Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И ца́р­ст­вова седекі́а сы́нъ Иосі́инъ вмѣ́сто Иехоні́и сы́на Иоаки́мова, его́же поста́ви навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй ца́р­ст­вовати во Иуде́и.
 • И не послу́ша то́й и о́троцы его́ и лю́дiе земли́ слове́съ Госпо́днихъ, я́же глаго́ла руко́ю иеремі́иною.
 • И посла́ ца́рь седекі́а Иоаха́ла сы́на селемі́ина и софо́нiю сы́на Массе́а жерца́ ко иеремі́и проро́ку, глаго́ля: моли́ся за ны́ ко Го́споду Бо́гу на́­шему.
 • Иеремі́а же свобо́денъ при­­хожда́­ше и прохожда́­ше средѣ́ гра́да, не введо́ша бо его́ во хра́мину темни́чную.
 • И си́ла фарао́ня изы́де изъ Еги́пта, слы́шав­ше халде́е обле́гшiи Иерусали́мъ слу́хъ и́хъ, от­ступи́ша от­ Иерусали́ма.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: та́ко рече́ши царю́ Иу́дину, посла́в­шему къ тебѣ́ вопроси́ти мя́: се́, си́ла фарао́ня, изше́дшая ва́мъ на по́мощь, воз­врати́т­ся па́ки до земли́ Еги́петскiя,
 • и воз­вратя́т­ся халде́е и повою́ютъ гра́дъ се́й, и во́змутъ его́ и пожгу́тъ его́ огне́мъ.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: не прельща́йте ду́шъ сво­и́хъ, глаго́люще: от­ходя́ще от­и́дутъ от­ на́съ халде́е: я́ко не от­и́дутъ.
 • И а́ще побiе́те всю́ си́лу халде́евъ вою́ющихъ на вы́, и оста́нутъ нѣ́цыи я́звени, кі́йждо на мѣ́стѣ сво­е́мъ, сі́и воста́нутъ и пожгу́тъ гра́дъ се́й огне́мъ.
 • И бы́сть егда́ взы́де си́ла Халде́йска от­ Иерусали́ма, от­ лица́ си́лы фарао́ни,
 • изы́де иеремі́а изъ Иерусали́ма ити́ въ зе́млю Венiами́ню, е́же купи́ти от­ту́ду посредѣ́ люді́й.
 • Внегда́ же бы́ти ему́ во вратѣ́хъ Венiами́нихъ, и [бы́сть] та́мо человѣ́къ, у него́же обита́ саруі́а сы́нъ селемі́инъ, сы́на Ана́нiина, и взя́ иеремі́ю, глаго́ля: ко халде́емъ ты́ бѣжи́ши.
 • И рече́ иеремі́а: лжа́, не ко халде́емъ а́зъ бѣгу́. И не послу́ша его́. И взя́ саруі́а иеремі́ю и при­­веде́ его́ ко князе́мъ.
 • И разгнѣ́вашася кня́зи на иеремі́ю и би́ша его́, и посла́ша его́ въ до́мъ Ионаѳа́на книго́чiя, я́ко то́й сотвори́ша хра́миною темни́чною.
 • И прiи́де иеремі́а въ до́мъ рва́ и въ хере́тъ {узи́лище}, и сѣ́де ту́ дни́ мно́ги.
 • И посла́ седекі́а ца́рь и при­­зва́ его́, и вопроша́­ше его́ ца́рь о́тай, а́ще е́сть сло́во от­ Го́спода? И рече́ ему́ иеремі́а: е́сть. И рече́: въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска пре́данъ бу́деши.
 • И рече́ иеремі́а царю́: чи́мъ преоби́дѣхъ тя́ и о́троки твоя́ и лю́ди сiя́, я́ко ты́ вдае́ши мя́ въ до́мъ темни́чный?
 • и гдѣ́ су́ть проро́цы ва́ши прорица́в­шiи ва́мъ, глаго́люще, я́ко не прiи́детъ ца́рь Вавило́нскiй на ва́съ и на зе́млю сiю́?
 • ны́нѣ же послу́шай, молю́тися, го́споди мо́й, царю́, да паде́тъ моле́нiе мое́ предъ лице́мъ тво­и́мъ: и не посыла́й мя́ па́ки въ до́мъ Ионаѳа́на книго́чiя, да не умру́ та́мо.
 • И повелѣ́ ца́рь, и вверго́ша его́ во хра́мину темни́чную, и дая́ху ему́ хлѣ́бъ еди́нъ на де́нь извнѣ́, идѣ́же пеку́тъ, до́ндеже сконча́шася хлѣ́бы изъ гра́да. И сѣдя́ше иеремі́а во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Седекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле Иудейской.
 • Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил Он чрез Иеремию пророка.
 • Царь Седекия послал Иегухала, сына Селемии, и Софонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: помолись о нас Господу Богу нашему.
 • Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный.
 • Между тем войско фараоново выступило из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима.
 • И было слово Господне к Иеремии пророку:
 • так говорит Господь, Бог Израилев: так скажите царю Иудейскому, пославшему вас ко Мне вопросить Меня: вот, войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет;
 • а Халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его и сожгут его огнем.
 • Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: «непременно отойдут от нас Халдеи», ибо они не отойдут;
 • если бы вы даже разбили все войско Халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем.
 • В то время, как войско Халдейское отступило от Иерусалима, по причине войска фараонова,
 • Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа.
 • Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи, по имени Иреия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: ты хочешь перебежать к Халдеям?
 • Иеремия сказал: это ложь; я не хочу перебежать к Халдеям. Но он не послушал его, и взял Иреия Иеремию и привел его к князьям.
 • Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Ионафана писца, потому что сделали его темницею.
 • Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, –
 • царь Седекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: нет ли слова от Господа? Иеремия сказал: есть; и сказал: ты будешь предан в руки царя Вавилонского.
 • И сказал Иеремия царю Седекии: чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу?
 • и где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: «царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей»?
 • И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лице твое; не возвращай меня в дом Ионафана писца, чтобы мне не умереть там.
 • И дал повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе; и так оставался Иеремия во дворе стражи.
 • После Иехонии, сына Иоакима, царем стал Седекия, сын Иосии: Навуходоносор, царь Вавилона, сделал его царем над Иудеей.
 • Седекия, его слуги и народ страны не повиновались словам Господа, которые Господь говорил через пророка Иеремию.
 • Царь Седекия послал к пророку Иеремии Иегухáла, сына Шеле́мии, и священника Софонию, сына Маасеи, чтобы они попросили его: «Помолись о нас Господу, Богу нашему!»
 • В то время Иеремия свободно жил среди людей, его не заключали в тюрьму.
 • Войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, получили весть об этом и отошли от Иерусалима.
 • И было пророку Иеремии слово Господа.
 • Так говорит Господь, Бог Израиля: царю Иудеи, пославшему вас вопросить Меня, скажите так: войско фараона выступило вам на помощь, но оно вернется в свою страну, в Египет.
 • И халдеи вернутся сюда, снова осадят этот город, захватят его и сожгут огнем!
 • Так говорит Господь: не обольщайтесь, не думайте, что уйдут отсюда халдеи! Не уйдут они!
 • Даже если бы вы разбили войско халдеев, которое воюет с вами, и остались бы у них лишь раненые, то и тогда они поднялись бы, вышли из своих шатров и сожгли бы этот город огнем.
 • Когда войско халдеев отошло от Иерусалима, отступая перед войском фараона,
 • Иеремия вышел из Иерусалима, чтобы идти в землю Вениаминову — бежал из города вместе с народом.
 • Но когда Иеремия проходил через Вениаминовы ворота, находившийся там начальник стражи по имени Ирия́, сын Шелемии, сына Ханании, схватил пророка Иеремию и сказал: «Ты хочешь перебежать к халдеям!»
 • Иеремия ответил: «Ложь! Я не бегу к халдеям». Но Ирия его не слушал. Он схватил Иеремию и привел к вельможам.
 • Вельможи были разгневаны на Иеремию. Они избили его и заключили под стражу, в дом писца Ионафáна (этот дом сделали тюрьмой).
 • Так Иеремия оказался в подземной темнице и просидел там много дней.
 • Царь Седекия послал за Иеремией. Того привели во дворец, и царь тайно спросил его: «Было ли слово от Господа?» Иеремия ответил: «Было!» И сказал Иеремия: «Ты попадешь в руки царя вавилонского».
 • Иеремия также сказал царю Седекии: «Чем я виноват перед тобою, перед твоими слугами и всем этим народом, за что вы бросили меня в тюрьму?
 • Где же ваши пророки, которые вам вещали: „Не придет к вам царь Вавилона, на землю эту!”?
 • О владыка мой, царь, послушай меня, мольбу мою не отвергни! Не отправляй меня назад, в дом писца Ионафана, ведь я умру там».
 • По приказу царя Седекии Иеремию отправили на двор стражи. Там ему выдавали в день по одной лепешке с улицы пекарей, пока не кончился весь хлеб в городе. Итак, Иеремия оставался на дворе стражи.
 • Вместо Иехонии, cына Иоакима, царствовал Седекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в Иудее.

 • И не послушали он, и слуги его, и народ земли, слов Господа, которыя Он изрекал чрез Иеремию.

 • И послал царь Седекия Иоахала, сына Селемии, и Софонию, сына Маассеи, священника, к Иеремии пророку сказать: помолись о нас Господу Богу нашему.

 • Иеремия же свободно входил и ходил среди города, потому что не посадили его еще в дом темничный.

 • Между тем войско фараона вышло из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышали весть о нем и отступили от Иерусалима.

 • И было слово Господне к Иеремии, и сказано:

 • Так говорит Господь Бог Израилев: так скажи царю Иудейскому, пославшему к тебе вопросить Меня: вот фараоново войско, вышедшее вам на помощь, возвратится опять в землю Египетскую.

 • И возвратятся Халдеи, и будут воевать против сего города, и возьмут его, и сожгут его огнем.

 • Ибо так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: „непременно отойдут от нас Халдеи“, ибо не отойдут.

 • И еслибы вы избили все войско Халдеев, воюющих против вас, и остались бы некоторые раненые, каждый (лежа) на месте своем, то и они встанут и сожгут огнем город сей.

 • И когда войско Халдейское отошло от Иерусалима, в виду войска фараонова,

 • Вышел Иеремия из Иерусалима, чтобы идти в землю Вениаминову и купить там среди народа.

 • И когда он был в воротах Вениаминовых, там (был) человек, у которого останавливался Саруия, сын Селемии, сына Анании, и он схватил Иеремию, говоря: „ты к Халдеям бежишь“.

 • И сказал Иеремия: „ложь! я не бегу к Халдеямъ“. И не послушал его, и взял Саруия Иеремию, и привел его к князьям.

 • И разгневались князья на Иеремию, и били его, и послали его в дом Ионафана писца, ибо его сделали темничным домом.

 • И вошел Иеремия в ров и темницу, и сидел там многие дни.

 • И послал царь Седекия и призвал его, и спрашивал его царь тайно: нет-ли слова от Господа? и сказал ему Иеремия: есть, и сказал: в руки царя Вавилонского предан будешь.

 • И сказал Иеремия царю: чем я обидел тебя, и слуг твоих, и народ твой, что ты посадил меня в дом темничный?

 • И где пророки ваши, прорицавшие вам и говорившие, что не придет царь Вавилонский на вас и на землю сию?

 • И ныне послушай, прошу тебя, господин мой, царь, да падет прошение мое пред лице твое: не отправляй меня снова в дом Ионафана писца, чтобы мне не умереть там,

 • И повелел царь, и посадили его в темничный дом, и давали ему по одному хлебу на день с улицы, где пекли (хлебы), пока не истощился хлеб в городе. И сидел Иеремия во дворе темничном.