Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть въ девя́тое лѣ́то седекі́и царя́ Иу́дина, въ ме́сяцъ деся́тый, прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и вся́ си́ла его́ на Иерусали́мъ, и во­ева́ху на́нь.
 • И въ перво­е­на́­де­сять лѣ́то седекі́и, въ ме́сяцъ четве́ртый, въ девя́тый де́нь ме́сяца, разсѣ́деся гра́дъ.
 • И внидо́ша вси́ кня́зи царя́ Вавило́нска и сѣдо́ша во вратѣ́хъ сре́днихъ, ниргелсараса́ръ, самага́дъ, навусаха́ръ, навусари́съ, нагарга́съ, насерравама́гъ, и про́чiи во­ево́ды царя́ Вавило́нскаго.
 • И бы́сть егда́ узрѣ́ я́ седекі́а ца́рь Иу́динъ и вси́ му́жiе ра́тнiи, и избѣго́ша, и изыдо́ша въ нощи́ от­ гра́да по пути́ вертогра́да царе́ва и сквоз­ѣ́ врата́, я́же бѣ́ша между́ стѣно́ю и предстѣ́нiемъ: и изыдо́ша въ пу́ть пусты́ни.
 • И гна́ша вслѣ́дъ и́хъ во́ин­ство Халде́йско, и постиго́ша седекі́ю на по́ли пусты́ни иерихо́нскiя, и е́мше при­­ведо́ша къ навуходоно́сору царю́ Вавило́нску во ревла́ѳъ, и́же въ земли́ Ема́ѳъ, и глаго́ла къ нему́ съ судо́мъ.
 • И изби́ ца́рь Вавило́нскiй сы́ны седекі́ины во ревла́ѳѣ предъ очи́ма его́, и вся́ вельмо́жы Иу́дины поби́ ца́рь Вавило́нскiй.
 • И о́чи седекі́и изъя́тъ, и окова́ его́ пу́ты, и от­веде́ его́ въ Вавило́нъ.
 • До́мъ же царе́въ и до́мы всѣ́хъ люді́й пожго́ша халде́е огне́мъ и стѣ́ну Иерусали́мску преврати́ша:
 • и оста́нокъ люді́й, и оста́в­шихъ во гра́дѣ, и убѣ́гшыя, и́же утеко́ша ко царю́ Вавило́нску, и оста́нокъ люді́й, и оста́в­шихъ пресели́ навузарда́нъ во­ево́да въ Вавило́нъ:
 • а от­ люді́й убо́гихъ, ничто́же иму́щихъ, оста́ви навузарда́нъ во­ево́да во́ин­ствъ въ земли́ Иу́динѣ, и даде́ и́мъ виногра́ды и ни́вы въ то́й де́нь.
 • И заповѣ́да навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй о иеремі́и проро́цѣ навузарда́нови во­ево́дѣ во́ин­ствъ и рече́:
 • воз­ми́ его́ и положи́ на́нь о́чи тво­и́ и ничто́же ему́ сотвори́ зла́: но я́коже восхо́щетъ, та́ко сотвори́ ему́.
 • Посла́ у́бо навузарда́нъ во­ево́да во́ин­ства и навузезва́нъ, и рапсари́съ и нирге́лъ, и сараса́ръ и фавма́нъ, и вси́ во­ево́ды царя́ Вавило́нска:
 • и посла́ша, и поя́ша иеремі́ю от­ двора́ темни́чнаго, и да́ша его́ годолі́и сы́ну Ахика́мову, сы́на Сафа́ня, и изведо́ша его́, и сѣ́де средѣ́ люді́й.
 • И ко иеремі́и бы́сть сло́во Госпо́дне во дворѣ́ темни́чнѣмъ глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ ко Авдемеле́ху му́рину, глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ при­­ношу́ словеса́ моя́ на гра́дъ се́й во зла́я, а не во блага́я: и бу́дутъ предъ лице́мъ тво­и́мъ въ то́й де́нь:
 • и изба́влю тя́ въ то́й де́нь, и не да́мъ тебе́ въ ру́цѣ человѣ́къ, и́хже ты́ бо­и́шися от­ лица́ и́хъ:
 • я́ко избавля́я спасу́ тя, и мече́мъ не паде́ши: и бу́детъ душа́ твоя́ на обрѣ́тенiе, я́ко упова́лъ еси́ на мя́, рече́ Госпо́дь.
 • В девятый год Седекии, царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его.
 • А в одиннадцатый год Седекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят.
 • И вошли в него все князья царя Вавилонского, и расположились в средних воротах, Нергал-Шарецер, Самгар-Нево, Сарсехим, начальник евнухов, Нергал-Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского.
 • Когда Седекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, – побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины.
 • Но войско Халдейское погналось за ними; и настигли Седекию на равнинах Иерихонских; и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд над ним.
 • И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож Иудейских заколол царь Вавилонский;
 • а Седекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон.
 • Дом царя и домы народа сожгли Халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили.
 • А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон.
 • Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в Иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля.
 • А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей:
 • возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе.
 • И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал-Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского
 • послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвести его домой. И он остался жить среди народа.
 • К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне:
 • иди, скажи Авдемелеху Ефиоплянину: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я исполню слова Мои о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими;
 • но тебя Я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься.
 • Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал Господь.
 • В девятый год правления Седекии, царя Иудеи, в десятом месяце, Навуходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму и осадил его.
 • В одиннадцатый год правления Седекии, в девятый день четвертого месяца, городская стена была проломлена.
 • Вельможи царя вавилонского вошли в город и воссели у Средних ворот. Это были: Нергáл–сар–э́цер из Самгáра, Невý-сар–сехи́м, начальник евнухов, Нергал–сар–эцер, военачальник, и все остальные вельможи царя вавилонского.
 • Увидев это, Седекия, царь Иудеи, и все воины бежали — ночью они вышли из города возле царского сада, через Ворота Двух Стен, и пошли по дороге на Аравý.
 • Войско халдеев пустилось за ними в погоню и настигло Седекию в пустыне близ Иерихóна. Схватили Седекию и привели к Навуходоносору, царю Вавилона, в Ривлý, что в земле Хамáт, и там Навуходоносор устроил над ним суд.
 • В Ривле, на глазах у Седекии, царь Вавилона зарезал его сыновей, и всю знать Иудеи перебил царь вавилонский.
 • Затем он ослепил Седекию, заковал его в кандалы и увел в Вавилон.
 • Царский дворец и дома простолюдинов халдеи сожгли дотла, а стены Иерусалима разрушили.
 • Всех, кто еще уцелел в городе, включая перебежчиков, перешедших на сторону вавилонского царя, — всех, кто уцелел, Навузарадáн, начальник телохранителей, отправил в Вавилон.
 • Лишь часть бедняков, тех, у кого ничего не было, Навузарадан, начальник телохранителей, оставил в Иудее и дал им тогда виноградники и поля.
 • Навуходоносор, царь Вавилона, отдал Навузарадану, начальнику телохранителей, такой приказ об Иеремии:
 • «Забери его и позаботься о нем. Не делай ему никакого зла; как он тебе скажет, так и поступи с ним».
 • Навузарадан, начальник телохранителей, а также Невý-шаз–бáн, начальник евнухов, Нергал–сар–эцер, военачальник, и остальные вельможи царя вавилонского
 • послали за Иеремией. Они забрали его со двора стражи и передали Гедалии, сыну Ахикама, сына Шафана, чтобы тот отправил Иеремию домой. Так Иеремия остался среди своего народа.
 • Когда Иеремия был еще в заключении на дворе стражи, было ему слово Господа:
 • «Иди и скажи Эведмелеху, кушиту: так говорит Господь Воинств, Бог Израиля: теперь Я исполню слова Мои об этом городе, не на благо ему, а на горе! Настанет день, и ты увидишь это воочию.
 • Но тебя Я избавлю в тот день, — говорит Господь, — ты не попадешь в руки людей, которых ты боишься,
 • ибо Я спасу тебя. Ты не падешь от меча, жизнь и будет тебе наградой, ибо ты на Меня уповал, — говорит Господь».
 • Lorsque Jérusalem fut prise, -la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem, et en fit le siège;
 • la onzième année de Sédécias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville, -
 • tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent, et occupèrent la porte du milieu: Nergal Scharetser, Samgar Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal Scharetser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone.
 • Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine.
 • Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent, et le firent monter vers Nebucadnetsar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath; et il prononça contre lui une sentence.
 • Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence; le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda.
 • Puis il fit crever les yeux à Sédécias, et le fit lier avec des chaînes d'airain, pour l'emmener à Babylone.
 • Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem.
 • Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple.
 • Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien; et il leur donna alors des vignes et des champs.
 • Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes:
 • Prends-le, et veille sur lui; ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira.
 • Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuschazban, chef des eunuques, Nergal Scharetser, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone,
 • envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remirent à Guedalia, fils d'Achikam, fils de Schaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison. Et il resta au milieu du peuple.
 • La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison:
 • Va, parle à Ébed Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien; elles arriveront en ce jour devant toi.
 • Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains.
 • Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée; ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel.