Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и на вся́ лю́ди Иу́дины, въ лѣ́то четве́ртое Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина: то́ лѣ́то пе́рвое навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго:
 • е́же глаго́ла иеремі́а проро́къ ко всѣ́мъ лю́демъ Иу́динымъ и ко всѣ́мъ обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й:
 • въ третiе­на́­де­сять лѣ́то Иосі́и сы́на Амо́сова, царя́ Иу́дина, и да́же до дне́ сего́, сiе́ два́десять тре́тiе лѣ́то, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, и глаго́лахъ къ ва́мъ, зау́тра востая́ и глаго́ля: и не слы́шасте.
 • И посыла́­ше Госпо́дь къ ва́мъ всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́къ, востая́ зау́тра и посыла́я: и не слы́шасте, ни при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ, да слы́шите, егда́ глаго́лаше:
 • от­врати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го и от­ злѣ́йшихъ умышле́нiй ва́шихъ, и обита́ти бу́дете въ земли́, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка:
 • и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, е́же служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ, да не прогнѣ́ваете мя́ въ дѣ́лѣхъ ру́къ ва́шихъ, е́же озло́бити ва́съ.
 • И не послу́шасте мя́, рече́ Госпо́дь, е́же не подвиза́ти мя́ ко гнѣ́ву въ дѣ́лѣхъ руку́ ва́шею на зло́ ва́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: поне́же не послу́шасте слове́съ мо­и́хъ,
 • се́, а́зъ послю́ и воз­му́ вся́ племена́ сѣ́верска, [рече́ Госпо́дь,] и навуходоно́сора царя́ Вавило́нска раба́ мо­его́: и при­­веду́ и́хъ на зе́млю сiю́ и на обита́тели ея́ и на вся́ язы́ки, и́же о́крестъ ея́, и убiю́ и́хъ и поста́влю и́хъ во у́жасъ и во звизда́нiе и въ поноше́нiе вѣ́чно­е:
 • и погублю́ от­ ни́хъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, благо­уха́нiе ми́ра и свѣ́тъ свѣти́лника:
 • и бу́детъ вся́ земля́ сiя́ въ запустѣ́нiе и во у́жасъ, и порабо́таютъ сі́и во язы́цѣхъ царю́ Вавило́нску се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
 • Егда́ же испо́лнени бу́дутъ се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на язы́къ о́ный, рече́ Госпо́дь, беззако́нiя и́хъ, и на зе́млю Халде́йску, и положу́ ту́ю въ запустѣ́нiе вѣ́чное,
 • и наведу́ на зе́млю о́ну вся́ словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ на ню́, вся́ пи́сан­ная въ кни́зѣ се́й, и ели́ка проро́че­с­т­вова иеремі́а на вся́ язы́ки:
 • я́ко рабо́таша и́мъ, егда́ бѣ́ша язы́цы мно́зи и ца́рiе вели́цы, и воз­да́мъ и́мъ по дѣло́мъ и́хъ и по творе́нiю ру́къ и́хъ,
 • ели́ко прорече́ иеремі́а до всѣ́хъ стра́нъ: та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ ча́шу вина́ нера­ст­воре́н­наго {Евр.: я́рости сея́.} от­ руки́ мо­ея́, да напо­и́ши вся́ язы́ки, къ ни́мже а́зъ послю́ тя.
 • И испiю́тъ и изблю́ютъ {Евр.: и смяту́т­ся.}, и обуя́ютъ от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ и́хъ.
 • И взя́хъ ча́шу от­ руки́ Госпо́дни и напо­и́хъ вся́ язы́ки, къ ни́мже посла́ мя Госпо́дь:
 • Иерусали́ма и гра́ды Иу́дины, и цари́ его́ и кня́зи его́, я́ко положи́ти я́ во опустѣ́нiе и въ непрохожде́нiе, и во звизда́нiе и въ прокля́тiе, я́ко де́нь се́й,
 • и фарао́на царя́ Еги́петскаго и отроко́въ его́, и вельмо́жы его́ и вся́ лю́ди его́
 • и вся́ при­­мѣ́сники его́, и вся́ цари́ земли́ у́съ и вся́ цари́ иноплеме́н­никовъ, Аскало́на и Га́зу, и аккаро́на и оста́нокъ азо́та,
 • и Идуме́ю и Моави́тиду и сы́ны Аммо́ни,
 • и вся́ цари́ ти́рски и цари́ Сидо́нски и цари́, и́же объ ону́ страну́ мо́ря,
 • и Деда́на и Ѳема́на, и Ро́са и вся́каго остри́женаго по лицу́ его́,
 • и вся́ цари́ Ара́вiи и вся́ смѣ́сники обита́ющыя въ пусты́ни,
 • и вся́ цари́ замври́йскiя и вся́ цари́ Ела́мскiя, и вся́ цари́ пе́рсскiя
 • и вся́ цари́ от­ восто́чiя, да́льнiя и бли́жнiя, ко­его́ждо ко бра́ту его́, и вся́ ца́р­ст­ва, я́же на лицы́ земли́, и ца́рь сеса́хъ испiе́тъ послѣди́ и́хъ.
 • И рече́ши и́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: пі́йте и упі́йтеся, и изблю́йте и пади́те, и не воста́ните от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ ва́съ.
 • И бу́детъ, егда́ не восхотя́тъ прiя́ти ча́ши от­ руки́ тво­ея́, е́же пи́ти, рече́ши къ ни́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь: пiю́ще пі́йте.
 • Я́ко во гра́дѣ, въ не́мже именова́ся и́мя мое́, а́зъ начну́ озлобля́ти, и вы́ очище́нiемъ не очи́ститеся: поне́же ме́чь а́зъ при­­зыва́ю на вся́ сѣдя́щыя на земли́, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • Ты́ же прорече́ши на ни́хъ вся́ словеса́ сiя́ и рече́ши: Госпо́дь съ высоты́ су́дъ воз­да́стъ, от­ свята́го сво­его́ да́стъ гла́съ сво́й, сло́во прорече́тъ на мѣ́сто свое́, сі́и же я́ко объе́млюще виногра́дъ от­вѣща́ютъ: и на вся́ сѣдя́щыя на земли́ прiи́де па́губа,
 • на ча́сть земли́, я́ко су́дъ во язы́цѣхъ Го́споду: суди́тися и́мать то́й со вся́кою пло́тiю, нечести́вiи же пре́дани бы́ша мечу́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, зла́я гряду́тъ от­ язы́ка на язы́къ, и ви́хорь вели́къ исхо́дитъ от­ конца́ земли́.
 • И бу́дутъ я́звенiи от­ Го́спода въ де́нь Госпо́день, от­ кра́я земли́ и до кра́я земли́: не опла́чут­ся, ниже́ соберу́т­ся и не погребу́т­ся, въ гно­и́ на лицы́ земли́ бу́дутъ.
 • Воскли́кните, пастуси́, и возопі́йте, и воспла́чите, овни́ о́вчiи, я́ко испо́лнишася дні́е ва́ши на заколе́нiе, и паде́те я́коже овни́ избра́н­нiи,
 • и изги́бнетъ бѣ́г­ст­во от­ пастухо́въ и спасе́нiе от­ овно́въ о́вчихъ.
 • Гла́съ во́пля па́стырска и кли́чь ове́цъ и овно́въ, я́ко потреби́ Госпо́дь па́жити и́хъ:
 • и умо́лкнутъ оста́нцы ми́ра от­ лица́ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня.
 • Оста́ви я́коже ле́въ вита́лище свое́, я́ко бы́сть земля́ и́хъ въ непрохожде́нiе от­ лица́ меча́ вели́каго.
 • הַדָּבָר אֲשֶׁר־הָיָה עַל־יִרְמְיָהוּ עַל־כָּל־עַם יְהוּדָה, בַּשָּׁנָה הָרְבִעִית, לִיהוֹיָקִים בֶּן־יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה; הִיא, הַשָּׁנָה הָרִאשֹׁנִית, לִנְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל׃
 • אֲשֶׁר דִּבֶּר יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא עַל־כָּל־עַם יְהוּדָה, וְאֶל כָּל־יֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם לֵאמֹר׃
 • מִן־שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְיֹאשִׁיָּהוּ בֶן־אָמוֹן מֶלֶךְ יְהוּדָה וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה, זֶה שָׁלֹשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה, הָיָה דְבַר־יְהוָה אֵלָי; וָאֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם אַשְׁכֵּים וְדַבֵּר וְלֹא שְׁמַעְתֶּם׃
 • וְשָׁלַח יְהוָה אֲלֵיכֶם אֶת־כָּל־עֲבָדָיו הַנְּבִאִים הַשְׁכֵּם וְשָׁלֹחַ וְלֹא שְׁמַעְתֶּם; וְלֹא־הִטִּיתֶם אֶת־אָזְנְכֶם לִשְׁמֹעַ׃
 • לֵאמֹר, שׁוּבוּ־נָא אִישׁ מִדַּרְכּוֹ הָרָעָה וּמֵרֹעַ מַעַלְלֵיכֶם, וּשְׁבוּ עַל־הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה לָכֶם וְלַאֲבוֹתֵיכֶם; לְמִן־עוֹלָם וְעַד־עוֹלָם׃
 • וְאַל־תֵּלְכוּ, אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים, לְעָבְדָם וּלְהִשְׁתַּחֲוֹת לָהֶם; וְלֹא־תַכְעִיסוּ אוֹתִי בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם, וְלֹא אָרַע לָכֶם׃
 • וְלֹא־שְׁמַעְתֶּם אֵלַי נְאֻם־יְהוָה; לְמַעַן הִכְעִסוּנִי (הַכְעִיסֵנִי) בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם לְרַע לָכֶם׃ ס
 • לָכֵן כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת; יַעַן אֲשֶׁר לֹא־שְׁמַעְתֶּם אֶת־דְּבָרָי׃
 • הִנְנִי שֹׁלֵחַ וְלָקַחְתִּי אֶת־כָּל־מִשְׁפְּחוֹת צָפוֹן נְאֻם־יְהוָה, וְאֶל־נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל עַבְדִּי, וַהֲבִאֹתִים עַל־הָאָרֶץ הַזֹּאת וְעַל־יֹשְׁבֶיהָ, וְעַל כָּל־הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה סָבִיב; וְהַחֲרַמְתִּים, וְשַׂמְתִּים לְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה, וּלְחָרְבוֹת עוֹלָם׃
 • וְהַאֲבַדְתִּי מֵהֶם, קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה, קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה; קוֹל רֵחַיִם וְאוֹר נֵר׃
 • וְהָיְתָה כָּל־הָאָרֶץ הַזֹּאת, לְחָרְבָּה לְשַׁמָּה; וְעָבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת־מֶלֶךְ בָּבֶל שִׁבְעִים שָׁנָה׃
 • וְהָיָה כִמְלֹאות שִׁבְעִים שָׁנָה אֶפְקֹד עַל־מֶלֶךְ־בָּבֶל וְעַל־הַגּוֹי הַהוּא נְאֻם־יְהוָה אֶת־עֲוֹנָם וְעַל־אֶרֶץ כַּשְׂדִּים; וְשַׂמְתִּי אֹתוֹ לְשִׁמְמוֹת עוֹלָם׃
 • וְהֵבֵאיתִי (וְהֵבֵאתִי) עַל־הָאָרֶץ הַהִיא, אֶת־כָּל־דְּבָרַי אֲשֶׁר־דִּבַּרְתִּי עָלֶיהָ; אֵת כָּל־הַכָּתוּב בַּסֵּפֶר הַזֶּה, אֲשֶׁר־נִבָּא יִרְמְיָהוּ עַל־כָּל־הַגּוֹיִם׃
 • כִּי עָבְדוּ־בָם גַּם־הֵמָּה גּוֹיִם רַבִּים, וּמְלָכִים גְּדוֹלִים; וְשִׁלַּמְתִּי לָהֶם כְּפָעֳלָם וּכְמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם׃ ס
 • כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵלַי, קַח אֶת־כּוֹס הַיַּיִן הַחֵמָה הַזֹּאת מִיָּדִי; וְהִשְׁקִיתָה אֹתוֹ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁלֵחַ אוֹתְךָ אֲלֵיהֶם׃
 • וְשָׁתוּ וְהִתְגֹּעֲשׁוּ וְהִתְהֹלָלוּ; מִפְּנֵי הַחֶרֶב, אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁלֵחַ בֵּינֹתָם׃
 • וָאֶקַּח אֶת־הַכּוֹס מִיַּד יְהוָה; וָאַשְׁקֶה אֶת־כָּל־הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר־שְׁלָחַנִי יְהוָה אֲלֵיהֶם׃
 • אֶת־יְרוּשָׁלִַם וְאֶת־עָרֵי יְהוּדָה, וְאֶת־מְלָכֶיהָ אֶת־שָׂרֶיהָ; לָתֵת אֹתָם לְחָרְבָּה לְשַׁמָּה לִשְׁרֵקָה וְלִקְלָלָה כַּיּוֹם הַזֶּה׃
 • אֶת־פַּרְעֹה מֶלֶךְ־מִצְרַיִם וְאֶת־עֲבָדָיו וְאֶת־שָׂרָיו וְאֶת־כָּל־עַמּוֹ׃
 • וְאֵת כָּל־הָעֶרֶב, וְאֵת כָּל־מַלְכֵי אֶרֶץ הָעוּץ; וְאֵת, כָּל־מַלְכֵי אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים, וְאֶת־אַשְׁקְלוֹן וְאֶת־עַזָּה וְאֶת־עֶקְרוֹן, וְאֵת שְׁאֵרִית אַשְׁדּוֹד׃
 • אֶת־אֱדוֹם וְאֶת־מוֹאָב וְאֶת־בְּנֵי עַמּוֹן׃
 • וְאֵת כָּל־מַלְכֵי־צֹר, וְאֵת כָּל־מַלְכֵי צִידוֹן; וְאֵת מַלְכֵי הָאִי, אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיָּם׃
 • וְאֶת־דְּדָן וְאֶת־תֵּימָא וְאֶת־בּוּז, וְאֵת כָּל־קְצוּצֵי פֵאָה׃
 • וְאֵת כָּל־מַלְכֵי עֲרָב; וְאֵת כָּל־מַלְכֵי הָעֶרֶב, הַשֹּׁכְנִים בַּמִּדְבָּר׃
 • וְאֵת כָּל־מַלְכֵי זִמְרִי, וְאֵת כָּל־מַלְכֵי עֵילָם, וְאֵת כָּל־מַלְכֵי מָדָי׃
 • וְאֵת כָּל־מַלְכֵי הַצָּפוֹן, הַקְּרֹבִים וְהָרְחֹקִים אִישׁ אֶל־אָחִיו, וְאֵת כָּל־הַמַּמְלְכוֹת הָאָרֶץ, אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה; וּמֶלֶךְ שֵׁשַׁךְ יִשְׁתֶּה אַחֲרֵיהֶם׃
 • וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם ס כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ וּקְיוּ, וְנִפְלוּ וְלֹא תָקוּמוּ; מִפְּנֵי הַחֶרֶב, אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁלֵחַ בֵּינֵיכֶם׃
 • וְהָיָה, כִּי יְמָאֲנוּ לָקַחַת־הַכּוֹס מִיָּדְךָ לִשְׁתּוֹת; וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת שָׁתוֹ תִשְׁתּוּ׃
 • כִּי הִנֵּה בָעִיר אֲשֶׁר נִקְרָא־שְׁמִי עָלֶיהָ, אָנֹכִי מֵחֵל לְהָרַע, וְאַתֶּם הִנָּקֵה תִנָּקוּ; לֹא תִנָּקוּ, כִּי חֶרֶב, אֲנִי קֹרֵא עַל־כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת׃
 • וְאַתָּה תִּנָּבֵא אֲלֵיהֶם, אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה; וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, יְהוָה מִמָּרוֹם יִשְׁאָג וּמִמְּעוֹן קָדְשׁוֹ יִתֵּן קוֹלוֹ, שָׁאֹג יִשְׁאַג עַל־נָוֵהוּ, הֵידָד כְּדֹרְכִים יַעֲנֶה, אֶל כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ׃
 • בָּא שָׁאוֹן עַד־קְצֵה הָאָרֶץ, כִּי רִיב לַיהוָה בַּגּוֹיִם, נִשְׁפָּט הוּא לְכָל־בָּשָׂר; הָרְשָׁעִים נְתָנָם לַחֶרֶב נְאֻם־יְהוָה׃ ס
 • כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, הִנֵּה רָעָה יֹצֵאת מִגּוֹי אֶל־גּוֹי; וְסַעַר גָּדוֹל, יֵעוֹר מִיַּרְכְּתֵי־אָרֶץ׃
 • וְהָיוּ חַלְלֵי יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא, מִקְצֵה הָאָרֶץ וְעַד־קְצֵה הָאָרֶץ; לֹא יִסָּפְדוּ, וְלֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא יִקָּבֵרוּ, לְדֹמֶן עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה יִהְיוּ׃
 • הֵילִילוּ הָרֹעִים וְזַעֲקוּ, וְהִתְפַּלְּשׁוּ אַדִּירֵי הַצֹּאן, כִּי־מָלְאוּ יְמֵיכֶם לִטְבוֹחַ; וּתְפוֹצוֹתִיכֶם, וּנְפַלְתֶּם כִּכְלִי חֶמְדָּה׃
 • וְאָבַד מָנוֹס מִן־הָרֹעִים; וּפְלֵיטָה מֵאַדִּירֵי הַצֹּאן׃
 • קוֹל צַעֲקַת הָרֹעִים, וִילְלַת אַדִּירֵי הַצֹּאן; כִּי־שֹׁדֵד יְהוָה אֶת־מַרְעִיתָם׃
 • וְנָדַמּוּ נְאוֹת הַשָּׁלוֹם; מִפְּנֵי חֲרוֹן אַף־יְהוָה׃
 • עָזַב כַּכְּפִיר סֻכּוֹ; כִּי־הָיְתָה אַרְצָם לְשַׁמָּה, מִפְּנֵי חֲרוֹן הַיּוֹנָה, וּמִפְּנֵי חֲרוֹן אַפּוֹ׃ פ
 • Jojakim, der Sohn von Joschija, war das vierte Jahr König von Juda und Nebukadnezzar das erste Jahr König von Babylonien, da erging das Wort des HERRN an Jeremia, ein Wort für das ganze Volk.
 • Der Prophet verkündete es dem Volk von Juda und allen Bewohnern Jerusalems und sagte zu ihnen:
 • »Seit dem 13. Regierungsjahr von Joschija, dem Sohn Amons, dem König von Juda, bis heute, also seit nunmehr 23 Jahren, ergeht das Wort des HERRN an mich. Und ebenso lange höre ich nicht auf, euch immer und immer wieder zu verkünden, was er sagt; aber ihr hört nicht hin.
 • Immer wieder hat der HERR seine Diener, die Propheten, zu euch gesandt, aber ihr habt sie nicht ernst genommen.
 • Der HERR befahl mir, zu euch zu sagen: ́Kehrt um von euren verkehrten Wegen, macht Schluss mit eurem bösen Tun, dann könnt ihr in dem Land wohnen bleiben, das ich euren Vorfahren und euch für alle Zeiten gegeben habe.
 • Lauft nicht den fremden Göttern nach, dient ihnen nicht und betet sie nicht an! Reizt mich nicht zum Zorn mit euren Götzenbildern, sonst bringe ich Unglück über euch!́
 • ́Aber ihr habt nicht auf mich gehört́, sagt jetzt der HERR. ́Im Gegenteil: Mit euren Götzen habt ihr meinen Zorn herausgefordert und euch damit selbst ins Unglück gestürzt.́
 • Deshalb sagt der HERR, der Herrscher der Welt: ́Weil ihr nicht auf mein Wort gehört habt,
 • lasse ich nun alle Völker des Nordens kommen, an ihrer Spitze meinen Bevollmächtigten Nebukadnezzar, den König von Babylonien. Sie sollen über euch und euer Land herfallen, auch über eure Nachbarn und ihre Länder. Ich gebe euch alle der Vernichtung preis und eure Länder sollen für immer zum Trümmerfeld werden. Wer es sieht, wird aufschreien und sich mit Entsetzen abwenden.
 • Ich mache allem Jubel und aller Freude bei euch ein Ende; der Jubelruf von Bräutigam und Braut wird nie mehr zu hören sein. Das Geräusch der Handmühle am Morgen wird verstummen und abends in den Häusern keine Lampe mehr brennen.
 • Alles wird in Trümmern liegen. Siebzig Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein.
 • Wenn aber die siebzig Jahre um sind́, sagt der HERR, ́werde ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft ziehen für das, was sie an Schuld auf sich geladen haben. Dann soll ihr Land für immer zu einem Trümmerfeld werden.
 • Ich lasse an ihnen in Erfüllung gehen, was ich ihnen angedroht habe. Es ist aufgeschrieben in der Buchrolle, in der steht, was Jeremia in meinem Auftrag jedem einzelnen Volk angekündigt hat.
 • Ja, auch die Babylonier werden einst großen Völkern und mächtigen Königen unterworfen sein. Ich zahle ihnen die Verbrechen heim, die sie begangen haben!́«
 • Der HERR, der Gott Israels, hat zu mir gesagt: »Nimm diesen Weinbecher aus meiner Hand. Er ist gefüllt mit meinem Zorn. Gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende!
 • Sie sollen ihn austrinken! Betrunken sollen sie in das Schwert hineintaumeln, das ich unter ihnen wüten lasse.«
 • Da nahm ich den Becher und gab ihn allen Völkern zu trinken, zu denen mich der HERR schickte.
 • Zuerst mussten Jerusalem und die Städte in Juda – samt ihren Königen und führenden Männern – trinken, damit sie zu Trümmerfeldern würden, zu Stätten des Grauens, von denen man sich mit Entsetzen abwendet und deren Namen als Fluchwort dienen, wie es bis heute der Fall ist.
 • Dann kamen die anderen Völker an die Reihe und mussten aus dem Becher trinken: der Pharao, der König Ägyptens, mit seinem ganzen Hof und seinen Fürsten, mit all seinem Volk
 • und den Fremden, die in Ägypten leben; alle Könige des Landes Uz; alle Könige der Philisterstädte Aschkelon, Gaza, Ekron und des Restes von Aschdod;
 • alle Edomiter, Moabiter und Ammoniter;
 • alle Könige von Tyrus und Sidon und von den Ländern jenseits des Meeres;
 • die Leute von Dedan, Tema und Bus und alle mit geschorenen Schläfen;
 • alle Könige Arabiens und alle Könige der Wüstenstämme;
 • alle Könige von Simri, Elam und Medien;
 • alle Könige des Nordens, die nahen und die fernen, einer nach dem andern. Ja, alle Reiche der Erde mussten davon trinken. Als Letzter wird der König von Babylonien davon trinken.
 • Dann gab der HERR mir den Auftrag, den Völkern auszurichten: »So spricht der HERR, der Herrscher der Welt, der Gott Israels: ́Trinkt, berauscht und erbrecht euch, bis ihr hinstürzt und nicht mehr aufstehen könnt! Taumelt in das Schwert, das ich unter euch wüten lasse!́«
 • »Wenn sie sich aber weigern«, sagte er zu mir, »den Becher aus deiner Hand anzunehmen und zu trinken, dann sag ihnen: ́Der HERR, der Herrscher der Welt, befiehlt euch: Ihr müsst trinken, ob ihr wollt oder nicht!
 • Ich fange mit der Strafe an bei der Stadt, die mein Eigentum ist. Meint ihr vielleicht, ihr bleibt ungestraft? Nein, auch euch trifft die Strafe! Ich rufe das Schwert gegen alle Bewohner der Erde herbei. Das sage ich, der Herrscher der Welt.́«
 • »Weiter sollst du den Völkern ausrichten: ́Wie Gebrüll eines Löwen kommt die Stimme des HERRN aus der Höhe, wie Donner dröhnt sie von seiner heiligen Wohnung her. Sie schallt über das Land wie der Ruf der Keltertreter und dringt zu allen Völkern,
 • bis an den Rand der Erde! Denn allen Völkern macht der HERR den Prozess; alles, was Mensch heißt, zieht er vor Gericht und die Schuldigen übergibt er dem Schwert.́«
 • Der HERR, der Herrscher der Welt, sagt: »Ein Sturm erhebt sich von den Enden der Erde; ein Volk um das andere wird vom Unglück ereilt.«
 • Überall auf der Erde werden die Leichen der Menschen liegen, die der HERR erschlagen hat. Und es wird niemand mehr da sein, der um sie trauert, der sie zusammenträgt und bestattet. Sie werden zum Dünger für die Äcker.
 • Heult, ihr Völkerhirten, schreit und wälzt euch im Staub, ihr Mächtigen; denn jetzt seid ihr an der Reihe, geschlachtet zu werden! Ihr werdet zerstreut! Ihr werdet hinfallen und zerbrechen wie ein kostbares Gefäß!
 • Für die Hirten der Völker gibt es kein Entkommen.
 • Ich höre schon ihren Hilfeschrei und ihr Jammern, denn der HERR vernichtet ihre Herden.
 • Der Gluthauch seines Zornes senkt sich auf die saftigen Weiden und deckt sie zu mit dem Schweigen des Todes.
 • Ja, der HERR hat sich aufgemacht wie ein Löwe, der sein Dickicht verlässt. Alles Land ist zur Wüste geworden durch das furchtbare Schwert, durch den glühenden Zorn des HERRN.


 • 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 约 雅 敬 第 四 年 , 就 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 元 年 , 耶 和 华 论 犹 大 众 民 的 话 临 到 耶 利 米 。
 • 先 知 耶 利 米 就 将 这 话 对 犹 大 众 人 和 耶 路 撒 冷 的 一 切 居 民 说 ,
 • 从 犹 大 王 亚 们 的 儿 子 约 西 亚 十 三 年 直 到 今 日 , 这 二 十 三 年 之 内 , 常 有 耶 和 华 的 话 临 到 我 。 我 也 对 你 们 传 说 , 就 是 从 早 起 来 传 说 , 只 是 你 们 没 有 听 从 。
 • 耶 和 华 也 从 早 起 来 , 差 遣 他 的 仆 人 众 先 知 到 你 们 这 里 来 ( 只 是 你 们 没 有 听 从 , 也 没 有 侧 耳 而 听 ) ,
 • 说 , 你 们 各 人 当 回 头 , 离 开 恶 道 和 所 作 的 恶 , 便 可 居 住 耶 和 华 古 时 所 赐 给 你 们 和 你 们 列 祖 之 地 , 直 到 永 远 。
 • 不 可 随 从 别 神 事 奉 敬 拜 , 以 你 们 手 所 作 的 惹 我 发 怒 。 这 样 , 我 就 不 加 害 与 你 们 。
 • 然 而 你 们 没 有 听 从 我 , 竟 以 手 所 作 的 惹 我 发 怒 , 陷 害 自 己 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 因 为 你 们 没 有 听 从 我 的 话 ,
 • 我 必 召 北 方 的 众 族 和 我 仆 人 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 来 攻 击 这 地 和 这 地 的 居 民 , 并 四 围 一 切 的 国 民 。 我 要 将 他 们 尽 行 灭 绝 , 以 致 他 们 令 人 惊 骇 , 嗤 笑 , 并 且 永 久 荒 凉 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 又 要 使 欢 喜 和 快 乐 的 声 音 , 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 推 磨 的 声 音 和 灯 的 亮 光 , 从 他 们 中 间 止 息 。
 • 这 全 地 必 然 荒 凉 , 令 人 惊 骇 。 这 些 国 民 要 服 事 巴 比 伦 王 七 十 年 。
 • 七 十 年 满 了 以 后 , 我 必 刑 罚 巴 比 伦 王 和 那 国 民 , 并 迦 勒 底 人 之 地 , 因 他 们 的 罪 孽 使 那 地 永 远 荒 凉 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 也 必 使 我 向 那 地 所 说 的 话 , 就 是 记 在 这 书 上 的 话 , 是 耶 利 米 向 这 些 国 民 说 的 预 言 , 都 临 到 那 地 。
 • 因 为 有 多 国 和 大 君 王 必 使 迦 勒 底 人 作 奴 仆 。 我 也 必 照 他 们 的 行 为 , 按 他 们 手 所 作 的 报 应 他 们 。
 • 耶 和 华 以 色 列 的 神 对 我 如 此 说 , 你 从 我 手 中 接 这 杯 忿 怒 的 酒 , 使 我 所 差 遣 你 去 的 各 国 的 民 喝 。
 • 他 们 喝 了 就 要 东 倒 西 歪 , 并 要 发 狂 , 因 我 使 刀 剑 临 到 他 们 中 间 。
 • 我 就 从 耶 和 华 的 手 中 接 了 这 杯 , 给 耶 和 华 所 差 遣 我 去 的 各 国 的 民 喝 ,
 • 就 是 耶 路 撒 冷 和 犹 大 的 城 邑 , 并 耶 路 撒 冷 的 君 王 与 首 领 , 使 这 城 邑 荒 凉 , 令 人 惊 骇 , 嗤 笑 , 咒 诅 , 正 如 今 日 一 样 。
 • 又 有 埃 及 王 法 老 和 他 的 臣 仆 , 首 领 , 以 及 他 的 众 民 ,
 • 并 杂 族 的 人 民 和 乌 斯 地 的 诸 王 , 与 非 利 士 地 的 诸 王 , 亚 实 基 伦 , 迦 萨 , 以 革 伦 , 以 及 亚 实 突 剩 下 的 人 。
 • 以 东 , 摩 押 , 亚 扪 人 ,
 • 推 罗 的 诸 王 , 西 顿 的 诸 王 , 海 岛 的 诸 王 ,
 • 底 但 , 提 玛 , 布 斯 , 和 一 切 剃 周 围 头 发 的 。
 • 阿 拉 伯 的 诸 王 , 住 旷 野 杂 族 人 民 的 诸 王 ,
 • 心 利 的 诸 王 , 以 拦 的 诸 王 , 玛 列 的 诸 王 ,
 • 北 方 远 近 的 诸 王 , 以 及 天 下 地 上 的 万 国 喝 了 , 以 后 示 沙 克 ( 就 是 巴 比 伦 ) 王 也 要 喝 。
 • 你 要 对 他 们 说 , 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 要 喝 , 且 要 喝 醉 , 要 呕 吐 , 且 要 跌 倒 , 不 得 再 起 来 , 都 因 我 使 刀 剑 临 到 你 们 中 间 。
 • 他 们 若 不 肯 从 你 手 接 这 杯 喝 , 你 就 要 对 他 们 说 , 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 一 定 要 喝 。
 • 我 既 从 称 为 我 名 下 的 城 起 首 施 行 灾 祸 , 你 们 能 尽 免 刑 罚 麽 。 你 们 必 不 能 免 , 因 为 我 要 命 刀 剑 临 到 地 上 一 切 的 居 民 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 所 以 你 要 向 他 们 预 言 这 一 切 的 话 , 攻 击 他 们 , 说 , 耶 和 华 必 从 高 天 吼 叫 , 从 圣 所 发 声 , 向 自 己 的 羊 群 大 声 吼 叫 。 他 要 向 地 上 一 切 的 居 民 呐 喊 , 像 踹 葡 萄 的 一 样 。
 • 必 有 响 声 达 到 地 极 , 因 为 耶 和 华 与 列 国 相 争 。 凡 有 血 气 的 , 他 必 审 问 。 至 于 恶 人 , 他 必 交 给 刀 剑 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 必 有 灾 祸 从 这 国 发 到 那 国 , 并 有 大 暴 风 从 地 极 刮 起 。
 • 到 那 日 , 从 地 这 边 直 到 地 那 边 都 有 耶 和 华 所 杀 戮 的 。 必 无 人 哀 哭 , 不 得 收 殓 , 不 得 葬 埋 , 必 在 地 上 成 为 粪 土 。
 • 牧 人 哪 , 你 们 当 哀 号 , 呼 喊 。 群 众 的 头 目 阿 , 你 们 要 滚 在 灰 中 , 因 为 你 们 被 杀 戮 分 散 的 日 子 足 足 来 到 。 你 们 要 跌 碎 , 好 像 美 器 打 碎 一 样 。
 • 牧 人 无 路 逃 跑 。 群 众 的 头 目 也 无 法 逃 脱 。
 • 听 阿 , 有 牧 人 呼 喊 , 有 群 众 头 目 哀 号 的 声 音 , 因 为 耶 和 华 使 他 们 的 草 场 变 为 荒 场 。
 • 耶 和 华 发 出 猛 烈 的 怒 气 , 平 安 的 羊 圈 就 都 寂 静 无 声 。
 • 他 离 了 隐 密 处 像 狮 子 一 样 , 他 们 的 地 , 因 刀 剑 凶 猛 的 欺 压 , 又 因 他 猛 烈 的 怒 气 都 成 为 可 惊 骇 的 。
 • Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, – это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, –
 • и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:
 • от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, – и вы не слушали.
 • Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.
 • Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
 • и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
 • Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.
 • Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,
 • вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
 • И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника.
 • И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.
 • И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею.
 • И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы.
 • Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их.
 • Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
 • И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них.
 • И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь:
 • Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне,
 • фараона, царя Египетского, и слуг его, и князей его и весь народ его,
 • и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота,
 • Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых,
 • и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем,
 • Дедана, и Фему, и Буза, и всех, стригущих волосы на висках,
 • и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне,
 • всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии,
 • и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них.
 • И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас.
 • Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить.
 • Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф.
 • Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле.
 • Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
 • И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли.
 • Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд.
 • И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
 • Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их.
 • Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня.
 • Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева Его.