Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и на вся́ лю́ди Иу́дины, въ лѣ́то четве́ртое Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина: то́ лѣ́то пе́рвое навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго:
 • е́же глаго́ла иеремі́а проро́къ ко всѣ́мъ лю́демъ Иу́динымъ и ко всѣ́мъ обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й:
 • въ третiе­на́­де­сять лѣ́то Иосі́и сы́на Амо́сова, царя́ Иу́дина, и да́же до дне́ сего́, сiе́ два́десять тре́тiе лѣ́то, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, и глаго́лахъ къ ва́мъ, зау́тра востая́ и глаго́ля: и не слы́шасте.
 • И посыла́­ше Госпо́дь къ ва́мъ всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́къ, востая́ зау́тра и посыла́я: и не слы́шасте, ни при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ, да слы́шите, егда́ глаго́лаше:
 • от­врати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го и от­ злѣ́йшихъ умышле́нiй ва́шихъ, и обита́ти бу́дете въ земли́, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка:
 • и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, е́же служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ, да не прогнѣ́ваете мя́ въ дѣ́лѣхъ ру́къ ва́шихъ, е́же озло́бити ва́съ.
 • И не послу́шасте мя́, рече́ Госпо́дь, е́же не подвиза́ти мя́ ко гнѣ́ву въ дѣ́лѣхъ руку́ ва́шею на зло́ ва́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: поне́же не послу́шасте слове́съ мо­и́хъ,
 • се́, а́зъ послю́ и воз­му́ вся́ племена́ сѣ́верска, [рече́ Госпо́дь,] и навуходоно́сора царя́ Вавило́нска раба́ мо­его́: и при­­веду́ и́хъ на зе́млю сiю́ и на обита́тели ея́ и на вся́ язы́ки, и́же о́крестъ ея́, и убiю́ и́хъ и поста́влю и́хъ во у́жасъ и во звизда́нiе и въ поноше́нiе вѣ́чно­е:
 • и погублю́ от­ ни́хъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, благо­уха́нiе ми́ра и свѣ́тъ свѣти́лника:
 • и бу́детъ вся́ земля́ сiя́ въ запустѣ́нiе и во у́жасъ, и порабо́таютъ сі́и во язы́цѣхъ царю́ Вавило́нску се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
 • Егда́ же испо́лнени бу́дутъ се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на язы́къ о́ный, рече́ Госпо́дь, беззако́нiя и́хъ, и на зе́млю Халде́йску, и положу́ ту́ю въ запустѣ́нiе вѣ́чное,
 • и наведу́ на зе́млю о́ну вся́ словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ на ню́, вся́ пи́сан­ная въ кни́зѣ се́й, и ели́ка проро́че­с­т­вова иеремі́а на вся́ язы́ки:
 • я́ко рабо́таша и́мъ, егда́ бѣ́ша язы́цы мно́зи и ца́рiе вели́цы, и воз­да́мъ и́мъ по дѣло́мъ и́хъ и по творе́нiю ру́къ и́хъ,
 • ели́ко прорече́ иеремі́а до всѣ́хъ стра́нъ: та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ ча́шу вина́ нера­ст­воре́н­наго {Евр.: я́рости сея́.} от­ руки́ мо­ея́, да напо­и́ши вся́ язы́ки, къ ни́мже а́зъ послю́ тя.
 • И испiю́тъ и изблю́ютъ {Евр.: и смяту́т­ся.}, и обуя́ютъ от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ и́хъ.
 • И взя́хъ ча́шу от­ руки́ Госпо́дни и напо­и́хъ вся́ язы́ки, къ ни́мже посла́ мя Госпо́дь:
 • Иерусали́ма и гра́ды Иу́дины, и цари́ его́ и кня́зи его́, я́ко положи́ти я́ во опустѣ́нiе и въ непрохожде́нiе, и во звизда́нiе и въ прокля́тiе, я́ко де́нь се́й,
 • и фарао́на царя́ Еги́петскаго и отроко́въ его́, и вельмо́жы его́ и вся́ лю́ди его́
 • и вся́ при­­мѣ́сники его́, и вся́ цари́ земли́ у́съ и вся́ цари́ иноплеме́н­никовъ, Аскало́на и Га́зу, и аккаро́на и оста́нокъ азо́та,
 • и Идуме́ю и Моави́тиду и сы́ны Аммо́ни,
 • и вся́ цари́ ти́рски и цари́ Сидо́нски и цари́, и́же объ ону́ страну́ мо́ря,
 • и Деда́на и Ѳема́на, и Ро́са и вся́каго остри́женаго по лицу́ его́,
 • и вся́ цари́ Ара́вiи и вся́ смѣ́сники обита́ющыя въ пусты́ни,
 • и вся́ цари́ замври́йскiя и вся́ цари́ Ела́мскiя, и вся́ цари́ пе́рсскiя
 • и вся́ цари́ от­ восто́чiя, да́льнiя и бли́жнiя, ко­его́ждо ко бра́ту его́, и вся́ ца́р­ст­ва, я́же на лицы́ земли́, и ца́рь сеса́хъ испiе́тъ послѣди́ и́хъ.
 • И рече́ши и́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: пі́йте и упі́йтеся, и изблю́йте и пади́те, и не воста́ните от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ ва́съ.
 • И бу́детъ, егда́ не восхотя́тъ прiя́ти ча́ши от­ руки́ тво­ея́, е́же пи́ти, рече́ши къ ни́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь: пiю́ще пі́йте.
 • Я́ко во гра́дѣ, въ не́мже именова́ся и́мя мое́, а́зъ начну́ озлобля́ти, и вы́ очище́нiемъ не очи́ститеся: поне́же ме́чь а́зъ при­­зыва́ю на вся́ сѣдя́щыя на земли́, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • Ты́ же прорече́ши на ни́хъ вся́ словеса́ сiя́ и рече́ши: Госпо́дь съ высоты́ су́дъ воз­да́стъ, от­ свята́го сво­его́ да́стъ гла́съ сво́й, сло́во прорече́тъ на мѣ́сто свое́, сі́и же я́ко объе́млюще виногра́дъ от­вѣща́ютъ: и на вся́ сѣдя́щыя на земли́ прiи́де па́губа,
 • на ча́сть земли́, я́ко су́дъ во язы́цѣхъ Го́споду: суди́тися и́мать то́й со вся́кою пло́тiю, нечести́вiи же пре́дани бы́ша мечу́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, зла́я гряду́тъ от­ язы́ка на язы́къ, и ви́хорь вели́къ исхо́дитъ от­ конца́ земли́.
 • И бу́дутъ я́звенiи от­ Го́спода въ де́нь Госпо́день, от­ кра́я земли́ и до кра́я земли́: не опла́чут­ся, ниже́ соберу́т­ся и не погребу́т­ся, въ гно­и́ на лицы́ земли́ бу́дутъ.
 • Воскли́кните, пастуси́, и возопі́йте, и воспла́чите, овни́ о́вчiи, я́ко испо́лнишася дні́е ва́ши на заколе́нiе, и паде́те я́коже овни́ избра́н­нiи,
 • и изги́бнетъ бѣ́г­ст­во от­ пастухо́въ и спасе́нiе от­ овно́въ о́вчихъ.
 • Гла́съ во́пля па́стырска и кли́чь ове́цъ и овно́въ, я́ко потреби́ Госпо́дь па́жити и́хъ:
 • и умо́лкнутъ оста́нцы ми́ра от­ лица́ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня.
 • Оста́ви я́коже ле́въ вита́лище свое́, я́ко бы́сть земля́ и́хъ въ непрохожде́нiе от­ лица́ меча́ вели́каго.
 • Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, – это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, –
 • и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:
 • от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, – и вы не слушали.
 • Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.
 • Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
 • и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
 • Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.
 • Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,
 • вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
 • И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника.
 • И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.
 • И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею.
 • И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы.
 • Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их.
 • Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
 • И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них.
 • И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь:
 • Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне,
 • фараона, царя Египетского, и слуг его, и князей его и весь народ его,
 • и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота,
 • Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых,
 • и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем,
 • Дедана, и Фему, и Буза, и всех, стригущих волосы на висках,
 • и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне,
 • всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии,
 • и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них.
 • И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас.
 • Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить.
 • Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф.
 • Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле.
 • Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
 • И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли.
 • Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд.
 • И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
 • Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их.
 • Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня.
 • Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева Его.
 • 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 约 雅 敬 第 四 年 , 就 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 元 年 , 耶 和 华 论 犹 大 众 民 的 话 临 到 耶 利 米 。
 • 先 知 耶 利 米 就 将 这 话 对 犹 大 众 人 和 耶 路 撒 冷 的 一 切 居 民 说 ,
 • 从 犹 大 王 亚 们 的 儿 子 约 西 亚 十 三 年 直 到 今 日 , 这 二 十 三 年 之 内 , 常 有 耶 和 华 的 话 临 到 我 。 我 也 对 你 们 传 说 , 就 是 从 早 起 来 传 说 , 只 是 你 们 没 有 听 从 。
 • 耶 和 华 也 从 早 起 来 , 差 遣 他 的 仆 人 众 先 知 到 你 们 这 里 来 ( 只 是 你 们 没 有 听 从 , 也 没 有 侧 耳 而 听 ) ,
 • 说 , 你 们 各 人 当 回 头 , 离 开 恶 道 和 所 作 的 恶 , 便 可 居 住 耶 和 华 古 时 所 赐 给 你 们 和 你 们 列 祖 之 地 , 直 到 永 远 。
 • 不 可 随 从 别 神 事 奉 敬 拜 , 以 你 们 手 所 作 的 惹 我 发 怒 。 这 样 , 我 就 不 加 害 与 你 们 。
 • 然 而 你 们 没 有 听 从 我 , 竟 以 手 所 作 的 惹 我 发 怒 , 陷 害 自 己 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 因 为 你 们 没 有 听 从 我 的 话 ,
 • 我 必 召 北 方 的 众 族 和 我 仆 人 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 来 攻 击 这 地 和 这 地 的 居 民 , 并 四 围 一 切 的 国 民 。 我 要 将 他 们 尽 行 灭 绝 , 以 致 他 们 令 人 惊 骇 , 嗤 笑 , 并 且 永 久 荒 凉 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 又 要 使 欢 喜 和 快 乐 的 声 音 , 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 推 磨 的 声 音 和 灯 的 亮 光 , 从 他 们 中 间 止 息 。
 • 这 全 地 必 然 荒 凉 , 令 人 惊 骇 。 这 些 国 民 要 服 事 巴 比 伦 王 七 十 年 。
 • 七 十 年 满 了 以 后 , 我 必 刑 罚 巴 比 伦 王 和 那 国 民 , 并 迦 勒 底 人 之 地 , 因 他 们 的 罪 孽 使 那 地 永 远 荒 凉 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 也 必 使 我 向 那 地 所 说 的 话 , 就 是 记 在 这 书 上 的 话 , 是 耶 利 米 向 这 些 国 民 说 的 预 言 , 都 临 到 那 地 。
 • 因 为 有 多 国 和 大 君 王 必 使 迦 勒 底 人 作 奴 仆 。 我 也 必 照 他 们 的 行 为 , 按 他 们 手 所 作 的 报 应 他 们 。
 • 耶 和 华 以 色 列 的 神 对 我 如 此 说 , 你 从 我 手 中 接 这 杯 忿 怒 的 酒 , 使 我 所 差 遣 你 去 的 各 国 的 民 喝 。
 • 他 们 喝 了 就 要 东 倒 西 歪 , 并 要 发 狂 , 因 我 使 刀 剑 临 到 他 们 中 间 。
 • 我 就 从 耶 和 华 的 手 中 接 了 这 杯 , 给 耶 和 华 所 差 遣 我 去 的 各 国 的 民 喝 ,
 • 就 是 耶 路 撒 冷 和 犹 大 的 城 邑 , 并 耶 路 撒 冷 的 君 王 与 首 领 , 使 这 城 邑 荒 凉 , 令 人 惊 骇 , 嗤 笑 , 咒 诅 , 正 如 今 日 一 样 。
 • 又 有 埃 及 王 法 老 和 他 的 臣 仆 , 首 领 , 以 及 他 的 众 民 ,
 • 并 杂 族 的 人 民 和 乌 斯 地 的 诸 王 , 与 非 利 士 地 的 诸 王 , 亚 实 基 伦 , 迦 萨 , 以 革 伦 , 以 及 亚 实 突 剩 下 的 人 。
 • 以 东 , 摩 押 , 亚 扪 人 ,
 • 推 罗 的 诸 王 , 西 顿 的 诸 王 , 海 岛 的 诸 王 ,
 • 底 但 , 提 玛 , 布 斯 , 和 一 切 剃 周 围 头 发 的 。
 • 阿 拉 伯 的 诸 王 , 住 旷 野 杂 族 人 民 的 诸 王 ,
 • 心 利 的 诸 王 , 以 拦 的 诸 王 , 玛 列 的 诸 王 ,
 • 北 方 远 近 的 诸 王 , 以 及 天 下 地 上 的 万 国 喝 了 , 以 后 示 沙 克 ( 就 是 巴 比 伦 ) 王 也 要 喝 。
 • 你 要 对 他 们 说 , 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 要 喝 , 且 要 喝 醉 , 要 呕 吐 , 且 要 跌 倒 , 不 得 再 起 来 , 都 因 我 使 刀 剑 临 到 你 们 中 间 。
 • 他 们 若 不 肯 从 你 手 接 这 杯 喝 , 你 就 要 对 他 们 说 , 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 一 定 要 喝 。
 • 我 既 从 称 为 我 名 下 的 城 起 首 施 行 灾 祸 , 你 们 能 尽 免 刑 罚 麽 。 你 们 必 不 能 免 , 因 为 我 要 命 刀 剑 临 到 地 上 一 切 的 居 民 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 所 以 你 要 向 他 们 预 言 这 一 切 的 话 , 攻 击 他 们 , 说 , 耶 和 华 必 从 高 天 吼 叫 , 从 圣 所 发 声 , 向 自 己 的 羊 群 大 声 吼 叫 。 他 要 向 地 上 一 切 的 居 民 呐 喊 , 像 踹 葡 萄 的 一 样 。
 • 必 有 响 声 达 到 地 极 , 因 为 耶 和 华 与 列 国 相 争 。 凡 有 血 气 的 , 他 必 审 问 。 至 于 恶 人 , 他 必 交 给 刀 剑 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 必 有 灾 祸 从 这 国 发 到 那 国 , 并 有 大 暴 风 从 地 极 刮 起 。
 • 到 那 日 , 从 地 这 边 直 到 地 那 边 都 有 耶 和 华 所 杀 戮 的 。 必 无 人 哀 哭 , 不 得 收 殓 , 不 得 葬 埋 , 必 在 地 上 成 为 粪 土 。
 • 牧 人 哪 , 你 们 当 哀 号 , 呼 喊 。 群 众 的 头 目 阿 , 你 们 要 滚 在 灰 中 , 因 为 你 们 被 杀 戮 分 散 的 日 子 足 足 来 到 。 你 们 要 跌 碎 , 好 像 美 器 打 碎 一 样 。
 • 牧 人 无 路 逃 跑 。 群 众 的 头 目 也 无 法 逃 脱 。
 • 听 阿 , 有 牧 人 呼 喊 , 有 群 众 头 目 哀 号 的 声 音 , 因 为 耶 和 华 使 他 们 的 草 场 变 为 荒 场 。
 • 耶 和 华 发 出 猛 烈 的 怒 气 , 平 安 的 羊 圈 就 都 寂 静 无 声 。
 • 他 离 了 隐 密 处 像 狮 子 一 样 , 他 们 的 地 , 因 刀 剑 凶 猛 的 欺 压 , 又 因 他 猛 烈 的 怒 气 都 成 为 可 惊 骇 的 。
 • Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, – в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского,

 • Которое произнес пророк Иеремия ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал:

 • С тринадцатого года Иосии, сына Амосова, царя Иудейского, и даже до сего дня, вот уже двадцать третий год, было слово Господне ко мне, и я говорил вам с раннего утра, говорил, и вы не слушали.

 • И посылал к вам Господь всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не приклонили уха вашего, чтобы слушать, когда Он говорил:

 • Отвратитесь каждый от злого пути своего и от злейших замыслов ваших, и будете жить на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим, от века и до века;

 • И не ходите в след богов чужих, служить им и покланяться им, чтобы не прогневать Меня делами рук ваших на зло вам.

 • Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук ваших, на зло себе.

 • Посему так говорит Господь сил: так как вы не послушали слов Моих,

 • Вот Я пошлю и возьму все племена северныя (говорит Господь) и Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и приведу их на землю сию, и на жителей ея, и на все окрестные народы, и истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным позором.

 • И прекращу у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, благоухание мира и свет светильника.

 • И вся земля сия будет пустынею и ужасом, и будут они служить у язычников царю Вавилонскому семьдесят лет.

 • Когда же исполнятся семьдесят лет, то Я накажу царя Вавилонского и народ оный, говорит Господь, за беззакония их, и землю Халдейскую, и предам ее вечному запустению.

 • И исполню над тою землею все слова Мои, которыя Я изрекал о ней, все написанное в книге сей, и что пророчествовал Иеремия на все народы.

 • Так как служили им многие народы и великие цари, то и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их,

 • Как пророчествовал Иеремия на все народы. Ибо так сказал Господь Бог Израилев: возьми чашу вина неразбавленного из руки Моей и напой все народы, к коим Я пошлю тебя.

 • И выпьют, и изрыгнут, и обезумеют от меча, который Я пошлю на них.

 • И всех союзников его, и всех царей земли Уц, и всех царей иноплеменников: Аскалон, и Газу, и Аккарон и остаток Азота,

 • И Идумею, и Моавитскую землю, и сынов Аммона,

 • И всех царей Тира, и царей Сидона, и царей, которые по ту сторону моря,

 • И Дедана, и Фемана, и Роса и всякого стригущого волосы на лице своем,

 • И всех царей Аравии, и все разноплеменные народы, обитающие в пустыни,

 • И всех царей Замврийских, и всех царей Еламских, и всех царей Персидских,

 • И всех царей восточных, дальних и близких друг к другу, и все царства на лице земли, а царь Сесах выпьет после них.

 • И скажи им: так говорит Господь сил, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте от меча, который Я пошлю на вас.

 • И если они не захотят принять чашу от руки твоей, чтобы пить, скажи им: так говорит Господь: непременно пейте.

 • Ибо в городе, на котором наречено имя Мое, Я начну наводить бедствия, и вы никак не избавитесь, так как Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь сил.

 • А ты прореки на них все слова сии и скажи: Господь с высоты совершит суд, из святилища Своего издаст глас Свой, приговор произнесет на место Свое, а они, подобно топчущим виноград, ответят. И на всех жителей земли придет погибель:

 • На (отдаленную) часть земли, ибо у Господа суд с народами, Он будет судиться со всякою плотию, и нечестивые преданы мечу, говорит Господь.

 • Так говорит Господь: вот бедствия идут от народа к народу, и большой вихрь поднимается с края земли.

 • И будут пораженные Господом в день Господень от конца земли до конца земли: не будут ни оплаканы, ни собраны, ни погребены, навозом будут на лице земли.

 • Воскликните, пастухи, и возопийте и восплачьте, овны овчие, ибо наступили дни вашего заклания, и падете, как лучшие овны.

 • И не будет убежища пастухам и спасения овнам овечьим.

 • (Слышен) голос вопля пастухов и блеяния овец и овнов, ибо Господь истребил пастбища их.

 • И умолкнут остатки мира от яростного гнева Господня.

 • Он оставил, как лев, жилище Свое, ибо земля их стала непроходимою от меча великого.