Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и от­ Го́спода, егда́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и вси́ во́и его́, и вся́ земля́ вла́сти его́ и вси́ лю́дiе во­ева́ху на Иерусали́мъ и на вся́ гра́ды Иу́дины, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: иди́ ко седекі́и царю́ Иу́дину и рече́ши ему́: та́ко рече́ Госпо́дь: преда́нiемъ преда́ст­ся се́й гра́дъ въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́ и пожже́тъ его́ огне́мъ:
 • и ты́ не уцѣлѣ́еши от­ руку́ его́, и я́тъ бу́деши, и въ ру́цѣ его́ преда́сися: и о́чи тво­и́ о́чи его́ у́зрятъ, и уста́ его́ со усты́ тво­и́ми соглаго́лютъ, и въ Вавило́нъ вни́деши.
 • Но оба́че слы́ши сло́во Госпо́дне, седекі́е, царю́ Иу́динъ! та́ко глаго́летъ Госпо́дь къ тебѣ́: не у́мреши от­ меча́, но въ ми́рѣ у́мреши:
 • и я́коже пла́каша отце́въ тво­и́хъ ца́р­ст­вовав­шихъ пре́жде тебе́, воспла́чут­ся и тебе́: увы́, го́споди, и́: увы́, го́споди! воспла́чут­ся и тебе́, я́ко сло́во а́зъ соглаго́лахъ, рече́ Госпо́дь.
 • И глаго́ла иеремі́а проро́къ ко седекі́и царю́ Иу́дину вся́ словеса́ сiя́ во Иерусали́мѣ.
 • И си́ла царя́ Вавило́нска во­ева́ на Иерусали́мъ и на гра́ды Иу́дины оста́в­шыяся: на лахи́съ и на ази́ку, я́ко ті́и оста́шася во градѣ́хъ Иу́диныхъ гра́ды тве́рды.
 • Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода, повнегда́ сконча́ти царю́ седекі́и завѣ́тъ къ лю́демъ, и́же во Иерусали́мѣ, е́же нарещи́ и́мъ от­пуще́нiе,
 • е́же от­пусти́ти кому́ждо раба́ сво­его́ и кому́ждо рабы́ню свою́, Евре́анина и Евре́аныню, свобо́дны, да не рабо́таетъ му́жъ от­ Изра́иля.
 • И обрати́шася вси́ вельмо́жи и вси́ лю́дiе вступи́в­шiи въ завѣ́тъ, е́же от­пусти́ти кому́ждо раба́ сво­его́ и кому́ждо рабу́ свою́ свобо́дны и ктому́ не владѣ́ти и́ми. Слы́шаша у́бо и от­пусти́ша.
 • И обрати́шася по си́хъ вспя́ть и удержа́ша па́ки рабы́ и рабы́ни своя́, и́хже от­пусти́ша свобо́дныхъ, и взя́ша въ рабы́ и рабы́ни.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и от­ Го́спода глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: а́зъ завѣща́хъ завѣ́тъ ко отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изба́вихъ я́ от­ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты, глаго́ля:
 • егда́ сконча́ют­ся ше́сть лѣ́тъ, да от­пу́стиши бра́та сво­его́ Евре́анина, и́же про́данъ е́сть тебѣ́: и да дѣ́лаетъ ти́ ше́сть лѣ́тъ, и да от­пу́стиши его́ свобо́дна от­ себе́. И не послу́шаша мене́ отцы́ ва́ши, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́.
 • И обрати́стеся вы́ дне́сь сотвори́ти пра́вая предъ очи́ма мо­и́ма, е́же нарещи́ кому́ждо от­пуще́нiе бли́жняго сво­его́: и соверши́сте завѣ́тъ предъ лице́мъ мо­и́мъ въ дому́, идѣ́же нарѣче́ся и́мя мое́ въ не́мъ:
 • и от­врати́стеся, и оскверни́сте завѣ́тъ мо́й, е́же воз­врати́ти кому́ждо раба́ сво­его́ и кому́ждо рабу́ свою́, и́хже от­пусти́сте свобо́дны душе́ю и́хъ: и покори́сте и́хъ, я́коже бы́ти у ва́съ въ рабы́ и въ рабы́ни.
 • Того́ ра́ди си́це рече́ Госпо́дь: вы́ не послу́шасте мене́, нарещи́ от­пуще́нiя кі́йждо бра́ту сво­ему́ и кі́йждо бли́жнему сво­ему́: се́, а́зъ нарица́ю от­пуще́нiе ва́мъ на ме́чь и на сме́рть и на гла́дъ, и да́мъ вы́ на разсы́панiе всѣ́мъ ца́р­ст­вамъ земны́мъ:
 • и да́мъ му́жы преступи́в­шыя завѣ́тъ мо́й и не храня́щыя слове́съ завѣ́та мо­его́, ему́же со­изво́лиша предъ лице́мъ мо­и́мъ: телца́ его́же разсѣко́ша на двѣ́ ча́сти и ходи́ша между́ раздѣле́н­ными частьми́ его́:
 • кня́зи Иу́дины и кня́зи Иерусали́мли, и вельмо́жы и жерцы́ и вся́ лю́ди земли́ ходя́щыя между́ раздѣле́нымъ телце́мъ,
 • и да́мъ я́ въ ру́ки враго́мъ и́хъ и въ ру́ки и́щущихъ души́ и́хъ, и бу́дутъ тру́пи и́хъ въ я́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ:
 • и седекі́ю царя́ Иуде́йска и кня́зи его́ да́мъ въ ру́цѣ враго́въ и́хъ и въ руку́ и́щущихъ души́ и́хъ и въ руку́ во́ин­ства царя́ Вавило́нска, от­бѣга́ющихъ от­ ни́хъ.
 • Се́, а́зъ завѣща́ю, рече́ Госпо́дь, и воз­вращу́ я́ въ зе́млю сiю́, и повою́ютъ на ню́, и во́змутъ ю́, и пожгу́тъ ю́ огне́мъ и гра́ды Иу́дины: и да́мъ я́ въ непрохо́дны от­ живу́щихъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, - когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его и вся земля подвластная ему и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов Иудейских, - и сказано.

 • Так говорит Господь Бог Израилев: иди к Седекии, царю Иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки царя Вавилонского, и возьмет его и сожжет его огнем.

 • И ты не спасешься от руки его, но непременно взят будешь, и в руки его предан будешь, и глаза твои увидят глаза его, и уста его будут говорить твоим устам, и в Вавилон войдешь.

 • Однако, слушай слово Господне, Седекия, царь Иудейский, так говорит Господь тебе: не умрешь ты от меча, а в мире умрешь.

 • И как оплакивали твоих отцов, царствовавших прежде тебя, так будут оплакивать и тебя: „увы, господин! увы, господинъ“! восплачут и о тебе, ибо Я изрек слово, говорит Господь.

 • И сказал пророк Иеремия Седекии, царю Иудейскому, все слова сии в Иерусалиме.

 • И войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против городов Иудейских оставшихся: Лахиса и Азики, ибо из городов Иудейских они (только) оставались, как укрепленные города.

 • Слово, бывшее к Иеремии от Господа, после того как царь Седекия заключил со всем народом в Иерусалиме завет, чтобы они объявили свободу:

 • Чтобы каждый отпустил на свободу раба своего и каждый рабыню свою, Еврея и Евреянку, дабы муж - Израильтянин не был рабом.

 • И обратились все вельможи и весь народ, вступившие в завет, чтобы отпустить на свободу каждому раба своего и каждому рабыню свою и более не владеть ими: и послушались и отпустили.

 • Но после того раздумали, и возвратили опять рабов и рабынь своих, которых отпустили-было на свободу, и принудили (их) быть рабами и рабынями.

 • И было слово Господне к Иеремии от Господа и сказано:

 • Так говорит Господь Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал:

 • По окончании шести лет, отпускай брата своего Еврея, который продан тебе, и пусть он работает тебе шесть лет, и отпускай его от себя на свободу. Но не послушали Меня отцы ваши и не приклонили уха своего.

 • И обратились вы ныне и поступили справедливо пред очами Моими, объявив каждый свободу ближнего своего, и заключили завет пред Лицем Моим в доме, на котором наречено имя Мое.

 • Но раздумали и обезславили завет Мой, потому что возвратил каждый раба своего и каждый рабу свою, которых вы отпустили на свободу (как угодно) душе их, и принудили их быть у вас рабами и рабынями.

 • Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня (в том), чтобы каждый объявил свободу брату своему и каждый ближнему своему, – вот Я объявляю вам свободу, говорит Господь: на меч, и моровую язву, и голод, и отдам вас в разсеяние по всем царствам земли.

 • И предам людей, преступивших завет Мой и не сохранивших слов завета Моего, – который они заключили пред Лицем Моим, разсекши тельца на двое и прошедши между разделенными его частями:

 • Князей Иудейских и князей Иерусалимских, и вельможей и священников, и весь народ земли, прошедший между разделенным тельцем.

 • И отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и будут трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным.

 • И Седекию, царя Иудейского, и князей его предам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, удалившагося от них.

 • Вот Я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их в землю сию, и они нападут на нее, и возьмут ее, и сожгут огнем ее и города Иудейские, и сделаю их необитаемою пустынею.

 • הַדָּבָר אֲשֶׁר־הָיָה אֶל־יִרְמְיָהוּ מֵאֵת יְהוָה; וּנְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל וְכָל־חֵילוֹ וְכָל־מַמְלְכוֹת אֶרֶץ מֶמְשֶׁלֶת יָדוֹ וְכָל־הָעַמִּים, נִלְחָמִים עַל־יְרוּשָׁלִַם וְעַל־כָּל־עָרֶיהָ לֵאמֹר׃
 • כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, הָלֹךְ וְאָמַרְתָּ, אֶל־צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה; וְאָמַרְתָּ אֵלָיו, כֹּה אָמַר יְהוָה, הִנְנִי נֹתֵן אֶת־הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד מֶלֶךְ־בָּבֶל, וּשְׂרָפָהּ בָּאֵשׁ׃
 • וְאַתָּה, לֹא תִמָּלֵט מִיָּדוֹ, כִּי תָּפֹשׂ תִּתָּפֵשׂ, וּבְיָדוֹ תִּנָּתֵן; וְעֵינֶיךָ אֶת־עֵינֵי מֶלֶךְ־בָּבֶל תִּרְאֶינָה, וּפִיהוּ אֶת־פִּיךָ יְדַבֵּר וּבָבֶל תָּבוֹא׃
 • אַךְ שְׁמַע דְּבַר־יְהוָה, צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה; כֹּה־אָמַר יְהוָה עָלֶיךָ, לֹא תָמוּת בֶּחָרֶב׃
 • בְּשָׁלוֹם תָּמוּת, וּכְמִשְׂרְפוֹת אֲבוֹתֶיךָ הַמְּלָכִים הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר־הָיוּ לְפָנֶיךָ, כֵּן יִשְׂרְפוּ־לָךְ, וְהוֹי אָדוֹן יִסְפְּדוּ־לָךְ; כִּי־דָבָר אֲנִי־דִבַּרְתִּי נְאֻם־יְהוָה׃ ס
 • וַיְדַבֵּר יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא, אֶל־צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה; אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בִּירוּשָׁלִָם׃
 • וְחֵיל מֶלֶךְ־בָּבֶל, נִלְחָמִים עַל־יְרוּשָׁלִַם, וְעַל כָּל־עָרֵי יְהוּדָה הַנּוֹתָרוֹת; אֶל־לָכִישׁ וְאֶל־עֲזֵקָה, כִּי הֵנָּה, נִשְׁאֲרוּ בְּעָרֵי יְהוּדָה עָרֵי מִבְצָר׃ פ
 • הַדָּבָר אֲשֶׁר־הָיָה אֶל־יִרְמְיָהוּ מֵאֵת יְהוָה; אַחֲרֵי כְּרֹת הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ בְּרִית, אֶת־כָּל־הָעָם אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִַם, לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר׃
 • לְשַׁלַּח אִישׁ אֶת־עַבְדּוֹ וְאִישׁ אֶת־שִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִי וְהָעִבְרִיָּה חָפְשִׁים; לְבִלְתִּי עֲבָד־בָּם בִּיהוּדִי אָחִיהוּ אִישׁ׃
 • וַיִּשְׁמְעוּ כָל־הַשָּׂרִים וְכָל־הָעָם אֲשֶׁר־בָּאוּ בַבְּרִית, לְשַׁלַּח אִישׁ אֶת־עַבְדּוֹ וְאִישׁ אֶת־שִׁפְחָתוֹ חָפְשִׁים, לְבִלְתִּי עֲבָד־בָּם עוֹד; וַיִּשְׁמְעוּ וַיְשַׁלֵּחוּ׃
 • וַיָּשׁוּבוּ אַחֲרֵי־כֵן, וַיָּשִׁבוּ, אֶת־הָעֲבָדִים וְאֶת־הַשְּׁפָחוֹת, אֲשֶׁר שִׁלְּחוּ חָפְשִׁים; וַיַּכְבִּישׁוּם (וַיִּכְבְּשׁוּם), לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת׃ ס
 • וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָהוּ, מֵאֵת יְהוָה לֵאמֹר׃
 • כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל; אָנֹכִי, כָּרַתִּי בְרִית אֶת־אֲבוֹתֵיכֶם, בְּיוֹם הוֹצִאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, מִבֵּית עֲבָדִים לֵאמֹר׃
 • מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תְּשַׁלְּחוּ אִישׁ אֶת־אָחִיו הָעִבְרִי אֲשֶׁר־יִמָּכֵר לְךָ, וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים, וְשִׁלַּחְתּוֹ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ; וְלֹא־שָׁמְעוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֵלַי, וְלֹא הִטּוּ אֶת־אָזְנָם׃
 • וַתָּשֻׁבוּ אַתֶּם הַיּוֹם, וַתַּעֲשׂוּ אֶת־הַיָּשָׁר בְּעֵינַי, לִקְרֹא דְרוֹר אִישׁ לְרֵעֵהוּ; וַתִּכְרְתוּ בְרִית לְפָנַי, בַּבַּיִת אֲשֶׁר־נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו׃
 • וַתָּשֻׁבוּ וַתְּחַלְּלוּ אֶת־שְׁמִי, וַתָּשִׁבוּ, אִישׁ אֶת־עַבְדּוֹ וְאִישׁ אֶת־שִׁפְחָתוֹ, אֲשֶׁר־שִׁלַּחְתֶּם חָפְשִׁים לְנַפְשָׁם; וַתִּכְבְּשׁוּ אֹתָם, לִהְיוֹת לָכֶם, לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת׃ ס
 • לָכֵן כֹּה־אָמַר יְהוָה, אַתֶּם לֹא־שְׁמַעְתֶּם אֵלַי, לִקְרֹא דְרוֹר, אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ לְרֵעֵהוּ; הִנְנִי קֹרֵא לָכֶם דְּרוֹר נְאֻם־יְהוָה, אֶל־הַחֶרֶב אֶל־הַדֶּבֶר וְאֶל־הָרָעָב, וְנָתַתִּי אֶתְכֶם לִזְוָעָה (לְזַעֲוָה), לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ׃
 • וְנָתַתִּי אֶת־הָאֲנָשִׁים, הָעֹבְרִים אֶת־בְּרִתִי, אֲשֶׁר לֹא־הֵקִימוּ אֶת־דִּבְרֵי הַבְּרִית, אֲשֶׁר כָּרְתוּ לְפָנָי; הָעֵגֶל אֲשֶׁר כָּרְתוּ לִשְׁנַיִם, וַיַּעַבְרוּ בֵּין בְּתָרָיו׃
 • שָׂרֵי יְהוּדָה וְשָׂרֵי יְרוּשָׁלִַם, הַסָּרִסִים וְהַכֹּהֲנִים, וְכֹל עַם הָאָרֶץ; הָעֹבְרִים, בֵּין בִּתְרֵי הָעֵגֶל׃
 • וְנָתַתִּי אוֹתָם בְּיַד אֹיְבֵיהֶם, וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם; וְהָיְתָה נִבְלָתָם לְמַאֲכָל, לְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאָרֶץ׃
 • וְאֶת־צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־שָׂרָיו, אֶתֵּן בְּיַד אֹיְבֵיהֶם, וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם; וּבְיַד חֵיל מֶלֶךְ בָּבֶל, הָעֹלִים מֵעֲלֵיכֶם׃
 • הִנְנִי מְצַוֶּה נְאֻם־יְהוָה, וַהֲשִׁבֹתִים אֶל־הָעִיר הַזֹּאת וְנִלְחֲמוּ עָלֶיהָ, וּלְכָדוּהָ וּשְׂרָפֻהָ בָאֵשׁ; וְאֶת־עָרֵי יְהוּדָה אֶתֵּן שְׁמָמָה מֵאֵין יֹשֵׁב׃ פ
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его и все царства земли, подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его:
 • так говорит Господь, Бог Израилев: иди и скажи Седекии, царю Иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем;
 • и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон.
 • Впрочем слушай слово Господне, Седекия, царь Иудейский! так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча;
 • ты умрешь в мире, и как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя и оплачут тебя: «увы, государь!», ибо Я изрек это слово, говорит Господь.
 • Иеремия пророк все слова сии пересказал Седекии, царю Иудейскому, в Иерусалиме.
 • Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов Иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки; ибо из городов Иудейских сии только оставались, как города укрепленные.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу,
 • чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве Иудея, брата своего.
 • И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, – и послушались и отпустили;
 • но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями.
 • И было слово Господне к Иеремии от Господа:
 • так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал:
 • «в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который продал себя тебе; пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю»; но отцы ваши не послушали Меня и не приклонили уха своего.
 • Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами Моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо Мною завет в доме, над которым наречено имя Мое;
 • но потом раздумали и обесславили имя Мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями.
 • Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли;
 • и отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем Моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его,
 • князей Иудейских и князей Иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, –
 • отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души́ их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным.
 • И Седекию, царя Иудейского, и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас.
 • Вот, Я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемою.
 • Бабыл падышасы Небухаданасар, анын бєт аскерлери жана жер єстєндљ анын кол астында турган бардык падышачылыктар, бардык элдер Иерусалимдин жана Жєйєттєн бардык шаарларынынын тургундары менен согушуп жатканда, Жеремияга Тењирден болгон сљз:
 • Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: «Бар, Жєйєт падышасы Ситкияга мындай деп айт: Тењир мындай дейт: “Мына, Мен бул шаарды Бабыл падышасынын колуна салып берип жатам, ал аны љрттљп жиберет.
 • Сен анын колунан кутулбайсыњ, сљзсєз колго тєшљсєњ, анын колуна салынып берилесињ, сен Бабыл падышасын љз кљзєњ менен кљрљсєњ, аны менен оозмо-ооз сєйлљшљсєњ, анан Бабылга кетесињ”.
 • Ошондой болсо да, Жєйєт падышасы Ситкия, Тењирдин сљзєн ук! Сен тууралуу Тењир мындай дейт: “Сен кылычтан љлбљйсєњ.
 • Сен тынчтыкта љлљсєњ, сага чейин падышачылык кылган мурунку падышалар – сенин ата-бабаларыњ єчєн жыпар жыттуу зат тєтљтєшкљндљй эле, сен єчєн да жыпар жыттуу зат тєтљтєп, сени: «Оо, кайран падышам», – деп жоктоп ыйлашат, анткени бул сљздє Мен айтып жатам“», – дейт Тењир.
 • Жеремия пайгамбар бул сљздљрдєн баарын Жєйєт падышасы Ситкияга Иерусалимде айтып берди.
 • Бул арада Бабыл падышасынын аскерлери Иерусалимдин жана Жєйєттєн калган бардык шаарларынын тургундары менен, Лакиш жана Азейканын тургундары менен согушуп жатты. Анткени Жєйєт шаарларынын ичинен, чептєє шаарлар катары, ушул шаарлар гана калган эле.
 • Ситкия падыша Иерусалимде жашаган бєт эл менен келишим тєзгљндљн кийин, Жеремияга Тењирден сљз болду. Ал келишим мындай эле: Эркиндик жарыялансын,
 • ар бир адам љзєнєн эврей кулун, љзєнєн эврей кєњєн эркиндикке чыгарсын, алардын эч кимиси љз бир тууганын – жєйєттє кулдукта кармабасын.
 • Ошондо келишимге кирген бардык тљрљлљр менен бардык эл ар бир кулду жана ар бир кєњдє эркиндикке чыгарганга, мындан ары аларды кулдукта кармабаганга макул болушту. Ошентип, алар макул болушуп, аларды коё беришти.
 • Бирок ошондон кийин алар оюн љзгљртєшєп, эркиндикке чыгарган кулдары менен кєњдљрєн кайра алышып, аларды кайрадан кул жана кєњ болууга мажбур кылышты.
 • Ошондо Жеремияга Тењирден сљз болду:
 • Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: «Мен силердин ата-бабаларыњарды Мисир жеринен, кулчулуктун єйєнљн алып чыкканда, алар менен мындай деп келишим тєзгљм:
 • “Жетинчи жылдын аягында сага љзєн љзє саткан эврей бир тууганыњды боштондукка чыгар. Ал сага алты жыл кызмат кылсын, анан аны эркиндикке чыгар”. Бирок силердин ата-бабаларыњар Менин тилимди алышкан жок, Мага кулак тљшљшкљн жок.
 • Азыр силер кайрылып, Менин кљз алдымда адилеттик кылдыњар, ар бирињер љз жакыныњарга азаттык жарыяладыњар, Менин ысымым менен аталган єйдљ, Менин алдымда келишим тєздєњљр.
 • Бирок андан кийин силер оюњарды љзгљртєп, Менин ысымымды булгадыњар, кайда барууну кааласа, ошол жакка барсын деп, азаттыкка чыгарган кулдарыњарды, кєњдљрєњљрдє кайра алып келип, аларды кул болууга жана кєњ болууга мажбурлап жатасыњар».
 • Ошондуктан Тењир мындай дейт: «Силер Менин ар бир адам љз бир тууганына жана љз жакынына азаттык жарыяласын деген сљзємдє укпай койдуњар. Мына ошон єчєн Мен, – дейт Тењир, – силерге каршы кылычка, жугуштуу ооруга, ачарчылыкка эркиндик жарыялайм. Силерди жер жєзєнєн бардык падышачылыктарынын єрљйєн учурган коркунучка айландырам.
 • Бир букачарды экиге бљлєп, ошонун ортосунан љтєп, Менин алдымда љздљрє тєзгљн Менин келишимимдин сљздљрєн аткарбай, Менин келишимимди бузган
 • Жєйєт тљрљлљрє менен Иерусалим тљрљлљрєн, эбнухтарды, ыйык кызмат кылуучуларды жана экиге бљлєнгљн букачардын ортосунан љткљн бул жердин бєт элин
 • љздљрєнєн душмандарынын колуна, аларды љлтєргєсє келгендердин колуна салып берем. Ошондо алардын љлєктљрє асман канаттуулары менен жерде жашаган жырткычтарга азык болот.
 • Жєйєт падышасы Ситкияны жана анын тљрљлљрєн љздљрєнєн душмандарынын колуна, аларды љлтєргєсє келгендердин колуна жана силерден чегинген Бабыл падышасынын аскерлеринин колуна салып берем.
 • Мына, Мен буйрук берем, – дейт Тењир, – аларды бул шаарга кайра алып келем, ошондо алар бул шаарга кол салып, аны каратып алып, љрттљп жиберишет. Ошентип, Мен Жєйєт аймагынын шаарларын эл жашабаган чљлгљ айлантам».