Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Го́ре па́стыремъ, и́же погубля́ютъ и расточа́ютъ о́вцы па́­ст­вы мо­ея́, рече́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ къ пасу́щымъ люді́й мо­и́хъ: вы́ расточи́ли есте́ о́вцы моя́, и от­верго́сте я́, и не посѣти́сте и́хъ, се́, а́зъ посѣщу́ на ва́съ по лука́в­ст­ву умышле́нiй ва́шихъ, рече́ Госпо́дь:
 • и а́зъ соберу́ оста́нки ста́да мо­его́ от­ всѣ́хъ земе́ль, въ ня́же изверго́хъ и́хъ та́мо, и воз­вращу́ и́хъ къ селе́ниемъ и́хъ, и воз­расту́тъ и умно́жат­ся.
 • И воз­ста́влю надъ ни́ми па́стыри, и упасу́тъ и́хъ, и не убоя́т­ся ктому́, ниже́ ужа́снут­ся, и ни еди́нъ поги́бнетъ от­ числа́, рече́ Госпо́дь.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и воз­ста́влю дави́ду восто́къ пра́ведный, и ца́р­ст­вовати бу́детъ Ца́рь и прему́дръ бу́детъ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду на земли́:
 • во дне́хъ его́ спасе́т­ся Иу́да, и Изра́иль пребу́детъ въ наде́жди, и сiе́ и́мя ему́, и́мже нареку́тъ его́: Госпо́дь пра́веденъ на́шъ.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и не реку́тъ ктому́: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя:
 • но: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ и преведе́ сѣ́мя до́му Изра́илева от­ земли́ сѣ́верски и от­ всѣ́хъ земе́ль, въ ня́же изве́рже и́хъ та́мо, и обита́ти и́мутъ въ земли́ сво­е́й.
 • О проро́цѣхъ сотре́но е́сть се́рдце мое́ во мнѣ́, вострепета́ша вся́ ко́сти моя́, бы́хъ я́ко му́жъ пiя́нъ и я́ко человѣ́къ, его́же одолѣ́ вино́, от­ лица́ Госпо́дня и от­ лица́ благолѣ́пiя сла́вы его́.
 • Я́ко прелюбо­дѣя́ньми испо́лнена е́сть земля́, я́ко от­ лица́ и́хъ пла́кася земля́, изсхо́ша па́жити пусты́н­ныя: и бы́сть тече́нiе и́хъ лука́во, и крѣ́пость и́хъ та́кожде.
 • Поне́же проро́къ и свяще́н­никъ оскверни́шася, и въ дому́ мо­е́мъ обрѣто́хъ лука́в­ст­во и́хъ, рече́ Госпо́дь:
 • того́ ра́ди пу́ть и́хъ бу́детъ и́мъ по́лзокъ во тмѣ́, и по́ткнут­ся и паду́тъ въ не́мъ: наведу́ бо на ни́хъ зла́я въ лѣ́то посѣще́нiя и́хъ, рече́ Госпо́дь.
 • И во проро́цѣхъ самарі́йскихъ ви́дѣхъ беззако́нiя: проро́че­с­т­воваху чрезъ Ваа́ла и прельща́ху лю́ди моя́ Изра́иля.
 • И во проро́цѣхъ Иерусали́мскихъ ви́дѣхъ ужа́сная, прелюбо­дѣ́й­ст­ву­ю­щихъ и ходя́щихъ во лжи́ и скрѣпля́ющихъ ру́ки стропти́вымъ, да не от­врати́т­ся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго: бы́ша мнѣ́ вси́ а́ки Cодо́мъ, и обита́ющiи въ не́мъ я́ко Гомо́рръ.
 • Сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ ко проро́комъ: се́, а́зъ напита́ю и́хъ пелы́немъ и напою́ и́хъ же́лчiю, от­ проро́ковъ бо Иерусали́мскихъ изы́де оскверне́нiе на всю́ зе́млю.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: не слу́шайте слове́съ проро́ковъ, и́же проро́че­ст­вуютъ ва́мъ и прельща́ютъ ва́съ: видѣ́нiе от­ се́рдца сво­его́ глаго́лютъ, а не от­ у́стъ Госпо́днихъ.
 • Глаго́лютъ от­верга́ющымъ мя́: глаго́ла Госпо́дь, ми́ръ бу́детъ ва́мъ: и всѣ́мъ, и́же хо́дятъ въ по́хотехъ сво­и́хъ, и вся́кому, ходя́щему въ стропти́в­ст­вѣ се́рдца сво­его́, реко́ша: не прiи́дутъ на ва́съ зла́я.
 • Кто́ бо бы́сть въ совѣ́тѣ Госпо́дни, и ви́дѣ и слы́ша словеса́ его́? кто́ вня́тъ сло́во его́ и слы́ша?
 • Се́, бу́ря от­ Го́спода и я́рость исхо́дитъ въ сотрясе́нiе, устреми́в­шися прiи́детъ на нечести́выя.
 • И ктому́ не воз­врати́т­ся я́рость Госпо́дня, до́ндеже сотвори́тъ сiе́ и до́ндеже соверши́тъ помышле́нiе се́рдца сво­его́. Въ послѣ́днiя дни́ уразумѣ́ете совѣ́тъ его́.
 • Не посыла́хъ проро́ки, а они́ теча́ху: не глаго́лахъ къ ни́мъ, и ті́и проро́че­с­т­воваху.
 • И а́ще бы ста́ли въ совѣ́тѣ мо­е́мъ, слы́шана сотвори́ли бы словеса́ моя́ и от­врати́ли бы люді́й мо­и́хъ от­ пути́ и́хъ лука́ваго и от­ начина́нiй и́хъ лука́выхъ.
 • Бо́гъ при­­ближа́яйся а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь, а не Бо́гъ издале́ча {Евр.: еда́ Бо́гъ бли́зъ су́щiй а́зъ е́смь, рече́ Госпо́дь, а не Бо́гъ издале́ча?}
 • А́ще утаи́т­ся кто́ въ сокрове́н­ныхъ, и а́зъ не узрю́ ли его́? рече́ Госпо́дь. Еда́ не́бо и зе́млю не а́зъ наполня́ю? рече́ Госпо́дь.
 • Слы́шахъ, я́же глаго́лютъ проро́цы, проро́че­ст­ву­ю­ще во и́мя мое́ лжу́ и глаго́люще: ви́дѣхъ со́нъ, [ви́дѣхъ со́нъ].
 • Доко́лѣ бу́детъ въ се́рдцы проро́ковъ прорица́ющихъ лжу́ и проро́че­ст­ву­ю­щихъ льще́нiя се́рдца сво­его́,
 • мы́слящихъ, да забве́нъ бу́детъ зако́нъ мо́й въ со́нiихъ и́хъ, я́же вѣща́ютъ кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́, я́коже забы́ша отцы́ и́хъ и́мя мое́ ра́ди Ваа́ла?
 • Проро́къ, и́же и́мать сновидѣ́нiе, да вѣща́етъ сновидѣ́нiе свое́, а и́же и́мать сло́во мое́, да глаго́летъ сло́во мое́ во и́стинѣ. Что́ пле́вы ко пшени́цѣ? та́ко сло́во мое́, рече́ Госпо́дь.
 • Еда́ словеса́ моя́ не су́ть я́коже о́гнь горя́щь, рече́ Госпо́дь, и я́ко мла́тъ сотры́ющь ка́мень?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ ко проро́комъ, рече́ Госпо́дь, и́же кра́дутъ словеса́ моя́ кі́йждо от и́скрен­няго сво­его́.
 • Се́, а́зъ на проро́ки, глаго́летъ Госпо́дь, износя́щыя проро́че­ст­вiя язы́комъ и дре́млющыя дрема́нiе свое́.
 • Се́, а́зъ на проро́ки, прорица́ющыя со́нiе лжи́во, рече́ Госпо́дь, и провѣща́ша та́, и прельсти́ша лю́ди моя́ во лжа́хъ сво­и́хъ и во пре́лестехъ сво­и́хъ, а́зъ же не посла́хъ и́хъ, ни заповѣ́дахъ и́мъ, и по́льзою не упо́льзуютъ люді́й си́хъ, [рече́ Госпо́дь].
 • И а́ще вопро́сятъ лю́дiе сі́и, или́ проро́къ, или́ свяще́н­никъ, реку́ще: ко́е [е́сть] бре́мя Госпо́дне? и рече́ши къ ни́мъ: вы́ есте́ бре́мя, и пове́ргу ва́съ, рече́ Госпо́дь.
 • И проро́къ, и свяще́н­никъ, и лю́дiе, и́же реку́тъ: бре́мя Госпо́дне, посѣщу́ ме́стiю на му́жа того́ и на до́мъ его́.
 • Си́це рцы́те кі́йждо ко и́скрен­нему и ко бра́ту сво­ему́: что́ от­вѣща́ Госпо́дь? и что́ глаго́ла Госпо́дь?
 • И бре́мя Госпо́дне не помяне́т­ся ктому́, и́бо бре́мя бу́детъ кому́ждо сло́во его́: и преврати́сте словеса́ Бо́га жива́го, Го́спода си́лъ, Бо́га на́­шего.
 • Сiя́ рцы́ ко проро́ку: что́ от­вѣща́ тебѣ́ Госпо́дь? и что́ глаго́ла Госпо́дь?
 • А́ще же рече́те: бре́мя Госпо́дне: сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь: поне́же рекли́ есте́ глаго́лъ се́й бре́мя Госпо́дне, и посла́хъ къ ва́мъ, рекі́й: не глаго́лите бре́мя Госпо́дне:
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ воз­му́ и пове́ргу ва́съ и гра́дъ, его́же да́хъ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ лица́ мо­его́,
 • и да́мъ ва́съ въ поноше́нiе вѣ́чное и въ срамоту́ вѣ́чную, я́же никогда́ забве́нiемъ загла́дит­ся.
 • Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.
 • Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь.
 • И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться.
 • И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.
 • Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!»
 • Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»,
 • но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей.
 • О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я – как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его,
 • потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда,
 • ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь.
 • За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь.
 • И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля.
 • Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною – как Содом, и жители его – как Гоморра.
 • Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
 • Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
 • Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: «не придет на вас беда».
 • Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?
 • Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых.
 • Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это.
 • Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.
 • Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.
 • Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
 • Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
 • Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
 • Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
 • Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
 • Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.
 • Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
 • Посему, вот Я – на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
 • Вот, Я – на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал».
 • Вот, Я – на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь.
 • Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: «какое бремя от Господа?», то скажи им: «какое бремя? Я покину вас, говорит Господь».
 • Если пророк, или священник, или народ скажет: «бремя от Господа», Я накажу того человека и дом его.
 • Так говорите друг другу и брат брату: «что ответил Господь?» или: «что сказал Господь?»
 • А этого слова: «бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
 • Так говори пророку: «что ответил тебе Господь?» или: « что сказал Господь?»
 • А если вы еще будете говорить: «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: «бремя от Господа», тогда как Я послал сказать вам: «не говорите: бремя от Господа», –
 • за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего
 • и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется.
 • ὦ οἱ ποιμένες οἱ δια­σκορπίζον­τες καὶ ἀπο­λλύον­τες τὰ προ­́βατα τῆς νομῆς μου
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπι­̀ τοὺς ποιμαίνον­τας τὸν λαόν μου ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ προ­́βατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς κατα­̀ τὰ πονηρὰ ἐπι­τηδεύ­ματα ὑμῶν
 • καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς κατα­λοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπο­̀ πάσης τῆς γῆς οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ κατα­στήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν καὶ αὐξηθήσον­ται καὶ πλη­θυνθήσον­ται
 • καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς ποιμένας οἳ ποιμανοῦσιν αὐτούς καὶ οὐ φοβηθήσον­ται ἔτι οὐδὲ πτοηθήσον­ται λέγει κύριος
 • ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται λέγει κύριος καὶ ἀναστήσω τῷ Δαυιδ ἀνατολὴν δικαίαν καὶ βασιλεύ­σει βασιλεὺς καὶ συν­ήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθή­σε­ται Ιουδας καὶ Ισραηλ κατα­σκηνώσει πεποιθώς καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὃ καλέσει αὐτὸν κύριος Ιωσεδεκ
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται λέγει κύριος καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • ἀλλά ζῇ κύριος ὃς συν­ήγαγεν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ ἀπο­̀ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπο­̀ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξῶσεν αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν
 • ἐν τοῖς προ­φήταις συν­ετρίβη ἡ καρδία μου ἐν ἐμοὶ ἐσαλεύ­θη πάν­τα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθην ὡς ἀνὴρ συν­τετριμμένος καὶ ὡς ἄνθρωπος συν­εχό­με­νος ἀπο­̀ οἴνου ἀπο­̀ προ­σώπου κυρίου καὶ ἀπο­̀ προ­σώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ
 • ὅτι ἀπο­̀ προ­σώπου τούτων ἐπένθησεν ἡ γῆ ἐξηράνθησαν αἱ νομαὶ τῆς ἐρήμου καὶ ἐγένετο ὁ δρόμος αὐτῶν πονηρὸς καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν οὐχ οὕτως
 • ὅτι ἱερεὺς καὶ προ­φήτης ἐμολύνθησαν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδον πονηρίας αὐτῶν
 • δια­̀ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλίσθημα ἐν γνόφῳ καὶ ὑποσκελισθήσον­ται καὶ πεσοῦν­ται ἐν αὐτῇ διότι ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς κακὰ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν φησὶν κύριος
 • καὶ ἐν τοῖς προ­φήταις Σαμαρείας εἶδον ἀνομήματα ἐπρο­φήτευσαν δια­̀ τῆς Βααλ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου Ισραηλ
 • καὶ ἐν τοῖς προ­φήταις Ιερουσαλημ ἑώρακα φρικτά μοιχω­μέ­νους καὶ πορευο­μέ­νους ἐν ψεύ­δεσι καὶ ἀν­τιλαμβανο­μέ­νους χειρῶν πονηρῶν τοῦ μὴ ἀπο­στραφῆναι ἕκαστον ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ἐγενήθησάν μοι πάν­τες ὡς Σοδομα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες αὐτὴν ὥσπερ Γομορρα
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ὀδύνην καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πικρόν ὅτι ἀπο­̀ τῶν προ­φητῶν Ιερουσαλημ ἐξῆλθεν μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῇ
 • οὕτως λέγει κύριος παν­τοκράτωρ μὴ ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προ­φητῶν ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν ἀπο­̀ καρδίας αὐτῶν λαλοῦσιν καὶ οὐκ ἀπο­̀ στόμα­τος κυρίου
 • λέγουσιν τοῖς ἀπωθου­μέ­νοις τὸν λόγον κυρίου εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ πᾶσιν τοῖς πορευο­μέ­νοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν παν­τὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αὐτοῦ εἶπαν οὐχ ἥξει ἐπι­̀ σὲ κακά
 • ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι κυρίου καὶ εἶδεν τὸν λόγον αὐτοῦ τίς ἐνωτίσατο καὶ ἤκουσεν
 • ἰδοὺ σεισμὸς παρα­̀ κυρίου καὶ ὀργὴ ἐκπορεύ­εται εἰς συσ­σεισμόν συστρεφομένη ἐπι­̀ τοὺς ἀσεβεῖς ἥξει
 • καὶ οὐκέτι ἀπο­στρέψει ὁ θυμὸς κυρίου ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτὸ καὶ ἕως ἂν ἀναστήσῃ αὐτὸ ἀπο­̀ ἐγχειρήμα­τος καρδίας αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσουσιν αὐτά
 • οὐκ ἀπέστελλον τοὺς προ­φήτας καὶ αὐτοὶ ἔτρεχον οὐκ ἐλάλησα προ­̀ς αὐτούς καὶ αὐτοὶ ἐπρο­φήτευον
 • καὶ εἰ ἔστησαν ἐν τῇ ὑποστάσει μου καὶ εἰσήκουσαν τῶν λόγων μου καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρεφον αὐτοὺς ἀπο­̀ τῶν πονηρῶν ἐπι­τηδευμάτων αὐτῶν
 • θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐχὶ θεὸς πόρρωθεν
 • εἰ κρυβή­σε­ται ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις καὶ ἐγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πλη­ρῶ λέγει κύριος
 • ἤκουσα ἃ λαλοῦσιν οἱ προ­φῆται ἃ προ­φητεύ­ουσιν ἐπι­̀ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ λέγον­τες ἠνυπνιασάμην ἐνύπνιον
 • ἕως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ τῶν προ­φητῶν τῶν προ­φητευόν­των ψευδῆ καὶ ἐν τῷ προ­φητεύ­ειν αὐτοὺς τὰ θελήματα καρδίας αὐτῶν
 • τῶν λογιζομένων τοῦ ἐπι­λαθέσθαι τοῦ νόμου μου ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτῶν ἃ διηγοῦν­το ἕκασ­τος τῷ πλη­σίον αὐτοῦ καθάπερ ἐπελάθον­το οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ ὀνόματός μου ἐν τῇ Βααλ
 • ὁ προ­φήτης ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστιν διηγησάσθω τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ καὶ ἐν ᾧ ὁ λόγος μου προ­̀ς αὐτόν διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ᾿ ἀληθείας τί τὸ ἄχυρον προ­̀ς τὸν σῖτον οὕτως οἱ λόγοι μου λέγει κύριος
 • οὐχὶ οἱ λόγοι μου ὥσπερ πῦρ φλέγον λέγει κύριος καὶ ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προ­̀ς τοὺς προ­φήτας λέγει κύριος ὁ θεός τοὺς κλέπτον­τας τοὺς λόγους μου ἕκασ­τος παρα­̀ τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ
 • ἰδοὺ ἐγὼ προ­̀ς τοὺς προ­φήτας τοὺς ἐκβάλλον­τας προ­φητείας γλώσ­σης καὶ νυστάζον­τας νυσταγμὸν ἑαυτῶν
 • ἰδοὺ ἐγὼ προ­̀ς τοὺς προ­φήτας τοὺς προ­φητεύ­ον­τας ἐνύπνια ψευδῆ καὶ διηγοῦν­το αὐτὰ καὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου ἐν τοῖς ψεύ­δεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ ὠφέλειαν οὐκ ὠφελήσουσιν τὸν λαὸν τοῦτον
 • καὶ ἐὰν ἐρωτήσωσί σε ὁ λαὸς οὗτος ἢ ἱερεὺς ἢ προ­φήτης λέγων τί τὸ λῆμμα κυρίου καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα καὶ ῥάξω ὑμᾶς λέγει κύριος
 • καὶ ὁ προ­φήτης καὶ ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ λαός οἳ ἂν εἴπωσιν λῆμμα κυρίου καὶ ἐκδικήσω τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ
 • ὅτι οὕτως ἐρεῖτε ἕκασ­τος προ­̀ς τὸν πλη­σίον αὐτοῦ καὶ ἕκασ­τος προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τί ἀπεκρίθη κύριος καὶ τί ἐλάλησεν κύριος
 • καὶ λῆμμα κυρίου μὴ ὀνομάζετε ἔτι ὅτι τὸ λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὁ λόγος αὐτοῦ
 • καὶ δια­̀ τί ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός ἀνθ᾿ ὧν εἴπατε τὸν λόγον τοῦτον λῆμμα κυρίου καὶ ἀπέστειλα προ­̀ς ὑμᾶς λέγων οὐκ ἐρεῖτε λῆμμα κυρίου
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω καὶ ῥάσ­σω ὑμᾶς καὶ τὴν πόλιν ἣν ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν
 • καὶ δώσω ἐφ᾿ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον καὶ ἀτιμίαν αἰώνιον ἥτις οὐκ ἐπι­λησθή­σε­ται