Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • А҆́ще ѿпꙋ́ститъ мꙋ́жъ женꙋ̀ свою̀, и҆ ѿи́детъ ѿ негѡ̀ и҆ бꙋ́детъ мꙋ́жꙋ и҆но́мꙋ, є҆да̀ возвраща́ющисѧ возврати́тсѧ къ немꙋ̀ па́ки; є҆да̀ непоро́чна бꙋ́детъ и҆ неѡскверне́на жена̀ та̀; Ты́ же соблꙋди́ла є҆сѝ съ па́стырьми мно́гими, и҆ возвраща́ласѧ є҆сѝ {Є҆вр.: ѻ҆ба́че ѡ҆брати́сѧ.} ко мнѣ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Воздви́гни ѻ҆́чи твоѝ на правотꙋ̀ и҆ ви́ждь, гдѣ̀ не смѣси́ласѧ є҆сѝ; На пꙋте́хъ сидѣ́ла є҆сѝ а҆́ки вра́на ѡ҆со́бѧщаѧсѧ и҆ ѡ҆скверни́ла є҆сѝ зе́млю въ любодѣѧ́нїихъ и҆ въ лꙋка́вствѣхъ твои́хъ,
 • и҆ и҆мѣ́ла є҆сѝ па́стырей мно́гихъ въ претыка́нїе себѣ̀ {Є҆вр.: сеѧ̀ ра́ди вины̀ ᲂу҆дє́ржаны сꙋ́ть ка̑пли дождє́вныѧ, и҆ до́ждь вече́рнїй не бы́сть.}: лицѐ жены̀ блꙋдни́цы бы́сть тебѣ̀, не хотѣ́ла є҆сѝ постыдѣ́тисѧ ко всѣ̑мъ.
 • Не а҆́ки ли до́момъ менѐ нарекла̀ є҆сѝ и҆ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ вожде́мъ дѣ́вства твоегѡ̀;
 • є҆да̀ пребꙋ́детъ во вѣ́къ, и҆лѝ сохрани́тсѧ въ побѣ́дꙋ; Сїѧ̑ глаго́лала є҆сѝ, и҆ сотвори́ла є҆сѝ ѕла̑ѧ, и҆ возмогла̀ є҆сѝ.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀ во дни̑ і҆ѡсі́и царѧ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, ꙗ҆̀же сотвори́ ми до́мъ і҆и҃левъ; поидо́ша на всѧ́кꙋ го́рꙋ высо́кꙋ и҆ под̾ всѧ́ко дре́во ли́ствѧно и҆ соблꙋди́ша та́мѡ.
 • И҆ реко́хъ повнегда̀ прелюбодѣ́йствовати є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ си́хъ: ко мнѣ̀ ѡ҆брати́сѧ. И҆ не ѡ҆брати́сѧ. И҆ ви́дѣ престꙋпле́нїе є҆гѡ̀ престꙋ́пница і҆ꙋде́а сестра̀ є҆гѡ̀.
 • И҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ всѣ́хъ (и҆з̾ѡбличе́нъ є҆́сть), въ ни́хже ꙗ҆́тъ бы́сть, въ ни́хже любодѣ́йствова до́мъ і҆и҃левъ: сегѡ̀ ра́ди ѿпꙋсти́хъ и҆̀ и҆ да́хъ є҆мꙋ̀ кни́гꙋ распꙋ́стнꙋю въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀. Ѻ҆ба́че не ᲂу҆боѧ́сѧ престꙋ́пница і҆ꙋде́а (сестра̀ є҆гѡ̀), но и҆́де и҆ соблꙋди́ла є҆́сть и҆ та̀:
 • и҆ бы́сть ни во что̀ блꙋ́дъ є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆сквернѝ зе́млю, и҆ соблꙋди́ла є҆́сть съ ка́менемъ и҆ со дре́вомъ.
 • И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀ престꙋ́пница сестра̀ є҆ѧ̀ і҆ꙋде́а ѿ всегѡ̀ се́рдца своегѡ̀, но во лжѝ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: ѡ҆правда̀ дꙋ́шꙋ свою̀ ѿстꙋ́пница і҆и҃ль, па́че престꙋ́пницы і҆ꙋде́и:
 • и҆дѝ, и҆ прочтѝ словеса̀ та̑ къ сѣ́верꙋ, и҆ рече́ши: ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀, до́ме і҆и҃левъ, речѐ гдⷭ҇ь: и҆ не ᲂу҆тверждꙋ̀ лица̀ моегѡ̀ на ва́съ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ а҆́зъ є҆́смь, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ не прогнѣ́ваюсѧ на вы̀ во вѣ́ки.
 • Ѻ҆ба́че вѣ́ждь беззако́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ въ гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ престꙋпи́ла є҆сѝ, и҆ расточи́ла є҆сѝ пꙋти̑ твоѧ̑ чꙋжди̑мъ под̾ всѧ́кимъ дре́вомъ ли́ствѧнымъ, гла́са же моегѡ̀ не послꙋ́шала є҆сѝ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Ѡ҆брати́тесѧ, сы́нове ѿстꙋпи́вшїи, гл҃етъ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ воз̾ѡблада́ю ва́ми и҆ поимꙋ́ вы є҆ди́наго ѿ гра́да и҆ двꙋ́хъ ѿ пле́мене, и҆ введꙋ̀ ва́съ въ сїѡ́нъ
 • и҆ да́мъ ва́мъ па̑стыри по срⷣцꙋ моемꙋ̀, и҆ ᲂу҆пасꙋ́тъ ва́съ ра́зꙋмомъ и҆ ᲂу҆че́нїемъ.
 • И҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ ᲂу҆мно́житесѧ и҆ возрасте́те на землѝ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, во дни̑ ѡ҆́ны не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: кївѡ́тъ завѣ́та ст҃а́гѡ і҆и҃лева: не взы́детъ на се́рдце, ни воспомѧне́тсѧ, нижѐ посѣти́тсѧ, нижѐ сотвори́тсѧ ктомꙋ̀.
 • Во дни̑ ѡ҆́ны нарекꙋ́тъ і҆ерⷭ҇ли́ма прⷭ҇то́лъ гдⷭ҇ень, и҆ соберꙋ́тсѧ къ немꙋ̀ всѝ ꙗ҆зы́цы во и҆́мѧ гдⷭ҇не во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ не по́йдꙋтъ ктомꙋ̀ в̾слѣ́дъ похоте́й се́рдца своегѡ̀ ѕлѣ́йшагѡ.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ прїи́детъ до́мъ і҆ꙋ́динъ ко до́мꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ по́йдꙋтъ вкꙋ́пѣ ѿ землѝ сѣ́верныѧ и҆ ѿ всѣ́хъ стра́нъ къ землѝ, ю҆́же да́хъ въ наслѣ́дїе ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ.
 • А҆́зъ же рѣ́хъ: да бꙋ́детъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ положꙋ́ тѧ въ ча̑да и҆ да́мъ тебѣ̀ зе́млю и҆збра́ннꙋю, достоѧ́нїе бг҃а Вседержи́телѧ ꙗ҆зы́кѡвъ: и҆ реко́хъ: ѻ҆ц҃е́мъ нарече́те мѧ̀ и҆ ѿ менє̀ не ѿвратите́сѧ.
 • Ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже ѿверга́етсѧ жена̀ сожи́телѧ своегѡ̀, та́кѡ ѿве́ржесѧ ѿ менє̀ до́мъ і҆и҃левъ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Гла́съ и҆з̾ ᲂу҆сте́нъ слы́шанъ бы́сть пла́ча и҆ моле́нїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, ꙗ҆́кѡ беззако́нноваша въ пꙋте́хъ свои́хъ, забы́ша гдⷭ҇а бг҃а ст҃а́го своего̀.
 • Возврати́тесѧ, сы́нове возвраща́ющїисѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ сокрꙋшє́нїѧ ва̑ша. Сѐ, рабѝ мы̀ бꙋ́демъ тебѣ̀, ты́ бо є҆сѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.
 • И҆́стиннѡ лжи́ви бы́ша хо́лми и҆ мно́жество го́ръ, то́кмѡ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ спⷭ҇нїе і҆и҃лево.
 • Стꙋ́дъ же поѧдѐ трꙋды̀ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, ѿ ю҆́ности на́шеѧ, ѻ҆́вцы и҆́хъ и҆ тельцы̀ и҆́хъ, и҆ сы́ны и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ.
 • Оу҆снꙋ́хомъ въ постыдѣ́нїи на́шемъ, и҆ покры̀ на́съ безче́стїе на́ше, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ согрѣши́хомъ, мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши, ѿ ю҆́ности на́шеѧ да́же до сегѡ̀ днѐ, и҆ не послꙋ́шахомъ гла́са гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ.
 • Говорят: «если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?» А ты со многими любовниками блудодействовала, – и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь.
 • Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим.
 • За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.
 • Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!
 • Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать его в Себе?» Вот, что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем.
 • Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала.
 • И после того, как она все это делала, Я говорил: «возвратись ко Мне»; но она не возвратилась; и видела это вероломная сестра ее Иудея.
 • И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала.
 • И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом.
 • Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь.
 • И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея.
 • Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать.
 • Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь.
 • Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион.
 • И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.
 • И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет.
 • В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего.
 • В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.
 • И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня.
 • Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь.
 • Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего.
 • Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
 • Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилево!
 • От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их.
 • Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, – мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего.
 • 有 话 说 , 人 若 休 妻 , 妻 离 他 而 去 , 作 了 别 人 的 妻 , 前 夫 岂 能 再 收 回 她 来 。 若 收 回 她 来 , 那 地 岂 不 是 大 大 玷 污 了 麽 。 但 你 和 许 多 亲 爱 的 行 邪 淫 , 还 可 以 归 向 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 你 向 净 光 的 高 处 举 目 观 看 , 你 在 何 处 没 有 淫 行 呢 。 你 坐 在 道 旁 等 候 , 好 像 阿 拉 伯 人 在 旷 野 埋 伏 一 样 , 并 且 你 的 淫 行 邪 恶 玷 污 了 全 地 。
 • 因 此 甘 霖 停 止 , 春 ( 原 文 作 晚 ) 雨 不 降 。 你 还 是 有 娼 妓 之 脸 , 不 顾 羞 耻 。
 • 从 今 以 后 , 你 岂 不 向 我 呼 叫 说 , 我 父 阿 , 你 是 我 幼 年 的 恩 主 。
 • 耶 和 华 岂 永 远 怀 怒 , 存 留 到 底 麽 。 看 哪 , 你 又 发 恶 言 又 行 坏 事 , 随 自 己 的 私 意 而 行 ( 或 作 你 虽 这 样 说 还 是 行 恶 放 纵 欲 心 ) 。
 • 约 西 亚 王 在 位 的 时 候 , 耶 和 华 又 对 我 说 , 背 道 的 以 色 列 所 行 的 , 你 看 见 没 有 。 她 上 各 高 山 , 在 各 青 翠 树 下 行 淫 。
 • 她 行 这 些 事 以 后 , 我 说 她 必 归 向 我 , 她 却 不 归 向 我 。 她 奸 诈 的 妹 妹 犹 大 也 看 见 了 。
 • 背 道 的 以 色 列 行 淫 , 我 为 这 缘 故 给 她 休 书 休 她 。 我 看 见 她 奸 诈 的 妹 妹 犹 大 , 还 不 惧 怕 , 也 去 行 淫 。
 • 因 以 色 列 轻 忽 了 她 的 淫 乱 , 和 石 头 木 头 行 淫 , 地 就 被 玷 污 了 。
 • 虽 有 这 一 切 的 事 , 她 奸 诈 的 妹 妹 犹 大 还 不 一 心 归 向 我 , 不 过 是 假 意 归 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 背 道 的 以 色 列 比 奸 诈 的 犹 大 还 显 为 义 。
 • 你 去 向 北 方 宣 告 说 , 耶 和 华 说 , 背 道 的 以 色 列 阿 , 回 来 吧 。 我 必 不 怒 目 看 你 们 。 因 为 我 是 慈 爱 的 , 我 必 不 永 远 存 怒 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 只 要 承 认 你 的 罪 孽 , 就 是 你 违 背 耶 和 华 你 的 神 , 在 各 青 翠 树 下 向 别 神 东 奔 西 跑 , 没 有 听 从 我 的 话 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 背 道 的 儿 女 阿 , 回 来 吧 。 因 为 我 作 你 们 的 丈 夫 , 并 且 我 必 将 你 们 从 一 城 取 一 人 , 从 一 族 取 两 人 , 带 到 锡 安 。
 • 我 也 必 将 合 我 心 的 牧 者 赐 给 你 们 。 他 们 必 以 知 识 和 智 慧 牧 养 你 们 。
 • 耶 和 华 说 , 你 们 在 国 中 生 养 众 多 。 当 那 些 日 子 , 人 必 不 再 提 说 耶 和 华 的 约 柜 , 不 追 想 , 不 记 念 , 不 觉 缺 少 , 也 不 再 制 造 。
 • 那 时 , 人 必 称 耶 路 撒 冷 为 耶 和 华 的 宝 座 。 万 国 必 到 耶 路 撒 冷 , 在 耶 和 华 立 名 的 地 方 聚 集 。 他 们 必 不 再 随 从 自 己 顽 梗 的 恶 心 行 事 。
 • 当 那 些 日 子 , 犹 大 家 要 和 以 色 列 家 同 行 , 从 北 方 之 地 一 同 来 到 我 赐 给 你 们 列 祖 为 业 之 地 。
 • 我 说 , 我 怎 样 将 你 安 置 在 儿 女 之 中 , 赐 给 你 美 地 , 就 是 万 国 中 肥 美 的 产 业 。 我 又 说 , 你 们 必 称 我 为 父 , 也 不 再 转 去 不 跟 从 我 。
 • 以 色 列 家 , 你 们 向 我 行 诡 诈 , 真 像 妻 子 行 诡 诈 离 开 他 丈 夫 一 样 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 在 净 光 的 高 处 听 见 人 声 , 就 是 以 色 列 人 哭 泣 恳 求 之 声 , 乃 因 他 们 走 弯 曲 之 道 , 忘 记 耶 和 华 他 们 的 神 。
 • 你 们 这 背 道 的 儿 女 阿 , 回 来 吧 。 我 要 医 治 你 们 背 道 的 病 。 看 哪 , 我 们 来 到 你 这 里 , 因 你 是 耶 和 华 我 们 的 神 。
 • 仰 望 从 小 山 或 从 大 山 的 喧 囔 中 得 帮 助 , 真 是 枉 然 的 。 以 色 列 得 救 , 诚 然 在 乎 耶 和 华 我 们 的 神 。
 • 从 我 们 幼 年 以 来 , 那 可 耻 的 偶 像 将 我 们 列 祖 所 劳 碌 得 来 的 羊 群 , 牛 群 , 和 他 们 的 儿 女 都 吞 吃 了 。
 • 我 们 在 羞 耻 中 躺 卧 吧 。 愿 惭 愧 将 我 们 遮 盖 。 因 为 从 立 国 ( 原 文 作 幼 年 ) 以 来 , 我 们 和 我 们 的 列 祖 常 常 得 罪 耶 和 华 我 们 的 神 , 没 有 听 从 耶 和 华 我 们 神 的 话 。