Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и на вся́ лю́ди Иу́дины, въ лѣ́то четве́ртое Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина: то́ лѣ́то пе́рвое навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго:
 • е́же глаго́ла иеремі́а проро́къ ко всѣ́мъ лю́демъ Иу́динымъ и ко всѣ́мъ обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й:
 • въ третiе­на́­де­сять лѣ́то Иосі́и сы́на Амо́сова, царя́ Иу́дина, и да́же до дне́ сего́, сiе́ два́десять тре́тiе лѣ́то, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, и глаго́лахъ къ ва́мъ, зау́тра востая́ и глаго́ля: и не слы́шасте.
 • И посыла́­ше Госпо́дь къ ва́мъ всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́къ, востая́ зау́тра и посыла́я: и не слы́шасте, ни при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ, да слы́шите, егда́ глаго́лаше:
 • от­врати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го и от­ злѣ́йшихъ умышле́нiй ва́шихъ, и обита́ти бу́дете въ земли́, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка:
 • и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, е́же служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ, да не прогнѣ́ваете мя́ въ дѣ́лѣхъ ру́къ ва́шихъ, е́же озло́бити ва́съ.
 • И не послу́шасте мя́, рече́ Госпо́дь, е́же не подвиза́ти мя́ ко гнѣ́ву въ дѣ́лѣхъ руку́ ва́шею на зло́ ва́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: поне́же не послу́шасте слове́съ мо­и́хъ,
 • се́, а́зъ послю́ и воз­му́ вся́ племена́ сѣ́верска, [рече́ Госпо́дь,] и навуходоно́сора царя́ Вавило́нска раба́ мо­его́: и при­­веду́ и́хъ на зе́млю сiю́ и на обита́тели ея́ и на вся́ язы́ки, и́же о́крестъ ея́, и убiю́ и́хъ и поста́влю и́хъ во у́жасъ и во звизда́нiе и въ поноше́нiе вѣ́чно­е:
 • и погублю́ от­ ни́хъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, благо­уха́нiе ми́ра и свѣ́тъ свѣти́лника:
 • и бу́детъ вся́ земля́ сiя́ въ запустѣ́нiе и во у́жасъ, и порабо́таютъ сі́и во язы́цѣхъ царю́ Вавило́нску се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
 • Егда́ же испо́лнени бу́дутъ се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на язы́къ о́ный, рече́ Госпо́дь, беззако́нiя и́хъ, и на зе́млю Халде́йску, и положу́ ту́ю въ запустѣ́нiе вѣ́чное,
 • и наведу́ на зе́млю о́ну вся́ словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ на ню́, вся́ пи́сан­ная въ кни́зѣ се́й, и ели́ка проро́че­с­т­вова иеремі́а на вся́ язы́ки:
 • я́ко рабо́таша и́мъ, егда́ бѣ́ша язы́цы мно́зи и ца́рiе вели́цы, и воз­да́мъ и́мъ по дѣло́мъ и́хъ и по творе́нiю ру́къ и́хъ,
 • ели́ко прорече́ иеремі́а до всѣ́хъ стра́нъ: та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ ча́шу вина́ нера­ст­воре́н­наго {Евр.: я́рости сея́.} от­ руки́ мо­ея́, да напо­и́ши вся́ язы́ки, къ ни́мже а́зъ послю́ тя.
 • И испiю́тъ и изблю́ютъ {Евр.: и смяту́т­ся.}, и обуя́ютъ от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ и́хъ.
 • И взя́хъ ча́шу от­ руки́ Госпо́дни и напо­и́хъ вся́ язы́ки, къ ни́мже посла́ мя Госпо́дь:
 • Иерусали́ма и гра́ды Иу́дины, и цари́ его́ и кня́зи его́, я́ко положи́ти я́ во опустѣ́нiе и въ непрохожде́нiе, и во звизда́нiе и въ прокля́тiе, я́ко де́нь се́й,
 • и фарао́на царя́ Еги́петскаго и отроко́въ его́, и вельмо́жы его́ и вся́ лю́ди его́
 • и вся́ при­­мѣ́сники его́, и вся́ цари́ земли́ у́съ и вся́ цари́ иноплеме́н­никовъ, Аскало́на и Га́зу, и аккаро́на и оста́нокъ азо́та,
 • и Идуме́ю и Моави́тиду и сы́ны Аммо́ни,
 • и вся́ цари́ ти́рски и цари́ Сидо́нски и цари́, и́же объ ону́ страну́ мо́ря,
 • и Деда́на и Ѳема́на, и Ро́са и вся́каго остри́женаго по лицу́ его́,
 • и вся́ цари́ Ара́вiи и вся́ смѣ́сники обита́ющыя въ пусты́ни,
 • и вся́ цари́ замври́йскiя и вся́ цари́ Ела́мскiя, и вся́ цари́ пе́рсскiя
 • и вся́ цари́ от­ восто́чiя, да́льнiя и бли́жнiя, ко­его́ждо ко бра́ту его́, и вся́ ца́р­ст­ва, я́же на лицы́ земли́, и ца́рь сеса́хъ испiе́тъ послѣди́ и́хъ.
 • И рече́ши и́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: пі́йте и упі́йтеся, и изблю́йте и пади́те, и не воста́ните от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ ва́съ.
 • И бу́детъ, егда́ не восхотя́тъ прiя́ти ча́ши от­ руки́ тво­ея́, е́же пи́ти, рече́ши къ ни́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь: пiю́ще пі́йте.
 • Я́ко во гра́дѣ, въ не́мже именова́ся и́мя мое́, а́зъ начну́ озлобля́ти, и вы́ очище́нiемъ не очи́ститеся: поне́же ме́чь а́зъ при­­зыва́ю на вся́ сѣдя́щыя на земли́, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • Ты́ же прорече́ши на ни́хъ вся́ словеса́ сiя́ и рече́ши: Госпо́дь съ высоты́ су́дъ воз­да́стъ, от­ свята́го сво­его́ да́стъ гла́съ сво́й, сло́во прорече́тъ на мѣ́сто свое́, сі́и же я́ко объе́млюще виногра́дъ от­вѣща́ютъ: и на вся́ сѣдя́щыя на земли́ прiи́де па́губа,
 • на ча́сть земли́, я́ко су́дъ во язы́цѣхъ Го́споду: суди́тися и́мать то́й со вся́кою пло́тiю, нечести́вiи же пре́дани бы́ша мечу́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, зла́я гряду́тъ от­ язы́ка на язы́къ, и ви́хорь вели́къ исхо́дитъ от­ конца́ земли́.
 • И бу́дутъ я́звенiи от­ Го́спода въ де́нь Госпо́день, от­ кра́я земли́ и до кра́я земли́: не опла́чут­ся, ниже́ соберу́т­ся и не погребу́т­ся, въ гно­и́ на лицы́ земли́ бу́дутъ.
 • Воскли́кните, пастуси́, и возопі́йте, и воспла́чите, овни́ о́вчiи, я́ко испо́лнишася дні́е ва́ши на заколе́нiе, и паде́те я́коже овни́ избра́н­нiи,
 • и изги́бнетъ бѣ́г­ст­во от­ пастухо́въ и спасе́нiе от­ овно́въ о́вчихъ.
 • Гла́съ во́пля па́стырска и кли́чь ове́цъ и овно́въ, я́ко потреби́ Госпо́дь па́жити и́хъ:
 • и умо́лкнутъ оста́нцы ми́ра от­ лица́ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня.
 • Оста́ви я́коже ле́въ вита́лище свое́, я́ко бы́сть земля́ и́хъ въ непрохожде́нiе от­ лица́ меча́ вели́каго.
 • Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, – это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, –
 • и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:
 • от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, – и вы не слушали.
 • Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.
 • Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
 • и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
 • Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.
 • Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,
 • вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
 • И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника.
 • И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.
 • И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею.
 • И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы.
 • Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их.
 • Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
 • И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них.
 • И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь:
 • Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне,
 • фараона, царя Египетского, и слуг его, и князей его и весь народ его,
 • и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота,
 • Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых,
 • и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем,
 • Дедана, и Фему, и Буза, и всех, стригущих волосы на висках,
 • и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне,
 • всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии,
 • и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них.
 • И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас.
 • Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить.
 • Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф.
 • Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле.
 • Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
 • И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли.
 • Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд.
 • И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
 • Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их.
 • Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня.
 • Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева Его.
 • КАЛОМЕ ки бар Ирмиё дар бораи тамоми қавми Яҳудо дар соли чоруми Еҳӯёқим ибни Йӯшиё подшоҳи Яҳудо, ки соли якуми Набукаднесар подшоҳи Бобил буд, нозил шуд,
 • Ки онро Ирмиёи набӣ ба тамоми қавми Яҳудо ва ба ҳамаи сокинони Ерусалим баён намуда, гуфт:
 • «Аз соли сездаҳуми Йӯшиё ибни Омӯн подшоҳи Яҳудо ва то имрӯз, яъне бисту се сол боз, каломи Парвардигор бар ман нозил мешуд, ва ман онро ба шумо мегуфтам, ҳар рӯз аз субҳидам сухан мерондам, валекин шумо нашнидед.
 • Ва Парвардигор ҳамаи бандагони Худ – анбиёро назди шумо фиристод, ҳар рӯз аз субҳидам мефиристод, вале шумо нашнидед ва гӯши худро хам накардед, то бишнавед
 • Он чиро, ки ба шумо гуфта шуд: ́Ҳар яке аз роҳи бади худ ва аз аъмоли шариронаи худ баргардед, ва ба замине ки Парвардигор ба шумо ва падаронатон аз азал то абад додааст, сукунат кунед;
 • Ва аз қафои худоёни дигар наравед, то ки ба онҳо ибодат ва саҷда намоед; ва Маро бо маснӯи дастҳои худ ба ғазаб наоваред, ва Ман ба шумо осебе нахоҳам расонид́.
 • Валекин шумо Маро нашнидед, – мегӯяд Парвардигор, – балки бо маснӯи дастҳои худ Маро ба зарари худ ба ғазаб овардед.
 • Бинобар ин Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: азбаски шумо суханони Маро нашнидед,
 • Инак, Ман мефиристам ва ҳамаи қабилаҳои шимолро бо бандаи Худ Набукаднесар подшоҳи Бобил гирифта, онҳоро бар ин замин ва бар сокинонаш ва бар ҳамаи халқҳои гирду атрофи он меоварам; ва онҳоро талаф намуда, даҳшат ва масхара ва харобазори абадӣ мегардонам.
 • Ва аз миёни онҳо садои шодӣ ва садои хурсандӣ, овози домод ва овози арӯс, садои дастос ва нури чароғро нест мекунам.
 • Ва тамоми ин замин вайрона ва биёбон хоҳад шуд; ва ин халқҳо ҳафтод сол ба подшоҳи Бобил бандагӣ хоҳанд кард.
 • Ва воқеъ хоҳад шуд, ки баъд аз гузаштани ҳафтод сол Ман, – мегӯяд Парвардигор, – подшоҳи Бобил ва он қавм ва замини калдониёнро барои гуноҳашон гирифтори ҷазо хоҳам кард, ва онро биёбони абадӣ хоҳам гардонид.
 • Ва бар он замин Ман ҳамаи суханони Худро, ки дар бораи он гуфтаам, яъне ҳар чи дар ин китоб навишта шудааст, ки Ирмиё онро дар бораи ҳамаи халқҳо нубувват кардааст, ба амал хоҳам овард,
 • Зеро ки онҳоро низ халқҳои бисёр ва подшоҳони бузург гирифтори асорат хоҳанд кард; ва Ман подоши онҳоро мувофиқи кирдорашон ва бар тибқи амали дастҳошон хоҳам дод».
 • Зеро ки Парвардигор, Худои Исроил ба ман чунин гуфт: «Ин косаи шароби ғазабро аз дасти Ман бигир ва онро ба ҳамаи халқҳое ки туро назди онҳо мефиристам, бинӯшон,
 • То онҳо нӯшида, аз шамшере ки андаруни онҳо мефиристам, ба изтироб оянд ва девона шаванд».
 • Ва ман косаро аз дасти Парвардигор гирифтам ва ба ҳамаи халқҳое ки Парвардигор маро назди онҳо фиристод, нӯшонидам:
 • Ба Ерусалим ва шаҳрҳои Яҳудо, ва ба подшоҳонаш ва миронаш, то ки онҳоро вайронаю валангор ва мавриди масхараю лаънат гардонам, чунон ки имрӯз аст;
 • Ва ба фиръавн подшоҳи Миср ва бандагонаш ва миронаш ва тамоми қавмаш;
 • Ва ба тамоми халқи махлут, ва ба ҳамаи подшоҳони замини Ус, ва ба ҳамаи подшоҳони замини Фалиштӣ, ва ба Ашқалӯн ва Ғазза ва Эқрӯн ва бақияи Ашдӯд;
 • Ва ба Адӯм ва Мӯоб ва банӣ Аммӯн;
 • Ва ба ҳамаи подшоҳони Сӯр, ва ба ҳамаи подшоҳони Сидӯн, ва ба ҳамаи подшоҳони ҷазираҳое ки дар он тарафи баҳр воқеанд;
 • Ва ба Дадон ва Темо ва Буз, ва ба ҳамаи онҳое ки мӯи чаккаи худро метарошанд;
 • Ва ба ҳамаи подшоҳони араб, ва ба ҳамаи подшоҳони халқҳои махлут, ки дар биёбон сокинанд;
 • Ва ба ҳамаи подшоҳони Зимрӣ, ва ба ҳамаи подшоҳони Элом, ва ба ҳамаи подшоҳони Модай;
 • Ва ба ҳамаи подшоҳони шимолии наздик ва дур яке аз паси дигаре, ва ба ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон, ки бар рӯи замин мебошанд; ва подшоҳи Шешак баъд аз онҳо хоҳад нӯшид.
 • Ва ба онҳо бигӯй: ́Парвардигори лашкарҳо, Худои Исроил чунин мегӯяд: бинӯшед, ва маст шавед ва қай кунед, ва биафтед, ва аз шамшере ки Ман ба миёни: шумо мефиристам, барнахезед́.
 • Ва агар онҳо аз гирифтани коса аз дасти ту ва нӯшидани он шароб рӯй гардонанд, он гоҳ ба онҳо бигӯй: ́Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: ҳатман хоҳед нӯшид!
 • Зеро инак, Ман ба овардани мусибат бар шаҳре ки ба номи Ман номида шудааст, шурӯъ хоҳам кард, ва оё шумо беҷазо хоҳед монд? Беҷазо нахоҳед монд! Зеро Ман бар ҳамаи сокинони замин шамшерро хоҳам хонд, – мегӯяд Парвардигори лашкарҳо́.
 • Пас ту дар ҳаққи ҳамаашон ҳамаи ин суханонро нубувват намо, ва ба онҳо бигӯй: ́Парвардигор аз афроз ғурриш мекунад, ва аз маскани поки Худ овози Худро мебарорад; бар чарогоҳи Худ бошиддат ғурриш мекунад; мисли онҳое ки ангур пахш мекунанд, бар ҳамаи сокинони замин бонг мезанад.
 • Ғулғулаи он то ақсои замин мерасад, зеро ки Парвардигор ба халқҳо даъво дорад: Ӯ бар ҳар башар доварӣ менамояд, шариронро ба дами шамшер месупорад, – мегӯяд Парвардигор́.
 • Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: инак, мусибат аз халқе ба халқе мегузарад, ва тундбоди азиме аз ақсои замин бармехезад.
 • Ва дар он рӯз мақтулони Парвардигор аз як канори замин то канори дигари замин хоҳанд буд; барои онҳо мотам нахоҳанд гирифт, ва онҳоро ҷамъ нахоҳанд кард ва дафн нахоҳанд намуд: онҳо мисли ахлоте бар рӯи замин хоҳанд буд.
 • Нола кунед, эй чӯпонон! Фиғон кашида, бар хокистар ғел занед, эй пешвоёни рама! Зеро ки айёми қатли шумо расидааст, ва Ман шуморо шикаста пора-пора хоҳам кард, ва мисли зарфи гаронбаҳое хоҳед афтод.
 • Ва паноҳгоҳе барои чӯпонон, ва наҷоте барои пешвоёни рама нахоҳад буд.
 • Садои фиғони чӯпонон ва нолаи пешвоёни рама ба гӯш мерасад, зеро ки Парвардигор чарогоҳи онҳоро валангор кардааст.
 • Ва иқоматгоҳҳои осоиштагӣ аз шиддати ғазаби Парвардигор хароб шудааст.
 • Ӯ мисли шери ҷавон лонаи Худро тарк кардааст; зеро ки замини онҳо аз хашми ситамгар ва аз оташи ғазаби Ӯ биёбон гардидааст».