Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть въ четве́ртое лѣ́то, ца́р­ст­ву­ю­щу седекі́и царю́ Иу́дину, въ пя́тый ме́сяцъ, рече́ ми Ана́нiа сы́нъ азо́ровъ лжи́вый проро́къ гаваони́тскiй въ дому́ Госпо́дни, предъ очи́ма жерце́въ и всѣ́хъ люді́й, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: сокруши́хъ яре́мъ царя́ Вавило́нска:
 • еще́ два́ лѣ́та дні́й, воз­вращу́ а́зъ на мѣ́сто сiе́ вся́ сосу́ды до́му Госпо́дня, я́же взя́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй от­ мѣ́ста сего́ и пренесе́ я́ до Вавило́на,
 • и Иехоні́ю сы́на Иоаки́мова царя́ Иу́дина, и все́ преселе́нiе Иу́дино в­ше́дшее въ Вавило́нъ воз­вращу́ въ мѣ́сто сiе́, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко сокрушу́ яре́мъ царя́ Вавило́нска.
 • И рече́ иеремі́а проро́къ ко Ана́нiи лжепроро́ку предъ очи́ма жерце́въ и предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й стоя́щихъ въ дому́ Госпо́дни,
 • и рече́ иеремі́а: по­и́стин­нѣ та́ко да сотвори́тъ Госпо́дь, да утверди́тъ Госпо́дь сло́во твое́, е́же ты́ прорица́еши, е́же воз­врати́ти сосу́ды до́му Госпо́дня и вся́ преселе́н­ныя изъ Вавило́на на мѣ́сто сiе́:
 • оба́че слы́шите сло́во сiе́, е́же а́зъ глаго́лю во у́шы ва́ши и во у́шы всѣ́хъ люді́й:
 • проро́цы, бы́в­шiи пре́жде мене́ и пре́жде ва́съ от­ вѣ́ка, прореко́ша на мно́ги зе́мли и на ца́р­ст­ва вели́ка о ра́ти и о погубле́нiи и о гла́дѣ:
 • проро́къ прорекі́й ми́ръ, при­­ше́дшу сло́ву позна́ютъ проро́ка, его́же посла́ и́мъ Госпо́дь въ вѣ́рѣ.
 • И взя́ Ана́нiа предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й кла́ды от­ вы́и иеремі́ины и сокруши́ я́.
 • И рече́ Ана́нiа предъ очи́ма всѣ́хъ люді́й глаго́ля: си́це рече́ Госпо́дь: та́ко сокрушу́ яре́мъ навуходоно́сора царя́ Вавило́нска еще́ два́ лѣ́та дні́й со вы́и всѣ́хъ язы́ковъ. И отъи́де иеремі́а на пу́ть сво́й.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и, по сокруше́нiи Ана́нiинѣ кла́дъ со вы́и его́, глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ ко Ана́нiи глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь: кла́ды древя́ныя сокруши́лъ еси́ и сотвори́ши вмѣ́сто тѣ́хъ кла́ды желѣ́зны,
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: яре́мъ желѣ́зенъ воз­ложи́хъ на вы́и всѣ́хъ язы́ковъ, служи́ти навуходоно́сору царю́ Вавило́нску, и послу́жатъ ему́: ктому́ и звѣ́ри земны́я да́хъ ему́.
 • И рече́ иеремі́а проро́къ ко Ана́нiи: слы́ши, Ана́нiе: не посла́ тебе́ Госпо́дь, ты́ же сотвори́лъ еси́ люді́й си́хъ упова́ти на непра́вду.
 • Того́ ра́ди си́це рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ от­пущу́ тя от­ лица́ земли́, въ се́мъ лѣ́тѣ у́мреши, я́ко на Го́спода [Бо́га] глаго́лалъ еси́.
 • И у́мре Ана́нiа лжепроро́къ въ се́мъ лѣ́тѣ ме́сяца седма́го.
 • В тот же год, в начале царствования Седекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо царя Вавилонского;
 • через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон;
 • и Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит Господь; ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского.
 • И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем, –
 • и сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит сие Господь! да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие!
 • Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа:
 • пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор.
 • Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка.
 • Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил его.
 • И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через два года, сняв его с выи всех народов. И пошел Иеремия своею дорогою.
 • И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с выи пророка Иеремии:
 • иди и скажи Анании: так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых Я отдал ему.
 • И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно.
 • Посему так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу.
 • И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце.
 • 35:1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ εἶπέν μοι Ανανιας υἱὸς Αζωρ ὁ ψευδο­προ­φήτης ὁ ἀπο­̀ Γαβαων ἐν οἴκῳ κυρίου κατ᾿ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παν­τὸς τοῦ λαοῦ λέγων
 • 35:2οὕτως εἶπεν κύριος συν­έτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος
 • 35:3ἔτι δύο ἔτη ἡμερῶν ἐγὼ ἀπο­στρέψω εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰ σκεύ­η οἴκου κυρίου
 • 35:4καὶ Ιεχονιαν καὶ τὴν ἀπο­ικίαν Ιουδα ὅτι συν­τρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος
 • 35:5καὶ εἶπεν Ιερεμιας προ­̀ς Ανανιαν κατ᾿ ὀφθαλμοὺς παν­τὸς τοῦ λαοῦ καὶ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων τῶν ἑστηκότων ἐν οἴκῳ κυρίου
 • 35:6καὶ εἶπεν Ιερεμιας ἀληθῶς οὕτω ποιήσαι κύριος στήσαι τὸν λόγον σου ὃν σὺ προ­φητεύ­εις τοῦ ἐπι­στρέψαι τὰ σκεύ­η οἴκου κυρίου καὶ πᾶσαν τὴν ἀπο­ικίαν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον
 • 35:7πλη­̀ν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ εἰς τὰ ὦτα παν­τὸς τοῦ λαοῦ
 • 35:8οἱ προ­φῆται οἱ γεγονότες προ­́τεροί μου καὶ προ­́τεροι ὑμῶν ἀπο­̀ τοῦ αἰῶνος καὶ ἐπρο­φήτευσαν ἐπι­̀ γῆς πολλῆς καὶ ἐπι­̀ βασιλείας μεγά­λας εἰς πόλεμον
 • 35:9ὁ προ­φήτης ὁ προ­φητεύ­σας εἰς εἰρήνην ἐλθόν­τος τοῦ λόγου γνώσον­ται τὸν προ­φήτην ὃν ἀπέστειλεν αὐτοῖς κύριος ἐν πίστει
 • 35:10καὶ ἔλαβεν Ανανιας ἐν ὀφθαλμοῖς παν­τὸς τοῦ λαοῦ τοὺς κλοι­οὺς ἀπο­̀ τοῦ τραχήλου Ιερεμιου καὶ συν­έτριψεν αὐτούς
 • 35:11καὶ εἶπεν Ανανιας κατ᾿ ὀφθαλμοὺς παν­τὸς τοῦ λαοῦ λέγων οὕτως εἶπεν κύριος οὕτως συν­τρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος ἀπο­̀ τραχήλων πάν­των τῶν ἐθνῶν καὶ ᾤχετο Ιερεμιας εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
 • 35:12καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ιερεμιαν μετὰ τὸ συν­τρῖψαι Ανανιαν τοὺς κλοι­οὺς ἀπο­̀ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ λέγων
 • 35:13βάδιζε καὶ εἰπὸν προ­̀ς Ανανιαν λέγων οὕτως εἶπεν κύριος κλοι­οὺς ξυλίνους συν­έτριψας καὶ ποιήσω ἀν­τ᾿ αὐτῶν κλοι­οὺς σιδηροῦς
 • 35:14ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος ζυγὸν σιδηροῦν ἔθηκα ἐπι­̀ τὸν τράχηλον πάν­των τῶν ἐθνῶν ἐργάζεσθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος
 • 35:15καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ Ανανια οὐκ ἀπέσταλκέν σε κύριος καὶ πεποιθέναι ἐποίησας τὸν λαὸν τοῦτον ἐπ᾿ ἀδίκῳ
 • 35:16δια­̀ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω σε ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς γῆς τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἀπο­θανῇ
 • 35:17καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ