Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • А́ще обрати́шися, Изра́илю, глаго́летъ Госпо́дь, ко мнѣ́ обрати́ся: и а́ще отъ­и́меши ме́рзости твоя́ от­ у́стъ тво­и́хъ, и от­ лица́ мо­его́ убо­и́шися,
 • и клене́шися, живе́тъ Госпо́дь, во и́стинѣ и въ судѣ́ и въ пра́вдѣ, и благословя́тъ въ не́мъ язы́цы и въ не́мъ восхва́лятъ Бо́га во Иерусали́мѣ.
 • Сiя́ бо глаго́летъ Госпо́дь муже́мъ Иу́динымъ и обита́телемъ Иерусали́млимъ: понови́те себѣ́ поля́ и не сѣ́йте на те́рнiи:
 • обрѣ́житеся Бо́гу ва́­шему и обрѣ́жите жестосе́рдiе ва́­ше, му́жiе Иу́дины и обита́ющiи во Иерусали́мѣ, да не изы́детъ я́ко о́гнь я́рость моя́, и воз­гори́т­ся, и не бу́детъ угаша́яй, ра́ди лука́в­ст­ва начина́нiй ва́шихъ.
 • Возвѣсти́те во Иуде́и, и да услы́шит­ся во Иерусали́мѣ: глаго́лите, воспо́йте трубо́ю на земли́, возопі́йте зѣло́ и рцы́те: собери́теся, и вни́демъ во гра́ды тве́рды.
 • Воздви́гше [зна́менiе] бѣжи́те въ Сiо́нъ, потщи́теся, не сто́йте, я́ко зла́я а́зъ навожду́ от­ сѣ́вера и сотре́нiе вели́ко.
 • Взы́де ле́въ от­ ло́жа сво­его́, и погубля́яй язы́ки воз­дви́жеся и изы́де от­ мѣ́ста сво­его́, да положи́тъ зе́млю твою́ въ пусты́ню, и гра́ди тво­и́ разоря́т­ся, оста́в­шiи безъ обита́телей.
 • О си́хъ препоя́шитеся во вре́тища и пла́чите и рыда́йте, я́ко не от­врати́ся гнѣ́въ я́рости Госпо́дни от­ ва́съ.
 • И бу́детъ въ де́нь то́й, глаго́летъ Госпо́дь, поги́бнетъ се́рдце царе́во и се́рдце нача́лниковъ, и свяще́н­ницы ужа́снут­ся, и проро́цы удивя́т­ся.
 • И реко́хъ: о, Влады́ко Го́споди, еда́ обольсти́лъ еси́ лю́ди сiя́ и Иерусали́ма, рекі́й: ми́ръ бу́детъ ва́мъ? и се́, про́йде ме́чь да́же до души́ и́хъ.
 • Во вре́мя о́но рече́т­ся лю́демъ си́мъ и Иерусали́му: ду́хъ заблужде́нiя въ пусты́ни, пу́ть дще́ре люді́й мо­и́хъ, не ко очище́нiю, ниже́ во свято́­е:
 • ду́хъ исполне́нiя от­ си́хъ прiи́детъ мнѣ́, и ны́нѣ а́зъ воз­глаго́лю суды́ моя́ къ ни́мъ.
 • Се́, я́ко о́блакъ взы́детъ, и я́ко ви́хрь колесни́цы его́, быстрѣ́е орло́въ ко́ни его́: го́ре на́мъ, я́ко бѣ́д­ст­вуемъ.
 • Омы́й от­ лука́в­ст­ва се́рдце твое́, Иерусали́ме, да спасе́шися: доко́лѣ бу́дутъ въ тебѣ́ помышле́нiя бѣ́дъ тво­и́хъ?
 • Гла́съ бо воз­вѣща́ющаго от­ Да́на прiи́детъ, и слы́шана бу́детъ болѣ́знь от­ горы́ Ефре́мли.
 • Рцы́те язы́комъ: се́, прiидо́ша: воз­вѣсти́те во Иерусали́мѣ: полцы́ и́дутъ от­ земли́ да́льнiя и да́ша на гра́ды Иу́дины гла́съ сво́й,
 • а́ки стра́жы се́лнiи бы́ша надъ ни́мъ о́крестъ: я́ко прене­бре́глъ мя́ еси́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Пути́ твоя́ и начина́нiя твоя́ сотвори́ша тебѣ́ сiя́: сiе́ лука́в­ст­во твое́, поне́же го́рько, я́ко при­­косну́ся се́рдцу тво­ему́.
 • Чре́во мое́, чре́во мое́ боли́тъ мнѣ́, и чу́в­ст­ва се́рдца мо­его́, смуща́ет­ся душа́ моя́, терза́ет­ся се́рдце мое́: не умолчу́, я́ко гла́съ трубы́ услы́шала душа́ моя́, во́пль ра́ти и бѣды́:
 • сотре́нiе [на сотре́нiе] при­­зыва́ет­ся, поне́же опустѣ́ла вся́ земля́, внеза́пу опустѣ́ жили́ще мое́, расторго́шася ко́жы моя́.
 • Доко́лѣ зрѣ́ти и́мамъ бѣжа́щихъ, слы́шащь гла́сы тру́бныя?
 • Поне́же вожде́ве люді́й мо­и́хъ мене́ не позна́ша: сы́нове бу́iи су́ть и безу́мни, му́дри су́ть, е́же твори́ти зла́я, бла́го же твори́ти не позна́ша.
 • Воззрѣ́хъ на зе́млю, и се́, ничто́же, и на не́бо, и не бѣ́ свѣ́та его́.
 • Ви́дѣхъ го́ры, и трепета́ху, и вси́ хо́лми воз­мути́шася.
 • Воззрѣ́хъ, и се́, не бѣ́ человѣ́ка, и вся́ пти́цы небе́сныя ужаса́хуся.
 • Ви́дѣхъ, и се́, карми́лъ пу́стъ, и вси́ гра́ди сожже́ни огне́мъ от­ лица́ Госпо́дня, и от­ лица́ гнѣ́ва я́рости его́ погибо́ша.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: пуста́ бу́детъ вся́ земля́, сконча́нiя же не сотворю́.
 • О си́хъ да пла́четъ земля́, и да помрачи́т­ся не́бо свы́ше: поне́же глаго́лахъ, и не раска́юся: устреми́хся, и не от­вращу́ся от­ него́.
 • От гла́са яздя́щихъ и напряже́н­на лу́ка побѣже́ вся́ка страна́: внидо́ша въ разсѣ́лины и въ дубра́вы сокры́шася и на ка́менiе взыдо́ша: вси́ гра́ди оста́влени су́ть, не обита́етъ въ ни́хъ человѣ́къ.
 • Ты́ же, запустѣ́лая, что́ сотвори́ши? а́ще облече́шися во багряни́цу и украси́шися мони́сты златы́ми, а́ще нама́жеши сти́вiемъ о́чи тво­и́, всу́е украше́нiе твое́: от­ри́нуша тя́ любо́вницы тво­и́, души́ тво­ея́ и́щутъ.
 • Гла́съ бо я́ко родя́щiя слы́шахъ стена́нiя тво­его́: а́ки первородя́щiя гла́съ дще́ре Сiо́ни иста́етъ, и опу́ститъ ру́цѣ сво­и́: го́ре мнѣ́, я́ко исчеза́етъ душа́ моя́ надъ убiе́н­ными.
 • ἐὰν ἐπι­στραφῇ Ισραηλ λέγει κύριος προ­́ς με ἐπι­στραφή­σε­ται ἐὰν περιέλῃ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόμα­τος αὐτοῦ καὶ ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου μου εὐλαβηθῇ
 • καὶ ὀμόσῃ ζῇ κύριος μετὰ ἀληθείας καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῇ ἔθνη καὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσιν τῷ θεῷ ἐν Ιερουσαλημ
 • ὅτι τάδε λέγει κύριος τοῖς ἀνδράσιν Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ νεώσατε ἑαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρητε ἐπ᾿ ἀκάνθαις
 • περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ιερουσαλημ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ ὁ θυμός μου καὶ ἐκκαυθή­σε­ται καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων ἀπο­̀ προ­σώπου πονηρίας ἐπι­τηδευμάτων ὑμῶν
 • ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ιουδα καὶ ἀκουσθήτω ἐν Ιερουσαλημ εἴπατε σημάνατε ἐπι­̀ τῆς γῆς σάλπιγγι καὶ κεκράξατε μέγα εἴπατε συν­άχθητε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις
 • ἀναλαβόν­τες φεύ­γετε εἰς Σιων σπεύ­σατε μὴ στῆτε ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ συν­τριβὴν μεγά­λην
 • ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ ἐξολεθρεύ­ων ἔθνη ἐξῆρεν καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν καὶ πόλεις καθαιρεθήσον­ται παρα­̀ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς
 • ἐπι­̀ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς κυρίου ἀφ᾿ ὑμῶν
 • καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἀπο­λεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόν­των καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσον­ται καὶ οἱ προ­φῆται θαυμάσον­ται
 • καὶ εἶπα ὦ δέσποτα κύριε ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν
 • ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσιν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τῇ Ιερουσαλημ πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ᾿ εἰς ἅγιον
 • πνεῦμα πλη­ρώσεως ἥξει μοι νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματα προ­̀ς αὐτούς
 • ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβή­σε­ται καὶ ὡς κατα­ιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ οὐαὶ ἡμῖν ὅτι ταλαιπωροῦμεν
 • ἀπό­πλυνε ἀπο­̀ κακίας τὴν καρδίαν σου Ιερουσαλημ ἵνα σωθῇς ἕως πότε ὑπάρξουσιν ἐν σοὶ δια­λογισμοὶ πόνων σου
 • διότι φωνὴ ἀναγγέλλον­τος ἐκ Δαν ἥξει καὶ ἀκουσθή­σε­ται πόνος ἐξ ὄρους Εφραιμ
 • ἀναμνήσατε ἔθνη ἰδοὺ ἥκασιν ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ συστροφαὶ ἔρχον­ται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπι­̀ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν
 • ὡς φυλάσ­σον­τες ἀγρὸν ἐγένον­το ἐπ᾿ αὐτὴν κύκλῳ ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας λέγει κύριος
 • αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπι­τηδεύ­ματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι αὕτη ἡ κακία σου ὅτι πικρά ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου
 • τὴν κοιλίαν μου τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου μαιμάσ­σει ἡ ψυχή μου σπαρα­́σ­σεται ἡ καρδία μου οὐ σιωπήσομαι ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ἡ ψυχή μου κραυγὴν πολέμου
 • καὶ ταλαιπωρίαν συν­τριμμὸν ἐπι­καλεῖται ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα ἡ γῆ ἄφνω τεταλαιπώρηκεν ἡ σκηνή διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου
 • ἕως πότε ὄψομαι φεύ­γον­τας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων
 • διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν υἱοὶ ἄφρονές εἰσιν καὶ οὐ συν­ετοί σοφοί εἰσιν τοῦ κακοποιῆσαι τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν
 • ἐπέβλεψα ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ οὐθέν καὶ εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ
 • εἶδον τὰ ὄρη καὶ ἦν τρέμον­τα καὶ πάν­τας τοὺς βουνοὺς ταρασ­σο­μέ­νους
 • ἐπέβλεψα καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος καὶ πάν­τα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο
 • εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπο­̀ προ­σώπου κυρίου καὶ ἀπο­̀ προ­σώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν
 • τάδε λέγει κύριος ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ συν­τέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω
 • ἐπι­̀ τούτοις πενθείτω ἡ γῆ καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω ὥρμησα καὶ οὐκ ἀπο­στρέψω ἀπ᾿ αὐτῆς
 • ἀπο­̀ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐν­τετα­μέ­νου τόξου ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπι­̀ τὰς πέτρας ἀνέβησαν πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος
 • καὶ σὺ τί ποιήσεις ἐὰν περιβάλῃ κόκκινον καὶ κοσμήσῃ κόσμῳ χρυσῷ καὶ ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβι τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς μάτην ὁ ὡραϊσμός σου ἀπώσαν­τό σε οἱ ἐρασταί σου τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν
 • ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤκουσα τοῦ στεναγμοῦ σου ὡς πρωτοτοκούσης φωνὴ θυγατρὸς Σιων ἐκλυθή­σε­ται καὶ παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς οἴμμοι ἐγώ ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπι­̀ τοῖς ἀνῃρη­μέ­νοις
 • אִם־תָּשׁוּב יִשְׂרָאֵל נְאֻם־יְהוָה אֵלַי תָּשׁוּב; וְאִם־תָּסִיר שִׁקּוּצֶיךָ מִפָּנַי וְלֹא תָנוּד׃
 • וְנִשְׁבַּעְתָּ חַי־יְהוָה, בֶּאֱמֶת בְּמִשְׁפָּט וּבִצְדָקָה; וְהִתְבָּרְכוּ בוֹ גּוֹיִם וּבוֹ יִתְהַלָּלוּ׃ ס
 • כִּי־כֹה אָמַר יְהוָֹה, לְאִישׁ יְהוּדָה וְלִירוּשָׁלִַם, נִירוּ לָכֶם נִיר; וְאַל־תִּזְרְעוּ אֶל־קוֹצִים׃
 • הִמֹּלוּ לַיהוָֹה, וְהָסִרוּ עָרְלוֹת לְבַבְכֶם, אִישׁ יְהוּדָה וְיֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם; פֶּן־תֵּצֵא כָאֵשׁ חֲמָתִי, וּבָעֲרָה וְאֵין מְכַבֶּה, מִפְּנֵי רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם׃
 • הַגִּידוּ בִיהוּדָה, וּבִירוּשָׁלִַם הַשְׁמִיעוּ, וְאִמְרוּ ותִּקְעוּ (תִּקְעוּ) שׁוֹפָר בָּאָרֶץ; קִרְאוּ מַלְאוּ וְאִמְרוּ, הֵאָסְפוּ וְנָבוֹאָה אֶל־עָרֵי הַמִּבְצָר׃
 • שְׂאוּ־נֵס צִיּוֹנָה, הָעִיזוּ אַל־תַּעֲמֹדוּ; כִּי רָעָה, אָנֹכִי מֵבִיא מִצָּפוֹן וְשֶׁבֶר גָּדוֹל׃
 • עָלָה אַרְיֵה מִסֻּבְּכוֹ, וּמַשְׁחִית גּוֹיִם, נָסַע יָצָא מִמְּקֹמוֹ; לָשׂוּם אַרְצֵךְ לְשַׁמָּה, עָרַיִךְ תִּצֶּינָה מֵאֵין יוֹשֵׁב׃
 • עַל־זֹאת חִגְרוּ שַׂקִּים סִפְדוּ וְהֵילִילוּ; כִּי לֹא־שָׁב חֲרוֹן אַף־יְהוָֹה מִמֶּנּוּ׃ פ
 • וְהָיָה בַיּוֹם־הַהוּא נְאֻם־יְהוָה, יֹאבַד לֵב־הַמֶּלֶךְ וְלֵב הַשָּׂרִים; וְנָשַׁמּוּ הַכֹּהֲנִים, וְהַנְּבִיאִים יִתְמָהוּ׃
 • וָאֹמַר אֲהָהּ אֲדֹנָי יְהוִה, אָכֵן הַשֵּׁא הִשֵּׁאתָ לָעָם הַזֶּה וְלִירוּשָׁלִַם לֵאמֹר, שָׁלוֹם יִהְיֶה לָכֶם; וְנָגְעָה חֶרֶב עַד־הַנָּפֶשׁ׃
 • בָּעֵת הַהִיא, יֵאָמֵר לָעָם־הַזֶּה וְלִירוּשָׁלִַם, רוּחַ צַח שְׁפָיִים בַּמִּדְבָּר, דֶּרֶךְ בַּת־עַמִּי; לוֹא לִזְרוֹת וְלוֹא לְהָבַר׃
 • רוּחַ מָלֵא מֵאֵלֶּה יָבוֹא לִי; עַתָּה גַּם־אֲנִי אֲדַבֵּר מִשְׁפָּטִים אוֹתָם׃
 • הִנֵּה כַּעֲנָנִים יַעֲלֶה, וְכַסּוּפָה מַרְכְּבוֹתָיו, קַלּוּ מִנְּשָׁרִים סוּסָיו; אוֹי לָנוּ כִּי שֻׁדָּדְנוּ׃
 • כַּבְּסִי מֵרָעָה לִבֵּךְ יְרוּשָׁלִַם, לְמַעַן תִּוָּשֵׁעִי; עַד־מָתַי תָּלִין בְּקִרְבֵּךְ מַחְשְׁבוֹת אוֹנֵךְ׃
 • כִּי קוֹל מַגִּיד מִדָּן; וּמַשְׁמִיעַ אָוֶן מֵהַר אֶפְרָיִם׃
 • הַזְכִּירוּ לַגּוֹיִם, הִנֵּה הַשְׁמִיעוּ עַל־יְרוּשָׁלִַם, נֹצְרִים בָּאִים מֵאֶרֶץ הַמֶּרְחָק; וַיִּתְּנוּ עַל־עָרֵי יְהוּדָה קוֹלָם׃
 • כְּשֹׁמְרֵי שָׂדַי, הָיוּ עָלֶיהָ מִסָּבִיב; כִּי־אֹתִי מָרָתָה נְאֻם־יְהוָה׃
 • דַּרְכֵּךְ וּמַעֲלָלַיִךְ, עָשׂוֹ אֵלֶּה לָךְ; זֹאת רָעָתֵךְ כִּי מָר, כִּי נָגַע עַד־לִבֵּךְ׃ ס
 • מֵעַי מֵעַי אָחוּלָה (אוֹחִילָה) קִירוֹת לִבִּי הֹמֶה־לִּי לִבִּי לֹא אַחֲרִישׁ; כִּי קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַעְתִּי (שָׁמַעַתְּ) נַפְשִׁי, תְּרוּעַת מִלְחָמָה׃
 • שֶׁבֶר עַל־שֶׁבֶר נִקְרָא, כִּי שֻׁדְּדָה כָּל־הָאָרֶץ; פִּתְאֹם שֻׁדְּדוּ אֹהָלַי, רֶגַע יְרִיעֹתָי׃
 • עַד־מָתַי אֶרְאֶה־נֵּס; אֶשְׁמְעָה קוֹל שׁוֹפָר׃ ס
 • כִּי אֱוִיל עַמִּי, אוֹתִי לֹא יָדָעוּ, בָּנִים סְכָלִים הֵמָּה, וְלֹא נְבוֹנִים הֵמָּה; חֲכָמִים הֵמָּה לְהָרַע, וּלְהֵיטִיב לֹא יָדָעוּ׃
 • רָאִיתִי אֶת־הָאָרֶץ, וְהִנֵּה־תֹהוּ וָבֹהוּ; וְאֶל־הַשָּׁמַיִם וְאֵין אוֹרָם׃
 • רָאִיתִי הֶהָרִים, וְהִנֵּה רֹעֲשִׁים; וְכָל־הַגְּבָעוֹת הִתְקַלְקָלוּ׃
 • רָאִיתִי וְהִנֵּה אֵין הָאָדָם; וְכָל־עוֹף הַשָּׁמַיִם נָדָדוּ׃
 • רָאִיתִי וְהִנֵּה הַכַּרְמֶל הַמִּדְבָּר; וְכָל־עָרָיו, נִתְּצוּ מִפְּנֵי יְהוָה, מִפְּנֵי חֲרוֹן אַפּוֹ׃ ס
 • כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה, שְׁמָמָה תִהְיֶה כָּל־הָאָרֶץ; וְכָלָה לֹא אֶעֱשֶׂה׃
 • עַל־זֹאת תֶּאֱבַל הָאָרֶץ, וְקָדְרוּ הַשָּׁמַיִם מִמָּעַל; עַל כִּי־דִבַּרְתִּי זַמֹּתִי, וְלֹא נִחַמְתִּי וְלֹא־אָשׁוּב מִמֶּנָּה׃
 • מִקּוֹל פָּרָשׁ וְרֹמֵה קֶשֶׁת, בֹּרַחַת כָּל־הָעִיר, בָּאוּ בֶּעָבִים, וּבַכֵּפִים עָלוּ; כָּל־הָעִיר עֲזוּבָה, וְאֵין־יוֹשֵׁב בָּהֵן אִישׁ׃
 • וְאַתִּי (וְאַתְּ) שָׁדוּד מַה־תַּעֲשִׂי, כִּי־תִלְבְּשִׁי שָׁנִי כִּי־תַעְדִּי עֲדִי־זָהָב, כִּי־תִקְרְעִי בַפּוּךְ עֵינַיִךְ, לַשָּׁוְא תִּתְיַפִּי; מָאֲסוּ־בָךְ עֹגְבִים נַפְשֵׁךְ יְבַקֵּשׁוּ׃
 • כִּי קוֹל כְּחוֹלָה שָׁמַעְתִּי, צָרָה כְּמַבְכִּירָה, קוֹל בַּת־צִיּוֹן תִּתְיַפֵּחַ תְּפָרֵשׂ כַּפֶּיהָ; אוֹי־נָא לִי, כִּי־עָיְפָה נַפְשִׁי לְהֹרְגִים׃ פ
 • Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко Мне обратись; и если удалишь мерзости твои от лица Моего, то не будешь скитаться.
 • И будешь клясться: «жив Господь!» в истине, суде и правде; и народы Им будут благословляться и Им хвалиться.
 • Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами.
 • Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших.
 • Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле; взывайте громко и говорите: «соберитесь, и пойдем в укрепленные города».
 • Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель.
 • Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов: он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею; города твои будут разорены, останутся без жителей.
 • Посему препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас.
 • И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей; и ужаснутся священники, и изумятся пророки.
 • И сказал я: о, Господи Боже! Неужели Ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря: «мир будет у вас»; а между тем меч доходит до души?
 • В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа Моего, не для веяния и не для очищения;
 • и придет ко Мне оттуда ветер сильнее сего, и Я произнесу суд над ними.
 • Вот, поднимается он подобно облакам, и колесницы его – как вихрь, кони его быстрее орлов; горе нам! ибо мы будем разорены.
 • Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе: доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?
 • Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой:
 • объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи.
 • Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против Меня, говорит Господь.
 • Пути твои и деяния твои причинили тебе это; от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего.
 • Утроба моя! утроба моя! скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани.
 • Беда за бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно – палатки мои.
 • Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?
 • Это оттого, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют.
 • Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, – на небеса, и нет на них света.
 • Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются.
 • Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись.
 • Смотрю, и вот, Кармил – пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева Его.
 • Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю.
 • Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того.
 • От шума всадников и стрелков разбегутся все города: они уйдут в густые леса и влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя.
 • А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя: презрели тебя любовники, они ищут души твоей.
 • Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающей в первый раз, голос дочери Сиона; она стонет, простирая руки свои: «о, горе мне! душа моя изнывает пред убийцами».
 •  «Si te has de volver, Israel»,
  dice Jehová,
  «vuélvete a mí.
  Si quitas de delante de mí tus abominaciones
  y no andas de acá para allá,
 • y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras:
  “Vive Jehová”,
  entonces las naciones serán benditas en él,
  y en él se gloriarán.

 • »Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y de Jerusalén:

  »Arad campo para vosotros
  y no sembréis entre espinos.
 • Circuncidaos para Jehová,
  quitad el prepucio de vuestro corazón,
  hombres de Judá y moradores de Jerusalén,
  no sea que mi ira salga como fuego,
  que se encienda y no haya quien la apague
  a causa de la maldad de vuestras obras.

 • »Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén, diciendo:
  “Tocad trompeta en la tierra”;
  gritad a voz en cuello y decid:
  “¡Reuníos y entremos
  en las ciudades fortificadas!”
 • Alzad bandera en Sión,
  huid, no os detengáis,
  porque del norte hago yo venir
  mal y quebrantamiento grande.
 • El león sube de la espesura,
  el destructor de naciones está en marcha;
  ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación;
  tus ciudades quedarán asoladas y sin morador.
 • Por eso, vestíos con ropas ásperas,
  lamentaos y gemid,
  porque la ira de Jehová
  no se ha apartado de nosotros.

 • »En aquel día», dice Jehová,
  «desfallecerá el corazón del rey
  y el corazón de los príncipes,
  los sacerdotes estarán atónitos
  y se espantarán los profetas.»

 • Yo dije: «¡Ay, ay, Jehová, Dios,
  verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén,
  diciendo: “Tendréis paz”,
  pues la espada ha entrado hasta el alma!»

 • En aquel tiempo
  se dirá a este pueblo y a Jerusalén:
  «Un viento seco de las alturas del desierto
  viene hacia la hija de mi pueblo,
  y no para aventar ni para limpiar.
 • Un viento más impetuoso que éste vendrá a servirme,
  y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos.

 • »Subirá como las nubes,
  y su carro como un torbellino.
  Más ligeros son sus caballos que las águilas.
  ¡Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo!
 • Lava tu corazón de maldad, Jerusalén,
  para que seas salva.
  ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti
  los pensamientos de iniquidad?
 • Porque una voz trae las noticias desde Dan
  y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín.
 • Decid a las naciones, hacedlo oír sobre Jerusalén:
  “Invasores vienen de tierra lejana,
  y lanzarán su voz
  contra las ciudades de Judá.”
 • Como guardas de campo la rodearán,
  porque se rebeló contra mí,
  dice Jehová.

 • »Tu camino y tus obras
  te hicieron esto;
  ésta es tu maldad,
  por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón.»

 • ¡Mis entrañas, mis entrañas!
  Me duelen las fibras de mi corazón;
  mi corazón se agita dentro de mí, no callaré,
  porque sonido de trompeta has oído, alma mía:
  ¡un pregón de guerra!
 • Se anuncia quebranto tras quebranto,
  porque toda la tierra es destruida.
  ¡De repente son destruidas mis tiendas,
  en un momento mis cortinas!
 • ¿Hasta cuándo he de ver bandera
  y he de oír sonido de trompeta?
 • Porque mi pueblo es necio, no me conocieron;
  son hijos ignorantes y faltos de entendimiento;
  son sabios para hacer el mal,
  pero no saben hacer el bien.

 • Miré a la tierra, y vi que estaba desordenada y vacía;
  y a los cielos, y no había luz en ellos.
 • Miré a los montes, y vi que temblaban,
  y todos los collados fueron destruidos.
 • Miré, y no había hombre,
  y todas las aves del cielo se habían ido.
 • Miré, y vi que el campo fértil era un desierto,
  y todas sus ciudades estaban asoladas
  delante de Jehová,
  delante del ardor de su ira.

 • Así dijo Jehová:
  «Toda la tierra será asolada,
  pero no la destruiré del todo.
 • Por esto se enlutará la tierra,
  y los cielos arriba se oscurecerán,
  porque hablé, lo pensé
  y no me arrepentiré ni desistiré de ello.
 • Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros
  huye toda la ciudad;
  entran en las espesuras de los bosques
  y se suben a los peñascos;
  todas las ciudades fueron abandonadas
  y no queda en ellas morador alguno.
 • Y tú, destruida, ¿qué harás?
  Aunque te vistas de grana,
  aunque te adornes con atavíos de oro,
  aunque pintes con antimonio tus ojos,
  en vano te engalanas,
  pues te desprecian tus amantes,
  los que buscan tu vida.
 • Porque he oído una voz como de mujer
  que está de parto,
  angustia como de primeriza.
  Es la voz de la hija de Sión,
  que lamenta y extiende sus manos, diciendo:
  “¡Ay de mí, pues mi alma desfallece
  a causa de los asesinos!”»