Скрыть
Церковнославянский (рус)
А́ще от­пу́ститъ му́жъ жену́ свою́, и отъи́детъ от­ него́ и бу́детъ му́жу ино́му, еда́ воз­враща́ющися воз­врати́т­ся къ нему́ па́ки? еда́ непоро́чна бу́детъ и неоскверне́на жена́ та́? Ты́ же соблуди́ла еси́ съ па́стырьми мно́гими, и воз­враща́лася еси́ {Евр.: оба́че обрати́ся.} ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
Воздви́гни о́чи тво­и́ на правоту́ и ви́ждь, гдѣ́ не смѣси́лася еси́? На путе́хъ сидѣ́ла еси́ а́ки вра́на осо́бящаяся и оскверни́ла еси́ зе́млю въ любо­дѣя́нiихъ и въ лука́в­ст­вѣхъ тво­и́хъ,
и имѣ́ла еси́ па́стырей мно́гихъ въ претыка́нiе себѣ́ {Евр.: сея́ ра́ди вины́ уде́ржаны су́ть ка́пли дожде́вныя, и до́ждь вече́рнiй не бы́сть.}: лице́ жены́ блудни́цы бы́сть тебѣ́, не хотѣ́ла еси́ постыдѣ́тися ко всѣ́мъ.
Не а́ки ли до́момъ мене́ нарекла́ еси́ и Отце́мъ и вожде́мъ дѣ́в­ст­ва тво­его́?
еда́ пребу́детъ во вѣ́къ, или́ сохрани́т­ся въ побѣ́ду? Сiя́ глаго́лала еси́, и сотвори́ла еси́ зла́я, и воз­могла́ еси́.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́ во дни́ Иосі́и царя́: ви́дѣлъ ли еси́, я́же сотвори́ ми до́мъ Изра́илевъ? по­идо́ша на вся́ку го́ру высо́ку и подъ вся́ко дре́во ли́­ст­вяно и соблуди́ша та́мо.
И реко́хъ по внегда́ прелюбо­дѣ́й­ст­вовати ему́ во всѣ́хъ си́хъ: ко мнѣ́ обрати́ся. И не обрати́ся. И ви́дѣ преступле́нiе его́ престу́пница Иуде́а сестра́ его́.
И ви́дѣхъ, я́ко от­ всѣ́хъ [изобличе́нъ е́сть], въ ни́хже я́тъ бы́сть, въ ни́хже любо­дѣ́й­ст­вова до́мъ Изра́илевъ: сего́ ра́ди от­пусти́хъ и́ и да́хъ ему́ кни́гу распу́стную въ ру́цѣ его́. Оба́че не убоя́ся престу́пница Иуде́а [сестра́ его́], но и́де и соблуди́ла е́сть и та́:
и бы́сть ни во что́ блу́дъ ея́, и оскверни́ зе́млю, и соблуди́ла е́сть съ ка́менемъ и со дре́вомъ.
И во всѣ́хъ си́хъ не обрати́ся ко мнѣ́ престу́пница сестра́ ея́ Иуде́а от­ всего́ се́рдца сво­его́, но во лжи́, рече́ Госпо́дь.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: оправда́ ду́шу свою́ от­сту́пница Изра́иль, па́че престу́пницы Иуде́и:
иди́, и прочти́ словеса́ та́ къ сѣ́веру, и рече́ши: обрати́ся ко мнѣ́, до́ме Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь: и не утвержду́ лица́ мо­его́ на ва́съ, я́ко ми́лостивъ а́зъ е́смь, рече́ Госпо́дь, и не прогнѣ́ваюся на вы́ во вѣ́ки.
Оба́че вѣ́ждь беззако́нiе твое́, я́ко въ Го́спода Бо́га тво­его́ преступи́ла еси́, и расточи́ла еси́ пути́ твоя́ чужди́мъ подъ вся́кимъ дре́вомъ ли́­ст­вянымъ, гла́са же мо­его́ не послу́шала еси́, рече́ Госпо́дь.
Обрати́теся, сы́нове от­ступи́в­шiи, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко а́зъ воз­облада́ю ва́ми и по­иму́ вы еди́наго от­ гра́да и дву́хъ от­ пле́мене, и введу́ ва́съ въ Сiо́нъ
и да́мъ ва́мъ па́стыри по се́рдцу мо­ему́, и упасу́тъ ва́съ ра́зумомъ и уче́нiемъ.
И бу́детъ, егда́ умно́житеся и воз­расте́те на земли́, глаго́летъ Госпо́дь, во дни́ о́ны не реку́тъ ктому́: киво́тъ завѣ́та свята́го Изра́илева: не взы́детъ на се́рдце, ни воспомяне́т­ся, ниже́ посѣти́т­ся, ниже́ сотвори́т­ся ктому́.
Во дни́ о́ны нареку́тъ Иерусали́ма престо́лъ Госпо́день, и соберу́т­ся къ нему́ вси́ язы́цы во и́мя Госпо́дне во Иерусали́мъ, и не по́йдутъ ктому́ вслѣ́дъ похоте́й се́рдца сво­его́ злѣ́йшаго.
Во дне́хъ тѣ́хъ прiи́детъ до́мъ Иу́динъ ко до́му Изра́илеву, и по́йдутъ вку́пѣ от­ земли́ сѣ́верныя и от­ всѣ́хъ стра́нъ къ земли́, ю́же да́хъ въ наслѣ́дiе отце́мъ и́хъ.
А́зъ же рѣ́хъ: да бу́детъ, Го́споди, я́ко положу́ тя въ ча́да и да́мъ тебѣ́ зе́млю избра́н­ную, достоя́нiе Бо́га Вседержи́теля язы́ковъ: и реко́хъ: Отце́мъ нарече́те мя́ и от­ мене́ не от­вратите́ся.
Оба́че я́коже от­верга́ет­ся жена́ сожи́теля сво­его́, та́ко от­ве́ржеся от­ мене́ до́мъ Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь.
Гла́съ изъ усте́нъ слы́шанъ бы́сть пла́ча и моле́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко беззако́н­новаша въ путе́хъ сво­и́хъ, забы́ша Го́спода Бо́га свята́го сво­его́.
Возврати́теся, сы́нове воз­враща́ющiися, и исцѣлю́ сокруше́нiя ва́ша. Се́, раби́ мы́ бу́демъ тебѣ́, ты́ бо еси́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ.
И́стин­но лжи́ви бы́ша хо́лми и мно́же­с­т­во го́ръ, то́кмо Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ спасе́нiе Изра́илево.
Сту́дъ же пояде́ труды́ оте́цъ на́шихъ, от­ ю́ности на́­шея, о́вцы и́хъ и телцы́ и́хъ, и сы́ны и́хъ и дще́ри и́хъ.
Усну́хомъ въ постыдѣ́нiи на́­шемъ, и покры́ на́съ безче́стiе на́­ше, я́ко Го́споду Бо́гу на́­шему согрѣши́хомъ, мы́ и отцы́ на́ши, от­ ю́ности на́­шея да́же до сего́ дне́, и не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего.
Синодальный
Говорят: «если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?» А ты со многими любовниками блудодействовала, – и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь.
Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим.
За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.
Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!
Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать его в Себе?» Вот, что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем.
Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала.
И после того, как она все это делала, Я говорил: «возвратись ко Мне»; но она не возвратилась; и видела это вероломная сестра ее Иудея.
И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала.
И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом.
Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь.
И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея.
Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать.
Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь.
Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион.
И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.
И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет.
В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего.
В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.
И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня.
Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь.
Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего.
Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилево!
От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их.
Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, – мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего.
Греческий
ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀπέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει προ­̀ς αὐτὸν ἔτι οὐ μιαινομένη μιανθή­σε­ται ἡ γυνὴ ἐκείνη καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς καὶ ἀνέκαμπτες προ­́ς με λέγει κύριος
ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης ἐπι­̀ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου
καὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς προ­́σκομμα σεαυτῇ ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι ἀπηναισχύν­τησας προ­̀ς πάν­τας
οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου
μὴ δια­μενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ δια­φυλαχθή­σε­ται εἰς νεῖκος ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως εἶδες ἃ ἐποίησέν μοι ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ ἐπορεύ­θησαν ἐπι­̀ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ
καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάν­τα προ­́ς με ἀνάστρεψον καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν καὶ εἶδεν τὴν ἀσυν­θεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος Ιουδα
καὶ εἶδον διότι περὶ πάν­των ὧν κατελήμφθη ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀπο­στασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύ­θη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή
καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον
καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη προ­́ς με ἡ ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς ἀλλ᾿ ἐπι­̀ ψεύ­δει
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπο­̀ τῆς ἀσυν­θέτου Ιουδα
πορεύ­ου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς ἐπι­στράφητι προ­́ς με ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ λέγει κύριος καὶ οὐ στηριῶ τὸ προ­́σωπόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα
πλη­̀ν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήκουσας λέγει κύριος
ἐπι­στράφητε υἱοὶ ἀφεστηκότες λέγει κύριος διότι ἐγὼ κατα­κυριεύ­σω ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς Σιων
καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατα­̀ τὴν καρδίαν μου καὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνον­τες μετ᾿ ἐπι­στήμης
καὶ ἔσται ἐὰν πλη­θυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπι­̀ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγει κύριος οὐκ ἐροῦσιν ἔτι κιβωτὸς δια­θήκης ἁγίου Ισραηλ οὐκ ἀναβή­σε­ται ἐπι­̀ καρδίαν οὐκ ὀνομασθή­σε­ται οὐδὲ ἐπι­σκεφθή­σε­ται καὶ οὐ ποιηθή­σε­ται ἔτι
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαλημ θρόνος κυρίου καὶ συν­αχθήσον­ται εἰς αὐτὴν πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύ­σον­ται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συν­ελεύ­σον­ται οἶκος Ιουδα ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ ἥξουσιν ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ ἀπο­̀ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπο­̀ πασῶν τῶν χωρῶν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἣν κατεκληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν
καὶ ἐγὼ εἶπα γένοιτο κύριε ὅτι τάξω σε εἰς τέκνα καὶ δώσω σοι γῆν ἐκλεκτὴν κληρο­νο­μίαν θεοῦ παν­τοκράτορος ἐθνῶν καὶ εἶπα πατέρα καλέσετέ με καὶ ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐκ ἀπο­στραφήσεσθε
πλη­̀ν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συν­όν­τα αὐτῇ οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος
φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπελάθον­το θεοῦ ἁγίου αὐτῶν
ἐπι­στράφητε υἱοὶ ἐπι­στρέφον­τες καὶ ἰάσομαι τὰ συν­τρίμματα ὑμῶν ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἶ
ὄν­τως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων πλη­̀ν δια­̀ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ Ισραηλ
ἡ δὲ αἰσχύνη κατα­νάλωσεν τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπο­̀ νεότητος ἡμῶν τὰ προ­́βατα αὐτῶν καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν
ἐκοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν διότι ἔναν­τι τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπο­̀ νεότητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐχ ὑπηκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Если отпустит муж жену свою, и отойдет от него, и сделается (женою) другому мужу, может-ли она возвратиться опять к нему? Ужели непорочна и неосквернена будет жена та? А ты блудодействовала со многими пастухами, и возвращалась ко Мне, говорит Господь.

Подними прямо глаза твои, и посмотри, где ты не блудодействовала? у дороги сидела ты, как одинокая ворона, и осквернила землю блудом и лукавством твоим.

И имела многих пастухов в преткновение себе, у тебя было лице блудницы, ты не хотела стыдиться ни пред кем.

Не называла-ли ты Меня как бы домом и Отцем, и вождем девства своего?

„Ужели пребудет во век и сохранится непрерывно“?. Так ты говорила и делала злое, и преуспевала (в нем).

И сказал Господь мне во дни царя Иосии: видел-ли ты, что сделал (по отношению ко) Мне дом Израиля? ходили на всякую гору высокую и под всякое дерево ветвистое, и там блудодействовали.

И после всех прелюбодеяний его Я говорил: обратись ко Мне, и не обращался. И видела преступление его преступница Иудея, сестра его.

И Я видел, что за все, в чем (изобличен) был схвачен, в чем любодействовал дом Израиля, за это Я отпустил его, и дал ему разводное письмо в руки его, но не убоялась преступница Иудея (сестра его), а пошла и сама соблудила.

И был ни во что блуд ея, и осквернила землю, и соблудила с камнем и деревом.

И при всем этом не обратилась ко Мне преступница сестра ея, Иудея, от всего сердца своего, а лживо, говорит Господь.

И сказал Господь мне: отступница, Израиль, по душе своей правее, нежели преступница Иудея.

Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: обратись ко Мне, дом Израилев, говорит Господь, и Я не обращу Лица Моего против вас, ибо Я милостив, говорит Господь, и не прогневаюсь на вас во веки.

Только признай беззаконие свое, что против Господа Бога Твоего ты преступила и проложила дороги к чужим, под всякое ветвистое дерево, а голоса Моего не слушала, говорит Господь.

Обратитесь, дети-отступники, говорит Господь, ибо Я буду Владыкой вашим, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и введу вас в Сион.

И дам вам пастырей по сердцу Моему, и упасут вас разумно и с наставлением.

И когда умножитесь и возрастете на земле, говорит Господь, в те дни более не будут говорить: кивот завета Святого Израилева, он не войдет на сердце, не вспомнится, не будет посещаем, и более не будет делаем.

В те дни назовут Иерусалим престолом Господним и соберутся к нему все народы во имя Господне, в Иерусалим, и не будут более ходить по желаниям сердца своего злого.

В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и вместе пойдут из земли северной и из всех стран в землю, которую Я дал в наследие отцам их.

А я сказал: да будет, Господи! – Ибо поставлю тебя в число детей и дам тебе землю избранную, достояние Бога, Вседержителя народов. И Я сказал: Отцем назовете Меня и от Меня не отвратитесь.

Но, как женщина бросает своего сожителя, так отступил от Меня дом Израилев, говорит Господь.

Слышен голос плача и моления из уст сынов Израилевых (о том), что они беззаконно ходили по путям своим, забыли Господа Бога, Святого своего.

Возвратитесь сыны возвращающиеся! и исцелю ваши поражения. – Вот мы будем рабами Тебе, ибо Ты - Господь Бог наш.

Поистине, обманчивы были холмы и множество гор, только в Господе Боге нашем спасение Израилево.

От юности нашей эта мерзость пожрала труды отцев наших: овец их и тельцов их, и сыновей их, и дочерей их.

Мы уснули в стыде нашем, и покрыло нас безчестие наше, ибо пред Господом Богом нашим мы согрешили, мы и отцы наши от юности нашей даже до сегодня, и не послушали голоса Господа Бога нашего.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки