Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода, во дни́ Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • иди́ въ до́мъ риха́вль и при­­зови́ я́ и веди́ я́ въ до́мъ Госпо́день, во еди́нъ от­ дворо́въ, и напо­и́ши я́ вино́мъ.
 • И изведо́хъ Иезо́нiю сы́на иеремі́ина, сы́на хавасі́ина, и бра́тiю его́, и сы́ны его́, и ве́сь до́мъ риха́вль,
 • и введо́хъ я́ въ до́мъ Госпо́день, во храни́лище имѣ́нiя сыно́въ Ана́нiи, сы́на годолі́ина, человѣ́ка Бо́жiя, и́же е́сть бли́зъ до́му князе́й, вы́ше до́му маасе́ова, сы́на село́мля, стрегу́шаго дво́ръ.
 • И поста́вихъ предъ ни́ми корча́гъ вина́ и ча́шы, и реко́хъ: пі́йте вино́.
 • И реко́ша: не пiе́мъ вина́, я́ко Ионада́въ сы́нъ риха́вль, оте́цъ на́шъ, заповѣ́да на́мъ, глаго́ля: не пі́йте вина́ вы́ и сы́нове ва́ши до вѣ́ка:
 • и хра́минъ да не соградите́, и сѣ́мене не сѣ́йте, и виногра́дъ да не бу́детъ ва́мъ, но въ ку́щахъ да живе́те вся́ дни́ живота́ ва́­шего, да поживе́те дни́ мно́ги на земли́, на не́йже обита́ете вы́.
 • И послу́шахомъ словесе́ Ионада́ва отца́ на́­шего, е́же не пи́ти вина́ вся́ дни́ живота́ на́­шего, мы́ и жены́ на́шя, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя,
 • и е́же не согражда́ти хра́минъ жи́ти та́мо: и виногра́да и ни́вы и сѣ́мене не бы́сть на́мъ.
 • И жи́хомъ въ ку́щахъ, и послу́шахомъ и сотвори́хомъ по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да на́мъ Ионада́въ оте́цъ на́шъ.
 • И бы́сть, егда́ прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй на зе́млю на́шу, и реко́хомъ: в­ше́дше да вни́демъ во Иерусали́мъ от­ лица́ Халде́йска и от­ лица́ си́лы Ассирі́йскiя: и всели́хомся ту́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: иди́ и рцы́ человѣ́ку Иу́дину и живу́щымъ во Иерусали́мѣ: еда́ не воспрiи́мете наказа́нiя послу́шати слове́съ мо­и́хъ?
 • Утверди́ша сло́во сы́нове Ионада́ва, сы́на риха́вля, е́же заповѣ́да сыно́мъ сво­и́мъ, е́же не пи́ти вина́, и не пи́ша да́же до дне́ сего́, я́ко послу́шаша за́повѣди отца́ сво­его́: а́зъ же глаго́лахъ къ ва́мъ зау́тра, и не послу́шасте мене́:
 • и посыла́хъ къ ва́мъ рабы́ моя́ проро́ки, у́тренюя и глаго́ля: обрати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го, и лу́чше сотвори́те дѣла́ своя́, и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ инѣ́хъ, е́же служи́ти и́мъ, и вселите́ся на земли́, ю́же да́хъ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ: и не при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ и не послу́шасте.
 • И уста́виша сы́нове Ионада́вли, сы́на риха́вля, за́повѣдь отца́ сво­его́, ю́же заповѣ́да и́мъ: а лю́дiе мо­и́ не послу́шаша мене́.
 • Сего́ ра́ди си́це рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ на Иу́ду и на вся́ живу́щыя во Иерусали́мѣ вся́ зла́я, я́же соглаго́лахъ на ня́: поне́же глаго́лахъ въ ни́мъ, и не послу́шаша, при­­зыва́хъ я́, и не от­вѣща́ша ми́.
 • До́му же риха́влю рече́ иеремі́а: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель: поне́же послу́шаша сы́нове Ионада́ва, сы́на риха́вля, за́повѣди отца́ сво­его́, твори́ти, ели́ка заповѣ́да и́мъ оте́цъ и́хъ:
 • сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: не оскудѣ́етъ му́жъ сыно́въ Ионада́влихъ, сы́на риха́вля, стоя́й предъ лице́мъ мо­и́мъ, вся́ дни́ земли́.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского:
 • иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина.
 • Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его и весь дом Рехавитов,
 • и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража у входа;
 • и поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: пейте вино.
 • Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки;
 • и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками».
 • И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, – мы и жены наши, и сыновья наши и дочери наши, –
 • и чтобы не строить домов для жительства нашего; и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева;
 • а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш.
 • Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «пойдем, уйдем в Иерусалим от войска Халдеев и от войска Арамеев», и вот, мы живем в Иерусалиме.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставление для себя, чтобы слушаться слов Моих? говорит Господь.
 • Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего; а Я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались Меня.
 • Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, и говорил: «обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им; и будете жить на этой земле, которую Я дал вам и отцам вашим»; но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня.
 • Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает Меня,
 • посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое Я изрек на них, потому что Я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали.
 • А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, –
 • за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицем Моим во все дни.
 • 当 犹 大 王 约 西 亚 之 子 约 雅 敬 的 时 候 , 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 你 去 见 利 甲 族 的 人 , 和 他 们 说 话 , 领 他 们 进 入 耶 和 华 殿 的 一 间 屋 子 , 给 他 们 酒 喝 。
 • 我 就 将 哈 巴 洗 尼 雅 的 孙 子 雅 利 米 雅 的 儿 子 雅 撒 尼 亚 和 他 弟 兄 , 并 他 众 子 , 以 及 利 甲 全 族 的 人 ,
 • 领 到 耶 和 华 的 殿 , 进 入 神 人 伊 基 大 利 的 儿 子 哈 难 众 子 的 屋 子 。 那 屋 子 在 首 领 的 屋 子 旁 边 , 在 沙 龙 之 子 把 门 的 玛 西 雅 屋 子 以 上 。
 • 于 是 我 在 利 甲 族 人 面 前 设 摆 盛 满 酒 的 碗 和 杯 , 对 他 们 说 , 请 你 们 喝 酒 。
 • 他 们 却 说 , 我 们 不 喝 酒 。 因 为 我 们 先 祖 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 曾 吩 咐 我 们 说 , 你 们 与 你 们 的 子 孙 永 不 可 喝 酒 ,
 • 也 不 可 盖 房 , 撒 种 , 栽 种 葡 萄 园 , 但 一 生 的 年 日 要 住 帐 棚 , 使 你 们 的 日 子 在 寄 居 之 地 得 以 延 长 。
 • 凡 我 们 先 祖 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 所 吩 咐 我 们 的 话 , 我 们 都 听 从 了 。 我 们 和 我 们 的 妻 子 儿 女 一 生 的 年 日 都 不 喝 酒 ,
 • 也 不 盖 房 居 住 , 也 没 有 葡 萄 园 , 田 地 , 和 种 子 ,
 • 但 住 帐 棚 , 听 从 我 们 先 祖 约 拿 达 的 话 , 照 他 所 吩 咐 我 们 的 去 行 。
 • 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 上 此 地 来 , 我 们 因 怕 迦 勒 底 的 军 队 和 亚 兰 的 军 队 , 就 说 , 来 吧 , 我 们 到 耶 路 撒 冷 去 。 这 样 , 我 们 才 住 在 耶 路 撒 冷 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 去 对 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 说 , 耶 和 华 说 , 你 们 不 受 教 训 , 不 听 从 我 的 话 麽 。
 • 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 所 吩 咐 他 子 孙 不 可 喝 酒 的 话 , 他 们 已 经 遵 守 , 直 到 今 日 也 不 喝 酒 , 因 为 他 们 听 从 先 祖 的 吩 咐 。 我 从 早 起 来 警 戒 你 们 , 你 们 却 不 听 从 我 。
 • 我 从 早 起 来 , 差 遣 我 的 仆 人 众 先 知 去 , 说 , 你 们 各 人 当 回 头 , 离 开 恶 道 , 改 正 行 为 , 不 随 从 事 奉 别 神 , 就 必 住 在 我 所 赐 给 你 们 和 你 们 列 祖 的 地 上 。 只 是 你 们 没 有 听 从 我 , 也 没 有 侧 耳 而 听 。
 • 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 的 子 孙 能 遵 守 先 人 所 吩 咐 他 们 的 命 , 这 百 姓 却 没 有 听 从 我 。
 • 因 此 , 耶 和 华 万 军 之 神 , 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 要 使 我 所 说 的 一 切 灾 祸 临 到 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 一 切 居 民 。 因 为 我 对 他 们 说 话 , 他 们 没 有 听 从 。 我 呼 唤 他 们 , 他 们 没 有 答 应 。
 • 耶 利 米 对 利 甲 族 的 人 说 , 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 因 你 们 听 从 你 们 先 祖 约 拿 达 的 吩 咐 , 谨 守 他 的 一 切 诫 命 , 照 他 所 吩 咐 你 们 的 去 行 ,
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 必 永 不 缺 人 侍 立 在 我 面 前 。
 • Слово, бывшее от Господа к Иеремии, во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейскаго:

 • Иди в дом Рихавитов, и позови их, и введи их в дом Господень, в один из притворов, и напой их вином.

 • И вывел я Иезонию, сына Иеремии, сына Хавасиина, и братьев его, и сыновей его, и весь дом Рихавитов.

 • И ввел их в дом Господень, в кладовую сынов Анании, сына Годолии, человека Божия, которая близ комнаты князей, над комнатою Маассеи, сына Селома, охраняющого двор.

 • И поставил я пред ними кувшин вина и чаши, и сказал: пейте вино.

 • Но они сказали: мы не пьем вина, ибо Ионадав, сын Рихава, отец наш, заповедал нам, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки.

 • И домов не стройте, и семени не сейте, и виноградников да не будет у вас, но живите в шатрах все дни жизни вашей, чтобы вам прожить многие дни на земле, на которой вы обитаете.

 • И мы послушались слова Ионадава, отца нашего, чтобы не пить вина во все дни жизни нашей, - мы и жены наши, и сыновья наши и дочери наши,

 • И чтобы не строить домов для жительства в них, и не было у нас ни виноградников, ни поля, ни семени.

 • И жили мы в шатрах, и послушались и поступали во всем, как заповедал нам отец наш Ионадав.

 • Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю нашу, мы сказали: непременно войдем в Иерусалим от Халдеев и от войска Ассирийского, и поселились тут.

 • И было слово Господне к Иеремии, и сказано:

 • Так говорит Господь сил, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: ужели вы (из этого) не возьмете наставления слушаться слов Моих?

 • Сыновья Ионадава, сына Рихава, исполняют слово, которое он заповедал детям своим, чтобы не пить вина, и они не пьют вина до сегодня, ибо послушались заповеди отца своего, а Я говорил вам с утра, и вы не слушали Меня.

 • И Я посылал к вам рабов Моих пророков с раннего утра и говорил: обратитесь каждый с пути своего лукавого и исправьте дела свои, и не ходите в след богов иных, чтобы служить им, и будете жить на земле, которую Я дал вам и отцам вашим, но вы не приклонили уха вашего и не послушали.

 • Так как сыновья Ионадава, сына Рихава, исполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ Мой не слушает Меня;

 • Посему так говорит Господь сил, Бог Израилев: вот Я наведу на Иуду и на всех жителей Иерусалима все зло, какое Я изрек о них, ибо Я говорил им, а они не слушали, призывал их, а они не отвечали Мне.

 • А дому Рихава сказал Иеремия: так говорит Господь Бог Вседержитель: так как сыновья Ионадава, сына Рихава, послушали завещания отца своего, и исполняют, что заповедал им отец их,

 • За то, так говорит Господь сил, Бог Израилев: не прекратится у сынов Ионадава, сына Рихава, муж, стоящий пред Лицем Моим во все дни земли.