Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И҆ бы́сть въ лѣ́то четве́ртое і҆ѡакі́ма, сы́на і҆ѡсі́ина, царѧ̀ і҆ꙋ́дина, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и гл҃ѧ:
 • возмѝ себѣ̀ сви́токъ кни́жный и҆ напишѝ въ не́мъ всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же согл҃ахъ къ тебѣ̀ на і҆и҃лѧ и҆ на і҆ꙋ́дꙋ и҆ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки, ѿ негѡ́же днѐ гл҃ахъ къ тебѣ̀, ѿ днѐ і҆ѡсі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ до сегѡ̀ днѐ:
 • не́гли ᲂу҆слы́шитъ до́мъ і҆ꙋ́динъ всѧ̑ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же а҆́зъ помышлѧ́ю сотвори́ти и҆̀мъ, да ѿвратѧ́тсѧ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ ѕла́гѡ, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ непра́вдамъ и҆́хъ и҆ грѣхѡ́мъ и҆́хъ.
 • И҆ призва̀ і҆еремі́а варꙋ́ха, сы́на нирі́ина: и҆ вписа̀ варꙋ́хъ ѿ ᲂу҆́стъ і҆еремі́иныхъ всѧ̑ словеса̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆̀же согл҃а къ немꙋ̀, во сви́токъ кни́жный.
 • И҆ заповѣ́да і҆еремі́а варꙋ́хꙋ глаго́лѧ: менѐ стрегꙋ́тъ, и҆ не могꙋ̀ вни́ти въ до́мъ гдⷭ҇ень,
 • ты̀ ᲂу҆̀бо вни́ди и҆ прочтѝ во сви́тцѣ се́мъ, въ не́мже написа́лъ є҆сѝ ѿ ᲂу҆́стъ мои́хъ словеса̀ гдⷭ҇нѧ, во ᲂу҆́шы люді́й въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни въ де́нь поста̀ и҆ во ᲂу҆́шы всемꙋ̀ до́мꙋ і҆ꙋ́динꙋ, приходѧ́щымъ ѿ градѡ́въ свои́хъ, да прочте́ши и҆̀мъ:
 • не́гли паде́тъ моли́тва и҆́хъ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, и҆ ѿвратѧ́тсѧ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ ѕла́гѡ: ꙗ҆́кѡ вели́ка ꙗ҆́рость и҆ гнѣ́въ гдⷭ҇ень, є҆го́же согл҃а на лю́ди сїѧ̑.
 • И҆ сотворѝ варꙋ́хъ сы́нъ нирі́инъ по всемꙋ̀, є҆ли̑ка заповѣ́да є҆мꙋ̀ і҆еремі́а прⷪ҇ро́къ прочестѝ во кни́зѣ словеса̀ гдⷭ҇нѧ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
 • И҆ бы́сть въ пѧ́тое лѣ́то і҆ѡакі́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина, въ девѧ́тый мцⷭ҇ъ, заповѣ́даша по́стъ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ всѣ̑мъ лю́демъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ всемꙋ̀ мно́жествꙋ, є҆́же сни́десѧ ѿ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ.
 • И҆ прочтѐ варꙋ́хъ во кни́зѣ словеса̀ і҆еремі̑ина въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, въ домꙋ̀ гамарі́евѣ, сы́на сафа́нѧ книго́чїѧ, во дворѣ̀ вы́шнемъ, во преддве́рїи вра́тъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ но́выхъ, во ᲂу҆́шы всѣ́хъ люді́й.
 • И҆ слы́ша мїхе́й сы́нъ гамарі́евъ, сы́на сафа́нѧ, всѧ̑ словеса̀ гдⷭ҇нѧ ѿ кни́ги.
 • И҆ сни́де въ до́мъ царе́въ, въ до́мъ кни́жника, и҆ сѐ, та́мѡ всѝ кнѧ̑зи сѣдѧ́хꙋ, є҆лїса́мъ книго́чїй и҆ дале́а сы́нъ селемі́евъ, и҆ наѳа́нъ сы́нъ а҆ховѡ́ровъ и҆ гамарі́а сы́нъ сафа́нь, и҆ седекі́а сы́нъ а҆на́нїинъ и҆ всѝ кнѧ̑зи,
 • и҆ возвѣстѝ и҆̀мъ мїхе́й всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же слы́ша чтꙋ́ща варꙋ́ха во ᲂу҆́шы лю́демъ.
 • И҆ посла́ша всѝ кнѧ̑зи ко варꙋ́хꙋ сы́нꙋ нирі́инꙋ, і҆ꙋді́нꙋ сы́нꙋ наѳані́инꙋ, сы́на селемі́ина, сы́на хꙋсі́ина, глаго́люще: кни́гꙋ, ю҆́же ты̀ чте́ши во ᲂу҆́шы лю́демъ, возмѝ ю҆̀ въ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ прїидѝ. И҆ взѧ̀ варꙋ́хъ сы́нъ нирі́инъ кни́гꙋ въ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ сни́де къ ни̑мъ.
 • И҆ реко́ша є҆мꙋ̀: па́ки прочтѝ во ᲂу҆́шы на́ши. И҆ прочтѐ варꙋ́хъ во ᲂу҆́шы и҆́хъ.
 • И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шаша всѧ̑ словеса̀, совѣща́шасѧ кі́йждо со бли́жнимъ свои́мъ и҆ рѣ́ша варꙋ́хꙋ: возвѣща́юще возвѣсти́мъ царю̀ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑.
 • И҆ вопроси́ша варꙋ́ха, глаго́люще: ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ вписа́лъ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑;
 • И҆ речѐ варꙋ́хъ: ѿ ᲂу҆́стъ свои́хъ повѣ́да мѝ і҆еремі́а всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, а҆́зъ же писа́хъ въ кни́гꙋ.
 • И҆ реко́ша кнѧ̑зи варꙋ́хꙋ: и҆дѝ и҆ скры́йсѧ ты̀ и҆ і҆еремі́а, и҆ человѣ́къ да не ᲂу҆вѣ́сть, гдѣ̀ вы̀.
 • И҆ внидо́ша ко царю̀ во дво́ръ, кни́гꙋ же вда́ша храни́ти въ домꙋ̀ є҆лїса́ма книго́чїѧ, и҆ возвѣсти́ша царю̀ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑.
 • И҆ посла̀ ца́рь і҆ꙋді́на взѧ́ти кни́гꙋ. И҆ взѧ̀ ю҆̀ ѿ до́мꙋ є҆лїса́мы книго́чїѧ, и҆ прочтѐ і҆ꙋді́нъ во ᲂу҆́шы царє́вы и҆ во ᲂу҆́шы всѣ́хъ кнѧзе́й стоѧ́щихъ ѡ҆́крестъ царѧ̀.
 • Ца́рь же сѣдѧ́ше во хра́минѣ зи́мнѣй, въ девѧ́тый мцⷭ҇ъ, и҆ поста́влено бѣ̀ пред̾ ни́мъ ѻ҆гни́ще со ѻ҆гне́мъ.
 • И҆ бы́сть чтꙋ́щꙋ і҆ꙋді́нꙋ тре́тїй ли́стъ и҆ четве́ртый, раздробѝ ѧ҆̀ бри́твою книго́чїѧ и҆ возмета́ше на ѻ҆́гненное ѻ҆гни́ще, до́ндеже сконча́сѧ ве́сь сви́токъ на ѻ҆́гненнѣмъ ѻ҆гни́щи.
 • И҆ не ᲂу҆жасо́шасѧ и҆ не растерза́ша ри́зъ свои́хъ ца́рь и҆ всѝ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀, слы́шавшїи всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑.
 • Є҆лнаѳа́нъ же и҆ дале́а, и҆ гамарі́а и҆ годолі́а глаго́лаша царю̀, є҆́же бы не сожещѝ сви́тка. И҆ не послꙋ́ша и҆́хъ.
 • И҆ повелѣ̀ ца́рь і҆еремеи́лꙋ сы́нꙋ царе́вꙋ и҆ сара́еви сы́нꙋ є҆зрїи́левꙋ и҆ селемі́ю сы́нꙋ а҆вдеи́левꙋ, да и҆зыма́ютъ варꙋ́ха книго́чїѧ и҆ і҆еремі́ю прⷪ҇ро́ка. Но сокры̀ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь.
 • И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и, є҆гда̀ сожжѐ ца́рь сви́токъ, всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же вписа̀ варꙋ́хъ ѿ ᲂу҆́стъ і҆еремі́иныхъ, гл҃ѧ:
 • па́ки возмѝ ты̀ сви́токъ дрꙋгі́й и҆ впишѝ всѧ̑ словеса̀ бы̑вшаѧ во сви́тцѣ, ꙗ҆̀же сожжѐ ца́рь і҆ѡакі́мъ:
 • и҆ ко і҆ѡакі́мꙋ царю̀ і҆ꙋ́динꙋ рече́ши: та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: ты̀ соже́глъ є҆сѝ сїю̀ кни́гꙋ, глаго́лѧ: почто̀ вписа́лъ є҆сѝ въ не́й, глаго́лѧ: входѧ̀ вни́детъ ца́рь вавѷлѡ́нскїй и҆ потреби́тъ зе́млю сїю̀, и҆ потребѧ́тсѧ ѿ неѧ̀ человѣ́цы и҆ ско́ти;
 • Тогѡ̀ ра́ди си́це речѐ гдⷭ҇ь на і҆ѡакі́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина: не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ сѣдѧ́щагѡ на престо́лѣ даві́довѣ, и҆ бꙋ́детъ тѣ́ло є҆гѡ̀ ме́ртвое пове́ржено на зноѝ дневнѣ́мъ и҆ на мра́зѣ нощнѣ́мъ:
 • и҆ посѣщꙋ̀ на́нь и҆ на є҆гѡ̀ ро́дъ и҆ на ѻ҆́троки є҆гѡ̀, и҆ наведꙋ̀ на́нь и҆ на живꙋ́щыѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ на зе́млю і҆ꙋ́динꙋ всѧ̑ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же согл҃ахъ на нѧ̀, и҆ не послꙋ́шаша.
 • И҆ взѧ̀ варꙋ́хъ сви́токъ дрꙋгі́й и҆ вписа̀ въ не́мъ ѿ ᲂу҆́стъ і҆еремі́иныхъ всѧ̑ словеса̀ кни́ги, ꙗ҆̀же сожжѐ і҆ѡакі́мъ ца́рь і҆ꙋ́динъ: и҆ є҆щѐ приложи́шасѧ є҆мꙋ̀ словеса̀ мнѡ́жайша не́же пє́рваѧ.
 • В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа:
 • возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как Я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня;
 • может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие Я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы Я простил неправду их и грех их.
 • И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые Он говорил ему.
 • И приказал Иеремия Варуху и сказал: я заключен и не могу идти в дом Господень;
 • итак иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех Иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их;
 • может быть, они вознесут смиренное моление пред лице Господа и обратятся каждый от злого пути своего; ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей.
 • Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем.
 • В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов Иудейских.
 • И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа.
 • Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке,
 • и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот, там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делаия, сын Семаия, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Седекия, сын Анании, и все князья;
 • и пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа.
 • Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним.
 • Они сказали ему: сядь, и прочитай нам вслух. И прочитал Варух вслух им.
 • Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: мы непременно перескажем все сии слова царю.
 • И спросили Варуха: скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?
 • И сказал им Варух: он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток.
 • Тогда сказали князья Варуху: пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы.
 • И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии.
 • Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца; и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя.
 • Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня.
 • Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне.
 • И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии.
 • Хотя Елнафан и Делаия и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их.
 • И приказал царь Иерамеилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка; но Господь сокрыл их.
 • И было слово Господне к Иеремии, после того как царь сожег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему:
 • возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь Иудейский;
 • а царю Иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: «зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот?»
 • за это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной;
 • и посещу его и племя его и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима и на мужей Иуды все зло, которое Я изрек на них, а они не слушали.
 • И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иоаким, царь Иудейский, на огне; и еще прибавлено к ним много подобных тем слов.
 • В четвертый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, было Иеремии такое слово от Господа:
 • «Возьми свиток и запиши в него все слова об Израиле, Иудее и всех народах — все, что Я говорил тебе с того дня, когда Я заговорил с тобою впервые, в правление Иосии, и доныне.
 • Быть может, поймут потомки Иуды, какую беду Я задумал послать им, и каждый из них оставит злой путь свой. Тогда Я прощу им преступления их и грехи».
 • Иеремия призвал Баруха, сына Нерии, и Барух под диктовку Иеремии записал в свиток все слова Господа, которые Господь говорил Иеремии.
 • Иеремия сказал Баруху: «Я никуда не выхожу и не могу идти в Храм Господа.
 • Иди туда ты и по свитку, который ты записал под мою диктовку, прочти там слова Господа во всеуслышание перед всем народом, что соберется в Храме Господа в день поста, — всем жителям Иудеи, которые придут туда из своих городов, прочти эти слова во всеуслышание.
 • Быть может, они вознесут молитву к Господу и каждый из них оставит злой путь свой, ибо велики гнев и ярость, на которые Господь обрек этот народ».
 • Барух, сын Нерии, сделал так, как велел ему пророк Иеремия, — прочел в Храме Господа свиток со словами Господа.
 • В пятый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, в девятом месяце, был объявлен пост пред Господом среди всех людей Иерусали–ма и людей, пришедших в Иерусалим из городов Иудеи.
 • И Барух прочел по свитку слова Иеремии перед всем народом во всеуслышание, в Храме Господа, в зале Гемáрии, сына писца Шафана, на верхнем дворе, возле Новых ворот Храма Господа.
 • Михе́й, сын Гемарии, сына Шафана, слышал все слова Господа, что были в свитке.
 • Он спустился в царский дворец, в зал писцов, а там в это время сидели вельможи: писец Элишамá, Делая́, сын Шемаи, Элнатан, сын Ахбора, Гемария, сын Шафана, Седекия, сын Ханании, и другие вельможи.
 • Михей пересказал им все, что он слышал, когда Барух читал свиток перед народом во всеуслышание.
 • Вельможи послали Иегуди́, сына Нетáнии, сына Шеле́мии, сына Куши́, чтобы он сказал Баруху: «Возьми свиток, который ты читал во всеуслышание перед народом, и приходи». Барух, сын Нерии, взял свиток и пришел к вельможам.
 • Они сказали ему: «Сядь, прочти нам этот свиток». Барух прочел им.
 • Когда вельможи услышали все эти слова, они в ужасе переглянулись и сказали Баруху: «Мы должны передать все эти речи царю!»
 • Еще они спросили Баруха: «Скажи нам, как ты записал все это? Из уст Иеремии?»
 • Барух ответил им: «Своими устами он говорил мне все эти слова, а я записывал их в свиток чернилами».
 • Вельможи сказали Баруху: «Ступайте, ты и Иеремия, спрячьтесь, чтобы никто не знал, где вы».
 • Вельможи пошли к царю, во дворец, а свиток оставили в зале писца Элишамы. Они пересказали царю все эти речи.
 • Царь послал Иегуди, чтобы тот принес свиток. Иегуди принес свиток из зала писца Элишамы и прочел его вслух перед царем и всеми вельможами (те стояли возле царя).
 • Царь тогда жил в своем зимнем доме (это было в девятом месяце). Перед царем пылал очаг,
 • и как только Иегуди зачитывал три–четыре столбца, царь отрезал их ножом, которым пользуются писцы, и бросал в огонь очага, пока весь свиток не погиб в огне очага.
 • И ни царь, ни его слуги, которые слышали все эти слова, не ужаснулись, не разорвали на себе одежды !
 • Только Элнатан, Делая и Гемария умоляли царя не сжигать свиток, но царь не послушал их.
 • Царь велел Иерахмеэ́лу, царскому сыну, Серае́, сыну Азриэ́ла, и Шелемии, сыну Авдеэ́ла, схватить писца Баруха и пророка Иеремию, но тех укрыл Господь.
 • После того как царь сжег свиток с речами, которые Барух записал под диктовку Иеремии, было Иеремии слово Господа:
 • «Возьми другой свиток и запиши в него все прежние речи, что были в первом свитке, в том, который сжег Иоаким, царь Иудеи.
 • И скажи Иоакиму, царю Иудеи: „Так говорит Господь: ты сжег этот свиток, сказав:, Напрасно ты, Иеремия, написал, что придет царь Вавилона и землю сию уничтожит, истребит на ней и людей, и животных!'
 • Потому так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудеи: не будут его потомки восседать на престоле Давида. Труп его будет брошен на зной дневной, на холод ночи.
 • Я покараю Иоакима, потомков его и слуг за их преступления. Я пошлю на них, на жителей Иерусалима, на людей Иудеи все те беды, которые Я предрекал им, но они не слушали”».
 • Иеремия взял другой свиток и дал его писцу Баруху, сыну Нерии. Барух под диктовку Иеремии записал туда все речи первого свитка, который сжег на огне Иоаким, царь Иудеи. И много похожих речей было добавлено.