и болѣ́зни, и сконча́шася въ постыдѣ́нiи дні́е мо­и́?
 • Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии,
 • то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем.
 • Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: не «Пасхор»* нарек Господь имя тебе, но «Магор Миссавив»**. //*Мир вокруг. /**Ужас вокруг.
 • Ибо так говорит Господь: вот, Я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом.
 • И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все драгоценности его; и все сокровища царей Иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут, и отправят их в Вавилон.
 • И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем, пойдете в плен; и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно.
 • Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною.
 • Ибо лишь только начну говорить я, – кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние.
 • И подумал я: «не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его»; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог.
 • Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; «заявите, говорили они, и мы сделаем донос». Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я: «может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему».
 • Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется.
 • Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое.
 • Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. –
 • Проклят день, в который я родился! день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен!
 • Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: «у тебя родился сын», и тем очень обрадовал его.
 • И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание
 • за то, что он не убил меня в самой утробе – так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным.
 • Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?
 • Тењир єйєнєн башкы кєзљтчєсє, ыйык кызмат кылуучу Имейирдин уулу Пашкур Жеремиянын пайгамбарчылык кылып айткан ушул сљздљрєн укканда,
 • Жеремия пайгамбарды уруп, Тењир єйєнєн алдындагы Бенжеминдин жогорку дарбазасынын жанында турган кљзљнљк жыгачка отургузуп койду.
 • Бирок экинчи кєнє Пашкур Жеремияны кљзљнљк жыгачтан чыгарды. Ошондо Жеремия ага: «Тењир сага Пашкур деген ысым берген эмес, Ал сага Магор Мисабип деген ысым берген», – деди.
 • Анткени Тењир мындай дейт: “Мына, Мен сени љзєњљ жана љзєњдєн бардык досторуња коркунучтуу кылам, алар љз душмандарынын кылычынан кырылышат, аны сен љз кљзєњ менен кљрљсєњ. Бєт Жєйєттє Бабыл падышасынын колуна салып берем, аларды Бабылга алып кетип, кылычтап љлтєрєшљт.
 • Анан бул шаардын бардык байлыктарын, алардын эмгектенип тапкандарынын баарын, анын бардык асыл мєлктљрєн жана Жєйєт падышаларынын бардык казыналарын алардын душмандарына берем, аларды талап-тоноп алып, Бабылга жљнљтєшљт.
 • Пашкур, сен жана сенин єйєњдљ жашагандардын бардыгы туткунга кетесињер. Сен Бабылга келип, ошол жерде љлљсєњ, ошол жерге кљмєлљсєњ, сен кайсы досторуња жалган пайгамбарчылык кылсањ, ал досторуњ да ошол жерге кљмєлљт”».
 • Сен мени Љзєњљ кљндєрдєњ, Тењирим, мен да кљндєм. Сен менден кєчтєєсєњ, ошондуктан жењип чыктыњ, мен кєн сайын шылдыњ болуп жатам, ар ким мени шылдыњ кылып жатат.
 • Анткени мен сєйлљй баштаганда эле, зордук жљнєндљ кыйкырам, кыйроо жљнєндљ љкєрљм, анткени Тењирдин сљзє єчєн мени шылдыњ кылышты, кєнєгљ кєлкє кылышты.
 • Ошондо мен: «Мындан ары Тењир жљнєндљ адамдардын эсине салбайм, мындан ары Анын атынан сєйлљбљйм», – деп ойлодум, бирок Тењирдин сљзє жєрљгємдљ, сљљктљрємдљ камалган алоолонгон оттой болду. Аны мен ката албай калдым, анткени катып жєрєп кыйналып бєттєм.
 • Анткени мен кљп адамдардын жалааларын уктум, туш-туштан мындай деген коркутуулар: «Билдиргиле, биз болсо анын єстєнљн сљз жеткирип барабыз». Мєдєрєлєп кетер бекен деп, мени менен тынчтыкта жашагандардын баары артыман ањдып турушат: «Балким, ал колго тєшљр, ошондо биз аны жењип алабыз, андан љчєбєздє алабыз», – дешет.
 • Бирок кєчтєє аскердей болгон Тењир мени менен. Ошондуктан мени куугунтуктагандар љздљрє мєдєрєлєшљт, мени жење алышпайт. Катуу уятка калышат, анткени акылсыздык кылышты. Тєбљлєккљ маскара болушат, эч качан унутулбайт.
 • Кудуреттин Тењири! Сен адил адамды сынап турасыњ, ички дєйнљнє жана жєрљктє кљрєп турасыњ. Сенин алардан љч алганыњды кљрсљм экен, анткени мен љзємдєн ишимди Сага ишенип тапшыргам.
 • Тењирге ырдагыла, Тењирди мактагыла, анткени Ал каардуулардын колунан жакырдын жанын куткарат.
 • Мен тљрљлгљн кєнгљ каргыш! Энем мени тљрљгљн кєн батасыз болсун!
 • Менин атама: «Сен уулдуу болдуњ», – деп сєйєнчєлљп келип, аны аябай сєйєнткљн адамга каргыш!
 • Ал адам Тењир кыйраткан, кыйратканына љкєнбљгљн шаарлардай болуп калсын. Ал эртењ менен ый, тєштљ љкєрєк уксун.
 • Эмне єчєн Тењир мени энемдин курсагында жатканда эле љлтєрєп салган жок? Љз энем мага мєрзљ болмок, ал тєбљлєккљ боюнда бар бойдон калмак.
 • Мен эмне єчєн энемдин ичинен чыктым экен? Кыйынчылык, кайгы кљрєш єчєнбє? Менин љмєрєм шылдыњ менен љтєшє єчєнбє?
 • ВА Пашҳур ибни Имери коҳин, ки сардори нозирон дар хонаи Парвардигор буд, ин суханонро, ки Ирмиё нубувват кард, шунид,
 • Ва Пашҳур Ирмиёи набиро зада, дар шиканҷагоҳе ки дар дарвозаи болои Бинёмин назди хонаи Парвардигор буд, андохт.
 • Ва фардои он Пашҳур Ирмиёро аз шиканҷагоҳ баровард, ва Ирмиё ба вай гуфт: «Парвардигор номи туро Пашҳур не, балки Магӯр-Мисавив хондааст.
 • Зеро ки Парвардигор чунин мегӯяд: инак, Ман туро барои худат ва барои ҳамаи дӯстонат рамзи даҳшат мегардонам, ва онҳо ба дами шамшери душманони худ фурӯ хоҳанд ғалтид, ва чашмонат инро хоҳад дид; ва Ман тамоми Яҳудоро ба дасти подшоҳи Бобил хоҳам супурд, ва ӯ онҳоро ба Бобил хоҳад бурд, ва онҳоро ба дами шамшер қатл хоҳад кард;
 • Ва тамоми сарвати ин шаҳрро, ва тамоми молу мулки онро, ва тамоми ашёи гаронбаҳои онро хоҳам супурд; ва ҳамаи ганҷинаҳои подшоҳони Яҳудоро ба дасти душманонашон хоҳам дод, ва онҳоро толону тороҷ карда ва тасарруф намуда, ба Бобил хоҳанд бурд.
 • Ва ту, эй Пашҳур, ва ҳамаи сокинони хонаи ту ба асирӣ хоҳед рафт; ва ба Бобил хоҳӣ расид, ва дар он ҷо хоҳӣ мурд, ва дар он ҷо дафн карда хоҳӣ шуд, – ту, ва ҳамаи дӯстонат, ки барояшон ту нубуввати бардӯрӯғ мекардӣ».
 • Парвардигоро, Ту маро саргарм кардӣ, ва ман саргарм шудам; Ту аз ман пурзӯртарӣ – ва ғолиб омадӣ; ман тамоми рӯз хандахариш гардидам: ҳар кӣ маро тамасхур мекунад.
 • Зеро, ҳамин ки ба суханронӣ шурӯъ намоям, дар бораи зулм фарёд мезанам, ва дар бораи тороҷ фиғон мекашам, чунки каломи Парвардигор барои ман нанг ва тамасхури ҳаррӯза гардидааст.
 • Ва ман ба дили худ гуфтам: «Дигар Ӯро зикр нахоҳам кард, ва дигар ба номи Ӯ сухан нахоҳам ронд». Вале он дар дили ман мисли оташи фурӯзон буд, ки дар устухонҳоям ҷойгир шудааст, ва ман онро боздошта, хаста гардидаам, ва натавонистам.
 • Зеро ки аз ҷониби касони бисёр бӯҳтон шунидам, ва даҳшат дар гирду пеш буд: «Арз кунед, ва мо аз ӯ шикоят хоҳем намуд». Ҳатто ҳамаи онҳое ки дӯсти худ медонистам, бар ман камин мекунанд: «Шояд саҳве кунад, ва мо бар ӯ ғолиб оем, ва интиқоми худро аз ӯ бигирем».
 • Лекин Парвардигор, мисли ҷаббори пуриқтидор, бо ман аст; бинобар ин таъқибкунандагони ман пешпо хӯрда, ғолиб нахоҳанд омад; бағоят шармсор хоҳанд шуд, чунки аблаҳона рафтор карданд; хиҷолати абадии онҳо фаромӯш нахоҳад шуд.
 • Вале Ту, эй Парвардигори лашкарҳо, ки одилро меозмоӣ ва ботину дилро мебинӣ, чунин бикун, ки аз онҳо интиқом гирифтанатро бубинам, зеро ки даъвои худро пеши ту зоҳир намудаам.
 • Барои Парвардигор бисароед, Парвардигорро ҳамду сано гӯед, зеро ки Ӯ ҷони мискинро аз дасти шарирон наҷот додааст.
 • Малъун бод рӯзе ки дар он зоида шудаам! Муборак мабод рӯзе ки модарам маро зоидааст!
 • Малъун бод шахсе ки ба падарам мужда дода, гуфтааст: «Барои ту фарзанди нарина зоида шуд!» – ва ӯро бағоят шод кардааст.
 • Бигзор аҳволи он шахс мисли шаҳрҳое бишавад, ки Парвардигор онҳоро вожгун кард ва ҳеҷ таассуф нанамуд; бигзор вай субҳидам фиғон ва нимирӯзӣ фарёд бишнавад,
 • Аз боиси он ки вай маро дар худи батн намиронидааст, то ки модарам қабри ман бошад, ва батнаш ҳомилаи абадӣ бимонад.
 • Чаро ман аз батн берун омадаам, то ки машаққат ва андӯҳ бубинам, ва рӯзҳоям дар хиҷолат адо шавад?

 • І почув Пашхур, Іммерів син, священик, що був старшим наглядачем, начальник Господнього дому, Єремію, що пророкував ці слова.
 • І Пашхур набив пророка Єремію, і посадив його у в́язницю, що була в горішній брамі Веніяминовій, що в Господньому домі…
 • І сталося наступного дня, і вивів Пашхур Єремію з в́язниці, а Єремія промовив до нього: Не Пашхур Господь дав ім́я тобі, а тільки Маґор-Міссавів.
 • Бо так промовляє Господь: Ось Я зроблю тебе жахом для тебе самого та для всіх твоїх приятелів, і вони попадають від меча ворогів своїх, а очі твої будуть бачити це.
  А всього Юду віддам у руку царя вавилонського, і він нажене їх до Вавилону, і позабиває їх мечем.
 • І дам увесь скарб цього міста та ввесь його здобуток, і всю коштовність його, та всі скарби юдських царів, усе це дам у руку їхніх ворогів, і вони пограбують їх, і візьмуть їх та й відведуть їх до Вавилону…
 • А ти, Пашхуре, та всі мешканці дому твого підете до полону.
  І прийдеш ти до Вавилону, і помреш там, і будеш похований ти та всі твої приятелі, яким ти неправдиво пророкував.
 • Намовляв мене, Господи, і був я намовлений, Ти взяв міцно мене й переміг!
  Я став цілий день посміховищем, кожен глузує із мене…
 • Бо коли тільки я говорю, то кричу, кличу: Ґвалт!
  та Грабіж!
  і так сталося слово Господнє мені цілий день за ганьбу й посміховище…
 • І я був сказав: Не буду Його споминати, і не буду вже Йменням Його говорити!
  І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучивсь тримати його й більш не можу!
 • Бо чув я обмову численних, ось острах навколо: Розкажіть, донесемо на нього!
  Кожен муж, який в мирі зо мною, чатує мого упадку та каже: Може буде обманений і переможемо його, і помстимося над ним!
 • Та зо мною Господь, як потужний силач, тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть!
  Будуть сильно вони посоромлені, бо робили без розуму, вічний сором їм буде, який не забудеться!
 • А Господь Саваот випробовує праведного, бачить нирки та серце.
  Хай над ними побачу я помсту Твою, бо Тобі я відкрив свою справу!
 • Співайте пісні Господеві, усі хваліть Господа, бо спасає Він душу убогого від руки лиходіїв!
 • Проклятий той день, коли я народився, день, коли породила мене моя мати, хай благословенний не буде!
 • Проклятий той муж, який сповістив мого батька, говорячи: Народилось тобі дитя-хлопець, а тим справді потішив його!
 • І бодай стався муж той, немов ті міста, що Господь зруйнував й не пожалував їх, і нехай чує крик він уранці, а лемент військовий у часі полудня,
 • за те, що в утробі мене не забив, і тоді була б стала мені моя мати за гріб мій, а утроба її вагітною навіки була б!…
 • Чого то з утроби я вийшов, щоб бачити клопіт й скорботу, і нащо кінчаються в соромі ці мої дні?…