Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода, во дни́ Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • иди́ въ до́мъ риха́вль и при­­зови́ я́ и веди́ я́ въ до́мъ Госпо́день, во еди́нъ от­ дворо́въ, и напо­и́ши я́ вино́мъ.
 • И изведо́хъ Иезо́нiю сы́на иеремі́ина, сы́на хавасі́ина, и бра́тiю его́, и сы́ны его́, и ве́сь до́мъ риха́вль,
 • и введо́хъ я́ въ до́мъ Госпо́день, во храни́лище имѣ́нiя сыно́въ Ана́нiи, сы́на годолі́ина, человѣ́ка Бо́жiя, и́же е́сть бли́зъ до́му князе́й, вы́ше до́му маасе́ова, сы́на село́мля, стрегу́шаго дво́ръ.
 • И поста́вихъ предъ ни́ми корча́гъ вина́ и ча́шы, и реко́хъ: пі́йте вино́.
 • И реко́ша: не пiе́мъ вина́, я́ко Ионада́въ сы́нъ риха́вль, оте́цъ на́шъ, заповѣ́да на́мъ, глаго́ля: не пі́йте вина́ вы́ и сы́нове ва́ши до вѣ́ка:
 • и хра́минъ да не соградите́, и сѣ́мене не сѣ́йте, и виногра́дъ да не бу́детъ ва́мъ, но въ ку́щахъ да живе́те вся́ дни́ живота́ ва́­шего, да поживе́те дни́ мно́ги на земли́, на не́йже обита́ете вы́.
 • И послу́шахомъ словесе́ Ионада́ва отца́ на́­шего, е́же не пи́ти вина́ вся́ дни́ живота́ на́­шего, мы́ и жены́ на́шя, и сы́нове на́ши и дще́ри на́шя,
 • и е́же не согражда́ти хра́минъ жи́ти та́мо: и виногра́да и ни́вы и сѣ́мене не бы́сть на́мъ.
 • И жи́хомъ въ ку́щахъ, и послу́шахомъ и сотвори́хомъ по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да на́мъ Ионада́въ оте́цъ на́шъ.
 • И бы́сть, егда́ прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй на зе́млю на́шу, и реко́хомъ: в­ше́дше да вни́демъ во Иерусали́мъ от­ лица́ Халде́йска и от­ лица́ си́лы Ассирі́йскiя: и всели́хомся ту́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: иди́ и рцы́ человѣ́ку Иу́дину и живу́щымъ во Иерусали́мѣ: еда́ не воспрiи́мете наказа́нiя послу́шати слове́съ мо­и́хъ?
 • Утверди́ша сло́во сы́нове Ионада́ва, сы́на риха́вля, е́же заповѣ́да сыно́мъ сво­и́мъ, е́же не пи́ти вина́, и не пи́ша да́же до дне́ сего́, я́ко послу́шаша за́повѣди отца́ сво­его́: а́зъ же глаго́лахъ къ ва́мъ зау́тра, и не послу́шасте мене́:
 • и посыла́хъ къ ва́мъ рабы́ моя́ проро́ки, у́тренюя и глаго́ля: обрати́теся кі́йждо от­ пути́ сво­его́ зла́го, и лу́чше сотвори́те дѣла́ своя́, и не ходи́те вслѣ́дъ бого́въ инѣ́хъ, е́же служи́ти и́мъ, и вселите́ся на земли́, ю́же да́хъ ва́мъ и отце́мъ ва́шымъ: и не при­­клони́сте уше́съ ва́шихъ и не послу́шасте.
 • И уста́виша сы́нове Ионада́вли, сы́на риха́вля, за́повѣдь отца́ сво­его́, ю́же заповѣ́да и́мъ: а лю́дiе мо­и́ не послу́шаша мене́.
 • Сего́ ра́ди си́це рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ на Иу́ду и на вся́ живу́щыя во Иерусали́мѣ вся́ зла́я, я́же соглаго́лахъ на ня́: поне́же глаго́лахъ въ ни́мъ, и не послу́шаша, при­­зыва́хъ я́, и не от­вѣща́ша ми́.
 • До́му же риха́влю рече́ иеремі́а: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель: поне́же послу́шаша сы́нове Ионада́ва, сы́на риха́вля, за́повѣди отца́ сво­его́, твори́ти, ели́ка заповѣ́да и́мъ оте́цъ и́хъ:
 • сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: не оскудѣ́етъ му́жъ сыно́въ Ионада́влихъ, сы́на риха́вля, стоя́й предъ лице́мъ мо­и́мъ, вся́ дни́ земли́.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского:
 • иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина.
 • Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его и весь дом Рехавитов,
 • и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража у входа;
 • и поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: пейте вино.
 • Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки;
 • и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками».
 • И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, – мы и жены наши, и сыновья наши и дочери наши, –
 • и чтобы не строить домов для жительства нашего; и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева;
 • а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш.
 • Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «пойдем, уйдем в Иерусалим от войска Халдеев и от войска Арамеев», и вот, мы живем в Иерусалиме.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставление для себя, чтобы слушаться слов Моих? говорит Господь.
 • Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего; а Я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались Меня.
 • Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, и говорил: «обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им; и будете жить на этой земле, которую Я дал вам и отцам вашим»; но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня.
 • Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает Меня,
 • посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое Я изрек на них, потому что Я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали.
 • А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, –
 • за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицем Моим во все дни.
 • Жєйєт падышасы Жошия уулу Жайакимдин тушунда Жеремияга Тењирден болгон сљз:
 • «Рейхап тукумуна бар, алар менен сєйлљш, аларды Тењир єйєнљ, бљлмљлљрдєн бирине алып кел, анан аларга шарап бер».
 • Ошондо мен Хабатсиниянын уулу болгон Жеремиянын уулу Жазанияны жана анын бир туугандарын, уулдарын жана бєт Рейхап тукумун алып чыгып,
 • аларды Тењир єйєнљ, Кудайдын кишиси, Игдалия уулу Ханандын уулдарынын бљлмљсєнљ алып келдим. Ал бљлмљ эшиктин алдында турган сакчы – Шалум уулу Маасейдин бљлмљсєнєн єстєндљгє тљрљлљрдєн бљлмљсєнєн жанында эле.
 • Анан Рейхап тукумунун алдына шарапка толгон чљйчљктљр менен кеселерди коюп, аларга: «Шарап ичкиле», – дедим.
 • Бирок алар: «Биз шарап ичпейбиз, анткени биздин атабыз Рейхаптын уулу Жонадап бизге мындай буйрук берген: “Силер да, балдарыњар да кылымдар бою шарап ичпегиле.
 • Yй курбагыла, єрљн сеппегиле, жєзємзар отургузбагыла, силерде жєзємзарлар болбосун, бирок жер кезип жєргљн жерде узак убакыт жашаш єчєн, љмєр бою чатырларда жашагыла”.
 • Биз атабыз Рейхаптын уулу Жонадап эмнени буйрук кылса, ошонун баарын аткарып жатабыз. Ал бизге: “Љмєрєњљр љткљнчљ шарап ичпегиле, аялдарыњар да, уулдарыњар да, кыздарыњар да ичпесин,
 • жашаганга єй курбагыла”, – деген. Ошон єчєн биздин жєзємзарыбыз да, талаабыз да, айдоо жерибиз да жок.
 • Чатырларда жашап, атабыз Жонадап бизге эмне буйруса, ошонун бардыгына тил алып, аткарып жатабыз.
 • Бабыл падышасы Небухаданасар бул жерге кирип келгенде, биз: “Жєргєлљ, каздимдердин аскерлеринен жана арамейликтердин аскерлеринен качалы, Иерусалимге баралы”, – дедик, ошондуктан мына, биз Иерусалимде жашап жатабыз», – дешти.
 • Ошондо Жеремияга Тењирден сљз болду:
 • Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: «Бар, Жєйєт эркектери менен Иерусалим тургундарына айт: “Кантип эле силер ушундан Менин сљзємљ тил алыш єчєн, љзєњљргљ акыл-насаат алган жоксуњар?” – дейт Тењир.
 • Рейхап уулу Жонадаптын љз уулдарына шарап ичпегиле деп буйрук кылып айткан сљзє аткарылып жатат. Алар ушул кєнгљ чейин шарап ичишпейт, анткени љз атасынын буйругуна тил алышат. Мен болсо силерге тынымсыз айтып келе жатам, Мен силерге тањ заардан айтып келе жатам, бирок силер Мени укпай койдуњар.
 • Мен силерге Љзємдєн бєт кулдарымды – пайгамбарларымды жиберип турдум, Мен аларды тањ заардан жиберип турдум. Аларды жиберип: “Ар бирињер љзєњљрдєн жаман жолуњардан бурулгула, жєрєм-турумуњарды оњдогула, башка кудайлардын артынан тєшпљгєлљ, аларга кызмат кылбагыла, ошондо Мен силерге жана силердин ата-бабаларыњарга берген ушул жерде жашайсыњар”, – деп айткам, бирок силер кулак салбай койдуњар, Менин тилимди албай койдуњар.
 • Рейхаптын уулу Жонадаптын уулдары атасынын берген буйругун аткарып жатышат, бул эл болсо Мени укпай жатат.
 • Ошондуктан Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: Мына, Мен Жєйєт аймагына жана Иерусалимдин бєт тургундарына каршы Љзєм айткан бардык алааматты каптатам, анткени Мен аларга айттым, бирок алар укпай коюшту, аларды чакырдым, бирок алар жооп бербей коюшту».
 • Ал эми Рейхап тукумуна Жеремия мындай деди: «Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: “Атањар Жонадаптын буйругуна тил алганыњар єчєн, анын бардык осуяттарын сактап, бардыгын ал айткандай аткарып жатканыњар єчєн
 • Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: Рейхаптын уулу Жонадаптын тукумунан Менин алдымда турган адам єзєлбљйт”».