Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Во вре́мя о́но, рече́ Госпо́дь, бу́ду въ Бо́га ро́ду Изра́илеву, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: обрѣто́хъ теплоту́ {Евр.: обрѣто́ша благода́ть.} въ пусты́ни со изги́бшими от­ меча́: иди́те и не потреби́те Изра́иля,
 • Госпо́дь издале́ча яви́т­ся ему́: любо­́вiю вѣ́чною воз­люби́хъ тя́, того́ ра́ди вовлеко́хъ тя́ въ щедро́ты.
 • Я́ко воз­гражду́ тя, и воз­гради́шися, дѣ́во Изра́илева: во́змеши тимпа́ны своя́ и изы́деши съ собо́ромъ игра́ющихъ.
 • Еще́ насади́те виногра́ды въ горѣ́ самарі́йстѣй, насажда́юще насади́те и похвали́те.
 • Я́ко е́сть де́нь воз­зва́нiя от­вѣщава́ющихъ въ гора́хъ Ефре́мовыхъ: воста́ните и взы́дите въ Сiо́нъ ко Го́сподеви Бо́гу на́­шему:
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Иа́кову: воз­весели́теся весе́лiемъ и воскли́кните на главу́ язы́ковъ: слы́шано сотвори́те и похвали́те, рцы́те: спасе́ Госпо́дь лю́ди своя́, оста́нокъ Изра́илевъ.
 • Се́, а́зъ веду́ и́хъ от­ сѣ́вера и соберу́ и́хъ от­ коне́цъ земли́ въ пра́здникъ па́схи: и чадороди́тъ наро́дъ мно́гъ, и воз­вратя́т­ся сѣ́мо.
 • Съ пла́чемъ изыдо́ша, а со утѣше́нiемъ воз­веду́ я́, проводя́ чрезъ рове́н­ники во́дъ по пути́ пра́ву, и не заблу́дятъ по нему́: я́ко а́зъ бѣ́хъ Изра́илеви во Отца́, и Ефре́мъ пе́рвенецъ ми́ е́сть.
 • Слы́шите, язы́цы, сло́во Госпо́дне, и воз­вѣсти́те во о́стровѣхъ да́льнихъ и рцы́те: развѣ́явый Изра́иля собере́тъ его́ и снабди́тъ его́, я́ко па́стырь ста́до свое́.
 • Я́ко изба́ви Госпо́дь Иа́кова и изъя́тъ его́ от­ руки́ си́льнѣйшихъ его́.
 • И прiи́дутъ и воз­веселя́т­ся въ горѣ́ Сiо́нъ, и прiи́дутъ ко благота́мъ Госпо́днимъ, на зе́млю пшени́цы и вина́ и плодо́въ, и ското́въ и овно́въ: и бу́детъ душа́ и́хъ я́коже дре́во плодови́то, и не вза́лчутъ ктому́.
 • Тогда́ воз­ра́дуют­ся дѣви́цы въ собра́нiи ю́ношей, и ста́рцы воз­ра́дуют­ся: и обращу́ пла́чь и́хъ на ра́дость, и утѣ́шу и́хъ, и сотворю́ и́хъ ве́селы.
 • Возвели́чу и упою́ ду́шу жерце́въ сыно́въ Леві́иныхъ, и лю́дiе мо­и́ благо́тъ мо­и́хъ насы́тят­ся.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: гла́съ въ ра́мѣ слы́шанъ бы́сть пла́ча и рыда́нiя и во́пля: Рахи́ль пла́чущися ча́дъ сво­и́хъ, и не хотя́ше утѣ́шитися, я́ко не су́ть.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: да почі́етъ гла́съ тво́й от­ пла́ча и о́чи тво­и́ от­ сле́зъ, я́ко е́сть мзда́ дѣло́мъ тво­и́мъ, глаго́летъ Госпо́дь, и воз­вратя́т­ся от­ земли́ вра́жiя:
 • и е́сть наде́жда послѣ́днимъ тво­и́мъ, [глаго́летъ Госпо́дь,] и воз­вратя́т­ся сы́нове тво­и́ въ предѣ́лы своя́.
 • Слы́шя слы́шахъ Ефре́ма пла́чуща: наказа́лъ мя́ еси́, [Го́споди,] и наказа́хся: а́зъ я́коже теле́цъ не научи́хся: обрати́ мя, и обращу́ся, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й:
 • поне́же послѣди́ плѣне́нiя мо­его́ пока́яхся и послѣди́ разумѣ́нiя мо­его́ воз­стена́хъ въ де́нь посрамле́нiя и показа́хъ тебѣ́, я́ко прiя́хъ укори́зну от­ ю́ности мо­ея́.
 • Сы́нъ любе́зенъ мнѣ́ Ефре́мъ, отроча́ питѣ́ющееся {нѣ́жно­е}, поне́же словеса́ моя́ въ не́мъ, па́мятiю воспомяну́ и́: того́ ра́ди потща́хся о не́мъ, ми́луяй поми́лую его́, рече́ Госпо́дь.
 • Поста́ви себе́ самого́, Сiо́не, стра́жу, сотвори́ муче́нiе, напра́ви се́рдце твое́ на пу́ть пра́въ, и́мже ходи́лъ еси́: воз­врати́ся, дѣви́це Изра́илева, обрати́ся во гра́ды твоя́ рыда́ющи.
 • Доко́лѣ от­враща́ешися, дщи́ обезче́­ст­вованая? я́ко созда́ Госпо́дь спасе́нiе въ насажде́нiе но́во, въ не́мже спасе́нiи обы́дутъ человѣ́цы.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: еще́ реку́тъ сло́во сiе́ въ земли́ Иуде́йстѣй и во градѣ́хъ ея́, егда́ воз­вращу́ преселе́нiе его́: благослове́нъ Госпо́дь на пра́веднѣй горѣ́ святѣ́й сво­е́й:
 • и живу́щiи во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во все́й земли́ его́, ку́пно со земледѣ́лцемъ, и воз­несе́т­ся во ста́дѣ.
 • Я́ко упо­и́хъ вся́ку ду́шу жа́ждущу и вся́ку ду́шу а́лчущу насы́тихъ.
 • Того́ ра́ди воста́хъ от­ сна́ и ви́дѣхъ, и со́нъ ми́ сла́докъ бы́сть.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и всѣ́ю Изра́иля и Иу́ду сѣ́мя человѣ́чо и сѣ́мя ско́тское.
 • И бу́детъ, я́коже бдѣ́хъ на ня́ потреби́ти и озло́бити, та́ко бдѣ́ти бу́ду о ни́хъ, е́же созида́ти и насажда́ти, рече́ Госпо́дь.
 • Въ ты́я дни́ не реку́тъ ктому́: отцы́ ядо́ша ки́слая, а зу́бы дѣ́темъ оско́минишася:
 • но кі́йждо сво­и́мъ грѣхо́мъ у́мретъ, и я́дшему ки́слая оскоменя́т­ся зу́бы его́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и завѣща́ю до́му Изра́илеву и до́му Иу́дину завѣ́тъ но́въ,
 • не по завѣ́ту, его́же завѣща́хъ отце́мъ и́хъ въ де́нь, въ о́ньже е́мшу ми́ за ру́ку и́хъ, извести́ я́ от­ земли́ Еги́петскiя, я́ко ті́и не пребы́ша въ завѣ́тѣ мо­е́мъ, и а́зъ небрего́хъ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Я́ко се́й завѣ́тъ, его́же завѣща́ю до́му Изра́илеву по дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь: дая́ зако́ны моя́ въ мы́сли и́хъ, и на сердца́хъ и́хъ напишу́ я́, и бу́ду и́мъ въ Бо́га, и ті́и бу́дутъ ми́ въ лю́ди:
 • и не научи́тъ кі́йждо бли́жняго сво­его́ и кі́йждо бра́та сво­его́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси́ позна́ютъ мя́ от­ ма́ла да́же и до вели́каго и́хъ: я́ко ми́лостивъ бу́ду непра́вдамъ и́хъ и грѣхо́въ и́хъ не помяну́ ктому́.
 • А́ще воз­несе́т­ся не́бо на высоту́, рече́ Госпо́дь, и а́ще смири́т­ся испо́дъ земли́ ни́зу, и а́зъ не от­ве́ргу ро́да Изра́илева о всѣ́хъ, я́же сотвори́ша, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь, да́вый со́лнце во свѣ́тъ дне́, луну́ и звѣ́зды на свѣ́тъ но́щи, и во́пль на мо́ри, и воз­шумѣ́ша во́лны его́, Госпо́дь Вседержи́тель и́мя ему́.
 • А́ще премо́лкнутъ зако́ны сі́и от­ лица́ мо­его́, рече́ Госпо́дь, то́ и ро́дъ Изра́илевъ преста́нетъ бы́ти язы́къ предъ лице́мъ мо­и́мъ во вся́ дни́.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и сози́ждет­ся гра́дъ Го́сподеви от­ столпа́ Анамеи́ля до вра́тъ уго́лныхъ:
 • и изы́детъ размѣ́ренiе его́ проти́ву ему́ до моги́лъ гари́въ, и объи́мет­ся о́крестъ избра́н­нымъ ка́менiемъ,
 • и всю́ юдо́ль ме́ртвыхъ и пе́пела, и ве́сь Ассаримо́ѳъ да́же до водоте́чи ке́дрскiя, да́же до у́гла ко́нiй вра́тъ восто́чныхъ, освяще́нiе Го́сподеви, и ктому́ не исто́ргнет­ся и не потреби́т­ся да́же до вѣ́ка.
 • В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом.
 • Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля.
 • Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
 • Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся;
 • снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими.
 • Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему».
 • Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!»
 • Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда.
 • Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой.
 • Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое»;
 • ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.
 • И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
 • Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.
 • И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится благами Моими, говорит Господь.
 • Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет.
 • Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской.
 • И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои.
 • Слышу Ефрема плачущего: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой.
 • Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей».
 • Не дорого́й ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь.
 • Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои.
 • Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: «да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!»
 • И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами.
 • Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
 • При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота.
 • И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь.
 • В те дни уже не будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»,
 • но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.
 • Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
 • не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
 • Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
 • И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
 • Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя Ему.
 • Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.
 • Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.
 • Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот уго́льных,
 • и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф.
 • И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки.
 • في ذلك الزمان يقول الرب اكون الها لكل عشائر اسرائيل وهم يكونون لي شعبا.

 • هكذا قال الرب. قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف اسرائيل حين سرت لاريحه.

 • تراءى لي الرب من بعيد. ومحبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة.

 • سابنيك بعد فتبنين يا عذراء اسرائيل. تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين.

 • تغرسين بعد كروما في جبال السامرة. يغرس الغارسون ويبتكرون.

 • لانه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال افرايم قوموا فنصعد الى صهيون الى الرب الهنا.

 • لانه هكذا قال الرب. رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا براس الشعوب. سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية اسرائيل.

 • هانذا آتي بهم من ارض الشمال واجمعهم من اطراف الارض. بينهم الاعمى والاعرج الحبلى والماخض معا. جمع عظيم يرجع الى هنا.

 • بالبكاء يأتون وبالتضرعات اقودهم. اسيّرهم الى انهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها. لاني صرت لاسرائيل ابا وافرايم هو بكري

 • اسمعوا كلمة الرب ايها الامم واخبروا في الجزائر البعيدة وقولوا مبدد اسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه.

 • لان الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو اقوى منه.

 • فياتون ويرنمون في مرتفع صهيون ويجرون الى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى ابناء الغنم والبقر. وتكون نفسهم كجنة ريا ولا يعودون يذوبون بعد.

 • حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا واحول نوحهم الى طرب واعزيهم وافرحهم من حزنهم.

 • واروي نفس الكهنة من الدسم ويشبع شعبي من جودي يقول الرب

 • هكذا قال الرب. صوت سمع في الرامة نوح بكاء مرّ. راحيل تبكي على اولادها وتأبى ان تتعزى عن اولادها لانهم ليسوا بموجودين.

 • هكذا قال الرب. امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع لانه يوجد جزاء لعملك يقول الرب. فيرجعون من ارض العدو.

 • ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب. فيرجع الابناء الى تخمهم

 • سمعا سمعت افرايم ينتحب. ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض. توبني فأتوب لانك انت الرب الهي.

 • لاني بعد رجوعي ندمت وبعد تعلمي صفقت على فخذي. خزيت وخجلت لاني قد حملت عار صباي.

 • هل افرايم ابن عزيز لديّ او ولد مسرّ. لاني كلما تكلمت به اذكره بعد ذكرا. من اجل ذلك حنّت احشائي اليه. رحمة ارحمه يقول الرب

 • انصبي لنفسك صوى. اجعلي لنفسك انصابا. اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء اسرائيل ارجعي الى مدنك هذه

 • حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة. لان الرب قد خلق شيئا حديثا في الارض. انثى تحيط برجل.

 • هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا وفي مدنها عندما ارد سبيهم. يباركك الرب يا مسكن البر يا ايها الجبل المقدس.

 • فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان

 • لاني ارويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة.

 • على ذلك استيقظت ونظرت ولذّ لي نومي

 • ها ايام تأتي يقول الرب وازرع بيت اسرائيل وبيت يهوذا بزرع انسان وزرع حيوان.

 • ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والاهلاك والاذى كذلك اسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب.

 • في تلك الايام لا يقولون بعد الآباء اكلوا حصرما واسنان الابناء ضرست.

 • بل كل واحد يموت بذنبه كل انسان ياكل الحصرم تضرس اسنانه

 • ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.

 • ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب.

 • بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب. اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا.

 • ولا يعلّمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب. لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد

 • هكذا قال الرب الجاعل الشمس للاضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للاضاءة ليلا الزاجر البحر حين تعجّ امواجه رب الجنود اسمه.

 • ان كانت هذه الفرائض تزول من امامي يقول الرب فان نسل اسرائيل ايضا يكف من ان يكون امة امامي كل الايام.

 • هكذا قال الرب ان كانت السموات تقاس من فوق وتفحص اساسات الارض من اسفل فاني انا ايضا ارفض كل نسل اسرائيل من اجل كل ما عملوا يقول الرب

 • ها ايام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب من برج حننئيل الى باب الزاوية

 • ويخرج بعد خيط القياس مقابله على اكمة جارب ويستدير الى جوعة.

 • ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول الى وادي قدرون الى زاوية باب الخيل شرقا قدسا للرب. لا تقلع ولا تهدم الى الابد

 • »Dann«, sagt der HERR, »werde ich wieder der Gott aller Stämme Israels sein und sie werden mein Volk sein.«
 • Der HERR sagt: »Mein Erbarmen erweise ich allen, die dem Schwert entronnen sind und in der Fremde leben. Israel kehrt wieder in sein Land zurück, dort wird es Ruhe finden!«
 • Von weit her ist der HERR seinem Volk erschienen; er sagt: »Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag,
 • Israel, meine Geliebte! Ich gebe dir einen neuen Anfang, deine Städte baue ich wieder auf. Leg die Trauer ab, nimm wieder deine Tamburine und tanze im Festreigen mit!
 • Pflanzt Reben auf den Bergen von Samaria! Fürchtet nicht, dass Fremde die Früchte genießen!
 • Der Tag ist nicht fern, da wird man auf den Bergen Efraïms rufen: ́Zieht hinauf zum Berg Zion, zu dem HERRN, unserem Gott!́«
 • Der HERR sagt: »Singt und jubelt! Freut euch mit Israel, dem ersten aller Völker! Preist und dankt, sagt es überall weiter: ́Der HERR hat geholfen! Alle, die von seinem Volk übrig geblieben sind, hat er befreit.́
 • Ja, ich, der HERR, hole sie heim aus den Ländern des Nordens, ich sammle sie von den Enden der Erde. Blinde und Gelähmte bleiben nicht zurück, auch die Schwangeren und Wöchnerinnen bringe ich mit. Alle kehren zurück, eine mächtige Schar.
 • Weinend kommen sie herbei, sie vertrauen sich meiner Leitung an. Ich führe sie auf gebahnten Wegen, sodass niemand fällt, ich bringe sie in wasserreiche Täler. Ich bin und bleibe Israels Vater und Efraïm ist mein erstgeborener Sohn!«
 • Ihr Völker, hört, was der HERR euch sagt; macht es bis an die Enden der Erde bekannt: »Ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat; jetzt sammle ich es wieder. Ich beschütze mein Volk wie ein Hirt seine Herde.
 • Ich, der HERR, rette die Nachkommen Jakobs, ich befreie sie aus der Gewalt des mächtigsten aller Völker.
 • Sie kommen zum Berg Zion und stimmen Jubellieder an. Sie freuen sich über meine Gaben, über Korn, Wein und Öl, über Schafe und Rinder. Sie blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten, nie mehr werden sie zugrunde gehen.
 • Die Mädchen freuen sich und tanzen, Jung und Alt sind fröhlich. Ich werde sie trösten; ich verwandle ihre Trauer in Jubel, ihren Kummer in Freude.
 • Meinen Priestern gebe ich wieder die besten Stücke von den Opfern und mein Volk mache ich satt mit meinen Gaben. Das sage ich, der HERR.«
 • Der HERR sagt: In Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen: Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen; denn sie sind nicht mehr da.
 • Doch der HERR sagt zu ihr: »Hör auf zu klagen, lass das Weinen! Du sollst deine Kinder nicht umsonst großgezogen haben; sie kehren aus dem Land der Feinde zurück.
 • Es gibt Hoffnung für sie!«, sagt der HERR. »Deine Kinder kehren in die Heimat zurück!«
 • Der HERR sagt: »Ich habe wohl gehört, wie die Leute von Efraïm klagen: ́Du hast uns geschlagen, HERR, und wir mussten geschlagen werden wie ein störrischer junger Stier. Doch jetzt lass uns zu dir zurückkehren, denn du, HERR, bist unser Gott!
 • Wir haben uns dir wieder zugewandt und bereuen, was wir getan haben. Wir sind zur Einsicht gekommen und raufen uns die Haare. Wir schämen uns bis ins Innerste wegen der Schuld, die wir leichtfertig auf uns luden und für die wir nun zu büßen haben.́
 • Ist Efraïm denn nicht mein Lieblingssohn, das Kind, das ich über alles liebe?«, sagt der HERR. »Sooft ich seinen Namen erwähne, kommen meine Gedanken nicht mehr von ihm los. Und nun ist mein Innerstes völlig aufgewühlt: Ich muss mich über ihn erbarmen!«
 • Jungfrau Israel, überleg dir genau, wie der Weg verlief, auf dem du weggeführt worden bist! Stell Wegweiser auf und markiere die Straßen; denn auf ihnen sollst du jetzt heimkehren! Ja, kehre wieder heim in deine Städte!
 • Wie lange willst du noch zögern und dich sträuben, du widerspenstige Tochter? Der HERR schafft etwas völlig Neues auf der Erde: Sein Volk wird ihm in Treue zugetan sein.
 • Der HERR, der Herrscher der Welt, der Gott Israels, sagte zu mir: »Auch für Juda wende ich alles wieder zum Guten. In den Städten und überall im Land wird es wieder heißen: ́Der HERR segne dich, du Land, dem Gott Heil und Frieden schenkt! Seid gesegnet, ihr Berge, die der HERR zu seinem Eigentum gemacht hat!́
 • Dann werden die Städte in Juda wieder bevölkert sein; es wird wieder Bauern geben und Hirten, die mit ihren Herden durchs Land ziehen.
 • Allen, die vor Durst erschöpft sind, gebe ich zu trinken, allen, die von Hunger gequält sind, gebe ich reichlich zu essen!«
 • Darüber erwachte ich und fühlte mich frisch und gestärkt.
 • »Die Zeit kommt«, sagt der HERR, »da werde ich in Israel und in Juda wieder Menschen und Tiere leben lassen.
 • Wie ich darüber gewacht habe, dass man diese Reiche ausriss und zerstörte, vernichtete und verheerte, so werde ich jetzt darüber wachen, dass sie wieder angepflanzt und aufgebaut werden.«
 • Dann werden sie auch aufhören zu sagen: »Die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Söhne haben davon stumpfe Zähne bekommen.«
 • Nur wer ein Verbrechen begeht, wird dafür sterben müssen, er ganz allein; nur wer die sauren Trauben isst, bekommt stumpfe Zähne davon, sonst niemand!
 • »Gebt Acht!«, sagt der HERR. »Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen.
 • Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war.
 • Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein«, sagt der HERR.
 • »Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen: ́Lerne den HERRN kennen!́ Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der HERR. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken.«
 • Der HERR hat die Sonne als Licht für den Tag bestimmt und den Mond und die Sterne als Lichter für die Nacht; er wühlt das Meer auf, dass seine Wellen toben – »der HERR, der Herrscher der Welt« ist sein Name. Er sagt:
 • »So gewiss ich dafür sorge, dass diese Ordnungen niemals umgestoßen werden, so gewiss sorge ich dafür, dass Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und Bestand haben wird.«
 • Der HERR sagt: »Sowenig ein Mensch die Weite des Himmels messen oder die Fundamente der Erde ergründen kann, sowenig kann ich das Volk Israel verstoßen – trotz allem, was es getan hat.«
 • »Die Zeit kommt«, sagt der HERR, »da wird Jerusalem zu meiner Ehre wieder aufgebaut. Seine Mauer verläuft zunächst wie früher vom Turm Hananel im Nordosten zum Ecktor im Nordwesten.
 • Doch von dort läuft sie geradeaus weiter bis hin zum Gareb-Hügel; erst dann biegt sie nach Süden ab in Richtung Goa.
 • Im Süden wird das ganze Tal einbezogen, in dem man die Toten begraben und die Opferasche ausgeschüttet hat. Selbst dieses unreine Gebiet und weiter die ganzen Hänge diesseits des Kidronbachs bis hinauf zum Pferdetor im Osten werden dann mir geweiht und mein Eigentum sein. Und dieses Jerusalem wird nie mehr niedergerissen und vernichtet werden!«