Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее от­ Го́спода ко иеремі́и въ деся́тое лѣ́то седекі́и, царя́ Иу́дина, то́ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять навуходоно́сору царю́ Вавило́нску.
 • И тогда́ си́ла царя́ Вавило́нска остро́гъ обложи́ о́крестъ Иерусали́ма, иеремі́а же стрего́мь бя́ше во дворѣ́ темни́чнѣмъ, и́же е́сть во дворѣ́ царя́ Иу́дина,
 • въ не́йже заключи́ его́ седекі́а ца́рь, глаго́ля: почто́ ты прорица́еши, глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
 • и седекі́а ца́рь Иу́динъ не спасе́т­ся от­ руки́ Халде́йски, я́ко преда́нiемъ преда́ст­ся въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и соглаго́летъ усты́ сво­и́ми ко усто́мъ его́, и о́чи его́ о́чи его́ у́зрятъ,
 • и въ Вавило́нъ вни́детъ седекі́а и ту́ бу́детъ, до́ндеже посѣщу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь: а́ще же во­ева́ти бу́дете на халде́и, ничесо́же успѣ́ете?
 • И рече́ иеремі́а: бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • се́, Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ тво­его́, и́детъ къ тебѣ́, глаго́ля: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ, я́ко тебѣ́ су́дъ у́жиче­ст­ва прiя́ти во при­­тяжа́нiе.
 • И прiи́де ко мнѣ́ Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ мо­его́, по словеси́ Госпо́дню во дво́ръ темни́чный и рече́ ми: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ въ земли́ Венiами́ни: я́ко тебѣ́ су́дъ при­­купи́ти е́, ты́ бо ста́рѣй. И разумѣ́хъ, я́ко сло́во Госпо́дне е́сть,
 • и при­­купи́хъ село́ Анамеи́ле, сы́на бра́та отца́ мо­его́, от­ Анаѳо́ѳа, и поста́вихъ ему́ седмь­на́­де­сять Си́кль сребра́,
 • и вписа́хъ въ кни́гу и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи и поста́вихъ сребро́ на вѣса́хъ.
 • И взя́хъ кни́гу купле́нiя прочте́ну и запеча́тану.
 • И да́хъ кни́гу купле́нiя Вару́хови сы́ну нирі́ину, сы́на маассе́ова, предъ очи́ма Анамеи́ла сы́на бра́та отца́ мо­его́, и предъ очи́ма стоя́щихъ по́слухъ и вписа́в­шихъ въ кни́ги купле́нiя, и предъ очи́ма всѣ́хъ Иуде́овъ, сѣдя́щихъ во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • И завѣща́хъ Вару́ху предъ очи́ма и́хъ, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ кни́гу сiю́ купле́нiя запечатлѣ́н­ну и кни́гу прочте́ную и вложи́ ю́ въ сосу́дъ гли́нянъ, да пребу́детъ дни́ мно́жайшыя.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: еще́ при­­тя́жут­ся хра́мины и се́ла и виногра́ды на се́й земли́.
 • И моли́хся ко Го́сподеви по от­да́нiи кни́ги при­­купле́нiя Вару́ху сы́ну нирі́ину, глаго́ля:
 • о, сы́й Го́споди Бо́же! ты́ сотвори́лъ еси́ не́бо и зе́млю крѣ́постiю тво­е́ю вели́кою и мы́шцею тво­е́ю высо́кою, не утаи́т­ся от­ тебе́ ничто́же,
 • творя́й ми́лость въ ты́сящы и от­дая́й грѣхи́ о́тчи въ нѣ́дра ча́дъ и́хъ по ни́хъ: Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй,
 • Бо́гъ вели́ка совѣ́та и си́ленъ дѣлесы́, Бо́гъ вели́кiй Вседержи́тель и велико­имени́тъ Госпо́дь: о́чи тво­и́ от­ве́рсты на вся́ пути́ сыно́въ человѣ́ческихъ, да́ти кому́ждо по пути́ его́ и по плоду́ начина́нiй его́:
 • и́же сотвори́лъ еси́ зна́менiя и чудеса́ во земли́ Еги́петстѣй, да́же до сего́ дне́ и во Изра́или и въ лю́дехъ, и сотвори́лъ еси́ и́мя себѣ́, я́коже де́нь се́й,
 • и изве́лъ еси́ лю́ди твоя́ Изра́иля изъ земли́ Еги́петскiя зна́менiи и чудесы́, руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою и видѣ́нiи вели́кими,
 • и да́лъ еси́ и́мъ сiю́ зе́млю, е́юже кля́л­ся еси́ отце́мъ и́хъ, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ.
 • И внидо́ша и прiя́ша ю́, и не послу́шаша гла́са тво­его́ и въ за́повѣдехъ тво­и́хъ не ходи́ша: вся́, я́же заповѣ́далъ еси́ и́мъ [твори́ти], не сотвори́ша, и сотвори́ша, да сбу́дут­ся и́мъ вся́ зла́я сiя́.
 • Се́, наро́дъ и́детъ на се́й гра́дъ взя́ти его́, и гра́дъ пре́данъ е́сть въ ру́цѣ халде́евъ вою́ющихъ на́нь от­ лица́ меча́ и гла́да и мо́ра. Я́коже глаго́лалъ еси́, та́ко и бы́сть: и се́, ты́ зри́ши.
 • А ты́ ко мнѣ́ глаго́леши: при­­тяжи́ себѣ́ село́ сребро́мъ: и вписа́хъ въ кни́гу, и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи, гра́дъ же преда́ст­ся въ ру́цѣ халде́йстѣ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • а́зъ Госпо́дь Бо́гъ всея́ пло́ти, еда́ от­ мене́ утаи́т­ся что́?
 • Сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: от­да́нъ преда́ст­ся се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
 • и прiи́дутъ халде́е вою́ющiи на се́й гра́дъ, и пожгу́тъ его́ огне́мъ, и хра́мины сожгу́тъ, въ ни́хже кади́ша на кро́вѣхъ сво­и́хъ Ваа́лу и воз­лива́ша воз­лiя́нiя бого́мъ инѣ́мъ, ко е́же разгнѣ́вати мя́.
 • Поне́же бѣ́ша сы́нове Изра́илевы и сы́нове Иу́дины еди́ни творя́ще зло́ предъ очи́ма мо­и́ма от­ ю́ности сво­ея́, сы́нове Изра́илевы подвиза́ютъ мя́ на гнѣ́въ въ дѣ́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ, рече́ Госпо́дь.
 • Я́ко на гнѣ́въ мо́й и на я́рость мою́ бѣ́ гра́дъ се́й, от­ него́же дне́ согради́ша его́ и да́же до сего́ дне́, я́ко от­ста́вити его́ от­ лица́ мо­его́,
 • зло́бы ра́ди вся́кiя сыно́въ Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ, я́ко сотвори́ша разгнѣ́вати мя́ ті́и и ца́рiе и́хъ, и кня́зи и́хъ и вельмо́жи и́хъ, и жерцы́ и́хъ и проро́цы и́хъ, му́жiе Иу́дины и живу́щiи во Иерусали́мѣ,
 • и обрати́ша хребе́тъ ко мнѣ́, а не лице́: и наказа́хъ я́ изъ у́тра, и не послу́шаша прiя́ти наказа́нiя,
 • и положи́ша оскверне́нiя своя́ въ дому́, идѣ́же нарѣче́ся и́мя мое́, въ нечисто́тахъ сво­и́хъ:
 • и согради́ша тре́бища Ваа́лу, я́же въ де́бри сы́на ен­но́мля, е́же воз­носи́ти сы́ны своя́ и дще́ри своя́ моло́ху, и́хже не заповѣ́дахъ и́мъ, и не взы́де на се́рдце мое́, е́же сотвори́ти ме́рзость сiю́ на согрѣше́нiе Иу́дѣ.
 • И ны́нѣ та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ ко гра́ду, о не́мже ты́ глаго́леши: пре́данъ бу́детъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ.
 • Се́, а́зъ соберу́ я́ от­ всея́ земли́, идѣ́же разсѣ́яхъ я́ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ и я́рости мо­е́й и въ преогорче́нiи ве́лiемъ, и обращу́ я́ на сiе́ мѣ́сто, и посажду́ я́ во упова́нiи,
 • и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га:
 • и да́мъ и́мъ пу́ть и́нъ и се́рдце и́но, боя́тися мене́ вся́ дни́, на благоту́ и́мъ и ча́домъ и́хъ по ни́хъ:
 • и завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ вѣ́чный, его́же не от­вращу́ послѣди́ и́хъ, и стра́хъ мо́й да́мъ въ се́рдце и́хъ, ко е́же не от­ступи́ти и́мъ от­ мене́:
 • и посѣщу́ е́же ублажи́ти я́ и насажду́ я́ въ се́й земли́ съ вѣ́рою и со всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ и со все́ю душе́ю мо­е́ю.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: я́коже наведо́хъ на лю́ди сiя́ вся́ зла́я сiя́ вели́кая, та́ко а́зъ наведу́ на ни́хъ вся́ благоты́, я́же а́зъ глаго́лахъ къ ни́мъ.
 • И воз­облада́ютъ па́ки се́лы на земли́, о не́йже ты́ глаго́леши: непрохо́дна бу́детъ от­ человѣ́къ и скота́, и преда́шася въ ру́цѣ халде́йстѣ.
 • И при­­тя́жутъ се́ла сребро́мъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запеча́таеши, и опослуши́ши по́слухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ го́рнихъ, и во градѣ́хъ по́льныхъ и во градѣ́хъ наге́въ {ю́жныхъ}: я́ко воз­вращу́ преселе́нiя и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского; этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора.
 • Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.
 • Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его;
 • и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его;
 • и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не будете иметь успеха?»
 • И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне:
 • вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его».
 • И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне.
 • И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников;
 • и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах.
 • И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую;
 • и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
 • и заповедал Варуху в присутствии их:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей.
 • И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу:
 • «о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
 • Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф!
 • Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
 • Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день,
 • и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе,
 • и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом.
 • Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.
 • Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это.
 • А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда как город отдается в руки Халдеев.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
 • Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его,
 • и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
 • Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь.
 • И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего
 • за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.
 • Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления,
 • и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
 • Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
 • И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою», –
 • вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
 • Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
 • И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.
 • И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
 • И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.
 • Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.
 • И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»;
 • будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей – в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.
 • Verbum, quod factum est ad Ieremiam a Domino in anno decimo Sedeciae regis Iudae; ipse est annus decimus octavus Nabuchodonosor.
 • Tunc exercitus regis Babylonis obsidebat Ierusalem, et Ieremias propheta erat clausus in atrio custodiae, qui erat in domo regis Iudae.
 • Clauserat enim eum Sedecias rex Iudae dicens: «Quare vaticinaris dicens: "Haec dicit Dominus: Ecce ego dabo civitatem istam in manu regis Babylonis, et capiet eam;
 • et Sedecias rex Iudae non effugiet de manu Chaldaeorum, sed tradetur in manus regis Babylonis, et loquetur os eius cum ore illius, et oculi eius oculos illius videbunt;
 • et in Babylonem ducet Sedeciam, et ibi erit, donec visitem eum, ait Dominus; si autem dimicaveritis adversum Chaldaeos, nihil prosperum habebitis"?».
 • Et dixit Ieremias: «Factum est verbum Domini ad me dicens:
 • Ecce Hanameel filius Sellum patruelis tuus veniet ad te dicens: "Eme tibi agrum meum, qui est in Anathoth; tibi enim competit ex propinquitate, ut emas".
 • Et venit ad me Hanameel filius patrui mei secundum verbum Domini ad vestibulum custodiae et ait ad me: "Posside agrum meum, qui est in Anathoth in terra Beniamin, quia tibi competit hereditas, et tu propinquus es, ut possideas". Intellexi autem quod verbum Domini esset
 • et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei, qui est in Anathoth, et appendi ei argentum: septem et decem siclos argenteos.
 • Et scripsi in libro et signavi et adhibui testes et appendi argentum in statera.
 • Et accepi librum possessionis signatum, continentem stipulationes et rata, et apertum;
 • et dedi librum possessionis Baruch filio Neriae filii Maasiae in oculis Hanameel patruelis mei et in oculis testium, qui obsignaverant in libro emptionis, et in oculis omnium Iudaeorum, qui sedebant in atrio custodiae.
 • Et praecepi Baruch coram eis dicens:
 • Haec dicit Dominus exercituum, Deus Israel: Sume libros istos, librum emptionis hunc signatum et librum hunc, qui apertus est; et pones illos in vase fictili, ut permanere possint diebus multis.
 • Haec enim dicit Dominus exercituum, Deus Israel: Adhuc possidebuntur domus et agri et vineae in terra ista.
 • Et oravi ad Dominum, postquam tradidi librum possessionis Baruch filio Neriae, dicens:
 • Heu, Domine Deus, ecce tu fecisti caelum et terram in fortitudine tua magna et in brachio tuo extento; non erit tibi difficile omne verbum,
 • qui facis misericordiam in milibus et reddis iniquitatem patrum in sinum filiorum eorum post eos; Deus magne, potens, Dominus exercituum nomen eius:
 • magnus consilio et potens in operibus, cuius oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam, ut reddas unicuique secundum vias suas et secundum fructum operum eius.
 • Qui posuisti signa et portenta in terra Aegypti usque ad diem hanc et in Israel et in hominibus; et fecisti tibi nomen, sicut est dies haec.
 • Et eduxisti populum tuum Israel de terra Aegypti in signis et in portentis et in manu robusta et in brachio extento et in terrore magno.
 • Et dedisti eis terram hanc, quam iurasti patribus eorum, ut dares eis, terram fluentem lacte et melle.
 • Et ingressi sunt et possederunt eam; et non oboedierunt voci tuae et in lege tua non ambulaverunt: omnia, quae mandasti eis, ut facerent, non fecerunt; et occurrere fecisti eis omnia mala haec.
 • Ecce munitiones exstructae sunt adversum civitatem, ut capiatur, et urbs data est in manu Chaldaeorum, qui proeliantur adversus eam, in gladio et fame et pestilentia; et quaecumque locutus es, acciderunt, ut tu ipse cernis.
 • Et tu dicis mihi, Domine Deus: Eme agrum argento et adhibe testes, cum urbs data sit in manu Chaldaeorum».
 • Et factum est verbum Domini ad Ieremiam dicens:
 • «Ecce ego Dominus, Deus universae carnis; numquid mihi difficile erit omne verbum?
 • Propterea haec dicit Dominus: Ecce ego tradam civitatem istam in manus Chaldaeorum et in manus regis Babylonis, et capiet eam.
 • Et venient Chaldaei proeliantes adversum urbem hanc et succendent eam igni et comburent eam et domos, in quarum domatibus sacrificabant Baal et libabant diis alienis libamina ad irritandum me.
 • Erant enim filii Israel et filii Iudae iugiter facientes malum in oculis meis ab adulescentia sua, filii Israel, qui usque nunc exacerbant me in opere manuum suarum, dicit Dominus.
 • Quia in furorem et in indignationem meam facta est mihi civitas haec a die, qua aedificaverunt eam, usque ad diem istam, qua auferetur de conspectu meo
 • propter omnem malitiam filiorum Israel et filiorum Iudae, quam fecerunt, ad iracundiam me provocantes, ipsi et reges eorum, principes eorum et sacerdotes eorum et prophetae eorum, viri Iudae et habitatores Ierusalem.
 • Et verterunt ad me terga et non facies, cum docerem eos diluculo consurgens et erudiens, et nollent audire, ut acciperent disciplinam.
 • Et posuerunt idola sua in domo, super quam invocatum est nomen meum, ut polluerent eam;
 • et aedificaverunt excelsa Baal, quae sunt in valle Benennom, ut initiarent filios suos et filias suas Moloch; quod non mandavi eis, nec ascendit in cor meum, ut facerent abominationem hanc et in peccatum deducerent Iudam».
 • Et nunc propter ista, haec dicit Dominus, Deus Israel, ad civitatem hanc, de qua vos dicitis quod tradatur in manus regis Babylonis in gladio et in fame et in peste:
 • «Ecce ego congregabo eos de universis terris, ad quas eieci eos in furore meo et in ira mea et in indignatione grandi; et reducam eos ad locum istum et habitare eos faciam confidenter.
 • Et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum.
 • Et dabo eis cor unum et viam unam, ut timeant me universis diebus, et bene sit eis et filiis eorum post eos.
 • Et feriam eis pactum sempiternum et non desinam eis benefacere et timorem meum dabo in corde eorum, ut non recedant a me.
 • Et laetabor super eis, cum bene eis fecero, et plantabo eos in terra ista in veritate, in toto corde meo et in tota anima mea.
 • Quia haec dicit Dominus: Sicut adduxi super populum istum omne malum hoc grande, sic adducam super eos omne bonum, quod ego loquor ad eos,
 • et possidebuntur agri in terra ista, de qua vos dicitis quod deserta sit, eo quod non remanserit homo et iumentum, et data sit in manu Chaldaeorum.
 • Agri ementur pecunia et scribentur in libro, et imprimetur signum, et testes adhibebuntur in terra Beniamin et in circuitu Ierusalem, in civitatibus Iudae et in civitatibus montanis et in civitatibus Sephelae et in civitatibus, quae ad austrum sunt, quia convertam sortem eorum», ait Dominus.
 • Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor.
 • Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá,
 • porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto en prisión, diciendo: «¿Por qué profetizas tú diciendo: “Así ha dicho Jehová: Yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará;
 • y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Hablará con él cara a cara, y sus ojos verán sus ojos,
 • y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite; y si peleáis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová”?»
 • Y Jeremías dijo: «La palabra de Jehová vino a mí, diciendo:
 • “Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti, diciendo: ‘Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de compra sobre ellos.’”
 • Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: “Cómprame ahora la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate; cómprala para ti.” Entonces conocí que era palabra de Jehová.
 • »Compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero: diecisiete siclos de plata.
 • Redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza.
 • Luego tomé la escritura de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta.
 • Y entregué la carta de venta a Baruc hijo de Nerías hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura de venta y delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel.
 • Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo:
 • “Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ‘Toma estas escrituras, esta escritura de venta, sellada, y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven durante mucho tiempo.’
 • »”Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ‘Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra.’”
 • Después que di la escritura de venta a Baruc hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo:
 • “¡Ah, Señor Jehová!, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti.
 • Tú haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. ¡Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre!
 • Grande eres en consejo y magnífico en hechos; tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras.
 • Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, en Israel y entre los seres humanos; así te has hecho renombre, como se ve en este día.
 • Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con gran terror.
 • Les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que les darías, la tierra que fluye leche y miel.
 • Ellos entraron y la disfrutaron, pero no escucharon tu voz ni anduvieron en tu Ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, y por eso has hecho venir sobre ellos todo este mal.
 • He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad, a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo.
 • ¡Ah, Señor Jehová!, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, ¿tú me dices: ‘Cómprate la heredad por dinero y pon testigos’?”»
 • Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
 • «Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?
 • Por tanto, así ha dicho Jehová: Voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará.
 • Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, le prenderán fuego y la quemarán, junto con las casas en cuyas azoteas quemaron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses extraños, para provocarme a ira,
 • porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud; porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová.
 • De tal manera que para mi enojo y mi indignación ha servido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy. Yo, pues, la haré borrar de mi presencia,
 • por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén.
 • Ellos me volvieron la espalda en vez del rostro, y cuando les enseñaba desde el principio y sin cesar, no escucharon para recibir corrección,
 • sino que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola.
 • Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, en honor de Moloc, lo cual no les mandé. ¡Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá!
 • »Con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros: “Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a peste”:
 • Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo y mi gran indignación; los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros,
 • y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
 • Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
 • Haré con ellos un pacto eterno: que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
 • Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma.
 • »Porque así ha dicho Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este mal tan grande, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo.
 • Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: “Está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en manos de los caldeos.”
 • Heredades comprarán por dinero; harán escrituras y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Neguev, porque yo haré regresar a sus cautivos, dice Jehová.»


 • Жєйєт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын онунчу жылында Тењирден Жеремияга болгон сљз. Бул жыл Небухаданасардын падышачылыгынын он сегизинчи жылы эле.
 • Ошол учурда Бабыл падышасынын аскерлери Иерусалимди курчап алышкан, Жеремия пайгамбар Жєйєт падышасынын єйєнєн алдындагы кєзљтчєлљрдєн короосунда камалып жаткан.
 • Аны ал жерге Жєйєт падышасы Ситкия мындай деп каматкан: «Эмне єчєн сен пайгамбарчылык кылып, Тењир мындай деп айтып жатат дейсињ: “Мына, Мен бул шаарды Бабыл падышасынын колуна берем, ал аны каратып алат.
 • Жєйєт падышасы Ситкия да каздимдердин колунан качып кутулбайт, ал сљзсєз Бабыл падышасынын колуна берилет, аны менен оозмо-ооз сєйлљшљт, кљздљрє анын кљздљрєн кљрљт.
 • Ал Ситкияны Бабылга алып кетет, Мен аны жазалаганча, ал ошол жерде болот, – дейт Тењир. – Эгерде силер каздимдер менен согушсањар, анда ийгиликке жетпейсињер”».
 • Ошондо Жеремия мындай деди: «Мага Тењирден мындай сљз болгон:
 • “Мына, сенин агањ Шалумдун уулу Кананел мындай деп айтканы сага келе жатат: «Анатоттогу менин айдоо жеримди љзєњљ сатып ал, анткени туугандык укук боюнча аны сен сатып алышыњ керек»”.
 • Тењирдин сљзє боюнча агамдын уулу Кананел сакчылар турган короого келип, мага мындай деди: “Бенжемин жериндеги Анатоттогу менин айдоо жеримди сатып ал, анткени сенин мураска ээ боло турган укугуњ бар жана кунун тљлљп кайтарып алууга да укугуњ бар, аны љзєњљ сатып ал”. Ошондо мен бул Тењирдин сљзє экенин билдим.
 • Ошентип, мен Анатоттогу агамдын уулу Кананелден айдоо жер сатып алдым, ага жети шекел кємєш жана он кємєш тыйын тартып бердим.
 • Муну китепке жазып, мљљр басып койдум, кєбљлљрдє чакырып, кємєштљрдє таразага тартып бердим.
 • Мен мыйзам боюнча жана жобо боюнча мљљр басылган, ошондой эле мљљр басылбаган сатып алуу кагазын алдым.
 • Анан бул сатып алуу кагазын агамдын уулу Кананелдин кљз алдында, ушул сатып алуу кагазына кол койгон кєбљлљрдєн кљз алдында, сакчылардын короосунда отурган бардык жєйєттљрдєн кљз алдында Махсея уулу, Нери уулу Барухка бердим.
 • Алардын кљз алдында Барухка тапшырып жатып, мындай дедим:
 • “Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: «Мына бул жазууларды – мљљр басылган сатып алуу кагазын да, мљљр басылбаган сатып алуу кагазын да ал, аларды чопо идишке салып кой, алар ошол идиште кљп жылдарга сакталып турсун»”.
 • Анткени Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: “Бул жердеги єйлљр, айдоо жерлер жана жєзєм бактары кайрадан сатылып алынат”.
 • Сатып алуу кагазын Нейрия уулу Барухка бергенден кийин, Тењирге сыйындым:
 • “Оо Кудай-Тењир! Сен асман менен жерди сунулган колуњ, кєчтєє билегињ менен жараткансыњ. Сен єчєн кыйын эч нерсе жок.
 • Сен мињинчи тукумга чейин ырайым кыласыњ, ата-бабаларынын мыйзамсыздыгы єчєн алардан кийин тљрљлгљн балдарын тєбєнљ жете жазалайсыњ, ысымы Себайот Тењир болгон улуу, кудуреттєє Кудай!
 • Сен кењешињ менен улуусуњ, иштерињ менен кудуреттєєсєњ, ар бир адамга жолдоруна жана иштеринин жемиштерине жараша тиешесин бериш єчєн, адам баласынын бєт жолдоруна Сенин кљздљрєњ ачык.
 • Сен Мисир жеринде кереметтерди жана жышаандарды кљрсљттєњ, Сен аларды Ысрайылда жана бєт адамдар арасында бєгєнкє кєнгљ чейин кљрсљтєп келе жатасыњ. Ошентип, бєгєнкє кєнє белгилєє болуп тургандай, Сен Љзєњљ ысым жасадыњ.
 • Сен Љз элињ Ысрайылды Мисир жеринен жышаандар менен, кереметтер менен, сунулган колуњ, кєчтєє билегињ менен, зор коркунуч астында алып чыктыњ.
 • Сен алардын ата-бабаларына берем деп ант берген бал менен сєт аккан жерди аларга бердињ.
 • Алар келип, ал жерди ээлеп алышты, бирок Сенин єнєњдє угушкан жок, Сенин мыйзамыњ менен жєрєшкљн жок, аткарышсын деп осуяттаган нерселерињди аткарышкан жок. Мына ошон єчєн Сен аларга ушул алааматтын баарын каптаттыњ.
 • Мына, аскерлер шаарды басып алыш єчєн, кырдалган топурак менен кирип келишти. Кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан жапа чеккен шаар љзє менен согушуп жаткан каздимдердин колуна берилип жатат. Сен эмне айткан болсоњ, ал орундалып жатат. Мына, Сен аны кљрєп турасыњ.
 • Сен болсо, Кудай-Тењирим, шаар каздимдердин колуна берилип жатканына карабастан, мага: «Кємєшкљ љзєњљ айдоо жер сатып ал, кєбљлљрдє чакыр», – дедињ”».
 • Ошондо Жеремияга Тењирден сљз болду:
 • «Мен ар бир адамдын Кудай-Тењиримин. Мен єчєн кыйын нерсе барбы?»
 • Ошондуктан Тењир мындай дейт: «Мына, Мен бул шаарды каздимдердин жана Бабыл падышасы Небухаданасардын колуна салып берип жатам, ал аны каратып алат.
 • Ошондо бул шаарды курчап алган каздимдер шаарга кирип, аны љрттљшљт. Шаарды жана єйлљрдє љрттљшљт. Ал єйлљрдєн чатырында Мени каардантыш єчєн, Баалга арнап жыпар жыттуу заттар тєтљтєлгљн жана бљтљн элдин кудайларына арналып куюлуучу курмандыктар куюлган.
 • Анткени Ысрайыл уулдары менен Жєйєт уулдары Менин кљз алдымда жаш кєнєнљн баштап жамандык гана кылып келишкен. Ысрайыл уулдары љз колдору менен жасаган нерселери менен Мени каардантып гана келишти, – дейт Тењир.
 • Бул шаар љзєнєн курулган кєнєнљн тартып бєгєнкє кєнгљ чейин Менин каарым єчєн, ачуум єчєн жашап келе жаткандай, ошондуктан Мен аны Љзємдєн жєзємдљн четке кагам.
 • Мен аны Ысрайыл уулдары менен Жєйєт уулдарынын: алардын падышаларынын, тљрљлљрєнєн, ыйык кызмат кылуучуларынын, пайгамбарларынын, Жєйєттєн эркектери менен Иерусалим тургундарынын Мени каардантыш єчєн жасаган бардык кыянат иштери єчєн четке кагам.
 • Алар Мага жєзєн бурбастан, аркасын салышты. Мен аларды єйрљткљм, тањ заардан єйрљткљм, бирок алар Менин акыл-насаатымды кабыл алгылары келген жок.
 • Алар Менин ысымым менен аталган єйгљ љздљрєнєн жийиркеничтєє нерселерин коюп, аны булгашты.
 • Молохтун урматына љздљрєнєн уулдары менен кыздарын отко љрттљш єчєн, алар Ином уулдарынын љрљљнєндљ Баалга арнап буткана орнотушту. Мен аларга аны буйруган эмесмин. Жєйєттє кєнљљгљ батырыш єчєн, алар ушундай жийиркеничтєє иштерди кылат деп Мен ойлогон эмесмин».
 • Силер бул шаар тууралуу: «Бул шаар Бабыл падышасынын колуна кылыч менен, ачкачылык менен, жугуштуу оору менен салынып берилет», – деп жатасыњар. Бирок Ысрайылдын Кудай-Тењири азыр мындай дейт:
 • «Мен аларды каарданып турганымда, ачууланып турганымда, аябай жаалданып турганымда кайсы љлкљлљргљ чачыратып жиберсем, ошол љлкљлљрдљн кайрадан чогултуп, бул жерге алып келип, коопсуз жашоо берем.
 • Алар Менин элим болушат, Мен болсо алардын Кудайы болом.
 • Љздљрєнљ жакшы болсун деп жана љздљрєнљн кийинки балдарына жакшы болсун деп, љмєрє љткљнчљ Менден коркуп жєрєшсєн деп, аларга бир жєрљк, бир жол берем.
 • Мен алар менен тєбљлєк келишим тєзљм. Ал тєбљлєк келишим боюнча Мен алардан баш тартпайм, аларга ырайым кылам. Алар Менден четтебеши єчєн, алардын жєрљгєнљ Менден коркуу сезимин салам.
 • Аларга ырайым кылганыма кубанам, аларды бул жерге чын жєрљгєм менен, жан-дилим менен бекем отургузам».
 • Анткени Тењир мындай дейт: «Мен бул элге ушул чоњ алааматты кандай каптатсам, алар жљнєндљ Љзєм айткан бєт жакшылыкты ошондой каптатам.
 • Ошондо силер: “Бул жер – элсиз, малсыз эрме чљл. Ал каздимдердин колуна берилген”, – деп айткан бул жердин айдоо талааларын сатып алышат.
 • Бенжемин жериндеги, Иерусалимдин айланасындагы, Жєйєт шаарларындагы, тоолордун єстєндљгє шаарлардагы, тєздєктљгє шаарлардагы, тєштєктљгє шаарлардагы талааларды кємєшкљ сатып алып, кагазга жазып, мљљр басып, кєбљлљрдє чакырышат, анткени алардын туткундарын кайра алып келем», – дейт Тењир.