Скрыть
Церковнославянский (рус)
А́ще от­пу́ститъ му́жъ жену́ свою́, и отъи́детъ от­ него́ и бу́детъ му́жу ино́му, еда́ воз­враща́ющися воз­врати́т­ся къ нему́ па́ки? еда́ непоро́чна бу́детъ и неоскверне́на жена́ та́? Ты́ же соблуди́ла еси́ съ па́стырьми мно́гими, и воз­враща́лася еси́ {Евр.: оба́че обрати́ся.} ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
Воздви́гни о́чи тво­и́ на правоту́ и ви́ждь, гдѣ́ не смѣси́лася еси́? На путе́хъ сидѣ́ла еси́ а́ки вра́на осо́бящаяся и оскверни́ла еси́ зе́млю въ любо­дѣя́нiихъ и въ лука́в­ст­вѣхъ тво­и́хъ,
и имѣ́ла еси́ па́стырей мно́гихъ въ претыка́нiе себѣ́ {Евр.: сея́ ра́ди вины́ уде́ржаны су́ть ка́пли дожде́вныя, и до́ждь вече́рнiй не бы́сть.}: лице́ жены́ блудни́цы бы́сть тебѣ́, не хотѣ́ла еси́ постыдѣ́тися ко всѣ́мъ.
Не а́ки ли до́момъ мене́ нарекла́ еси́ и Отце́мъ и вожде́мъ дѣ́в­ст­ва тво­его́?
еда́ пребу́детъ во вѣ́къ, или́ сохрани́т­ся въ побѣ́ду? Сiя́ глаго́лала еси́, и сотвори́ла еси́ зла́я, и воз­могла́ еси́.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́ во дни́ Иосі́и царя́: ви́дѣлъ ли еси́, я́же сотвори́ ми до́мъ Изра́илевъ? по­идо́ша на вся́ку го́ру высо́ку и подъ вся́ко дре́во ли́­ст­вяно и соблуди́ша та́мо.
И реко́хъ по внегда́ прелюбо­дѣ́й­ст­вовати ему́ во всѣ́хъ си́хъ: ко мнѣ́ обрати́ся. И не обрати́ся. И ви́дѣ преступле́нiе его́ престу́пница Иуде́а сестра́ его́.
И ви́дѣхъ, я́ко от­ всѣ́хъ [изобличе́нъ е́сть], въ ни́хже я́тъ бы́сть, въ ни́хже любо­дѣ́й­ст­вова до́мъ Изра́илевъ: сего́ ра́ди от­пусти́хъ и́ и да́хъ ему́ кни́гу распу́стную въ ру́цѣ его́. Оба́че не убоя́ся престу́пница Иуде́а [сестра́ его́], но и́де и соблуди́ла е́сть и та́:
и бы́сть ни во что́ блу́дъ ея́, и оскверни́ зе́млю, и соблуди́ла е́сть съ ка́менемъ и со дре́вомъ.
И во всѣ́хъ си́хъ не обрати́ся ко мнѣ́ престу́пница сестра́ ея́ Иуде́а от­ всего́ се́рдца сво­его́, но во лжи́, рече́ Госпо́дь.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: оправда́ ду́шу свою́ от­сту́пница Изра́иль, па́че престу́пницы Иуде́и:
иди́, и прочти́ словеса́ та́ къ сѣ́веру, и рече́ши: обрати́ся ко мнѣ́, до́ме Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь: и не утвержду́ лица́ мо­его́ на ва́съ, я́ко ми́лостивъ а́зъ е́смь, рече́ Госпо́дь, и не прогнѣ́ваюся на вы́ во вѣ́ки.
Оба́че вѣ́ждь беззако́нiе твое́, я́ко въ Го́спода Бо́га тво­его́ преступи́ла еси́, и расточи́ла еси́ пути́ твоя́ чужди́мъ подъ вся́кимъ дре́вомъ ли́­ст­вянымъ, гла́са же мо­его́ не послу́шала еси́, рече́ Госпо́дь.
Обрати́теся, сы́нове от­ступи́в­шiи, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко а́зъ воз­облада́ю ва́ми и по­иму́ вы еди́наго от­ гра́да и дву́хъ от­ пле́мене, и введу́ ва́съ въ Сiо́нъ
и да́мъ ва́мъ па́стыри по се́рдцу мо­ему́, и упасу́тъ ва́съ ра́зумомъ и уче́нiемъ.
И бу́детъ, егда́ умно́житеся и воз­расте́те на земли́, глаго́летъ Госпо́дь, во дни́ о́ны не реку́тъ ктому́: киво́тъ завѣ́та свята́го Изра́илева: не взы́детъ на се́рдце, ни воспомяне́т­ся, ниже́ посѣти́т­ся, ниже́ сотвори́т­ся ктому́.
Во дни́ о́ны нареку́тъ Иерусали́ма престо́лъ Госпо́день, и соберу́т­ся къ нему́ вси́ язы́цы во и́мя Госпо́дне во Иерусали́мъ, и не по́йдутъ ктому́ вслѣ́дъ похоте́й се́рдца сво­его́ злѣ́йшаго.
Во дне́хъ тѣ́хъ прiи́детъ до́мъ Иу́динъ ко до́му Изра́илеву, и по́йдутъ вку́пѣ от­ земли́ сѣ́верныя и от­ всѣ́хъ стра́нъ къ земли́, ю́же да́хъ въ наслѣ́дiе отце́мъ и́хъ.
А́зъ же рѣ́хъ: да бу́детъ, Го́споди, я́ко положу́ тя въ ча́да и да́мъ тебѣ́ зе́млю избра́н­ную, достоя́нiе Бо́га Вседержи́теля язы́ковъ: и реко́хъ: Отце́мъ нарече́те мя́ и от­ мене́ не от­вратите́ся.
Оба́че я́коже от­верга́ет­ся жена́ сожи́теля сво­его́, та́ко от­ве́ржеся от­ мене́ до́мъ Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь.
Гла́съ изъ усте́нъ слы́шанъ бы́сть пла́ча и моле́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко беззако́н­новаша въ путе́хъ сво­и́хъ, забы́ша Го́спода Бо́га свята́го сво­его́.
Возврати́теся, сы́нове воз­враща́ющiися, и исцѣлю́ сокруше́нiя ва́ша. Се́, раби́ мы́ бу́демъ тебѣ́, ты́ бо еси́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ.
И́стин­но лжи́ви бы́ша хо́лми и мно́же­с­т­во го́ръ, то́кмо Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ спасе́нiе Изра́илево.
Сту́дъ же пояде́ труды́ оте́цъ на́шихъ, от­ ю́ности на́­шея, о́вцы и́хъ и телцы́ и́хъ, и сы́ны и́хъ и дще́ри и́хъ.
Усну́хомъ въ постыдѣ́нiи на́­шемъ, и покры́ на́съ безче́стiе на́­ше, я́ко Го́споду Бо́гу на́­шему согрѣши́хомъ, мы́ и отцы́ на́ши, от­ ю́ности на́­шея да́же до сего́ дне́, и не послу́шахомъ гла́са Го́спода Бо́га на́­шего.
Синодальный
Говорят: «если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?» А ты со многими любовниками блудодействовала, – и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь.
Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим.
За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.
Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!
Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать его в Себе?» Вот, что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем.
Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала.
И после того, как она все это делала, Я говорил: «возвратись ко Мне»; но она не возвратилась; и видела это вероломная сестра ее Иудея.
И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала.
И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом.
Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь.
И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея.
Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать.
Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь.
Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион.
И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.
И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет.
В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего.
В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.
И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня.
Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь.
Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего.
Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилево!
От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их.
Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, – мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего.
Греческий
ἐὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀπέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμψει προ­̀ς αὐτὸν ἔτι οὐ μιαινομένη μιανθή­σε­ται ἡ γυνὴ ἐκείνη καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς καὶ ἀνέκαμπτες προ­́ς με λέγει κύριος
ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης ἐπι­̀ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου
καὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς προ­́σκομμα σεαυτῇ ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι ἀπηναισχύν­τησας προ­̀ς πάν­τας
οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου
μὴ δια­μενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἢ δια­φυλαχθή­σε­ται εἰς νεῖκος ἰδοὺ ἐλάλησας καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα καὶ ἠδυνάσθης
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια τοῦ βασιλέως εἶδες ἃ ἐποίησέν μοι ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ ἐπορεύ­θησαν ἐπι­̀ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐπόρνευσαν ἐκεῖ
καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάν­τα προ­́ς με ἀνάστρεψον καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν καὶ εἶδεν τὴν ἀσυν­θεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος Ιουδα
καὶ εἶδον διότι περὶ πάν­των ὧν κατελήμφθη ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀπο­στασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος Ιουδα καὶ ἐπορεύ­θη καὶ ἐπόρνευσεν καὶ αὐτή
καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον
καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπεστράφη προ­́ς με ἡ ἀσύνθετος Ιουδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς ἀλλ᾿ ἐπι­̀ ψεύ­δει
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἐδικαίωσεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ισραηλ ἀπο­̀ τῆς ἀσυν­θέτου Ιουδα
πορεύ­ου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους προ­̀ς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς ἐπι­στράφητι προ­́ς με ἡ κατοικία τοῦ Ισραηλ λέγει κύριος καὶ οὐ στηριῶ τὸ προ­́σωπόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα
πλη­̀ν γνῶθι τὴν ἀδικίαν σου ὅτι εἰς κύριον τὸν θεόν σου ἠσέβησας καὶ διέχεας τὰς ὁδούς σου εἰς ἀλλοτρίους ὑποκάτω παν­τὸς ξύλου ἀλσώδους τῆς δὲ φωνῆς μου οὐχ ὑπήκουσας λέγει κύριος
ἐπι­στράφητε υἱοὶ ἀφεστηκότες λέγει κύριος διότι ἐγὼ κατα­κυριεύ­σω ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς ἕνα ἐκ πόλεως καὶ δύο ἐκ πατριᾶς καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς Σιων
καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατα­̀ τὴν καρδίαν μου καὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνον­τες μετ᾿ ἐπι­στήμης
καὶ ἔσται ἐὰν πλη­θυνθῆτε καὶ αὐξηθῆτε ἐπι­̀ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγει κύριος οὐκ ἐροῦσιν ἔτι κιβωτὸς δια­θήκης ἁγίου Ισραηλ οὐκ ἀναβή­σε­ται ἐπι­̀ καρδίαν οὐκ ὀνομασθή­σε­ται οὐδὲ ἐπι­σκεφθή­σε­ται καὶ οὐ ποιηθή­σε­ται ἔτι
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καλέσουσιν τὴν Ιερουσαλημ θρόνος κυρίου καὶ συν­αχθήσον­ται εἰς αὐτὴν πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ οὐ πορεύ­σον­ται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συν­ελεύ­σον­ται οἶκος Ιουδα ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ ἥξουσιν ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ ἀπο­̀ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπο­̀ πασῶν τῶν χωρῶν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἣν κατεκληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν
καὶ ἐγὼ εἶπα γένοιτο κύριε ὅτι τάξω σε εἰς τέκνα καὶ δώσω σοι γῆν ἐκλεκτὴν κληρο­νο­μίαν θεοῦ παν­τοκράτορος ἐθνῶν καὶ εἶπα πατέρα καλέσετέ με καὶ ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐκ ἀπο­στραφήσεσθε
πλη­̀ν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συν­όν­τα αὐτῇ οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος
φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπελάθον­το θεοῦ ἁγίου αὐτῶν
ἐπι­στράφητε υἱοὶ ἐπι­στρέφον­τες καὶ ἰάσομαι τὰ συν­τρίμματα ὑμῶν ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἶ
ὄν­τως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων πλη­̀ν δια­̀ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ Ισραηλ
ἡ δὲ αἰσχύνη κατα­νάλωσεν τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπο­̀ νεότητος ἡμῶν τὰ προ­́βατα αὐτῶν καὶ τοὺς μόσχους αὐτῶν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν
ἐκοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν διότι ἔναν­τι τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπο­̀ νεότητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐχ ὑπηκούσαμεν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Der HERR sagt: »Wenn ein Mann seine Frau verstoßen hat und sie ist die Frau eines anderen geworden, dann darf er sie später nicht wieder als seine Frau annehmen. Das Land, in dem so etwas geschieht, würde dadurch entweiht. Du aber hast dich mit zahllosen Liebhabern abgegeben und willst zu mir zurück?
Auf welchem der Berge ringsum hast du nicht schon mit Männern gelegen? An den Wegen hast du gesessen und auf sie gewartet, wie die Araber an den Wüstenstraßen auf Beute lauern.

Du hast das Land entweiht durch deine Hurerei.

Darum fiel auch kein Regen, im Herbst nicht und auch nicht im Frühjahr. Aber wie eine richtige Hure hast du dich geweigert, deine Schande einzugestehen.
Ja, du wagtest es sogar, mir zu sagen: ́Du bist mein Vater; solange ich lebe, liebst du mich schon;
du wirst mir doch nicht für immer böse sein?́

Das sagtest du und bliebst bei deinem verkommenen Treiben und brachtest es darin zur Meisterschaft.«

Während der Zeit, als König Joschija regierte, sagte der HERR zu mir: »Hast du gesehen, was Israel, diese treulose Frau, getan hat? Sie hat sich von mir abgewandt, ist auf jede Anhöhe gestiegen und hat sich unter jeden grünen Baum gelegt, um Unzucht zu treiben.
Da dachte ich: ́Wenn sie genug davon hat, kehrt sie bestimmt wieder zu mir zurück.́ Aber sie kehrte nicht zurück.

Ihre treulose Schwester Juda sah das mit an

und sie sah auch, wie ich ihrer Schwester Israel als Strafe für ihr ehebrecherisches Treiben die Scheidungsurkunde gab und sie wegschickte. Aber das schreckte sie nicht ab. Im Gegenteil, sie fing selber an, Unzucht zu treiben.
Durch ihre schamlose Hurerei hat sie das Land entweiht. Steine und Holz hat sie angebetet und so Ehebruch getrieben.
Und nach all dem ist Juda, die treulose Schwester Israels, nicht wieder zu mir zurückgekehrt – mit dem Herzen nicht, nur mit leeren Worten.« Das sagt der HERR.
Der HERR sagte zu mir: »Das abtrünnige Israel kann noch eher vor mir bestehen als das treulose Juda.«
Deshalb befahl er mir, in Richtung Norden zu rufen: »Der HERR sagt: ́Kehre wieder zurück, Israel, ich will nicht mehr zornig auf dich sein! Denn ich bin gütig und trage nicht ewig nach.
Doch sieh ein, dass du dich schuldig gemacht hast. Du bist mir untreu geworden, mir dem HERRN, deinem Gott, und bist den fremden Göttern nachgelaufen; unter jedem grünen Baum hast du dich ihnen hingegeben. Aber auf mich hast du nicht mehr gehört.́«
Der HERR sagt: »Kommt zurück, ihr davongelaufenen Kinder, denn nach wie vor gehört ihr mir! Aus jeder eurer Städte und Sippen werde ich einen oder zwei nehmen und sie zum Zionsberg bringen.
Da werde ich euch Hirten geben, wie ich sie haben will, die euch mit Einsicht und Verstand regieren.«
Und weiter sagt der HERR: »Wenn ihr euch dann wieder vermehrt und das ganze Land besiedelt, wird kein Mensch mehr fragen: ́Wo ist die Bundeslade des HERRN?́ Keinem kommt sie mehr in den Sinn. Niemand denkt mehr an sie, niemand vermisst sie und niemand macht eine neue.
Denn ganz Jerusalem ist dann mein Thron. Alle Völker kommen und versammeln sich dort bei mir. Sie werden nicht mehr tun, was ihr eigensinniges und böses Herz ihnen eingibt.
Ihr Leute von Juda werdet euch dann den Leuten von Israel anschließen und zusammen mit ihnen aus dem Land im Norden zurückkehren in das Land, das ich euren Vorfahren als bleibenden Besitz gegeben habe.«
Der HERR sagte: »Ich war entschlossen, dir eine Ehrenstellung unter den Völkern zu geben. Ein herrliches Land, das herrlichste, das die Völker kennen, sollte für immer dir gehören. Und ich dachte, du würdest mich Vater nennen und dich nie von mir abwenden.
Aber wie eine Frau, die einen Liebhaber findet und ihrem Mann untreu wird, so hast du, Israel, mir die Treue gebrochen.«
Auf den kahlen Höhen der Berge hört man klagende Stimmen. Die Leute von Israel weinen und flehen um Erbarmen. Sie haben den HERRN, ihren Gott, vergessen und sind vom rechten Weg abgeirrt.
Der HERR aber sagt: »Kommt zu mir zurück, ihr davongelaufenen Kinder, ich bringe alles zwischen euch und mir wieder in Ordnung!«

Ja, HERR, wir kommen zu dir zurück, denn du bist unser Gott!

Das Rufen und Schreien zu den Götzen auf den Bergen und Hügeln kann uns nicht helfen; nur du, unser Gott, bringst Israel Hilfe.
Der schändliche Baal hat alles gefressen, was unsere Vorfahren erworben hatten. So weit wir zurückdenken können, frisst er unsere Schafe und Rinder und unsere Söhne und Töchter.
In Schande liegen wir da und Schmach bedeckt uns. Wir haben uns gegen dich, unseren Gott, vergangen. So war es von jeher und so ist es bis heute geblieben. Wir haben nicht auf dich gehört.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки