Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Го́ре па́стыремъ, и́же погубля́ютъ и расточа́ютъ о́вцы па́­ст­вы мо­ея́, рече́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди сiя́ рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ къ пасу́щымъ люді́й мо­и́хъ: вы́ расточи́ли есте́ о́вцы моя́, и от­верго́сте я́, и не посѣти́сте и́хъ, се́, а́зъ посѣщу́ на ва́съ по лука́в­ст­ву умышле́нiй ва́шихъ, рече́ Госпо́дь:
 • и а́зъ соберу́ оста́нки ста́да мо­его́ от­ всѣ́хъ земе́ль, въ ня́же изверго́хъ и́хъ та́мо, и воз­вращу́ и́хъ къ селе́ниемъ и́хъ, и воз­расту́тъ и умно́жат­ся.
 • И воз­ста́влю надъ ни́ми па́стыри, и упасу́тъ и́хъ, и не убоя́т­ся ктому́, ниже́ ужа́снут­ся, и ни еди́нъ поги́бнетъ от­ числа́, рече́ Госпо́дь.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и воз­ста́влю дави́ду восто́къ пра́ведный, и ца́р­ст­вовати бу́детъ Ца́рь и прему́дръ бу́детъ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду на земли́:
 • во дне́хъ его́ спасе́т­ся Иу́да, и Изра́иль пребу́детъ въ наде́жди, и сiе́ и́мя ему́, и́мже нареку́тъ его́: Госпо́дь пра́веденъ на́шъ.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и не реку́тъ ктому́: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя:
 • но: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ и преведе́ сѣ́мя до́му Изра́илева от­ земли́ сѣ́верски и от­ всѣ́хъ земе́ль, въ ня́же изве́рже и́хъ та́мо, и обита́ти и́мутъ въ земли́ сво­е́й.
 • О проро́цѣхъ сотре́но е́сть се́рдце мое́ во мнѣ́, вострепета́ша вся́ ко́сти моя́, бы́хъ я́ко му́жъ пiя́нъ и я́ко человѣ́къ, его́же одолѣ́ вино́, от­ лица́ Госпо́дня и от­ лица́ благолѣ́пiя сла́вы его́.
 • Я́ко прелюбо­дѣя́ньми испо́лнена е́сть земля́, я́ко от­ лица́ и́хъ пла́кася земля́, изсхо́ша па́жити пусты́н­ныя: и бы́сть тече́нiе и́хъ лука́во, и крѣ́пость и́хъ та́кожде.
 • Поне́же проро́къ и свяще́н­никъ оскверни́шася, и въ дому́ мо­е́мъ обрѣто́хъ лука́в­ст­во и́хъ, рече́ Госпо́дь:
 • того́ ра́ди пу́ть и́хъ бу́детъ и́мъ по́лзокъ во тмѣ́, и по́ткнут­ся и паду́тъ въ не́мъ: наведу́ бо на ни́хъ зла́я въ лѣ́то посѣще́нiя и́хъ, рече́ Госпо́дь.
 • И во проро́цѣхъ самарі́йскихъ ви́дѣхъ беззако́нiя: проро́че­с­т­воваху чрезъ Ваа́ла и прельща́ху лю́ди моя́ Изра́иля.
 • И во проро́цѣхъ Иерусали́мскихъ ви́дѣхъ ужа́сная, прелюбо­дѣ́й­ст­ву­ю­щихъ и ходя́щихъ во лжи́ и скрѣпля́ющихъ ру́ки стропти́вымъ, да не от­врати́т­ся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ лука́ваго: бы́ша мнѣ́ вси́ а́ки Cодо́мъ, и обита́ющiи въ не́мъ я́ко Гомо́рръ.
 • Сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ ко проро́комъ: се́, а́зъ напита́ю и́хъ пелы́немъ и напою́ и́хъ же́лчiю, от­ проро́ковъ бо Иерусали́мскихъ изы́де оскверне́нiе на всю́ зе́млю.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: не слу́шайте слове́съ проро́ковъ, и́же проро́че­ст­вуютъ ва́мъ и прельща́ютъ ва́съ: видѣ́нiе от­ се́рдца сво­его́ глаго́лютъ, а не от­ у́стъ Госпо́днихъ.
 • Глаго́лютъ от­верга́ющымъ мя́: глаго́ла Госпо́дь, ми́ръ бу́детъ ва́мъ: и всѣ́мъ, и́же хо́дятъ въ по́хотехъ сво­и́хъ, и вся́кому, ходя́щему въ стропти́в­ст­вѣ се́рдца сво­его́, реко́ша: не прiи́дутъ на ва́съ зла́я.
 • Кто́ бо бы́сть въ совѣ́тѣ Госпо́дни, и ви́дѣ и слы́ша словеса́ его́? кто́ вня́тъ сло́во его́ и слы́ша?
 • Се́, бу́ря от­ Го́спода и я́рость исхо́дитъ въ сотрясе́нiе, устреми́в­шися прiи́детъ на нечести́выя.
 • И ктому́ не воз­врати́т­ся я́рость Госпо́дня, до́ндеже сотвори́тъ сiе́ и до́ндеже соверши́тъ помышле́нiе се́рдца сво­его́. Въ послѣ́днiя дни́ уразумѣ́ете совѣ́тъ его́.
 • Не посыла́хъ проро́ки, а они́ теча́ху: не глаго́лахъ къ ни́мъ, и ті́и проро́че­с­т­воваху.
 • И а́ще бы ста́ли въ совѣ́тѣ мо­е́мъ, слы́шана сотвори́ли бы словеса́ моя́ и от­врати́ли бы люді́й мо­и́хъ от­ пути́ и́хъ лука́ваго и от­ начина́нiй и́хъ лука́выхъ.
 • Бо́гъ при­­ближа́яйся а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь, а не Бо́гъ издале́ча {Евр.: еда́ Бо́гъ бли́зъ су́щiй а́зъ е́смь, рече́ Госпо́дь, а не Бо́гъ издале́ча?}
 • А́ще утаи́т­ся кто́ въ сокрове́н­ныхъ, и а́зъ не узрю́ ли его́? рече́ Госпо́дь. Еда́ не́бо и зе́млю не а́зъ наполня́ю? рече́ Госпо́дь.
 • Слы́шахъ, я́же глаго́лютъ проро́цы, проро́че­ст­ву­ю­ще во и́мя мое́ лжу́ и глаго́люще: ви́дѣхъ со́нъ, [ви́дѣхъ со́нъ].
 • Доко́лѣ бу́детъ въ се́рдцы проро́ковъ прорица́ющихъ лжу́ и проро́че­ст­ву­ю­щихъ льще́нiя се́рдца сво­его́,
 • мы́слящихъ, да забве́нъ бу́детъ зако́нъ мо́й въ со́нiихъ и́хъ, я́же вѣща́ютъ кі́йждо и́скрен­нему сво­ему́, я́коже забы́ша отцы́ и́хъ и́мя мое́ ра́ди Ваа́ла?
 • Проро́къ, и́же и́мать сновидѣ́нiе, да вѣща́етъ сновидѣ́нiе свое́, а и́же и́мать сло́во мое́, да глаго́летъ сло́во мое́ во и́стинѣ. Что́ пле́вы ко пшени́цѣ? та́ко сло́во мое́, рече́ Госпо́дь.
 • Еда́ словеса́ моя́ не су́ть я́коже о́гнь горя́щь, рече́ Госпо́дь, и я́ко мла́тъ сотры́ющь ка́мень?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ ко проро́комъ, рече́ Госпо́дь, и́же кра́дутъ словеса́ моя́ кі́йждо от и́скрен­няго сво­его́.
 • Се́, а́зъ на проро́ки, глаго́летъ Госпо́дь, износя́щыя проро́че­ст­вiя язы́комъ и дре́млющыя дрема́нiе свое́.
 • Се́, а́зъ на проро́ки, прорица́ющыя со́нiе лжи́во, рече́ Госпо́дь, и провѣща́ша та́, и прельсти́ша лю́ди моя́ во лжа́хъ сво­и́хъ и во пре́лестехъ сво­и́хъ, а́зъ же не посла́хъ и́хъ, ни заповѣ́дахъ и́мъ, и по́льзою не упо́льзуютъ люді́й си́хъ, [рече́ Госпо́дь].
 • И а́ще вопро́сятъ лю́дiе сі́и, или́ проро́къ, или́ свяще́н­никъ, реку́ще: ко́е [е́сть] бре́мя Госпо́дне? и рече́ши къ ни́мъ: вы́ есте́ бре́мя, и пове́ргу ва́съ, рече́ Госпо́дь.
 • И проро́къ, и свяще́н­никъ, и лю́дiе, и́же реку́тъ: бре́мя Госпо́дне, посѣщу́ ме́стiю на му́жа того́ и на до́мъ его́.
 • Си́це рцы́те кі́йждо ко и́скрен­нему и ко бра́ту сво­ему́: что́ от­вѣща́ Госпо́дь? и что́ глаго́ла Госпо́дь?
 • И бре́мя Госпо́дне не помяне́т­ся ктому́, и́бо бре́мя бу́детъ кому́ждо сло́во его́: и преврати́сте словеса́ Бо́га жива́го, Го́спода си́лъ, Бо́га на́­шего.
 • Сiя́ рцы́ ко проро́ку: что́ от­вѣща́ тебѣ́ Госпо́дь? и что́ глаго́ла Госпо́дь?
 • А́ще же рече́те: бре́мя Госпо́дне: сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь: поне́же рекли́ есте́ глаго́лъ се́й бре́мя Госпо́дне, и посла́хъ къ ва́мъ, рекі́й: не глаго́лите бре́мя Госпо́дне:
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ воз­му́ и пове́ргу ва́съ и гра́дъ, его́же да́хъ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ лица́ мо­его́,
 • и да́мъ ва́съ въ поноше́нiе вѣ́чное и въ срамоту́ вѣ́чную, я́же никогда́ забве́нiемъ загла́дит­ся.
 • Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.
 • Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь.
 • И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться.
 • И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.
 • Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!»
 • Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»,
 • но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей.
 • О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я – как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его,
 • потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда,
 • ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь.
 • За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь.
 • И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля.
 • Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною – как Содом, и жители его – как Гоморра.
 • Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
 • Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
 • Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: «не придет на вас беда».
 • Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?
 • Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых.
 • Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это.
 • Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.
 • Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.
 • Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
 • Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
 • Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
 • Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
 • Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
 • Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.
 • Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
 • Посему, вот Я – на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
 • Вот, Я – на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал».
 • Вот, Я – на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь.
 • Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: «какое бремя от Господа?», то скажи им: «какое бремя? Я покину вас, говорит Господь».
 • Если пророк, или священник, или народ скажет: «бремя от Господа», Я накажу того человека и дом его.
 • Так говорите друг другу и брат брату: «что ответил Господь?» или: «что сказал Господь?»
 • А этого слова: «бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
 • Так говори пророку: «что ответил тебе Господь?» или: « что сказал Господь?»
 • А если вы еще будете говорить: «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: «бремя от Господа», тогда как Я послал сказать вам: «не говорите: бремя от Господа», –
 • за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего
 • и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется.
 • «Менин короомдун койлорун кырган жана туш-тушка кууп жиберген койчуларга кайгы!» – дейт Тењир.
 • Ошондуктан Ысрайылдын Кудай-Тењири Менин элимди кайтарып жєргљн койчуларга мындай дейт: «Силер Менин койлорумду чачыратып жибердињер, туш-тушка кууп жибердињер, аларды карабай койдуњар. Мына, Мен силерди кыянат иштерињер єчєн жазалайм, – дейт Тењир.
 • Мен койлорумдун калдыгын, аларды кайсы љлкљлљргљ кууп жиберсем, ошол љлкљлљрдљн чогултуп, љз короолоруна алып келем, ошондо алар укумдап-тукумдап кљбљйєшљт.
 • Алардын єстєнљн аларды кайтара турган койчуларды коём, ошондон кийин алар коркушпайт, чочушпайт, жоголушпайт, – дейт Тењир.
 • Мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрє Дљљткљ адилеттєє Бутак љстєрєп чыгарам, Падыша такка отурат, акылмандык менен иш кылат, жер єстєндљ акыйкаттык жана адилеттик кылат.
 • Анын убагында Жєйєт куткарылат, Ысрайыл коопсуз жашайт. Мына, аны мындай ат менен аташат: “Тењир биздин адилеттигибиз!”
 • Ошондуктан мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрє: “Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Тењир тирєє!” – деп айтпай калышат.
 • Бирок: “Ысрайылдын урууларын Љзє кууп жиберген тєндєк жеринен жана башка жерлерден кайра алып чыгып, љз жерлерине алып келген Тењир тирєє”, – деп айтышат. Ысрайыл љз жеринде жашайт».
 • Пайгамбарлар жљнєндљ. Ичимде жєрљгєм тилинип жатат, сљљктљрємдєн баары титиреп жатат. Мен Тењирим єчєн, Анын ыйык сљздљрє єчєн шарапка жењилген мас кишиге окшоп турам.
 • Анткени жер ойноштук кылгандарга толду, анткени жер каргыштан улам боздоп турат. Чљлдљгє жайыттар куурап калды, алардын максаты – жамандык, алардын кєч-кубаты – анткорлук.
 • Анткени пайгамбар да, ыйык кызмат кылуучу да эки жєздєє, атєгєл, «Мен Љз єйємдљ да алардын мыйзамсыздыгын таптым, – дейт Тењир.
 • Ошон єчєн аларга љздљрєнєн жолдору карањгыдагы тайгалак жердей болот. Аларды тєртєп кетишет, ошондо алар ошол жерге жыгылышат, анткени Мен аларды жазалай турган жылы алардын башына мєшкєл тєшєрљм, – дейт Тењир.
 • Мен Самариянын пайгамбарларынан да акылсыздыкты кљрдєм. Алар Баалдын атынан пайгамбарчылык кылып, Менин элим Ысрайылды адаштырышты.
 • Иерусалимдин пайгамбарларынан да љтљ жаман нерселерди кљрдєм, алар бузуктук кылып, жалганчылык менен жєрєшљт, эч ким љзєнєн мыйзамсыздыгынан бурулбасын деп, кылмышкерлерди колдоп жатышат. Алардын бардыгы Менин алдымда Содом сыяктуу, анын тургундары Амор сыяктуу».
 • Ошондуктан Себайот Тењир пайгамбарлар жљнєндљ мындай дейт: «Мен аларга эрмен жедирем, љт кошулган суу ичирем, анткени эки жєздєєлєк бєт жер жєзєнљ Иерусалимдин пайгамбарларынан тарады».
 • Себайот Тењир мындай дейт: «Силерге пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын сљздљрєнљ кулак салбагыла: алар силерди алдап жатышат, алар Тењирдин оозунан чыккан сљздє эмес, љз жєрљгєнєн кыялдарын айтып жатышат.
 • Алар Мага акарат келтиргендерге дайыма: “Тењир айтты, Силерде тынчтык болот”, – деп жатышат. Љз жєрљгєнєн љжљрлєгє менен жєргљн ар бир кишиге: “Силерге кайгы келбейт”, – деп айтып жатышат.
 • Анткени ким Тењирдин кењешмесинде турду? Анын сљзєн ким кљрєп, ким укту? Анын сљзєн ким угуп, ким тєшєндє?
 • Мына, Тењирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал ыймансыздардын башына тєшљт.
 • Тењир Љз жєрљгєнєн ниетин аткармайынча, аны жєзљгљ ашырмайынча, Анын каары кайтпайт. Келе жаткан кєндљрдљ силер муну ачык тєшєнљсєњљр.
 • Мен бул пайгамбарларды жиберген эмесмин, алар љздљрє жєгєрєп кетишти. Мен аларга сєйлљгљн эмесмин, алар љздљрє пайгамбарчылык кылышты.
 • Эгерде алар Менин кењешмемде турушса, анда Менин элиме Менин сљзємдє жарыя кылышмак, аларды жаман жолдорунан жана жаман иштеринен буруп кетишмек.
 • Мен жакын турганда эле Кудай, алыс турганда Кудай эмес бекем? – дейт Тењир.
 • Адам Мен кљрбљй турган жашыруун жерге жашынып кала алабы? – дейт Тењир. Асман менен жерди толтуруп турган Мен эмес бекем? – дейт Тењир.
 • Менин ысымым менен жалган пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын эмне деп жаткандарын Мен уктум. Алар: “Тєшємљ кирди, тєшємљ кирди”, – дешет.
 • Бул качанкыга чейин жалганды пайгамбарчылык кылган, љздљрєнєн жєрљгєндљгє куру кыялды пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын жєрљгєндљ жєрљ берет?
 • Алардын ата-бабалары Баалдын айынан Менин ысымымды унутуп коюшкандай, алар бири-бирине айтып берген тєштљрє аркылуу Менин элимди Менин атымды унутканга чейин жеткирєєнє ойлоп жатышабы?
 • Тєш кљргљн пайгамбар тєшєн тєш катары айтып берсин. Ал эми кимде Менин сљзєм бар болсо, ал Менин сљзємдє туура айтсын. Топон менен таза дандын кандай жалпылыгы бар? – дейт Тењир.
 • Менин сљзєм от сыяктуу эмеспи? – дейт Тењир. – Менин сљзєм асканы талкалаган барскандай эмеспи?
 • Ошондуктан мына, Мен Менин сљзємдє бири-биринен уурдаган пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир.
 • Мына, Мен: “Тењир айтты”, – деп коюп, љздљрєнєн тили менен иш кылган пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир.
 • Мына, Мен жалган тєш кљргљн пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир. Мен аларды жибербесем да, аларга буйрук бербесем да, љздљрєнєн тєштљрєн айтып берип, Менин элимди љздљрєнєн куру кыялы менен, азгырыгы менен тескери жолго салып жатышат, – дейт Тењир. Алар бул элге эч кандай пайда алып келишпейт», – дейт Тењир.
 • «Эгерде ушул эл, же пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу сенден: “Тењирден кандай оордук болот?” – деп сураса, анда аларга айт: “Кандай оордук? «Мен силерди таштап кетем», – дейт Тењир”.
 • Эгерде пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу, же эл: “Тењирден оордук келет”, – десе, Мен ал адамды да, анын єйєн да жазалайм.
 • Бири-бирињерден, бир тууган бир туугандан: “Тењир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Тењир эмне деп айтты?” – деп сурасын.
 • Ал эми “Тењирден оордук болот” деген сљздє мындан ары колдонбогула, анткени аны айткан адамга љз сљзє љзєнљ оордук болот. Анткени силер Кудайыбыз Себайот Тењирдин, тирєє Кудайыбыздын, сљздљрєн бурмалап жатасыњар.
 • Пайгамбарга: “Сага Тењир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Тењир эмне деп айтты?” – де.
 • Эгерде силер: “Тењирден оордук келди”, – деп дагы айта турган болсоњор, анда Тењир мындай дейт: “Тењирден оордук келди”, – деп айтпагыла деп айттырып жибергениме карабастан, “Тењирден оордук келди” деген сљздє айтканыњар єчєн,
 • мына, Мен силерди таптакыр эсимден чыгарып коём, силерди таштап коём, силерге жана силердин ата-бабаларыњарга берген бул шаарды Љзємдєн жєзємдљн четке кагам.
 • Силерди тєбљлєккљ унутулгус шылдыњ жана маскара кылам».