Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть въ четве́ртое лѣ́то, ца́р­ст­ву­ю­щу седекі́и царю́ Иу́дину, въ пя́тый ме́сяцъ, рече́ ми Ана́нiа сы́нъ азо́ровъ лжи́вый проро́къ гаваони́тскiй въ дому́ Госпо́дни, предъ очи́ма жерце́въ и всѣ́хъ люді́й, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: сокруши́хъ яре́мъ царя́ Вавило́нска:
 • еще́ два́ лѣ́та дні́й, воз­вращу́ а́зъ на мѣ́сто сiе́ вся́ сосу́ды до́му Госпо́дня, я́же взя́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй от­ мѣ́ста сего́ и пренесе́ я́ до Вавило́на,
 • и Иехоні́ю сы́на Иоаки́мова царя́ Иу́дина, и все́ преселе́нiе Иу́дино в­ше́дшее въ Вавило́нъ воз­вращу́ въ мѣ́сто сiе́, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко сокрушу́ яре́мъ царя́ Вавило́нска.
 • И рече́ иеремі́а проро́къ ко Ана́нiи лжепроро́ку предъ очи́ма жерце́въ и предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й стоя́щихъ въ дому́ Госпо́дни,
 • и рече́ иеремі́а: по­и́стин­нѣ та́ко да сотвори́тъ Госпо́дь, да утверди́тъ Госпо́дь сло́во твое́, е́же ты́ прорица́еши, е́же воз­врати́ти сосу́ды до́му Госпо́дня и вся́ преселе́н­ныя изъ Вавило́на на мѣ́сто сiе́:
 • оба́че слы́шите сло́во сiе́, е́же а́зъ глаго́лю во у́шы ва́ши и во у́шы всѣ́хъ люді́й:
 • проро́цы, бы́в­шiи пре́жде мене́ и пре́жде ва́съ от­ вѣ́ка, прореко́ша на мно́ги зе́мли и на ца́р­ст­ва вели́ка о ра́ти и о погубле́нiи и о гла́дѣ:
 • проро́къ прорекі́й ми́ръ, при­­ше́дшу сло́ву позна́ютъ проро́ка, его́же посла́ и́мъ Госпо́дь въ вѣ́рѣ.
 • И взя́ Ана́нiа предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й кла́ды от­ вы́и иеремі́ины и сокруши́ я́.
 • И рече́ Ана́нiа предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й глаго́ля: си́це рече́ Госпо́дь: та́ко сокрушу́ яре́мъ навуходоно́сора царя́ Вавило́нска еще́ два́ лѣ́та дні́й со вы́и всѣ́хъ язы́ковъ. И отъи́де иеремі́а на пу́ть сво́й.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и, по сокруше́нiи Ана́нiинѣ кла́дъ со вы́и его́, глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ ко Ана́нiи глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь: кла́ды древя́ныя сокруши́лъ еси́ и сотвори́ши вмѣ́сто тѣ́хъ кла́ды желѣ́зны,
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: яре́мъ желѣ́зенъ воз­ложи́хъ на вы́и всѣ́хъ язы́ковъ, служи́ти навуходоно́сору царю́ Вавило́нску, и послу́жатъ ему́: ктому́ и звѣ́ри земны́я да́хъ ему́.
 • И рече́ иеремі́а проро́къ ко Ана́нiи: слы́ши, Ана́нiе: не посла́ тебе́ Госпо́дь, ты́ же сотвори́лъ еси́ люді́й си́хъ упова́ти на непра́вду.
 • Того́ ра́ди си́це рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ от­пущу́ тя от­ лица́ земли́, въ се́мъ лѣ́тѣ у́мреши, я́ко на Го́спода [Бо́га] глаго́лалъ еси́.
 • И у́мре Ана́нiа лжепроро́къ въ се́мъ лѣ́тѣ ме́сяца седма́го.
 • В тот же год, в начале царствования Седекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо царя Вавилонского;
 • через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон;
 • и Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит Господь; ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского.
 • И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем, –
 • и сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит сие Господь! да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие!
 • Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа:
 • пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор.
 • Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка.
 • Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил его.
 • И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через два года, сняв его с выи всех народов. И пошел Иеремия своею дорогою.
 • И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с выи пророка Иеремии:
 • иди и скажи Анании: так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых Я отдал ему.
 • И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно.
 • Посему так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу.
 • И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце.
 • В четвертый год царствования Седекии, царя Иудейского, в пятый месяц, сказал мне Анания, сын Азора, лжепророк из Гаваона, в доме Господнем, пред глазами священников и всего народа, так:

 • Так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев: Я сокрушил ярмо царя Вавилонского.

 • Чрез два года Я возвращу на сие место все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял с места сего и перенес их в Вавилон,

 • И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех переселенных Иудеев, вошедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского.

 • И сказал Иеремия пророк Анании лжепророку пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявшого в доме Господнем.

 • И сказал Иеремия: о, поистине да сотворит так Господь! да исполнит Господь слово твое, в котором ты предсказываешь о возвращении сосудов дома Господня и всех переселенных из Вавилона на место сие!

 • Только выслушайте слово сие, которое я говорю в слух ваш и в слух всего народа.

 • Пророки, бывшие прежде меня и прежде вас от века, предсказали многим землям и великим царствам войну, пагубу и голод.

 • Пророк, предсказавший мир, только когда сбывалось его слово, признается пророком, которого истинно послал им Господь.

 • И взял Анания пред глазами всего народа ярмо с выи Иеремии и сокрушил его.

 • И сказал Анания пред глазами всего народа: так говорит Господь: так Я сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, чрез два года с выи всех народов. И пошел Иеремия своим путем.

 • И было слово Господне к Иеремии, после того как Анания сокрушил ярмо с выи его, такое:

 • Иди и скажи Анании: так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное.

 • Ибо так говорит Господь: железное ярмо Я возложил на выи всех народов, чтобы служили Навуходоносору, царю Вавилонскому, и послужат ему; и даже зверей полевых Я отдал ему.

 • И сказал Иеремия пророку Анании: слушай, Анания! Господь не посылал тебя, а ты убеждаешь этот народ надеяться на неправду.

 • Посему так говорит Господь: вот Я удалю тебя с лица земли: в этом году ты умрешь, ибо ты вопреки Господу (Богу) говорил.

 • И умер Анания лжепророк в том же году, в седьмом месяце.

 • וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַהִיא, בְּרֵאשִׁית מַמְלֶכֶת צִדְקִיָּה מֶלֶךְ־יְהוּדָה, בִּשְׁנַת (בַּשָּׁנָה) הָרְבִעִית, בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי; אָמַר אֵלַי חֲנַנְיָה בֶן־עַזּוּר הַנָּבִיא אֲשֶׁר מִגִּבְעוֹן בְּבֵית יְהוָה, לְעֵינֵי הַכֹּהֲנִים וְכָל־הָעָם לֵאמֹר׃
 • כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר; שָׁבַרְתִּי אֶת־עֹל מֶלֶךְ בָּבֶל׃
 • בְּעוֹד שְׁנָתַיִם יָמִים, אֲנִי מֵשִׁיב אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה, אֶת־כָּל־כְּלֵי בֵּית יְהוָה; אֲשֶׁר לָקַח נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּה, וַיְבִיאֵם בָּבֶל׃
 • וְאֶת־יְכָנְיָה בֶן־יְהוֹיָקִים מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־כָּל־גָּלוּת יְהוּדָה הַבָּאִים בָּבֶלָה, אֲנִי מֵשִׁיב אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה נְאֻם־יְהוָה; כִּי אֶשְׁבֹּר, אֶת־עֹל מֶלֶךְ בָּבֶל׃
 • וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא, אֶל־חֲנַנְיָה הַנָּבִיא; לְעֵינֵי הַכֹּהֲנִים וּלְעֵינֵי כָל־הָעָם, הָעֹמְדִים בְּבֵית יְהוָה׃
 • וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא, אָמֵן כֵּן יַעֲשֶׂה יְהוָה; יָקֵם יְהוָה אֶת־דְּבָרֶיךָ, אֲשֶׁר נִבֵּאתָ, לְהָשִׁיב כְּלֵי בֵית־יְהוָה וְכָל־הַגּוֹלָה, מִבָּבֶל אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה׃
 • אַךְ־שְׁמַע־נָא הַדָּבָר הַזֶּה, אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר בְּאָזְנֶיךָ; וּבְאָזְנֵי כָּל־הָעָם׃
 • הַנְּבִיאִים, אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנַי וּלְפָנֶיךָ מִן־הָעוֹלָם; וַיִּנָּבְאוּ אֶל־אֲרָצוֹת רַבּוֹת וְעַל־מַמְלָכוֹת גְּדֹלוֹת, לְמִלְחָמָה וּלְרָעָה וּלְדָבֶר׃
 • הַנָּבִיא אֲשֶׁר יִנָּבֵא לְשָׁלוֹם; בְּבֹא דְּבַר הַנָּבִיא, יִוָּדַע הַנָּבִיא, אֲשֶׁר־שְׁלָחוֹ יְהוָה בֶּאֱמֶת׃
 • וַיִּקַּח חֲנַנְיָה הַנָּבִיא אֶת־הַמּוֹטָה, מֵעַל צַוַּאר יִרְמְיָה הַנָּבִיא; וַיִּשְׁבְּרֵהוּ׃
 • וַיֹּאמֶר חֲנַנְיָה לְעֵינֵי כָל־הָעָם לֵאמֹר, כֹּה אָמַר יְהוָה, כָּכָה אֶשְׁבֹּר אֶת־עֹל נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל, בְּעוֹד שְׁנָתַיִם יָמִים, מֵעַל־צַוַּאר כָּל־הַגּוֹיִם; וַיֵּלֶךְ יִרְמְיָה הַנָּבִיא לְדַרְכּוֹ׃ פ
 • וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָה; אַחֲרֵי שְׁבוֹר חֲנַנְיָה הַנָּבִיא אֶת־הַמּוֹטָה, מֵעַל, צַוַּאר יִרְמְיָה הַנָּבִיא לֵאמֹר׃
 • הָלוֹךְ וְאָמַרְתָּ אֶל־חֲנַנְיָה לֵאמֹר, כֹּה אָמַר יְהוָה, מוֹטֹת עֵץ שָׁבָרְתָּ; וְעָשִׂיתָ תַחְתֵּיהֶן מֹטוֹת בַּרְזֶל׃
 • כִּי כֹה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, עֹל בַּרְזֶל נָתַתִּי עַל־צַוַּאר כָּל־הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה, לַעֲבֹד אֶת־נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל וַעֲבָדֻהוּ; וְגַם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֶה נָתַתִּי לוֹ׃
 • וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא אֶל־חֲנַנְיָה הַנָּבִיא שְׁמַע־נָא חֲנַנְיָה; לֹא־שְׁלָחֲךָ יְהוָה, וְאַתָּה, הִבְטַחְתָּ אֶת־הָעָם הַזֶּה עַל־שָׁקֶר׃
 • לָכֵן, כֹּה אָמַר יְהוָה, הִנְנִי מְשַׁלֵּחֲךָ, מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה; הַשָּׁנָה אַתָּה מֵת, כִּי־סָרָה דִבַּרְתָּ אֶל־יְהוָה׃
 • וַיָּמָת חֲנַנְיָה הַנָּבִיא בַּשָּׁנָה הַהִיא; בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי׃ פ
 • Ошол эле жылы, Жєйєт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын алгачкы жылдарында, падышачылыгынын тљртєнчє жылынын бешинчи айында Гибондон чыккан пайгамбар – Азур уулу Ханания мага Тењир єйєндљ, ыйык кызмат кылуучулардын жана бєт элдин кљз алдында мындай деди:
 • «Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир мындай дейт: “Бабыл падышасынын моюнтуругун кыйратам.
 • Эки жылдан кийин Мен бул жерге Бабыл падышасы Небухаданасар бул жерден Бабылга алып кеткен Тењир єйєнєн идиштеринин баарын кайра алып келем.
 • Жєйєт падышасы Жайаким уулу Жайахинди жана Бабылга туткундалып кеткен бєт жєйєт элин бул жерге кайра алып келем, – дейт Тењир. – Анткени Бабыл падышасынын моюнтуругун кыйратам”».
 • Ошондо Жеремия пайгамбар Тењир єйєндљ турган ыйык кызмат кылуучулардын кљз алдында жана бєт элдин кљз алдында Ханания пайгамбарга айтты:
 • Жеремия пайгамбар мындай деди: «Оомийин, Тењир муну ошондой кылсын! Тењир єйєнєн идиштери менен бєт туткундардын Бабылдан бул жерге кайра келиши тууралуу пайгамбарчылык кылып айткан сенин сљздљрєњдє Тењир иш жєзєнљ ашырсын!
 • Бирок бул сљздє угуп ал, мен аны сага жана бєт элге угуза айтам:
 • Менден мурунку жана сенден мурунку пайгамбарлар кљп жерлерге жана улуу падышачылыктарга согуш, алаамат, жугуштуу оору болорун алдын ала айтып келишкен.
 • Эгерде кайсы бир пайгамбар тынчтык болорун алдын ала айткан болсо, анда ошол пайгамбардын айткан сљзє орундалганда гана аны чыны менен Тењир жиберген пайгамбар деп эсептешкен».
 • Ошондо Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнунан моюнтурукту чечип алып, талкалап салды.
 • Ханания бєт элдин кљз алдында мына бул сљздљрдє айтты: «Тењир мындай дейт: “Эки жылдан кийин бєт элдердин мойнунан Бабыл падышасы Небухаданасар салган моюнтурукту чечип алып, так ушундай кылып талкалайм”». Анан Жеремия љз жолу менен кетти.
 • Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнундагы моюнтурукту талкалап салгандан кийин, Жеремияга Тењирден мындай сљз болду:
 • «Бар, Хананияга айт: Тењир мындай дейт де: “Сен жыгач моюнтурукту талкалап салдыњ, эми анын ордуна темир моюнтурук жасайсыњ”.
 • Анткени Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: “Бабыл падышасы Небухаданасарга кызмат кылдырыш єчєн, ушул элдердин баарынын мойнуна темир моюнтурук салам, ошондо алар ага кызмат кылышат, атєгєл, Мен ага талаа жырткычтарын да бердим”».
 • Ошондо Жеремия пайгамбар Ханания пайгамбарга мындай деди: «Кулак сал, Ханания. Сени Тењир жиберген эмес, сен болсо бул элди жалган ємєттљндєрєп жатасыњ.
 • Ошондуктан Тењир мындай дейт: “Мына, Мен сени жер бетинен жок кылам. Сен ушул эле жылы љлљсєњ, анткени сен Тењирге каршы сєйлљдєњ”».
 • Ханания пайгамбар ошол эле жылы, жетинчи айда љлдє.