Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода, повнегда́ от­пусти́ его́ навузарда́нъ архимаги́ръ изъ ра́мы, егда́ взя́ его́ свя́занаго пу́ты от­ среды́, от­ Иерусали́ма и от­ Иу́ды преселе́нiя, ведо́мыхъ въ Вавило́нъ.
 • И взя́ его́ архимаги́ръ и рече́ ему́: Госпо́дь Бо́гъ тво́й соглаго́лалъ е́сть зла́я сiя́ на мѣ́сто сiе́:
 • и при­­веде́, и сотвори́ Госпо́дь, я́коже рече́, зане́ согрѣши́сте ему́ и не послу́шасте гла́са его́, и бы́сть ва́мъ глаго́лъ се́й.
 • И се́, ны́нѣ разрѣши́хъ тя́ от­ у́зъ, я́же на руку́ твое́ю: а́ще ти́ е́сть добро́ ити́ со мно́ю въ Вавило́нъ, по­иди́, и положу́ о́чи мо­и́ на тя́: а́ще же ни́, оста́ни здѣ́: се́, вся́ земля́ предъ лице́мъ тво­и́мъ е́сть: что́ изво́лиши, и а́може восхо́щеши ити́, та́мо иди́:
 • и воз­врати́ся ко годолі́и, сы́ну Ахика́мову, сы́ну Сафа́ню, его́же поста́ви ца́рь Вавило́нскiй въ земли́ Иу́динѣ, и живи́ съ ни́мъ средѣ́ люді́й, во всѣ́хъ благи́хъ предъ очи́ма тво­и́ма, е́же ходи́ти, и ходи́. И даде́ ему́ архимаги́ръ пи́щу и да́ры и от­пусти́ его́.
 • И прiи́де иеремі́а ко годолі́и сы́ну Ахика́мову въ Массифа́ѳъ и сѣ́де средѣ́ люді́й сво­и́хъ оста́в­шихся на земли́.
 • И егда́ услы́шаша вси́ во­ево́ды си́лы я́же на селѣ́, ті́и и си́лы и́хъ, я́ко поста́вилъ е́сть ца́рь Вавило́нскiй годолі́ю сы́на Ахика́мова [властели́на] надъ земле́ю, и я́ко предаде́ ему́ му́жы и жены́ и дѣ́ти, и от­ убо́гихъ земли́, и́же не преведе́ни бы́ша въ Вавило́нъ:
 • прiидо́ша ко годолі́и въ Массифа́ѳъ Исма́илъ сы́нъ наѳані́инъ и Иоана́нъ, и Ионаѳа́нъ сы́нъ карі́евъ и саре́а сы́нъ Ѳанаеме́ѳовъ, и сы́нове офи́, и́же бѣ́ша изъ нетофа́ѳы, и Иезоні́а сы́нъ Маха́ѳы, ті́и и му́жiе и́хъ.
 • И кля́т­ся и́мъ годолі́а и муже́мъ и́хъ, глаго́ля: не убо́йтеся от­ лица́ о́трокъ Халде́йскихъ: всели́теся на земли́ и служи́те царю́ Вавило́нску, и лу́чше ва́мъ бу́детъ:
 • и се́, а́зъ сѣжу́ въ Массифа́ѳѣ, ста́ти проти́ву лицу́ Халде́йску, и́же а́ще прiи́дутъ на ва́съ: вы́ же собери́те вино́ и ово́щь, и собери́те ма́сло, и влі́йте въ сосу́ды своя́, и всели́теся во гра́ды, я́же удержа́сте.
 • И вси́ Иуде́е, и́же въ земли́ Моа́вли и въ сынѣ́хъ Аммо́нихъ, и и́же во Идуме́и и и́же во все́й земли́, услы́шаша, я́ко да́лъ е́сть ца́рь Вавило́нскiй оста́нокъ во Иу́дѣ и я́ко поста́вилъ е́сть надъ ни́ми годолі́ю сы́на Ахика́мова, сы́на Сафа́нова.
 • И прiидо́ша вси́ Иуде́е от­ всѣ́хъ мѣ́стъ, въ ня́же бя́ху убѣ́гли, и прiидо́ша ко годолі́и въ зе́млю Иу́дину въ Массифа́ѳъ, и собра́ша вино́ и ово́щь и ма́сло мно́го зѣло́.
 • Иоана́нъ же сы́нъ карі́евъ и вси́ во­ево́ды си́лы, и́же на се́лѣхъ, прiидо́ша ко годолі́и въ Массифа́ѳъ
 • и реко́ша ему́: вѣ́си ли, я́ко велиса́ ца́рь сыно́въ Аммо́нихъ посла́ къ тебѣ́ Исма́ила сы́на наѳані́ева порази́ти ду́шу твою́? И не вѣ́рова и́мъ годолі́а сы́нъ Ахика́мль.
 • Иоана́нъ же сы́нъ карі́евъ рече́ ко годолі́и о́тай въ Массифа́ѳѣ, глаго́ля: да иду́ у́бо и побiю́ Исма́ила, сы́на наѳані́ина: и никто́же да увѣ́сть, да не ка́ко порази́тъ ду́шу твою́, и разсы́плет­ся ве́сь Иу́да со́браный къ тебѣ́, и поги́бнетъ оста́нокъ Иу́динъ.
 • И рече́ годолі́а ко Иоана́ну сы́ну карі́еву: не сотвори́ дѣ́ла сего́, я́ко лжу́ ты́ глаго́леши на Исма́ила.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из Рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных Иерусалимлян и Иудеев, переселяемых в Вавилон.
 • Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие,
 • и навел его Господь и сделал то, что сказал; потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, за то и постигло вас это.
 • Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих: если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе; а если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот, вся земля перед тобою; куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и иди.
 • Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: пойди к Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами Иудейскими, и оставайся с ним среди народа; или иди, куда нравится тебе идти. И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок и отпустил его.
 • И пришел Иеремия к Годолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране.
 • Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Годолию, сына Ахикама, начальником над страною и поручил ему мужчин и женщин, и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон;
 • тогда пришли к Годолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан и Ионафан, сыновья Карея, и Сераия, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их.
 • Годолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: не бойтесь служить Халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо;
 • а я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицем Халдеев, которые будут приходить к нам; вы же собирайте вино и летние плоды, и масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли.
 • Также все Иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах, услышали, что царь Вавилонский оставил часть Иудеев и поставил над ними Годолию, сына Ахикама, сына Сафана:
 • и возвратились все сии Иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю Иудейскую к Годолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много.
 • Между тем Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Годолии в Массифу
 • и сказали ему: знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя? Но Годолия, сын Ахикама, не поверил им.
 • Тогда Иоанан, сын Карея, сказал Годолии тайно в Массифе: позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает; зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все Иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?
 • Но Годолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Карея: не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле.
 • 47:1ὁ λόγος ὁ γενό­με­νος παρα­̀ κυρίου προ­̀ς Ιερεμιαν ὕστερον μετὰ τὸ ἀπο­στεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδαν τὸν ἀρχιμάγειρον τὸν ἐκ Δαμαν ἐν τῷ λαβεῖν αὐτὸν ἐν χειροπέδαις ἐν μέσῳ ἀπο­ικίας Ιουδα τῶν ἠγμένων εἰς Βαβυλῶνα
 • 47:2καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός σου ἐλάλησεν τὰ κακὰ ταῦτα ἐπι­̀ τὸν τόπον τοῦτον
 • 47:3καὶ ἐποίησεν κύριος ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ καὶ οὐκ ἠκούσατε αὐτοῦ τῆς φωνῆς
 • 47:4ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπο­̀ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπι­̀ τὰς χεῖράς σου εἰ καλὸν ἐναν­τίον σου ἐλθεῖν μετ᾿ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα ἧκε καὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπι­̀ σέ
 • 47:5εἰ δὲ μή ἀπό­τρεχε καὶ ἀνάστρεψον προ­̀ς Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαφαν ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ιουδα καὶ οἴκησον μετ᾿ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ιουδα εἰς ἅπαν­τα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι πορεύ­ου καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ἀρχιμάγειρος δῶρα καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν
 • 47:6καὶ ἦλθεν προ­̀ς Γοδολιαν εἰς Μασ­σηφα καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ κατα­λειφθέν­τος ἐν τῇ γῇ
 • 47:7καὶ ἤκουσαν πάν­τες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως τῆς ἐν ἀγρῷ αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γοδολιαν ἐν τῇ γῇ καὶ παρεκατέθετο αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας αὐτῶν οὓς οὐκ ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα
 • 47:8καὶ ἦλθεν προ­̀ς Γοδολιαν εἰς Μασ­σηφα Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς Θαναεμεθ καὶ υἱοὶ Ωφε τοῦ Νετωφατι καὶ Ιεζονιας υἱὸς τοῦ Μοχατι αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν
 • 47:9καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς Γοδολιας καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν λέγων μὴ φοβηθῆτε ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν παίδων τῶν Χαλδαίων κατοικήσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ βέλτιον ἔσται ὑμῖν
 • 47:10καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναν­τίον ὑμῶν εἰς Μασ­σηφα στῆναι κατα­̀ προ­́σωπον τῶν Χαλδαίων οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς συν­αγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συν­αγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν αἷς κατεκρατήσατε
 • 47:11καὶ πάν­τες οἱ Ιουδαῖοι οἱ ἐν γῇ Μωαβ καὶ ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ οἱ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατα­́λειμμα τῷ Ιουδα καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ
 • 47:12καὶ ἦλθον προ­̀ς Γοδολιαν εἰς γῆν Ιουδα εἰς Μασ­σηφα καὶ συν­ήγαγον οἶνον καὶ ὀπώραν πολλὴν σφόδρα καὶ ἔλαιον
 • 47:13καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάν­τες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦλθον προ­̀ς Γοδολιαν εἰς Μασ­σηφα
 • 47:14καὶ εἶπαν αὐτῷ εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι Βελισα βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἀπέστειλεν προ­̀ς σὲ τὸν Ισμαηλ πατάξαι σου ψυχήν καὶ οὐκ ἐπι­́στευσεν αὐτοῖς Γοδολιας
 • 47:15καὶ Ιωαναν εἶπεν τῷ Γοδολια κρυφαίως ἐν Μασ­σηφα πορεύ­σομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν Ισμαηλ καὶ μηθεὶς γνώτω μὴ πατάξῃ σου ψυχὴν καὶ δια­σπαρῇ πᾶς Ιουδα οἱ συν­ηγ­μέ­νοι προ­̀ς σὲ καὶ ἀπο­λοῦν­ται οἱ κατα­́λοιποι Ιουδα
 • 47:16καὶ εἶπεν Γοδολιας προ­̀ς Ιωαναν μὴ ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο ὅτι ψευδῆ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ