Скрыть
Церковнославянский (рус)
Сiя́ рече́ Госпо́дь: иди́ и вни́ди въ до́мъ царя́ Иу́дина и рцы́ та́мо сло́во сiе́,
и рече́ши: слы́ши сло́во Госпо́дне, царю́ Иу́динъ, и́же сѣди́ши на престо́лѣ дави́довѣ, ты́ и до́мъ тво́й, и раби́ тво­и́ и лю́дiе тво­и́ и входя́щiи две́рьми си́ми:
сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: твори́те су́дъ и пра́вду, и изба́вите си́лою угнете́на от­ руку́ оби́дящаго и́, и при­­ше́лца и си́ра и вдови́цы не оскорбля́йте, не угнета́йте беззако́н­но, и кро́ве непови́н­ныя не излива́йте на мѣ́стѣ се́мъ.
А́ще бо творя́ще сотворите́ сло́во сiе́, то́ вни́дутъ врата́ми до́му сего́ ца́рiе сѣдя́щiи на престо́лѣ дави́довѣ и всѣда́ющiи на колесни́цы и на ко́ни, ті́и и раби́ и́хъ и лю́дiе и́хъ.
А́ще же не послу́шаете слове́съ си́хъ, са́мъ собо́ю закля́хся, рече́ Госпо́дь, я́ко въ пусты́ню бу́детъ до́мъ се́й.
Поне́же та́ко глаго́летъ Госпо́дь на до́мъ царя́ Иу́дина: Галаа́дъ ты́ мнѣ́, глава́ Лива́нская, а́ще не поста́влю тебе́ въ пусты́ню, во гра́ды необита́н­ны,
и наведу́ на тя́ убива́юща му́жа и сѣки́ру его́, и посѣку́тъ избра́н­ныя ке́дры твоя́ и ве́ргутъ на о́гнь.
И про́йдутъ язы́цы мно́зи сквоз­ѣ́ гра́дъ се́й, и рече́тъ кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́: вску́ю сотвори́ Госпо́дь та́ко гра́ду сему́ вели́кому?
И от­вѣща́ютъ: сего́ ра́ди, я́ко оста́виша завѣ́тъ Го́спода Бо́га сво­его́ и поклони́шася бого́мъ чужди́мъ и послужи́ша и́мъ.
Не пла́чите ме́ртваго, ниже́ рыда́йте о не́мъ: пла́чите пла́чемъ о исходя́щемъ, я́ко не воз­врати́т­ся ктому́, ниже́ уви́дитъ земли́ рожде́нiя сво­его́.
Поне́же сiя́ рече́ Госпо́дь къ Селли́му сы́ну Иосі́ину царю́ Иу́дину ца́р­ст­ву­ю­щему вмѣ́сто Иосі́и отца́ сво­его́, и́же изше́лъ е́сть от­ мѣ́ста сего́: не воз­врати́т­ся ктому́ сѣ́мо,
но на мѣ́стѣ то́мъ, а́може преведо́хъ его́, та́мо у́мретъ и земли́ сея́ не у́зритъ ктому́.
Го́ре созида́ющему до́мъ сво́й съ непра́вдою и го́рницы своя́ не въ судѣ́, у него́же бли́жнiй его́ дѣ́лаетъ ту́не, и мзды́ его́ не воз­да́стъ ему́:
и́же рече́: сози́жду себѣ́ до́мъ простра́ненъ, и го́рницы широ́ки со от­ве́рстыми о́кнами и сво́ды ке́дровыми, и распи́саны че́рвленцемъ.
Еда́ ца́р­ст­вовати бу́деши, я́ко ты́ поощря́ешися о Аха́зѣ отцѣ́ тво­е́мъ? не ядя́тъ, ниже́ пiю́тъ: лу́чше тебѣ́ бы́ло твори́ти су́дъ и пра́вду бла́гу.
Не позна́ша, не суди́ша суда́ смире́н­ныхъ, ниже́ суда́ ни́ща: не сiе́ ли тебѣ́ е́сть, е́же не зна́ти тебѣ́ мене́, рече́ Госпо́дь?
Се́, не су́ть о́чи тво­и́, ниже́ се́рдце твое́ бла́го, но къ сребролю́бiю тво­ему́ и кро́ве непови́н­ныя пролiя́нiю, и ко оби́дамъ и ко убі́й­ст­ву, е́же твори́ти я́.
Сего́ ра́ди сiя́ рече́ Госпо́дь ко Иоаки́му сы́ну Иосі́ину царю́ Иу́дину: го́ре му́жу сему́, не опла́чутъ его́: го́ре, бра́те! ниже́ воз­рыда́ютъ о не́мъ: увы́ мнѣ́, господи́не!
Погребе́нiемъ о́слимъ погребе́т­ся, влачи́мь изве́рженъ бу́детъ внѣ́ вра́тъ Иерусали́ма.
Взы́ди на Лива́нъ и возопі́й, и въ Васа́нъ да́ждь гла́съ тво́й, и возопі́й на о́нъ по́лъ мо́ря, я́ко сотре́ни су́ть вси́ любо­́внiи тво­и́.
Глаго́лахъ къ тебѣ́ въ паде́нiи тво­е́мъ, и ре́клъ еси́: не услы́шу. Се́й пу́ть тво́й от­ ю́ности тво­ея́, я́ко не послу́шалъ еси́ гла́са мо­его́.
Всѣ́хъ па́стырей тво­и́хъ упасе́тъ вѣ́тръ, и любо­́внiи тво­и́ во плѣне́нiе по́йдутъ, и тогда́ постыди́шися и посрами́шися от­ всѣ́хъ лю́бящихъ тя́:
и́же сѣди́ши въ Лива́нѣ и гнѣзди́шися въ ке́дрѣхъ, воз­стене́ши, егда́ прiи́дутъ къ тебѣ́ болѣ́зни, я́ко ражда́ющiя.
Живу́ а́зъ, рече́ Госпо́дь, а́ще бу́детъ Иехоні́а сы́нъ Иоаки́ма ца́рь Иу́динъ, пе́рстень на руцѣ́ деснѣ́й мо­е́й, от­ту́ду исто́ргну тя́
и преда́мъ тя́ въ ру́ки и́щущихъ души́ тво­ея́ и въ ру́ки, и́хже ты́ бо­и́шися лица́, и въ ру́ки навуходоно́сора царя́ Вавило́нска и въ ру́ки халде́омъ,
и от­ве́ргу тя́ и ма́терь твою́, я́же роди́ тя, въ зе́млю чу́жду, въ не́йже нѣ́сте рожде́ни, и та́мо у́мрете:
а въ зе́млю, въ ню́же ті́и жела́ютъ душа́ми сво­и́ми воз­врати́тися, не воз­вратя́т­ся.
Обезче́стися Иехоні́а, а́ки сосу́дъ непотре́бенъ, я́ко от­ринове́нъ бы́сть то́й и сѣ́мя его́, и изве́рженъ въ зе́млю, ея́же не вѣ́дяше.
Земле́, земле́, земле́, слы́ши сло́во Госпо́дне!
Сiя́ рече́ Госпо́дь: напиши́ му́жа сего́ от­ве́ржена, му́жа, и́же во дне́хъ сво­и́хъ не предуспѣ́етъ: ниже́ бо бу́детъ от­ сѣ́мене его́ му́жъ, и́же ся́детъ на престо́лѣ дави́довѣ, и вла́сть имѣ́яй ктому́ во Иу́дѣ.
Синодальный
Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие
и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами.
Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем.
Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их.
А если не послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.
Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты у Меня, вершина Ливана; но Я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми
и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь.
И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: «за что Господь так поступил с этим великим городом?»
И скажут в ответ: «за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им».
Не плачьте об умершем и не жалейте о нем; но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей.
Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего, Иосии, и который вышел из сего места: он уже не возвратится сюда,
но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей.
Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его,
кто говорит: «построю себе дом обширный и горницы просторные», – и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою.
Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо.
Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь.
Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие.
Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: «увы, брат мой!» и: «увы, сестра!» Не будут оплакивать его: «увы, государь!» и: «увы, его величие!»
Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима.
Взойди на Ливан и кричи, и на Васане возвысь голос твой и кричи с Аварима, ибо сокрушены все друзья твои.
Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал: «не послушаю». Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа Моего.
Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен; и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои.
Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах! как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах!
Живу Я, сказал Господь: если бы Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке Моей, то и отсюда Я сорву тебя
и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки Халдеев,
и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете;
а в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся.
«Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? или он – сосуд непотребный? за что они выброшены – он и племя его, и брошены в страну, которой не знали?»
О, земля, земля, земля! слушай слово Господне.
Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.
Así dijo Jehová: «Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra.
Dile: “Oíd palabra de Jehová, rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas.
Así ha dicho Jehová: Actuad conforme al derecho y la justicia, librad al oprimido de mano del opresor y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.
Porque si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo.
Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa quedará desierta.”»
Así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá:

«Como Galaad eres tú para mí,
y como la cima del Líbano;
sin embargo, te convertiré en soledad,
y quedarás como las ciudades deshabitadas.
Prepararé contra ti destructores,
cada uno con sus armas;
cortarán tus cedros escogidos
y los echarán en el fuego.

»Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirá cada uno a su compañero: “¿Por qué hizo esto Jehová con esta gran ciudad?”
Y se les responderá: “Porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, adoraron a dioses extraños y los sirvieron.”»

No lloréis al muerto
ni por él os condoláis;
llorad amargamente por el que se va,
porque no volverá jamás
ni verá la tierra donde nació.

Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar: «No volverá más aquí,
sino que morirá en el lugar adonde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra.

»¡Ay del que edifica su casa sin justicia
y sus salas sin equidad,
sirviéndose de su prójimo de balde,
sin darle el salario de su trabajo!
Que dice: “Edificaré para mí una casa espaciosa,
de grandes salas”;
y le abre ventanas,
la cubre de cedro
y la pinta de bermellón.
¿Reinarás tú, porque te rodeas de cedro?
¿No comió y bebió tu padre,
y actuó conforme al derecho y la justicia,
y le fue bien?
Él juzgó la causa del afligido y del necesitado,
y le fue bien.
¿No es esto conocerme a mí?,
dice Jehová.
Mas tus ojos y tu corazón
no son sino para tu avaricia,
para derramar sangre inocente
y para oprimir y hacer agravio.»

Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim hijo de Josías, rey de Judá:

«No lo llorarán, diciendo:
“¡Ay, hermano mío!” y “¡Ay, hermana!”,
ni lo lamentarán, diciendo:
“¡Ay, señor! ¡Ay, majestad!”
En sepultura de asno será enterrado,
arrastrándolo y echándolo
fuera de las puertas de Jerusalén.
Sube al Líbano y clama,
y en Basán levanta tu voz
y grita hacia todas partes,
porque todos tus enamorados son destruidos.
Te hablé en tu prosperidad,
mas dijiste: “¡No escucharé!”
Ésta fue tu conducta desde tu juventud:
nunca escuchaste mi voz.
A todos tus pastores pastoreará el viento,
y tus enamorados irán en cautiverio;
entonces te avergonzarás y te confundirás
a causa de toda tu maldad.
Habitaste en el Líbano,
hiciste tu nido en los cedros.
¡Cómo gemirás cuando te vengan dolores,
dolores como de una mujer que está de parto!

»¡Vivo yo, dice Jehová, que si Conías hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aun de allí te arrancaría!
Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes; sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos.
Os haré llevar cautivos, a ti y a tu madre que te dio a luz, a una tierra ajena en la que no nacisteis; y allá moriréis.
Y no volverán a la tierra a la cual ansían volver.

»¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada?
¿Es un objeto sin valor para nadie?
¿Por qué fueron arrojados él y su generación
y echados a una tierra que no habían conocido?
¡Tierra, tierra, tierra,
oye palabra de Jehová!»

Así ha dicho Jehová:
«Inscribid a este hombre
como privado de descendencia,
como un hombre sin éxito en todos sus días,
porque ninguno de su descendencia
logrará sentarse sobre el trono de David,
ni reinar sobre Judá.»


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки