Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть въ девя́тое лѣ́то седекі́и царя́ Иу́дина, въ ме́сяцъ деся́тый, прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и вся́ си́ла его́ на Иерусали́мъ, и во­ева́ху на́нь.
 • И въ перво­е­на́­де­сять лѣ́то седекі́и, въ ме́сяцъ четве́ртый, въ девя́тый де́нь ме́сяца, разсѣ́деся гра́дъ.
 • И внидо́ша вси́ кня́зи царя́ Вавило́нска и сѣдо́ша во вратѣ́хъ сре́днихъ, ниргелсараса́ръ, самага́дъ, навусаха́ръ, навусари́съ, нагарга́съ, насерравама́гъ, и про́чiи во­ево́ды царя́ Вавило́нскаго.
 • И бы́сть егда́ узрѣ́ я́ седекі́а ца́рь Иу́динъ и вси́ му́жiе ра́тнiи, и избѣго́ша, и изыдо́ша въ нощи́ от­ гра́да по пути́ вертогра́да царе́ва и сквоз­ѣ́ врата́, я́же бѣ́ша между́ стѣно́ю и предстѣ́нiемъ: и изыдо́ша въ пу́ть пусты́ни.
 • И гна́ша вслѣ́дъ и́хъ во́ин­ство Халде́йско, и постиго́ша седекі́ю на по́ли пусты́ни иерихо́нскiя, и е́мше при­­ведо́ша къ навуходоно́сору царю́ Вавило́нску во ревла́ѳъ, и́же въ земли́ Ема́ѳъ, и глаго́ла къ нему́ съ судо́мъ.
 • И изби́ ца́рь Вавило́нскiй сы́ны седекі́ины во ревла́ѳѣ предъ очи́ма его́, и вся́ вельмо́жы Иу́дины поби́ ца́рь Вавило́нскiй.
 • И о́чи седекі́и изъя́тъ, и окова́ его́ пу́ты, и от­веде́ его́ въ Вавило́нъ.
 • До́мъ же царе́въ и до́мы всѣ́хъ люді́й пожго́ша халде́е огне́мъ и стѣ́ну Иерусали́мску преврати́ша:
 • и оста́нокъ люді́й, и оста́в­шихъ во гра́дѣ, и убѣ́гшыя, и́же утеко́ша ко царю́ Вавило́нску, и оста́нокъ люді́й, и оста́в­шихъ пресели́ навузарда́нъ во­ево́да въ Вавило́нъ:
 • а от­ люді́й убо́гихъ, ничто́же иму́щихъ, оста́ви навузарда́нъ во­ево́да во́ин­ствъ въ земли́ Иу́динѣ, и даде́ и́мъ виногра́ды и ни́вы въ то́й де́нь.
 • И заповѣ́да навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй о иеремі́и проро́цѣ навузарда́нови во­ево́дѣ во́ин­ствъ и рече́:
 • воз­ми́ его́ и положи́ на́нь о́чи тво­и́ и ничто́же ему́ сотвори́ зла́: но я́коже восхо́щетъ, та́ко сотвори́ ему́.
 • Посла́ у́бо навузарда́нъ во­ево́да во́ин­ства и навузезва́нъ, и рапсари́съ и нирге́лъ, и сараса́ръ и фавма́нъ, и вси́ во­ево́ды царя́ Вавило́нска:
 • и посла́ша, и поя́ша иеремі́ю от­ двора́ темни́чнаго, и да́ша его́ годолі́и сы́ну Ахика́мову, сы́на Сафа́ня, и изведо́ша его́, и сѣ́де средѣ́ люді́й.
 • И ко иеремі́и бы́сть сло́во Госпо́дне во дворѣ́ темни́чнѣмъ глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ ко Авдемеле́ху му́рину, глаго́ля: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ при­­ношу́ словеса́ моя́ на гра́дъ се́й во зла́я, а не во блага́я: и бу́дутъ предъ лице́мъ тво­и́мъ въ то́й де́нь:
 • и изба́влю тя́ въ то́й де́нь, и не да́мъ тебе́ въ ру́цѣ человѣ́къ, и́хже ты́ бо­и́шися от­ лица́ и́хъ:
 • я́ко избавля́я спасу́ тя, и мече́мъ не паде́ши: и бу́детъ душа́ твоя́ на обрѣ́тенiе, я́ко упова́лъ еси́ на мя́, рече́ Госпо́дь.
 • В девятый год Седекии, царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его.
 • А в одиннадцатый год Седекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят.
 • И вошли в него все князья царя Вавилонского, и расположились в средних воротах, Нергал-Шарецер, Самгар-Нево, Сарсехим, начальник евнухов, Нергал-Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского.
 • Когда Седекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, – побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины.
 • Но войско Халдейское погналось за ними; и настигли Седекию на равнинах Иерихонских; и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд над ним.
 • И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож Иудейских заколол царь Вавилонский;
 • а Седекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон.
 • Дом царя и домы народа сожгли Халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили.
 • А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон.
 • Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в Иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля.
 • А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей:
 • возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе.
 • И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал-Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского
 • послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвести его домой. И он остался жить среди народа.
 • К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне:
 • иди, скажи Авдемелеху Ефиоплянину: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я исполню слова Мои о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими;
 • но тебя Я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься.
 • Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал Господь.
 • في السنة التاسعة لصدقيا ملك يهوذا في الشهر العاشر اتى نبوخذراصر ملك بابل وكل جيشه الى اورشليم وحاصروها.

 • وفي السنة الحادية عشرة لصدقيا في الشهر الرابع في تاسع الشهر فتحت المدينة.

 • ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الاوسط نرجل شراصر وسمجرنبو وسرسخيم رئيس الخصيان ونرجل شراصر رئيس المجوس وكل بقية رؤساء ملك بابل.

 • فلما رآهم صدقيا ملك يهوذا وكل رجال الحرب هربوا وخرجوا ليلا من المدينة في طريق جنة الملك من الباب بين السورين وخرج هو في طريق العربة.

 • فسعى جيش الكلدانيين وراءهم فادركوا صدقيا في عربات اريحا فاخذوه واصعدوه الى نبوخذناصّر ملك بابل الى ربلة في ارض حماة فكلمه بالقضاء عليه.

 • فقتل ملك بابل بني صدقيا في ربلة امام عينيه وقتل ملك بابل كل اشراف يهوذا.

 • واعمى عيني صدقيا وقيده بسلاسل نحاس لياتى به الى بابل.

 • اما بيت الملك وبيوت الشعب فاحرقها الكلدانيون بالنار ونقضوا اسوار اورشليم.

 • وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين سقطوا له وبقية الشعب الذين بقوا سباهم نبوزرادان رئيس الشرط الى بابل.

 • ولكن بعض الشعب الفقراء الذين لم يكن لهم شيء تركهم نبوزرادان رئيس الشرط في ارض يهوذا واعطاهم كروما وحقولا في ذلك اليوم

 • واوصى نبوخذراصر ملك بابل على ارميا نبوزرادان رئيس الشرط قائلا

 • خذه وضع عينك عليه ولا تفعل به شيئا رديئا بل كما يكلمك هكذا افعل معه.

 • فارسل نبوزرادان رئيس الشرط ونبوشزبان رئيس الخصيان ونرجل شراصر رئيس المجوس وكل رؤساء ملك بابل

 • ارسلوا فاخذوا ارميا من دار السجن واسلموه لجدليا بن اخيقام بن شافان ليخرج به الى البيت. فسكن بين الشعب

 • وصارت كلمة الرب الى ارميا اذ كان محبوسا في دار السجن قائلة

 • اذهب وكلم عبد ملك الكوشي قائلا. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. هانذا جالب كلامي على هذه المدينة للشر لا للخير فيحدث امامك في ذلك اليوم.

 • ولكنني انقذك في ذلك اليوم يقول الرب فلا تسلم ليد الناس الذين انت خائف منهم.

 • بل انما انجيك نجاة فلا تسقط بالسيف بل تكون لك نفسك غنيمة لانك قد توكلت عليّ يقول الرب

 • ДАР соли нӯҳуми Сидқиё подшоҳи Яҳудо, дар моҳи даҳум, Набукаднесар подшоҳи Бобил ва тамоми лашкари ӯ назди Ерусалим омада, онро муҳосира карданд.
 • Дар соли ёздаҳуми Сидқиё, дар моҳи чорум, дар рӯзи нӯҳуми моҳ, ҳисори шаҳр рахна карда шуд.
 • Ва ҳамаи мирони подшоҳи Бобил омада, дар дарвозаи миёна ҷойгир шуданд, чунончи: Нерҷал Саръэсер, Самҷар-Небу, сардори хоҷасароён Сарсеким, сардори маҷусиён Нерҷал Саръэсер ва ҳамаи мирони дигари подшоҳи Бобил.
 • Ва ҳангоме ки Сидқиё подшоҳи Яҳудо ва ҳамаи ҷанговарон онҳоро диданд, гурехта, бо роҳи боғи подшоҳ аз дарвозае ки дар миёни ду ҳисор буд, шабона аз шаҳр берун рафтанд; ва ӯ ба роҳи биёбон баромад.
 • Ва лашкари калдониён онҳоро таъқиб карданд; ва дар чӯли Ериҳӯ ба Сидқиё расида гирифтанд; ва ӯро дастгир намуда, назди Набукаднесар подшоҳи Бобил ба Рибло, ки дар замини Ҳамот аст, оварданд; ва дар ҳаққи ӯ ҳукми худро эълон кард.
 • Ва подшоҳи Бобил писарони Сидқиёро дар Рибло дар пеши назари ӯ қатл кард; ва ҳамаи мирони Яҳудоро подшоҳи Бобил ба қатл расонид;
 • Ва чашмони Сидқиёро кӯр кард; ва ӯро занҷирбанд намуд, то ки ӯро ба Бобил барад.
 • Ва хонаи подшоҳ ва хонаҳои қавмро калдониён ба оташ сӯзониданд, ва ҳисорҳои Ерусалимро хароб карданд.
 • Ва бақияи қавмро, ки дар шаҳр монда буданд, ва гурезпоёнро, ки ба тарафи ӯ гузашта буданд, ва бақияи қавмро, ки монда буданд, сардори посбонони шахсии ӯ – Набузаръадон – ба Бобил ба асирӣ бурд.
 • Вале бенавоёни қавмро, ки ҳеҷ чиз надоштанд, сардори посбонон Набузаръадон дар замини Яҳудо вогузошт, ва ҳамон рӯз ба онҳо токзорҳо ва киштзорҳо дод.
 • Ва дар бораи Ирмиё Набукаднесар подшоҳи Бобил ба сардори посбонон Набузаръадон амр фармуда, гуфт:
 • «Ӯро бигир, ва бар ӯ назари некӯ бикун, ва ба ӯ ҳеҷ осебе нарасон, балки ҳар чи ба ту бигӯяд, барояш ба амал овар».
 • Ва сардори посбонон Набузаръадон, ва сардори ҳоҷасароён Набушазбон, ва сардори маҷусиён Нерҷал Саръэсер, ва тамоми акобири подшоҳи Бобил кас фиристоданд,
 • Ва фиристода, Ирмиёро аз саҳни посгоҳ гирифтанд, ва ӯро ба Ҷадалё ибни Аҳиқом ибни Шофон супурданд, то ки ба хонааш барад; ва ӯ дар миёни қавм сокин шуд.
 • Ва бар Ирмиё, ҳангоме ки ӯ дар саҳни посгоҳ маҳбус буд, каломи Парвардигор нозил шуда, гуфт:
 • «Бирав ва ба Абдумалики Ҳабашӣ бигӯй: ́Парвардигори лашкарҳо, Худои Исроил чунин мегӯяд: инак, Ман суханони Худро дар бораи ин шаҳр ба бадӣ иҷро менамоям ва на ба некӣ; ва онҳо дар он рӯз дар пеши назари ту ба амал хоҳад омад;
 • Вале туро дар он рӯз раҳо хоҳам кард, – мегӯяд Парвардигор, – ва ба дасти касоне ки ту аз онҳо метарсӣ, супурда нахоҳӣ шуд,
 • Зеро ки туро ҳатман халосӣ хоҳам дод, ва ту ба дами шамшер нахоҳӣ афтод, ва ҷонат барои ту ғанимат хоҳад гардид, чунки ту ба Ман таваккал кардӣ, – мегӯяд Парвардигор́».