Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и втори́цею, то́йже бя́ше еще́ свя́занъ во дворѣ́ темни́чнѣмъ, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь, творя́й зе́млю и устроя́яй ю́, е́же испра́вити ю́, Госпо́дь и́мя ему́:
 • возопі́й ко мнѣ́, и от­вѣща́ю ти́ и воз­вѣщу́ тебѣ́ вели́кая и крѣ́пкая, и́хже не разумѣ́лъ еси́.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ о домѣ́хъ гра́да сего́ и о хра́мѣхъ царя́ Иу́дина, расте́рзан­ныхъ на остро́ги и на забра́ла,
 • е́же проти́витися ко халде́емъ, и напо́лню его́ ме́ртвыми человѣ́ки, и́хже порази́хъ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ и въ я́рости мо­е́й, и от­врати́хъ лице́ мое́ от­ ни́хъ всѣ́хъ ра́ди зло́бъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ наведу́ на ня́ срастѣ́нiе я́звы и исцѣле́нiе, и изврачу́ю я́ и явлю́ и́мъ, е́же слу́шати, и исцѣлю́ я́ и сотворю́ и́мъ ми́ръ и вѣ́ру:
 • и обращу́ преселе́нiе Иу́дино и преселе́нiе Изра́илево, и согражду́ я́, я́коже и пре́жде,
 • и очи́щу я́ от­ всѣ́хъ непра́вдъ и́хъ, и́миже согрѣши́ша ми́, и ми́лостивъ бу́ду всѣ́мъ непра́вдамъ и́хъ, и́миже от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́детъ въ весе́лiе и во хвалу́ и въ вели́чiе всѣ́мъ лю́демъ земли́, и́же услы́шатъ вся́ благоты́, я́же а́зъ сотворю́ и́мъ, и убоя́т­ся, и огорча́т­ся о всѣ́хъ благота́хъ и о все́мъ ми́рѣ, его́же а́зъ сотворю́ и́мъ.
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: еще́ услы́шит­ся въ се́мъ мѣ́стѣ, о не́мже вы́ глаго́лете: пу́сто е́сть от­ человѣ́къ и от­ ско́тъ, во градѣ́хъ Иу́диныхъ и внѣ́ Иерусали́ма, опустѣ́в­шихъ, поне́же нѣ́сть человѣ́ка, ни скота́,
 • гла́съ весе́лiя и гла́съ ра́дости, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты, гла́съ глаго́лющихъ: исповѣ́дайтеся Го́сподеви Вседержи́телю, я́ко бла́гъ Госпо́дь, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́: и при­­несу́тъ да́ры похвале́нiя въ до́мъ Госпо́день, я́ко воз­вращу́ все́ преселе́нiе земли́ тоя́ по пре́жнему, рече́ Госпо́дь.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: еще́ бу́дутъ на се́мъ мѣ́стѣ пустѣ́мъ, за е́же не бы́ти человѣ́ку, ни скоту́, во всѣ́хъ градѣ́хъ его́ обита́лища пастухо́въ пасу́щихъ о́вцы,
 • во градѣ́хъ го́рнихъ и во градѣ́хъ по́льныхъ, и во градѣ́хъ наге́въ и въ земли́ Венiами́ни, и во окре́стныхъ Иерусали́ма и во градѣ́хъ Иу́диныхъ, еще́ по́йдутъ о́вцы къ руцѣ́ исчисля́ющаго, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, и воз­ста́влю сло́во благо, е́же глаго́лахъ къ до́му Изра́илеву и къ до́му Иу́дину.
 • Во дне́хъ о́нѣхъ и въ то́ вре́мя про­израсти́ти сотворю́ дави́ду от­ра́сль пра́вды, и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду на земли́.
 • Во дне́хъ о́нѣхъ спасе́нъ бу́детъ Иу́да, и Иерусали́мъ пребу́детъ въ наде́жди: и сiе́ е́сть и́мя, и́мже нареку́тъ его́: Госпо́дь пра́веденъ на́шъ.
 • Та́ко бо рече́ Госпо́дь: не оскудѣ́етъ от­ дави́да му́жъ сѣдя́й на престо́лѣ до́му Изра́илева:
 • и от­ жерце́въ и от­ леви́товъ не поги́бнетъ му́жъ от­ лица́ мо­его́, при­­нося́й всесожже́нiя и да́ръ и творя́й же́ртвы по вся́ дни́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь: мо́жетъ ли разори́тися завѣ́тъ мо́й со дне́мъ и завѣ́тъ мо́й съ но́щiю, е́же не бы́ти дню́ и но́щи во вре́мя свое́?
 • то́ и завѣ́тъ мо́й разори́т­ся съ дави́домъ рабо́мъ мо­и́мъ, е́же не бы́ти от­ него́ сы́ну ца́р­ст­ву­ю­щу на престо́лѣ его́, и съ Леви́ты и свяще́н­ники рабы́ мо­и́ми.
 • Я́коже сочте́ны бы́ти не мо́гутъ звѣ́зды небе́сныя, ни измѣ́ренъ бы́ти песо́къ морскі́й, та́ко умно́жу сѣ́мя раба́ мо­его́ дави́да и леви́ты служи́тели моя́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • еда́ не ви́дѣлъ еси́, что́ реко́ша лю́дiе сі́и, глаго́люще: два́ наро́да, и́хже избра́ Госпо́дь, и се́, от­ве́рже я́: и преогорчи́ша люді́й мо­и́хъ, [сего́ ра́ди] я́ко да не бу́детъ ктому́ наро́дъ предъ ни́ми?
 • Та́ко рече́ Госпо́дь: не положи́хъ ли у́бо завѣ́та мо­его́ между́ дне́мъ и но́щiю и зако́новъ небеси́ и земли́?
 • Тогда́ и сѣ́мя Иа́ковле и дави́да раба́ мо­его́ от­ве́ргу, е́же не прiя́ти от­ сѣ́мене его́ князе́й сѣ́мене Авраа́ма и Исаа́ка и Иа́кова: я́ко па́ки воз­вращу́ плѣ́нъ и́хъ и поми́лую и́хъ.
 • И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи:
 • Так говорит Господь, Который сотворил [землю], Господь, Который устроил и утвердил ее, – Господь имя Ему:
 • воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
 • Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей Иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения
 • пришедшими воевать с Халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых Я поражу во гневе Моем и в ярости Моей, и за все беззакония которых Я сокрыл лице Мое от города сего.
 • Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины,
 • и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их, как вначале,
 • и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо Мною и отпали от Меня.
 • И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему.
 • Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите: «оно пусто, без людей и без скота», – в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота,
 • опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем; ибо Я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь.
 • Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада.
 • В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь.
 • Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином.
 • В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле.
 • В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: «Господь оправдание наше!»
 • Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева,
 • и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем жертвы.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • так говорит Господь: если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время,
 • то может быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями Моими.
 • Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего, и левитов, служащих Мне.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • не видишь ли, что народ этот говорит: «те два племени, которые избрал Господь, Он отверг?» и чрез это они презирают народ Мой, как бы он уже не был народом в глазах их.
 • Так говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил,
 • то и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова; ибо возвращу плен их и помилую их.
 • 耶 利 米 还 囚 在 护 卫 兵 的 院 内 , 耶 和 华 的 话 第 二 次 临 到 他 说 ,
 • 成 就 的 是 耶 和 华 , 造 作 , 为 要 建 立 的 也 是 耶 和 华 。 耶 和 华 是 他 的 名 。 他 如 此 说 ,
 • 你 求 告 我 , 我 就 应 允 你 , 并 将 你 所 不 知 道 , 又 大 又 难 的 事 指 示 你 。
 • 论 到 这 城 中 的 房 屋 和 犹 大 王 的 宫 室 , 就 是 拆 毁 为 挡 敌 人 高 垒 和 刀 剑 的 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ,
 • 人 要 与 迦 勒 底 人 争 战 , 正 是 拿 死 尸 充 满 这 房 屋 , 就 是 我 在 怒 气 和 忿 怒 中 所 杀 的 人 , 因 他 们 的 一 切 恶 , 我 就 掩 面 不 顾 这 城 。
 • 看 哪 , 我 要 使 这 城 得 以 痊 愈 安 舒 , 使 城 中 的 人 得 医 治 , 又 将 丰 盛 的 平 安 和 诚 实 显 明 与 他 们 。
 • 我 也 要 使 犹 大 被 掳 的 和 以 色 列 被 掳 的 归 回 , 并 建 立 他 们 和 起 初 一 样 。
 • 我 要 除 净 他 们 的 一 切 罪 , 就 是 向 我 所 犯 的 罪 。 又 要 赦 免 他 们 的 一 切 罪 , 就 是 干 犯 我 , 违 背 我 的 罪 。
 • 这 城 要 在 地 上 万 国 人 面 前 使 我 得 颂 赞 , 得 荣 耀 , 名 为 可 喜 可 乐 之 城 。 万 国 人 因 听 见 我 向 这 城 所 赐 的 福 乐 , 所 施 的 恩 惠 平 安 , 就 惧 怕 战 兢 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 论 这 地 方 , 说 是 荒 废 无 人 民 无 牲 畜 之 地 , 但 在 这 荒 凉 无 人 民 无 牲 畜 的 犹 大 城 邑 和 耶 路 撒 冷 的 街 上 ,
 • 必 再 听 见 有 欢 喜 和 快 乐 的 声 音 , 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 并 听 见 有 人 说 , 要 称 谢 万 军 之 耶 和 华 , 因 耶 和 华 本 为 善 。 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。 又 有 奉 感 谢 祭 到 耶 和 华 殿 中 之 人 的 声 音 。 因 为 我 必 使 这 地 被 掳 的 人 归 回 , 和 起 初 一 样 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 在 这 荒 废 无 人 民 无 牲 畜 之 地 , 并 其 中 所 有 的 城 邑 , 必 再 有 牧 人 的 住 处 。 他 们 要 使 羊 群 躺 卧 在 那 里 。
 • 在 山 地 的 城 邑 , 高 原 的 城 邑 , 南 地 的 城 邑 , 便 雅 悯 地 , 耶 路 撒 冷 四 围 的 各 处 , 和 犹 大 的 城 邑 必 再 有 羊 群 从 数 点 的 人 手 下 经 过 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 我 应 许 以 色 列 家 和 犹 大 家 的 恩 言 必 然 成 就 。
 • 当 那 日 子 , 那 时 候 , 我 必 使 大 卫 公 义 的 苗 裔 长 起 来 。 他 必 在 地 上 施 行 公 平 和 公 义 。
 • 在 那 日 子 犹 大 必 得 救 , 耶 路 撒 冷 必 安 然 居 住 , 他 的 名 必 称 为 耶 和 华 我 们 的 义 。
 • 因 为 耶 和 华 如 此 说 , 大 卫 必 永 不 断 人 坐 在 以 色 列 家 的 宝 座 上 。
 • 祭 司 , 利 未 人 在 我 面 前 也 不 断 人 献 燔 祭 , 烧 素 祭 , 时 常 办 理 献 祭 的 事 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 若 能 废 弃 我 所 立 白 日 黑 夜 的 约 , 使 白 日 黑 夜 不 按 时 轮 转 ,
 • 就 能 废 弃 我 与 我 仆 人 大 卫 所 立 的 约 , 使 他 没 有 儿 子 在 他 的 宝 座 上 为 王 , 并 能 废 弃 我 与 事 奉 我 的 祭 司 , 利 未 人 所 立 的 约 。
 • 天 上 的 万 象 不 能 数 算 , 海 边 的 尘 沙 也 不 能 斗 量 。 我 必 照 样 使 我 仆 人 大 卫 的 后 裔 和 事 奉 我 的 利 未 人 多 起 来 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 你 没 有 揣 摩 这 百 姓 的 话 麽 。 他 们 说 , 耶 和 华 所 拣 选 的 二 族 , 他 已 经 弃 绝 了 。 他 们 这 样 藐 视 我 的 百 姓 , 以 为 不 再 成 国 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 若 是 我 立 白 日 黑 夜 的 约 不 能 存 住 , 若 是 我 未 曾 安 排 天 地 的 定 例 ,
 • 我 就 弃 绝 雅 各 的 后 裔 和 我 仆 人 大 卫 的 后 裔 , 不 使 大 卫 的 后 裔 治 理 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 的 后 裔 。 因 为 我 必 使 他 们 被 掳 的 人 归 回 , 也 必 怜 悯 他 们 。
 • И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он был еще связан во дворе темничном, и сказано:

 • Так говорит Господь, сотворивший землю и устроивший ее и приведший в порядок, Господь – имя Ему:

 • Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, и возвещу тебе великое и мощное, чего ты не знаешь.

 • Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царя Иудейского, разрушенных для (устройства) вала и щитов,

 • Чтобы противостоять Халдеям: Я наполню его мертвыми людьми, которых Я поражаю во гневе Моем и в ярости Моей, и отвращаю Лице Мое от них, за все пороки их.

 • Вот, Я заживлю и залечу их рану, и уврачую их, и открою им, что слушать, и исцелю их, и дарую им мир и веру.

 • И возвращу переселенных Иудеев и переселенных Израильтян, и возстановлю их, как (было) и прежде.

 • И очищу их от всех беззаконий их, которыми они согрешили предо Мною, и милостив буду ко всем неправдам их, коими они отступили от Меня.

 • И будут они веселием, и хвалою, и величием у всех народов земли, которые услышат о всех благах, какия Я окажу им, и убоятся, и огорчатся из-за всех благ и из-за всего мира, которые Я доставлю им.

 • Так говорит Господь: еще услышат в сем месте, - о котором вы говорите: пусто, – без людей и без скота, в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые опустели, ибо нет ни людей, ни скота,

 • Голос веселия и голос радости, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: „прославляйте Господа Вседержителя, ибо благ Господь, ибо во век милость Его“, и принесут дары хваления в дом Господень, ибо возвращу всех переселенных земли той в прежнее состояние, говорит Господь.

 • Так говорит Господь сил: еще будет на этом пустом месте, - так как на нем нет ни людей, ни скота, и во всех городах его жилища пастухов, пасущих овец,

 • В городах нагорных, и в городах равнины, и в городах южных, и в земле Вениамина, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, опять будут проходить овцы под рукою считающого, говорит Господь.

 • Вот наступают дни, говорит Господь, и Я исполню доброе слово Мое, которое Я изрек о доме Израиля и о доме Иуды.

 • В те дни и в то время Я произращу Давиду Отрасль Праведную, и будет производить суд и правду на земле.

 • В те дни спасен будет Иуда и Иерусалим будет жить безопасно, и сие имя, коим назовут Его: „Господь Праведный нашъ“.

 • Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева,

 • И из священников и левитов не прекратится муж пред Лицем Моим, приносящий всесожжения и дар и совершающий жертвоприношения всякий день.

 • И было слово Господне к Иеремии и сказано:

 • Так говорит Господь: если может нарушиться завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы не было ни дня, ни ночи в свое время,

 • То разрушится и завет Мой с Давидом, рабом Моим, чтобы не было у него сына, царствующого на престоле его, и с левитами и священниками рабами Моими.

 • Как не могут быть сочтены звезды небесныя и не может быть измерен песок морской, так умножу семя раба Моего Давида и левитов, служащих Мне.

 • И было слово Господне к Иеремии и сказано:

 • Ужели ты не видишь, что народ этот говорит: „два племени, которыя избрал Господь, вот Он отверг ихъ“? и (чрез сие) презирают народ Мой, как бы он уже не будет народом в глазах их.

 • Так говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи, и законов неба и земли Я не утвердил,

 • То и семя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать из семени его князей для семени Авраама, и Исаака, и Иакова, ибо снова возвращу пленных их и помилую их.