Скрыть
9:6
см.: Ос.4:1;
9:10
9:19
9:20
9:21
9:25
10:1
10:9
10:15
10:17
10:18
10:19
10:20
30:1
30:4
30:5
30:8
30:13
30:19
30:20
Кто́ да́стъ главѣ́ мо­е́й во́ду и очесе́мъ мо­и́мъ исто́чникъ сле́зъ? и пла́чуся де́нь и но́щь о побiе́н­ныхъ дще́ре люді́й мо­и́хъ.
Кто́ да́стъ мнѣ́ въ пусты́ни вита́лище послѣ́днее? и оста́влю лю́ди моя́ и от­иду́ от­ ни́хъ: поне́же вси́ любо­дѣ́й­ст­вуютъ, собо́рище престу́пниковъ.
И наляко́ша язы́къ сво́й я́ко лу́къ: лжа́ и невѣ́р­ст­во укрѣпи́шася на земли́, и́бо от­ злы́хъ во зла́я про­изыдо́ша и мене́ не позна́ша, рече́ Госпо́дь.
Кі́йждо от­ и́скрен­няго сво­его́ да стреже́т­ся, и на бра́тiю свою́ не упова́йте, и́бо вся́къ бра́тъ запина́нiемъ запне́тъ, и вся́къ дру́гъ льсти́вно наско́читъ.
Кі́йждо дру́гу сво­ему́ посмѣе́т­ся, и́стины не воз­глаго́лютъ: научи́ша язы́къ сво́й глаго́лати лжу́, непра́вдоваша и не восхотѣ́ша обрати́тися.
Ли́хва на ли́хву и ле́сть на ле́сть: не восхотѣ́ша увѣ́дѣти мене́, рече́ Госпо́дь.
Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: се́, а́зъ разжегу́ и́хъ и искушу́ и́хъ: что́ бо и́но сотворю́ от­ лица́ лука́в­ст­ва дще́ри люді́й мо­и́хъ?
Стрѣла́ уязвля́ющая язы́къ и́хъ, льсти́вiи глаго́лы у́стъ и́хъ: прiя́телю сво­ему́ глаго́летъ ми́рная, вну́трь же себе́ имѣ́етъ вражду́.
Еда́ на си́хъ не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ лю́демъ таковы́мъ не от­мсти́тъ душа́ моя́?
На гора́хъ воспрiими́те пла́чь и туже́нiе и на стезя́хъ пусты́ни рыда́нiе, я́ко оскудѣ́ша, за е́же не бы́ти человѣ́комъ преходя́щымъ: не слы́шаша гла́са обита́нiя от­ пти́цъ небе́сныхъ и да́же до ското́въ, ужасо́шася, от­идо́ша.
И да́мъ Иерусали́мъ въ преселе́нiе и въ жили́ще змие́мъ и гра́ды Иу́дины положу́ въ разоре́нiе, я́ко не бу́детъ обита́ющаго.
Кто́ му́жъ прему́дръ, и уразумѣ́етъ сiе́? и къ нему́же сло́во у́стъ Госпо́днихъ, да воз­вѣсти́тъ ва́мъ, чесо́ ра́ди поги́бе земля́, сожже́на е́сть я́ко пусты́ня, ея́же никто́же прохо́дитъ?
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: поне́же оста́виша зако́нъ мо́й, его́же да́хъ предъ лице́мъ и́хъ, и не послу́шаша гла́са мо­его́ и не ходи́ша по нему́,
но по­идо́ша по изволе́нiю се́рдца сво­его́ лука́ваго и вслѣ́дъ и́доловъ, и́мже научи́ша и́хъ отцы́ и́хъ:
сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ напита́ю лю́ди сiя́ тѣснота́ми и въ питiе́ да́мъ и́мъ во́ду же́лчную,
и расточу́ и́хъ во язы́ки, и́хже не зна́ша ті́и и отцы́ и́хъ, и послю́ на ни́хъ ме́чь, до́ндеже истля́т­ся.
Сiя́ рече́ Госпо́дь си́лъ: при­­зови́те плаче́вницъ, и да прiи́дутъ, и ко жена́мъ прему́дрымъ посли́те, и да вѣща́ютъ
и да прiи́мутъ надъ ва́ми пла́чь, и да изведу́тъ о́чи ва́ши сле́зы, и вѣ́жди ва́ши да излiю́тъ во́ду:
зане́ гла́съ пла́ча слы́шанъ бы́сть во Сiо́нѣ: ка́ко бѣ́дни бы́хомъ, постыжде́ни зѣло́, я́ко оста́вихомъ зе́млю и от­ри́нухомъ жили́ща на́ша?
Тѣ́мже слы́шите, жены́, сло́во Госпо́дне, и прiими́те уши́ма ва́шима словеса́ у́стъ его́, и научи́те дще́ри ва́шя рыда́нiю, и ка́яждо и́скрен­нюю свою́ пла́чу:
поне́же взы́де сме́рть сквоз­ѣ́ о́кна ва́ша и вни́де въ зе́млю ва́шу погуби́ти отроча́та от­внѣ́ и ю́ношы от­ сто́гнъ.
[Глаго́ли:] сiя́ рече́ Госпо́дь: и бу́дутъ ме́ртвiи человѣ́цы въ при­­мѣ́ръ на лицы́ по́ля земли́ ва́­шея, я́ко сѣ́но созади́ жну́шаго, и не бу́детъ собира́ющаго.
Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: да не хва́лит­ся му́дрый му́дростiю сво­е́ю, и да не хва́лит­ся крѣ́пкiй крѣ́постiю сво­е́ю, и да не хва́лит­ся бога́тый бога́т­ст­вомъ сво­и́мъ:
но о се́мъ да хва́лит­ся хваля́йся, е́же разумѣ́ти и зна́ти, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь творя́й ми́лость и су́дъ и пра́вду на земли́, я́ко въ си́хъ во́ля моя́, глаго́летъ Госпо́дь.
Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и посѣщу́ на всѣ́хъ, и́же обрѣ́заную и́мутъ пло́ть свою́:
на Еги́петъ и на Идуме́ю, и на Едо́мъ и на сы́ны Аммо́ни, и на сы́ны Моа́вли и на вся́каго остриза́ющаго власы́ по лицу́ сво­ему́, обита́ющыя въ пусты́ни, я́ко вси́ язы́цы необрѣ́зани пло́тiю, ве́сь же до́мъ Изра́илевъ необрѣ́зани су́ть сердцы́ сво­и́ми.
Слы́шите сло́во Госпо́дне, е́же глаго́ла Госпо́дь на ва́съ, до́ме Изра́илевъ.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: по путе́мъ язы́ковъ не учи́теся и от­ зна́менiй небе́сныхъ не страши́теся, я́ко и́хъ боя́т­ся язы́цы.
Поне́же зако́ны язы́ковъ су́етни су́ть: дре́во е́сть от­ лѣ́са изсѣ́ченое, дѣ́ло текто́нское и слiя́нiе:
сребро́мъ и зла́томъ укра́шена су́ть, и млата́ми и гвоз­дьми́ утверди́ша я́, да не дви́жут­ся:
сребро́ изва́яно е́сть, не глаго́лютъ, носи́ми но́сят­ся, поне́же ходи́ти не воз­мо́гутъ: не убо́йтеся и́хъ, я́ко не сотворя́тъ зла́, и бла́га нѣ́сть въ ни́хъ.
Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ́, Го́споди: вели́къ еси́ ты́ и вели́ко и́мя твое́ въ крѣ́пости.
Кто́ не убо­и́т­ся тебе́, о, Царю́ язы́ковъ твоя́ бо че́сть между́ всѣ́ми прему́дрыми язы́ковъ, и во всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ и́хъ ни еди́нъ е́сть подо́бенъ тебѣ́.
Ку́пно бу́iи и безу́мнiи су́ть, уче́нiе су́етныхъ и́хъ дре́во е́сть:
сребро́ изви́то от­ Ѳарси́са при­­хо́дитъ, зла́то от­ офа́за, и рука́ златаре́й, дѣла́ вся́ худо́жниковъ: въ синету́ и багряни́цу одѣ́ютъ и́хъ, дѣла́ умодѣ́лниковъ вся́ сiя́.
Госпо́дь же Бо́гъ и́стиненъ е́сть, то́й Бо́гъ живы́й и Ца́рь вѣ́чный, от­ гнѣ́ва его́ подви́гнет­ся земля́, и не стерпя́тъ язы́цы преще́нiя его́.
Та́ко рцы́те и́мъ: бо́зи, и́же небесе́ и земли́ не сотвори́ша, да поги́бнутъ от­ земли́ и от­ си́хъ, и́же подъ небесе́мъ су́ть.
Госпо́дь сотвори́вый зе́млю во крѣ́пости сво­е́й, устро́ивый вселе́н­ную въ прему́дрости сво­е́й, и ра́зумомъ сво­и́мъ простре́ не́бо.
Ко гла́су сво­ему́ дае́тъ мно́же­с­т­во во́дъ на небеси́: и воз­веде́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, блиста́нiя въ до́ждь сотвори́ и изведе́ вѣ́тръ от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
Бу́й сотвори́ся вся́къ человѣ́къ от­ ума́ [сво­его́], постыдѣ́ся вся́къ златодѣ́лникъ во извая́нiихъ сво­и́хъ, я́ко ло́жная слiя́, нѣ́сть ду́ха въ ни́хъ:
су́етна су́ть дѣла́, смѣ́ху досто́йна, во вре́мя посѣще́нiя сво­его́ поги́бнутъ.
Нѣ́сть сицева́я ча́сть Иа́кову, я́ко созда́вый вся́ то́й е́сть, и Изра́иль же́злъ достоя́нiя его́, Госпо́дь си́лъ и́мя ему́.
Собра́ от­внѣ́ имѣ́нiе, обита́ющее во избра́н­ныхъ,
поне́же та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ от­ве́ргу обита́тели земли́ сея́ въ ско́рби и смущу́ и́хъ, я́ко да обря́щет­ся я́зва твоя́.
Го́ре во сокруше́нiи тво­е́мъ, болѣ́знен­на я́зва твоя́: а́зъ же рѣ́хъ: во­и́стин­ну сiя́ болѣ́знь моя́ [е́сть] и объя́тъ мя́, жили́ще мое́ опустѣ́, поги́бе:
ски́нiя моя́ опустѣ́, поги́бе, и вся́ ко́жи моя́ растерза́шася: сыно́въ мо­и́хъ и ове́цъ мо­и́хъ нѣ́сть, нѣ́сть ктому́ мѣ́ста ски́нiи мо­е́й, мѣ́ста ко́жамъ мо­и́мъ:
поне́же обуя́ша па́стырiе и Го́спода не взыска́ша, сего́ ра́ди не уразумѣ́ все́ ста́до и расточе́но бы́сть.
Гла́съ слы́шанiя, се́, гряде́тъ и тру́съ ве́лiй от­ земли́ сѣ́верныя, да положи́тъ гра́ды Иу́дины въ запустѣ́нiе и во обита́нiе змие́мъ {стру́ѳомъ}.
Вѣ́мъ, Го́споди, я́ко нѣ́сть человѣ́ку пу́ть его́, ниже́ му́жъ по́йдетъ и испра́витъ ше́­ст­вiе свое́.
Накажи́ на́съ, Го́споди, оба́че въ судѣ́, а не въ я́рости, да не ума́леныхъ на́съ сотвори́ши.
Излі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки не зна́ющыя тя́ и на племена́, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша, я́ко поядо́ша Иа́кова и потреби́ша его́ и па́жить его́ опустоши́ша.
Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода глаго́ля:
та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ глаго́ля: впиши́ вся́ словеса́ въ кни́ги, я́же глаго́лахъ къ тебѣ́.
Я́ко се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и воз­вращу́ преселе́нiе люді́й мо­и́хъ Изра́иля и Иу́ды, рече́ Госпо́дь Вседержи́тель, и воз­вращу́ я́ на зе́млю, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ, и овладѣ́ютъ е́ю.
И сiя́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь о Изра́или и о Иу́дѣ.
Та́ко рече́ Госпо́дь: гла́съ стра́ха услы́шите: стра́хъ, и нѣ́сть ми́ра.
Вопроси́те и ви́дите, а́ще ражда́етъ му́жескъ по́лъ? и о страсѣ́, въ не́мже имѣ́ти бу́дутъ чре́сла и спасе́нiе? поне́же ви́дѣхъ вся́каго человѣ́ка, и ру́цѣ его́ на чре́слѣхъ его́ а́ки ражда́ющiя: обрати́шася ли́ца въ же́лтую болѣ́знь.
О, лю́тѣ! я́ко бы́сть вели́къ де́нь то́й и нѣ́сть подо́бна ему́: и вре́мя тѣ́сно е́сть Иа́кову, и от­ того́ спасе́т­ся.
Въ то́й де́нь, рече́ Госпо́дь, сокрушу́ яре́мъ со вы́и и́хъ и у́зы и́хъ расто́ргну: и не послу́жатъ ті́и ктому́ чужди́мъ,
но послу́жатъ ті́и Го́споду Бо́гу сво­ему́: и дави́да царя́ и́хъ воз­ста́влю и́мъ.
Сего́ ра́ди ты́ не бо́йся, ра́бе мо́й Иа́кове, глаго́летъ Госпо́дь, ни устраша́йся, Изра́илю: я́ко се́, а́зъ спасу́ тя изъ земли́ да́льнiя и сѣ́мя твое́ изъ земли́ плѣне́нiя и́хъ: и воз­врати́т­ся па́ки Иа́ковъ и почі́етъ и вся́каго добра́ испо́лненъ бу́детъ, и не бу́детъ устраша́яй тя́.
Я́ко а́зъ съ тобо́ю е́смь, глаго́летъ Госпо́дь, спаса́яй тя́: я́ко сотворю́ сконча́нiе во всѣ́хъ язы́цѣхъ, въ ня́же разсѣ́яхъ тя́: тебе́ же не сотворю́ во сконча́нiе, но накажу́ тя въ судѣ́ и очища́я не очи́щу тя́.
Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь: воз­ста́вихъ сокруше́нiе твое́, болѣ́знен­на е́сть я́зва твоя́,
нѣ́сть судя́й суда́ тво­его́, на болѣ́знь врачева́л­ся еси́, по́льзы нѣ́сть тебѣ́:
вси́ дру́зiе тво­и́ забы́ша тя́, ниже́ вопро́сятъ тя́, я́же о ми́рѣ тво­е́мъ: я́ко я́звою вра́жiею порази́хъ тя́, наказа́нiемъ тве́рдымъ: мно́же­ст­ва ра́ди непра́вды тво­ея́ превоз­мого́ша грѣси́ тво­и́.
Что́ вопiе́ши о сокруше́нiи тво­е́мъ? неисцѣ́льна е́сть болѣ́знь твоя́ мно́же­ст­ва ра́ди непра́вды тво­ея́, и тве́рдыхъ ра́ди грѣхо́въ тво­и́хъ сотвори́хъ ти́ сiя́ [вся́].
Того́ ра́ди вси́ яду́щiи тя́ изъяде́ни бу́дутъ, и вси́ врази́ тво­и́ пло́ть и́хъ всю́ изъядя́тъ: во мно́же­ст­вѣ непра́вды тво­ея́ умно́жишася грѣси́ тво­и́, сотвори́ша сiя́ тебѣ́: и бу́дутъ разграбля́ющiи тя́ въ разграбле́нiе, и всѣ́хъ плѣня́ющихъ тя́ да́мъ во плѣне́нiе.
Я́ко обяжу́ я́зву твою́ и от­ ра́нъ тво­и́хъ уврачу́ю тя́, рече́ Госпо́дь: я́ко расточе́н­нымъ называ́ху тя́, Сiо́не лови́тва на́ша е́сть, я́ко нѣ́сть взыска́ющаго его́.
Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ воз­вращу́ преселе́нiе Иа́ковле и плѣ́н­ники его́ поми́лую, и воз­гради́т­ся гра́дъ въ высоту́ свою́, и хра́мъ по чи́ну сво­ему́ утверди́т­ся:
и изы́дутъ изъ него́ пою́щiи и гла́съ игра́ющихъ, и умно́жу я́, и не ума́лят­ся.
И вни́дутъ сы́нове и́хъ я́коже и пре́жде, и свидѣ́нiя и́хъ предъ лице́мъ мо­и́мъ испра́вят­ся: и посѣщу́ на вся́ стужа́ющыя и́мъ,
и бу́дутъ крѣ́пльшiи его́ на ня́, и кня́зь его́ изъ него́ изы́детъ: и соберу́ я́, и обратя́т­ся ко мнѣ́: кто́ бо е́сть то́й, и́же при­­ложи́тъ се́рдце свое́ обрати́тися ко мнѣ́? рече́ Госпо́дь.
И бу́дете ми́ въ лю́ди, и а́зъ ва́мъ бу́ду въ Бо́га.
Я́ко гнѣ́въ Госпо́день изы́де я́ръ, изы́де гнѣ́въ обраща́емь, на нечести́выя прiи́детъ.
Не от­врати́т­ся гнѣ́въ я́рости Госпо́дни, до́ндеже сотвори́тъ и до́ндеже испо́лнитъ умышле́нiе се́рдца сво­его́: въ послѣ́днiя дни́ позна́ете я́.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов