Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и на вся́ лю́ди Иу́дины, въ лѣ́то четве́ртое Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина: то́ лѣ́то пе́рвое навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго:
 • е́же глаго́ла иеремі́а проро́къ ко всѣ́мъ лю́демъ Иу́динымъ и ко всѣ́мъ обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й:
 • въ третiе­на́­де­сять лѣ́то Иосі́и сы́на Амо́сова, царя́ Иу́дина, и да́же до дне́ сего́, сiе́ два́десять тре́тiе лѣ́то, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, и глаго́лахъ къ ва́мъ, зау́тра востая́ и глаго́ля: и не слы́шасте.
 • И посыла́­ше Госпо́дь къ ва́мъ всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́къ, востая́ зау́тра и посыла́я: и не слы́шасте, ни при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ, да слы́шите, егда́ глаго́лаше:
 • от­врати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го и от­ злѣ́йшихъ умышле́нiй ва́шихъ, и обита́ти бу́дете въ земли́, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка:
 • и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, е́же служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ, да не прогнѣ́ваете мя́ въ дѣ́лѣхъ ру́къ ва́шихъ, е́же озло́бити ва́съ.
 • И не послу́шасте мя́, рече́ Госпо́дь, е́же не подвиза́ти мя́ ко гнѣ́ву въ дѣ́лѣхъ руку́ ва́шею на зло́ ва́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: поне́же не послу́шасте слове́съ мо­и́хъ,
 • се́, а́зъ послю́ и воз­му́ вся́ племена́ сѣ́верска, [рече́ Госпо́дь,] и навуходоно́сора царя́ Вавило́нска раба́ мо­его́: и при­­веду́ и́хъ на зе́млю сiю́ и на обита́тели ея́ и на вся́ язы́ки, и́же о́крестъ ея́, и убiю́ и́хъ и поста́влю и́хъ во у́жасъ и во звизда́нiе и въ поноше́нiе вѣ́чно­е:
 • и погублю́ от­ ни́хъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, благо­уха́нiе ми́ра и свѣ́тъ свѣти́лника:
 • и бу́детъ вся́ земля́ сiя́ въ запустѣ́нiе и во у́жасъ, и порабо́таютъ сі́и во язы́цѣхъ царю́ Вавило́нску се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
 • Егда́ же испо́лнени бу́дутъ се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на язы́къ о́ный, рече́ Госпо́дь, беззако́нiя и́хъ, и на зе́млю Халде́йску, и положу́ ту́ю въ запустѣ́нiе вѣ́чное,
 • и наведу́ на зе́млю о́ну вся́ словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ на ню́, вся́ пи́сан­ная въ кни́зѣ се́й, и ели́ка проро́че­с­т­вова иеремі́а на вся́ язы́ки:
 • я́ко рабо́таша и́мъ, егда́ бѣ́ша язы́цы мно́зи и ца́рiе вели́цы, и воз­да́мъ и́мъ по дѣло́мъ и́хъ и по творе́нiю ру́къ и́хъ,
 • ели́ко прорече́ иеремі́а до всѣ́хъ стра́нъ: та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ ча́шу вина́ нера­ст­воре́н­наго {Евр.: я́рости сея́.} от­ руки́ мо­ея́, да напо­и́ши вся́ язы́ки, къ ни́мже а́зъ послю́ тя.
 • И испiю́тъ и изблю́ютъ {Евр.: и смяту́т­ся.}, и обуя́ютъ от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ и́хъ.
 • И взя́хъ ча́шу от­ руки́ Госпо́дни и напо­и́хъ вся́ язы́ки, къ ни́мже посла́ мя Госпо́дь:
 • Иерусали́ма и гра́ды Иу́дины, и цари́ его́ и кня́зи его́, я́ко положи́ти я́ во опустѣ́нiе и въ непрохожде́нiе, и во звизда́нiе и въ прокля́тiе, я́ко де́нь се́й,
 • и фарао́на царя́ Еги́петскаго и отроко́въ его́, и вельмо́жы его́ и вся́ лю́ди его́
 • и вся́ при­­мѣ́сники его́, и вся́ цари́ земли́ у́съ и вся́ цари́ иноплеме́н­никовъ, Аскало́на и Га́зу, и аккаро́на и оста́нокъ азо́та,
 • и Идуме́ю и Моави́тиду и сы́ны Аммо́ни,
 • и вся́ цари́ ти́рски и цари́ Сидо́нски и цари́, и́же объ ону́ страну́ мо́ря,
 • и Деда́на и Ѳема́на, и Ро́са и вся́каго остри́женаго по лицу́ его́,
 • и вся́ цари́ Ара́вiи и вся́ смѣ́сники обита́ющыя въ пусты́ни,
 • и вся́ цари́ замври́йскiя и вся́ цари́ Ела́мскiя, и вся́ цари́ пе́рсскiя
 • и вся́ цари́ от­ восто́чiя, да́льнiя и бли́жнiя, ко­его́ждо ко бра́ту его́, и вся́ ца́р­ст­ва, я́же на лицы́ земли́, и ца́рь сеса́хъ испiе́тъ послѣди́ и́хъ.
 • И рече́ши и́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: пі́йте и упі́йтеся, и изблю́йте и пади́те, и не воста́ните от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ ва́съ.
 • И бу́детъ, егда́ не восхотя́тъ прiя́ти ча́ши от­ руки́ тво­ея́, е́же пи́ти, рече́ши къ ни́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь: пiю́ще пі́йте.
 • Я́ко во гра́дѣ, въ не́мже именова́ся и́мя мое́, а́зъ начну́ озлобля́ти, и вы́ очище́нiемъ не очи́ститеся: поне́же ме́чь а́зъ при­­зыва́ю на вся́ сѣдя́щыя на земли́, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • Ты́ же прорече́ши на ни́хъ вся́ словеса́ сiя́ и рече́ши: Госпо́дь съ высоты́ су́дъ воз­да́стъ, от­ свята́го сво­его́ да́стъ гла́съ сво́й, сло́во прорече́тъ на мѣ́сто свое́, сі́и же я́ко объе́млюще виногра́дъ от­вѣща́ютъ: и на вся́ сѣдя́щыя на земли́ прiи́де па́губа,
 • на ча́сть земли́, я́ко су́дъ во язы́цѣхъ Го́споду: суди́тися и́мать то́й со вся́кою пло́тiю, нечести́вiи же пре́дани бы́ша мечу́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, зла́я гряду́тъ от­ язы́ка на язы́къ, и ви́хорь вели́къ исхо́дитъ от­ конца́ земли́.
 • И бу́дутъ я́звенiи от­ Го́спода въ де́нь Госпо́день, от­ кра́я земли́ и до кра́я земли́: не опла́чут­ся, ниже́ соберу́т­ся и не погребу́т­ся, въ гно­и́ на лицы́ земли́ бу́дутъ.
 • Воскли́кните, пастуси́, и возопі́йте, и воспла́чите, овни́ о́вчiи, я́ко испо́лнишася дні́е ва́ши на заколе́нiе, и паде́те я́коже овни́ избра́н­нiи,
 • и изги́бнетъ бѣ́г­ст­во от­ пастухо́въ и спасе́нiе от­ овно́въ о́вчихъ.
 • Гла́съ во́пля па́стырска и кли́чь ове́цъ и овно́въ, я́ко потреби́ Госпо́дь па́жити и́хъ:
 • и умо́лкнутъ оста́нцы ми́ра от­ лица́ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня.
 • Оста́ви я́коже ле́въ вита́лище свое́, я́ко бы́сть земля́ и́хъ въ непрохожде́нiе от­ лица́ меча́ вели́каго.
 • Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, – это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, –
 • и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:
 • от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, – и вы не слушали.
 • Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.
 • Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
 • и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
 • Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.
 • Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,
 • вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
 • И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника.
 • И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.
 • И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею.
 • И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы.
 • Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их.
 • Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
 • И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них.
 • И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь:
 • Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне,
 • фараона, царя Египетского, и слуг его, и князей его и весь народ его,
 • и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота,
 • Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых,
 • и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем,
 • Дедана, и Фему, и Буза, и всех, стригущих волосы на висках,
 • и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне,
 • всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии,
 • и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них.
 • И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас.
 • Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить.
 • Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф.
 • Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле.
 • Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь.
 • Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
 • И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли.
 • Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд.
 • И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
 • Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их.
 • Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня.
 • Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева Его.
 • ὁ λόγος ὁ γενό­με­νος προ­̀ς Ιερεμιαν ἐπι­̀ πάν­τα τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα
 • ὃν ἐλάλησεν προ­̀ς πάν­τα τὸν λαὸν Ιουδα καὶ προ­̀ς τοὺς κατοικοῦν­τας Ιερουσαλημ λέγων
 • ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα προ­̀ς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ λέγων
 • καὶ ἀπέστελλον προ­̀ς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προ­φήτας ὄρθρου ἀπο­στέλλων καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προ­σέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
 • λέγων ἀπο­στράφητε ἕκασ­τος ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπο­̀ τῶν πονηρῶν ἐπι­τηδευμάτων ὑμῶν καὶ κατοικήσετε ἐπι­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ᾿ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος
 • μὴ πορεύ­εσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύ­ειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προ­σκυνεῖν αὐτοῖς ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς
 • καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπειδὴ οὐκ ἐπι­στεύ­σατε τοῖς λόγοις μου
 • ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­στέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπι­̀ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας αὐτὴν καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον
 • καὶ ἀπο­λῶ ἀπ᾿ αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης ὀσμὴν μύρου καὶ φῶς λύχνου
 • καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν καὶ δουλεύ­σουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκον­τα ἔτη
 • καὶ ἐν τῷ πλη­ρωθῆναι τὰ ἑβδομήκον­τα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο φησὶν κύριος καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν αἰώνιον
 • καὶ ἐπάξω ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐκείνην πάν­τας τοὺς λόγους μου οὓς ἐλάλησα κατ᾿ αὐτῆς πάν­τα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
  32:13ὅσα ἐπρο­φήτευσεν Ιερεμιας ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη
 • 32:15οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάν­τα τὰ ἔθνη προ­̀ς ἃ ἐγὼ ἀπο­στέλλω σε προ­̀ς αὐτούς
 • 32:16καὶ πίον­ται καὶ ἐξεμοῦν­ται καὶ μανήσον­ται ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀπο­στέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν
 • 32:17καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη προ­̀ς ἃ ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ᾿ αὐτά
 • 32:18τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄρχον­τας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν
 • 32:19καὶ τὸν Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ πάν­τα τὸν λαὸν αὐτοῦ
 • 32:20καὶ πάν­τας τοὺς συμμίκτους αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων τὴν ᾿Ασκαλῶνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ἐπι­́λοιπον ᾿Αζώτου
 • 32:21καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων
 • 32:22καὶ πάν­τας βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσ­σης
 • 32:23καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν Θαιμαν καὶ τὴν Рως καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατα­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ
 • 32:24καὶ πάν­τας τοὺς συμμίκτους τοὺς κατα­λύον­τας ἐν τῇ ἐρήμῳ
 • 32:25καὶ πάν­τας βασιλεῖς Αιλαμ καὶ πάν­τας βασιλεῖς Пερσῶν
 • 32:26καὶ πάν­τας βασιλεῖς ἀπο­̀ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς ἕκαστον προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ πάσας τὰς βασιλείας τὰς ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς
 • 32:27καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς οὕτως εἶπεν κύριος παν­τοκράτωρ πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσατε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀπο­στέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν
 • 32:28καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλων­ται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν καὶ ἐρεῖς οὕτως εἶπεν κύριος πιόν­τες πίεσθε
 • 32:29ὅτι ἐν πόλει ἐν ᾗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτήν ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπι­̀ τοὺς καθη­μέ­νους ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • 32:30καὶ σὺ προ­φητεύ­σεις ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς κύριος ἀφ᾿ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ ἀπο­̀ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ λόγον χρηματιεῖ ἐπι­̀ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ αιδαδ ὥσπερ τρυγῶν­τες ἀπο­κριθήσον­ται καὶ ἐπι­̀ τοὺς καθη­μέ­νους ἐπι­̀ τὴν γῆν
 • 32:31ἥκει ὄλεθρος ἐπι­̀ μέρος τῆς γῆς ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν κρίνεται αὐτὸς προ­̀ς πᾶσαν σάρκα οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν λέγει κύριος
 • 32:32οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπο­̀ ἔθνους ἐπι­̀ ἔθνος καὶ λαῖλαψ μεγά­λη ἐκπορεύ­εται ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς
 • 32:33καὶ ἔσον­ται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ κυρίου ἐκ μέρους τῆς γῆς καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς οὐ μὴ κατορυγῶσιν εἰς κόπρια ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς ἔσον­ται
 • 32:34ἀλαλάξατε ποιμένες καὶ κεκράξατε καὶ κόπτεσθε οἱ κριοὶ τῶν προ­βάτων ὅτι ἐπλη­ρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί
 • 32:35καὶ ἀπο­λεῖται φυγὴ ἀπο­̀ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπο­̀ τῶν κριῶν τῶν προ­βάτων
 • 32:36φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προ­βάτων καὶ τῶν κριῶν ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν
 • 32:37καὶ παύ­σε­ται τὰ κατα­́λοιπα τῆς εἰρήνης ἀπο­̀ προ­σώπου ὀργῆς θυμοῦ μου
 • 32:38ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατα­́λυμα αὐτοῦ ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγά­λης