Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И слы́ша Сафані́а сы́нъ наѳа́нь и годолі́а сы́нъ пасхо́ровъ, и Иоаха́лъ сы́нъ селемі́инъ и фасхо́ръ сы́нъ Мелхі́евъ словеса́, я́же иеремі́а глаго́ла ко всѣ́мъ лю́демъ, глаго́ля:
 • та́ко рече́ Госпо́дь: сѣдя́й во гра́дѣ се́мъ у́мретъ мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ, исходя́й же ко халде́емъ жи́въ бу́детъ, и бу́детъ душа́ его́ на обрѣ́тенiе, и жи́въ бу́детъ.
 • Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь: преда́нiемъ преда́ст­ся гра́дъ се́й въ ру́цѣ си́лы царя́ Вавило́нска, и во́зметъ его́.
 • И реко́ша царю́: да у́мретъ человѣ́къ то́й, я́ко се́й разслабля́етъ ру́цѣ муже́й вою́ющихъ оста́в­шихся во гра́дѣ и ру́ки всѣ́хъ люді́й, глаго́ля къ ни́мъ по словесе́мъ си́мъ: я́ко человѣ́къ се́й не проповѣ́даетъ лю́демъ си́мъ ми́ра, но то́кмо зла́я.
 • И рече́ ца́рь седекі́а: се́, то́й въ рука́хъ ва́шихъ. Поне́же не можа́­ше ца́рь проти́ву и́мъ.
 • И взя́ша иеремі́ю и вверго́ша его́ въ ро́въ Мелхі́инъ, сы́на царе́ва, и́же бя́ше во дворѣ́ темни́чнѣмъ: и свѣ́сиша его́ у́жами въ ро́въ, въ ро́вѣ же не бя́ше воды́, но ти́на, и бя́ше въ ти́нѣ иеремі́а.
 • И слы́ша Авдемеле́хъ му́ринъ, и то́й бя́ше во дворѣ́ царе́вѣ, я́ко вверго́ша иеремі́ю въ ро́въ: ца́рь же [въ то́й ча́съ] сѣдя́ше во вратѣ́хъ Венiами́нихъ.
 • И изы́де Авдемеле́хъ от­ до́му царе́ва и рече́ ко царю́ глаго́ля:
 • злосотвори́лъ еси́, я́же сотвори́лъ еси́, убива́я человѣ́ка сего́ от­ лица́ гла́да, я́ко нѣ́сть хлѣ́ба во гра́дѣ ктому́.
 • И повелѣ́ ца́рь Авдемеле́ху, глаго́ля: по­ими́ съ собо́ю от­сю́ду три́десять муже́й и извлецы́ иеремі́ю изъ ро́ва, да не у́мретъ.
 • И поя́тъ Авдемеле́хъ му́жы, и прiи́де въ до́мъ царе́въ подзе́мный, и взя́ от­ту́ду ве́тхи по́рты и ве́тхiя у́жы, и вве́рже я́ ко иеремі́и въ ро́въ, и рече́ къ нему́:
 • положи́ сiя́ подъ у́жы. И сотвори́ иеремі́а си́це.
 • И извлеко́ша его́ у́жами и изъя́ша его́ изъ ро́ва. И сѣ́де иеремі́а во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • И посла́ ца́рь, и при­­зва́ къ себѣ́ иеремі́ю въ до́мъ аселиси́ль, и́же въ дому́ Госпо́дни. И рече́ ему́ ца́рь: вопроша́ю тя́ словесе́ [еди́наго], и не ута́й от­ мене́ словесе́.
 • И рече́ иеремі́а царю́: а́ще повѣ́мъ ти́, то́ не сме́ртiю ли умори́ши мя́? и а́ще совѣща́ю ти́, то́ не послу́шаеши мене́.
 • И кля́т­ся ему́ ца́рь, глаго́ля: жи́въ Госпо́дь, и́же сотвори́ на́мъ ду́шу сiю́, а́ще убiю́ тя́ и а́ще преда́мъ тя́ въ ру́цѣ человѣ́къ си́хъ и́щущихъ души́ тво­ея́ [на сме́рть].
 • И рече́ ему́ иеремі́а: та́ко рече́ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: а́ще изыды́й изы́деши къ во­ево́дамъ царя́ Вавило́нска, жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и гра́дъ се́й не пожже́т­ся огне́мъ, и жи́въ бу́деши ты́ и до́мъ тво́й:
 • а́ще же не изы́деши ко князе́мъ царя́ Вавило́нска, преда́ст­ся гра́дъ се́й въ ру́цѣ халде́йстѣ, и пожгу́тъ его́ огне́мъ, и ты́ не спасе́шися от­ руки́ и́хъ.
 • И рече́ ца́рь иеремі́и: а́зъ опасе́нiе и́мамъ от­ Иуде́евъ избѣжа́в­шихъ ко халде́емъ, да не предаду́тъ мя́ [халде́е] въ ру́цѣ и́хъ, и поруга́ют­ся ми́.
 • И рече́ иеремі́а: не предадя́тъ тебе́: послу́шай у́бо словесе́ Госпо́дня, е́же а́зъ глаго́лю тебѣ́, и лу́чше ти́ бу́детъ, и жива́ бу́детъ душа́ твоя́:
 • и а́ще не восхо́щеши ты́ изы́ти, сiе́ сло́во, е́же сказа́ мнѣ́ Госпо́дь:
 • и се́, вся́ жены́, оста́в­шыяся въ дому́ царя́ Иу́дина, изведу́т­ся ко князе́мъ царя́ Вавило́нска: и ты́я глаго́лаху: прельсти́ша тя́ и премого́ша тя́ му́жiе ми́рницы тво­и́, и осла́биша во поползнове́нiихъ но́гу твою́ и от­врати́шася от­ тебе́:
 • и жены́ твоя́ и ча́да твоя́ изведу́тъ ко халде́емъ, и ты́ не уцѣлѣ́еши, я́ко руко́ю царя́ Вавило́нска я́тъ бу́деши, и гра́дъ се́й пожже́т­ся.
 • И рече́ ему́ ца́рь: человѣ́къ да не увѣ́сть слове́съ си́хъ, и да не у́мреши ты́.
 • И а́ще услы́шатъ кня́зи, я́ко глаго́лахъ съ тобо́ю, и прiи́дутъ къ тебѣ́ и реку́тъ ти́: повѣ́ждь на́мъ, что́ глаго́ла къ тебѣ́ ца́рь? не ута́й от­ на́съ, и не убiе́мъ тебе́: и что́ глаго́ла къ тебѣ́ ца́рь?
 • И рече́ши и́мъ: поверго́хъ а́зъ моле́нiе мое́ предъ лице́мъ царе́вымъ, я́ко да не воз­врати́тъ мене́ въ до́мъ Ионаѳа́нь, умре́ти ми́ та́мо.
 • И прiидо́ша вси́ кня́зи ко иеремі́и и вопроси́ша его́. И повѣ́да и́мъ по всѣ́мъ словесе́мъ си́мъ, я́же заповѣ́да ему́ ца́рь. И умо́лкнуша, я́ко нѣ́сть слы́шано сло́во Госпо́дне.
 • И сѣдя́ше иеремі́а во дворѣ́ темни́чнѣмъ, до́ндеже взя́ша Иерусали́мъ.
 • И услышали Сафатия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря:
 • так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы; а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив.
 • Так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его.
 • Тогда князья сказали царю: да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия.
 • И сказал царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам.
 • Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь.
 • И услышал Авдемелех Ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму; а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых.
 • И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю:
 • государь мой царь! худо сделали эти люди, так поступив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму; он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе.
 • Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собою отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер.
 • Авдемелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии.
 • И сказал Авдемелех Ефиоплянин Иеремии: подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки. И сделал так Иеремия.
 • И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы; и оставался Иеремия во дворе стражи.
 • Тогда царь Седекия послал и призвал Иеремию пророка к себе, при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии: я у тебя спрошу нечто; не скрой от меня ничего.
 • И сказал Иеремия Седекии: если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? и если дам тебе совет, ты не послушаешь меня.
 • И клялся царь Седекия Иеремии тайно, говоря: жив Господь, Который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей.
 • Тогда Иеремия сказал Седекии: так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой;
 • а если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки Халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их.
 • И сказал царь Седекия Иеремии: я боюсь Иудеев, которые перешли к Халдеям, чтобы Халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною.
 • И сказал Иеремия: не предадут; послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя.
 • А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь:
 • вот, все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они: «тебя обольстили и превозмогли друзья твои; ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя».
 • И всех жен твоих и детей твоих отведут к Халдеям, и ты не избежишь от рук их; но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем.
 • И сказал Седекия Иеремии: никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь;
 • и если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе, и скажут тебе: «скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, – и также что говорил тебе царь»,
 • то скажи им: «я повергнул пред лице царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Ионафана, чтобы не умереть там».
 • И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю.
 • И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят.
 • 玛 坦 的 儿 子 示 法 提 雅 , 巴 施 户 珥 的 儿 子 基 大 利 , 示 利 米 雅 的 儿 子 犹 甲 , 玛 基 雅 的 儿 子 巴 示 户 珥 听 见 耶 利 米 对 众 人 所 说 的 话 , 说 ,
 • 耶 和 华 如 此 说 , 住 在 这 城 里 的 必 遭 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 而 死 。 但 出 去 归 降 迦 勒 底 人 的 必 得 存 活 , 就 是 以 自 己 命 为 掠 物 的 , 必 得 存 活 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 这 城 必 要 交 在 巴 比 伦 王 军 队 的 手 中 , 他 必 攻 取 这 城 。
 • 于 是 首 领 对 王 说 , 求 你 将 这 人 治 死 。 因 他 向 城 里 剩 下 的 兵 丁 和 众 民 说 这 样 的 话 , 使 他 们 的 手 发 软 。 这 人 不 是 求 这 百 姓 得 平 安 , 乃 是 叫 他 们 受 灾 祸 。
 • 西 底 家 王 说 , 他 在 你 们 手 中 , 无 论 何 事 , 王 也 不 能 与 你 们 反 对 。
 • 他 们 就 拿 住 耶 利 米 , 下 在 哈 米 勒 的 儿 子 ( 或 作 王 的 儿 子 ) 玛 基 雅 的 牢 狱 里 。 那 牢 狱 在 护 卫 兵 的 院 中 。 他 们 用 绳 子 将 耶 利 米 系 下 去 。 牢 狱 里 没 有 水 , 只 有 淤 泥 , 耶 利 米 就 陷 在 淤 泥 中 。
 • 在 王 宫 的 太 监 古 实 人 以 伯 米 勒 , 听 见 他 们 将 耶 利 米 下 了 牢 狱 ( 那 时 王 坐 在 便 雅 悯 门 口 ) ,
 • 以 伯 米 勒 就 从 王 宫 里 出 来 , 对 王 说 ,
 • 主 我 的 王 阿 , 这 些 人 向 先 知 耶 利 米 一 味 地 行 恶 , 将 他 下 在 牢 狱 中 。 他 在 那 里 必 因 饥 饿 而 死 , 因 为 城 中 再 没 有 粮 食 。
 • 王 就 吩 咐 古 实 人 以 伯 米 勒 说 , 你 从 这 里 带 领 三 十 人 , 趁 着 先 知 耶 利 米 未 死 以 前 , 将 他 从 牢 狱 中 提 上 来 。
 • 于 是 以 伯 米 勒 带 领 这 些 人 同 去 , 进 入 王 宫 , 到 库 房 以 下 , 从 那 里 取 了 些 碎 布 和 破 烂 的 衣 服 , 用 绳 子 缒 下 牢 狱 去 到 耶 利 米 那 里 。
 • 古 实 人 以 伯 米 勒 对 耶 利 米 说 , 你 用 这 些 碎 布 和 破 烂 的 衣 服 放 在 绳 子 上 , 垫 你 的 胳 肢 窝 。 耶 利 米 就 照 样 行 了 。
 • 这 样 , 他 们 用 绳 子 将 耶 利 米 从 牢 狱 里 拉 上 来 。 耶 利 米 仍 在 护 卫 兵 的 院 中 。
 • 西 底 家 王 打 发 人 带 领 先 知 耶 利 米 , 进 耶 和 华 殿 中 第 三 门 里 见 王 。 王 就 对 耶 利 米 说 , 我 要 问 你 一 件 事 , 你 丝 毫 不 可 向 我 隐 瞒 。
 • 耶 利 米 对 西 底 家 说 , 我 若 告 诉 你 , 你 岂 不 定 要 杀 我 麽 。 我 若 劝 戒 你 , 你 必 不 听 从 我 。
 • 西 底 家 王 就 私 下 向 耶 利 米 说 , 我 指 着 那 造 我 们 生 命 之 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 我 必 不 杀 你 , 也 不 将 你 交 在 寻 索 你 命 的 人 手 中 。
 • 耶 利 米 对 西 底 家 说 , 耶 和 华 万 军 之 神 , 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 若 出 去 归 降 巴 比 伦 王 的 首 领 , 你 的 命 就 必 存 活 , 这 城 也 不 致 被 火 焚 烧 , 你 和 你 的 全 家 都 必 存 活 。
 • 你 若 不 出 去 归 降 巴 比 伦 王 的 首 领 , 这 城 必 交 在 迦 勒 底 人 手 中 。 他 们 必 用 火 焚 烧 , 你 也 不 得 脱 离 他 们 的 手 。
 • 西 底 家 王 对 耶 利 米 说 , 我 怕 那 些 投 降 迦 勒 底 人 的 犹 大 人 , 恐 怕 迦 勒 底 人 将 我 交 在 他 们 手 中 , 他 们 戏 弄 我 。
 • 耶 利 米 说 , 迦 勒 底 人 必 不 将 你 交 出 。 求 你 听 从 我 对 你 所 说 耶 和 华 的 话 , 这 样 你 必 得 好 处 , 你 的 命 也 必 存 活 。
 • 你 若 不 肯 出 去 , 耶 和 华 指 示 我 的 话 乃 是 这 样 ,
 • 犹 大 王 宫 里 所 剩 的 妇 女 必 都 带 到 巴 比 伦 王 的 首 领 那 里 。 这 些 妇 女 必 说 , 你 知 己 的 朋 友 催 逼 你 , 胜 过 你 。 见 你 的 脚 陷 入 淤 泥 中 , 就 转 身 退 后 了 。
 • 人 必 将 你 的 后 妃 和 你 的 儿 女 带 到 迦 勒 底 人 那 里 。 你 也 不 得 脱 离 他 们 的 手 , 必 被 巴 比 伦 王 的 手 捉 住 。 你 也 必 使 这 城 被 火 焚 烧 。
 • 西 底 家 对 耶 利 米 说 , 不 要 使 人 知 道 这 些 话 , 你 就 不 至 于 死 。
 • 首 领 若 听 见 了 我 与 你 说 话 , 就 来 见 你 , 问 你 说 , 你 对 王 说 什 么 话 不 要 向 我 们 隐 瞒 , 我 们 就 不 杀 你 。 王 向 你 说 什 么 话 也 要 告 诉 我 们 。 你 就 对 他 们 说 , 我 在 王 面 前 恳 求 不 要 叫 我 回 到 约 拿 单 的 房 屋 死 在 那 里 。
 • 你 就 对 他 们 说 , 我 在 王 面 前 恳 求 不 要 叫 我 回 到 约 拿 单 的 房 屋 死 在 那 里 。
 • 随 后 众 首 领 来 见 耶 利 米 , 问 他 , 他 就 照 王 所 吩 咐 的 一 切 话 回 答 他 们 。 他 们 不 再 与 他 说 话 , 因 为 事 情 没 有 泄 漏 。
 • 于 是 耶 利 米 仍 在 护 卫 兵 的 院 中 , 直 到 耶 路 撒 冷 被 攻 取 的 日 子 。
 • И услышали Сафания, сын Нафана, и Годолия, сын Пасхора, и Иоахал, сын Селемии, и Фасхор, сын Мелхии, слова, которыя Иеремия говорил ко всему народу:

 • Так говорит Господь: остающийся в городе сем умрет от меча, и голода, и моровой язвы, а кто выйдет к Халдеям, жив будет, и будет душа его сохранена, и жив будет,

 • Ибо так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и возьмет его.

 • И сказали царю: должен умереть человек тот, ибо он ослабляет руки воинов, оставшихся в городе сем, и руки всего народа, говоря им слова такия; человек этот возвещает народу сему не мир, а только бедствие.

 • И сказал царь Седекия „вот он в руках вашихъ“, потому что царь ничего не мог (делать) вопреки им.

 • И взяли Иеремию, и бросили его в ров Мелхии, сына царева, который находился во дворе темничном, и спустили его на деревках в ров, а во рву не было воды, а только тина, и Иеремия был в тине.

 • И услышал Авдемелех Эфиоплянин, - он был во дворе царском, – что ввергли Иеремию в ров, а царь (в тот час) сидел в воротах Вениаминовых.

 • И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю:

 • Ты, поступив так, худо сделал, убиваешь голодом человека сего, ибо нет более хлеба в городе.

 • И повелел царь Авдемелеху, сказав: возьми с собою отсюда тридцать человек, и извлеки Иеремию изо рва, чтобы он не умер.

 • И взял Авдемелех людей и пришел в дом царский, в подземелье, и взял оттуда старой одежды и старых веревок, и бросил их к Иеремии в ров, и сказал ему:

 • Подложи это под веревки, и сделал Иеремия так.

 • И повлекли его веревками, и подняли его изо рва, и сел Иеремия во дворе темничном.

 • И послал царь и призвал к себе Иеремию в дом Аселисиль, что в доме Господнем, и сказал ему царь: спрашиваю я у тебя (одного) слова и не скрой от меня ничего.

 • И сказал Иеремия царю: если я открою тебе, то не предашь-ли меня смерти? и если дам совет тебе, то послушаешь-ли меня?

 • И клялся ему царь, говоря: жив Господь, Который сотворил нам душу сию, я не убью тебя и не предам тебя в руки людей сих, ищущих души твоей (на смерть).

 • И сказал ему Иеремия: так говорит Господь сил, Бог Израилев: если ты выйдешь добровольно к воеводам царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и город сей не будет огнем сожжен, и останешься жив ты и дом твой.

 • Если же не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то предан будет город сей в руки Халдеев, и сожгут его огнем, и ты не спасешься от руки их.

 • И сказал царь Иеремии: я опасаюсь Иудеев, убежавших к Халдеям, чтобы не предали меня (Халдеи) в руки их, и они надругаются надо мною.

 • И сказал Иеремия: не предадут тебя, а послушай слова Господня, которое Я возвещаю тебе, и лучше тебе будет, и жива будет душа твоя.

 • Если же ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь:

 • Вот все жены, оставшияся в доме царя Иудейского, будут отведены к князьям царя Вавилонского, и оне скажут: „тебя прельстили и превозмогли друзья твои, и ослабили скользившую ногу твою, и отвернулись от тебя“.

 • И жен твоих и сыновей твоих отведут к Халдеям, и ты не спасешься, ибо рукою царя Вавилонского взят будешь, и город сей сожжен будет.

 • И сказал ему царь: пусть никто не знает слов сих, и (тогда) ты не умрешь.

 • И если услышат князья, что я говорил с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: „скажи нам, что говорил тебе царь, не скрой от нас, и мы не убьем тебя и что сказал тебе царь?“

 • Скажи им: я повергнул пред лице царя прошение мое, чтобы он не возвращал меня в дом Ионафана, дабы не умереть мне там.

 • И пришли все князья к Иеремии, и спросили его, и разсказал им согласно всем словам сим, как приказал ему царь, и умолкли, потому что неизвестно (осталось) слово Господне.

 • И сидел Иеремия во дворе темничном, пока не взяли Иерусалим.