Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • А҆́ще ѿпꙋ́ститъ мꙋ́жъ женꙋ̀ свою̀, и҆ ѿи́детъ ѿ негѡ̀ и҆ бꙋ́детъ мꙋ́жꙋ и҆но́мꙋ, є҆да̀ возвраща́ющисѧ возврати́тсѧ къ немꙋ̀ па́ки; є҆да̀ непоро́чна бꙋ́детъ и҆ неѡскверне́на жена̀ та̀; Ты́ же соблꙋди́ла є҆сѝ съ па́стырьми мно́гими, и҆ возвраща́ласѧ є҆сѝ {Є҆вр.: ѻ҆ба́че ѡ҆брати́сѧ.} ко мнѣ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Воздви́гни ѻ҆́чи твоѝ на правотꙋ̀ и҆ ви́ждь, гдѣ̀ не смѣси́ласѧ є҆сѝ; На пꙋте́хъ сидѣ́ла є҆сѝ а҆́ки вра́на ѡ҆со́бѧщаѧсѧ и҆ ѡ҆скверни́ла є҆сѝ зе́млю въ любодѣѧ́нїихъ и҆ въ лꙋка́вствѣхъ твои́хъ,
 • и҆ и҆мѣ́ла є҆сѝ па́стырей мно́гихъ въ претыка́нїе себѣ̀ {Є҆вр.: сеѧ̀ ра́ди вины̀ ᲂу҆дє́ржаны сꙋ́ть ка̑пли дождє́вныѧ, и҆ до́ждь вече́рнїй не бы́сть.}: лицѐ жены̀ блꙋдни́цы бы́сть тебѣ̀, не хотѣ́ла є҆сѝ постыдѣ́тисѧ ко всѣ̑мъ.
 • Не а҆́ки ли до́момъ менѐ нарекла̀ є҆сѝ и҆ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ вожде́мъ дѣ́вства твоегѡ̀;
 • є҆да̀ пребꙋ́детъ во вѣ́къ, и҆лѝ сохрани́тсѧ въ побѣ́дꙋ; Сїѧ̑ глаго́лала є҆сѝ, и҆ сотвори́ла є҆сѝ ѕла̑ѧ, и҆ возмогла̀ є҆сѝ.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀ во дни̑ і҆ѡсі́и царѧ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, ꙗ҆̀же сотвори́ ми до́мъ і҆и҃левъ; поидо́ша на всѧ́кꙋ го́рꙋ высо́кꙋ и҆ под̾ всѧ́ко дре́во ли́ствѧно и҆ соблꙋди́ша та́мѡ.
 • И҆ реко́хъ повнегда̀ прелюбодѣ́йствовати є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ си́хъ: ко мнѣ̀ ѡ҆брати́сѧ. И҆ не ѡ҆брати́сѧ. И҆ ви́дѣ престꙋпле́нїе є҆гѡ̀ престꙋ́пница і҆ꙋде́а сестра̀ є҆гѡ̀.
 • И҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ всѣ́хъ (и҆з̾ѡбличе́нъ є҆́сть), въ ни́хже ꙗ҆́тъ бы́сть, въ ни́хже любодѣ́йствова до́мъ і҆и҃левъ: сегѡ̀ ра́ди ѿпꙋсти́хъ и҆̀ и҆ да́хъ є҆мꙋ̀ кни́гꙋ распꙋ́стнꙋю въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀. Ѻ҆ба́че не ᲂу҆боѧ́сѧ престꙋ́пница і҆ꙋде́а (сестра̀ є҆гѡ̀), но и҆́де и҆ соблꙋди́ла є҆́сть и҆ та̀:
 • и҆ бы́сть ни во что̀ блꙋ́дъ є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆сквернѝ зе́млю, и҆ соблꙋди́ла є҆́сть съ ка́менемъ и҆ со дре́вомъ.
 • И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀ престꙋ́пница сестра̀ є҆ѧ̀ і҆ꙋде́а ѿ всегѡ̀ се́рдца своегѡ̀, но во лжѝ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: ѡ҆правда̀ дꙋ́шꙋ свою̀ ѿстꙋ́пница і҆и҃ль, па́че престꙋ́пницы і҆ꙋде́и:
 • и҆дѝ, и҆ прочтѝ словеса̀ та̑ къ сѣ́верꙋ, и҆ рече́ши: ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀, до́ме і҆и҃левъ, речѐ гдⷭ҇ь: и҆ не ᲂу҆тверждꙋ̀ лица̀ моегѡ̀ на ва́съ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ а҆́зъ є҆́смь, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ не прогнѣ́ваюсѧ на вы̀ во вѣ́ки.
 • Ѻ҆ба́че вѣ́ждь беззако́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ въ гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ престꙋпи́ла є҆сѝ, и҆ расточи́ла є҆сѝ пꙋти̑ твоѧ̑ чꙋжди̑мъ под̾ всѧ́кимъ дре́вомъ ли́ствѧнымъ, гла́са же моегѡ̀ не послꙋ́шала є҆сѝ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Ѡ҆брати́тесѧ, сы́нове ѿстꙋпи́вшїи, гл҃етъ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ воз̾ѡблада́ю ва́ми и҆ поимꙋ́ вы є҆ди́наго ѿ гра́да и҆ двꙋ́хъ ѿ пле́мене, и҆ введꙋ̀ ва́съ въ сїѡ́нъ
 • и҆ да́мъ ва́мъ па̑стыри по срⷣцꙋ моемꙋ̀, и҆ ᲂу҆пасꙋ́тъ ва́съ ра́зꙋмомъ и҆ ᲂу҆че́нїемъ.
 • И҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ ᲂу҆мно́житесѧ и҆ возрасте́те на землѝ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, во дни̑ ѡ҆́ны не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: кївѡ́тъ завѣ́та ст҃а́гѡ і҆и҃лева: не взы́детъ на се́рдце, ни воспомѧне́тсѧ, нижѐ посѣти́тсѧ, нижѐ сотвори́тсѧ ктомꙋ̀.
 • Во дни̑ ѡ҆́ны нарекꙋ́тъ і҆ерⷭ҇ли́ма прⷭ҇то́лъ гдⷭ҇ень, и҆ соберꙋ́тсѧ къ немꙋ̀ всѝ ꙗ҆зы́цы во и҆́мѧ гдⷭ҇не во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ не по́йдꙋтъ ктомꙋ̀ в̾слѣ́дъ похоте́й се́рдца своегѡ̀ ѕлѣ́йшагѡ.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ прїи́детъ до́мъ і҆ꙋ́динъ ко до́мꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ по́йдꙋтъ вкꙋ́пѣ ѿ землѝ сѣ́верныѧ и҆ ѿ всѣ́хъ стра́нъ къ землѝ, ю҆́же да́хъ въ наслѣ́дїе ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ.
 • А҆́зъ же рѣ́хъ: да бꙋ́детъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ положꙋ́ тѧ въ ча̑да и҆ да́мъ тебѣ̀ зе́млю и҆збра́ннꙋю, достоѧ́нїе бг҃а Вседержи́телѧ ꙗ҆зы́кѡвъ: и҆ реко́хъ: ѻ҆ц҃е́мъ нарече́те мѧ̀ и҆ ѿ менє̀ не ѿвратите́сѧ.
 • Ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже ѿверга́етсѧ жена̀ сожи́телѧ своегѡ̀, та́кѡ ѿве́ржесѧ ѿ менє̀ до́мъ і҆и҃левъ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Гла́съ и҆з̾ ᲂу҆сте́нъ слы́шанъ бы́сть пла́ча и҆ моле́нїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, ꙗ҆́кѡ беззако́нноваша въ пꙋте́хъ свои́хъ, забы́ша гдⷭ҇а бг҃а ст҃а́го своего̀.
 • Возврати́тесѧ, сы́нове возвраща́ющїисѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ сокрꙋшє́нїѧ ва̑ша. Сѐ, рабѝ мы̀ бꙋ́демъ тебѣ̀, ты́ бо є҆сѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.
 • И҆́стиннѡ лжи́ви бы́ша хо́лми и҆ мно́жество го́ръ, то́кмѡ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ спⷭ҇нїе і҆и҃лево.
 • Стꙋ́дъ же поѧдѐ трꙋды̀ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, ѿ ю҆́ности на́шеѧ, ѻ҆́вцы и҆́хъ и҆ тельцы̀ и҆́хъ, и҆ сы́ны и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ.
 • Оу҆снꙋ́хомъ въ постыдѣ́нїи на́шемъ, и҆ покры̀ на́съ безче́стїе на́ше, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ согрѣши́хомъ, мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши, ѿ ю҆́ности на́шеѧ да́же до сегѡ̀ днѐ, и҆ не послꙋ́шахомъ гла́са гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ.
 • Говорят: «если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?» А ты со многими любовниками блудодействовала, – и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь.
 • Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим.
 • За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.
 • Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!
 • Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать его в Себе?» Вот, что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем.
 • Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала.
 • И после того, как она все это делала, Я говорил: «возвратись ко Мне»; но она не возвратилась; и видела это вероломная сестра ее Иудея.
 • И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала.
 • И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом.
 • Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь.
 • И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея.
 • Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать.
 • Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь.
 • Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион.
 • И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.
 • И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет.
 • В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего.
 • В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим.
 • И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня.
 • Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь.
 • Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего.
 • Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
 • Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилево!
 • От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их.
 • Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, – мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего.
 • Мындай деп айтышат: “Эгерде кєйљљсє аялын коё берсе, аялы андан кетип, башка кєйљљгљ тийип, кайра мурунку кєйљљсєнљ кайрылып келсе болобу?” Ушул єчєн ал љлкљ булганбайт бекен? Сен болсо кљп ойношторуњ менен бузуктук кылдыњ, ошого карабастан Мага кайрылып кел, – дейт Тењир.
 • Башыњды кљтљрєп, бийик жерлерди кара, сени менен кайсы жерде гана бузуктук кылышкан жок? Чљлдљ отурган аравиялыктай болуп, сен алар єчєн жолдун боюнда отурдуњ, бузукулугуњ жана анткорлугуњ менен жерди булгадыњ.
 • Ошон єчєн жамгыр кармалды, кеч жамгыр да болгон жок, бирок сенин чекењ бузулган аялдын чекесиндей эле, сен уят-сыйытты таштап койдуњ.
 • Сен азыр эле Мага мындай деп кайрылбадыњбы: “Ата, Сен менин жаш кезимдеги жол кљрсљтєєчєм элењ!
 • Ал кантип эле дайыма каардана берсин? Кантип эле каарын Љзєндљ тєбљлєк кармап тура берсин?” Мына, сен ушинтип айтып жатасыњ, бирок кєчєњ жеткенче жамандык кылып жатасыњ».
 • Жошия падышанын тушунда Тењир мага мындай деди: «Сен бузулган Ысрайылдын эмне кылганын кљрдєњбє? Ал ар кайсы бийик тоолорго жана ар кандай бутактуу дарактардын тєбєнљ барып, ошол жерлерде бузуктук кылды.
 • Ал ушунун бардыгын кылгандан кийин, Мен ага: “Мага кайрылып кел”, – дедим. Бирок ал кайрылып келген жок. Муну анын ишенимсиз эжеси Жєйєт кљрдє.
 • Мен бузулган Ысрайылды бардык бузуктук иштери єчєн коё берип, колуна ажырашуу катын бергенден кийин, анын ишенимсиз эжеси Жєйєттєн коркпогондугун, ал да барып, бузуктук кылганын кљрдєм.
 • Ал љзєнєн ачык бузуктук кылуусу менен жерди булгады, таш менен да, жыгач менен да ойноштук кылды.
 • Бирок ушунун баарына карабастан, анын ишенимсиз эжеси Жєйєт Мага чын жєрљктљн кайрылган жок, анткорлук менен эле кайрылды», – дейт Тењир.
 • Мага Тењир мындай деди: «Бузулган Ысрайыл ишенимсиз Жєйєткљ караганда адилеттєєрљљк болуп чыкты.
 • Бар, бул сљздљрдє тєндєккљ жарыяла, мындай деп айт: “Бузулган Ысрайыл, кайрылып кел, – дейт Тењир, – Мен силерге Љз каарымды тљкпљйм, анткени Мен ырайымдуумун, тєбљлєк каарданбайм.
 • Бирок љз кєнљљњдє мойнуња ал, анткени сен Кудай-Тењирињден четтеп, ар кайсы бутактуу дарактын тєбєндљ бљлљк буркандар менен бузуктук кылдыњ, Менин єнємдє болсо укпай койдуњар”, – дейт Тењир.
 • “Ишенимсиздер, кайрылып келгиле, – дейт Тењир, – анткени Мен силер менен никелешкем, силерден – ар бир шаардан бирден, ар бир уруудан экиден киши алам, анан силерди Сионго алып келем.
 • Анан Мен силерге Менин жєрљгємљ жаккан койчуларды берем, алар силерди билим менен, акыл менен кайтарышат.
 • Силер жер єстєндљ укумдап-тукумдап кљбљйгљндљ, ошол кєндљрє, – дейт Тењир, – “Тењирдин келишим сандыгы” деп айтпай калышат. Ал адамдын оюна да келбейт, аны эстеп да коюшпайт, ага барышпайт, анын љзє да болбойт.
 • Ошол убакта Иерусалимди Тењирдин тагы деп аташат. Бардык элдер Тењирдин ысымы єчєн Иерусалимге чогулушат, ошондон кийин љздљрєнєн жаман жєрљгєнєн љжљрлєгє боюнча жєрєшпљйт.
 • Ошол кєндљрє Жєйєт тукуму Ысрайыл тукумуна келет, анан алар тєндєктљн Мен силердин ата-бабаларыњарга мурас кылып берген жерге бирге келишет.
 • Бирок Мен мындай дедим: “Мен сени балдардын катарына кантип коём, Мен сага кљп элдер ээлеген эњ сонун, адам суктанарлык жерди кантип берем?” Дагы мындай деп айттым: “Сен Мени «Ата» дейсињ, Менден четтебейсињ”.
 • Бирок, чынында эле, аялы љз жолдошуна жєзє каралык менен опаасыздык кылган сыњары, Ысрайыл, силер да Мага ошондой ишенимсиздик кылдыњар, – дейт Тењир.
 • Бийик жерлерде єн угулат, Ысрайыл уулдарынын аянычтуу ыйы угулат, анткени алар љз жолдорун бузушту, љз Кудай-Тењирин унутушту.
 • Кайрылгыла, ишенимсиз балдар, Мен силерди баш ийбестигињерден айыктырам». «Мына, биз Сага келе жатабыз, анткени Сен биздин Кудай-Тењирибизсињ!
 • Чындыгында, биз дљбљлљргљ жана кљп сандаган тоолорго бекер ишениптирбиз. Чындыгында, Ысрайылдын куткарылуусу Тењирден, биздин Кудайдан!
 • Жаш чагыбыздан бери бул жийиркеничтєє нерсе биздин ата-бабаларыбыздын эмгегин, алардын койлорун жана љгєздљрєн, уулдарын жана кыздарын жеп келе жатат.
 • Биз љз жийиркеничибизге батып жатабыз, бизди љз маскаралыгыбыз басып жатат, анткени биз Тењирдин алдында, љзєбєздєн Кудайыбыздын алдында кєнљљгљ баттык, биз да, биздин ата-бабаларыбыз да жаш чагыбыздан тартып ушул кєнгљ чейин Тењирдин, биздин Кудайыбыздын єнєн укпай келдик».