Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во бы́в­шее ко иеремі́и от­ Го́спода, повнегда́ от­пусти́ его́ навузарда́нъ архимаги́ръ изъ ра́мы, егда́ взя́ его́ свя́занаго пу́ты от­ среды́, от­ Иерусали́ма и от­ Иу́ды преселе́нiя, ведо́мыхъ въ Вавило́нъ.
 • И взя́ его́ архимаги́ръ и рече́ ему́: Госпо́дь Бо́гъ тво́й соглаго́лалъ е́сть зла́я сiя́ на мѣ́сто сiе́:
 • и при­­веде́, и сотвори́ Госпо́дь, я́коже рече́, зане́ согрѣши́сте ему́ и не послу́шасте гла́са его́, и бы́сть ва́мъ глаго́лъ се́й.
 • И се́, ны́нѣ разрѣши́хъ тя́ от­ у́зъ, я́же на руку́ твое́ю: а́ще ти́ е́сть добро́ ити́ со мно́ю въ Вавило́нъ, по­иди́, и положу́ о́чи мо­и́ на тя́: а́ще же ни́, оста́ни здѣ́: се́, вся́ земля́ предъ лице́мъ тво­и́мъ е́сть: что́ изво́лиши, и а́може восхо́щеши ити́, та́мо иди́:
 • и воз­врати́ся ко годолі́и, сы́ну Ахика́мову, сы́ну Сафа́ню, его́же поста́ви ца́рь Вавило́нскiй въ земли́ Иу́динѣ, и живи́ съ ни́мъ средѣ́ люді́й, во всѣ́хъ благи́хъ предъ очи́ма тво­и́ма, е́же ходи́ти, и ходи́. И даде́ ему́ архимаги́ръ пи́щу и да́ры и от­пусти́ его́.
 • И прiи́де иеремі́а ко годолі́и сы́ну Ахика́мову въ Массифа́ѳъ и сѣ́де средѣ́ люді́й сво­и́хъ оста́в­шихся на земли́.
 • И егда́ услы́шаша вси́ во­ево́ды си́лы я́же на селѣ́, ті́и и си́лы и́хъ, я́ко поста́вилъ е́сть ца́рь Вавило́нскiй годолі́ю сы́на Ахика́мова [властели́на] надъ земле́ю, и я́ко предаде́ ему́ му́жы и жены́ и дѣ́ти, и от­ убо́гихъ земли́, и́же не преведе́ни бы́ша въ Вавило́нъ:
 • прiидо́ша ко годолі́и въ Массифа́ѳъ Исма́илъ сы́нъ наѳані́инъ и Иоана́нъ, и Ионаѳа́нъ сы́нъ карі́евъ и саре́а сы́нъ Ѳанаеме́ѳовъ, и сы́нове офи́, и́же бѣ́ша изъ нетофа́ѳы, и Иезоні́а сы́нъ Маха́ѳы, ті́и и му́жiе и́хъ.
 • И кля́т­ся и́мъ годолі́а и муже́мъ и́хъ, глаго́ля: не убо́йтеся от­ лица́ о́трокъ Халде́йскихъ: всели́теся на земли́ и служи́те царю́ Вавило́нску, и лу́чше ва́мъ бу́детъ:
 • и се́, а́зъ сѣжу́ въ Массифа́ѳѣ, ста́ти проти́ву лицу́ Халде́йску, и́же а́ще прiи́дутъ на ва́съ: вы́ же собери́те вино́ и ово́щь, и собери́те ма́сло, и влі́йте въ сосу́ды своя́, и всели́теся во гра́ды, я́же удержа́сте.
 • И вси́ Иуде́е, и́же въ земли́ Моа́вли и въ сынѣ́хъ Аммо́нихъ, и и́же во Идуме́и и и́же во все́й земли́, услы́шаша, я́ко да́лъ е́сть ца́рь Вавило́нскiй оста́нокъ во Иу́дѣ и я́ко поста́вилъ е́сть надъ ни́ми годолі́ю сы́на Ахика́мова, сы́на Сафа́нова.
 • И прiидо́ша вси́ Иуде́е от­ всѣ́хъ мѣ́стъ, въ ня́же бя́ху убѣ́гли, и прiидо́ша ко годолі́и въ зе́млю Иу́дину въ Массифа́ѳъ, и собра́ша вино́ и ово́щь и ма́сло мно́го зѣло́.
 • Иоана́нъ же сы́нъ карі́евъ и вси́ во­ево́ды си́лы, и́же на се́лѣхъ, прiидо́ша ко годолі́и въ Массифа́ѳъ
 • и реко́ша ему́: вѣ́си ли, я́ко велиса́ ца́рь сыно́въ Аммо́нихъ посла́ къ тебѣ́ Исма́ила сы́на наѳані́ева порази́ти ду́шу твою́? И не вѣ́рова и́мъ годолі́а сы́нъ Ахика́мль.
 • Иоана́нъ же сы́нъ карі́евъ рече́ ко годолі́и о́тай въ Массифа́ѳѣ, глаго́ля: да иду́ у́бо и побiю́ Исма́ила, сы́на наѳані́ина: и никто́же да увѣ́сть, да не ка́ко порази́тъ ду́шу твою́, и разсы́плет­ся ве́сь Иу́да со́браный къ тебѣ́, и поги́бнетъ оста́нокъ Иу́динъ.
 • И рече́ годолі́а ко Иоана́ну сы́ну карі́еву: не сотвори́ дѣ́ла сего́, я́ко лжу́ ты́ глаго́леши на Исма́ила.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из Рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных Иерусалимлян и Иудеев, переселяемых в Вавилон.
 • Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие,
 • и навел его Господь и сделал то, что сказал; потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, за то и постигло вас это.
 • Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих: если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе; а если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот, вся земля перед тобою; куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и иди.
 • Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: пойди к Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами Иудейскими, и оставайся с ним среди народа; или иди, куда нравится тебе идти. И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок и отпустил его.
 • И пришел Иеремия к Годолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране.
 • Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Годолию, сына Ахикама, начальником над страною и поручил ему мужчин и женщин, и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон;
 • тогда пришли к Годолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан и Ионафан, сыновья Карея, и Сераия, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их.
 • Годолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: не бойтесь служить Халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо;
 • а я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицем Халдеев, которые будут приходить к нам; вы же собирайте вино и летние плоды, и масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли.
 • Также все Иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах, услышали, что царь Вавилонский оставил часть Иудеев и поставил над ними Годолию, сына Ахикама, сына Сафана:
 • и возвратились все сии Иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю Иудейскую к Годолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много.
 • Между тем Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Годолии в Массифу
 • и сказали ему: знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя? Но Годолия, сын Ахикама, не поверил им.
 • Тогда Иоанан, сын Карея, сказал Годолии тайно в Массифе: позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает; зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все Иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?
 • Но Годолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Карея: не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле.
 • 耶 利 米 锁 在 耶 路 撒 冷 和 犹 大 被 掳 到 巴 比 伦 的 人 中 , 护 卫 长 尼 布 撒 拉 旦 将 他 从 拉 玛 释 放 以 后 , 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 。
 • 护 卫 长 将 耶 利 米 叫 来 , 对 他 说 , 耶 和 华 你 的 神 曾 说 要 降 这 祸 与 此 地 。
 • 耶 和 华 使 这 祸 临 到 , 照 他 所 说 的 行 了 。 因 为 你 们 得 罪 耶 和 华 , 没 有 听 从 他 的 话 , 所 以 这 事 临 到 你 们 。
 • 现 在 我 解 开 你 手 上 的 链 子 , 你 若 看 与 我 同 往 巴 比 伦 去 好 , 就 可 以 去 , 我 必 厚 待 你 。 你 若 看 与 我 同 往 巴 比 伦 去 不 好 , 就 不 必 去 。 看 哪 , 全 地 在 你 面 前 , 你 以 为 哪 里 美 好 , 哪 里 合 宜 , 只 管 上 那 里 去 吧 。
 • 耶 利 米 还 没 有 回 去 , 护 卫 长 说 , 你 可 以 回 到 沙 番 的 孙 子 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 那 里 去 。 现 在 巴 比 伦 王 立 他 作 犹 大 城 邑 的 省 长 。 你 可 以 在 他 那 里 住 在 民 中 , 不 然 , 你 看 那 里 合 宜 就 可 以 上 那 里 去 。 于 是 护 卫 长 送 他 粮 食 和 礼 物 , 释 放 他 去 了 。
 • 耶 利 米 就 到 米 斯 巴 见 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 , 在 他 那 里 住 在 境 内 剩 下 的 民 中 。
 • 在 田 野 的 一 切 军 长 , 和 属 他 们 的 人 , 听 见 巴 比 伦 王 立 了 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 作 境 内 的 省 长 , 并 将 没 有 掳 到 巴 比 伦 的 男 人 , 妇 女 , 孩 童 , 和 境 内 极 穷 的 人 全 交 给 他 。
 • 于 是 军 长 尼 探 雅 的 儿 子 以 实 玛 利 , 加 利 亚 的 两 个 儿 子 约 哈 难 和 约 拿 单 , 单 户 篾 的 儿 子 西 莱 雅 , 并 尼 陀 法 人 以 斐 的 众 子 , 玛 迦 人 的 儿 子 耶 撒 尼 亚 和 属 他 们 的 人 , 都 到 米 斯 巴 见 基 大 利 。
 • 沙 番 的 孙 子 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 向 他 们 和 属 他 们 的 人 起 誓 说 , 不 要 怕 服 事 迦 勒 底 人 , 只 管 住 在 这 地 , 服 事 巴 比 伦 王 , 就 可 以 得 福 。
 • 至 于 我 , 我 要 住 在 米 斯 巴 , 伺 候 那 到 我 们 这 里 来 的 迦 勒 底 人 。 只 是 你 们 当 积 蓄 酒 , 油 , 和 夏 天 的 果 子 , 收 在 器 皿 里 , 住 在 你 们 所 占 的 城 邑 中 。
 • 在 摩 押 地 和 亚 扪 人 中 , 在 以 东 地 和 各 国 的 一 切 犹 大 人 , 听 见 巴 比 伦 王 留 下 些 犹 大 人 , 并 立 沙 番 的 孙 子 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 管 理 他 们 。
 • 这 一 切 犹 大 人 就 从 所 赶 到 的 各 处 回 来 , 到 犹 大 地 米 斯 巴 的 基 大 利 那 里 , 又 积 蓄 了 许 多 的 酒 , 并 夏 天 的 果 子 。
 • 加 利 亚 的 儿 子 约 哈 难 和 在 田 野 的 一 切 军 长 来 到 米 斯 巴 见 基 大 利 ,
 • 对 他 说 , 亚 扪 人 的 王 巴 利 斯 打 发 尼 探 雅 的 儿 子 以 实 玛 利 来 要 你 的 命 , 你 知 道 麽 。 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 却 不 信 他 们 的 话 。
 • 加 利 亚 的 儿 子 约 哈 难 在 米 斯 巴 私 下 对 基 大 利 说 , 求 你 容 我 去 杀 尼 探 雅 的 儿 子 以 实 玛 利 , 必 无 人 知 道 。 何 必 让 他 要 你 的 命 , 使 聚 集 到 你 这 里 来 的 犹 大 人 都 分 散 , 以 致 犹 大 剩 下 的 人 都 灭 亡 呢 ?
 • 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 对 加 利 亚 的 儿 子 约 哈 难 说 , 你 不 可 行 这 事 , 你 所 论 以 实 玛 利 的 话 是 假 的 。