Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И ца́р­ст­вова седекі́а сы́нъ Иосі́инъ вмѣ́сто Иехоні́и сы́на Иоаки́мова, его́же поста́ви навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй ца́р­ст­вовати во Иуде́и.
 • И не послу́ша то́й и о́троцы его́ и лю́дiе земли́ слове́съ Госпо́днихъ, я́же глаго́ла руко́ю иеремі́иною.
 • И посла́ ца́рь седекі́а Иоаха́ла сы́на селемі́ина и софо́нiю сы́на Массе́а жерца́ ко иеремі́и проро́ку, глаго́ля: моли́ся за ны́ ко Го́споду Бо́гу на́­шему.
 • Иеремі́а же свобо́денъ при­­хожда́­ше и прохожда́­ше средѣ́ гра́да, не введо́ша бо его́ во хра́мину темни́чную.
 • И си́ла фарао́ня изы́де изъ Еги́пта, слы́шав­ше халде́е обле́гшiи Иерусали́мъ слу́хъ и́хъ, от­ступи́ша от­ Иерусали́ма.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: та́ко рече́ши царю́ Иу́дину, посла́в­шему къ тебѣ́ вопроси́ти мя́: се́, си́ла фарао́ня, изше́дшая ва́мъ на по́мощь, воз­врати́т­ся па́ки до земли́ Еги́петскiя,
 • и воз­вратя́т­ся халде́е и повою́ютъ гра́дъ се́й, и во́змутъ его́ и пожгу́тъ его́ огне́мъ.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: не прельща́йте ду́шъ сво­и́хъ, глаго́люще: от­ходя́ще от­и́дутъ от­ на́съ халде́е: я́ко не от­и́дутъ.
 • И а́ще побiе́те всю́ си́лу халде́евъ вою́ющихъ на вы́, и оста́нутъ нѣ́цыи я́звени, кі́йждо на мѣ́стѣ сво­е́мъ, сі́и воста́нутъ и пожгу́тъ гра́дъ се́й огне́мъ.
 • И бы́сть егда́ взы́де си́ла Халде́йска от­ Иерусали́ма, от­ лица́ си́лы фарао́ни,
 • изы́де иеремі́а изъ Иерусали́ма ити́ въ зе́млю Венiами́ню, е́же купи́ти от­ту́ду посредѣ́ люді́й.
 • Внегда́ же бы́ти ему́ во вратѣ́хъ Венiами́нихъ, и [бы́сть] та́мо человѣ́къ, у него́же обита́ саруі́а сы́нъ селемі́инъ, сы́на Ана́нiина, и взя́ иеремі́ю, глаго́ля: ко халде́емъ ты́ бѣжи́ши.
 • И рече́ иеремі́а: лжа́, не ко халде́емъ а́зъ бѣгу́. И не послу́ша его́. И взя́ саруі́а иеремі́ю и при­­веде́ его́ ко князе́мъ.
 • И разгнѣ́вашася кня́зи на иеремі́ю и би́ша его́, и посла́ша его́ въ до́мъ Ионаѳа́на книго́чiя, я́ко то́й сотвори́ша хра́миною темни́чною.
 • И прiи́де иеремі́а въ до́мъ рва́ и въ хере́тъ {узи́лище}, и сѣ́де ту́ дни́ мно́ги.
 • И посла́ седекі́а ца́рь и при­­зва́ его́, и вопроша́­ше его́ ца́рь о́тай, а́ще е́сть сло́во от­ Го́спода? И рече́ ему́ иеремі́а: е́сть. И рече́: въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска пре́данъ бу́деши.
 • И рече́ иеремі́а царю́: чи́мъ преоби́дѣхъ тя́ и о́троки твоя́ и лю́ди сiя́, я́ко ты́ вдае́ши мя́ въ до́мъ темни́чный?
 • и гдѣ́ су́ть проро́цы ва́ши прорица́в­шiи ва́мъ, глаго́люще, я́ко не прiи́детъ ца́рь Вавило́нскiй на ва́съ и на зе́млю сiю́?
 • ны́нѣ же послу́шай, молю́тися, го́споди мо́й, царю́, да паде́тъ моле́нiе мое́ предъ лице́мъ тво­и́мъ: и не посыла́й мя́ па́ки въ до́мъ Ионаѳа́на книго́чiя, да не умру́ та́мо.
 • И повелѣ́ ца́рь, и вверго́ша его́ во хра́мину темни́чную, и дая́ху ему́ хлѣ́бъ еди́нъ на де́нь извнѣ́, идѣ́же пеку́тъ, до́ндеже сконча́шася хлѣ́бы изъ гра́да. И сѣдя́ше иеремі́а во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Седекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле Иудейской.
 • Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил Он чрез Иеремию пророка.
 • Царь Седекия послал Иегухала, сына Селемии, и Софонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: помолись о нас Господу Богу нашему.
 • Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный.
 • Между тем войско фараоново выступило из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима.
 • И было слово Господне к Иеремии пророку:
 • так говорит Господь, Бог Израилев: так скажите царю Иудейскому, пославшему вас ко Мне вопросить Меня: вот, войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет;
 • а Халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его и сожгут его огнем.
 • Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: «непременно отойдут от нас Халдеи», ибо они не отойдут;
 • если бы вы даже разбили все войско Халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем.
 • В то время, как войско Халдейское отступило от Иерусалима, по причине войска фараонова,
 • Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа.
 • Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи, по имени Иреия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: ты хочешь перебежать к Халдеям?
 • Иеремия сказал: это ложь; я не хочу перебежать к Халдеям. Но он не послушал его, и взял Иреия Иеремию и привел его к князьям.
 • Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Ионафана писца, потому что сделали его темницею.
 • Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, –
 • царь Седекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: нет ли слова от Господа? Иеремия сказал: есть; и сказал: ты будешь предан в руки царя Вавилонского.
 • И сказал Иеремия царю Седекии: чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу?
 • и где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: «царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей»?
 • И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лице твое; не возвращай меня в дом Ионафана писца, чтобы мне не умереть там.
 • И дал повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе; и так оставался Иеремия во дворе стражи.
 • 44:1καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιας υἱὸς Ιωσια ἀν­τὶ Ιωακιμ ὃν ἐβασίλευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύ­ειν τοῦ Ιουδα
 • 44:2καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους κυρίου οὓς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ιερεμιου
 • 44:3καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Ιωαχαλ υἱὸν Σελεμιου καὶ τὸν Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα προ­̀ς Ιερεμιαν λέγων προ­́σευξαι δὴ περὶ ἡμῶν προ­̀ς κύριον
 • 44:4καὶ Ιερεμιας ἦλθεν καὶ διῆλθεν δια­̀ μέσου τῆς πόλεως καὶ οὐκ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς οἶκον τῆς φυλακῆς
 • 44:5καὶ δύναμις Φαραω ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἤκουσαν οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἀκοὴν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἀπο­̀ Ιερουσαλημ
 • 44:6καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ιερεμιαν λέγων
 • 44:7οὕτως εἶπεν κύριος οὕτως ἐρεῖς προ­̀ς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀπο­στείλαν­τα προ­̀ς σὲ τοῦ ἐκζητῆσαί με ἰδοὺ δύναμις Φαραω ἡ ἐξελθοῦσα ὑμῖν εἰς βοήθειαν ἀπο­στρέψουσιν εἰς γῆν Αἰγύπτου
 • 44:8καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι καὶ πολεμήσουσιν ἐπι­̀ τὴν πόλιν ταύτην καὶ συλλήμψον­ται αὐτὴν καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί
 • 44:9ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος μὴ ὑπολάβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν λέγον­τες ἀπο­τρέχον­τες ἀπελεύ­σον­ται ἀφ᾿ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι ὅτι οὐ μὴ ἀπέλθωσιν
 • 44:10καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν Χαλδαίων τοὺς πολεμοῦν­τας ὑμᾶς καὶ κατα­λειφθῶσίν τινες ἐκκεκεν­τη­μέ­νοι ἕκασ­τος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ οὗτοι ἀναστήσον­ται καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί
 • 44:11καὶ ἐγένετο ὅτε ἀνέβη ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ἀπο­̀ Ιερουσαλημ ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς δυνάμεως Φαραω
 • 44:12ἐξῆλθεν Ιερεμιας ἀπο­̀ Ιερουσαλημ τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν Βενιαμιν τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ
 • 44:13καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμιν καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος παρ᾿ ᾧ κατέλυεν Σαρουιας υἱὸς Σελεμιου υἱοῦ Ανανιου καὶ συν­έλαβεν τὸν Ιερεμιαν λέγων προ­̀ς τοὺς Χαλδαίους σὺ φεύ­γεις
 • 44:14καὶ εἶπεν ψεῦδος οὐκ εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ φεύ­γω καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτοῦ καὶ συν­έλαβεν Σαρουιας τὸν Ιερεμιαν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν προ­̀ς τοὺς ἄρχον­τας
 • 44:15καὶ ἐπι­κράνθησαν οἱ ἄρχον­τες ἐπι­̀ Ιερεμιαν καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως ὅτι ταύτην ἐποίησαν εἰς οἰκίαν φυλακῆς
 • 44:16καὶ ἦλθεν Ιερεμιας εἰς οἰκίαν τοῦ λάκκου καὶ εἰς τὴν χερεθ καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς
 • 44:17καὶ ἀπέστειλεν Σεδεκιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν καὶ ἠρώτα αὐτὸν ὁ βασιλεὺς κρυφαίως εἰπεῖν εἰ ἔστιν λόγος παρα­̀ κυρίου καὶ εἶπεν ἔστιν εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παρα­δοθήσῃ
 • 44:18καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ τί ἠδίκησά σε καὶ τοὺς παῖδάς σου καὶ τὸν λαὸν τοῦτον ὅτι σὺ δίδως με εἰς οἰκίαν φυλακῆς
 • 44:19καὶ ποῦ εἰσιν οἱ προ­φῆται ὑμῶν οἱ προ­φητεύ­σαν­τες ὑμῖν λέγον­τες ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπι­̀ τὴν γῆν ταύτην
 • 44:20καὶ νῦν κύριε βασιλεῦ πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατα­̀ προ­́σωπόν σου καὶ τί ἀπο­στρέφεις με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως καὶ οὐ μὴ ἀπο­θάνω ἐκεῖ
 • 44:21καὶ συν­έταξεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐνεβάλοσαν αὐτὸν εἰς οἰκίαν τῆς φυλακῆς καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας ἔξωθεν οὗ πέσ­σουσιν ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς