Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́вшее ѿ гдⷭ҇а ко і҆еремі́и въ десѧ́тое лѣ́то седекі́и, царѧ̀ і҆ꙋ́дина, то̀ лѣ́то ѻ҆смоена́десѧть навꙋходоно́сорꙋ царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ.
 • И҆ тогда̀ си́ла царѧ̀ вавѷлѡ́нска ѻ҆стро́гъ ѡ҆бложѝ ѡ҆́крестъ і҆ерⷭ҇ли́ма, і҆еремі́а же стрего́мь бѧ́ше во дворѣ̀ темни́чнѣмъ, и҆́же є҆́сть во дворѣ̀ царѧ̀ і҆ꙋ́дина,
 • въ не́йже заключѝ є҆го̀ седекі́а ца́рь, глаго́лѧ: почто́ ты прорица́еши, глаго́лѧ: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ даю̀ се́й гра́дъ въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, и҆ во́зметъ є҆го̀,
 • и҆ седекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ не спасе́тсѧ ѿ рꙋкѝ халде́йски, ꙗ҆́кѡ преда́нїемъ преда́стсѧ въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, и҆ соглаго́летъ ᲂу҆сты̑ свои́ми ко ᲂу҆стѡ́мъ є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́чи є҆гѡ̀ ѻ҆́чи є҆гѡ̀ ᲂу҆́зрѧтъ,
 • и҆ въ вавѷлѡ́нъ вни́детъ седекі́а и҆ тꙋ̀ бꙋ́детъ, до́ндеже посѣщꙋ̀ є҆го̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь: а҆́ще же воева́ти бꙋ́дете на халдє́и, ничесѡ́же ᲂу҆спѣ́ете;
 • И҆ речѐ і҆еремі́а: бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
 • сѐ, а҆намеи́лъ, сы́нъ салѡ́мль, бра́та ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆́детъ къ тебѣ̀, глаго́лѧ: прикꙋпѝ себѣ̀ село̀ моѐ, є҆́же во а҆наѳѡ́ѳѣ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ сꙋ́дъ ᲂу҆́жичества прїѧ́ти во притѧжа́нїе.
 • И҆ прїи́де ко мнѣ̀ а҆намеи́лъ, сы́нъ салѡ́мль, бра́та ѻ҆тца̀ моегѡ̀, по словесѝ гдⷭ҇ню во дво́ръ темни́чный и҆ рече́ ми: прикꙋпѝ себѣ̀ село̀ моѐ, є҆́же во а҆наѳѡ́ѳѣ въ землѝ венїамі́ни: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ сꙋ́дъ прикꙋпи́ти є҆̀, ты́ бо ста́рѣй. И҆ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ сло́во гдⷭ҇не є҆́сть,
 • и҆ прикꙋпи́хъ село̀ а҆намеи́ле, сы́на бра́та ѻ҆тца̀ моегѡ̀, ѿ а҆наѳѡ́ѳа, и҆ поста́вихъ є҆мꙋ̀ седмьна́десѧть сі̑кль сребра̀,
 • и҆ вписа́хъ въ кни́гꙋ и҆ запеча́тахъ, и҆ засвидѣ́тельствовахъ пѡ́слꙋхи и҆ поста́вихъ сребро̀ на вѣса́хъ.
 • И҆ взѧ́хъ кни́гꙋ кꙋпле́нїѧ прочте́нꙋ и҆ запеча́танꙋ.
 • И҆ да́хъ кни́гꙋ кꙋпле́нїѧ варꙋ́хови сы́нꙋ нирі́инꙋ, сы́на маассе́ова, пред̾ ѻ҆чи́ма а҆намеи́ла сы́на бра́та ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆ пред̾ ѻ҆чи́ма стоѧ́щихъ пѡ́слꙋхъ и҆ вписа́вшихъ въ кни̑ги кꙋпле́нїѧ, и҆ пред̾ ѻ҆чи́ма всѣ́хъ і҆ꙋде́ѡвъ, сѣдѧ́щихъ во дворѣ̀ темни́чнѣмъ.
 • И҆ завѣща́хъ варꙋ́хꙋ пред̾ ѻ҆чи́ма и҆́хъ, глаго́лѧ:
 • та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь Вседержи́тель бг҃ъ і҆и҃левъ: возмѝ кни́гꙋ сїю̀ кꙋпле́нїѧ запечатлѣ́ннꙋ и҆ кни́гꙋ прочте́нꙋю и҆ вложѝ ю҆̀ въ сосꙋ́дъ гли́нѧнъ, да пребꙋ́детъ дни̑ мно́жайшыѧ.
 • Ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь Вседержи́тель бг҃ъ і҆и҃левъ: є҆щѐ притѧ́жꙋтсѧ хра̑мины и҆ се́ла и҆ вїногра́ды на се́й землѝ.
 • И҆ моли́хсѧ ко гдⷭ҇еви по ѿда́нїи кни́ги прикꙋпле́нїѧ варꙋ́хꙋ сы́нꙋ нирі́инꙋ, глаго́лѧ:
 • ѽ, сы́й гдⷭ҇и бж҃е! ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ не́бо и҆ зе́млю крѣ́постїю твое́ю вели́кою и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, не ᲂу҆таи́тсѧ ѿ тебє̀ ничто́же,
 • творѧ́й млⷭ҇ть въ ты́сѧщы и҆ ѿдаѧ́й грѣхѝ ѡ҆́тчи въ нѣ̑дра ча̑дъ и҆́хъ по ни́хъ: бг҃ъ вели́кїй и҆ крѣ́пкїй,
 • бг҃ъ вели́ка совѣ́та и҆ си́ленъ дѣлесы̀, бг҃ъ вели́кїй Вседержи́тель и҆ великоимени́тъ гдⷭ҇ь: ѻ҆́чи твоѝ ѿвє́рсты на всѧ̑ пꙋти̑ сынѡ́въ человѣ́ческихъ, да́ти комꙋ́ждо по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆ по плодꙋ̀ начина́нїй є҆гѡ̀:
 • и҆́же сотвори́лъ є҆сѝ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ во землѝ є҆гѵ́петстѣй, да́же до сегѡ̀ днѐ и҆ во і҆и҃ли и҆ въ лю́дехъ, и҆ сотвори́лъ є҆сѝ и҆́мѧ себѣ̀, ꙗ҆́коже де́нь се́й,
 • и҆ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ і҆и҃лѧ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ зна́мєнїи и҆ чꙋдесы̀, рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ мы́шцею высо́кою и҆ видѣ̑нїи вели́кими,
 • и҆ да́лъ є҆сѝ и҆̀мъ сїю̀ зе́млю, є҆́юже клѧ́лсѧ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, зе́млю кипѧ́щꙋю ме́домъ и҆ млеко́мъ.
 • И҆ внидо́ша и҆ прїѧ́ша ю҆̀, и҆ не послꙋ́шаша гла́са твоегѡ̀ и҆ въ за́повѣдехъ твои́хъ не ходи́ша: всѧ̑, ꙗ҆̀же заповѣ́далъ є҆сѝ и҆̀мъ (твори́ти), не сотвори́ша, и҆ сотвори́ша, да сбꙋ́дꙋтсѧ и҆̀мъ всѧ̑ ѕла̑ѧ сїѧ̑.
 • Сѐ, наро́дъ и҆́детъ на се́й гра́дъ взѧ́ти є҆го̀, и҆ гра́дъ пре́данъ є҆́сть въ рꙋ́цѣ халде́євъ вою́ющихъ на́нь ѿ лица̀ меча̀ и҆ гла́да и҆ мо́ра. Ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ, та́кѡ и҆ бы́сть: и҆ сѐ, ты̀ зри́ши.
 • А҆ ты̀ ко мнѣ̀ гл҃еши: притѧжѝ себѣ̀ село̀ сребро́мъ: и҆ вписа́хъ въ кни́гꙋ, и҆ запеча́тахъ, и҆ засвидѣ́тельствовахъ пѡ́слꙋхи, гра́дъ же преда́стсѧ въ рꙋ́цѣ халдє́йстѣ.
 • И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
 • а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ всеѧ̀ пло́ти, є҆да̀ ѿ менє̀ ᲂу҆таи́тсѧ что̀;
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: ѿда́нъ преда́стсѧ се́й гра́дъ въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, и҆ во́зметъ є҆го̀,
 • и҆ прїи́дꙋтъ халде́є вою́ющїи на се́й гра́дъ, и҆ пожгꙋ́тъ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ, и҆ хра̑мины сожгꙋ́тъ, въ ни́хже кади́ша на кро́вѣхъ свои́хъ ваа́лꙋ и҆ возлива́ша возлїѧ̑нїѧ богѡ́мъ и҆нѣ̑мъ, ко є҆́же разгнѣ́вати мѧ̀.
 • Поне́же бѣ́ша сы́нове і҆и҃лєвы и҆ сы́нове і҆ꙋ̑дины є҆ди́ни творѧ́ще ѕло̀ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ѿ ю҆́ности своеѧ̀, сы́нове і҆и҃лєвы подвиза́ютъ мѧ̀ на гнѣ́въ въ дѣ́лѣхъ рꙋ́къ свои́хъ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Ꙗ҆́кѡ на гнѣ́въ мо́й и҆ на ꙗ҆́рость мою̀ бѣ̀ гра́дъ се́й, ѿ негѡ́же днѐ согради́ша є҆го̀ и҆ да́же до сегѡ̀ днѐ, ꙗ҆́кѡ ѿста́вити є҆го̀ ѿ лица̀ моегѡ̀,
 • ѕло́бы ра́ди всѧ́кїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ, ꙗ҆́кѡ сотвори́ша разгнѣ́вати мѧ̀ ті́и и҆ ца́рїе и҆́хъ, и҆ кнѧ̑зи и҆́хъ и҆ вельмѡ́жи и҆́хъ, и҆ жерцы̀ и҆́хъ и҆ проро́цы и҆́хъ, мꙋ́жїе і҆ꙋ̑дины и҆ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ,
 • и҆ ѡ҆брати́ша хребе́тъ ко мнѣ̀, а҆ не лицѐ: и҆ наказа́хъ ѧ҆̀ и҆з̾ ᲂу҆́тра, и҆ не послꙋ́шаша прїѧ́ти наказа́нїѧ,
 • и҆ положи́ша ѡ҆сквернє́нїѧ своѧ̑ въ домꙋ̀, и҆дѣ́же нарече́сѧ и҆́мѧ моѐ, въ нечистота́хъ свои́хъ:
 • и҆ согради́ша трє́бища ваа́лꙋ, ꙗ҆̀же въ де́бри сы́на є҆ннѡ́млѧ, є҆́же возноси́ти сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ моло́хꙋ, и҆́хже не заповѣ́дахъ и҆̀мъ, и҆ не взы́де на се́рдце моѐ, є҆́же сотвори́ти ме́рзость сїю̀ на согрѣше́нїе і҆ꙋ́дѣ.
 • И҆ нн҃ѣ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ ко гра́дꙋ, ѡ҆ не́мже ты̀ глаго́леши: пре́данъ бꙋ́детъ въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска мече́мъ и҆ гла́домъ и҆ мо́ромъ.
 • Сѐ, а҆́зъ соберꙋ̀ ѧ҆̀ ѿ всеѧ̀ землѝ, и҆дѣ́же разсѣ́ѧхъ ѧ҆̀ во гнѣ́вѣ мое́мъ и҆ ꙗ҆́рости мое́й и҆ въ преѡгорче́нїи ве́лїемъ, и҆ ѡ҆бращꙋ̀ ѧ҆̀ на сїѐ мѣ́сто, и҆ посаждꙋ̀ ѧ҆̀ во ᲂу҆пова́нїи,
 • и҆ бꙋ́дꙋтъ мѝ въ лю́ди, и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ въ бг҃а:
 • и҆ да́мъ и҆̀мъ пꙋ́ть и҆́нъ и҆ се́рдце и҆́но, боѧ́тисѧ менє̀ всѧ̑ дни̑, на благотꙋ̀ и҆̀мъ и҆ ча́дѡмъ и҆́хъ по ни́хъ:
 • и҆ завѣща́ю и҆̀мъ завѣ́тъ вѣ́чный, є҆гѡ́же не ѿвращꙋ̀ послѣдѝ и҆́хъ, и҆ стра́хъ мо́й да́мъ въ се́рдце и҆́хъ, ко є҆́же не ѿстꙋпи́ти и҆̀мъ ѿ менє̀:
 • и҆ посѣщꙋ̀ є҆́же ᲂу҆бл҃жи́ти ѧ҆̀ и҆ насаждꙋ̀ ѧ҆̀ въ се́й землѝ съ вѣ́рою и҆ со всѣ́мъ срⷣцемъ мои́мъ и҆ со все́ю дш҃е́ю мое́ю.
 • Ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́коже наведо́хъ на лю́ди сїѧ̑ всѧ̑ ѕла̑ѧ сїѧ̑ вели̑каѧ, та́кѡ а҆́зъ наведꙋ̀ на ни́хъ всѧ̑ благѡты̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ гл҃ахъ къ ни̑мъ.
 • И҆ воз̾ѡблада́ютъ па́ки се́лы на землѝ, ѡ҆ не́йже ты̀ глаго́леши: непрохо́дна бꙋ́детъ ѿ человѣ̑къ и҆ скота̀, и҆ преда́шасѧ въ рꙋ́цѣ халдє́йстѣ.
 • И҆ притѧ́жꙋтъ се́ла сребро́мъ: и҆ впи́шеши въ кни̑ги, и҆ запеча́таеши, и҆ ѡ҆послꙋши́ши пѡ́слꙋхи въ землѝ венїамі́ни и҆ ѡ҆́крестъ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ во градѣ́хъ го́рнихъ, и҆ во градѣ́хъ по́льныхъ и҆ во градѣ́хъ наге́въ {ю҆́жныхъ}: ꙗ҆́кѡ возвращꙋ̀ преселє́нїѧ и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского; этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора.
 • Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.
 • Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его;
 • и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его;
 • и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не будете иметь успеха?»
 • И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне:
 • вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его».
 • И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне.
 • И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников;
 • и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах.
 • И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую;
 • и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
 • и заповедал Варуху в присутствии их:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей.
 • И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу:
 • «о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
 • Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф!
 • Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
 • Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день,
 • и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе,
 • и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом.
 • Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.
 • Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это.
 • А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда как город отдается в руки Халдеев.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
 • Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его,
 • и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
 • Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь.
 • И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего
 • за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.
 • Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления,
 • и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
 • Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
 • И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою», –
 • вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
 • Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
 • И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.
 • И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
 • И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.
 • Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.
 • И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»;
 • будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей – в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.
 • Жєйєт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын онунчу жылында Тењирден Жеремияга болгон сљз. Бул жыл Небухаданасардын падышачылыгынын он сегизинчи жылы эле.
 • Ошол учурда Бабыл падышасынын аскерлери Иерусалимди курчап алышкан, Жеремия пайгамбар Жєйєт падышасынын єйєнєн алдындагы кєзљтчєлљрдєн короосунда камалып жаткан.
 • Аны ал жерге Жєйєт падышасы Ситкия мындай деп каматкан: «Эмне єчєн сен пайгамбарчылык кылып, Тењир мындай деп айтып жатат дейсињ: “Мына, Мен бул шаарды Бабыл падышасынын колуна берем, ал аны каратып алат.
 • Жєйєт падышасы Ситкия да каздимдердин колунан качып кутулбайт, ал сљзсєз Бабыл падышасынын колуна берилет, аны менен оозмо-ооз сєйлљшљт, кљздљрє анын кљздљрєн кљрљт.
 • Ал Ситкияны Бабылга алып кетет, Мен аны жазалаганча, ал ошол жерде болот, – дейт Тењир. – Эгерде силер каздимдер менен согушсањар, анда ийгиликке жетпейсињер”».
 • Ошондо Жеремия мындай деди: «Мага Тењирден мындай сљз болгон:
 • “Мына, сенин агањ Шалумдун уулу Кананел мындай деп айтканы сага келе жатат: «Анатоттогу менин айдоо жеримди љзєњљ сатып ал, анткени туугандык укук боюнча аны сен сатып алышыњ керек»”.
 • Тењирдин сљзє боюнча агамдын уулу Кананел сакчылар турган короого келип, мага мындай деди: “Бенжемин жериндеги Анатоттогу менин айдоо жеримди сатып ал, анткени сенин мураска ээ боло турган укугуњ бар жана кунун тљлљп кайтарып алууга да укугуњ бар, аны љзєњљ сатып ал”. Ошондо мен бул Тењирдин сљзє экенин билдим.
 • Ошентип, мен Анатоттогу агамдын уулу Кананелден айдоо жер сатып алдым, ага жети шекел кємєш жана он кємєш тыйын тартып бердим.
 • Муну китепке жазып, мљљр басып койдум, кєбљлљрдє чакырып, кємєштљрдє таразага тартып бердим.
 • Мен мыйзам боюнча жана жобо боюнча мљљр басылган, ошондой эле мљљр басылбаган сатып алуу кагазын алдым.
 • Анан бул сатып алуу кагазын агамдын уулу Кананелдин кљз алдында, ушул сатып алуу кагазына кол койгон кєбљлљрдєн кљз алдында, сакчылардын короосунда отурган бардык жєйєттљрдєн кљз алдында Махсея уулу, Нери уулу Барухка бердим.
 • Алардын кљз алдында Барухка тапшырып жатып, мындай дедим:
 • “Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: «Мына бул жазууларды – мљљр басылган сатып алуу кагазын да, мљљр басылбаган сатып алуу кагазын да ал, аларды чопо идишке салып кой, алар ошол идиште кљп жылдарга сакталып турсун»”.
 • Анткени Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: “Бул жердеги єйлљр, айдоо жерлер жана жєзєм бактары кайрадан сатылып алынат”.
 • Сатып алуу кагазын Нейрия уулу Барухка бергенден кийин, Тењирге сыйындым:
 • “Оо Кудай-Тењир! Сен асман менен жерди сунулган колуњ, кєчтєє билегињ менен жараткансыњ. Сен єчєн кыйын эч нерсе жок.
 • Сен мињинчи тукумга чейин ырайым кыласыњ, ата-бабаларынын мыйзамсыздыгы єчєн алардан кийин тљрљлгљн балдарын тєбєнљ жете жазалайсыњ, ысымы Себайот Тењир болгон улуу, кудуреттєє Кудай!
 • Сен кењешињ менен улуусуњ, иштерињ менен кудуреттєєсєњ, ар бир адамга жолдоруна жана иштеринин жемиштерине жараша тиешесин бериш єчєн, адам баласынын бєт жолдоруна Сенин кљздљрєњ ачык.
 • Сен Мисир жеринде кереметтерди жана жышаандарды кљрсљттєњ, Сен аларды Ысрайылда жана бєт адамдар арасында бєгєнкє кєнгљ чейин кљрсљтєп келе жатасыњ. Ошентип, бєгєнкє кєнє белгилєє болуп тургандай, Сен Љзєњљ ысым жасадыњ.
 • Сен Љз элињ Ысрайылды Мисир жеринен жышаандар менен, кереметтер менен, сунулган колуњ, кєчтєє билегињ менен, зор коркунуч астында алып чыктыњ.
 • Сен алардын ата-бабаларына берем деп ант берген бал менен сєт аккан жерди аларга бердињ.
 • Алар келип, ал жерди ээлеп алышты, бирок Сенин єнєњдє угушкан жок, Сенин мыйзамыњ менен жєрєшкљн жок, аткарышсын деп осуяттаган нерселерињди аткарышкан жок. Мына ошон єчєн Сен аларга ушул алааматтын баарын каптаттыњ.
 • Мына, аскерлер шаарды басып алыш єчєн, кырдалган топурак менен кирип келишти. Кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан жапа чеккен шаар љзє менен согушуп жаткан каздимдердин колуна берилип жатат. Сен эмне айткан болсоњ, ал орундалып жатат. Мына, Сен аны кљрєп турасыњ.
 • Сен болсо, Кудай-Тењирим, шаар каздимдердин колуна берилип жатканына карабастан, мага: «Кємєшкљ љзєњљ айдоо жер сатып ал, кєбљлљрдє чакыр», – дедињ”».
 • Ошондо Жеремияга Тењирден сљз болду:
 • «Мен ар бир адамдын Кудай-Тењиримин. Мен єчєн кыйын нерсе барбы?»
 • Ошондуктан Тењир мындай дейт: «Мына, Мен бул шаарды каздимдердин жана Бабыл падышасы Небухаданасардын колуна салып берип жатам, ал аны каратып алат.
 • Ошондо бул шаарды курчап алган каздимдер шаарга кирип, аны љрттљшљт. Шаарды жана єйлљрдє љрттљшљт. Ал єйлљрдєн чатырында Мени каардантыш єчєн, Баалга арнап жыпар жыттуу заттар тєтљтєлгљн жана бљтљн элдин кудайларына арналып куюлуучу курмандыктар куюлган.
 • Анткени Ысрайыл уулдары менен Жєйєт уулдары Менин кљз алдымда жаш кєнєнљн баштап жамандык гана кылып келишкен. Ысрайыл уулдары љз колдору менен жасаган нерселери менен Мени каардантып гана келишти, – дейт Тењир.
 • Бул шаар љзєнєн курулган кєнєнљн тартып бєгєнкє кєнгљ чейин Менин каарым єчєн, ачуум єчєн жашап келе жаткандай, ошондуктан Мен аны Љзємдєн жєзємдљн четке кагам.
 • Мен аны Ысрайыл уулдары менен Жєйєт уулдарынын: алардын падышаларынын, тљрљлљрєнєн, ыйык кызмат кылуучуларынын, пайгамбарларынын, Жєйєттєн эркектери менен Иерусалим тургундарынын Мени каардантыш єчєн жасаган бардык кыянат иштери єчєн четке кагам.
 • Алар Мага жєзєн бурбастан, аркасын салышты. Мен аларды єйрљткљм, тањ заардан єйрљткљм, бирок алар Менин акыл-насаатымды кабыл алгылары келген жок.
 • Алар Менин ысымым менен аталган єйгљ љздљрєнєн жийиркеничтєє нерселерин коюп, аны булгашты.
 • Молохтун урматына љздљрєнєн уулдары менен кыздарын отко љрттљш єчєн, алар Ином уулдарынын љрљљнєндљ Баалга арнап буткана орнотушту. Мен аларга аны буйруган эмесмин. Жєйєттє кєнљљгљ батырыш єчєн, алар ушундай жийиркеничтєє иштерди кылат деп Мен ойлогон эмесмин».
 • Силер бул шаар тууралуу: «Бул шаар Бабыл падышасынын колуна кылыч менен, ачкачылык менен, жугуштуу оору менен салынып берилет», – деп жатасыњар. Бирок Ысрайылдын Кудай-Тењири азыр мындай дейт:
 • «Мен аларды каарданып турганымда, ачууланып турганымда, аябай жаалданып турганымда кайсы љлкљлљргљ чачыратып жиберсем, ошол љлкљлљрдљн кайрадан чогултуп, бул жерге алып келип, коопсуз жашоо берем.
 • Алар Менин элим болушат, Мен болсо алардын Кудайы болом.
 • Љздљрєнљ жакшы болсун деп жана љздљрєнљн кийинки балдарына жакшы болсун деп, љмєрє љткљнчљ Менден коркуп жєрєшсєн деп, аларга бир жєрљк, бир жол берем.
 • Мен алар менен тєбљлєк келишим тєзљм. Ал тєбљлєк келишим боюнча Мен алардан баш тартпайм, аларга ырайым кылам. Алар Менден четтебеши єчєн, алардын жєрљгєнљ Менден коркуу сезимин салам.
 • Аларга ырайым кылганыма кубанам, аларды бул жерге чын жєрљгєм менен, жан-дилим менен бекем отургузам».
 • Анткени Тењир мындай дейт: «Мен бул элге ушул чоњ алааматты кандай каптатсам, алар жљнєндљ Љзєм айткан бєт жакшылыкты ошондой каптатам.
 • Ошондо силер: “Бул жер – элсиз, малсыз эрме чљл. Ал каздимдердин колуна берилген”, – деп айткан бул жердин айдоо талааларын сатып алышат.
 • Бенжемин жериндеги, Иерусалимдин айланасындагы, Жєйєт шаарларындагы, тоолордун єстєндљгє шаарлардагы, тєздєктљгє шаарлардагы, тєштєктљгє шаарлардагы талааларды кємєшкљ сатып алып, кагазга жазып, мљљр басып, кєбљлљрдє чакырышат, анткени алардын туткундарын кайра алып келем», – дейт Тењир.