Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть от­ Го́спода ко иеремі́и, егда́ посла́ къ нему́ ца́рь седекі́а пасхо́ра сы́на Мелхі́ина и софо́нiю сы́на Васаі́ева, свяще́н­ника, глаго́ля:
 • вопроси́ о на́съ Го́спода, я́ко навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй воста́ на на́съ: сотвори́тъ ли Госпо́дь съ на́ми по всѣ́мъ чудесе́мъ сво­и́мъ, и отъи́детъ от­ на́съ?
 • И рече́ иеремі́а къ ни́мъ: та́ко рцы́те седекі́и: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ:
 • се́, а́зъ обраща́ю ору́жiя бра́н­ная, я́же су́ть въ рука́хъ ва́шихъ, и́миже вы́ ополча́етеся на царя́ Вавило́нска и Халде́йска, и́же обстоя́тъ ва́съ о́крестъ внѣ́ стѣ́нъ: и соберу́ та́ посредѣ́ гра́да сего́,
 • и поборю́ а́зъ по ва́съ руко́ю просте́ртою и мы́шцею крѣ́пкою съ я́ростiю и гнѣ́вомъ вели́кимъ,
 • и побiю́ всѣ́хъ обита́ющихъ во гра́дѣ се́мъ, человѣ́ки и скоты́, губи́тел­ст­вомъ вели́кимъ, и и́змрутъ.
 • И по си́хъ, та́ко глаго́летъ Госпо́дь, да́мъ седекі́ю царя́ Иу́дина и рабы́ его́, и лю́ди его́ и оста́вльшыяся во гра́дѣ се́мъ от­ губи́тел­ст­ва и гла́да и меча́, въ руку́ навуходоно́сора царя́ Вавило́нска и въ руку́ враго́въ и́хъ и въ руку́ и́щущихъ ду́шъ и́хъ, и побiе́тъ и́хъ о́стрiемъ меча́: и не пощажу́ и́хъ, ниже́ ми́лостивъ бу́ду и́мъ.
 • И къ лю́демъ си́мъ рече́ши: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ предъ ва́ми пу́ть живота́ и пу́ть сме́рти:
 • и́же обита́етъ во гра́дѣ се́мъ, у́мретъ мече́мъ и гла́домъ и губи́тел­ст­вомъ, а исходя́й, и́же при­­бѣжи́тъ ко халде́омъ обстоя́щымъ ва́съ, жи́въ бу́детъ, и бу́детъ душа́ его́ въ плѣ́нъ, и жи́въ бу́детъ.
 • Утверди́хъ бо лице́ мое́ на гра́дъ се́й во зла́я, а не во блага́я, рече́ Госпо́дь: въ ру́ки царя́ Вавило́нска преда́ст­ся, и сожже́тъ его́ огне́мъ.
 • До́ме царя́ Иу́дина, слы́шите сло́во Госпо́дне:
 • до́ме дави́довъ, сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: суди́те зау́тра су́дъ и испра́вите, и изба́вите си́лою угнете́наго от­ руки́ оби́дящаго и́, да не зажже́т­ся я́ко о́гнь я́рость моя́ и воз­гори́т­ся, и не бу́детъ угаша́ющаго, ра́ди лука́выхъ умышле́нiй ва́шихъ.
 • Се́, а́зъ къ тебѣ́ обита́ющему во крѣ́пцѣ и по́льнѣ удо́лiи, рече́ Госпо́дь, и́же глаго́лете: кто́ побiе́тъ на́съ? или́ кто́ вни́детъ въ до́мы на́шя?
 • И посѣщу́ на ва́съ по лука́вымъ начина́ниемъ ва́шымъ, рече́ Госпо́дь, и воз­жгу́ о́гнь въ лѣ́сѣ его́, и поя́стъ вся́, я́же о́крестъ его́.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Седекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Софонию, сына Маасеи священника, сказать ему:
 • «вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас; может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас».
 • И сказал им Иеремия: так скажите Седекии:
 • так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с Халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего;
 • и Сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании;
 • и поражу живущих в сем городе – и людей и скот; от великой язвы умрут они.
 • А после того, говорит Господь, Седекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе сем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их и в руки ищущих души их; и он поразит их острием меча и не пощадит их, и не пожалеет и не помилует.
 • И народу сему скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти:
 • кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы; а кто выйдет и предастся Халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи;
 • ибо Я обратил лице Мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро; он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем.
 • И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне:
 • дом Давидов! так говорит Господь: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость Моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит.
 • Вот, Я – против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, – против вас, которые говорите: «кто выступит против нас и кто войдет в жилища наши?»
 • Но Я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него.
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 。 那 时 , 西 底 家 王 打 发 玛 基 雅 的 儿 子 巴 施 户 珥 , 和 玛 西 雅 的 儿 子 祭 司 西 番 雅 , 去 见 耶 利 米 , 说 ,
 • 请 你 为 我 们 求 问 耶 和 华 。 因 为 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 来 攻 击 我 们 , 或 者 耶 和 华 照 他 一 切 奇 妙 的 作 为 待 我 们 , 使 巴 比 伦 王 离 开 我 们 上 去 。
 • 耶 利 米 对 他 们 说 , 你 们 当 对 西 底 家 这 样 说 ,
 • 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 要 使 你 们 手 中 的 兵 器 , 就 是 你 们 在 城 外 与 巴 比 伦 王 和 围 困 你 们 的 迦 勒 底 人 打 仗 的 兵 器 翻 转 过 来 , 又 要 使 这 些 都 聚 集 在 这 城 中 。
 • 并 且 我 要 在 怒 气 , 忿 怒 , 和 大 恼 恨 中 , 用 伸 出 来 的 手 , 并 大 能 的 膀 臂 , 亲 自 攻 击 你 们 。
 • 又 要 击 打 这 城 的 居 民 , 连 人 带 牲 畜 都 必 遭 遇 大 瘟 疫 死 亡 。
 • 以 后 我 要 将 犹 大 王 西 底 家 和 他 的 臣 仆 百 姓 , 就 是 在 城 内 , 从 瘟 疫 , 刀 剑 , 饥 荒 中 剩 下 的 人 , 都 交 在 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 手 中 和 他 们 仇 敌 , 并 寻 索 其 命 的 人 手 中 。 巴 比 伦 王 必 用 刀 击 杀 他 们 , 不 顾 惜 , 不 可 怜 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 你 要 对 这 百 姓 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 将 生 命 的 路 和 死 亡 的 路 摆 在 你 们 面 前 。
 • 住 在 这 城 里 的 必 遭 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 而 死 。 但 出 去 归 降 围 困 你 们 迦 勒 底 人 的 必 得 存 活 , 要 以 自 己 的 命 为 掠 物 。
 • 耶 和 华 说 , 我 向 这 城 变 脸 , 降 祸 不 降 福 。 这 城 必 交 在 巴 比 伦 王 的 手 中 , 他 必 用 火 焚 烧 。
 • 至 于 犹 大 王 的 家 , 你 们 当 听 耶 和 华 的 话 。
 • 大 卫 家 阿 , 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 每 早 晨 要 施 行 公 平 , 拯 救 被 抢 夺 的 脱 离 欺 压 人 的 手 , 恐 怕 我 的 忿 怒 因 你 们 的 恶 行 发 作 , 如 火 着 起 , 甚 至 无 人 能 以 熄 灭 。
 • 耶 和 华 说 , 住 山 谷 和 平 原 磐 石 上 的 居 民 , 你 们 说 , 谁 能 下 来 攻 击 我 们 。 谁 能 进 入 我 们 的 住 处 呢 。 看 哪 , 我 与 你 们 为 敌 。
 • 耶 和 华 又 说 , 我 必 按 你 们 作 事 的 结 果 刑 罚 你 们 。 我 也 必 使 火 在 耶 路 撒 冷 的 林 中 着 起 , 将 她 四 围 所 有 的 尽 行 烧 灭 。
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда послал к нему царь Седекия Пасхора, сына Малхиина, и Софонию, сына Васаиева, священника, говоря:

 • Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, возстал на нас: не сотворит-ли Господь с нами подобного всем чудесам Своим, чтобы он отошел от нас?

 • И сказал им Иеремия: так скажите Седекии: так говорит Господь Бог Израилев:

 • Вот Я обращаю назад военныя орудия в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и Халдеями, окружающими вас совне стен, и соберу их посреди города сего,

 • И буду Я воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, с яростию и гневом великим,

 • И поражу всех живущих в городе сем, людей и скот, великою язвою, и умрут.

 • И после сего, так говорит Господь, предам Седекию, царя Иудейского, и рабов и народ его и оставшихся в городе сем, – от язвы, и голода, и меча, – в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и поразит их острием меча. И Я не пощажу их, и не помилую их.

 • И народу сему скажи: так говорит Господь: вот Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.

 • Кто останется в городе сем, умрет от меча, и от голода, и от язвы, а кто выйдет и предастся Халдеям, окружающим вас, тот жив будет, и душа его послужит добычею, и он останется жив.

 • Ибо Я обратил Лице Мое против города сего на зло, а не на добро, говорит Господь: в руки царя Вавилонского он предан будет, и он сожжет его огнем.

 • Дом царя Иудейского, слушайте слово Господне!

 • Дом Давидов! так говорит Господь: с утра производите суд правильный и избавляйте силою угнетенного от руки обидчика его, чтобы не воспламенилась, как огонь, ярость Моя, я не разгорелась, по причине лукавых замыслов ваших, до того, что некому будет погасить.

 • Вот Я против тебя, живущого в укрепленной и полевой долине, говорит Господь. Вы говорите: кто побьет нас? или кто войдет в домы наши?

 • Но Я накажу вас по лукавым делам вашим, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу его, и поест все вокруг его.