Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Во вре́мя о́но, рече́ Госпо́дь, бу́ду въ Бо́га ро́ду Изра́илеву, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: обрѣто́хъ теплоту́ {Евр.: обрѣто́ша благода́ть.} въ пусты́ни со изги́бшими от­ меча́: иди́те и не потреби́те Изра́иля,
 • Госпо́дь издале́ча яви́т­ся ему́: любо­́вiю вѣ́чною воз­люби́хъ тя́, того́ ра́ди вовлеко́хъ тя́ въ щедро́ты.
 • Я́ко воз­гражду́ тя, и воз­гради́шися, дѣ́во Изра́илева: во́змеши тимпа́ны своя́ и изы́деши съ собо́ромъ игра́ющихъ.
 • Еще́ насади́те виногра́ды въ горѣ́ самарі́йстѣй, насажда́юще насади́те и похвали́те.
 • Я́ко е́сть де́нь воз­зва́нiя от­вѣщава́ющихъ въ гора́хъ Ефре́мовыхъ: воста́ните и взы́дите въ Сiо́нъ ко Го́сподеви Бо́гу на́­шему:
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Иа́кову: воз­весели́теся весе́лiемъ и воскли́кните на главу́ язы́ковъ: слы́шано сотвори́те и похвали́те, рцы́те: спасе́ Госпо́дь лю́ди своя́, оста́нокъ Изра́илевъ.
 • Се́, а́зъ веду́ и́хъ от­ сѣ́вера и соберу́ и́хъ от­ коне́цъ земли́ въ пра́здникъ па́схи: и чадороди́тъ наро́дъ мно́гъ, и воз­вратя́т­ся сѣ́мо.
 • Съ пла́чемъ изыдо́ша, а со утѣше́нiемъ воз­веду́ я́, проводя́ чрезъ рове́н­ники во́дъ по пути́ пра́ву, и не заблу́дятъ по нему́: я́ко а́зъ бѣ́хъ Изра́илеви во Отца́, и Ефре́мъ пе́рвенецъ ми́ е́сть.
 • Слы́шите, язы́цы, сло́во Госпо́дне, и воз­вѣсти́те во о́стровѣхъ да́льнихъ и рцы́те: развѣ́явый Изра́иля собере́тъ его́ и снабди́тъ его́, я́ко па́стырь ста́до свое́.
 • Я́ко изба́ви Госпо́дь Иа́кова и изъя́тъ его́ от­ руки́ си́льнѣйшихъ его́.
 • И прiи́дутъ и воз­веселя́т­ся въ горѣ́ Сiо́нъ, и прiи́дутъ ко благота́мъ Госпо́днимъ, на зе́млю пшени́цы и вина́ и плодо́въ, и ското́въ и овно́въ: и бу́детъ душа́ и́хъ я́коже дре́во плодови́то, и не вза́лчутъ ктому́.
 • Тогда́ воз­ра́дуют­ся дѣви́цы въ собра́нiи ю́ношей, и ста́рцы воз­ра́дуют­ся: и обращу́ пла́чь и́хъ на ра́дость, и утѣ́шу и́хъ, и сотворю́ и́хъ ве́селы.
 • Возвели́чу и упою́ ду́шу жерце́въ сыно́въ Леві́иныхъ, и лю́дiе мо­и́ благо́тъ мо­и́хъ насы́тят­ся.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: гла́съ въ ра́мѣ слы́шанъ бы́сть пла́ча и рыда́нiя и во́пля: Рахи́ль пла́чущися ча́дъ сво­и́хъ, и не хотя́ше утѣ́шитися, я́ко не су́ть.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: да почі́етъ гла́съ тво́й от­ пла́ча и о́чи тво­и́ от­ сле́зъ, я́ко е́сть мзда́ дѣло́мъ тво­и́мъ, глаго́летъ Госпо́дь, и воз­вратя́т­ся от­ земли́ вра́жiя:
 • и е́сть наде́жда послѣ́днимъ тво­и́мъ, [глаго́летъ Госпо́дь,] и воз­вратя́т­ся сы́нове тво­и́ въ предѣ́лы своя́.
 • Слы́шя слы́шахъ Ефре́ма пла́чуща: наказа́лъ мя́ еси́, [Го́споди,] и наказа́хся: а́зъ я́коже теле́цъ не научи́хся: обрати́ мя, и обращу́ся, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й:
 • поне́же послѣди́ плѣне́нiя мо­его́ пока́яхся и послѣди́ разумѣ́нiя мо­его́ воз­стена́хъ въ де́нь посрамле́нiя и показа́хъ тебѣ́, я́ко прiя́хъ укори́зну от­ ю́ности мо­ея́.
 • Сы́нъ любе́зенъ мнѣ́ Ефре́мъ, отроча́ питѣ́ющееся {нѣ́жно­е}, поне́же словеса́ моя́ въ не́мъ, па́мятiю воспомяну́ и́: того́ ра́ди потща́хся о не́мъ, ми́луяй поми́лую его́, рече́ Госпо́дь.
 • Поста́ви себе́ самого́, Сiо́не, стра́жу, сотвори́ муче́нiе, напра́ви се́рдце твое́ на пу́ть пра́въ, и́мже ходи́лъ еси́: воз­врати́ся, дѣви́це Изра́илева, обрати́ся во гра́ды твоя́ рыда́ющи.
 • Доко́лѣ от­враща́ешися, дщи́ обезче́­ст­вованая? я́ко созда́ Госпо́дь спасе́нiе въ насажде́нiе но́во, въ не́мже спасе́нiи обы́дутъ человѣ́цы.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: еще́ реку́тъ сло́во сiе́ въ земли́ Иуде́йстѣй и во градѣ́хъ ея́, егда́ воз­вращу́ преселе́нiе его́: благослове́нъ Госпо́дь на пра́веднѣй горѣ́ святѣ́й сво­е́й:
 • и живу́щiи во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во все́й земли́ его́, ку́пно со земледѣ́лцемъ, и воз­несе́т­ся во ста́дѣ.
 • Я́ко упо­и́хъ вся́ку ду́шу жа́ждущу и вся́ку ду́шу а́лчущу насы́тихъ.
 • Того́ ра́ди воста́хъ от­ сна́ и ви́дѣхъ, и со́нъ ми́ сла́докъ бы́сть.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и всѣ́ю Изра́иля и Иу́ду сѣ́мя человѣ́чо и сѣ́мя ско́тское.
 • И бу́детъ, я́коже бдѣ́хъ на ня́ потреби́ти и озло́бити, та́ко бдѣ́ти бу́ду о ни́хъ, е́же созида́ти и насажда́ти, рече́ Госпо́дь.
 • Въ ты́я дни́ не реку́тъ ктому́: отцы́ ядо́ша ки́слая, а зу́бы дѣ́темъ оско́минишася:
 • но кі́йждо сво­и́мъ грѣхо́мъ у́мретъ, и я́дшему ки́слая оскоменя́т­ся зу́бы его́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и завѣща́ю до́му Изра́илеву и до́му Иу́дину завѣ́тъ но́въ,
 • не по завѣ́ту, его́же завѣща́хъ отце́мъ и́хъ въ де́нь, въ о́ньже е́мшу ми́ за ру́ку и́хъ, извести́ я́ от­ земли́ Еги́петскiя, я́ко ті́и не пребы́ша въ завѣ́тѣ мо­е́мъ, и а́зъ небрего́хъ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Я́ко се́й завѣ́тъ, его́же завѣща́ю до́му Изра́илеву по дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь: дая́ зако́ны моя́ въ мы́сли и́хъ, и на сердца́хъ и́хъ напишу́ я́, и бу́ду и́мъ въ Бо́га, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди:
 • и не научи́тъ кі́йждо бли́жняго сво­его́ и кі́йждо бра́та сво­его́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси́ позна́ютъ мя́ от­ ма́ла да́же и до вели́каго и́хъ: я́ко ми́лостивъ бу́ду непра́вдамъ и́хъ и грѣхо́въ и́хъ не помяну́ ктому́.
 • А́ще воз­несе́т­ся не́бо на высоту́, рече́ Госпо́дь, и а́ще смири́т­ся испо́дъ земли́ ни́зу, и а́зъ не от­ве́ргу ро́да Изра́илева о всѣ́хъ, я́же сотвори́ша, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь, да́вый со́лнце во свѣ́тъ дне́, луну́ и звѣ́зды на свѣ́тъ но́щи, и во́пль на мо́ри, и воз­шумѣ́ша во́лны его́, Госпо́дь Вседержи́тель и́мя ему́.
 • А́ще премо́лкнутъ зако́ны сі́и от­ лица́ мо­его́, рече́ Госпо́дь, то́ и ро́дъ Изра́илевъ преста́нетъ бы́ти язы́къ предъ лице́мъ мо­и́мъ во вся́ дни́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и сози́ждет­ся гра́дъ Го́сподеви от­ столпа́ Анамеи́ля до вра́тъ уго́лныхъ:
 • и изы́детъ размѣ́ренiе его́ проти́ву ему́ до моги́лъ гари́въ, и объи́мет­ся о́крестъ избра́н­нымъ ка́менiемъ,
 • и всю́ юдо́ль ме́ртвыхъ и пе́пела, и ве́сь Ассаримо́ѳъ да́же до водоте́чи ке́дрскiя, да́же до у́гла ко́нiй вра́тъ восто́чныхъ, освяще́нiе Го́сподеви, и ктому́ не исто́ргнет­ся и не потреби́т­ся да́же до вѣ́ка.
 • В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом.
 • Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля.
 • Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
 • Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся;
 • снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими.
 • Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему».
 • Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!»
 • Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда.
 • Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой.
 • Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое»;
 • ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.
 • И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
 • Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.
 • И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится благами Моими, говорит Господь.
 • Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет.
 • Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской.
 • И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои.
 • Слышу Ефрема плачущего: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой.
 • Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей».
 • Не дорого́й ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь.
 • Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои.
 • Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: «да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!»
 • И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами.
 • Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
 • При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота.
 • И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь.
 • В те дни уже не будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»,
 • но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.
 • Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
 • не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
 • Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
 • И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
 • Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя Ему.
 • Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.
 • Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот уго́льных,
 • и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф.
 • И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки.
 • 38:1ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ εἶπεν κύριος ἔσομαι εἰς θεὸν τῷ γένει Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἔσον­ταί μοι εἰς λαόν
 • 38:2οὕτως εἶπεν κύριος εὗρον θερμὸν ἐν ἐρήμῳ μετὰ ὀλωλότων ἐν μαχαίρᾳ βαδίσατε καὶ μὴ ὀλέσητε τὸν Ισραηλ
 • 38:3κύριος πόρρωθεν ὤφθη αὐτῷ ἀγάπησιν αἰωνίαν ἠγάπησά σε δια­̀ τοῦτο εἵλκυσά σε εἰς οἰκτίρημα
 • 38:4ἔτι οἰκοδομήσω σε καὶ οἰκοδομηθήσῃ παρθένος Ισραηλ ἔτι λήμψῃ τύμπανόν σου καὶ ἐξελεύ­σῃ μετὰ συν­αγωγῆς παιζόν­των
 • 38:5ἔτι φυτεύ­σατε ἀμπελῶνας ἐν ὄρεσιν Σαμαρείας φυτεύ­σατε καὶ αἰνέσατε
 • 38:6ὅτι ἔστιν ἡμέρα κλήσεως ἀπο­λογουμένων ἐν ὄρεσιν Εφραιμ ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε εἰς Σιων προ­̀ς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν
 • 38:7ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος τῷ Ιακωβ εὐφράνθητε καὶ χρεμετίσατε ἐπι­̀ κεφαλὴν ἐθνῶν ἀκουστὰ ποιήσατε καὶ αἰνέσατε εἴπατε ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸ κατα­́λοιπον τοῦ Ισραηλ
 • 38:8ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺς ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ συν­άξω αὐτοὺς ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασεκ καὶ τεκνοποιήσῃ ὄχλον πολύν καὶ ἀπο­στρέψουσιν ὧδε
 • 38:9ἐν κλαυθμῷ ἐξῆλθον καὶ ἐν παρα­κλήσει ἀνάξω αὐτοὺς αὐλίζων ἐπι­̀ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν ἐν αὐτῇ ὅτι ἐγενόμην τῷ Ισραηλ εἰς πατέρα καὶ Εφραιμ πρωτότοκός μού ἐστιν
 • 38:10ἀκούσατε λόγον κυρίου ἔθνη καὶ ἀναγγείλατε εἰς νήσους τὰς μακρότερον εἴπατε ὁ λικμήσας τὸν Ισραηλ συν­άξει αὐτὸν καὶ φυλάξει αὐτὸν ὡς ὁ βόσκων τὸ ποίμνιον αὐτοῦ
 • 38:11ὅτι ἐλυτρώσατο κύριος τὸν Ιακωβ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ
 • 38:12καὶ ἥξουσιν καὶ εὐφρανθήσον­ται ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ ἀγαθὰ κυρίου ἐπι­̀ γῆν σίτου καὶ οἴνου καὶ καρπῶν καὶ κτηνῶν καὶ προ­βάτων καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον καὶ οὐ πεινάσουσιν ἔτι
 • 38:13τότε χαρήσον­ται παρθένοι ἐν συν­αγωγῇ νεανίσκων καὶ πρεσβῦται χαρήσον­ται καὶ στρέψω τὸ πένθος αὐτῶν εἰς χαρμονὴν καὶ ποιήσω αὐτοὺς εὐφραινο­μέ­νους
 • 38:14μεγαλυνῶ καὶ μεθύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων υἱῶν Λευι καὶ ὁ λαός μου τῶν ἀγαθῶν μου ἐμπλη­σθή­σε­ται
 • 38:15οὕτως εἶπεν κύριος φωνὴ ἐν Рαμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ Рαχηλ ἀπο­κλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπι­̀ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς ὅτι οὐκ εἰσίν
 • 38:16οὕτως εἶπεν κύριος δια­λιπέτω ἡ φωνή σου ἀπο­̀ κλαυθμοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀπο­̀ δακρύων σου ὅτι ἔστιν μισθὸς τοῖς σοῖς ἔργοις καὶ ἐπι­στρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχθρῶν
 • 38:17μόνιμον τοῖς σοῖς τέκνοις
 • 38:18ἀκοὴν ἤκουσα Εφραιμ ὀδυρο­μέ­νου ἐπαίδευσάς με καὶ ἐπαιδεύ­θην ἐγώ ὥσπερ μόσχος οὐκ ἐδιδάχθην ἐπι­́στρεψόν με καὶ ἐπι­στρέψω ὅτι σὺ κύριος ὁ θεός μου
 • 38:19ὅτι ὕστερον αἰχμαλωσίας μου μετενόησα καὶ ὕστερον τοῦ γνῶναί με ἐστέναξα ἐφ᾿ ἡμέρας αἰσχύνης καὶ ὑπέδειξά σοι ὅτι ἔλαβον ὀνειδισμὸν ἐκ νεότητός μου
 • 38:20υἱὸς ἀγαπητὸς Εφραιμ ἐμοί παιδίον ἐν­τρυφῶν ὅτι ἀνθ᾿ ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὐτῷ μνείᾳ μνησθήσομαι αὐτοῦ δια­̀ τοῦτο ἔσπευσα ἐπ᾿ αὐτῷ ἐλεῶν ἐλεήσω αὐτόν φησὶν κύριος
 • 38:21στῆσον σεαυτήν Σιων ποίησον τιμωρίαν δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὤμους ὁδὸν ἣν ἐπορεύ­θης ἀπο­στράφητι παρθένος Ισραηλ ἀπο­στράφητι εἰς τὰς πόλεις σου πενθοῦσα
 • 38:22ἕως πότε ἀπο­στρέψεις θυγάτηρ ἠτιμωμένη ὅτι ἔκτισεν κύριος σωτηρίαν εἰς κατα­φύτευσιν καινήν ἐν σωτηρίᾳ περιελεύ­σον­ται ἄνθρωποι
 • 38:23οὕτως εἶπεν κύριος ἔτι ἐροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν πόλεσιν αὐτοῦ ὅταν ἀπο­στρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ εὐλογημένος κύριος ἐπι­̀ δίκαιον ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
 • 38:24καὶ ἐνοικοῦν­τες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ ἅμα γεωργῷ καὶ ἀρθή­σε­ται ἐν ποιμνίῳ
 • 38:25ὅτι ἐμέθυσα πᾶσαν ψυχὴν διψῶσαν καὶ πᾶσαν ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλη­σα
 • 38:26δια­̀ τοῦτο ἐξηγέρθην καὶ εἶδον καὶ ὁ ὕπνος μου ἡδύς μοι ἐγενήθη
 • 38:27δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται φησὶν κύριος καὶ σπερῶ τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδαν σπέρμα ἀνθρώπου καὶ σπέρμα κτήνους
 • 38:28καὶ ἔσται ὥσπερ ἐγρηγόρουν ἐπ᾿ αὐτοὺς καθαιρεῖν καὶ κακοῦν οὕτως γρηγορήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν καὶ κατα­φυτεύ­ειν φησὶν κύριος
 • 38:29ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐ μὴ εἴπωσιν οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα καὶ οἱ ὀδόν­τες τῶν τέκνων ᾑμωδίασαν
 • 38:30ἀλλ᾿ ἢ ἕκασ­τος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀπο­θανεῖται καὶ τοῦ φαγόν­τος τὸν ὄμφακα αἱμωδια­́σουσιν οἱ ὀδόν­τες αὐτοῦ
 • 38:31ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται φησὶν κύριος καὶ δια­θήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ καὶ τῷ οἴκῳ Ιουδα δια­θήκην καινήν
 • 38:32οὐ κατα­̀ τὴν δια­θήκην ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπι­λαβο­μέ­νου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ δια­θήκῃ μου καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν φησὶν κύριος
 • 38:33ὅτι αὕτη ἡ δια­θήκη ἣν δια­θήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας φησὶν κύριος διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν δια­́νοιαν αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτούς καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσον­ταί μοι εἰς λαόν
 • 38:34καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκασ­τος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκασ­τος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάν­τες εἰδήσουσίν με ἀπο­̀ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγά­λου αὐτῶν ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι
 • 38:35ἐὰν ὑψωθῇ ὁ οὐρανὸς εἰς τὸ μετέωρον φησὶν κύριος καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς γῆς κάτω καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπο­δοκιμῶ τὸ γένος Ισραηλ φησὶν κύριος περὶ πάν­των ὧν ἐποίησαν
 • 38:36οὕτως εἶπεν κύριος ὁ δοὺς τὸν ἥλιον εἰς φῶς τῆς ἡμέρας σελήνην καὶ ἀστέρας εἰς φῶς τῆς νυκτός καὶ κραυγὴν ἐν θαλάσ­σῃ καὶ ἐβόμβησεν τὰ κύματα αὐτῆς κύριος παν­τοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
 • 38:37ἐὰν παύσων­ται οἱ νόμοι οὗτοι ἀπο­̀ προ­σώπου μου φησὶν κύριος καὶ τὸ γένος Ισραηλ παύ­σε­ται γενέσθαι ἔθνος κατα­̀ προ­́σωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας
 • 38:38ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται φησὶν κύριος καὶ οἰκοδομηθή­σε­ται πόλις τῷ κυρίῳ ἀπο­̀ πύργου Αναμεηλ ἕως πύλης τῆς γωνίας
 • 38:39καὶ ἐξελεύ­­σε­ται ἡ δια­μέτρησις αὐτῆς ἀπέναν­τι αὐτῶν ἕως βουνῶν Γαρηβ καὶ περικυκλωθή­σε­ται κύκλῳ ἐξ ἐκλεκτῶν λίθων
 • 38:40καὶ πάν­τες ασαρημωθ ἕως ναχαλ Κεδρων ἕως γωνίας πύλης ἵππων ἀνατολῆς ἁγίασμα τῷ κυρίῳ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ ἐκλίπῃ καὶ οὐ μὴ καθαιρεθῇ ἕως τοῦ αἰῶνος