Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее от­ Го́спода ко иеремі́и въ деся́тое лѣ́то седекі́и, царя́ Иу́дина, то́ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять навуходоно́сору царю́ Вавило́нску.
 • И тогда́ си́ла царя́ Вавило́нска остро́гъ обложи́ о́крестъ Иерусали́ма, иеремі́а же стрего́мь бя́ше во дворѣ́ темни́чнѣмъ, и́же е́сть во дворѣ́ царя́ Иу́дина,
 • въ не́йже заключи́ его́ седекі́а ца́рь, глаго́ля: почто́ ты прорица́еши, глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
 • и седекі́а ца́рь Иу́динъ не спасе́т­ся от­ руки́ Халде́йски, я́ко преда́нiемъ преда́ст­ся въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и соглаго́летъ усты́ сво­и́ми ко усто́мъ его́, и о́чи его́ о́чи его́ у́зрятъ,
 • и въ Вавило́нъ вни́детъ седекі́а и ту́ бу́детъ, до́ндеже посѣщу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь: а́ще же во­ева́ти бу́дете на халде́и, ничесо́же успѣ́ете?
 • И рече́ иеремі́а: бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • се́, Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ тво­его́, и́детъ къ тебѣ́, глаго́ля: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ, я́ко тебѣ́ су́дъ у́жиче­ст­ва прiя́ти во при­­тяжа́нiе.
 • И прiи́де ко мнѣ́ Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ мо­его́, по словеси́ Госпо́дню во дво́ръ темни́чный и рече́ ми: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ въ земли́ Венiами́ни: я́ко тебѣ́ су́дъ при­­купи́ти е́, ты́ бо ста́рѣй. И разумѣ́хъ, я́ко сло́во Госпо́дне е́сть,
 • и при­­купи́хъ село́ Анамеи́ле, сы́на бра́та отца́ мо­его́, от­ Анаѳо́ѳа, и поста́вихъ ему́ седмь­на́­де­сять Си́кль сребра́,
 • и вписа́хъ въ кни́гу и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи и поста́вихъ сребро́ на вѣса́хъ.
 • И взя́хъ кни́гу купле́нiя прочте́ну и запеча́тану.
 • И да́хъ кни́гу купле́нiя Вару́хови сы́ну нирі́ину, сы́на маассе́ова, предъ очи́ма Анамеи́ла сы́на бра́та отца́ мо­его́, и предъ очи́ма стоя́щихъ по́слухъ и вписа́в­шихъ въ кни́ги купле́нiя, и предъ очи́ма всѣ́хъ Иуде́овъ, сѣдя́щихъ во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • И завѣща́хъ Вару́ху предъ очи́ма и́хъ, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ кни́гу сiю́ купле́нiя запечатлѣ́н­ну и кни́гу прочте́ную и вложи́ ю́ въ сосу́дъ гли́нянъ, да пребу́детъ дни́ мно́жайшыя.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: еще́ при­­тя́жут­ся хра́мины и се́ла и виногра́ды на се́й земли́.
 • И моли́хся ко Го́сподеви по от­да́нiи кни́ги при­­купле́нiя Вару́ху сы́ну нирі́ину, глаго́ля:
 • о, сы́й Го́споди Бо́же! ты́ сотвори́лъ еси́ не́бо и зе́млю крѣ́постiю тво­е́ю вели́кою и мы́шцею тво­е́ю высо́кою, не утаи́т­ся от­ тебе́ ничто́же,
 • творя́й ми́лость въ ты́сящы и от­дая́й грѣхи́ о́тчи въ нѣ́дра ча́дъ и́хъ по ни́хъ: Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй,
 • Бо́гъ вели́ка совѣ́та и си́ленъ дѣлесы́, Бо́гъ вели́кiй Вседержи́тель и велико­имени́тъ Госпо́дь: о́чи тво­и́ от­ве́рсты на вся́ пути́ сыно́въ человѣ́ческихъ, да́ти кому́ждо по пути́ его́ и по плоду́ начина́нiй его́:
 • и́же сотвори́лъ еси́ зна́менiя и чудеса́ во земли́ Еги́петстѣй, да́же до сего́ дне́ и во Изра́или и въ лю́дехъ, и сотвори́лъ еси́ и́мя себѣ́, я́коже де́нь се́й,
 • и изве́лъ еси́ лю́ди твоя́ Изра́иля изъ земли́ Еги́петскiя зна́менiи и чудесы́, руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою и видѣ́нiи вели́кими,
 • и да́лъ еси́ и́мъ сiю́ зе́млю, е́юже кля́л­ся еси́ отце́мъ и́хъ, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ.
 • И внидо́ша и прiя́ша ю́, и не послу́шаша гла́са тво­его́ и въ за́повѣдехъ тво­и́хъ не ходи́ша: вся́, я́же заповѣ́далъ еси́ и́мъ [твори́ти], не сотвори́ша, и сотвори́ша, да сбу́дут­ся и́мъ вся́ зла́я сiя́.
 • Се́, наро́дъ и́детъ на се́й гра́дъ взя́ти его́, и гра́дъ пре́данъ е́сть въ ру́цѣ халде́евъ вою́ющихъ на́нь от­ лица́ меча́ и гла́да и мо́ра. Я́коже глаго́лалъ еси́, та́ко и бы́сть: и се́, ты́ зри́ши.
 • А ты́ ко мнѣ́ глаго́леши: при­­тяжи́ себѣ́ село́ сребро́мъ: и вписа́хъ въ кни́гу, и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи, гра́дъ же преда́ст­ся въ ру́цѣ халде́йстѣ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • а́зъ Госпо́дь Бо́гъ всея́ пло́ти, еда́ от­ мене́ утаи́т­ся что́?
 • Сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: от­да́нъ преда́ст­ся се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
 • и прiи́дутъ халде́е вою́ющiи на се́й гра́дъ, и пожгу́тъ его́ огне́мъ, и хра́мины сожгу́тъ, въ ни́хже кади́ша на кро́вѣхъ сво­и́хъ Ваа́лу и воз­лива́ша воз­лiя́нiя бого́мъ инѣ́мъ, ко е́же разгнѣ́вати мя́.
 • Поне́же бѣ́ша сы́нове Изра́илевы и сы́нове Иу́дины еди́ни творя́ще зло́ предъ очи́ма мо­и́ма от­ ю́ности сво­ея́, сы́нове Изра́илевы подвиза́ютъ мя́ на гнѣ́въ въ дѣ́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ, рече́ Госпо́дь.
 • Я́ко на гнѣ́въ мо́й и на я́рость мою́ бѣ́ гра́дъ се́й, от­ него́же дне́ согради́ша его́ и да́же до сего́ дне́, я́ко от­ста́вити его́ от­ лица́ мо­его́,
 • зло́бы ра́ди вся́кiя сыно́въ Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ, я́ко сотвори́ша разгнѣ́вати мя́ ті́и и ца́рiе и́хъ, и кня́зи и́хъ и вельмо́жи и́хъ, и жерцы́ и́хъ и проро́цы и́хъ, му́жiе Иу́дины и живу́щiи во Иерусали́мѣ,
 • и обрати́ша хребе́тъ ко мнѣ́, а не лице́: и наказа́хъ я́ изъ у́тра, и не послу́шаша прiя́ти наказа́нiя,
 • и положи́ша оскверне́нiя своя́ въ дому́, идѣ́же нарѣче́ся и́мя мое́, въ нечисто́тахъ сво­и́хъ:
 • и согради́ша тре́бища Ваа́лу, я́же въ де́бри сы́на ен­но́мля, е́же воз­носи́ти сы́ны своя́ и дще́ри своя́ моло́ху, и́хже не заповѣ́дахъ и́мъ, и не взы́де на се́рдце мое́, е́же сотвори́ти ме́рзость сiю́ на согрѣше́нiе Иу́дѣ.
 • И ны́нѣ та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ ко гра́ду, о не́мже ты́ глаго́леши: пре́данъ бу́детъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ.
 • Се́, а́зъ соберу́ я́ от­ всея́ земли́, идѣ́же разсѣ́яхъ я́ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ и я́рости мо­е́й и въ преогорче́нiи ве́лiемъ, и обращу́ я́ на сiе́ мѣ́сто, и посажду́ я́ во упова́нiи,
 • и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га:
 • и да́мъ и́мъ пу́ть и́нъ и се́рдце и́но, боя́тися мене́ вся́ дни́, на благоту́ и́мъ и ча́домъ и́хъ по ни́хъ:
 • и завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ вѣ́чный, его́же не от­вращу́ послѣди́ и́хъ, и стра́хъ мо́й да́мъ въ се́рдце и́хъ, ко е́же не от­ступи́ти и́мъ от­ мене́:
 • и посѣщу́ е́же ублажи́ти я́ и насажду́ я́ въ се́й земли́ съ вѣ́рою и со всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ и со все́ю душе́ю мо­е́ю.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: я́коже наведо́хъ на лю́ди сiя́ вся́ зла́я сiя́ вели́кая, та́ко а́зъ наведу́ на ни́хъ вся́ благоты́, я́же а́зъ глаго́лахъ къ ни́мъ.
 • И воз­облада́ютъ па́ки се́лы на земли́, о не́йже ты́ глаго́леши: непрохо́дна бу́детъ от­ человѣ́къ и скота́, и преда́шася въ ру́цѣ халде́йстѣ.
 • И при­­тя́жутъ се́ла сребро́мъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запеча́таеши, и опослуши́ши по́слухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ го́рнихъ, и во градѣ́хъ по́льныхъ и во градѣ́хъ наге́въ {ю́жныхъ}: я́ко воз­вращу́ преселе́нiя и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского; этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора.
 • Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.
 • Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его;
 • и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его;
 • и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не будете иметь успеха?»
 • И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне:
 • вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его».
 • И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне.
 • И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников;
 • и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах.
 • И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую;
 • и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
 • и заповедал Варуху в присутствии их:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей.
 • И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу:
 • «о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
 • Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф!
 • Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
 • Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день,
 • и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе,
 • и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом.
 • Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.
 • Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это.
 • А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда как город отдается в руки Халдеев.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
 • Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его,
 • и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
 • Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь.
 • И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего
 • за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.
 • Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления,
 • и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
 • Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
 • И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою», –
 • вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
 • Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
 • И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.
 • И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
 • И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.
 • Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.
 • И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»;
 • будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей – в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.
 • Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor.
 • Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá,
 • porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto en prisión, diciendo: «¿Por qué profetizas tú diciendo: “Así ha dicho Jehová: Yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará;
 • y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Hablará con él cara a cara, y sus ojos verán sus ojos,
 • y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite; y si peleáis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová”?»
 • Y Jeremías dijo: «La palabra de Jehová vino a mí, diciendo:
 • “Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti, diciendo: ‘Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de compra sobre ellos.’”
 • Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: “Cómprame ahora la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate; cómprala para ti.” Entonces conocí que era palabra de Jehová.
 • »Compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero: diecisiete siclos de plata.
 • Redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza.
 • Luego tomé la escritura de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta.
 • Y entregué la carta de venta a Baruc hijo de Nerías hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura de venta y delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel.
 • Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo:
 • “Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ‘Toma estas escrituras, esta escritura de venta, sellada, y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven durante mucho tiempo.’
 • »”Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ‘Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra.’”
 • Después que di la escritura de venta a Baruc hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo:
 • “¡Ah, Señor Jehová!, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti.
 • Tú haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. ¡Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre!
 • Grande eres en consejo y magnífico en hechos; tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras.
 • Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, en Israel y entre los seres humanos; así te has hecho renombre, como se ve en este día.
 • Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con gran terror.
 • Les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que les darías, la tierra que fluye leche y miel.
 • Ellos entraron y la disfrutaron, pero no escucharon tu voz ni anduvieron en tu Ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, y por eso has hecho venir sobre ellos todo este mal.
 • He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad, a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo.
 • ¡Ah, Señor Jehová!, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, ¿tú me dices: ‘Cómprate la heredad por dinero y pon testigos’?”»
 • Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
 • «Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?
 • Por tanto, así ha dicho Jehová: Voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará.
 • Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, le prenderán fuego y la quemarán, junto con las casas en cuyas azoteas quemaron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses extraños, para provocarme a ira,
 • porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud; porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová.
 • De tal manera que para mi enojo y mi indignación ha servido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy. Yo, pues, la haré borrar de mi presencia,
 • por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén.
 • Ellos me volvieron la espalda en vez del rostro, y cuando les enseñaba desde el principio y sin cesar, no escucharon para recibir corrección,
 • sino que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola.
 • Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, en honor de Moloc, lo cual no les mandé. ¡Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá!
 • »Con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros: “Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a peste”:
 • Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo y mi gran indignación; los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros,
 • y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
 • Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
 • Haré con ellos un pacto eterno: que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
 • Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma.
 • »Porque así ha dicho Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este mal tan grande, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo.
 • Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: “Está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en manos de los caldeos.”
 • Heredades comprarán por dinero; harán escrituras y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Neguev, porque yo haré regresar a sus cautivos, dice Jehová.»


 • 犹 大 王 西 底 家 第 十 年 , 就 是 尼 布 甲 尼 撒 十 八 年 , 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 。
 • 那 时 巴 比 伦 王 的 军 队 围 困 耶 路 撒 冷 , 先 知 耶 利 米 囚 在 护 卫 兵 的 院 内 , 在 犹 大 王 的 宫 中 。
 • 因 为 犹 大 王 西 底 家 已 将 他 囚 禁 , 说 , 你 为 什 么 预 言 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 将 这 城 交 在 巴 比 伦 王 的 手 中 , 他 必 攻 取 这 城 。
 • 犹 大 王 西 底 家 必 不 能 逃 脱 迦 勒 底 人 的 手 , 定 要 交 在 巴 比 伦 王 的 手 中 , 要 口 对 口 彼 此 说 话 , 眼 对 眼 彼 此 相 看 。
 • 巴 比 伦 王 必 将 西 底 家 带 到 巴 比 伦 。 西 底 家 必 住 在 那 里 , 直 到 我 眷 顾 他 的 时 候 。 你 们 虽 与 迦 勒 底 人 争 战 , 却 不 顺 利 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 利 米 说 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 你 叔 叔 沙 龙 的 儿 子 哈 拿 篾 必 来 见 你 , 说 , 我 在 亚 拿 突 的 那 块 地 , 求 你 买 来 。 因 你 买 这 地 是 合 乎 赎 回 之 理 。
 • 我 叔 叔 的 儿 子 哈 拿 篾 果 然 照 耶 和 华 的 话 来 到 护 卫 兵 的 院 内 , 对 我 说 , 我 在 便 雅 悯 境 内 , 亚 拿 突 的 那 块 地 , 求 你 买 来 。 因 你 买 来 是 合 乎 承 受 之 理 , 是 你 当 赎 的 。 你 为 自 己 买 来 吧 。 我 耶 利 米 就 知 道 这 是 耶 和 华 的 话 。
 • 我 便 向 我 叔 叔 的 儿 子 哈 拿 篾 买 了 亚 拿 突 的 那 块 地 , 平 了 十 七 舍 客 勒 银 子 给 他 。
 • 我 在 契 上 画 押 , 将 契 封 缄 , 又 请 见 证 人 来 , 并 用 天 平 将 银 子 平 给 他 。
 • 我 便 将 照 例 按 规 所 立 的 买 契 , 就 是 封 缄 的 那 一 张 和 敞 着 的 那 一 张 ,
 • 当 着 我 叔 叔 的 儿 子 哈 拿 篾 和 画 押 作 见 证 的 人 , 并 坐 在 护 卫 兵 院 内 的 一 切 犹 大 人 眼 前 , 交 给 玛 西 雅 的 孙 子 尼 利 亚 的 儿 子 巴 录 。
 • 当 着 他 们 众 人 眼 前 , 我 嘱 咐 巴 录 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 要 将 这 封 缄 的 和 敞 着 的 两 张 契 放 在 瓦 器 里 , 可 以 存 留 多 日 。
 • 因 为 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 将 来 在 这 地 必 有 人 再 买 房 屋 , 田 地 , 和 葡 萄 园 。
 • 我 将 买 契 交 给 尼 利 亚 的 儿 子 巴 录 以 后 , 便 祷 告 耶 和 华 说 ,
 • 主 耶 和 华 阿 , 你 曾 用 大 能 和 伸 出 来 的 膀 臂 创 造 天 地 , 在 你 没 有 难 成 的 事 。
 • 你 施 慈 爱 与 千 万 人 , 又 将 父 亲 的 罪 孽 报 应 在 他 后 世 子 孙 的 怀 中 , 是 至 大 全 能 的 神 , 万 军 之 耶 和 华 是 你 的 名 。
 • 谋 事 有 大 略 , 行 事 有 大 能 , 注 目 观 看 世 人 一 切 的 举 动 , 为 要 照 各 人 所 行 的 和 他 作 事 的 结 果 报 应 他 。
 • 在 埃 及 地 显 神 迹 奇 事 , 直 到 今 日 在 以 色 列 和 别 人 中 间 也 是 如 此 , 使 自 己 得 了 名 声 , 正 如 今 日 一 样 。
 • 用 神 迹 奇 事 和 大 能 的 手 , 并 伸 出 来 的 膀 臂 与 大 可 畏 的 事 , 领 你 的 百 姓 以 色 列 出 了 埃 及 。
 • 将 这 地 赐 给 他 们 , 就 是 你 向 他 们 列 祖 起 誓 应 许 赐 给 他 们 流 奶 与 蜜 之 地 。
 • 他 们 进 入 这 地 得 了 为 业 , 却 不 听 从 你 的 话 , 也 不 遵 行 你 的 律 法 。 你 一 切 所 吩 咐 他 们 行 的 , 他 们 一 无 所 行 , 因 此 你 使 这 一 切 的 灾 祸 临 到 他 们 。
 • 看 哪 , 敌 人 已 经 来 到 , 筑 垒 要 攻 取 这 城 。 城 也 因 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 交 在 攻 城 的 迦 勒 底 人 手 中 。 你 所 说 的 话 都 成 就 了 , 你 也 看 见 了 。
 • 主 耶 和 华 阿 , 你 对 我 说 , 要 用 银 子 为 自 己 买 那 块 地 , 又 请 见 证 人 。 其 实 这 城 已 交 在 迦 勒 底 人 的 手 中 了 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 我 是 耶 和 华 , 是 凡 有 血 气 者 的 神 , 岂 有 我 难 成 的 事 麽 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 将 这 城 交 付 迦 勒 底 人 的 手 和 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 手 , 他 必 攻 取 这 城 。
 • 攻 城 的 迦 勒 底 人 必 来 放 火 焚 烧 这 城 和 其 中 的 房 屋 。 在 这 房 屋 上 , 人 曾 向 巴 力 烧 香 , 向 别 神 浇 奠 , 惹 我 发 怒 。
 • 以 色 列 人 和 犹 大 人 自 从 幼 年 以 来 , 专 行 我 眼 中 看 为 恶 的 事 。 以 色 列 人 尽 以 手 所 作 的 惹 我 发 怒 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 这 城 自 从 建 造 的 那 日 直 到 今 日 , 常 惹 我 的 怒 气 和 忿 怒 , 使 我 将 这 城 从 我 面 前 除 掉 。
 • 是 因 以 色 列 人 和 犹 大 人 一 切 的 邪 恶 , 就 是 他 们 和 他 们 的 君 王 , 首 领 , 祭 司 , 先 知 , 并 犹 大 的 众 人 , 以 及 耶 路 撒 冷 的 居 民 所 行 的 , 惹 我 发 怒 。
 • 他 们 以 背 向 我 , 不 以 面 向 我 。 我 虽 从 早 起 来 教 训 他 们 , 他 们 却 不 听 从 , 不 受 教 训 ,
 • 竟 把 可 憎 之 物 设 立 在 称 为 我 名 下 的 殿 中 , 污 秽 了 这 殿 。
 • 他 们 在 欣 嫩 子 谷 建 筑 巴 力 的 邱 坛 , 好 使 自 己 的 儿 女 经 火 归 摩 洛 。 他 们 行 这 可 憎 的 事 , 使 犹 大 陷 在 罪 里 , 这 并 不 是 我 所 吩 咐 的 , 也 不 是 我 心 所 起 的 意 。
 • 现 在 论 到 这 城 , 就 是 你 们 所 说 , 已 经 因 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 交 在 巴 比 伦 王 手 中 的 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ,
 • 我 在 怒 气 , 忿 怒 , 和 大 恼 恨 中 , 将 以 色 列 人 赶 到 各 国 。 日 后 我 必 从 那 里 将 他 们 招 聚 出 来 , 领 他 们 回 到 此 地 , 使 他 们 安 然 居 住 。
 • 他 们 要 作 我 的 子 民 , 我 要 作 他 们 的 神 。
 • 我 要 使 他 们 彼 此 同 心 同 道 , 好 叫 他 们 永 远 敬 畏 我 , 使 他 们 和 他 们 后 世 的 子 孙 得 福 乐 ,
 • 又 要 与 他 们 立 永 远 的 约 , 必 随 着 他 们 施 恩 , 并 不 离 开 他 们 , 且 使 他 们 有 敬 畏 我 的 心 , 不 离 开 我 。
 • 我 必 欢 喜 施 恩 与 他 们 , 要 尽 心 尽 意 , 诚 诚 实 实 将 他 们 栽 于 此 地 。
 • 因 为 耶 和 华 如 此 说 , 我 怎 样 使 这 一 切 大 祸 临 到 这 百 姓 , 我 也 要 照 样 使 我 所 应 许 他 们 的 一 切 福 乐 都 临 到 他 们 。
 • 你 们 说 , 这 地 是 荒 凉 , 无 人 民 , 无 牲 畜 , 是 交 付 迦 勒 底 人 手 之 地 。 日 后 在 这 境 内 , 必 有 人 置 买 田 地 。
 • 在 便 雅 悯 地 , 耶 路 撒 冷 四 围 的 各 处 , 犹 大 的 城 邑 , 山 地 的 城 邑 , 高 原 的 城 邑 , 并 南 地 的 城 邑 , 人 必 用 银 子 买 田 地 , 在 契 上 画 押 , 将 契 封 缄 , 请 出 见 证 人 , 因 为 我 必 使 被 掳 的 人 归 回 。 这 是 耶 和 华 的 话 。
 • Слово, бывшее от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского, это – восемнадцатый год Навуходоносору, царю Вавилонскому.

 • Тогда войско царя Вавилонского окружило Иерусалим, а Иеремия содержался во дворе темницы, которая находилась во дворе царя Иудейского.

 • В нее заключил его Седекия царь, сказав: „зачем ты пророчествуешь, говоря: так говорит Господь: вот Я предаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его,

 • И Седекия, царь Иудейский, не спасется от руки Халдеев, ибо непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить своими устами к устам его и глаза его увидят глаза его.

 • И войдет в Вавилон Седекия и там будет, доколе Я не посещу его, говорит Господь; еслиже воевать будете против Халдеев, то никакого успеха не будете иметь“.

 • И сказал Иеремия: было слово Господне ко мне такое:

 • Вот Анамеил, сын Салома, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, что в Анафофе, потому что по праву ужичества тебе должно взять его во владение.

 • И пришел ко мне Анамеил, сын Салома, дяди моего, по слову Господню, во двор темницы, и сказал мне: купи себе поле мое, что в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо у тебя право приобрести его, так как ты старший. И я понял, что это – слово Господне.

 • И купил я поле Анамеила, сына дяди моего, что в Анафофе, и отвесил ему семнадцать сиклей серебра.

 • И вписал я в книгу, и запечатал, и подтвердил свидетелями, и отвесил серебро на весах.

 • И взял я купчую книгу, прочтенную и запечатанную.

 • И отдал я купчую книгу Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, пред глазами Анамеила, сына дяди моего, и пред глазами стоявших свидетелей и вписавших в купчую книгу, и пред глазами всех Иудеев, сидевших во дворе темничном.

 • И заповедал я Варуху при них так:

 • Так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев: возьми эту купчую книгу запечатанную и эту книгу прочитанную, и положи их в глиняный сосуд, чтобы сохранялись на очень многие дни.

 • Ибо так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев: снова будут покупать дома, и поля, и виноградники в земле сей.

 • И молился я Господу, после того как я отдал купчую книгу Варуху, сыну Нирии, и сказал:

 • О Сущий, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою, ничто не утаится от Тебя.

 • Ты являешь милость тысячам, и воздаешь за грехи отцов в недра детям их после них, Бог великий и крепкий!

 • Бог великого совета и Сильный делами, Бог великий, Вседержитель, и великоименитый Господь! очи Твои отверсты на все пути сынов человеческих, воздать каждому но пути его и по плодам дел его.

 • Ты, Который сотворил знамения и чудеса в земле Египетской, (памятныя) даже до сегодня, и во Израиле и между (всеми) людьми, и соделал Себе имя, как (это видно) ныне,

 • И извел народ Твой, Израиля, из земли Египетской знамениями и чудесами, рукою сильною, и мышцею высокою, и чудными видениями.

 • И дал им землю сию, о которой Ты клялся отцам их, землю, текущую молоком и медом.

 • И вошли они и овладели ею, и не послушали гласа Твоего, и по заповедям Твоим не поступали, все, что им заповедал Ты (делать), они не делали, и поступали так, чтобы постигли их все эти бедствия.

 • Вот идет народ на этот город, чтобы взять его, и город от меча, голода и моровой язвы, предан в руки Халдеев, воюющих против него. Как Ты говорил, так и сбылось, и вот Ты видишь (это).

 • А Ты говоришь мне: „купи себе поле за серебро“, и я вписал в книгу, и запечатал, и подтвердил свидетелями, а город предан в руки Халдеев.

 • И было слово Господне ко мне такое:

 • Я – Господь Бог всякой плоти, может ли от Меня что утаиться?

 • Посему так говорит Господь Бог Израилев: непременно предан будет город этот в руки царя Вавилонского, и возьмет его.

 • И придут Халдеи, воюющие против сего города, и сожгут его огнем, и сожгут дома, в которых возносили курения на кровлях своих Ваалу и возливали возлияния богам чужим, чтобы разгневлять Меня.

 • Ибо сыны Израилевы и сыны Иудины за одно делали зло пред очами Моими от юности своей, сыновья Израилевы возбуждают Мой гнев делами рук своих, говорит Господь.

 • Ибо для гнева Моего и ярости Моей был город сей, с тех пор как построили его и даже до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего,

 • За все зло сынов Израилевых и Иудиных, какое они делали, чтобы прогневлять Меня: они, и цари их, и князья их, и вельможи их, и священники их, и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.

 • И обратились ко Мне спиною, а не лицем, и учил Я их с утра, но не хотели принять наставления,

 • И поставили нечистыя мерзости свои в доме, на котором наречено имя Мое.

 • И построили жертвенники Ваалу в долине сына Енномова, чтобы приносить сыновей своих и дочерей своих в жертву Молоху, чего Я не заповедал им и не входило на сердце Мне, чтобы совершали они эту мерзость, на грех Иуде.

 • И ныне так говорит Господь Бог Израилев о городе, о котором ты говоришь: „предан будет в руки царя Вавилонского мечем, и голодом, и моровою язвою“.

 • Вот Я соберу их со всей земли, – куда Я разсеял их во гневе Моем, и в ярости Моей, и в великом негодовании, - и возвращу их на это место, и поселю их в покое.

 • И будут они Моим народом, а Я буду им Богом.

 • И дам им иной путь и иное сердце – бояться Меня во все дни, ко благу им и детям их после них.

 • И завещаю им завет вечный, по которому Я не отвращусь от них, и страх Мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от Меня.

 • И посещу, чтобы благотворить им, и насажду их в сей земле твердо, – от всего сердца Моего и от всей души Моей.

 • Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так Я наведу на них все блого, какое Я изрек о них.

 • И будут опять покупать поля на земле, о которой ты говоришь: „она не проходима будет ни людьми, ни скотом, и предана в руки Халдеевъ“.

 • И будут покупать поля за серебро. И впишешь в книгу, и запечатаешь, и подтвердишь свидетелями: в земле Вениаминовой, и вокруг Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низменных, и в городах южных, ибо возвращу переселенцев их, говорит Господь.