Скрыть
25:8
Церковнославянский (рус)
Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и на вся́ лю́ди Иу́дины, въ лѣ́то четве́ртое Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина: то́ лѣ́то пе́рвое навуходоно́сора царя́ Вавило́нскаго:
е́же глаго́ла иеремі́а проро́къ ко всѣ́мъ лю́демъ Иу́динымъ и ко всѣ́мъ обита́телемъ Иерусали́ма, рекі́й:
въ третiе­на́­де­сять лѣ́то Иосі́и сы́на Амо́сова, царя́ Иу́дина, и да́же до дне́ сего́, сiе́ два́десять тре́тiе лѣ́то, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, и глаго́лахъ къ ва́мъ, зау́тра востая́ и глаго́ля: и не слы́шасте.
И посыла́­ше Госпо́дь къ ва́мъ всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́къ, востая́ зау́тра и посыла́я: и не слы́шасте, ни при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ, да слы́шите, егда́ глаго́лаше:
от­врати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го и от­ злѣ́йшихъ умышле́нiй ва́шихъ, и обита́ти бу́дете въ земли́, ю́же Госпо́дь даде́ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ, от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка:
и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, е́же служи́ти и́мъ и покланя́тися и́мъ, да не прогнѣ́ваете мя́ въ дѣ́лѣхъ ру́къ ва́шихъ, е́же озло́бити ва́съ.
И не послу́шасте мя́, рече́ Госпо́дь, е́же не подвиза́ти мя́ ко гнѣ́ву въ дѣ́лѣхъ руку́ ва́шею на зло́ ва́мъ.
Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: поне́же не послу́шасте слове́съ мо­и́хъ,
се́, а́зъ послю́ и воз­му́ вся́ племена́ сѣ́верска, [рече́ Госпо́дь,] и навуходоно́сора царя́ Вавило́нска раба́ мо­его́: и при­­веду́ и́хъ на зе́млю сiю́ и на обита́тели ея́ и на вся́ язы́ки, и́же о́крестъ ея́, и убiю́ и́хъ и поста́влю и́хъ во у́жасъ и во звизда́нiе и въ поноше́нiе вѣ́чно­е:
и погублю́ от­ ни́хъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, благо­уха́нiе ми́ра и свѣ́тъ свѣти́лника:
и бу́детъ вся́ земля́ сiя́ въ запустѣ́нiе и во у́жасъ, и порабо́таютъ сі́и во язы́цѣхъ царю́ Вавило́нску се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
Егда́ же испо́лнени бу́дутъ се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на язы́къ о́ный, рече́ Госпо́дь, беззако́нiя и́хъ, и на зе́млю Халде́йску, и положу́ ту́ю въ запустѣ́нiе вѣ́чное,
и наведу́ на зе́млю о́ну вся́ словеса́ моя́, я́же глаго́лахъ на ню́, вся́ пи́сан­ная въ кни́зѣ се́й, и ели́ка проро́че­с­т­вова иеремі́а на вся́ язы́ки:
я́ко рабо́таша и́мъ, егда́ бѣ́ша язы́цы мно́зи и ца́рiе вели́цы, и воз­да́мъ и́мъ по дѣло́мъ и́хъ и по творе́нiю ру́къ и́хъ,
ели́ко прорече́ иеремі́а до всѣ́хъ стра́нъ: та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ ча́шу вина́ нера­ст­воре́н­наго {Евр.: я́рости сея́.} от­ руки́ мо­ея́, да напо­и́ши вся́ язы́ки, къ ни́мже а́зъ послю́ тя.
И испiю́тъ и изблю́ютъ {Евр.: и смяту́т­ся.}, и обуя́ютъ от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ и́хъ.
И взя́хъ ча́шу от­ руки́ Госпо́дни и напо­и́хъ вся́ язы́ки, къ ни́мже посла́ мя Госпо́дь:
Иерусали́ма и гра́ды Иу́дины, и цари́ его́ и кня́зи его́, я́ко положи́ти я́ во опустѣ́нiе и въ непрохожде́нiе, и во звизда́нiе и въ прокля́тiе, я́ко де́нь се́й,
и фарао́на царя́ Еги́петскаго и отроко́въ его́, и вельмо́жы его́ и вся́ лю́ди его́
и вся́ при­­мѣ́сники его́, и вся́ цари́ земли́ у́съ и вся́ цари́ иноплеме́н­никовъ, Аскало́на и Га́зу, и аккаро́на и оста́нокъ азо́та,
и Идуме́ю и Моави́тиду и сы́ны Аммо́ни,
и вся́ цари́ ти́рски и цари́ Сидо́нски и цари́, и́же объ ону́ страну́ мо́ря,
и Деда́на и Ѳема́на, и Ро́са и вся́каго остри́женаго по лицу́ его́,
и вся́ цари́ Ара́вiи и вся́ смѣ́сники обита́ющыя въ пусты́ни,
и вся́ цари́ замври́йскiя и вся́ цари́ Ела́мскiя, и вся́ цари́ пе́рсскiя
и вся́ цари́ от­ восто́чiя, да́льнiя и бли́жнiя, ко­его́ждо ко бра́ту его́, и вся́ ца́р­ст­ва, я́же на лицы́ земли́, и ца́рь сеса́хъ испiе́тъ послѣди́ и́хъ.
И рече́ши и́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: пі́йте и упі́йтеся, и изблю́йте и пади́те, и не воста́ните от­ лица́ меча́, его́же а́зъ послю́ средѣ́ ва́съ.
И бу́детъ, егда́ не восхотя́тъ прiя́ти ча́ши от­ руки́ тво­ея́, е́же пи́ти, рече́ши къ ни́мъ: та́ко рече́ Госпо́дь: пiю́ще пі́йте.
Я́ко во гра́дѣ, въ не́мже именова́ся и́мя мое́, а́зъ начну́ озлобля́ти, и вы́ очище́нiемъ не очи́ститеся: поне́же ме́чь а́зъ при­­зыва́ю на вся́ сѣдя́щыя на земли́, рече́ Госпо́дь си́лъ.
Ты́ же прорече́ши на ни́хъ вся́ словеса́ сiя́ и рече́ши: Госпо́дь съ высоты́ су́дъ воз­да́стъ, от­ свята́го сво­его́ да́стъ гла́съ сво́й, сло́во прорече́тъ на мѣ́сто свое́, сі́и же я́ко объе́млюще виногра́дъ от­вѣща́ютъ: и на вся́ сѣдя́щыя на земли́ прiи́де па́губа,
на ча́сть земли́, я́ко су́дъ во язы́цѣхъ Го́споду: суди́тися и́мать то́й со вся́кою пло́тiю, нечести́вiи же пре́дани бы́ша мечу́, глаго́летъ Госпо́дь.
Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, зла́я гряду́тъ от­ язы́ка на язы́къ, и ви́хорь вели́къ исхо́дитъ от­ конца́ земли́.
И бу́дутъ я́звенiи от­ Го́спода въ де́нь Госпо́день, от­ кра́я земли́ и до кра́я земли́: не опла́чут­ся, ниже́ соберу́т­ся и не погребу́т­ся, въ гно­и́ на лицы́ земли́ бу́дутъ.
Воскли́кните, пастуси́, и возопі́йте, и воспла́чите, овни́ о́вчiи, я́ко испо́лнишася дні́е ва́ши на заколе́нiе, и паде́те я́коже овни́ избра́н­нiи,
и изги́бнетъ бѣ́г­ст­во от­ пастухо́въ и спасе́нiе от­ овно́въ о́вчихъ.
Гла́съ во́пля па́стырска и кли́чь ове́цъ и овно́въ, я́ко потреби́ Госпо́дь па́жити и́хъ:
и умо́лкнутъ оста́нцы ми́ра от­ лица́ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня.
Оста́ви я́коже ле́въ вита́лище свое́, я́ко бы́сть земля́ и́хъ въ непрохожде́нiе от­ лица́ меча́ вели́каго.
Синодальный
Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, – это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, –
и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:
от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, – и вы не слушали.
Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать.
Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.
Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих,
вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника.
И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.
И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею.
И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы.
Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их.
Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на них.
И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь:
Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне,
фараона, царя Египетского, и слуг его, и князей его и весь народ его,
и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота,
Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых,
и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем,
Дедана, и Фему, и Буза, и всех, стригущих волосы на висках,
и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне,
всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии,
и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них.
И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас.
Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить.
Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф.
Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле.
Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь.
Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли.
Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд.
И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада.
Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их.
Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня.
Он оставил жилище Свое, как лев; и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева Его.
Греческий
ὁ λόγος ὁ γενό­με­νος προ­̀ς Ιερεμιαν ἐπι­̀ πάν­τα τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα
ὃν ἐλάλησεν προ­̀ς πάν­τα τὸν λαὸν Ιουδα καὶ προ­̀ς τοὺς κατοικοῦν­τας Ιερουσαλημ λέγων
ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα προ­̀ς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ λέγων
καὶ ἀπέστελλον προ­̀ς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προ­φήτας ὄρθρου ἀπο­στέλλων καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προ­σέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
λέγων ἀπο­στράφητε ἕκασ­τος ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπο­̀ τῶν πονηρῶν ἐπι­τηδευμάτων ὑμῶν καὶ κατοικήσετε ἐπι­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ᾿ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος
μὴ πορεύ­εσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύ­ειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προ­σκυνεῖν αὐτοῖς ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς
καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου
δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπειδὴ οὐκ ἐπι­στεύ­σατε τοῖς λόγοις μου
ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­στέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπι­̀ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας αὐτὴν καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον
καὶ ἀπο­λῶ ἀπ᾿ αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης ὀσμὴν μύρου καὶ φῶς λύχνου
καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν καὶ δουλεύ­σουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκον­τα ἔτη
καὶ ἐν τῷ πλη­ρωθῆναι τὰ ἑβδομήκον­τα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο φησὶν κύριος καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν αἰώνιον
καὶ ἐπάξω ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐκείνην πάν­τας τοὺς λόγους μου οὓς ἐλάλησα κατ᾿ αὐτῆς πάν­τα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
32:13ὅσα ἐπρο­φήτευσεν Ιερεμιας ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη
32:15οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάν­τα τὰ ἔθνη προ­̀ς ἃ ἐγὼ ἀπο­στέλλω σε προ­̀ς αὐτούς
32:16καὶ πίον­ται καὶ ἐξεμοῦν­ται καὶ μανήσον­ται ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀπο­στέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν
32:17καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη προ­̀ς ἃ ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ᾿ αὐτά
32:18τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄρχον­τας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν
32:19καὶ τὸν Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ πάν­τα τὸν λαὸν αὐτοῦ
32:20καὶ πάν­τας τοὺς συμμίκτους αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων τὴν ᾿Ασκαλῶνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ἐπι­́λοιπον ᾿Αζώτου
32:21καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων
32:22καὶ πάν­τας βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσ­σης
32:23καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν Θαιμαν καὶ τὴν Рως καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατα­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ
32:24καὶ πάν­τας τοὺς συμμίκτους τοὺς κατα­λύον­τας ἐν τῇ ἐρήμῳ
32:25καὶ πάν­τας βασιλεῖς Αιλαμ καὶ πάν­τας βασιλεῖς Пερσῶν
32:26καὶ πάν­τας βασιλεῖς ἀπο­̀ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς ἕκαστον προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ πάσας τὰς βασιλείας τὰς ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς
32:27καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς οὕτως εἶπεν κύριος παν­τοκράτωρ πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσατε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας ἧς ἐγὼ ἀπο­στέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν
32:28καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλων­ται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν καὶ ἐρεῖς οὕτως εἶπεν κύριος πιόν­τες πίεσθε
32:29ὅτι ἐν πόλει ἐν ᾗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτήν ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπι­̀ τοὺς καθη­μέ­νους ἐπι­̀ τῆς γῆς
32:30καὶ σὺ προ­φητεύ­σεις ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς κύριος ἀφ᾿ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ ἀπο­̀ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ λόγον χρηματιεῖ ἐπι­̀ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ αιδαδ ὥσπερ τρυγῶν­τες ἀπο­κριθήσον­ται καὶ ἐπι­̀ τοὺς καθη­μέ­νους ἐπι­̀ τὴν γῆν
32:31ἥκει ὄλεθρος ἐπι­̀ μέρος τῆς γῆς ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν κρίνεται αὐτὸς προ­̀ς πᾶσαν σάρκα οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν λέγει κύριος
32:32οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπο­̀ ἔθνους ἐπι­̀ ἔθνος καὶ λαῖλαψ μεγά­λη ἐκπορεύ­εται ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς
32:33καὶ ἔσον­ται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ κυρίου ἐκ μέρους τῆς γῆς καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς οὐ μὴ κατορυγῶσιν εἰς κόπρια ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς ἔσον­ται
32:34ἀλαλάξατε ποιμένες καὶ κεκράξατε καὶ κόπτεσθε οἱ κριοὶ τῶν προ­βάτων ὅτι ἐπλη­ρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί
32:35καὶ ἀπο­λεῖται φυγὴ ἀπο­̀ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπο­̀ τῶν κριῶν τῶν προ­βάτων
32:36φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προ­βάτων καὶ τῶν κριῶν ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν
32:37καὶ παύ­σε­ται τὰ κατα­́λοιπα τῆς εἰρήνης ἀπο­̀ προ­σώπου ὀργῆς θυμοῦ μου
32:38ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατα­́λυμα αὐτοῦ ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγά­λης
Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, – в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского,

Которое произнес пророк Иеремия ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал:

С тринадцатого года Иосии, сына Амосова, царя Иудейского, и даже до сего дня, вот уже двадцать третий год, было слово Господне ко мне, и я говорил вам с раннего утра, говорил, и вы не слушали.

И посылал к вам Господь всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не приклонили уха вашего, чтобы слушать, когда Он говорил:

Отвратитесь каждый от злого пути своего и от злейших замыслов ваших, и будете жить на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим, от века и до века;

И не ходите в след богов чужих, служить им и покланяться им, чтобы не прогневать Меня делами рук ваших на зло вам.

Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук ваших, на зло себе.

Посему так говорит Господь сил: так как вы не послушали слов Моих,

Вот Я пошлю и возьму все племена северныя (говорит Господь) и Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и приведу их на землю сию, и на жителей ея, и на все окрестные народы, и истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным позором.

И прекращу у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, благоухание мира и свет светильника.

И вся земля сия будет пустынею и ужасом, и будут они служить у язычников царю Вавилонскому семьдесят лет.

Когда же исполнятся семьдесят лет, то Я накажу царя Вавилонского и народ оный, говорит Господь, за беззакония их, и землю Халдейскую, и предам ее вечному запустению.

И исполню над тою землею все слова Мои, которыя Я изрекал о ней, все написанное в книге сей, и что пророчествовал Иеремия на все народы.

Так как служили им многие народы и великие цари, то и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их,

Как пророчествовал Иеремия на все народы. Ибо так сказал Господь Бог Израилев: возьми чашу вина неразбавленного из руки Моей и напой все народы, к коим Я пошлю тебя.

И выпьют, и изрыгнут, и обезумеют от меча, который Я пошлю на них.

И всех союзников его, и всех царей земли Уц, и всех царей иноплеменников: Аскалон, и Газу, и Аккарон и остаток Азота,

И Идумею, и Моавитскую землю, и сынов Аммона,

И всех царей Тира, и царей Сидона, и царей, которые по ту сторону моря,

И Дедана, и Фемана, и Роса и всякого стригущого волосы на лице своем,

И всех царей Аравии, и все разноплеменные народы, обитающие в пустыни,

И всех царей Замврийских, и всех царей Еламских, и всех царей Персидских,

И всех царей восточных, дальних и близких друг к другу, и все царства на лице земли, а царь Сесах выпьет после них.

И скажи им: так говорит Господь сил, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте от меча, который Я пошлю на вас.

И если они не захотят принять чашу от руки твоей, чтобы пить, скажи им: так говорит Господь: непременно пейте.

Ибо в городе, на котором наречено имя Мое, Я начну наводить бедствия, и вы никак не избавитесь, так как Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь сил.

А ты прореки на них все слова сии и скажи: Господь с высоты совершит суд, из святилища Своего издаст глас Свой, приговор произнесет на место Свое, а они, подобно топчущим виноград, ответят. И на всех жителей земли придет погибель:

На (отдаленную) часть земли, ибо у Господа суд с народами, Он будет судиться со всякою плотию, и нечестивые преданы мечу, говорит Господь.

Так говорит Господь: вот бедствия идут от народа к народу, и большой вихрь поднимается с края земли.

И будут пораженные Господом в день Господень от конца земли до конца земли: не будут ни оплаканы, ни собраны, ни погребены, навозом будут на лице земли.

Воскликните, пастухи, и возопийте и восплачьте, овны овчие, ибо наступили дни вашего заклания, и падете, как лучшие овны.

И не будет убежища пастухам и спасения овнам овечьим.

(Слышен) голос вопля пастухов и блеяния овец и овнов, ибо Господь истребил пастбища их.

И умолкнут остатки мира от яростного гнева Господня.

Он оставил, как лев, жилище Свое, ибо земля их стала непроходимою от меча великого.


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки