Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Во вре́мя о́но, рече́ Госпо́дь, бу́ду въ Бо́га ро́ду Изра́илеву, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: обрѣто́хъ теплоту́ {Евр.: обрѣто́ша благода́ть.} въ пусты́ни со изги́бшими от­ меча́: иди́те и не потреби́те Изра́иля,
 • Госпо́дь издале́ча яви́т­ся ему́: любо­́вiю вѣ́чною воз­люби́хъ тя́, того́ ра́ди вовлеко́хъ тя́ въ щедро́ты.
 • Я́ко воз­гражду́ тя, и воз­гради́шися, дѣ́во Изра́илева: во́змеши тимпа́ны своя́ и изы́деши съ собо́ромъ игра́ющихъ.
 • Еще́ насади́те виногра́ды въ горѣ́ самарі́йстѣй, насажда́юще насади́те и похвали́те.
 • Я́ко е́сть де́нь воз­зва́нiя от­вѣщава́ющихъ въ гора́хъ Ефре́мовыхъ: воста́ните и взы́дите въ Сiо́нъ ко Го́сподеви Бо́гу на́­шему:
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Иа́кову: воз­весели́теся весе́лiемъ и воскли́кните на главу́ язы́ковъ: слы́шано сотвори́те и похвали́те, рцы́те: спасе́ Госпо́дь лю́ди своя́, оста́нокъ Изра́илевъ.
 • Се́, а́зъ веду́ и́хъ от­ сѣ́вера и соберу́ и́хъ от­ коне́цъ земли́ въ пра́здникъ па́схи: и чадороди́тъ наро́дъ мно́гъ, и воз­вратя́т­ся сѣ́мо.
 • Съ пла́чемъ изыдо́ша, а со утѣше́нiемъ воз­веду́ я́, проводя́ чрезъ рове́н­ники во́дъ по пути́ пра́ву, и не заблу́дятъ по нему́: я́ко а́зъ бѣ́хъ Изра́илеви во Отца́, и Ефре́мъ пе́рвенецъ ми́ е́сть.
 • Слы́шите, язы́цы, сло́во Госпо́дне, и воз­вѣсти́те во о́стровѣхъ да́льнихъ и рцы́те: развѣ́явый Изра́иля собере́тъ его́ и снабди́тъ его́, я́ко па́стырь ста́до свое́.
 • Я́ко изба́ви Госпо́дь Иа́кова и изъя́тъ его́ от­ руки́ си́льнѣйшихъ его́.
 • И прiи́дутъ и воз­веселя́т­ся въ горѣ́ Сiо́нъ, и прiи́дутъ ко благота́мъ Госпо́днимъ, на зе́млю пшени́цы и вина́ и плодо́въ, и ското́въ и овно́въ: и бу́детъ душа́ и́хъ я́коже дре́во плодови́то, и не вза́лчутъ ктому́.
 • Тогда́ воз­ра́дуют­ся дѣви́цы въ собра́нiи ю́ношей, и ста́рцы воз­ра́дуют­ся: и обращу́ пла́чь и́хъ на ра́дость, и утѣ́шу и́хъ, и сотворю́ и́хъ ве́селы.
 • Возвели́чу и упою́ ду́шу жерце́въ сыно́въ Леві́иныхъ, и лю́дiе мо­и́ благо́тъ мо­и́хъ насы́тят­ся.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: гла́съ въ ра́мѣ слы́шанъ бы́сть пла́ча и рыда́нiя и во́пля: Рахи́ль пла́чущися ча́дъ сво­и́хъ, и не хотя́ше утѣ́шитися, я́ко не су́ть.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: да почі́етъ гла́съ тво́й от­ пла́ча и о́чи тво­и́ от­ сле́зъ, я́ко е́сть мзда́ дѣло́мъ тво­и́мъ, глаго́летъ Госпо́дь, и воз­вратя́т­ся от­ земли́ вра́жiя:
 • и е́сть наде́жда послѣ́днимъ тво­и́мъ, [глаго́летъ Госпо́дь,] и воз­вратя́т­ся сы́нове тво­и́ въ предѣ́лы своя́.
 • Слы́шя слы́шахъ Ефре́ма пла́чуща: наказа́лъ мя́ еси́, [Го́споди,] и наказа́хся: а́зъ я́коже теле́цъ не научи́хся: обрати́ мя, и обращу́ся, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й:
 • поне́же послѣди́ плѣне́нiя мо­его́ пока́яхся и послѣди́ разумѣ́нiя мо­его́ воз­стена́хъ въ де́нь посрамле́нiя и показа́хъ тебѣ́, я́ко прiя́хъ укори́зну от­ ю́ности мо­ея́.
 • Сы́нъ любе́зенъ мнѣ́ Ефре́мъ, отроча́ питѣ́ющееся {нѣ́жно­е}, поне́же словеса́ моя́ въ не́мъ, па́мятiю воспомяну́ и́: того́ ра́ди потща́хся о не́мъ, ми́луяй поми́лую его́, рече́ Госпо́дь.
 • Поста́ви себе́ самого́, Сiо́не, стра́жу, сотвори́ муче́нiе, напра́ви се́рдце твое́ на пу́ть пра́въ, и́мже ходи́лъ еси́: воз­врати́ся, дѣви́це Изра́илева, обрати́ся во гра́ды твоя́ рыда́ющи.
 • Доко́лѣ от­враща́ешися, дщи́ обезче́­ст­вованая? я́ко созда́ Госпо́дь спасе́нiе въ насажде́нiе но́во, въ не́мже спасе́нiи обы́дутъ человѣ́цы.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: еще́ реку́тъ сло́во сiе́ въ земли́ Иуде́йстѣй и во градѣ́хъ ея́, егда́ воз­вращу́ преселе́нiе его́: благослове́нъ Госпо́дь на пра́веднѣй горѣ́ святѣ́й сво­е́й:
 • и живу́щiи во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во все́й земли́ его́, ку́пно со земледѣ́лцемъ, и воз­несе́т­ся во ста́дѣ.
 • Я́ко упо­и́хъ вся́ку ду́шу жа́ждущу и вся́ку ду́шу а́лчущу насы́тихъ.
 • Того́ ра́ди воста́хъ от­ сна́ и ви́дѣхъ, и со́нъ ми́ сла́докъ бы́сть.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и всѣ́ю Изра́иля и Иу́ду сѣ́мя человѣ́чо и сѣ́мя ско́тское.
 • И бу́детъ, я́коже бдѣ́хъ на ня́ потреби́ти и озло́бити, та́ко бдѣ́ти бу́ду о ни́хъ, е́же созида́ти и насажда́ти, рече́ Госпо́дь.
 • Въ ты́я дни́ не реку́тъ ктому́: отцы́ ядо́ша ки́слая, а зу́бы дѣ́темъ оско́минишася:
 • но кі́йждо сво­и́мъ грѣхо́мъ у́мретъ, и я́дшему ки́слая оскоменя́т­ся зу́бы его́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и завѣща́ю до́му Изра́илеву и до́му Иу́дину завѣ́тъ но́въ,
 • не по завѣ́ту, его́же завѣща́хъ отце́мъ и́хъ въ де́нь, въ о́ньже е́мшу ми́ за ру́ку и́хъ, извести́ я́ от­ земли́ Еги́петскiя, я́ко ті́и не пребы́ша въ завѣ́тѣ мо­е́мъ, и а́зъ небрего́хъ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Я́ко се́й завѣ́тъ, его́же завѣща́ю до́му Изра́илеву по дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь: дая́ зако́ны моя́ въ мы́сли и́хъ, и на сердца́хъ и́хъ напишу́ я́, и бу́ду и́мъ въ Бо́га, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди:
 • и не научи́тъ кі́йждо бли́жняго сво­его́ и кі́йждо бра́та сво­его́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси́ позна́ютъ мя́ от­ ма́ла да́же и до вели́каго и́хъ: я́ко ми́лостивъ бу́ду непра́вдамъ и́хъ и грѣхо́въ и́хъ не помяну́ ктому́.
 • А́ще воз­несе́т­ся не́бо на высоту́, рече́ Госпо́дь, и а́ще смири́т­ся испо́дъ земли́ ни́зу, и а́зъ не от­ве́ргу ро́да Изра́илева о всѣ́хъ, я́же сотвори́ша, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь, да́вый со́лнце во свѣ́тъ дне́, луну́ и звѣ́зды на свѣ́тъ но́щи, и во́пль на мо́ри, и воз­шумѣ́ша во́лны его́, Госпо́дь Вседержи́тель и́мя ему́.
 • А́ще премо́лкнутъ зако́ны сі́и от­ лица́ мо­его́, рече́ Госпо́дь, то́ и ро́дъ Изра́илевъ преста́нетъ бы́ти язы́къ предъ лице́мъ мо­и́мъ во вся́ дни́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и сози́ждет­ся гра́дъ Го́сподеви от­ столпа́ Анамеи́ля до вра́тъ уго́лныхъ:
 • и изы́детъ размѣ́ренiе его́ проти́ву ему́ до моги́лъ гари́въ, и объи́мет­ся о́крестъ избра́н­нымъ ка́менiемъ,
 • и всю́ юдо́ль ме́ртвыхъ и пе́пела, и ве́сь Ассаримо́ѳъ да́же до водоте́чи ке́дрскiя, да́же до у́гла ко́нiй вра́тъ восто́чныхъ, освяще́нiе Го́сподеви, и ктому́ не исто́ргнет­ся и не потреби́т­ся да́же до вѣ́ка.
 • В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом.
 • Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля.
 • Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
 • Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся;
 • снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими.
 • Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему».
 • Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!»
 • Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда.
 • Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой.
 • Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое»;
 • ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.
 • И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
 • Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.
 • И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится благами Моими, говорит Господь.
 • Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет.
 • Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской.
 • И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои.
 • Слышу Ефрема плачущего: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой.
 • Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей».
 • Не дорого́й ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь.
 • Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои.
 • Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: «да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!»
 • И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами.
 • Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
 • При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота.
 • И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь.
 • В те дни уже не будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»,
 • но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.
 • Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
 • не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
 • Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
 • И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
 • Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя Ему.
 • Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.
 • Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот уго́льных,
 • и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф.
 • И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки.
 • 耶 和 华 说 , 那 时 , 我 必 作 以 色 列 各 家 的 神 。 他 们 必 作 我 的 子 民 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 脱 离 刀 剑 的 就 是 以 色 列 人 。 我 使 他 享 安 息 的 时 候 , 他 曾 在 旷 野 蒙 恩 。
 • 古 时 ( 或 作 从 远 方 ) 耶 和 华 向 以 色 列 ( 原 文 作 我 ) 显 现 , 说 , 我 以 永 远 的 爱 爱 你 , 因 此 我 以 慈 爱 吸 引 你 。
 • 以 色 列 的 民 ( 原 文 作 处 女 ) 哪 , 我 要 再 建 立 你 , 你 就 被 建 立 。 你 必 再 以 击 鼓 为 美 , 与 欢 乐 的 人 一 同 跳 舞 而 出 。
 • 又 必 在 撒 马 利 亚 的 山 上 栽 种 葡 萄 园 , 栽 种 的 人 要 享 用 所 结 的 果 子 。
 • 日 子 必 到 , 以 法 莲 山 上 守 望 的 人 必 呼 叫 说 , 起 来 吧 。 我 们 可 以 上 锡 安 , 到 耶 和 华 我 们 的 神 那 里 去 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 当 为 雅 各 欢 乐 歌 唱 , 因 万 国 中 为 首 的 欢 呼 。 当 传 扬 颂 赞 说 , 耶 和 华 阿 , 求 你 拯 救 你 的 百 姓 以 色 列 所 剩 下 的 人 。
 • 我 必 将 他 们 从 北 方 领 来 , 从 地 极 招 聚 。 同 着 他 们 来 的 有 瞎 子 , 瘸 子 , 孕 妇 , 产 妇 。 他 们 必 成 为 大 帮 回 到 这 里 来 。
 • 他 们 要 哭 泣 而 来 。 我 要 照 他 们 恳 求 的 引 导 他 们 , 使 他 们 在 河 水 旁 走 正 直 的 路 , 在 其 上 不 致 绊 跌 。 因 为 我 是 以 色 列 的 父 , 以 法 莲 是 我 的 长 子 。
 • 列 国 阿 , 要 听 耶 和 华 的 话 , 传 扬 在 远 处 的 海 岛 说 , 赶 散 以 色 列 的 必 招 聚 他 , 又 看 守 他 , 好 像 牧 人 看 守 羊 群 。
 • 因 耶 和 华 救 赎 了 雅 各 , 救 赎 他 脱 离 比 他 更 强 之 人 的 手 。
 • 他 们 要 来 到 锡 安 的 高 处 歌 唱 , 又 流 归 耶 和 华 施 恩 之 地 , 就 是 有 五 谷 , 新 酒 , 和 油 , 并 羊 羔 , 牛 犊 之 地 。 他 们 的 心 必 像 浇 灌 的 园 子 。 他 们 也 不 再 有 一 点 愁 烦 。
 • 那 时 , 处 女 必 欢 乐 跳 舞 。 年 少 的 , 年 老 的 , 也 必 一 同 欢 乐 。 因 为 我 要 使 他 们 的 悲 哀 变 为 欢 喜 , 并 要 安 慰 他 们 , 使 他 们 的 愁 烦 转 为 快 乐 。
 • 我 必 以 肥 油 使 祭 司 的 心 满 足 。 我 的 百 姓 也 要 因 我 的 恩 惠 知 足 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 在 拉 玛 听 见 号 ? ? 痛 哭 的 声 音 , 是 拉 结 哭 她 儿 女 , 不 肯 受 安 慰 , 因 为 他 们 都 不 在 了 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 你 禁 止 声 音 不 要 哀 哭 , 禁 止 眼 目 不 要 流 泪 , 因 你 所 作 之 工 必 有 赏 赐 。 他 们 必 从 敌 国 归 回 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 你 末 后 必 有 指 望 。 你 的 儿 女 必 回 到 自 己 的 境 界 。
 • 我 听 见 以 法 莲 为 自 己 悲 叹 说 , 你 责 罚 我 , 我 便 受 责 罚 , 像 不 惯 负 轭 的 牛 犊 一 样 。 求 你 使 我 回 转 , 我 便 回 转 , 因 为 你 是 耶 和 华 我 的 神 。
 • 我 回 转 以 后 就 真 正 懊 悔 。 受 教 以 后 就 拍 腿 叹 息 。 我 因 担 当 幼 年 的 凌 辱 就 抱 愧 蒙 羞 。
 • 耶 和 华 说 , 以 法 莲 是 我 的 爱 子 麽 。 是 可 喜 悦 的 孩 子 麽 。 我 每 逢 责 备 他 , 仍 深 顾 念 他 。 所 以 我 的 心 肠 恋 慕 他 。 我 必 要 怜 悯 他 。
 • 以 色 列 民 ( 原 文 作 处 女 ) 哪 , 你 当 为 自 己 设 立 指 路 碑 , 竖 起 引 路 柱 。 你 要 留 心 向 大 路 , 就 是 你 所 去 的 原 路 。 你 当 回 转 , 回 转 到 你 这 些 城 邑 。
 • 背 道 的 民 ( 原 文 作 女 子 ) 哪 , 你 反 来 覆 去 要 到 几 时 呢 。 耶 和 华 在 地 上 造 了 一 件 新 事 , 就 是 女 子 护 卫 男 子 。
 • 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 使 被 掳 之 人 归 回 的 时 候 , 他 们 在 犹 大 地 和 其 中 的 城 邑 必 再 这 样 说 , 公 义 的 居 所 阿 , 圣 山 哪 , 愿 耶 和 华 赐 福 给 你 。
 • 犹 大 和 属 犹 大 城 邑 的 人 , 农 夫 和 放 羊 的 人 , 要 一 同 住 在 其 中 。
 • 疲 乏 的 人 , 我 使 他 饱 饫 。 愁 烦 的 人 , 我 使 他 知 足 。
 • 先 知 说 , 我 醒 了 , 觉 着 睡 得 香 甜 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 我 要 把 人 的 种 和 牲 畜 的 种 播 种 在 以 色 列 家 和 犹 大 家 。
 • 我 先 前 怎 样 留 意 将 他 们 拔 出 , 拆 毁 , 毁 坏 , 倾 覆 , 苦 害 , 也 必 照 样 留 意 将 他 们 建 立 , 栽 植 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 当 那 些 日 子 , 人 不 再 说 , 父 亲 吃 了 酸 葡 萄 , 儿 子 的 牙 酸 倒 了 。
 • 但 各 人 必 因 自 己 的 罪 死 亡 。 凡 吃 酸 葡 萄 的 , 自 己 的 牙 必 酸 倒 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 我 要 与 以 色 列 家 和 犹 大 家 另 立 新 约 ,
 • 不 像 我 拉 着 他 们 祖 宗 的 手 , 领 他 们 出 埃 及 地 的 时 候 , 与 他 们 所 立 的 约 。 我 虽 作 他 们 的 丈 夫 , 他 们 却 背 了 我 的 约 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 那 些 日 子 以 后 , 我 与 以 色 列 家 所 立 的 约 乃 是 这 样 , 我 要 将 我 的 律 法 放 在 他 们 里 面 , 写 在 他 们 心 上 。 我 要 作 他 们 的 神 , 他 们 要 作 我 的 子 民 。
 • 他 们 各 人 不 再 教 导 自 己 的 邻 舍 和 自 己 的 弟 兄 说 , 你 该 认 识 耶 和 华 , 因 为 他 们 从 最 小 的 到 至 大 的 都 必 认 识 我 。 我 要 赦 免 他 们 的 罪 孽 , 不 再 记 念 他 们 的 罪 恶 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 那 使 太 阳 白 日 发 光 , 使 星 月 有 定 例 , 黑 夜 发 亮 , 又 搅 动 大 海 , 使 海 中 波 浪 ? ? 訇 的 , 万 军 之 耶 和 华 是 他 的 名 。 他 如 此 说 ,
 • 这 些 定 例 若 能 在 我 面 前 废 掉 , 以 色 列 的 后 裔 也 就 在 我 面 前 断 绝 , 永 远 不 再 成 国 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 若 能 量 度 上 天 , 寻 察 下 地 的 根 基 , 我 就 因 以 色 列 后 裔 一 切 所 行 的 弃 绝 他 们 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 这 城 必 为 耶 和 华 建 造 , 从 哈 楠 业 楼 直 到 角 门 。
 • 准 绳 要 往 外 量 出 , 直 到 迦 立 山 , 又 转 到 歌 亚 。
 • 抛 尸 的 全 谷 和 倒 灰 之 处 , 并 一 切 田 地 , 直 到 汲 沦 溪 , 又 直 到 东 方 马 门 的 拐 角 , 都 要 归 耶 和 华 为 圣 , 不 再 拔 出 , 不 再 倾 覆 , 直 到 永 远 。
 • В то время, говорит Господь, Я буду Богом роду Израилеву, а он будет Моим народом.

 • Так говорит Господь: Я нашел теплоту в пустыни с погибшими от меча, идите и не умерщвляйте Израиля.

 • Господь издали явится ему (говоря): любовию вечною Я возлюбил тебя, посему привлек на тебя благоволение.

 • Ибо Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, возьмешь тимпаны свои и выйдешь в собрании веселящихся.

 • Снова насадите виноградники на горе Самарийской, усердно насаждайте и хвалите.

 • Это – день воззвания стражей на горах Ефремовых: „вставайте и идите в Сион к Господу Богу нашему“.

 • Ибо так говорит Господь Иакову: радостно возвеселитесь, воскликните о главе народов, сделайте известным и прославьте, скажите: спас Господь народ Свой, остаток Израиля.

 • Вот Я веду их с севера и соберу их с концов земли в праздник Пасхи, и произведут многочисленный народ, и возвратятся сюда.

 • С плачем они вышли, а с радостью приведу их, проводя при потоках вод, по ровному пути, и не заблудятся на нем, ибо Я был Израилю Отцем, и Ефрем первенец Мой.

 • Слушайте, народы, слово Господне и возвещайте островам дальним, и говорите: Развеявший Израиля соберет его и убережет его, как пастух стадо свое.

 • Ибо избавит Господь Иакова и освободит его из руки сильнейших его.

 • И придут и возвеселятся на горе Сионе, и придут к благостыне Господней, на землю пшеницы и вина, и плодов, и скотов, и овнов, и будет душа их, как плодовитое дерево, и не будут более алкать.

 • Тогда будут веселиться девицы в собрании юношей, и старцы возрадуются, и обращу плач их на радость, и утешу их и сделаю их веселыми.

 • Возвеличу и напою душу священников, сынов Левииных, и народ Мой насытится Моими благами.

 • Так говорит Господь: слышен в Раме голос плача, и рыдания, и вопля: Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться, ибо их нет.

 • Так говорит Господь: да успокоится голос твой от плача, и глаза твои от слез, ибо есть награда за твои дела, говорит Господь, и они возвратятся из земли неприятельской.

 • И есть надежда потомкам твоим (говорит Господь), и возвратятся сыновья твои в пределы свои.

 • Давно Я слышал Ефрема плачущаго: „Ты наказал меня (Господи), и я наказан; я, как телец, не научился; обрати меня, и я обращусь, ибо Ты – Господь Бог Мой.

 • Ибо после плена моего я покаялся, и после того, как познал себя, я возстенал в день позора, и показал Тебе, что я понес безславие от юности моей“.

 • Сын любезный Мне Ефрем, нежное дитя, так как слова Мои у него, то непременно вспомню о нем, ибо Я пекся о нем, непременно помилую его, говорит Господь.

 • Поставь себя самого, Сион, стражей, понеси наказание, направь сердце твое на прямой путь, которым ты ходил, возвратись, девица Израилева, возвратись в города свои с рыданием!

 • Доколе будешь отвращаться, дочь обезчещенная? ибо Господь соделал спасение для нового насаждения, которым будут владеть спасенные люди.

 • Ибо так говорит Господь: впредь будут говорить такое слово, в земле Иуды и в городах его, когда Я возвращу пленных его: „благословен Господь на праведной святой горе Своей“,

 • И живущие в городах Иуды и во всей земле его вместе с земледельцем. И Он вознесется в стаде.

 • Ибо Я напоил всякую душу жаждущую и всякую душу алчущую насытил.

 • При этом я пробудился от сна, и посмотрел, и сон мне был приятен.

 • Вот наступают дни, говорит Господь, и Я засею Израиля и Иуду семенем человеческим и семенем скотским.

 • И как Я наблюдал за ними, чтобы истреблять и вредить, так буду наблюдать за ними, чтобы созидать и насаждать, говорит Господь.

 • В те дни не будут говорить более: „отцы ели кислое, а у детей на зубах оскомина“.

 • Но каждый будет умирать за свой грех, и у ядущого кислое будет на зубах оскомина.

 • Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,

 • Не такой завет, какой Я заключил с отцами их, в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.

 • Ибо вот завет, который Я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут Моим народом.

 • И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все познают Меня, от малого до большого из них; потому что Я милостив буду к неправдам их, и грехов их не вспомяну более.

 • Если поднимется небо на высоту, говорит Господь, и если опустится к низу основание земли, то и (тогда) Я не отвергну рода Израилева, не смотря на все то, что они сделали, говорит Господь.

 • Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, луну и звезды для освещения ночью, и (производит) шум на море, так что ревут волны его, Господь Вседержитель – имя Ему:

 • Если законы эти перестанут действовать пред Лицем Моим, говорит Господь, то и род Израилев перестанет быть народом пред Лицем Моим во все дни.

 • Вот наступают дни, говорит Господь, и построен будет город Господу от башни Анамеила до ворот угольных.

 • И пройдет землемерная вервь его до холма Гарив, прямо против его, и он будет кругом обложен наилучшим камнем.

 • И (обнимет) всю долину мертвых и пепла и все поле до потока Кедрского, даже до угла конских восточных ворот, (и будет) святыней Господу, и более не разрушится и не истребится даже до века.