Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Го́ре па́стырємъ, и҆̀же погꙋблѧ́ютъ и҆ расточа́ютъ ѻ҆́вцы па́ствы моеѧ̀, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ къ пасꙋ́щымъ люді́й мои́хъ: вы̀ расточи́ли є҆стѐ ѻ҆́вцы моѧ̑, и҆ ѿверго́сте ѧ҆̀, и҆ не посѣти́сте и҆̀хъ, сѐ, а҆́зъ посѣщꙋ̀ на ва́съ по лꙋка́вствꙋ ᲂу҆мышле́нїй ва́шихъ, речѐ гдⷭ҇ь:
 • и҆ а҆́зъ соберꙋ̀ ѡ҆ста́нки ста́да моегѡ̀ ѿ всѣ́хъ земе́ль, въ нѧ́же и҆зверго́хъ и҆̀хъ та́мѡ, и҆ возвращꙋ̀ и҆̀хъ къ селе́нїємъ и҆́хъ, и҆ возрастꙋ́тъ и҆ ᲂу҆мно́жатсѧ.
 • И҆ возста́влю над̾ ни́ми па̑стыри, и҆ ᲂу҆пасꙋ́тъ и҆̀хъ, и҆ не ᲂу҆боѧ́тсѧ ктомꙋ̀, нижѐ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ, и҆ ни є҆ди́нъ поги́бнетъ ѿ числа̀, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ возста́влю даві́дꙋ восто́къ првⷣный, и҆ црⷭ҇твовати бꙋ́детъ цр҃ь и҆ премⷣръ бꙋ́детъ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ на землѝ:
 • во дне́хъ є҆гѡ̀ спасе́тсѧ і҆ꙋ́да, и҆ і҆и҃ль пребꙋ́детъ въ наде́жди, и҆ сїѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, и҆́мже нарекꙋ́тъ є҆го̀: гдⷭ҇ь првⷣнъ на́шъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: живе́тъ гдⷭ҇ь, и҆́же и҆зведѐ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ:
 • но: живе́тъ гдⷭ҇ь, и҆́же и҆зведѐ и҆ преведѐ сѣ́мѧ до́мꙋ і҆и҃лева ѿ землѝ сѣ́верски и҆ ѿ всѣ́хъ земе́ль, въ нѧ́же и҆зве́рже и҆̀хъ та́мѡ, и҆ ѡ҆бита́ти и҆́мꙋтъ въ землѝ свое́й.
 • Ѡ҆ проро́цѣхъ сотре́но є҆́сть се́рдце моѐ во мнѣ̀, вострепета́ша всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑, бы́хъ ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ пїѧ́нъ и҆ ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, є҆го́же ѡ҆долѣ̀ вїно̀, ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ лица̀ бл҃голѣ́пїѧ сла́вы є҆гѡ̀.
 • Ꙗ҆́кѡ прелюбодѣѧ́ньми и҆спо́лнена є҆́сть землѧ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ лица̀ и҆́хъ пла́касѧ землѧ̀, и҆зсхо́ша па̑жити пꙋсты̑нныѧ: и҆ бы́сть тече́нїе и҆́хъ лꙋка́во, и҆ крѣ́пость и҆́хъ та́кожде.
 • Поне́же проро́къ и҆ свѧще́нникъ ѡ҆скверни́шасѧ, и҆ въ домꙋ̀ мое́мъ ѡ҆брѣто́хъ лꙋка́вство и҆́хъ, речѐ гдⷭ҇ь:
 • тогѡ̀ ра́ди пꙋ́ть и҆́хъ бꙋ́детъ и҆̀мъ по́лзокъ во тьмѣ̀, и҆ по́ткнꙋтсѧ и҆ падꙋ́тъ въ не́мъ: наведꙋ́ бо на ни́хъ ѕла̑ѧ въ лѣ́то посѣще́нїѧ и҆́хъ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • И҆ во проро́цѣхъ самарі́йскихъ ви́дѣхъ беззакѡ́нїѧ: проро́чествовахꙋ чрез̾ ваа́ла и҆ прельща́хꙋ лю́ди моѧ̑ і҆и҃лѧ.
 • И҆ во проро́цѣхъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ ви́дѣхъ ᲂу҆жа̑снаѧ, прелюбодѣ́йствꙋющихъ и҆ ходѧ́щихъ во лжѝ и҆ скрѣплѧ́ющихъ рꙋ́ки стропти̑вымъ, да не ѿврати́тсѧ кі́йждо ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ лꙋка́вагѡ: бы́ша мнѣ̀ всѝ а҆́ки содо́мъ, и҆ ѡ҆бита́ющїи въ не́мъ ꙗ҆́кѡ гомо́рръ.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь си́лъ ко проро́кѡмъ: сѐ, а҆́зъ напита́ю и҆̀хъ пелы́немъ и҆ напою̀ и҆̀хъ же́лчїю, ѿ проро́кѡвъ бо і҆ерⷭ҇ли́мскихъ и҆зы́де ѡ҆скверне́нїе на всю̀ зе́млю.
 • Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ: не слꙋ́шайте слове́съ проро́кѡвъ, и҆̀же проро́чествꙋютъ ва́мъ и҆ прельща́ютъ ва́съ: видѣ́нїе ѿ се́рдца своегѡ̀ глаго́лютъ, а҆ не ѿ ᲂу҆́стъ гдⷭ҇нихъ.
 • Глаго́лютъ ѿверга́ющымъ мѧ̀: гл҃а гдⷭ҇ь, ми́ръ бꙋ́детъ ва́мъ: и҆ всѣ̑мъ, и҆̀же хо́дѧтъ въ по́хотехъ свои́хъ, и҆ всѧ́комꙋ, ходѧ́щемꙋ въ стропти́вствѣ се́рдца своегѡ̀, реко́ша: не прїи́дꙋтъ на ва́съ ѕла̑ѧ.
 • Кто́ бо бы́сть въ совѣ́тѣ гдⷭ҇ни, и҆ ви́дѣ и҆ слы́ша словеса̀ є҆гѡ̀; кто̀ внѧ́тъ сло́во є҆гѡ̀ и҆ слы́ша;
 • Сѐ, бꙋ́рѧ ѿ гдⷭ҇а и҆ ꙗ҆́рость и҆схо́дитъ въ сотрѧсе́нїе, ᲂу҆стреми́вшисѧ прїи́детъ на нечести̑выѧ.
 • И҆ ктомꙋ̀ не возврати́тсѧ ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ, до́ндеже сотвори́тъ сїѐ и҆ до́ндеже соверши́тъ помышле́нїе се́рдца своегѡ̀. Въ послѣ̑днїѧ дни̑ ᲂу҆разꙋмѣ́ете совѣ́тъ є҆гѡ̀.
 • Не посыла́хъ проро́ки, а҆ ѻ҆нѝ теча́хꙋ: не гл҃ахъ къ ни̑мъ, и҆ ті́и проро́чествовахꙋ.
 • И҆ а҆́ще бы ста́ли въ совѣ́тѣ мое́мъ, слы̑шана сотвори́ли бы словеса̀ моѧ̑ и҆ ѿврати́ли бы люді́й мои́хъ ѿ пꙋтѝ и҆́хъ лꙋка́вагѡ и҆ ѿ начина́нїй и҆́хъ лꙋка́выхъ.
 • Бг҃ъ приближа́ѧйсѧ а҆́зъ є҆́смь, гл҃етъ гдⷭ҇ь, а҆ не бг҃ъ и҆здале́ча {Є҆вр.: є҆да̀ бг҃ъ бли́з̾ сꙋ́щїй а҆́зъ є҆́смь, речѐ гдⷭ҇ь, а҆ не бг҃ъ и҆здале́ча;}.
 • А҆́ще ᲂу҆таи́тсѧ кто̀ въ сокрове́нныхъ, и҆ а҆́зъ не ᲂу҆зрю́ ли є҆го̀; речѐ гдⷭ҇ь. Є҆да̀ не́бо и҆ зе́млю не а҆́зъ наполнѧ́ю; речѐ гдⷭ҇ь.
 • Слы́шахъ, ꙗ҆̀же глаго́лютъ проро́цы, проро́чествꙋюще во и҆́мѧ моѐ лжꙋ̀ и҆ глаго́люще: ви́дѣхъ со́нъ, (ви́дѣхъ со́нъ).
 • Доко́лѣ бꙋ́детъ въ се́рдцы проро́кѡвъ прорица́ющихъ лжꙋ̀ и҆ проро́чествꙋющихъ льщє́нїѧ се́рдца своегѡ̀,
 • мы́слѧщихъ, да забве́нъ бꙋ́детъ зако́нъ мо́й въ со́нїихъ и҆́хъ, ꙗ҆̀же вѣща́ютъ кі́йждо и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀, ꙗ҆́коже забы́ша ѻ҆тцы̀ и҆́хъ и҆́мѧ моѐ ра́ди ваа́ла;
 • Проро́къ, и҆́же и҆́мать сновидѣ́нїе, да вѣща́етъ сновидѣ́нїе своѐ, а҆ и҆́же и҆́мать сло́во моѐ, да глаго́летъ сло́во моѐ во и҆́стинѣ. Что̀ пле́вы ко пшени́цѣ; та́кѡ сло́во моѐ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Є҆да̀ словеса̀ моѧ̑ не сꙋ́ть ꙗ҆́коже ѻ҆́гнь горѧ́щь, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆́кѡ мла́тъ сотры́ющь ка́мень;
 • Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ ко проро́кѡмъ, речѐ гдⷭ҇ь, и҆̀же кра́дꙋтъ словеса̀ моѧ̑ кі́йждо ѿ и҆́скреннѧгѡ своегѡ̀.
 • Сѐ, а҆́зъ на проро́ки, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зносѧ́щыѧ проро́чєствїѧ ѧ҆зы́комъ и҆ дре́млющыѧ дрема́нїе своѐ.
 • Сѐ, а҆́зъ на проро́ки, прорица́ющыѧ со́нїе лжи́во, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ провѣща́ша та̑, и҆ прельсти́ша лю́ди моѧ̑ во лжа́хъ свои́хъ и҆ во пре́лестехъ свои́хъ, а҆́зъ же не посла́хъ и҆́хъ, ни заповѣ́дахъ и҆̀мъ, и҆ по́льзою не ᲂу҆по́льзꙋютъ люді́й си́хъ, (речѐ гдⷭ҇ь).
 • И҆ а҆́ще вопро́сѧтъ лю́дїе сі́и, и҆лѝ проро́къ, и҆лѝ свѧще́нникъ, рекꙋ́ще: ко́е (є҆́сть) бре́мѧ гдⷭ҇не; и҆ рече́ши къ ни̑мъ: вы̀ є҆стѐ бре́мѧ, и҆ пове́ргꙋ ва́съ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • И҆ проро́къ, и҆ свѧще́нникъ, и҆ лю́дїе, и҆̀же рекꙋ́тъ: бре́мѧ гдⷭ҇не, посѣщꙋ̀ ме́стїю на мꙋ́жа того̀ и҆ на до́мъ є҆гѡ̀.
 • Си́це рцы́те кі́йждо ко и҆́скреннемꙋ и҆ ко бра́тꙋ своемꙋ̀: что̀ ѿвѣща̀ гдⷭ҇ь; и҆ что̀ гл҃а гдⷭ҇ь;
 • И҆ бре́мѧ гдⷭ҇не не помѧне́тсѧ ктомꙋ̀, и҆́бо бре́мѧ бꙋ́детъ комꙋ́ждо сло́во є҆гѡ̀: и҆ преврати́сте словеса̀ бг҃а жива́гѡ, гдⷭ҇а си́лъ, бг҃а на́шегѡ.
 • Сїѧ̑ рцы̀ ко проро́кꙋ: что̀ ѿвѣща̀ тебѣ̀ гдⷭ҇ь; и҆ что̀ гл҃а гдⷭ҇ь;
 • А҆́ще же рече́те: бре́мѧ гдⷭ҇не: сегѡ̀ ра́ди та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: поне́же реклѝ є҆стѐ глаго́лъ се́й бре́мѧ гдⷭ҇не, и҆ посла́хъ къ ва́мъ, рекі́й: не глаго́лите бре́мѧ гдⷭ҇не:
 • сегѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ возмꙋ̀ и҆ пове́ргꙋ ва́съ и҆ гра́дъ, є҆го́же да́хъ ва́мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, ѿ лица̀ моегѡ̀,
 • и҆ да́мъ ва́съ въ поноше́нїе вѣ́чное и҆ въ срамотꙋ̀ вѣ́чнꙋю, ꙗ҆́же никогда̀ забве́нїемъ загла́дитсѧ.
 • Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.
 • Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь.
 • И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться.
 • И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.
 • Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!»
 • Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»,
 • но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей.
 • О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я – как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его,
 • потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда,
 • ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь.
 • За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь.
 • И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля.
 • Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною – как Содом, и жители его – как Гоморра.
 • Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
 • Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
 • Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: «не придет на вас беда».
 • Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?
 • Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых.
 • Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это.
 • Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.
 • Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.
 • Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
 • Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
 • Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
 • Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
 • Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
 • Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.
 • Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
 • Посему, вот Я – на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
 • Вот, Я – на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал».
 • Вот, Я – на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь.
 • Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: «какое бремя от Господа?», то скажи им: «какое бремя? Я покину вас, говорит Господь».
 • Если пророк, или священник, или народ скажет: «бремя от Господа», Я накажу того человека и дом его.
 • Так говорите друг другу и брат брату: «что ответил Господь?» или: «что сказал Господь?»
 • А этого слова: «бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
 • Так говори пророку: «что ответил тебе Господь?» или: « что сказал Господь?»
 • А если вы еще будете говорить: «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: «бремя от Господа», тогда как Я послал сказать вам: «не говорите: бремя от Господа», –
 • за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего
 • и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется.
 • «Менин короомдун койлорун кырган жана туш-тушка кууп жиберген койчуларга кайгы!» – дейт Тењир.
 • Ошондуктан Ысрайылдын Кудай-Тењири Менин элимди кайтарып жєргљн койчуларга мындай дейт: «Силер Менин койлорумду чачыратып жибердињер, туш-тушка кууп жибердињер, аларды карабай койдуњар. Мына, Мен силерди кыянат иштерињер єчєн жазалайм, – дейт Тењир.
 • Мен койлорумдун калдыгын, аларды кайсы љлкљлљргљ кууп жиберсем, ошол љлкљлљрдљн чогултуп, љз короолоруна алып келем, ошондо алар укумдап-тукумдап кљбљйєшљт.
 • Алардын єстєнљн аларды кайтара турган койчуларды коём, ошондон кийин алар коркушпайт, чочушпайт, жоголушпайт, – дейт Тењир.
 • Мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрє Дљљткљ адилеттєє Бутак љстєрєп чыгарам, Падыша такка отурат, акылмандык менен иш кылат, жер єстєндљ акыйкаттык жана адилеттик кылат.
 • Анын убагында Жєйєт куткарылат, Ысрайыл коопсуз жашайт. Мына, аны мындай ат менен аташат: “Тењир биздин адилеттигибиз!”
 • Ошондуктан мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрє: “Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Тењир тирєє!” – деп айтпай калышат.
 • Бирок: “Ысрайылдын урууларын Љзє кууп жиберген тєндєк жеринен жана башка жерлерден кайра алып чыгып, љз жерлерине алып келген Тењир тирєє”, – деп айтышат. Ысрайыл љз жеринде жашайт».
 • Пайгамбарлар жљнєндљ. Ичимде жєрљгєм тилинип жатат, сљљктљрємдєн баары титиреп жатат. Мен Тењирим єчєн, Анын ыйык сљздљрє єчєн шарапка жењилген мас кишиге окшоп турам.
 • Анткени жер ойноштук кылгандарга толду, анткени жер каргыштан улам боздоп турат. Чљлдљгє жайыттар куурап калды, алардын максаты – жамандык, алардын кєч-кубаты – анткорлук.
 • Анткени пайгамбар да, ыйык кызмат кылуучу да эки жєздєє, атєгєл, «Мен Љз єйємдљ да алардын мыйзамсыздыгын таптым, – дейт Тењир.
 • Ошон єчєн аларга љздљрєнєн жолдору карањгыдагы тайгалак жердей болот. Аларды тєртєп кетишет, ошондо алар ошол жерге жыгылышат, анткени Мен аларды жазалай турган жылы алардын башына мєшкєл тєшєрљм, – дейт Тењир.
 • Мен Самариянын пайгамбарларынан да акылсыздыкты кљрдєм. Алар Баалдын атынан пайгамбарчылык кылып, Менин элим Ысрайылды адаштырышты.
 • Иерусалимдин пайгамбарларынан да љтљ жаман нерселерди кљрдєм, алар бузуктук кылып, жалганчылык менен жєрєшљт, эч ким љзєнєн мыйзамсыздыгынан бурулбасын деп, кылмышкерлерди колдоп жатышат. Алардын бардыгы Менин алдымда Содом сыяктуу, анын тургундары Амор сыяктуу».
 • Ошондуктан Себайот Тењир пайгамбарлар жљнєндљ мындай дейт: «Мен аларга эрмен жедирем, љт кошулган суу ичирем, анткени эки жєздєєлєк бєт жер жєзєнљ Иерусалимдин пайгамбарларынан тарады».
 • Себайот Тењир мындай дейт: «Силерге пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын сљздљрєнљ кулак салбагыла: алар силерди алдап жатышат, алар Тењирдин оозунан чыккан сљздє эмес, љз жєрљгєнєн кыялдарын айтып жатышат.
 • Алар Мага акарат келтиргендерге дайыма: “Тењир айтты, Силерде тынчтык болот”, – деп жатышат. Љз жєрљгєнєн љжљрлєгє менен жєргљн ар бир кишиге: “Силерге кайгы келбейт”, – деп айтып жатышат.
 • Анткени ким Тењирдин кењешмесинде турду? Анын сљзєн ким кљрєп, ким укту? Анын сљзєн ким угуп, ким тєшєндє?
 • Мына, Тењирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал ыймансыздардын башына тєшљт.
 • Тењир Љз жєрљгєнєн ниетин аткармайынча, аны жєзљгљ ашырмайынча, Анын каары кайтпайт. Келе жаткан кєндљрдљ силер муну ачык тєшєнљсєњљр.
 • Мен бул пайгамбарларды жиберген эмесмин, алар љздљрє жєгєрєп кетишти. Мен аларга сєйлљгљн эмесмин, алар љздљрє пайгамбарчылык кылышты.
 • Эгерде алар Менин кењешмемде турушса, анда Менин элиме Менин сљзємдє жарыя кылышмак, аларды жаман жолдорунан жана жаман иштеринен буруп кетишмек.
 • Мен жакын турганда эле Кудай, алыс турганда Кудай эмес бекем? – дейт Тењир.
 • Адам Мен кљрбљй турган жашыруун жерге жашынып кала алабы? – дейт Тењир. Асман менен жерди толтуруп турган Мен эмес бекем? – дейт Тењир.
 • Менин ысымым менен жалган пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын эмне деп жаткандарын Мен уктум. Алар: “Тєшємљ кирди, тєшємљ кирди”, – дешет.
 • Бул качанкыга чейин жалганды пайгамбарчылык кылган, љздљрєнєн жєрљгєндљгє куру кыялды пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын жєрљгєндљ жєрљ берет?
 • Алардын ата-бабалары Баалдын айынан Менин ысымымды унутуп коюшкандай, алар бири-бирине айтып берген тєштљрє аркылуу Менин элимди Менин атымды унутканга чейин жеткирєєнє ойлоп жатышабы?
 • Тєш кљргљн пайгамбар тєшєн тєш катары айтып берсин. Ал эми кимде Менин сљзєм бар болсо, ал Менин сљзємдє туура айтсын. Топон менен таза дандын кандай жалпылыгы бар? – дейт Тењир.
 • Менин сљзєм от сыяктуу эмеспи? – дейт Тењир. – Менин сљзєм асканы талкалаган барскандай эмеспи?
 • Ошондуктан мына, Мен Менин сљзємдє бири-биринен уурдаган пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир.
 • Мына, Мен: “Тењир айтты”, – деп коюп, љздљрєнєн тили менен иш кылган пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир.
 • Мына, Мен жалган тєш кљргљн пайгамбарларга каршымын, – дейт Тењир. Мен аларды жибербесем да, аларга буйрук бербесем да, љздљрєнєн тєштљрєн айтып берип, Менин элимди љздљрєнєн куру кыялы менен, азгырыгы менен тескери жолго салып жатышат, – дейт Тењир. Алар бул элге эч кандай пайда алып келишпейт», – дейт Тењир.
 • «Эгерде ушул эл, же пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу сенден: “Тењирден кандай оордук болот?” – деп сураса, анда аларга айт: “Кандай оордук? «Мен силерди таштап кетем», – дейт Тењир”.
 • Эгерде пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу, же эл: “Тењирден оордук келет”, – десе, Мен ал адамды да, анын єйєн да жазалайм.
 • Бири-бирињерден, бир тууган бир туугандан: “Тењир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Тењир эмне деп айтты?” – деп сурасын.
 • Ал эми “Тењирден оордук болот” деген сљздє мындан ары колдонбогула, анткени аны айткан адамга љз сљзє љзєнљ оордук болот. Анткени силер Кудайыбыз Себайот Тењирдин, тирєє Кудайыбыздын, сљздљрєн бурмалап жатасыњар.
 • Пайгамбарга: “Сага Тењир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Тењир эмне деп айтты?” – де.
 • Эгерде силер: “Тењирден оордук келди”, – деп дагы айта турган болсоњор, анда Тењир мындай дейт: “Тењирден оордук келди”, – деп айтпагыла деп айттырып жибергениме карабастан, “Тењирден оордук келди” деген сљздє айтканыњар єчєн,
 • мына, Мен силерди таптакыр эсимден чыгарып коём, силерди таштап коём, силерге жана силердин ата-бабаларыњарга берген бул шаарды Љзємдєн жєзємдљн четке кагам.
 • Силерди тєбљлєккљ унутулгус шылдыњ жана маскара кылам».