Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Въ нача́лѣ ца́р­ст­ва Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина, бы́сть сло́во сiе́ ко иеремі́и от­ Го́спода глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь: сотвори́ себѣ́ у́зы и кла́ды и воз­ложи́ на вы́ю свою́,
 • и да по́слеши я́ ко царю́ Идуме́йску и ко царю́ Моа́вску и ко царю́ сыно́въ Аммо́нихъ, и ко царю́ ти́рску и ко царю́ Сидо́нску, въ руку́ посло́въ и́хъ иду́щихъ срѣ́тенiемъ сво­и́мъ во Иерусали́мъ ко седекі́и царю́ Иу́дину,
 • и завѣща́й и́мъ ко господе́мъ и́хъ рещи́: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: та́ко рцы́те ко господе́мъ сво­и́мъ:
 • а́зъ сотвори́хъ зе́млю и человѣ́ка и скоты́, я́же на лицы́ земли́, крѣ́постiю мо­е́ю вели́кою и мы́шцею мо­е́ю высо́кою, и да́мъ ю́, ему́же бу́детъ уго́дно предъ очи́ма мо­и́ма.
 • И ны́нѣ а́зъ да́хъ всю́ зе́млю сiю́ въ ру́цѣ навуходоно́сору царю́ Вавило́нску, да ему́ рабо́таютъ, и звѣ́ри се́лныя да́хъ дѣ́лати ему́:
 • и послу́жатъ ему́ вси́ язы́цы и сы́ну его́ и сы́ну сы́на его́, до́ндеже прiи́детъ вре́мя земли́ его́ и его́ самого́, и послу́жатъ ему́ мно́зи наро́ди и ца́рiе вели́цы:
 • страна́ же и ца́р­ст­во, ели́цы а́ще не порабо́таютъ царю́ Вавило́нску и ели́цы не вдѣ́жутъ вы́и сво­ея́ въ яре́мъ царя́ Вавило́нска, мече́мъ и гла́домъ посѣщу́ и́хъ, рече́ Госпо́дь, до́ндеже сконча́ют­ся въ руцѣ́ его́.
 • Вы́ же не слу́шайте лжепроро́къ ва́шихъ и волхву́ющихъ ва́мъ и ви́дящихъ со́нiя ва́мъ, ни чарова́нiй ва́шихъ, ни обая́телей ва́шихъ глаго́лющихъ: не послу́жите царю́ Вавило́нскому:
 • я́ко лжу́ прорица́ютъ ті́и ва́мъ, е́же бы удали́тися ва́мъ от­ земли́ ва́­шея, изве́ргнути ва́съ и е́же поги́бнути ва́мъ.
 • Страна́ же, я́же скло́нитъ вы́ю свою́ подъ яре́мъ царя́ Вавило́нска и послу́житъ ему́, оста́влю ю́ на земли́ сво­е́й, глаго́летъ Госпо́дь: и ора́ти бу́детъ ю́ и всели́т­ся на не́й.
 • И ко седекі́и царю́ Иу́дину глаго́лахъ по всѣ́мъ словесе́мъ си́мъ, глаго́ля: склони́те вы́и ва́шя подъ и́го царя́ Вавило́нска и служи́те ему́ и лю́демъ его́, и жи́ви бу́дете:
 • почто́ умира́ете, ты́ и лю́дiе тво­и́, мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ, я́коже рече́ Госпо́дь ко страна́мъ, не хотѣ́в­шымъ служи́ти царю́ Вавило́нску?
 • не послу́шайте сло́въ проро́ковъ глаго́лющихъ ва́мъ: не послу́жите царю́ Вавило́нску:
 • я́ко непра́ведно ті́и прорица́ютъ ва́мъ: я́ко не посла́хъ и́хъ, рече́ Госпо́дь, ті́и же прорица́ютъ и́менемъ мо­и́мъ о непра́вдѣ, е́же бы погуби́ти ва́съ, и поги́бнете вы́ и проро́цы ва́ши, прорица́ющiи ва́мъ о непра́вдѣ ло́жная.
 • Ва́мъ и всѣ́мъ лю́демъ си́мъ и жерце́мъ глаго́лахъ, рекі́й: та́ко рече́ Госпо́дь: не слу́шайте слове́съ проро́ческихъ, прорица́ющихъ ва́мъ лжу́ и глаго́лющихъ: се́, сосу́ди до́му Госпо́дня воз­вратя́т­ся от­ Вавило́на ны́нѣ вско́рѣ: я́ко лжу́ прорица́ютъ ва́мъ,
 • не послу́шайте и́хъ, но служи́те царю́ Вавило́нскому, да жи́ви бу́дете. Вску́ю даете́ гра́дъ се́й въ запустѣ́нiе?
 • А́ще су́ть проро́цы и е́сть сло́во Госпо́дне въ ни́хъ, да предста́нутъ Го́споду Вседержи́телю, да не от­и́дутъ сосу́ди, оста́в­шiися въ дому́ Госпо́дни и въ дому́ царя́ Иу́дина и во Иерусали́мѣ, въ Вавило́нъ.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель о столпѣ́хъ и о умыва́лницѣ, и о подста́вахъ и о про́чихъ сосу́дѣхъ оста́в­шихся во гра́дѣ се́мъ,
 • и́хже не взя́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, егда́ пресели́ Иехоні́ю сы́на Иоаки́мова, царя́ Иу́дина, изъ Иерусали́ма въ Вавило́нъ, и вся́ старѣ́йшины Иу́дины и Иерусали́мли.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ о сосу́дѣхъ оста́в­шихся въ дому́ Госпо́дни и въ дому́ царя́ Иу́дина и во Иерусали́мѣ:
 • въ Вавило́нъ при­­несу́т­ся и та́мо бу́дутъ да́же до дне́ посѣще́нiя сво­его́, глаго́летъ Госпо́дь: и повелю́ при­­нести́ я́ и воз­врати́ти на мѣ́сто сiе́.
 • В начале царствования Иоакима*, сына Иосии, царя Иудейского, было слово сие к Иеремии от Господа: //*Седекии.
 • так сказал мне Господь: сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на выю;
 • и пошли такие же к царю Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим к Седекии, царю Иудейскому;
 • и накажи им сказать государям их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: так скажите государям вашим:
 • Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было.
 • И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение.
 • И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему самому; и будут служить ему народы многие и цари великие.
 • И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, – этот народ Я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его.
 • И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому».
 • Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы Я изгнал вас и вы погибли.
 • Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, Я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней.
 • И Седекии, царю Иудейскому, я говорил всеми сими словами и сказал: подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы.
 • Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому?
 • И не слушайте слов пророков, которые говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому»; ибо они пророчествуют вам ложь.
 • Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно пророчествуют именем Моим, чтоб Я изгнал вас и чтобы вы погибли, – вы и пророки ваши, пророчествующие вам.
 • И священникам и всему народу сему я говорил: так говорит Господь: не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят: «вот, скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня»; ибо они пророчествуют вам ложь.
 • Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите; зачем доводить город сей до опустошения?
 • А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о медном море и о подножиях и о прочих вещах, оставшихся в этом городе,
 • которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных Иудеев и Иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон,
 • ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме:
 • они будут отнесены в Вавилон и там останутся до того дня, когда Я посещу их, говорит Господь, и выведу их и возвращу их на место сие.
 • 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 约 雅 敬 ( 约 雅 敬 是 西 底 家 的 别 名 , 看 第 三 节 ) 登 基 的 时 候 , 有 这 话 从 耶 和 华 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 耶 和 华 对 我 如 此 说 , 你 作 绳 索 与 轭 , 加 在 自 己 的 颈 项 上 ,
 • 藉 那 些 来 到 耶 路 撒 冷 见 犹 大 王 西 底 家 的 使 臣 之 手 , 把 绳 索 与 轭 送 到 以 东 王 , 摩 押 王 , 亚 扪 王 , 推 罗 王 , 西 顿 王 那 里 ,
 • 且 嘱 咐 使 臣 , 传 与 他 们 的 主 人 说 , 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ,
 • 我 用 大 能 和 伸 出 来 的 膀 臂 , 创 造 大 地 和 地 上 的 人 民 , 牲 畜 。 我 看 给 谁 相 宜 , 就 把 地 给 谁 。
 • 现 在 !我 将 这 些 地 都 交 给 我 仆 人 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 手 , 我 也 将 田 野 的 走 兽 给 他 使 用 。
 • 列 国 都 必 服 事 他 和 他 的 儿 孙 , 直 到 他 本 国 遭 报 的 日 期 来 到 。 那 时 , 多 国 和 大 君 王 要 使 他 作 他 们 的 奴 仆 。
 • 无 论 哪 一 邦 哪 一 国 , 不 肯 服 事 这 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 , 也 不 把 颈 项 放 在 巴 比 伦 王 的 轭 下 , 我 必 用 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 刑 罚 那 邦 , 直 到 我 藉 巴 比 伦 王 的 手 将 他 们 毁 灭 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 至 于 你 们 , 不 可 听 从 你 们 的 先 知 和 占 卜 的 , 圆 梦 的 , 观 兆 的 , 以 及 行 邪 术 的 。 他 们 告 诉 你 们 说 , 你 们 不 致 服 事 巴 比 伦 王 。
 • 他 们 向 你 们 说 假 预 言 , 要 叫 你 们 迁 移 , 远 离 本 地 , 以 致 我 将 你 们 赶 出 去 , 使 你 们 灭 亡 。
 • 但 哪 一 邦 肯 把 颈 项 放 在 巴 比 伦 王 的 轭 下 服 事 他 , 我 必 使 那 邦 仍 在 本 地 存 留 , 得 以 耕 种 居 住 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 就 照 这 一 切 的 话 对 犹 大 王 西 底 家 说 , 要 把 你 们 的 颈 项 放 在 巴 比 伦 王 的 轭 下 , 服 事 他 和 他 的 百 姓 , 便 得 存 活 。
 • 你 和 你 的 百 姓 为 何 要 因 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 死 亡 , 正 如 耶 和 华 论 到 不 服 事 巴 比 伦 王 的 那 国 说 的 话 呢 。
 • 不 可 听 那 些 先 知 对 你 们 所 说 的 话 。 他 们 说 , 你 们 不 致 服 事 巴 比 伦 王 , 其 实 他 们 向 你 们 说 假 预 言 。
 • 耶 和 华 说 , 我 并 没 有 打 发 他 们 , 他 们 却 托 我 的 名 说 假 预 言 , 好 使 我 将 你 们 和 向 你 们 说 预 言 的 那 些 先 知 赶 出 去 , 一 同 灭 亡 。
 • 我 又 对 祭 司 和 这 众 民 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 不 可 听 那 先 知 对 你 们 所 说 的 预 言 。 他 们 说 , 耶 和 华 殿 中 的 器 皿 快 要 从 巴 比 伦 带 回 来 。 其 实 他 们 向 你 们 说 假 预 言 。
 • 不 可 听 从 他 们 , 只 管 服 事 巴 比 伦 王 便 得 存 活 。 这 城 何 致 变 为 荒 场 呢 。
 • 他 们 若 果 是 先 知 , 有 耶 和 华 的 话 临 到 他 们 , 让 他 们 祈 求 万 军 之 耶 和 华 , 使 那 在 耶 和 华 殿 中 和 犹 大 王 宫 内 , 并 耶 路 撒 冷 剩 下 的 器 皿 , 不 被 带 到 巴 比 伦 去 。
 • 因 为 万 军 之 耶 和 华 论 到 柱 子 , 铜 海 , 盆 座 , 并 剩 在 这 城 里 的 器 皿 ,
 • 就 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 掳 掠 犹 大 王 约 雅 敬 的 儿 子 耶 哥 尼 雅 , 和 犹 大 , 耶 路 撒 冷 一 切 贵 胄 的 时 候 所 没 有 掠 去 的 器 皿 。
 • 论 到 那 在 耶 和 华 殿 中 和 犹 大 王 宫 内 , 并 耶 路 撒 冷 剩 下 的 器 皿 , 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ,
 • 必 被 带 到 巴 比 伦 存 在 那 里 , 直 到 我 眷 顾 以 色 列 人 的 日 子 。 那 时 , 我 必 将 这 器 皿 带 回 来 , 交 还 此 地 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было сие слово к Иеремии от Господа:

 • Так сказал Господь: сделай себе узы и ярмо, и возложи их себе на шею.

 • И пошли такияже к дарю Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сынов Аммоновых, и к царю Тирскому, и к царю Сидонскому, чрез послов их, пришедших ко встрече их в Иерусалим к Седекии, царю Иудейскому.

 • И накажи им сказать своим государям: так говорит Господь Бог Израилев: так скажите государям вашим:

 • Я сотворил землю, и человека, и животных, которыя на лице земли, силою Моею великою, и мышцею Моею высокою, и отдам ее тому, кому Мне будет угодно.

 • И ныне Я отдал всю землю сию в руки Навуходоносору, царю Вавилонскому, чтобы работали ему, и зверей полевых Я отдал на служение ему.

 • И послужат ему все народы, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время земле его, ему самому, и послужат ему народы многие и цари великие.

 • Если-же какой либо народ и царство не послужат царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, то мечем и голодом Я накажу их, говорит Господь, доколе не погибнут от руки его.

 • А вы не слушайте лжепророков ваших и гадателей ваших, и сновидцев ваших, и волхвований ваших, и знахарей ваших, говорящих: „не будете служить царю Вавилонскому“,

 • Ибо ложь пророчествуют они вам, чтобы удалить вас с земли вашей, и извергнуть вас и погибнуть вам.

 • Если-же какой народ склонит выю свою под ярмо царя Вавилонского, и послужит ему, оставлю его на земле своей, говорит Господь, и будет обрабатывать ее и жить на ней.

 • И Седекии, царю Иудейскому, я говорил согласно со всеми словами сими так: склоните выи ваши под ярмо царя Вавилонского, и служите ему и народу его, и живы будете.

 • Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как сказал Господь народам, которые не хотели служить царю Вавилонскому?

 • Не слушайте слов пророков, говорящих вам: „не будете служить царю Вавилонскому“;

 • Ибо неправду они пророчествуют вам. Я не посылал их, говорит Господь, а они пророчествуют именем Моим неправду, чтобы погубить вас, и погибнете вы и пророки ваши, пророчествующие вам неправду и ложь.

 • Вам и всему народу сему и священникам я говорил: так говорит Господь: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам ложь и говорящих: „вот сосуды дома Господня возвратятся из Вавилона ныне скоро“, ибо ложь пророчествуют вам.

 • Не слушайте их, но служите царю Вавилонскому и будете живы. Зачем отдаете город сей на опустошение?

 • Если они – пророки, и у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Вседержителем, чтобы сосуды, оставшиеся в доме Господнем, и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон.

 • Ибо так говорит Господь Вседержитель о столбах, и об умывальнице, и о подножиях, и о прочих сосудах, оставшихся в городе сем,

 • Коих не взял Навуходоносор, царь Вавилонский, когда переселил Иехонию сына Иоакима, царя Иудейского, из Иерусалима в Вавилон и всех старейшин Иуды и Иерусалима.

 • Ибо так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем, и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме:

 • Они будут перенесены в Вавилон и там останутся до того дня, в который Я посещу их, говорит Господь, и повелю перенести их и возвратить на место сие.