Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Въ нача́лѣ ца́рства і҆ѡакі́ма сы́на і҆ѡсі́ина бы́сть сло́во сїѐ ѿ гдⷭ҇а:
 • та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: ста́ни во дворѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ проповѣ́ждь всѣ̑мъ і҆ꙋде́ѡмъ, входѧ́щымъ кла́нѧтисѧ въ до́мъ гдⷭ҇ень, всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же завѣща́хъ тебѣ̀ проповѣ́дати и҆̀мъ, не ᲂу҆ймѝ словесѐ:
 • не́гли послꙋ́шаютъ и҆ ѿвратѧ́тсѧ кі́йждо ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ ѕла́гѡ, и҆ почі́ю ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же помышлѧ́ю сотвори́ти и҆̀мъ ѕлы́хъ ра́ди начина́нїй и҆́хъ.
 • И҆ рече́ши: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: а҆́ще не послꙋ́шаете менѐ, є҆́же ходи́ти въ зако́нѣхъ мои́хъ, ꙗ҆̀же да́хъ пред̾ лице́мъ ва́шимъ,
 • въ послꙋша́нїе слове́съ ѻ҆́трѡкъ мои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, и҆̀хже а҆́зъ посыла́ю къ ва́мъ и҆з̾ ᲂу҆́тра, и҆ посла́хъ, и҆ не послꙋ́шасте менѐ,
 • и҆ да́мъ до́мъ се́й ꙗ҆́коже силѡ́мъ, и҆ гра́дъ се́й да́мъ въ клѧ́твꙋ всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ всеѧ̀ землѝ.
 • И҆ слы́шаша жерцы̀ и҆ лжепроро́цы и҆ всѝ лю́дїе і҆еремі́ю глаго́люща словеса̀ сїѧ̑ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
 • И҆ бы́сть, є҆гда̀ і҆еремі́а преста̀ глаго́лати всѧ̑, є҆ли̑ка завѣща̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь глаго́лати всѣ̑мъ лю́демъ, и҆ ꙗ҆́ша і҆еремі́ю жерцы̀ и҆ лжепроро́цы и҆ всѝ лю́дїе, глаго́люще: сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ,
 • ꙗ҆́кѡ проречѐ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́коже силѡ́мъ бꙋ́детъ се́й до́мъ, и҆ гра́дъ се́й ѡ҆пꙋстѣ́етъ ѿ живꙋ́щихъ. И҆ собра́шасѧ всѝ лю́дїе на і҆еремі́ю въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
 • И҆ слы́шаша кнѧ̑зи і҆ꙋ̑дины словеса̀ сїѧ̑, и҆ взыдо́ша ѿ до́мꙋ царе́ва въ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ сѣдо́ша во преддве́рїи вра́тъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ но́выхъ.
 • И҆ рѣ́ша жерцы̀ и҆ лжепроро́цы кнѧзє́мъ и҆ всѣ̑мъ лю́демъ, глаго́люще: сꙋ́дъ сме́ртный человѣ́кꙋ семꙋ̀, ꙗ҆́кѡ проречѐ на се́й гра́дъ, ꙗ҆́коже слы́шасте во ᲂу҆́шы ва́ши.
 • И҆ речѐ і҆еремі́а ко всѣ̑мъ кнѧзє́мъ и҆ ко всѣ̑мъ лю́демъ, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь посла́ мѧ прорещѝ на до́мъ се́й и҆ на гра́дъ се́й всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же слы́шасте:
 • и҆ нн҃ѣ лꙋ́чшыѧ сотвори́те пꙋти̑ ва́шѧ и҆ дѣла̀ ва̑ша и҆ послꙋ́шайте гла́са гдⷭ҇а бг҃а ва́шегѡ, и҆ преста́нетъ гдⷭ҇ь ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же гл҃а на вы̀:
 • и҆ сѐ, а҆́зъ въ рꙋка́хъ ва́шихъ, сотвори́те мѝ ꙗ҆́коже ᲂу҆го́дно и҆ ꙗ҆́коже лꙋ́чше ва́мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ:
 • но разꙋмѣ́юще да ᲂу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́ще ᲂу҆бїе́те мѧ̀, кро́вь непови́ннꙋ дади́те са́ми на сѧ̀ и҆ на гра́дъ се́й и҆ на живꙋ́щыѧ въ не́мъ: ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ посла́ мѧ гдⷭ҇ь къ ва́мъ глаго́лати во ᲂу҆́шы ва́ши всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑.
 • И҆ рѣ́ша кнѧ̑зи и҆ всѝ лю́дїе ко жерцє́мъ и҆ ко лжепроро́кѡмъ: нѣ́сть человѣ́кꙋ семꙋ̀ сꙋ́дъ сме́ртный, ꙗ҆́кѡ во и҆́мѧ гдⷭ҇а на́шегѡ глаго́ла къ на́мъ.
 • И҆ воста́ша мꙋ́жїе ѿ старѣ́йшинъ зе́мскихъ и҆ рѣ́ша всемꙋ̀ собо́рꙋ людско́мꙋ, глаго́люще:
 • мїхе́а мѡраѳі́тскїй бѣ̀ прⷪ҇ро́чествꙋѧ во дни̑ є҆зекі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ речѐ всѣ̑мъ лю́демъ і҆ꙋ̑динымъ, глаго́лѧ: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: сїѡ́нъ ꙗ҆́кѡ ни́ва и҆з̾ѡре́тсѧ, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ въ пꙋ́ть непрохо́дный бꙋ́детъ, и҆ гора̀ хра́ма бꙋ́детъ въ лꙋ́гъ дꙋбра́вный.
 • Є҆да̀ ᲂу҆бива́ѧ ᲂу҆бѝ є҆го̀ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ и҆ всѝ лю́дїе і҆ꙋ̑дины; не ᲂу҆боѧ́шалисѧ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇а; И҆ поне́же помоли́шасѧ лицꙋ̀ гдⷭ҇ню, и҆ почѝ гдⷭ҇ь ѿ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же гл҃аше на нѧ̀: и҆ мы̀ сотвори́хомъ ѕлѡ́бы вели̑ки на дꙋ́шы на́шѧ.
 • И҆ бѣ̀ человѣ́къ прорица́ѧ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ, ᲂу҆рі́а сы́нъ саме́овъ ѿ карїаѳїарі́ма, и҆ проречѐ на гра́дъ се́й и҆ ѡ҆ землѝ се́й по всѣ̑мъ словесє́мъ і҆еремі̑инымъ.
 • И҆ слы́ша ца́рь і҆ѡакі́мъ и҆ всѝ кнѧ̑зи всѧ̑ словеса̀ є҆гѡ̀ и҆ и҆ска́хꙋ ᲂу҆би́ти є҆го̀: и҆ слы́ша ᲂу҆рі́а и҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ бѣжа̀ и҆ прїи́де во є҆гѵ́петъ.
 • И҆ посла̀ ца́рь і҆ѡакі́мъ мꙋ́жы во є҆гѵ́петъ, є҆лдаѳа́на сы́на а҆хѡ́рова и҆ мꙋ́жы съ ни́мъ во є҆гѵ́петъ,
 • и҆ и҆зведо́ша є҆го̀ ѿтꙋ́дꙋ и҆ приведо́ша є҆го̀ ко царю̀, и҆ поразѝ є҆го̀ мече́мъ и҆ вве́рже є҆го̀ во гро́бъ сынѡ́въ люді́й свои́хъ.
 • Ѻ҆ба́че рꙋка̀ а҆хїка́ма сы́на сафані́ина бѣ̀ со і҆еремі́ею, є҆́же не преда́ти є҆гѡ̀ въ рꙋ́цѣ люді́й, да не ᲂу҆бїю́тъ є҆гѡ̀.
 • В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа:
 • так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им; не убавь ни слова.
 • Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их.
 • И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам,
 • чтобы внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, –
 • то с домом сим Я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли.
 • Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем.
 • И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ, и сказали: «ты должен умереть;
 • зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем.
 • Когда услышали об этом князья Иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня.
 • Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «смертный приговор этому человеку! потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами».
 • И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали;
 • итак исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас;
 • а что до меня, вот – я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым;
 • только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши».
 • Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего».
 • И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию:
 • «Михей Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего – лесистым холмом.
 • Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? и Господь отменил бедствие, которое изрек на них; а мы хотим сделать большое зло душам нашим?
 • Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии, из Кариаф-Иарима, – и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как Иеремия.
 • Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет.
 • Но царь Иоаким и в Египет послал людей: Елнафана, сына Ахборова, и других с ним.
 • И вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы.
 • Но рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение».
 • Жєйєт падышасы Жошия уулу Жайакимдин падышачылыгынын башталышында Тењирден мындай сљз болду:
 • «Тењир мындай дейт: “Тењир єйєнєн короосунда туруп алып, Жєйєт аймагынын шаарларынан Тењир єйєндљ таазим кылууга келгендердин бардыгына айт деп, Мен сага буйруган баягы сљздљрдєн баарын айт, бир да сљздє кемитпе.
 • Балким, алар угушар, ар бири љзєнєн жаман жолунан бурулар, ошондо Мен алардын жаман иштери єчєн алаамат каптатам деген оюмдан кайтам.
 • Ошон єчєн аларга айт: Тењир мындай дейт: «Эгерде силер Мен берген мыйзам боюнча жєргєњљр келбесе, Менин тилимди албай турган болсоњор,
 • Мен силерге тањ заардан жиберген Менин кулдарымдын – пайгамбарларымдын сљздљрєнљ кулак салбай турган болсоњор (аларды силер укпай жатасыњар),
 • анда Мен Шилону кандай кылсам, бул єйдє ошондой кылам, бул шаарды болсо жердеги бардык элдерге маскара кылдырам»”».
 • Жеремия бул сљздљрдє Тењир єйєндљ айтып жатканда, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бєт эл угуп турушту.
 • Жеремия Тењирдин ага бєт элге айт деп буйруган сљздљрєнєн бардыгын айтып бєткљндљ, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бєт эл аны кармап алып: «Сен љлєшєњ керек.
 • Эмне єчєн сен Тењирдин атынан пайгамбарчылык кылып: “Бул єй Шилодой болот, бул шаар кыйрап, ээн калат”, – деп айтып жатасыњ?» – дешти. Бєт эл Жеремияга каршы Тењир єйєнљ чогулду.
 • Бул тууралуу Жєйєт тљрљлљрє угушканда, алар падыша єйєнљн чыгып, Тењир єйєнљ келип, Тењир єйєнєн жањы дарбазасынын алдына отурушту.
 • Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарлар тљрљлљргљ жана бєт элге: «Бул адам љлєм жазасына тартылсын, анткени анын бул шаарга каршы пайгамбарчылык кылганын љз кулагыњар менен уктуњар!» – дешти.
 • Ошондо Жеремия бєт тљрљлљргљ жана бєт элге мындай деди: «Бул єй жљнєндљ жана бул шаар жљнєндљ силер уккан сљздљрдє пайгамбарчылык кылып айт деп, мени Тењир жиберди.
 • Ошондуктан љз жолуњарды жана кылган иштерињерди оњдогула, Кудай-Тењирињердин єнєн уккула, ошондо Тењир силерге айткан алааматын токтотот.
 • Мен болсо, мына, силердин колуњардамын. Кљзєњљргљ эмне жакшы, эмне адилеттєє кљрєнсљ, мага ошону кылгыла.
 • Бирок билип койгула: эгерде силер мени љлтєрсљњљр, анда жазыксыз канды љзєњљрдєн мойнуњарга жана бул шаардын, анын тургундарынын мойнуна жєктљп аласыњар, анткени ушул сљздљрдєн бардыгын силердин кулагыњарга айтыш єчєн, чындыгында, мени Тењир жиберди».
 • Ошондо тљрљлљр жана бєт эл ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарларга: «Бул адамды љлєм жазасына тартканга болбойт, анткени ал бизге Кудай-Тењирибиздин атынан сєйлљдє», – дешти.
 • Ошондой эле бул жердин аксакалдарынын кээ бирљљлљрє ордунан туруп, жыйналган бєт элге кайрылып, мындай дешти:
 • «Жєйєт падышасы Хискиянын тушунда морейшилик Михей пайгамбарчылык кылып, бєт жєйєт элине: “Себайот Тењир мындай дейт: «Сион талаа айдалгандай айдалат, Иерусалим єйєлгљн урандыга айланат, бул єй турган тоо токойлуу дљњсљљгљ айланат»”, – деген.
 • Ошон єчєн аны Жєйєт падышасы Хиския менен бєт жєйєт эли љлтєрдє беле? Хиския Тењирден корккон жок беле, Тењирге жалынган жок беле? Ошондо Тењир аларга айткан алааматын токтоткон. Биз болсо љз жаныбызга зор кыянаттык кылганы жатабыз.
 • Ошондой эле кирийат-жаримдик Шемаянын уулу Урий деген адам да Тењирдин атынан пайгамбарчылык кылган, ал бул шаарга жана бул жерге каршы пайгамбарчылык кылып, так эле Жеремия айткан сљздљрдє айткан.
 • Анын сљздљрєн Жайаким падыша тљрљлљрє, мырзалары менен укканда, ал аны љлтєргєсє келген. Бул кабарды уккан Урий коркуп, Мисирге качып кеткен.
 • Бирок Жайаким падыша Мисирге да кишилерин жиберген: Акбар уулу Элнатанды жана ага кошуп башка кишилерди жиберген.
 • Алар Урийди Мисирден алып чыгып, Жайаким падышага алып келишкен, ал аны кылычтап љлтєрєп, анын сљљгєн карапайым элдин кљрєстљнєнљ ыргытып жиберген».
 • Бирок Сапан уулу Акикамдын колу Жеремия тарапта болуп, аны элдин колуна љлтєргљнгљ берген жок.