Скрыть
Церковнославянский (рус)
Сло́во, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку от­ Го́спода на язы́ки,
ко Еги́пту проти́ву си́лы фарао́на нехао́ царя́ Еги́петскаго, и́же бы́сть надъ рѣко́ю Евфра́томъ во кархами́сѣ, его́же порази́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, въ лѣ́тѣ четве́ртѣмъ Иоаки́ма сы́на Иосі́ина, царя́ Иу́дина.
Возми́те ору́жiе и щиты́ и иди́те на бра́нь,
осѣдла́йте ко́ни и всѣда́йте, вса́дницы, и ста́ните во шле́мѣхъ ва́шихъ, уста́вите ко́пiя и облецы́теся въ броня́ ва́шя.
Что́ у́бо ви́дѣхъ и́хъ страшли́выхъ и хребты́ обраща́ющихъ? крѣ́пцыи и́хъ изби́ти, побѣго́ша ско́ро и не озрѣ́шася вспя́ть, от­всю́ду стра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
Не утече́тъ ле́гкiй, ниже́ воз­мо́жетъ изба́витися крѣ́пкiй на полу́нощь: бли́зъ рѣки́ Евфра́та побѣжде́ни су́ть и падо́ша.
Кто́ е́сть то́й, и́же я́ко рѣка́ восхо́дитъ, и я́ко рѣ́ки воз­дви́жут­ся во́лны его́?
Во́ды Еги́пта а́ки рѣка́ взы́дутъ, и а́ки рѣка́ восколе́блют­ся во́ды его́. И рече́: взы́ду и покры́ю зе́млю, и погублю́ гра́дъ и живу́щыя въ не́мъ.
Возся́дите на ко́ни и устро́йте колесни́цы, изыди́те, си́льнiи му́ринстiи, и Ливи́ане вооруже́н­нiи щита́ми, и ли́дяне, взы́дите наляца́юще лу́къ.
Де́нь се́й Го́спода Бо́га Вседержи́теля, де́нь от­мще́нiя, да от­мсти́тъ враго́мъ сво­и́мъ, и пожре́тъ я́ ме́чь Госпо́день и насы́тит­ся и упiе́т­ся кро́вiю и́хъ, я́ко же́ртва Го́споду Вседержи́телю въ земли́ полу́нощнѣй, бли́зъ рѣки́ Евфра́та.
Взы́ди въ Галаа́дъ и воз­ми́ рити́ну, дѣ́во, дщи́ Еги́петска! всу́е умно́жила еси́ врачева́нiя твоя́, и цѣльбы́ нѣ́сть тебѣ́.
Услы́шаша язы́цы гла́съ {Евр.: срамоту́.}, и пла́чь тво́й напо́лни зе́млю: я́ко си́льный срѣ́теся съ си́льнымъ, и о́ба вку́пѣ изнемого́ста и падо́ста.
Сло́во, е́же глаго́ла Госпо́дь ко иеремі́и проро́ку о се́мъ: я́ко имѣ́ прiити́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и порази́ти зе́млю Еги́петску.
Возвѣсти́те Еги́пту и разгласи́те во Магда́лу, и возопі́йте во мемфи́сѣ и во тафна́сѣ повѣ́дите: сто́й и угото́вися, я́ко пожре́тъ ме́чь сiя́, я́же о́крестъ тебе́ су́ть.
Почто́ убѣжа́ от­ тебе́ а́писъ? теле́цъ избра́н­ный тво́й не пребы́сть, я́ко Госпо́дь разруши́ его́.
И мно́же­с­т­во твое́ изнемо́же и паде́, и кі́йждо ко бли́жнему сво­ему́ глаго́лаху: воста́нимъ и воз­врати́мся къ лю́демъ на́шымъ и въ зе́млю рожде́нiя на́­шего от­ лица́ меча́ е́ллинскаго.
Назови́те и́мя фарао́на нехао́ царя́ Еги́петска, смяте́нiе преведе́ вре́мя.
Живу́ а́зъ, глаго́летъ Ца́рь, Госпо́дь Вседержи́тель и́мя его́: и́бо, я́коже Ѳаво́ръ на гора́хъ и я́коже карме́ль въ мо́ри, прiи́детъ.
Сосу́ды плѣне́нiя сотвори́ себѣ́, живу́щая дщи́ Еги́петска, я́ко мемфи́съ въ запустѣ́нiе бу́детъ, и нарече́т­ся, увы́! и не бу́дутъ въ не́мъ жи́ти.
Ю́ница [избра́н­на и] укра́­шена Еги́петъ, разоре́нiе от­ полу́нощи прiи́де на ню́,
и нае́мницы его́, живу́щiи посредѣ́ его́, я́коже телцы́ ту́чнiи пита́еми въ не́мъ: зане́ и ті́и обрати́шася и побѣго́ша вку́пѣ, и не мого́ша ста́ти, я́ко де́нь поги́бели и́хъ прiи́де на ня́ и вре́мя от­мще́нiя и́хъ.
Гла́съ и́хъ, я́коже змі́а звизда́ющаго, поне́же съ си́лою по́йдутъ, со сѣки́рами прiи́дутъ на него́.
Я́ко дре́вiе сѣку́ще посѣку́тъ лѣ́съ его́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: и́бо не мо́жетъ сочте́нъ бы́ти, я́ко умно́жишася па́че пру́говъ, и нѣ́сть и́мъ числа́.
Посра́млен­на е́сть дщи́ Еги́петска и дана́ въ ру́цѣ лю́демъ полу́нощнымъ.
Рече́ Госпо́дь Вседержи́тель, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ посѣщу́ на Аммо́на сы́на ея́, и на фарао́на и на Еги́петъ, и на бо́ги его́ и на цари́ его́, и на фарао́на и на упова́ющыя на́нь,
и да́мъ и́хъ въ ру́цѣ и́щущихъ души́ и́хъ, и въ руку́ навуходоно́сора царя́ Вавило́нска, и въ ру́цѣ слу́гъ его́: и посе́мъ поживу́тъ я́коже и пе́рвѣе, глаго́летъ Госпо́дь.
Ты́ же не убо́йся, ра́бе мо́й Иа́кове, ни устраша́йся, Изра́илю: се́ бо, а́зъ тебе́ спасе́на сотворю́ издале́ча и сѣ́мя твое́ от­ земли́ плѣне́нiя и́хъ: и воз­врати́т­ся Иа́ковъ и почі́етъ и благо­успѣ́етъ, и не бу́детъ устраша́яй его́.
Не бо́йся, ра́бе мо́й Иа́кове, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко съ тобо́ю е́смь а́зъ: я́ко сотворю́ сконча́нiе во всѣ́хъ язы́цѣхъ, въ ня́же изверго́хъ тя́, тебе́ же не сотворю́ оскудѣ́ти, но накажу́ тя судо́мъ и обезвиня́я не обезвиню́ тя.
Синодальный
Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих:
о Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского, которое было при реке Евфрате в Кархемисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского.
Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение:
седлайте коней и садитесь, всадники, и становитесь в шлемах; точите копья, облекайтесь в брони.
Почему же, вижу Я, они оробели и обратились назад? и сильные их поражены, и бегут не оглядываясь; отвсюду ужас, говорит Господь.
Не убежит быстроногий, и не спасется сильный; на севере, у реки Евфрата, они споткнутся и падут.
Кто это поднимается, как река, и, как потоки, волнуются воды его?
Египет поднимается, как река, и, как потоки, взволновались воды его, и говорит: «поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его».
Садитесь на коней, и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные Ефиопляне и Ливияне, вооруженные щитом, и Лидяне, держащие луки и натягивающие их;
ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате.
Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта; напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя исцеления.
Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю; ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали.
Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю Египетскую:
возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе; скажите: «становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои».
Отчего сильный твой опрокинут? – Не устоял, потому что Господь погнал его.
Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «вставай и возвратимся к народу нашему в родную нашу землю от губительного меча».
А там кричат: «фараон, царь Египта, смутился; он пропустил условленное время».
Живу Я, говорит Царь, Которого имя Господь Саваоф: как Фавор среди гор и как Кармил при море, так верно придет он.
Готовь себе нужное для переселения, дочь – жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя.
Египет – прекрасная телица; но погибель от севера идет, идет.
И наемники его среди него, как откормленные тельцы, – и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их.
Голос его несется, как змеиный; они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки;
вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны; их более, нежели саранчи, и нет числа им.
Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного.
Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: вот, Я посещу Аммона, который в Но, и фараона и Египет, и богов его и царей его, фараона и надеющихся на него;
и предам их в руки ищущих души их и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его; но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь.
Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль: ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их; и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его.
Не бойся, раб Мой Иаков, говорит Господь: ибо Я с тобою; Я истреблю все народы, к которым Я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере; ненаказанным же не оставлю тебя.
Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, contra las naciones.
Acerca de Egipto: contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá:

«¡Preparad escudo y pavés,
y venid a la guerra!
¡Uncid los caballos,
y montadlos vosotros, jinetes!
¡Cubríos con los yelmos,
limpiad las lanzas
y poneos las corazas!
¿Por qué los veo aterrados, retrocediendo?
Sus valientes fueron deshechos
y huyeron sin volver la vista atrás.
¡Hay miedo por todas partes!,
dice Jehová.
No huya el ligero ni escape el valiente;
al norte, junto a la ribera del Éufrates
tropezaron y cayeron.
¿Quién es éste que sube como un río
y cuyas aguas se mueven como los ríos?
Es Egipto, que como un río se ensancha,
cuyas aguas se mueven como los ríos y que dijo:
“Subiré, cubriré la tierra,
destruiré la ciudad y a los que en ella moran.”
¡Subid, caballos!
¡Carros, corred enloquecidos!
¡Que salgan los valientes:
los etíopes y los de Fut que toman escudo,
y los de Lud que toman y entesan arco!
Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos,
día de retribución, para vengarse de sus enemigos.
La espada devorará, se saciará
y se embriagará con la sangre de ellos.
Porque un sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos,
en la tierra del norte, junto al río Éufrates.
¡Sube a Galaad y toma bálsamo,
virgen, hija de Egipto!
Por demás multiplicarás las medicinas,
pues no hay curación para ti.
Las naciones conocieron tu afrenta
y tu clamor llenó la tierra,
porque el valiente tropezó contra el valiente
y ambos cayeron juntos.»

Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto:

«¡Anunciadlo en Egipto
y hacedlo saber en Migdol!
¡Hacedlo saber también en Menfis y en Tafnes!
Decid: “¡Ponte en pie y prepárate,
porque la espada devorará tu comarca!”
¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza?
¡No pudo mantenerse firme,
porque Jehová la empujó!
Multiplicó los caídos,
y cada uno cayó sobre su compañero;
y dijeron: “¡Levántate! ¡Volvamos a nuestro pueblo,
a la tierra de nuestro nacimiento!
¡Huyamos ante la espada vencedora!”
Allí gritaron: “¡El faraón, rey de Egipto,
no es más que ruido;
dejó pasar el tiempo señalado!”
Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos,
que como el Tabor entre los montes
y como el Carmelo junto al mar,
así vendrá el enemigo.
Hazte equipaje de cautiverio,
moradora hija de Egipto,
porque Menfis será un desierto,
será asolada hasta no quedar morador.

»Una becerra hermosa es Egipto,
mas viene destrucción:
¡Del norte viene!
Sus soldados mercenarios,
también en medio de ella son como becerros engordados;
porque también ellos se volvieron atrás,
huyeron todos sin detenerse,
porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento,
el tiempo de su castigo.

»Su voz será como un silbido de serpiente,
porque vienen los enemigos:
vienen a ella con hachas,
como leñadores.
Cortarán sus bosques,
dice Jehová,
aunque sean impenetrables;
porque son más numerosos que langostas,
¡son innumerables!
Se avergonzará la hija de Egipto;
entregada será en manos del pueblo del norte.»

Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: «Yo castigo a Amón, dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses y a sus reyes; tanto al faraón como a los que en él confían.
Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos; pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová.

»Pero tú no temas, siervo mío Jacob,
ni desmayes, Israel;
porque he aquí yo te salvaré de lejos,
a ti y a tu descendencia,
de la tierra de vuestra cautividad.
Volverá Jacob, descansará,
será prosperado y no habrá quién lo atemorice.
Tú, Jacob, siervo mío, no temas,
dice Jehová,
porque yo estoy contigo.
Sí, destruiré a todas las naciones
entre las cuales te he dispersado.
Sin embargo, a ti no te destruiré del todo,
aunque te castigaré con justicia.
¡En manera alguna te dejaré sin castigo!»


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки