Скрыть
32:6
32:13
32:14
32:26
Церковнославянский (рус)
Сло́во бы́в­шее от­ Го́спода ко иеремі́и въ деся́тое лѣ́то седекі́и, царя́ Иу́дина, то́ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять навуходоно́сору царю́ Вавило́нску.
И тогда́ си́ла царя́ Вавило́нска остро́гъ обложи́ о́крестъ Иерусали́ма, иеремі́а же стрего́мь бя́ше во дворѣ́ темни́чнѣмъ, и́же е́сть во дворѣ́ царя́ Иу́дина,
въ не́йже заключи́ его́ седекі́а ца́рь, глаго́ля: почто́ ты прорица́еши, глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
и седекі́а ца́рь Иу́динъ не спасе́т­ся от­ руки́ Халде́йски, я́ко преда́нiемъ преда́ст­ся въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и соглаго́летъ усты́ сво­и́ми ко усто́мъ его́, и о́чи его́ о́чи его́ у́зрятъ,
и въ Вавило́нъ вни́детъ седекі́а и ту́ бу́детъ, до́ндеже посѣщу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь: а́ще же во­ева́ти бу́дете на халде́и, ничесо́же успѣ́ете?
И рече́ иеремі́а: бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
се́, Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ тво­его́, и́детъ къ тебѣ́, глаго́ля: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ, я́ко тебѣ́ су́дъ у́жиче­ст­ва прiя́ти во при­­тяжа́нiе.
И прiи́де ко мнѣ́ Анамеи́лъ, сы́нъ Сало́мль, бра́та отца́ мо­его́, по словеси́ Госпо́дню во дво́ръ темни́чный и рече́ ми: при­­купи́ себѣ́ село́ мое́, е́же во Анаѳо́ѳѣ въ земли́ Венiами́ни: я́ко тебѣ́ су́дъ при­­купи́ти е́, ты́ бо ста́рѣй. И разумѣ́хъ, я́ко сло́во Госпо́дне е́сть,
и при­­купи́хъ село́ Анамеи́ле, сы́на бра́та отца́ мо­его́, от­ Анаѳо́ѳа, и поста́вихъ ему́ седмь­на́­де­сять Си́кль сребра́,
и вписа́хъ въ кни́гу и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи и поста́вихъ сребро́ на вѣса́хъ.
И взя́хъ кни́гу купле́нiя прочте́ну и запеча́тану.
И да́хъ кни́гу купле́нiя Вару́хови сы́ну нирі́ину, сы́на маассе́ова, предъ очи́ма Анамеи́ла сы́на бра́та отца́ мо­его́, и предъ очи́ма стоя́щихъ по́слухъ и вписа́в­шихъ въ кни́ги купле́нiя, и предъ очи́ма всѣ́хъ Иуде́овъ, сѣдя́щихъ во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
И завѣща́хъ Вару́ху предъ очи́ма и́хъ, глаго́ля:
та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: воз­ми́ кни́гу сiю́ купле́нiя запечатлѣ́н­ну и кни́гу прочте́ную и вложи́ ю́ въ сосу́дъ гли́нянъ, да пребу́детъ дни́ мно́жайшыя.
Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Вседержи́тель Бо́гъ Изра́илевъ: еще́ при­­тя́жут­ся хра́мины и се́ла и виногра́ды на се́й земли́.
И моли́хся ко Го́сподеви по от­да́нiи кни́ги при­­купле́нiя Вару́ху сы́ну нирі́ину, глаго́ля:
о, сы́й Го́споди Бо́же! ты́ сотвори́лъ еси́ не́бо и зе́млю крѣ́постiю тво­е́ю вели́кою и мы́шцею тво­е́ю высо́кою, не утаи́т­ся от­ тебе́ ничто́же,
творя́й ми́лость въ ты́сящы и от­дая́й грѣхи́ о́тчи въ нѣ́дра ча́дъ и́хъ по ни́хъ: Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй,
Бо́гъ вели́ка совѣ́та и си́ленъ дѣлесы́, Бо́гъ вели́кiй Вседержи́тель и велико­имени́тъ Госпо́дь: о́чи тво­и́ от­ве́рсты на вся́ пути́ сыно́въ человѣ́ческихъ, да́ти кому́ждо по пути́ его́ и по плоду́ начина́нiй его́:
и́же сотвори́лъ еси́ зна́менiя и чудеса́ во земли́ Еги́петстѣй, да́же до сего́ дне́ и во Изра́или и въ лю́дехъ, и сотвори́лъ еси́ и́мя себѣ́, я́коже де́нь се́й,
и изве́лъ еси́ лю́ди твоя́ Изра́иля изъ земли́ Еги́петскiя зна́менiи и чудесы́, руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою и видѣ́нiи вели́кими,
и да́лъ еси́ и́мъ сiю́ зе́млю, е́юже кля́л­ся еси́ отце́мъ и́хъ, зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ.
И внидо́ша и прiя́ша ю́, и не послу́шаша гла́са тво­его́ и въ за́повѣдехъ тво­и́хъ не ходи́ша: вся́, я́же заповѣ́далъ еси́ и́мъ [твори́ти], не сотвори́ша, и сотвори́ша, да сбу́дут­ся и́мъ вся́ зла́я сiя́.
Се́, наро́дъ и́детъ на се́й гра́дъ взя́ти его́, и гра́дъ пре́данъ е́сть въ ру́цѣ халде́евъ вою́ющихъ на́нь от­ лица́ меча́ и гла́да и мо́ра. Я́коже глаго́лалъ еси́, та́ко и бы́сть: и се́, ты́ зри́ши.
А ты́ ко мнѣ́ глаго́леши: при­­тяжи́ себѣ́ село́ сребро́мъ: и вписа́хъ въ кни́гу, и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи, гра́дъ же преда́ст­ся въ ру́цѣ халде́йстѣ.
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
а́зъ Госпо́дь Бо́гъ всея́ пло́ти, еда́ от­ мене́ утаи́т­ся что́?
Сего́ ра́ди та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: от­да́нъ преда́ст­ся се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́,
и прiи́дутъ халде́е вою́ющiи на се́й гра́дъ, и пожгу́тъ его́ огне́мъ, и хра́мины сожгу́тъ, въ ни́хже кади́ша на кро́вѣхъ сво­и́хъ Ваа́лу и воз­лива́ша воз­лiя́нiя бого́мъ инѣ́мъ, ко е́же разгнѣ́вати мя́.
Поне́же бѣ́ша сы́нове Изра́илевы и сы́нове Иу́дины еди́ни творя́ще зло́ предъ очи́ма мо­и́ма от­ ю́ности сво­ея́, сы́нове Изра́илевы подвиза́ютъ мя́ на гнѣ́въ въ дѣ́лѣхъ ру́къ сво­и́хъ, рече́ Госпо́дь.
Я́ко на гнѣ́въ мо́й и на я́рость мою́ бѣ́ гра́дъ се́й, от­ него́же дне́ согради́ша его́ и да́же до сего́ дне́, я́ко от­ста́вити его́ от­ лица́ мо­его́,
зло́бы ра́ди вся́кiя сыно́въ Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ, я́ко сотвори́ша разгнѣ́вати мя́ ті́и и ца́рiе и́хъ, и кня́зи и́хъ и вельмо́жи и́хъ, и жерцы́ и́хъ и проро́цы и́хъ, му́жiе Иу́дины и живу́щiи во Иерусали́мѣ,
и обрати́ша хребе́тъ ко мнѣ́, а не лице́: и наказа́хъ я́ изъ у́тра, и не послу́шаша прiя́ти наказа́нiя,
и положи́ша оскверне́нiя своя́ въ дому́, идѣ́же нарѣче́ся и́мя мое́, въ нечисто́тахъ сво­и́хъ:
и согради́ша тре́бища Ваа́лу, я́же въ де́бри сы́на ен­но́мля, е́же воз­носи́ти сы́ны своя́ и дще́ри своя́ моло́ху, и́хже не заповѣ́дахъ и́мъ, и не взы́де на се́рдце мое́, е́же сотвори́ти ме́рзость сiю́ на согрѣше́нiе Иу́дѣ.
И ны́нѣ та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ ко гра́ду, о не́мже ты́ глаго́леши: пре́данъ бу́детъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ.
Се́, а́зъ соберу́ я́ от­ всея́ земли́, идѣ́же разсѣ́яхъ я́ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ и я́рости мо­е́й и въ преогорче́нiи ве́лiемъ, и обращу́ я́ на сiе́ мѣ́сто, и посажду́ я́ во упова́нiи,
и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га:
и да́мъ и́мъ пу́ть и́нъ и се́рдце и́но, боя́тися мене́ вся́ дни́, на благоту́ и́мъ и ча́домъ и́хъ по ни́хъ:
и завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ вѣ́чный, его́же не от­вращу́ послѣди́ и́хъ, и стра́хъ мо́й да́мъ въ се́рдце и́хъ, ко е́же не от­ступи́ти и́мъ от­ мене́:
и посѣщу́ е́же ублажи́ти я́ и насажду́ я́ въ се́й земли́ съ вѣ́рою и со всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ и со все́ю душе́ю мо­е́ю.
Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: я́коже наведо́хъ на лю́ди сiя́ вся́ зла́я сiя́ вели́кая, та́ко а́зъ наведу́ на ни́хъ вся́ благоты́, я́же а́зъ глаго́лахъ къ ни́мъ.
И воз­облада́ютъ па́ки се́лы на земли́, о не́йже ты́ глаго́леши: непрохо́дна бу́детъ от­ человѣ́къ и скота́, и преда́шася въ ру́цѣ халде́йстѣ.
И при­­тя́жутъ се́ла сребро́мъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запеча́таеши, и опослуши́ши по́слухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ го́рнихъ, и во градѣ́хъ по́льныхъ и во градѣ́хъ наге́въ {ю́жныхъ}: я́ко воз­вращу́ преселе́нiя и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
Синодальный
Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского; этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора.
Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.
Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его;
и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его;
и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не будете иметь успеха?»
И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне:
вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его».
И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне.
И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников;
и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах.
И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую;
и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
и заповедал Варуху в присутствии их:
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни.
Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей.
И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу:
«о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф!
Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день,
и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе,
и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом.
Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.
Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это.
А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда как город отдается в руки Халдеев.
И было слово Господне к Иеремии:
вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его,
и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь.
И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего
за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.
Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления,
и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою», –
вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.
И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.
Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.
И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»;
будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей – в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.
Греческий
39:1ὁ λόγος ὁ γενό­με­νος παρα­̀ κυρίου προ­̀ς Ιερεμιαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ δεκάτῳ τῷ βασιλεῖ Σεδεκια οὗτος ἐνιαυτὸς ὀκτωκαιδέκα­τος τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος
39:2καὶ δύναμις βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχαράκωσεν ἐπι­̀ Ιερουσαλημ καὶ Ιερεμιας ἐφυλάσ­σετο ἐν αὐλῇ τῆς φυλακῆς ἥ ἐστιν ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως
39:3ἐν ᾗ κατέκλεισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας λέγων δια­̀ τί σὺ προ­φητεύ­εις λέγων οὕτως εἶπεν κύριος ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὴν πόλιν ταύτην ἐν χερσὶν βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ λήμψ­σε­ται αὐτήν
39:4καὶ Σεδεκιας οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς τῶν Χαλδαίων ὅτι παρα­δόσει παρα­δοθή­σε­ται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ λαλήσει στόμα αὐτοῦ προ­̀ς στόμα αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψον­ται
39:5καὶ εἰσελεύ­­σε­ται Σεδεκιας εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐκεῖ καθιεῖται
39:6καὶ λόγος κυρίου ἐγενήθη προ­̀ς Ιερεμιαν λέγων
39:7ἰδοὺ Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός σου ἔρχεται προ­̀ς σὲ λέγων κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν Αναθωθ ὅτι σοὶ κρίμα παρα­λαβεῖν εἰς κτῆσιν
39:8καὶ ἦλθεν προ­́ς με Αναμεηλ υἱὸς Σαλωμ ἀδελφοῦ πατρός μου εἰς τὴν αὐλὴν τῆς φυλακῆς καὶ εἶπέν μοι κτῆσαι τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν γῇ Βενιαμιν τὸν ἐν Αναθωθ ὅτι σοὶ κρίμα κτήσασθαι καὶ σὺ πρεσβύτερος καὶ ἔγνων ὅτι λόγος κυρίου ἐστίν
39:9καὶ ἐκτησάμην τὸν ἀγρὸν Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ ἔστησα αὐτῷ ἑπτὰ σίκλους καὶ δέκα ἀργυρίου
39:10καὶ ἔγραψα εἰς βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ διεμαρτυράμην μάρτυρας καὶ ἔστησα τὸ ἀργύριον ἐν ζυγῷ
39:11καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγισμένον καὶ τὸ ἀνεγνωσμένον
39:12καὶ ἔδωκα αὐτὸ τῷ Βαρουχ υἱῷ Νηριου υἱοῦ Μαασαιου κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Αναμεηλ υἱοῦ ἀδελφοῦ πατρός μου καὶ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς τῶν ἑστηκότων καὶ γραφόν­των ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς κτήσεως καὶ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς τῶν Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς
39:13καὶ συν­έταξα τῷ Βαρουχ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν λέγων
39:14οὕτως εἶπεν κύριος παν­τοκράτωρ λαβὲ τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τοῦτο καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον ἵνα δια­μείνῃ ἡμέρας πλείους
39:15ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος ἔτι κτηθήσον­ται ἀγροὶ καὶ οἰκίαι καὶ ἀμπελῶνες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ
39:16καὶ προ­σευξάμην προ­̀ς κύριον μετὰ τὸ δοῦναί με τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως προ­̀ς Βαρουχ υἱὸν Νηριου λέγων
39:17ὦ κύριε σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγά­λῃ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ οὐ μὴ ἀπο­κρυβῇ ἀπο­̀ σοῦ οὐθέν
39:18ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας καὶ ἀπο­διδοὺς ἁμαρτίας πατέρων εἰς κόλπους τέκνων αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρός
39:19κύριος μεγά­λης βουλῆς καὶ δυνατὸς τοῖς ἔργοις ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ παν­τοκράτωρ καὶ μεγαλώνυμος κύριος οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων δοῦναι ἑκάστῳ κατα­̀ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
39:20ὃς ἐποίησας σημεῖα καὶ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐν Ισραηλ καὶ ἐν τοῖς γηγενέσιν καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
39:21καὶ ἐξήγαγες τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγά­λοις
39:22καὶ ἔδωκας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
39:23καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἐλάβοσαν αὐτὴν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σου καὶ ἐν τοῖς προ­στάγμασίν σου οὐκ ἐπορεύ­θησαν ἅπαν­τα ἃ ἐνετείλω αὐτοῖς οὐκ ἐποίησαν καὶ ἐποίησας συμβῆναι αὐτοῖς πάν­τα τὰ κακὰ ταῦτα
39:24ἰδοὺ ὄχλος ἥκει εἰς τὴν πόλιν ταύτην συλλαβεῖν αὐτήν καὶ ἡ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούν­των αὐτὴν ἀπο­̀ προ­σώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ ὡς ἐλάλησας οὕτως ἐγένετο
39:25καὶ σὺ λέγεις προ­́ς με κτῆσαι σεαυτῷ ἀγρὸν ἀργυρίου καὶ ἔγραψα βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην καὶ ἐπεμαρτυράμην μάρτυρας καὶ ἡ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων
39:26καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
39:27ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς πάσης σαρκός μὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ κρυβή­σε­ταί τι
39:28δια­̀ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ δοθεῖσα παρα­δοθή­σε­ται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ λήμψ­σε­ται αὐτήν
39:29καὶ ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦν­τες ἐπι­̀ τὴν πόλιν ταύτην καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρὶ καὶ κατα­καύσουσιν τὰς οἰκίας ἐν αἷς ἐθυμιῶσαν ἐπι­̀ τῶν δωμάτων αὐτῶν τῇ Βααλ καὶ ἔσπενδον σπονδὰς θεοῖς ἑτέροις προ­̀ς τὸ παρα­πικρᾶναί με
39:30ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ Ιουδα μόνοι ποι­οῦν­τες τὸ πονηρὸν κατ᾿ ὀφθαλμούς μου ἐκ νεότητος αὐτῶν
39:31ὅτι ἐπι­̀ τὴν ὀργήν μου καὶ ἐπι­̀ τὸν θυμόν μου ἦν ἡ πόλις αὕτη ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπο­̀ προ­σώπου μου
39:32δια­̀ πάσας τὰς πονηρίας τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ Ιουδα ὧν ἐποίησαν πικρᾶναί με αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχον­τες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προ­φῆται αὐτῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ
39:33καὶ ἐπέστρεψαν προ­́ς με νῶτον καὶ οὐ προ­́σωπον καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου καὶ ἐδίδαξα καὶ οὐκ ἤκουσαν ἐπι­λαβεῖν παιδείαν
39:34καὶ ἔθηκαν τὰ μιάσματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν
39:35καὶ ᾠκοδόμησαν τοὺς βωμοὺς τῇ Βααλ τοὺς ἐν φάραγγι υἱοῦ Εννομ τοῦ ἀναφέρειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τῷ Μολοχ βασιλεῖ ἃ οὐ συν­έταξα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀνέβη ἐπι­̀ καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι τὸ βδέλυγμα τοῦτο προ­̀ς τὸ ἐφαμαρτεῖν τὸν Ιουδαν
39:36καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐπι­̀ τὴν πόλιν ἣν σὺ λέγεις παρα­δοθή­σε­ται εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ἀπο­στολῇ
39:37ἰδοὺ ἐγὼ συν­άγω αὐτοὺς ἐκ πάσης τῆς γῆς οὗ διέσπειρα αὐτοὺς ἐκεῖ ἐν ὀργῇ μου καὶ τῷ θυμῷ μου καὶ παροξυσμῷ μεγά­λῳ καὶ ἐπι­στρέψω αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ καθιῶ αὐτοὺς πεποιθότας
39:38καὶ ἔσον­ταί μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν
39:39καὶ δώσω αὐτοῖς ὁδὸν ἑτέραν καὶ καρδίαν ἑτέραν φοβηθῆναί με πάσας τὰς ἡμέρας εἰς ἀγαθὸν αὐτοῖς καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν μετ᾿ αὐτούς
39:40καὶ δια­θήσομαι αὐτοῖς δια­θήκην αἰωνίαν ἣν οὐ μὴ ἀπο­στρέψω ὄπισθεν αὐτῶν καὶ τὸν φόβον μου δώσω εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν προ­̀ς τὸ μὴ ἀπο­στῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἐμοῦ
39:41καὶ ἐπι­σκέψομαι τοῦ ἀγαθῶσαι αὐτοὺς καὶ φυτεύ­σω αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἐν πίστει καὶ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ
39:42ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος καθὰ ἐπήγαγον ἐπι­̀ τὸν λαὸν τοῦτον πάν­τα τὰ κακὰ τὰ μεγά­λα ταῦτα οὕτως ἐγὼ ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς πάν­τα τὰ ἀγαθά ἃ ἐλάλησα ἐπ᾿ αὐτούς
39:43καὶ κτηθήσον­ται ἔτι ἀγροὶ ἐν τῇ γῇ ᾗ σὺ λέγεις ἄβατός ἐστιν ἀπο­̀ ἀνθρώπων καὶ κτήνους καὶ παρεδόθησαν εἰς χεῖρας Χαλδαίων
39:44καὶ κτήσον­ται ἀγροὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ γράψεις βιβλίον καὶ σφραγιῇ καὶ δια­μαρτυρῇ μάρτυρας ἐν γῇ Βενιαμιν καὶ κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν πόλεσιν τοῦ ὄρους καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Σεφηλα καὶ ἐν πόλεσιν τῆς Ναγεβ ὅτι ἀπο­στρέψω τὰς ἀπο­ικίας αὐτῶν
Слово, бывшее от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского, это – восемнадцатый год Навуходоносору, царю Вавилонскому.

Тогда войско царя Вавилонского окружило Иерусалим, а Иеремия содержался во дворе темницы, которая находилась во дворе царя Иудейского.

В нее заключил его Седекия царь, сказав: „зачем ты пророчествуешь, говоря: так говорит Господь: вот Я предаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его,

И Седекия, царь Иудейский, не спасется от руки Халдеев, ибо непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить своими устами к устам его и глаза его увидят глаза его.

И войдет в Вавилон Седекия и там будет, доколе Я не посещу его, говорит Господь; еслиже воевать будете против Халдеев, то никакого успеха не будете иметь“.

И сказал Иеремия: было слово Господне ко мне такое:

Вот Анамеил, сын Салома, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, что в Анафофе, потому что по праву ужичества тебе должно взять его во владение.

И пришел ко мне Анамеил, сын Салома, дяди моего, по слову Господню, во двор темницы, и сказал мне: купи себе поле мое, что в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо у тебя право приобрести его, так как ты старший. И я понял, что это – слово Господне.

И купил я поле Анамеила, сына дяди моего, что в Анафофе, и отвесил ему семнадцать сиклей серебра.

И вписал я в книгу, и запечатал, и подтвердил свидетелями, и отвесил серебро на весах.

И взял я купчую книгу, прочтенную и запечатанную.

И отдал я купчую книгу Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, пред глазами Анамеила, сына дяди моего, и пред глазами стоявших свидетелей и вписавших в купчую книгу, и пред глазами всех Иудеев, сидевших во дворе темничном.

И заповедал я Варуху при них так:

Так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев: возьми эту купчую книгу запечатанную и эту книгу прочитанную, и положи их в глиняный сосуд, чтобы сохранялись на очень многие дни.

Ибо так говорит Господь Вседержитель, Бог Израилев: снова будут покупать дома, и поля, и виноградники в земле сей.

И молился я Господу, после того как я отдал купчую книгу Варуху, сыну Нирии, и сказал:

О Сущий, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою, ничто не утаится от Тебя.

Ты являешь милость тысячам, и воздаешь за грехи отцов в недра детям их после них, Бог великий и крепкий!

Бог великого совета и Сильный делами, Бог великий, Вседержитель, и великоименитый Господь! очи Твои отверсты на все пути сынов человеческих, воздать каждому но пути его и по плодам дел его.

Ты, Который сотворил знамения и чудеса в земле Египетской, (памятныя) даже до сегодня, и во Израиле и между (всеми) людьми, и соделал Себе имя, как (это видно) ныне,

И извел народ Твой, Израиля, из земли Египетской знамениями и чудесами, рукою сильною, и мышцею высокою, и чудными видениями.

И дал им землю сию, о которой Ты клялся отцам их, землю, текущую молоком и медом.

И вошли они и овладели ею, и не послушали гласа Твоего, и по заповедям Твоим не поступали, все, что им заповедал Ты (делать), они не делали, и поступали так, чтобы постигли их все эти бедствия.

Вот идет народ на этот город, чтобы взять его, и город от меча, голода и моровой язвы, предан в руки Халдеев, воюющих против него. Как Ты говорил, так и сбылось, и вот Ты видишь (это).

А Ты говоришь мне: „купи себе поле за серебро“, и я вписал в книгу, и запечатал, и подтвердил свидетелями, а город предан в руки Халдеев.

И было слово Господне ко мне такое:

Я – Господь Бог всякой плоти, может ли от Меня что утаиться?

Посему так говорит Господь Бог Израилев: непременно предан будет город этот в руки царя Вавилонского, и возьмет его.

И придут Халдеи, воюющие против сего города, и сожгут его огнем, и сожгут дома, в которых возносили курения на кровлях своих Ваалу и возливали возлияния богам чужим, чтобы разгневлять Меня.

Ибо сыны Израилевы и сыны Иудины за одно делали зло пред очами Моими от юности своей, сыновья Израилевы возбуждают Мой гнев делами рук своих, говорит Господь.

Ибо для гнева Моего и ярости Моей был город сей, с тех пор как построили его и даже до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего,

За все зло сынов Израилевых и Иудиных, какое они делали, чтобы прогневлять Меня: они, и цари их, и князья их, и вельможи их, и священники их, и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.

И обратились ко Мне спиною, а не лицем, и учил Я их с утра, но не хотели принять наставления,

И поставили нечистыя мерзости свои в доме, на котором наречено имя Мое.

И построили жертвенники Ваалу в долине сына Енномова, чтобы приносить сыновей своих и дочерей своих в жертву Молоху, чего Я не заповедал им и не входило на сердце Мне, чтобы совершали они эту мерзость, на грех Иуде.

И ныне так говорит Господь Бог Израилев о городе, о котором ты говоришь: „предан будет в руки царя Вавилонского мечем, и голодом, и моровою язвою“.

Вот Я соберу их со всей земли, – куда Я разсеял их во гневе Моем, и в ярости Моей, и в великом негодовании, - и возвращу их на это место, и поселю их в покое.

И будут они Моим народом, а Я буду им Богом.

И дам им иной путь и иное сердце – бояться Меня во все дни, ко благу им и детям их после них.

И завещаю им завет вечный, по которому Я не отвращусь от них, и страх Мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от Меня.

И посещу, чтобы благотворить им, и насажду их в сей земле твердо, – от всего сердца Моего и от всей души Моей.

Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так Я наведу на них все блого, какое Я изрек о них.

И будут опять покупать поля на земле, о которой ты говоришь: „она не проходима будет ни людьми, ни скотом, и предана в руки Халдеевъ“.

И будут покупать поля за серебро. И впишешь в книгу, и запечатаешь, и подтвердишь свидетелями: в земле Вениаминовой, и вокруг Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низменных, и в городах южных, ибо возвращу переселенцев их, говорит Господь.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки